Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

O nemajetkovej ujme pri dopravných nehodách rozhodujú súdy. Zmena môže vodičom priniesť zvýšenie poistného

Zuzana Fryč Banky a poisťovne
SK
EN
Poslať

Škody na majetku, ktoré vzniknú pri dopravných nehodách, sú zo zákona zahrnuté v povinnom zmluvnom poistení (PZP). Čo však urobiť s nemajetkovou ujmou, ktorá incidenty na cestách často sprevádza? Ako odškodniť napríklad najbližších príbuzných obetí dopravných nehôd? Túto otázku už dlhodobo riešia poisťovne spoločne s ministerstvom spravodlivosti. Či by náhrada za psychickú ujmu pozostalých mala byť súčasťou PZP, alebo by sa mala riešiť iným spôsobom, stále nebolo rozhodnuté. V praxi o tom naďalej rozhodujú súdy, v rozsudkoch ktorých sa priznané nároky líšia až v desiatkach tisíc eur.

image

Foto: Shutterstock

Podľa zákona nemajetková ujma nie je súčasťou PZP

Keďže nároky plynúce z nemajetkovej ujmy vo vzťahu k PZP stále nie sú legislatívne podchytené, poisťovne nemajú ako započítať tento druh náhrad do zákonnej poistky.

„Ministerstvo financií SR sa v minulosti vo vzťahu k interpretácii zákona o PZP vyjadrilo, že zámerom štátu nebolo zahrnúť nároky pozostalých po obetiach dopravných nehôd z titulu ich nemajetkovej ujmy do PZP,“ približuje hovorkyňa poisťovne Generali Katarína Kukurová.

Na situáciu reaguje výkonný riaditeľ Slovenskej kancelárie poisťovateľov Imrich Fekete: „Poisťovne nemajú ako takéto nároky priamo uspokojiť, okrem prípadu, že pozostalí po obeti dopravnej nehody doručia do poisťovne rozsudok súdu. Pokiaľ by totiž poisťovne takýto druh škôd dobrovoľne vyplácali, potom by išlo o daňovo neuznanú položku.“

Podľa jeho slov pomyselnú bodku za otázkou, či je nemajetková ujma krytá PZP, sa pokúsil dať pred dvoma rokmi Najvyšší súd SR, ktorý vyslovil právny názor, že za škodu sa považuje aj nemajetková ujma pozostalých obetí dopravnej nehody spôsobenej prevádzkou motorového vozidla.

Zákonná poistka nepočíta s výškou krytia nemajetkovej ujmy

To však poisťovne stavia do nepríjemnej pozície. „Keďže sa s poistným krytím nemajetkovej ujmy v zákone nepočítalo, cena za krytie tohto rizika nie je v cene PZP zohľadnená,“ opisuje K. Kukurová.

Zároveň upozorňuje, že ak dôjde k legislatívnej úprave zákona a poistné krytie PZP sa rozšíri aj na nemajetkovú ujmu, v súlade so zákonom o poisťovníctve bude nutné prehodnotiť aj dostatočnosť poistného.

S nejednoznačnosťou tejto záležitosti súhlasí aj PR špecialistka poisťovne Uniqa Beata Lipšicová: „Súčasný zákon o PZP pojem nemajetkovej ujmy nešpecifikuje, produkt by ju teda kryť nemal.“

O nárokoch na nemajetkovú ujmu rozhodujú súdy

Jednotlivé prípady týkajúce sa nárokov na nemajetkovú ujmu sa výrazne líšia. „Vzniklo tak legislatívne vákuum a zmätok, pretože poistné plnenie je pri sporoch o tento nárok v rukách súdov. Niektoré súdy nároky neuznávajú, iné áno,“ upozorňuje B. Lipšicová.

Aj hovorca Ministerstva spravodlivosti SR Peter Bubla potvrdil, že to, či náhrada nemajetkovej ujmy, ktorá vznikla nepriamo poškodenému v súvislosti s dopravnou nehodou, má byť krytá z PZP, nebolo úplne zrejmé a súdna prax sa dlhodobo v tejto otázke rozchádza.

