Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

O nemajetkovej ujme pri dopravných nehodách rozhodujú súdy. Zmena môže vodičom priniesť zvýšenie poistného

Zuzana Fryč Banky a poisťovne Poslať

Škody na majetku, ktoré vzniknú pri dopravných nehodách, sú zo zákona zahrnuté v povinnom zmluvnom poistení (PZP). Čo však urobiť s nemajetkovou ujmou, ktorá incidenty na cestách často sprevádza? Ako odškodniť napríklad najbližších príbuzných obetí dopravných nehôd? Túto otázku už dlhodobo riešia poisťovne spoločne s ministerstvom spravodlivosti. Či by náhrada za psychickú ujmu pozostalých mala byť súčasťou PZP, alebo by sa mala riešiť iným spôsobom, stále nebolo rozhodnuté. V praxi o tom naďalej rozhodujú súdy, v rozsudkoch ktorých sa priznané nároky líšia až v desiatkach tisíc eur.

nemajetková ujma

Foto: Shutterstock

Podľa zákona nemajetková ujma nie je súčasťou PZP

Keďže nároky plynúce z nemajetkovej ujmy vo vzťahu k PZP stále nie sú legislatívne podchytené, poisťovne nemajú ako započítať tento druh náhrad do zákonnej poistky.

„Ministerstvo financií SR sa v minulosti vo vzťahu k interpretácii zákona o PZP vyjadrilo, že zámerom štátu nebolo zahrnúť nároky pozostalých po obetiach dopravných nehôd z titulu ich nemajetkovej ujmy do PZP,“ približuje hovorkyňa poisťovne Generali Katarína Kukurová.

Na situáciu reaguje výkonný riaditeľ Slovenskej kancelárie poisťovateľov Imrich Fekete: „Poisťovne nemajú ako takéto nároky priamo uspokojiť, okrem prípadu, že pozostalí po obeti dopravnej nehody doručia do poisťovne rozsudok súdu. Pokiaľ by totiž poisťovne takýto druh škôd dobrovoľne vyplácali, potom by išlo o daňovo neuznanú položku.“

Podľa jeho slov pomyselnú bodku za otázkou, či je nemajetková ujma krytá PZP, sa pokúsil dať pred dvoma rokmi Najvyšší súd SR, ktorý vyslovil právny názor, že za škodu sa považuje aj nemajetková ujma pozostalých obetí dopravnej nehody spôsobenej prevádzkou motorového vozidla.

Zákonná poistka nepočíta s výškou krytia nemajetkovej ujmy

To však poisťovne stavia do nepríjemnej pozície. „Keďže sa s poistným krytím nemajetkovej ujmy v zákone nepočítalo, cena za krytie tohto rizika nie je v cene PZP zohľadnená,“ opisuje K. Kukurová.

Zároveň upozorňuje, že ak dôjde k legislatívnej úprave zákona a poistné krytie PZP sa rozšíri aj na nemajetkovú ujmu, v súlade so zákonom o poisťovníctve bude nutné prehodnotiť aj dostatočnosť poistného.

S nejednoznačnosťou tejto záležitosti súhlasí aj PR špecialistka poisťovne Uniqa Beata Lipšicová: „Súčasný zákon o PZP pojem nemajetkovej ujmy nešpecifikuje, produkt by ju teda kryť nemal.“

O nárokoch na nemajetkovú ujmu rozhodujú súdy

Jednotlivé prípady týkajúce sa nárokov na nemajetkovú ujmu sa výrazne líšia. „Vzniklo tak legislatívne vákuum a zmätok, pretože poistné plnenie je pri sporoch o tento nárok v rukách súdov. Niektoré súdy nároky neuznávajú, iné áno,“ upozorňuje B. Lipšicová.

