Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Ochrana osobných údajov a bezpečnostný projekt. Čo od toho očakávať?

Peter Cích Banky a poisťovne
SK
EN
Poslať

Ochrana osobných údajov patrí k značne frekventovaným témam. Porozumieť pojmovej mape definovanej zákonom nemusí byť pre každého jednoduché. Preto prinášame základnú terminologickú výzbroj, ktorú je v súvislosti s ochranou osobných údajov a bezpečnostným projektom vhodné poznať.

image

Dôležitý zákon

Za najdôležitejšie východisko v súvislosti s ochranou osobných údajov možno považovať aktuálne platný zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení zákona č. 84/2014 Z. z. (ďalej len „zákon“). Úplné znenie zákona je v rámci zbierky zákonov možné nájsť aj ako zákon č. 136/2014 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. K najdôležitejším základným pojmom používaným v rámci problematiky ochrany osobných údajov (ďalej len „“), aj v súvislosti s bezpečnostným projektom (ďalej len „BP“), môžeme zaradiť predovšetkým nasledujúcu najfrekventovanejšiu terminológiu, ktorú si vysvetlíme bližšie:

Bezpečnostný projekt

Možno ho charakterizovať ako súbor dokumentov, ktorých obsah a časti vymedzuje zákon. Pozostáva najmä z troch navzájom previazaných častí, medzi ktoré patria: Bezpečnostný zámer, Analýza bezpečnosti informačných systémov a Závery vyplývajúce zo zámeru a analýzy.
Súčasťou BP sú aj evidenčné listy, poučenia oprávnených osôb, zmluvy o spracúvaní osobných údajov so sprostredkovateľom, záznamy o incidentoch a kontrolnej činnosti, respektíve prípadné poverenie zodpovednej osoby.

Informačný systém

Presná definícia tohto pojmu je uvedená v zákone, no zjednodušene môžeme povedať, že ide o určitý súbor (zbierku) osobných údajov, pričom nemusí ísť nevyhnutne o počítačový informačný systém.
Druhou charakteristickou črtou je fakt, že s takto zoskupenými osobnými údajmi pracujeme v rámci jedného účelu. Využívame ich teda na dosiahnutie jedného cieľa, ako napríklad na účely spracovania miezd zamestnancov, alebo na marketingové účely. Osobné údaje, ktoré využívame na dva rôzne účely, z pohľadu zákona predstavujú dva samostatné informačné systémy, aj keď ich máme uchovávané v rámci našej jednej aplikácie.

Osobné údaje

Podľa zákona ide o údaje týkajúce sa konkrétnej fyzickej osoby, na základe ktorých je možné priamo alebo nepriamo túto osobu určiť. Napríklad na základe priameho identifikátora – rodného čísla, alebo pomocou súboru charakteristík a údajov, ktoré ju opisujú, a tým aj určujú.
Medzi osobné údaje však nespadajú údaje o živnostníkoch (FO-PO), ani údaje o právnických osobách (PO).
Či dané údaje o fyzickej osobe sú, alebo nie sú osobnými údajmi, môžeme vyčítať len z kontextu ich použitia. Napríklad, ak máme k dispozícii iba meno a priezvisko a vieme o osobe, že je mužského pohlavia, máme len súbor údajov, ktoré nemožno považovať za osobné, lebo z nich v tomto všeobecnom kontexte nevieme priamo ani nepriamo určiť fyzickú osobu. V zásade je to málo na to, aby sme mohli takpovediac ukázať na niekoho a povedať, že to je ON.

Osobitné kategórie osobných údajov

Osobitnú kategóriu osobných údajov tvoria špeciálne, zákonom vymedzené údaje, ktoré môžeme označiť ako citlivé. V rámci bežného života sa stretávame predovšetkým s rodným číslom, prípadne so zdravotnými údajmi, respektíve v poslednom čase čoraz častejšie aj s odtlačkami prstov.
Ku všetkým týmto citlivým osobným údajom zákon pristupuje osobitne, a preto s nimi treba zaobchádzať mimoriadne rozvážne. Rodné číslo napríklad môžeme spracúvať iba vtedy, keď je to nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania, pričom zverejňovanie rodného čísla je zakázané.

