Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Ochrana osobných údajov a bezpečnostný projekt. Čo od toho očakávať?

Peter Cích Banky a poisťovne
SK
EN
Poslať

Ochrana osobných údajov patrí k značne frekventovaným témam. Porozumieť pojmovej mape definovanej zákonom nemusí byť pre každého jednoduché. Preto prinášame základnú terminologickú výzbroj, ktorú je v súvislosti s ochranou osobných údajov a bezpečnostným projektom vhodné poznať.

image

Dôležitý zákon

Za najdôležitejšie východisko v súvislosti s ochranou osobných údajov možno považovať aktuálne platný zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení zákona č. 84/2014 Z. z. (ďalej len „zákon“). Úplné znenie zákona je v rámci zbierky zákonov možné nájsť aj ako zákon č. 136/2014 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. K najdôležitejším základným pojmom používaným v rámci problematiky ochrany osobných údajov (ďalej len „“), aj v súvislosti s bezpečnostným projektom (ďalej len „BP“), môžeme zaradiť predovšetkým nasledujúcu najfrekventovanejšiu terminológiu, ktorú si vysvetlíme bližšie:

Bezpečnostný projekt

Možno ho charakterizovať ako súbor dokumentov, ktorých obsah a časti vymedzuje zákon. Pozostáva najmä z troch navzájom previazaných častí, medzi ktoré patria: Bezpečnostný zámer, Analýza bezpečnosti informačných systémov a Závery vyplývajúce zo zámeru a analýzy.
Súčasťou BP sú aj evidenčné listy, poučenia oprávnených osôb, zmluvy o spracúvaní osobných údajov so sprostredkovateľom, záznamy o incidentoch a kontrolnej činnosti, respektíve prípadné poverenie zodpovednej osoby.

Informačný systém

Presná definícia tohto pojmu je uvedená v zákone, no zjednodušene môžeme povedať, že ide o určitý súbor (zbierku) osobných údajov, pričom nemusí ísť nevyhnutne o počítačový informačný systém.
Druhou charakteristickou črtou je fakt, že s takto zoskupenými osobnými údajmi pracujeme v rámci jedného účelu. Využívame ich teda na dosiahnutie jedného cieľa, ako napríklad na účely spracovania miezd zamestnancov, alebo na marketingové účely. Osobné údaje, ktoré využívame na dva rôzne účely, z pohľadu zákona predstavujú dva samostatné informačné systémy, aj keď ich máme uchovávané v rámci našej jednej aplikácie.

Osobné údaje

Podľa zákona ide o údaje týkajúce sa konkrétnej fyzickej osoby, na základe ktorých je možné priamo alebo nepriamo túto osobu určiť. Napríklad na základe priameho identifikátora – rodného čísla, alebo pomocou súboru charakteristík a údajov, ktoré ju opisujú, a tým aj určujú.
Medzi osobné údaje však nespadajú údaje o živnostníkoch (FO-PO), ani údaje o právnických osobách (PO).
Či dané údaje o fyzickej osobe sú, alebo nie sú osobnými údajmi, môžeme vyčítať len z kontextu ich použitia. Napríklad, ak máme k dispozícii iba meno a priezvisko a vieme o osobe, že je mužského pohlavia, máme len súbor údajov, ktoré nemožno považovať za osobné, lebo z nich v tomto všeobecnom kontexte nevieme priamo ani nepriamo určiť fyzickú osobu. V zásade je to málo na to, aby sme mohli takpovediac ukázať na niekoho a povedať, že to je ON.

Osobitné kategórie osobných údajov

Osobitnú kategóriu osobných údajov tvoria špeciálne, zákonom vymedzené údaje, ktoré môžeme označiť ako citlivé. V rámci bežného života sa stretávame predovšetkým s rodným číslom, prípadne so zdravotnými údajmi, respektíve v poslednom čase čoraz častejšie aj s odtlačkami prstov.
Ku všetkým týmto citlivým osobným údajom zákon pristupuje osobitne, a preto s nimi treba zaobchádzať mimoriadne rozvážne. Rodné číslo napríklad môžeme spracúvať iba vtedy, keď je to nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania, pričom zverejňovanie rodného čísla je zakázané.