Aj hovorca Ministerstva spravodlivosti SR Peter Bubla potvrdil, že to, či náhrada nemajetkovej ujmy, ktorá vznikla nepriamo poškodenému v súvislosti s dopravnou nehodou, má byť krytá z PZP, nebolo úplne zrejmé a súdna prax sa dlhodobo v tejto otázke rozchádza.

Podľa špecialistky externej komunikácie Allianz – Slovenskej poisťovne Heleny Kanderkovej súdy o výške náhrady nemajetkovej ujmy pri konkrétnom prípade v súčasnosti rozhodujú podľa Občianskeho zákonníka s prihliadnutím na závažnosť vzniknutej ujmy aj na okolnosti, za ktorých k porušeniu práva došlo. Poisťovne sa zhodujú, že rozhodnutia súdov rešpektujú a na základe nich vyplácajú náhradu škody za nemajetkovú ujmu v zmysle právoplatného rozsudku.

Nejednotná prax v právnom výklade nemajetkovej ujmy vedie k tomu, že ani výška nárokov na nemajetkovú ujmu nie je presnejšie stanovená. „Napríklad v roku 2018 sa priznaný nárok na jednu osobu pohyboval medzi 3 až 140-tisíc eur,“ konštatuje hovorca Národnej banky Slovenska (NBS) Peter Majer.

Zamietnuté verzus priznané nároky na nemajetkovú ujmu

„Súdy dosiaľ zamietli 109 žalôb a v 202 prípadoch zaviazali poisťovne zaplatiť nemajetkovú ujmu, čo je v prípade skutkovo a právne rovnakých vecí nepochopiteľné. V tejto súvislosti sa nastoľujú viaceré otázky. Čo s pozostalými po obeti dopravnej nehody, ktorým súd zamietol nárok na nemajetkovú ujmu? Nie sú diskriminovaní sudcovskou svojvôľou, keď pri rovnakej úprave, ale pri zmene názoru sudcov, noví žalobcovia už majú nárok na náhradu nemajetkovej ujmy? Nemal by za túto situáciu zodpovedať štát?“ pýta sa výkonný riaditeľ Slovenskej kancelárie poisťovateľov Imrich Fekete.

Množstvo žalôb sa výrazne zvýšilo

Nejednoznačnosť pravidiel stupňuje aj tlak na poisťovne. „Od roku 2018 do dnešných dní sa zvýšil počet žalôb proti poisťovniam zo 486 na 723 a celková zažalovaná suma vzrástla zo 65 na takmer 90 miliónov eur,“ tvrdí I. Fekete.

Hovorca P. Majer z NBS uvádza, že poisťovne sú aj v zmysle v súčasnosti platnej legislatívy takúto náhradu povinné uhradiť, ak na ňu vznikne oprávnený nárok.

NBS v rámci dohľadu nad postupmi poisťovní vykonáva aj kontrolu procesov likvidácie poistných udalostí a výplat poistných plnení. Ak zistí pochybenia dohliadaných subjektov, s prihliadnutím na povahu porušenia udelí aj sankciu.

Poisťovne žiadajú o jednoznačnú legislatívu

Poisťovne preto dlhodobo žiadajú o úpravu zákona, aby s nemajetkovou ujmou mohli počítať pri kalkulácii poistného. „S Ministerstvom spravodlivosti SR rokujeme prostredníctvom Slovenskej asociácie poisťovní. Poisťovne predložili návrh znenia príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka,“ potvrdzuje Beáta Dupaľová Ksenzsighová z poisťovne Union.

„Aj Slovenská asociácia poisťovní dlhodobo apeluje na Ministerstvo spravodlivosti SR s cieľom iniciovať legislatívny proces prijatia príslušného všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorým by bola otázka nemajetkovej ujmy legislatívne ošetrená, čo sa týka okruhu oprávnených osôb, ako aj spôsobu stanovovania výšky odškodného,“ opisuje hovorca poisťovne Wüstenrot Tomáš Ferenčák.