Spracúvanie osobných údajov

Rozumieme pod tým vykonávanie takmer akýchkoľvek činností s osobnými údajmi. Medzi najčastejšie spracovateľské operácie patrí okrem iného najmä ich získavanie, vyhľadávanie, využívanie, prípadne zmena a úprava údajov, ich zverejňovanie, a v neposlednom rade aj ich likvidácia po skončení účelu, na ktorý sme ich pôvodne spracúvali.

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom je každý, kto určuje účel a cieľ spracúvania osobných údajov, definuje podmienky takéhoto spracúvania a spracúva tieto údaje vo vlastnom mene, teda nie v mene niekoho iného.
Ak účel, prípadne aj podmienky spracúvania osobných údajov, ustanovuje napríklad zákon, prevádzkovateľom je ten, kto je takýmto zákonom za prevádzkovateľa ustanovený.

Sprostredkovateľ

Sprostredkovateľom je každý, kto spracúva osobné údaje v mene nejakého prevádzkovateľa, teda pod jeho menom, hlavičkou a podobne. Pritom sprostredkovateľ neurčuje účel ani podmienky takéhoto spracúvania, pretože tie určuje samotný prevádzkovateľ.

Dotknutá osoba

Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej sa spracúvané osobné údaje týkajú. Medzi dotknuté osoby však nespadajú živnostníci ani právnické osoby, pretože údaje o nich zákon o osobných údajoch neklasifikuje ako osobné údaje.

Likvidácia osobných údajov

Zákon pod týmto pojmom definuje činnosť, ktorej výsledkom je znehodnotenie, respektíve zničenie osobných údajov do takej miery, aby sa nedali znovu použiť. Asi najčastejším spôsobom zlikvidovania je vymazanie, prípadne fyzické zničenie, ak ide napríklad o údaje nahraté na diskoch.

Súhlas dotknutej osoby

Súhlas dotknutej osoby je akýkoľvek slobodne daný výslovný a zrozumiteľný prejav vôle, ktorým dotknutá osoba na základe poskytnutých informácií vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na vopred určený účel spracúvania. 

Autor je odborník na problematiku Bezpečnostných projektov a ochrany OÚ.

www.gdprsmernica.sk

www.bezpecnostnyprojekt.sk

bezpecnykurier
bezpecnykurier
bezpecnykurier Chráňte
vašu komunikáciu
bezpecnykurier Dôverné informácie
zabezpečte heslom
bezpecnykurier Diskrétnosť požadujte
aj od vašich partnerov

Kľúčové slová

logo
Prečítajte si tiež:
29.6.2022 Eva Sadovská

Realitné fondy pokračujú v raste, ich aktíva medziročne narástli o 20,4 %

Záujem Slovákov o reality nenaštrbila ani koronakríza, a ukazuje sa, že ani vojnový konflikt na Ukrajine. Investovať do nehnuteľností však ...

28.6.2022 Redakcia FinReport

Ceny vo väčšine odvetví priemyslu každý mesiac dramaticky rastú

Ceny priemyselných výrobcov pre tuzemský trh boli v máji 2022 medziročne vyššie o 40,9 %. Ceny v dodávke elektriny a plynu boli vyššie ako ...

28.6.2022 Redakcia FinReport

Cestovná kancelária Alchemy Travel ohlásila úpadok

Prázdniny sa ešte ani nezačali a prvá spomedzi cestovných kancelárií pôsobiacich na Slovensku skrachovala. Úpadok ohlásila cestovná ...

28.6.2022 Naďa Černá

Ethereum sa pripravuje na zásadnú zmenu – ušetrí na energiách a bude aj ekologickejšie

Kryptomena ethereum sa chystá na veľkú zmenu. Uprostred tohtoročného leta by mala prejsť z konceptu proof-of-work na šetrnejší koncept ...

28.6.2022 Robert Juriš

Hrozba stagflácie je čoraz reálnejšia. Centrálne banky musia byť mimoriadne opatrné

Prakticky celý svet v súčasnosti čelí dramatickému rastu cien tovarov a služieb. Nárast inflácie ešte urýchlili dôsledky vojenského ...

28.6.2022 Redakcia FinReport

Od 1. júla sa zvyšujú dávky v nezamestnanosti, „maximálka“ dosiahne až 1 234,30 eura

Od tohtoročného júla sa novým žiadateľom zvýšia dávky v nezamestnanosti. Týkať sa to bude tých, ktorí sa po 1. júli 2022 zaevidujú na ...

