Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Poistenie storna zájazdu sa u dovoleniek rezervovaných v predstihu môže vyplatiť

Zuzana Fryč Banky a poisťovne Poslať

Leto sa začalo a s ním aj dovolenky. Pri ich plánovaní je vhodné zvážiť poistenie storna zájazdu či ďalších služieb cestovného ruchu. Toto poistenie kryje najmä nepredvídateľné udalosti, ktoré pri skoršom zakúpení cestovných služieb môžu nastať a znemožniť vycestovanie na dovolenku. V takom prípade poisťovňa preplatí klientovi už uhradené náklady na cestu, ubytovanie a nespotrebované služby. Ktoré riziká kryje, aké podmienky pritom platia a aké sú ceny tohto poistenia?

Poistenie storna pred dovolenkou sa môže vyplatiť

Foto: Shutterstock

Počet prípadov rastie

Poisťovne okrem likvidácie poistných udalostí, ktoré často tvoria liečebné nákladycestovného poistenia, evidujú čoraz vyšší počet plnení práve pri stornovaní zájazdov. „V poslednom čase zaznamenávame výrazný nárast poistných udalostí z rizika storna zájazdov, najmä pri rodinách s deťmi, kde sa môže stať viacero nepredvídateľných udalostí, kvôli ktorým nemožno odcestovať. Odporúčame preto, aby si rodina s deťmi storno pripoistila,“ uvádza manažérka cestovného poistenia poisťovne Uniqa Ľubomíra Hricová.

Poistenie storna kryje pomerne širokú škálu rizík. Medzi ne patrí napríklad choroba, vážny úraz, úmrtie blízkej osoby, tehotenstvo, živelná udalosť, pri ktorej došlo k poškodeniu majetku poisteného alebo spolucestujúceho, ale napríklad aj rôzne právne predvolania poisteného či jeho spolucestujúceho.

Dôvody sú v podmienkach jasne dané

V poisťovni Wüstenrot medzi ďalšie uznávané dôvody patrí aj ochorenie na COVID-19 a prípadné nesplnenie podmienok na vycestovanie do danej krajiny, pričom je poistený nielen rodinný príslušník, ale aj ďalší spolucestujúci, ktorí sú uvedení v zmluve.

Špecialistka externej komunikácie z Allianz – Slovenskej poisťovne Helena Kanderková dopĺňa, že dôvodom uplatnenia poistenia môže byť aj zničenie alebo strata cestovných dokladov poisteného alebo spolucestujúceho v dôsledku živelnej udalosti. Navyše poistenie storna špeciál kryje v tejto poisťovni okrem spomenutých rizík aj ďalšie riziká, ako napríklad zamietnutie žiadosti o vízum, návrh na rozvod zo strany manžela alebo manželky, výpoveď v práci, zmeškanie nástupu do dopravného prostriedku zo Slovenska a živelnú udalosť alebo teroristický čin v cieľovej lokalite.

81975

Ako správne postupovať

V takýchto prípadoch je možné uplatniť si nárok na úhradu storno poplatku, pričom podľa hovorkyne Wüstenrot poisťovne Gabriely Holkovej je v prvom rade potrebné, aby klienti čo najskôr po zistení, že nemôžu vycestovať, zrušili svoj rezervovaný a zaplatený zájazd u organizátora a až potom pristúpili k nahláseniu poistnej udalosti kvôli stornovaniu cesty. Do poisťovne je potom potrebné doručiť lekársku správu, či iné potvrdenie, ako aj potvrdenie o zakúpení a úhrade dovolenky so storno podmienkami.

Ak má klient uzatvorené poistenie storna, poisťovňa mu preplatí vopred uhradené náklady na cestu, ubytovanie a nespotrebované služby. Hovorkyňa poisťovne Kooperativa Silvia Nosková Illášová informuje, že súčasťou krytia sú aj ubytovacie služby cez rezervačný portál Booking. V Uniqe však upozorňujú, že požičanie auta, karavanu či motorky do poistenia storna nespadá. 

Pozor na závažnosť náhleho ochorenia

G. Holková zároveň tvrdí, že bežné respiračné ochorenie nie je vážnym dôvodom na stornovanie cesty, preto v takýchto prípadoch nie je možné poskytnúť klientovi poistné krytie. Z ďalších chýb, ktoré sa vyskytujú a klienti by si na ne mali dávať pozor, ide napríklad o situácie, keď klient uzatvorí poistenie storna cesty až v čase, keď už poistná udalosť nastala, alebo s časovým odstupom po zakúpení zájazdu.