Podľa hovorcu NBS P. Majera je v súčasnosti na tento účel zriadená pracovná skupina za účasti Ministerstva spravodlivosti SR, Ministerstva financií SR a NBS, ktorá sa venuje zmene legislatívy v súvislosti s pripravovanou rekodifikáciou občianskeho práva Slovenska.

V akej forme a rozsahu bude schválená pripravovaná rekodifikácia Občianskeho zákonníka, si ešte budeme musieť nejaký čas počkať. „Vo svojom programovom vyhlásení na roky 2020 až 2024 sa vláda zaviazala sfinalizovať proces prípravy nového Občianskeho zákonníka, kde precizovanie právnej úpravy náhrady škody je súčasťou pokračujúcich rekodifikačných prác,“ dodáva P. Bubla z Ministerstva spravodlivosti SR.

Proces by urýchlila definovaná právna úprava

Veľké rozdiely vo výške nárokov na nemajetkovú ujmu, či v mnohých prípadoch zamietnuté nároky, by nová právna úprava odstránila a zjednotila. Navyše by priniesla zjednodušenie situácie všetkým zúčastneným stranám – poškodeným, vinníkom aj poisťovniam.

V konečnom dôsledku by sa poškodení dostali k náhrade nemajetkovej ujmy omnoho skôr, keďže by nemuseli čakať na výsledok súdneho konania, a v neposlednom rade by došlo aj k odbremeneniu súdov od tejto agendy. A pre poisťovne by sa toto riziko stalo známou veličinou, ktorú by vedeli ohodnotiť a premietnuť do poistného,“ približuje na záver B. Dupaľová Ksenzsighová.

Ako sa nemajetková ujma rieši v súčasnosti?

„Vodič motorového vozidla pri dopravnej nehode, ktorú zavinil šofér protiidúceho automobilu, utrpel smrteľné zranenie. Rodičia a súrodenec zomrelého si uplatnili nárok na náhradu nemajetkovej ujmy, ktorú utrpeli v dôsledku smrti svojho príbuzného, každý po 50-tisíc eur. Na základe rozsudku sme uhradili po 10-tisíc eur každému z rodičov a 3-tisíc eur súrodencovi,“ opisuje hovorkyňa poisťovne Union.

logo
Prečítajte si tiež:
23.7.2024 Redakcia FinReport

Každá tretia poistná udalosť je storno dovolenky

Akútne respiračné ochorenia, úrazy či úmrtia v rodine – aj to sú dôvody pre ktoré Slováci musia chtiac-nechtiac zrušiť svoju letnú ...

23.7.2024 Martin Jamnický

Na podanie žiadosti o pomoc pri splácaní hypotéky zostáva už len niekoľko dní

Občanov, ktorí potrebujú pomôcť so splácaním hypotekárneho úveru, je napokon menej, ako sa pôvodne očakávalo. Naopak, väčšina ...

23.7.2024 Redakcia FinReport

Revolut prináša na Slovensko svoju prvú čítačku

Neobanka Revolut spúšťa svoje prvé hardvérové zariadenie nazvané Revolut Reader. Uvádza ho na trh v 12 krajinách vrátane Slovenska. Je to ...

23.7.2024 Mário Špilberger

Slovenské agentúry si za sprostredkovanie práce v zahraničí od uchádzača nemôžu pýtať poplatky

Pri hľadaní zamestnania v zahraničí sú možnými rizikami napríklad nedodržanie dohodnutých podmienok či dokonca aj nezabezpečenie práce. ...

23.7.2024 Redakcia FinReport

Zadlženosť Slovenska stúpla najviac spomedzi všetkých krajín EÚ

Zadlženie Slovenska začiatkom tohto roka stúplo najviac spomedzi všetkých krajín Európskej únie. Počas prvého štvrťroku 2024 sa zvýšilo ...

22.7.2024 Robert Juriš

Aké ponaučenie si máme zobrať z doteraz najväčšieho globálneho IT výpadku na svete?