28.6.2022 Redakcia FinReport

Počet vykradnutých bytov za prvých päť mesiacov roka 2022 stúpol takmer o polovicu

Za prvých päť mesiacov tohto roka stúpol počet vlámaní. Podľa štatistík Policajného zboru SR ide o medziročný nárast o 24 %, v prípade ...

28.6.2022 Redakcia FinReport

Tatra banka opäť zvyšuje úrokové sadzby svojich hypoték

K bankám, ktoré aj v júni 2022 zvýšili úrokové sadzby svojich hypotekárnych úverov, sa pridala aj Tatra banka. Takmer dva mesiace dokázala ...

27.6.2022 Redakcia FinReport

Po stavebnej sporiteľni Wüstenrot končí aj ČSOB stavebná sporiteľňa

Po stavebnej sporiteľni Wüstenrot ide do útlmu aj ČSOB stavebná sporiteľňa. Rozhodla sa, že od 1. júla 2022 už nebude uzatvárať žiadne ...

27.6.2022 Robert Juriš a Roland Régely

Už len jedna hypotéka na trhu sa drží pod 1 %, úroky tých najdrahších sa dostali aj cez 4 %

Zdražovanie hypoték na Slovensku stále trvá. Cez víkend zvýšila úrokové sadzby svojich hypotekárnych úverov Prima banka. Dnes tak urobila ...

26.6.2022 Redakcia FinReport

S platobnou kartou na dovolenke – pozor na poplatky, drahé konverzie či skimming

Dovolenkové obdobie sa spája s pohodou a platenie kartami túto pohodu umožňuje aj pri nakupovaní. Turisti by si však ešte pred cestou mali ...

24.6.2022 Robert Juriš

NBS: Banky budú musieť vytvárať väčší kapitálový vankúš

Zadlženosť súkromného sektora rastie. Domácnosti sa obávajú stúpajúcich cien nehnuteľností, zvyšujúcich sa úrokových sadzieb úverov a ...

23.6.2022 Zuzana Fryč

Dopravné nehody bez zranení už nebude riešiť polícia, ale priamo poisťovne

Novela zákona o cestnej premávke prináša viacero zmien a medzi nimi aj jednu zásadnú novinku – k dopravným nehodám, pri ktorých sa nikto ...

23.6.2022 Redakcia FinReport

Vodiči pozor, z nových zelených kariet vyškrtli Rusko aj Bielorusko

Vojna na Ukrajine ovplyvnila aj povinné zmluvné poistenie (PZP) motorových vozidiel. Po novom je už na medzinárodnej automobilovej poisťovacej ...

21.6.2022 Zuzana Fryč

Záujem o poistenie právnej ochrany stúpa, poisťovne reagujú rozširovaním svojej ponuky

Poistenie právnej ochrany získava čoraz väčšie povedomie medzi ľuďmi a záujem oň rastie najmä v rámci práva v susedských sporoch či ...

20.6.2022 Robert Juriš

NBS: Najzraniteľnejší klienti nevyužili príležitosť na refixáciu úrokov svojich hypoték dostatočne

Na Slovensku sme v súvislosti s hypotekárnymi úvermi počas uplynulých rokov poznali len pokles. Bol oveľa výraznejší ako v iných krajinách ...

17.6.2022 Redakcia FinReport

Slovenská sporiteľňa opäť zvyšuje úrokové sadzby svojich hypoték

Najväčšia slovenská banka – Slovenská sporiteľňa opätovne zvyšuje úrokové sadzby svojich hypotekárnych úverov. Zmena sa týka úverov, ...

15.6.2022 Redakcia FinReport

VÚB banka už piatykrát zvyšuje úrokové sadzby svojich hypotekárnych úverov

Zdražovanie hypotekárnych úverov sa v júni mierne spomalilo, ale neprestáva. Po UniCredit Bank sa k nemu rozhodla pristúpiť aj VÚB banka. Od ...

Aplikácia

 1. 1.
  Ethereum sa pripravuje na zásadnú zmenu – ušetrí na energiách a bude aj ekologickejšie
 2. 2.
  Od 1. júla sa zvyšujú dávky v nezamestnanosti, „maximálka“ dosiahne až 1 234,30 eura
 3. 3.
  Ceny vo väčšine odvetví priemyslu každý mesiac dramaticky rastú
 4. 4.
  Realitné fondy pokračujú v raste, ich aktíva medziročne narástli o 20,4 %
 5. 5.
  Hrozba stagflácie je čoraz reálnejšia. Centrálne banky musia byť mimoriadne opatrné