Možností je viacero

Poistenie storna sa dá uzatvoriť rôznymi spôsobmi. Buď cez cestovnú kanceláriu, alebo priamo v niektorej z poisťovní. To už závisí od klienta a výhodnosti poistenia z hľadiska financií a krytých rizík, ako aj samotných poistných podmienok.

„Cestovné kancelárie majú v rámci svojho poistenia storna určené časové limity a od nich sa odvíjajúce pokuty vo výške 50 až 70 % z ceny zájazdu. Ponechávajú si tiež províziu a spracovateľský poplatok. Na rozdiel od toho, jediný časový limit, ktorý musí klient v poisťovni splniť, je uzavrieť si poistene v dostatočnom predstihu,“ upozorňuje na rozdiel poistenia storna cez cestovnú kanceláriu a priamo v poisťovni G. Holková.

Aj poisťovne však majú svoje podmienky. V Uniqa je na výber z dvoch poistných balíkov Komfort a Extra, kde je stanovený maximálny limit storna rozdelený podľa územného rozsahu. „Kým v nižšom balíku Komfort ponúkame storno s 15-percentnou spoluúčasťou, balík Extra je bez spoluúčasti na storne. Pokiaľ limit v balíkoch nie je postačujúci, klient si ho vie navýšiť do sumy, akú potrebuje, a doplatiť poistné,“ informuje hovorkyňa Beáta Lipšicová.

80802

V Allianz – SP majú klienti na výber buď samostatné poistenie storna alebo storna, špeciál s rozšíreným poistným krytím, prípadne ako pripoistenie k cestovnému poisteniu, ktoré sa dá uzatvoriť aj online. Pri storne zájazdu poisťovňa vyplatí uhradené náklady za cestu po odpočítaní spoluúčasti, ktorá je vo výške 10 % s výnimkou smrti. Vtedy uhradené náklady vyplatí v celej výške.

Kooperativa zase vyplatí pri lekárom potvrdenej chorobe 90 % storno poplatkov, v prípade smrti plnú sumu. Poisťovňa Wüstenrot ponúka podobné možnosti. Klienti si môžu zakúpiť poistenie storna cesty spolu s cestovným poistením, ale aj ako samostatný produkt. V Uniqe je poistenie storna zahrnuté vo vyšších balíkoch s prednastavenými limitmi, ale je možné uzatvoriť si ho aj samostatne. Generali ho rovnako ponúka aj samostatne, alebo ako pripoistenie v cestovnom poistení.

Ideálne hneď pri rezervácii

Poisťovne tiež upozorňujú na správne načasovanie kúpy poistenia storna. Podmienky jednotlivých poisťovní sa líšia, no zvyčajne je ideálne uzatvoriť si ho hneď pri úhrade prvej splátky sumy za zájazd, ubytovanie či cestovný lístok, keď sa platnosť krytia začína hneď od nasledujúceho dňa. V opačnom prípade, pokiaľ si klienti uzatvoria storno až neskôr po zakúpení dovolenky, platnosť poistenia storna sa o niekoľko dní posunie.

„Najčastejšou chybou je, že si klienti uzatvárajú poistenie storna neskoro. Umožňujeme síce uzatvoriť si storno aj po zakúpení cesty, no je potrebné rátať s ochrannou lehotou 15 dní. Znamená to, že ak poistná udalosť nastane počas tejto lehoty, klient nemá nárok na poistné plnenie,“ upozorňuje Ľ. Hricová.

Oproti tomu je ochranná lehota pri neskoršom zakúpení poistenia v Generali 10 dní, počas ktorej je klient krytý iba pre situácie, ako sú úmrtie alebo úraz poistenej osoby či živelná pohroma na majetku poistenej osoby. V desiaty deň je platné opäť plné krytie.

71635

V poisťovni Allianz – SP musí byť poistenie storna zájazdu uzatvorené do 24 hodín po kúpe a zaplatení prvej splátky alebo celej ceny cestovnej služby, prípadne po záväznej rezervácii cestovnej služby. „V prípade, že poistenie storna dovtedy nie je uzatvorené, uplatňuje sa čakacia lehota 14 dní, čo znamená, že poisťovňa vyplatí len poistné udalosti, ktoré vzniknú až po jej ukončení,“ opisuje H. Kanderková.