Problémy súvisiace s piatkovým (19. júla 2024) výpadkom IT systémov na celom svete sa postupne dostávajú opäť do normálu. Za spôsobenie ...

22.7.2024 Martin Jamnický

Oddlženie „na nulu“ by malo byť priznané len ľuďom v hmotnej núdzi

Od začiatku tohto roka bolo na Slovensku vyhlásených vyše 4-tisíc osobných bankrotov a ročne sa takto zbaví dlhov zhruba 9-tisíc ľudí. V ...

22.7.2024 Redakcia FinReport

Peter Kažimír: ECB zníži svoje úrokové sadzby ešte dvakrát do konca tohto roka

Inflácia v krajinách eurozóny sa postupne znižuje na úroveň želaných 2 %. V júni tohto roku klesla z májových 2,6 na 2,5 %. Ani to však ...

21.7.2024 Redakcia FinReport

Počet smrteľných nehôd na Slovensku je alarmujúci, najčastejšou príčinou sú mobily

Podľa Európskej komisie patrí Slovensko aktuálne v rámci Európskej únie k piatim krajinám, ktoré majú nadpriemerný počet úmrtí pri ...

19.7.2024 Mário Špilberger

Ako si v zahraničí vybrať hotovosť čo najvýhodnejšie?

Aby sme mali prístup k svojim financiám na dovolenke, je dobré mať so sebou hotovosť v mene danej krajiny, ktorú si môžeme zvyčajne zameniť ...

18.7.2024 Martina Staňová

Klimatické zmeny menia prístup poisťovní k oceňovaniu poistných rizík

Dôsledky klimatických zmien sú čoraz zreteľnejšie. Príkladom je zvyšujúca sa frekvencia prírodných katastrof, akými sú povodne, búrky, ...

18.7.2024 Redakcia FinReport

Union prichádza so zľavami na voľnopredajné lieky

Poisťovňa Union prichádza s novým benefitom. Jej poistenci môžu využívať zľavy na produkty, ktoré podporia ich zdravý životný štýl. ...

17.7.2024 Mário Špilberger

Povolené prečerpanie: Kedy vám môže pomôcť a kedy uškodiť?

Možnosť ísť na bežnom účte do mínusu je na Slovensku dlhodobým a stabilným trendom. Povolené prečerpanie však má vysoké úročenie a ...

17.7.2024 Redakcia FinReport

Prírodné živly významne zvyšujú náklady na vyplácanie poistných udalostí

Prírodné živly opäť ukázali svoju pravú tvár. Počet škôd spôsobených prírodnými živlami v niekoľkých posledných týždňoch ...

16.7.2024 Redakcia FinReport

Revolut prináša cestovateľský vernostný program

Neobanka Revolut prináša ďalší zaujímavý benefit pre svojich klientov. Je ním celoeurópsky vernostný program Revbody k debetnej karte. ...

15.7.2024 Zuzana Fryč

Ako na poistenie bicyklov či kolobežiek, aby poisťovňa preplatila vzniknutú škodu?

S jarnou sezónou sa na cestách opäť objavilo mnoho bicyklistov a kolobežkárov, ktorí by nemali zabúdať zabezpečiť si svoj dopravný ...

15.7.2024 Redakcia FinReport

ECB: Viac ako tretina zamestnancov trpí syndrómom vyhorenia

Zamestnanci Európskej centrálnej banky sú ohrozeným druhom. Približne dvaja z piatich (40 %) v súčasnosti čelia syndrómu vyhorenia a ich ...

12.7.2024 Redakcia FinReport

Brigády mladých nie sú bez rizík. Na toto si dávajte pozor!

Práca animátora, brigáda v gastroservise, pekárni, v konzervárňach, sezónna práca pri zbere úrody, prípadne práca na stavbe alebo v ...

Mobilná aplikácia
VISA MasterCard Maestro Apple Pay Google Pay