Podľa špecialistky externej komunikácie Allianz – Slovenskej poisťovne Heleny Kanderkovej súdy o výške náhrady nemajetkovej ujmy pri konkrétnom prípade v súčasnosti rozhodujú podľa Občianskeho zákonníka s prihliadnutím na závažnosť vzniknutej ujmy aj na okolnosti, za ktorých k porušeniu práva došlo. Poisťovne sa zhodujú, že rozhodnutia súdov rešpektujú a na základe nich vyplácajú náhradu škody za nemajetkovú ujmu v zmysle právoplatného rozsudku.

Nejednotná prax v právnom výklade nemajetkovej ujmy vedie k tomu, že ani výška nárokov na nemajetkovú ujmu nie je presnejšie stanovená. „Napríklad v roku 2018 sa priznaný nárok na jednu osobu pohyboval medzi 3 až 140-tisíc eur,“ konštatuje hovorca Národnej banky Slovenska (NBS) Peter Majer.

Zamietnuté verzus priznané nároky na nemajetkovú ujmu

„Súdy dosiaľ zamietli 109 žalôb a v 202 prípadoch zaviazali poisťovne zaplatiť nemajetkovú ujmu, čo je v prípade skutkovo a právne rovnakých vecí nepochopiteľné. V tejto súvislosti sa nastoľujú viaceré otázky. Čo s pozostalými po obeti dopravnej nehody, ktorým súd zamietol nárok na nemajetkovú ujmu? Nie sú diskriminovaní sudcovskou svojvôľou, keď pri rovnakej úprave, ale pri zmene názoru sudcov, noví žalobcovia už majú nárok na náhradu nemajetkovej ujmy? Nemal by za túto situáciu zodpovedať štát?“ pýta sa výkonný riaditeľ Slovenskej kancelárie poisťovateľov Imrich Fekete.

Množstvo žalôb sa výrazne zvýšilo

Nejednoznačnosť pravidiel stupňuje aj tlak na poisťovne. „Od roku 2018 do dnešných dní sa zvýšil počet žalôb proti poisťovniam zo 486 na 723 a celková zažalovaná suma vzrástla zo 65 na takmer 90 miliónov eur,“ tvrdí I. Fekete.

Hovorca P. Majer z NBS uvádza, že poisťovne sú aj v zmysle v súčasnosti platnej legislatívy takúto náhradu povinné uhradiť, ak na ňu vznikne oprávnený nárok.

NBS v rámci dohľadu nad postupmi poisťovní vykonáva aj kontrolu procesov likvidácie poistných udalostí a výplat poistných plnení. Ak zistí pochybenia dohliadaných subjektov, s prihliadnutím na povahu porušenia udelí aj sankciu.

Poisťovne žiadajú o jednoznačnú legislatívu

Poisťovne preto dlhodobo žiadajú o úpravu zákona, aby s nemajetkovou ujmou mohli počítať pri kalkulácii poistného. „S Ministerstvom spravodlivosti SR rokujeme prostredníctvom Slovenskej asociácie poisťovní. Poisťovne predložili návrh znenia príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka,“ potvrdzuje Beáta Dupaľová Ksenzsighová z poisťovne Union.

„Aj Slovenská asociácia poisťovní dlhodobo apeluje na Ministerstvo spravodlivosti SR s cieľom iniciovať legislatívny proces prijatia príslušného všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorým by bola otázka nemajetkovej ujmy legislatívne ošetrená, čo sa týka okruhu oprávnených osôb, ako aj spôsobu stanovovania výšky odškodného,“ opisuje hovorca poisťovne Wüstenrot Tomáš Ferenčák.

Podľa hovorcu NBS P. Majera je v súčasnosti na tento účel zriadená pracovná skupina za účasti Ministerstva spravodlivosti SR, Ministerstva financií SR a NBS, ktorá sa venuje zmene legislatívy v súvislosti s pripravovanou rekodifikáciou občianskeho práva Slovenska.