Poisťovňa Wüstenrot dodáva, že v jej prípade musia byť zároveň splnené dve podmienky – uzavretie poistenia minimálne 20 dní pred cestoudeň uzatvorenia tohto poistenia musí byť zhodný s dňom vyplatenia zájazdu, a to v plnom rozsahu. V Kooperative je zase možné uzavrieť ho do dvoch pracovných dní od zakúpenia zájazdu, neskôr to už možné nie je.

Súčasťou uznaných rizík môže byť aj prerušenie cesty

Poistenie storna cesty sa zväčša končí dňom vycestovania do zahraničia. Nie je to však vo všetkých poisťovniach rovnaké. „Spolu s poistením storna poplatkov má u nás klient poistené aj prerušenie cesty, čo znamená, že ak je z dôvodu náhleho ťažkého ochorenia alebo úmrtia rodinného príslušníka alebo blízkej osoby nutný skorší návrat z dovolenky, poisťovňa uhradí nečerpané služby a spiatočnú cestu,“ vysvetľuje Ľ. Hricová z poisťovne Uniqa. Podobne predčasný návrat z dovolenky pre náhle ochorenie poisteného klienta alebo blízkej osoby, škodu na jeho majetku spôsobenú živlami či vlámanie sa do jeho obydlia, ako aj zmeškanie lietadla kvôli dopravnej nehode cestou na letisko, kryje poistením aj Generali.

Suma poistenia storna závisí od ceny dovolenky

Podľa G. Holkovej vo Wüstenrot poisťovni sa ceny za poistenie storna odvíjajú od ceny zaplateného zájazdu bez ohľadu na to, či cestuje jednotlivec sám, alebo s rodinou, a kľúčovým faktorom je, v akej cenovej kategórii si zájazd zvolí. V Kooperative to závisí od ceny zájazdu aj od zvoleného balíka poistenia. V Generali sa cena stanoví na základe hodnoty zájazdu či cestovných služieb, počtu cestujúcich, ktorí majú cestovať a chcú sa poistiť, a tiež od výšky zvolenej spoluúčasti.

V Allianz – SP môže uzatvoriť poistenie jedna osoba za všetky ostatné, ktoré sú súčasťou zájazdu a sú uvedené na jednej poistnej zmluve. Poistenie má však každý sám za seba, či už ide o dospelých, alebo deti. „V prípade 7-dňovej dovolenky v rámci Európy v hodnote 1 000 eur vyjde cena storna zájazdu 33 eur na osobu a v prípade storna špeciál je to necelých 42 eur na osobu,“ dodáva na príklade H. Kanderková. 

Podľa B. Lipšicovej si storno poistenie si dokáže uplatniť v Uniqe z jednej príčiny až 6 osôb, no musia byt poistené v rámci jednej zmluvy. Podobne je to aj v Generali, kde nárok na preplatenie nákladov má pritom nielen klient, u ktorého poistná udalosť nastala, ale aj jeho spolupoistení rodinní príslušnícitri ďalšie spolupoistené osoby.

logo
Prečítajte si tiež:
24.6.2024 Redakcia FinReport

Byrokracia v EÚ bujnie, nárasty sú v stovkách percent

Od prijatia Maastrichtskej zmluvy (od 1. januára 1994 do 1. januára 2024) sa počet právnych predpisov EÚ zvýšil o 729 % a od prijatia ...

24.6.2024 Redakcia FinReport

Dotácia na stravu pokračuje, žiadatelia o ňu musia splniť dve povinnosti

Zabezpečiť jedlo pre deti v školských zariadeniach, viesť ich k zdravým stravovacím návykom a odbremeniť rodičov od nadmerných ...

24.6.2024 Redakcia FinReport

Ekonomická situácia sa zlepšuje, odhady rastu sú čoraz optimistickejšie

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť zvýšila odhad tohtoročného rastu slovenskej ekonomiky na 2,7 %. Odvoláva sa pritom na nižšiu infláciu a ...

24.6.2024 Robert Juriš

Katastrofické scenáre o nesplácaní hypoték sa nenaplnili, objem poskytnutých úverov začal rásť

Trh s hypotékami pomaly opäť začína ožívať. Jeden zo samostatných finančných agentov pôsobiacich na slovenskom trhu tvrdí, že za menej ...

