Hľadaj

O nemajetkovej ujme pri dopravných nehodách rozhodujú súdy. Zmena môže vodičom priniesť zvýšenie poistného

Zuzana Mecková Banky a poisťovne Poslať

Škody na majetku, ktoré vzniknú pri dopravných nehodách, sú zo zákona zahrnuté v povinnom zmluvnom poistení (PZP). Čo však urobiť s nemajetkovou ujmou, ktorá incidenty na cestách často sprevádza? Ako odškodniť napríklad najbližších príbuzných obetí dopravných nehôd? Túto otázku už dlhodobo riešia poisťovne spoločne s ministerstvom spravodlivosti. Či by náhrada za psychickú ujmu pozostalých mala byť súčasťou PZP, alebo by sa mala riešiť iným spôsobom, stále nebolo rozhodnuté. V praxi o tom naďalej rozhodujú súdy, v rozsudkoch ktorých sa priznané nároky líšia až v desiatkach tisíc eur.

image

Foto: Shutterstock

Podľa zákona nemajetková ujma nie je súčasťou PZP

Keďže nároky plynúce z nemajetkovej ujmy vo vzťahu k PZP stále nie sú legislatívne podchytené, poisťovne nemajú ako započítať tento druh náhrad do zákonnej poistky.

„Ministerstvo financií SR sa v minulosti vo vzťahu k interpretácii zákona o PZP vyjadrilo, že zámerom štátu nebolo zahrnúť nároky pozostalých po obetiach dopravných nehôd z titulu ich nemajetkovej ujmy do PZP,“ približuje hovorkyňa poisťovne Generali Katarína Kukurová.

Na situáciu reaguje výkonný riaditeľ Slovenskej kancelárie poisťovateľov Imrich Fekete: „Poisťovne nemajú ako takéto nároky priamo uspokojiť, okrem prípadu, že pozostalí po obeti dopravnej nehody doručia do poisťovne rozsudok súdu. Pokiaľ by totiž poisťovne takýto druh škôd dobrovoľne vyplácali, potom by išlo o daňovo neuznanú položku.“

Podľa jeho slov pomyselnú bodku za otázkou, či je nemajetková ujma krytá PZP, sa pokúsil dať pred dvoma rokmi Najvyšší súd SR, ktorý vyslovil právny názor, že za škodu sa považuje aj nemajetková ujma pozostalých obetí dopravnej nehody spôsobenej prevádzkou motorového vozidla.

Zákonná poistka nepočíta s výškou krytia nemajetkovej ujmy

To však poisťovne stavia do nepríjemnej pozície. „Keďže sa s poistným krytím nemajetkovej ujmy v zákone nepočítalo, cena za krytie tohto rizika nie je v cene PZP zohľadnená,“ opisuje K. Kukurová.

Zároveň upozorňuje, že ak dôjde k legislatívnej úprave zákona a poistné krytie PZP sa rozšíri aj na nemajetkovú ujmu, v súlade so zákonom o poisťovníctve bude nutné prehodnotiť aj dostatočnosť poistného.

S nejednoznačnosťou tejto záležitosti súhlasí aj PR špecialistka poisťovne Uniqa Beata Lipšicová: „Súčasný zákon o PZP pojem nemajetkovej ujmy nešpecifikuje, produkt by ju teda kryť nemal.“

O nárokoch na nemajetkovú ujmu rozhodujú súdy

Jednotlivé prípady týkajúce sa nárokov na nemajetkovú ujmu sa výrazne líšia. „Vzniklo tak legislatívne vákuum a zmätok, pretože poistné plnenie je pri sporoch o tento nárok v rukách súdov. Niektoré súdy nároky neuznávajú, iné áno,“ upozorňuje B. Lipšicová.

Aj hovorca Ministerstva spravodlivosti SR Peter Bubla potvrdil, že to, či náhrada nemajetkovej ujmy, ktorá vznikla nepriamo poškodenému v súvislosti s dopravnou nehodou, má byť krytá z PZP, nebolo úplne zrejmé a súdna prax sa dlhodobo v tejto otázke rozchádza.

Podľa špecialistky externej komunikácie Allianz – Slovenskej poisťovne Heleny Kanderkovej súdy o výške náhrady nemajetkovej ujmy pri konkrétnom prípade v súčasnosti rozhodujú podľa Občianskeho zákonníka s prihliadnutím na závažnosť vzniknutej ujmy aj na okolnosti, za ktorých k porušeniu práva došlo. Poisťovne sa zhodujú, že rozhodnutia súdov rešpektujú a na základe nich vyplácajú náhradu škody za nemajetkovú ujmu v zmysle právoplatného rozsudku.

Nejednotná prax v právnom výklade nemajetkovej ujmy vedie k tomu, že ani výška nárokov na nemajetkovú ujmu nie je presnejšie stanovená. „Napríklad v roku 2018 sa priznaný nárok na jednu osobu pohyboval medzi 3 až 140-tisíc eur,“ konštatuje hovorca Národnej banky Slovenska (NBS) Peter Majer.