Spracúvanie osobných údajov

Rozumieme pod tým vykonávanie takmer akýchkoľvek činností s osobnými údajmi. Medzi najčastejšie spracovateľské operácie patrí okrem iného najmä ich získavanie, vyhľadávanie, využívanie, prípadne zmena a úprava údajov, ich zverejňovanie, a v neposlednom rade aj ich likvidácia po skončení účelu, na ktorý sme ich pôvodne spracúvali.

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom je každý, kto určuje účel a cieľ spracúvania osobných údajov, definuje podmienky takéhoto spracúvania a spracúva tieto údaje vo vlastnom mene, teda nie v mene niekoho iného.
Ak účel, prípadne aj podmienky spracúvania osobných údajov, ustanovuje napríklad zákon, prevádzkovateľom je ten, kto je takýmto zákonom za prevádzkovateľa ustanovený.

Sprostredkovateľ

Sprostredkovateľom je každý, kto spracúva osobné údaje v mene nejakého prevádzkovateľa, teda pod jeho menom, hlavičkou a podobne. Pritom sprostredkovateľ neurčuje účel ani podmienky takéhoto spracúvania, pretože tie určuje samotný prevádzkovateľ.

Dotknutá osoba

Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej sa spracúvané osobné údaje týkajú. Medzi dotknuté osoby však nespadajú živnostníci ani právnické osoby, pretože údaje o nich zákon o osobných údajoch neklasifikuje ako osobné údaje.

Likvidácia osobných údajov

Zákon pod týmto pojmom definuje činnosť, ktorej výsledkom je znehodnotenie, respektíve zničenie osobných údajov do takej miery, aby sa nedali znovu použiť. Asi najčastejším spôsobom zlikvidovania je vymazanie, prípadne fyzické zničenie, ak ide napríklad o údaje nahraté na diskoch.

Súhlas dotknutej osoby

Súhlas dotknutej osoby je akýkoľvek slobodne daný výslovný a zrozumiteľný prejav vôle, ktorým dotknutá osoba na základe poskytnutých informácií vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na vopred určený účel spracúvania. 

Autor je odborník na problematiku Bezpečnostných projektov a ochrany OÚ.

www.gdprsmernica.sk

www.bezpecnostnyprojekt.sk

Kľúčové slová

logo
Prečítajte si tiež:
28.11.2021 Redakcia FinReport

Ako finančne zvládnuť Vianoce? Pomôže rezerva a plánovanie výdavkov

Väčšina rodín si chce dvakrát do roka – v lete počas dovolenky a na Vianoce – dopriať viac ako zvyčajne. To na Slovensku dlhodobo ...

28.11.2021 Redakcia FinReport

Generali zaradili do indexov trvalej udržateľnosti Dow Jones Sustainability Index

Generali sa aj tento rok zaradila do Svetového indexu trvalej udržateľnosti – Dow Jones Sustainability Index, ako aj do Európskeho indexu ...

27.11.2021 Redakcia FinReport

Lockdowny akcelerujú online nakupovanie. Vieme, kde ho využívajú takmer všetci obyvatelia

Pandémia koronavírusu okrem iného priniesla aj vyššiu mieru dištančného nakupovania cez internet. Obchodníci akcelerovali možnosti online ...

27.11.2021 Naďa Černá

Tesla rozširuje svoje portfólio. Producent elektromobilov chce vyrábať vlastný smartfón

Spoločnosti Tesla sa posledné mesiace darí. Koncom októbra sa zaradila do klubu firiem, ktorých trhová hodnota presiahla bilión dolárov, a ...

26.11.2021 Redakcia FinReport

Na zelenú kolobežku Bolt už len s poistkou od Allianz Partners

Jazdci na zelených kolobežkách svojou jazdou často vyvolávajú obdiv, no niekedy aj zdesenie v očiach okoloidúcich. Po novom bude toto ...

26.11.2021 Zuzana Mecková

Kedy má banka právo na neotvorenie či zrušenie bankového účtu klienta?

Pri používaní bankových účtov by si klienti mali uvedomiť jednu zásadnú vec. Banky majú právo a v niektorých prípadoch dokonca ...

26.11.2021 Redakcia FinReport

Na nahlásenie bankových účtov finančnej správe zostávajú už len štyri dni

Platiteľom dane z pridanej hodnoty (DPH), ktorí boli registrovaní k 15. novembru 2021, zostávajú už len posledné štyri dni na to, aby ...