V akej forme a rozsahu bude schválená pripravovaná rekodifikácia Občianskeho zákonníka, si ešte budeme musieť nejaký čas počkať. „Vo svojom programovom vyhlásení na roky 2020 až 2024 sa vláda zaviazala sfinalizovať proces prípravy nového Občianskeho zákonníka, kde precizovanie právnej úpravy náhrady škody je súčasťou pokračujúcich rekodifikačných prác,“ dodáva P. Bubla z Ministerstva spravodlivosti SR.

Proces by urýchlila definovaná právna úprava

Veľké rozdiely vo výške nárokov na nemajetkovú ujmu, či v mnohých prípadoch zamietnuté nároky, by nová právna úprava odstránila a zjednotila. Navyše by priniesla zjednodušenie situácie všetkým zúčastneným stranám – poškodeným, vinníkom aj poisťovniam.

V konečnom dôsledku by sa poškodení dostali k náhrade nemajetkovej ujmy omnoho skôr, keďže by nemuseli čakať na výsledok súdneho konania, a v neposlednom rade by došlo aj k odbremeneniu súdov od tejto agendy. A pre poisťovne by sa toto riziko stalo známou veličinou, ktorú by vedeli ohodnotiť a premietnuť do poistného,“ približuje na záver B. Dupaľová Ksenzsighová.

Ako sa nemajetková ujma rieši v súčasnosti?

„Vodič motorového vozidla pri dopravnej nehode, ktorú zavinil šofér protiidúceho automobilu, utrpel smrteľné zranenie. Rodičia a súrodenec zomrelého si uplatnili nárok na náhradu nemajetkovej ujmy, ktorú utrpeli v dôsledku smrti svojho príbuzného, každý po 50-tisíc eur. Na základe rozsudku sme uhradili po 10-tisíc eur každému z rodičov a 3-tisíc eur súrodencovi,“ opisuje hovorkyňa poisťovne Union.

Kľúčové slová

logo
Prečítajte si tiež:
3.6.2023 Redakcia FinReport

Alkohol za volantom môže vyjsť vodiča aj na 100-tisíc eur

Každú desiatu smrteľnú nehodu vo svete spôsobí alkohol, pričom prvenstvo v rebríčku si drží východná Európa. Ak vodič spôsobí nehodu ...

3.6.2023 Redakcia FinReport

EÚ vlani vyviezla cibuľky kvetov za 100,6 milióna eur. Lídrom v tomto obchode je Holandsko

Hoci sa takzvaná tulipánová horúčka v Holandsku odohrala pred takmer 400 rokmi, biznis s cibuľkami kvetov prežil až do súčasnosti. ...

2.6.2023 Redakcia FinReport

Deficit štátneho rozpočtu v máji 2023 dosiahol 3,32 miliardy eur

Deficit štátneho rozpočtu dosahuje v tomto roku vysoké hodnoty, ktoré sa každým mesiacom zvyšujú. Ku koncu mája 2023 sa vyšplhal až na ...

2.6.2023 Eva Sadovská

Podiel Slovákov pracujúcich z domu poklesol vlani na 13,1 %. Má home office perspektívu?

Aj po uplynutí pandémie koronavírusu sa v súvislosti s home office šíri predstava, že v tomto režime trávi svoj pracovný čas významná ...

2.6.2023 Redakcia FinReport

Pohonné látky sú opäť drahšie ako pred týždňom či dvoma

Leto sa blíži a pohonné látky zvyšujú svoje ceny. V prípade Slovenska sa táto skutočnosť opakuje už druhý týždeň za sebou a analytici ...

2.6.2023 Redakcia FinReport

Slovensko si prostredníctvom emisie 10-ročných dlhopisov požičalo 2 miliardy dolárov

Slovenská republika vydáva emisiu 10-ročných dlhopisov v celkovej hodnote 2 miliardy eur. Podľa informácie Agentúry pre riadenie dlhu a ...