24.6.2024 Redakcia FinReport

NKÚ: Slovensko zaostáva v strategickom riadení aj vo vyvodzovaní osobnej zodpovednosti

Slovensko potrebuje jasnú stratégiu smerovania, lebo na súčasnej ceste dlhodobého udržateľného rozvoja sa čoraz viac potáca, zraňuje a ...

24.6.2024 Mário Špilberger

Ponúk na skrátený úväzok je málo. Ako sa na ňom dohodnúť so zamestnávateľom?

Ženy s malými deťmi, študenti či seniori často túžia po práci na skrátený úväzok. Momentálne sú vo výhode tí, ktorí hľadajú menej ...

23.6.2024 Redakcia FinReport

Prieskum: Každý druhý Slovák už platí mobilom a každý piaty hodinkami

Nákupné zvyky slovenských zákazníkov sa vyvíjajú. Drvivá väčšina ľudí sa nezaobíde bez smartfónu, čo sa prejavuje aj na rýchlom ...

21.6.2024 Robert Juriš

Banky na Slovensku zvyšujú svoje zisky, hoci majú jedno z najvyšších daňových zaťažení v EÚ

Kumulovaný zisk v bankovom sektore v prvých troch mesiacoch tohto roka dosiahol 255,5 milióna eur. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého ...

18.6.2024 Redakcia FinReport

Na Slovensko mieri litovská digitálna banka myTU

Na slovenský finančný trh vstupuje nová digitálna banka. Má licenciu Litovskej centrálnej banky a nazýva sa jednoducho myTU. Banka sa už ...

17.6.2024 Roland Régely

Na výšku úrokových sadzieb hypoték majú vplyv aj rozhodnutia slovenských politikov

Dopyt po nových hypotékach síce v prvom kvartáli tohto roka klesol na najnižšiu úroveň za posledných päť rokov, banky však zostávajú ...

17.6.2024 Redakcia FinReport

Poisťovňa Kooperativa prináša do bratislavskej Trnávky 102 nájomných bytov

Poisťovňa Kooperativa po predchádzajúcich skúsenostiach v iných krajských mestách Slovenska rozbieha svoj prvý rozsiahly projekt ...

17.6.2024 Redakcia FinReport

Švajčiarska FlowBank prišla o licenciu a putuje do konkurzu

Ďalšia banka skrachovala. Do konkurzného konania vstúpila švajčiarska online maklérska a obchodná banka FlowBank so sídlom v Ženeve. O ...

15.6.2024 Redakcia FinReport

Európsky preukaz zdravotného poistenia v zahraničí stačiť nemusí, potrebné je cestovné poistenie

Pri plánovaní cesty do zahraničia je jedným z najdôležitejších krokov zabezpečiť si vhodné cestovné poistenie. Toto poistenie je ...

12.6.2024 Mário Špilberger

Poistenie extrémnych športov má niekoľko podôb, no neponúkajú ho všetky poisťovne

Tešíte sa na zdolanie ďalšej skaly? Ste nadšencom potápania, alebo chcete vyskúšať netradičný šport na Slovensku či za našimi ...

10.6.2024 Zuzana Fryč

Poistné zmluvy je potrebné občas aktualizovať. Ako často by sme to mali urobiť?

Zmeny životných situácií či výška inflácie a jej vplyv najmä na majetkové poistenie v posledných rokoch prinášajú otázku, ako často ...

9.6.2024 Roland Régely

Kto má po novom nárok na štátnu pomoc pri zvýšenej splátke hypotéky

Štát priebežne eviduje nízky záujem o príspevok na pomoc pri zvýšených splátkach hypoték. Preto došlo k zmene pravidiel a pomoc do ...

9.6.2024 Redakcia FinReport

Motorkári, bez PZP na cesty ani nechoďte!

Nástup príjemne teplých mesiacov pozval na cesty množstvo motorkárov. V správach sa tak opäť začali objavovať informácie o ich kolíziách ...

7.6.2024 Redakcia FinReport

Pillow poisťovňa dosiahla hneď dva miliardové míľniky

Česká Pillow poisťovňa, ktorá od sklonku uplynulého roku pôsobí aj na Slovensku, po štyri a pol roku svojej činnosti dosiahla dva ...

Mobilná aplikácia
VISA MasterCard Maestro Apple Pay Google Pay