26.11.2021 Redakcia FinReport

Skupina Generali kupuje spoločnosť poisťujúcu zdravotnícky personál

Generali plánuje uskutočniť akvizíciu spoločnosti La Médicale, ktorá pôsobí v oblasti poistenia pre zdravotníkov. O tejto operácii rokuje ...

26.11.2021 Redakcia FinReport

Spotrebiteľská revolúcia: Menej nakupovať znamená žiť udržateľnejšie

Väčšina európskych, a teda aj slovenských, spotrebiteľov si pri nakupovaní čoraz viac uvedomuje aspekty udržateľnosti. Takmer polovica ...

25.11.2021 Redakcia FinReport

Allianz – Slovenská poisťovňa vďaka digitálnej komunikácii ušetrila už viac ako tisíc stromov

Allianz – Slovenská poisťovňa prepočítala prínos digitalizácie poistných a komunikačných procesov na počet uchránených stromov, ktoré ...

25.11.2021 Redakcia FinReport

Poznámky geniálneho Alberta Einsteina vydražili za 11 miliónov eur

Zrejme nikto nepochybuje o tom, že Albert Einstein je jedným z najväčších a zároveň aj najznámejších vedcov 20. storočia. Tento držiteľ ...

23.11.2021 Andrej Vida

Úrokové sadzby spotrebiteľských úverov klesajú, ale nie tak dramaticky, ako banky sľubujú

Koniec roka každoročne prináša zvýšený záujem o spotrebiteľské úvery. Slováci si radi doprajú štedré Vianoce a banky im rady vyjdú v ...

19.11.2021 Robert Juriš

Nový samostatný finančný agent bude pracovať pre poisťovňu Generali

Národná banka Slovenska udelila spoločnosti Generali Slovenská distribúcia povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného ...

18.11.2021 Magdaléna Švančarková

Poisťovne čakajú nové výzvy – digitalizácia, zmena priorít a mladšia generácia klientov

Poistný sektor sa v uplynulom pandemickom období musel popasovať s mnohými problémami. Poisťovne pomerne rýchlo prenikli do online priestoru a ...

16.11.2021 Redakcia FinReport

Banky tiež riešia klimatické zmeny, zatiaľ deväť sa ich pridalo k memorandu o trvalej udržateľnosti

Aj banky pôsobiace na slovenskom finančnom trhu sa rozhodli osvojiť si tému napĺňania bezuhlíkovej agendy do roku 2050 a s ňou súvisiace ...

16.11.2021 Magdaléna Švančarková

Poisťovne zatiaľ „držia“ pôvodné ceny poistenia nehnuteľností, no analytici očakávajú, že budú rásť

Ceny stavebných materiálov a surovinových vstupov rastú. Ceny nehnuteľností, aj preto, že ich je na trhu nedostatok, sú tiež čoraz ...

13.11.2021 Redakcia FinReport

Až tri štvrtiny rodičov sporia svojim deťom, no väčšinou veľmi neefektívne

Napriek alarmujúco nízkej finančnej gramotnosti sú Slováci prekvapivo zodpovední a svojim deťom pravidelne odkladajú peniaze bokom. Podľa ...

12.11.2021 Robert Juriš

ČSOB dostala od Finančnej spravodajskej jednotky pokutu 1,5 milióna eur. S verdiktom nesúhlasí

ČSOB dostala pokutu vo výške 1,5 milióna eur. Uložila jej ju Finančná spravodajská jednotka Policajného zboru SR. Banka mala porušiť ...

Aplikácia
PHP Developer - študentská brigáda PHP Developer - študentská brigáda
PHP Developer províznych systémov PHP Developer províznych systémov
PHP Developer poistných agregátorov PHP Developer poistných agregátorov
PHP Developer FinTech cloudových riešení PHP Developer FinTech cloudových riešení

Najčítanejšie

 1. 1.
  Ako finančne zvládnuť Vianoce? Pomôže rezerva a plánovanie výdavkov
 2. 2.
  Generali zaradili do indexov trvalej udržateľnosti Dow Jones Sustainability Index
 3. 3.
  Peter Michajlov: Finančný segment sa nevyhne zmenám
 4. 4.
  Partners Fond realitných investícií finančne vstúpil do Arete Industrial
 5. 5.
  Lockdown nie je dlhodobá cesta, Slovensko potrebuje zvýšiť zaočkovanosť o 30 percent