Zamietnuté verzus priznané nároky na nemajetkovú ujmu

„Súdy dosiaľ zamietli 109 žalôb a v 202 prípadoch zaviazali poisťovne zaplatiť nemajetkovú ujmu, čo je v prípade skutkovo a právne rovnakých vecí nepochopiteľné. V tejto súvislosti sa nastoľujú viaceré otázky. Čo s pozostalými po obeti dopravnej nehody, ktorým súd zamietol nárok na nemajetkovú ujmu? Nie sú diskriminovaní sudcovskou svojvôľou, keď pri rovnakej úprave, ale pri zmene názoru sudcov, noví žalobcovia už majú nárok na náhradu nemajetkovej ujmy? Nemal by za túto situáciu zodpovedať štát?“ pýta sa výkonný riaditeľ Slovenskej kancelárie poisťovateľov Imrich Fekete.

Množstvo žalôb sa výrazne zvýšilo

Nejednoznačnosť pravidiel stupňuje aj tlak na poisťovne. „Od roku 2018 do dnešných dní sa zvýšil počet žalôb proti poisťovniam zo 486 na 723 a celková zažalovaná suma vzrástla zo 65 na takmer 90 miliónov eur,“ tvrdí I. Fekete.

Hovorca P. Majer z NBS uvádza, že poisťovne sú aj v zmysle v súčasnosti platnej legislatívy takúto náhradu povinné uhradiť, ak na ňu vznikne oprávnený nárok.

NBS v rámci dohľadu nad postupmi poisťovní vykonáva aj kontrolu procesov likvidácie poistných udalostí a výplat poistných plnení. Ak zistí pochybenia dohliadaných subjektov, s prihliadnutím na povahu porušenia udelí aj sankciu.

Poisťovne žiadajú o jednoznačnú legislatívu

Poisťovne preto dlhodobo žiadajú o úpravu zákona, aby s nemajetkovou ujmou mohli počítať pri kalkulácii poistného. „S Ministerstvom spravodlivosti SR rokujeme prostredníctvom Slovenskej asociácie poisťovní. Poisťovne predložili návrh znenia príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka,“ potvrdzuje Beáta Dupaľová Ksenzsighová z poisťovne Union.

„Aj Slovenská asociácia poisťovní dlhodobo apeluje na Ministerstvo spravodlivosti SR s cieľom iniciovať legislatívny proces prijatia príslušného všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorým by bola otázka nemajetkovej ujmy legislatívne ošetrená, čo sa týka okruhu oprávnených osôb, ako aj spôsobu stanovovania výšky odškodného,“ opisuje hovorca poisťovne Wüstenrot Tomáš Ferenčák.

Podľa hovorcu NBS P. Majera je v súčasnosti na tento účel zriadená pracovná skupina za účasti Ministerstva spravodlivosti SR, Ministerstva financií SR a NBS, ktorá sa venuje zmene legislatívy v súvislosti s pripravovanou rekodifikáciou občianskeho práva Slovenska.

V akej forme a rozsahu bude schválená pripravovaná rekodifikácia Občianskeho zákonníka, si ešte budeme musieť nejaký čas počkať. „Vo svojom programovom vyhlásení na roky 2020 až 2024 sa vláda zaviazala sfinalizovať proces prípravy nového Občianskeho zákonníka, kde precizovanie právnej úpravy náhrady škody je súčasťou pokračujúcich rekodifikačných prác,“ dodáva P. Bubla z Ministerstva spravodlivosti SR.

Proces by urýchlila definovaná právna úprava

Veľké rozdiely vo výške nárokov na nemajetkovú ujmu, či v mnohých prípadoch zamietnuté nároky, by nová právna úprava odstránila a zjednotila. Navyše by priniesla zjednodušenie situácie všetkým zúčastneným stranám – poškodeným, vinníkom aj poisťovniam.

V konečnom dôsledku by sa poškodení dostali k náhrade nemajetkovej ujmy omnoho skôr, keďže by nemuseli čakať na výsledok súdneho konania, a v neposlednom rade by došlo aj k odbremeneniu súdov od tejto agendy. A pre poisťovne by sa toto riziko stalo známou veličinou, ktorú by vedeli ohodnotiť a premietnuť do poistného,“ približuje na záver B. Dupaľová Ksenzsighová.

Ako sa nemajetková ujma rieši v súčasnosti?

„Vodič motorového vozidla pri dopravnej nehode, ktorú zavinil šofér protiidúceho automobilu, utrpel smrteľné zranenie. Rodičia a súrodenec zomrelého si uplatnili nárok na náhradu nemajetkovej ujmy, ktorú utrpeli v dôsledku smrti svojho príbuzného, každý po 50-tisíc eur. Na základe rozsudku sme uhradili po 10-tisíc eur každému z rodičov a 3-tisíc eur súrodencovi,“ opisuje hovorkyňa poisťovne Union.