2.6.2023 Redakcia FinReport

Uhradiť odložené poistné za február 2021 je potrebné do konca júna 2023. Pri nesplnení záväzku hrozí pokuta

Samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a zamestnávatelia, ktorí si odložili splatnosť poistného za február 2021, musia Sociálnej ...

2.6.2023 Zuzana Fryč

Záujem o elektromobily rastie, poisťovne preto prichádzajú s vylepšeným poistným krytím

Počet elektromobilov a plug-in hybridov aj na slovenských cestách neustále rastie. Poisťovne prispôsobujú svoju ponuku produktov aj tejto ...

1.6.2023 Redakcia FinReport

Najinovatívnejšou bankou v strednej a východnej Európe je Tatra banka

Global Finance priniesol zoznam najinovatívnejších bánk na svete. V oblasti strednej a východnej Európy zvíťazila Tatra ...

1.6.2023 Redakcia FinReport

Prezidentka podpísala novinky v zákone o stavebnom sporení

Právnym nástupcom stavebnej sporiteľne po jej zlúčení alebo predaji by v budúcnosti mohla byť napríklad aj banka. V minulosti to možné ...

1.6.2023 Redakcia FinReport

Slovenská sporiteľňa a Prima banka prinášajú nové hypotéky so zvýšenými úrokovými sadzbami

Dve banky pôsobiace na slovenskom finančnom trhu vstupujú do nového mesiaca so zmenenými –zvýšenými úrokovými sadzbami svojich ...

31.5.2023 Robert Juriš

Poisťovne na Slovensku vlani vygenerovali zisky v objeme 191 miliónov eur

Tak, ako sa vlani darilo bankám dosahovať rekordné zisky, úspešné boli aj poisťovne pôsobiace na slovenskom finančnom trhu. Ich zisk v roku ...

30.5.2023 Redakcia FinReport

Ratingová agentúra S&P potvrdila skupine Uniqa rating A so stabilným výhľadom

Medzinárodná ratingová agentúra Standard & Poor's (S&P) potvrdila doterajší rating A pre európsku skupinu Uniqa Insurance Group, pre rakúsku ...

30.5.2023 Redakcia FinReport

UBS kúpila Credit Suisse za 3 miliardy, no prevzatie banky ju bude stáť ďalších vyše 15 miliárd eur

Prevzatie skrachovanej banky Credit Suisse švajčiarskou trhovou jednotkou – bankou UBS, bude stáť viac ako 15,5 miliardy eur. Toto prevzatie ...

29.5.2023 Redakcia FinReport

Tatra banka prináša NFC vizitky, ktoré sa nahrávajú priamo do mobilov

Tatra banka začala používať unikátne a technologicky moderné NFC vizitky. Firemní klienti a klienti privátneho bankovníctva patria medzi ...

29.5.2023 Martin Jamnický

Čo je nevyhnutné vedieť v súvislosti s cestovným poistením na prahu dovolenkovej sezóny

Začiatkom mája 2023 Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) odvolala globálny stav núdze v súvislosti s ochorením Covid-19. Prakticky do ...

26.5.2023 Zuzana Fryč

Ako si vybrať životné poistenie pre dieťa – poistiť ho samostatne, či spoločne s rodičmi?

Na trhu aktuálne existuje viacero možností, ako poistiť život dieťaťa už od jeho narodenia. Odborníci v oblasti životného poistenia preto ...

26.5.2023 Redakcia FinReport

Silné dažde zo začiatku týždňa spôsobili poistné udalosti za vyše štvrť milióna eur. Škody budú vyššie

Výdatné zrážky zasiahli začiatkom tohto týždňa viaceré regióny Slovenska a spôsobili rozsiahle škody na majetku. Len klienti poisťovne ...

Mobilná aplikácia
VISA MasterCard Maestro Apple Pay Google Pay