Kľúčové slová

logo
Prečítajte si tiež:
18.5.2021 Redakcia FinReport

Darina Huttová: Životné poistenie s investičnou zložkou odporúčam uzatvoriť len s odborným poradcom

Neistá ekonomická situácia, ako aj strach o zdravie počas pandémie koronavírusu, spôsobili zvýšený dopyt nielen po finančných produktoch, ...

18.5.2021 Magdaléna Švančarková

Trh s bytmi by pomohlo oživiť nájomné bývanie. Naštartovať ho môže nižšie daňové zaťaženie

Slovenský trh s nehnuteľnosťami je plný paradoxov. Ponuka nehnuteľností je oveľa nižšia ako dopyt po nich. Momentálne je vhodnejšie vziať ...

17.5.2021 Redakcia FinReport

Mikroprocesory sa stali strategickou komoditou. Nejde len o autá a počítače, ale aj o internet vecí

Situácia na trhu s mikroprocesormi sa v uplynulých mesiacoch dramaticky zhoršila. Ich nedostatok ochromil viacero odvetví. Medzi nimi asi ...

17.5.2021 Robert Juriš

Slováci nerozumejú inflácii, ale milujú rizikové investície a často sa riadia aj odporúčaním influencerov

Slováci sa počas koronakrízy zlepšili v sporení. Podiel tých, ktorí si pravidelne odkladajú finančné prostriedky, narástol až na 82 %. ...

17.5.2021 Redakcia FinReport

Stačilo jediné slovo Elona Muska na Twitteri a cena bitcoinu sa opäť prepadla

Cena bitcoinu padá a môže za to Elon Musk. Najskôr uprostred minulého týždňa oznámil, že automobilka Tesla už nebude túto kryptomenu ...

16.5.2021 Redakcia FinReport

Dražba pokladu zo starého kufra prekonala očakávania. Najcennejšiu mincu vydražili za 400-tisíc eur

Príbeh ako z filmu má šťastný koniec. Poklad ukrytý v starom kufri, ktorý dlhé roky ležal na dne skrine pod starými handrami, má nových ...

12.5.2021 Magdaléna Švančarková

Banky pracujú na digitálnych hypotékach. Zostáva im doriešiť niekoľko dôležitých „detailov“

Trendom tohto roka v bankovníctve je snaha bánk o dokončenie online hypotekárneho úveru, respektíve o finalizáciu čo najväčšieho počtu ...

12.5.2021 Redakcia FinReport

Tatra-Leasing kúpila konkurenčnú spoločnosť a prepracovala sa medzi tri najväčšie lízingovky na slovenskom trhu

Spoločnosť Tatra-Leasing podpísala zmluvu o kúpe spoločnosti Impuls-Leasing Slovakia a jej dcérskej spoločnosti Impuls-Leasing Services. ...

11.5.2021 Zuzana Mecková

Skúsenosť s pandémiou nás núti prehodnotiť svoj vzťah k životnému poisteniu. Trh sa prispôsobuje potrebám ľudí

Pandémia koronavírusu priniesla množstvo opatrení, ktoré väčšine ľudí zmenili každodenný život a prinútili ich prehodnotiť spotrebu, ...

5.5.2021 Roland Régely

Počet nových havarijných poistiek mierne klesol. Odborníci upozorňujú na potrebu poistenia aj pri zníženej mobilite

Pandémia koronavírusu v Európe výrazne znížila mobilitu ľudí. Predáva sa menej nových áut, menej jazdíme a do istej miery to ovplyvňuje ...

4.5.2021 Magdaléna Švančarková

Prima banka prekvapila na trhu s hypotékami. Dosiahla najvyšší nárast podielu na trhu

Tri štvrtiny slovenského trhu s hypotekárnymi úvermi ovládajú štyri najväčšie banky – Slovenská sporiteľňa, VÚB banka, Tatra banka a ...

3.5.2021 Roland Régely

Štát napokon nebude kontrolovať zostatky na účtoch bankových klientov. Nový register bude meškať tri roky

Slovensko sa v boji proti praniu špinavých peňazí pripojí k spoločnej platforme Európskej únie s výrazným omeškaním. Rezort vnútra ...

1.5.2021 Redakcia FinReport

Sedem z desiatich mladých ľudí túži po vlastnom štartovacom bývaní. Spoliehajú sa predovšetkým na pomoc rodiny

Mladí Slováci do 30 rokov túžia po vlastnom bývaní. A to i napriek tomu, že mnohí z nich aj v dospelosti zostávajú bývať so svojimi ...

30.4.2021 Zuzana Mecková

Podniky sa už nemusia spoliehať len na pomoc od vlády, môžu siahnuť aj po úveroch so štátnou zárukou

Podnikatelia z rôznych odvetví sa pre pretrvávajúcu pandémiu koronavírusu dostávajú do vážnych existenčných problémov. Najviac ...

29.4.2021 Vladimír Pisár

Záujem o refinancovanie hypoték je veľký. Úrokové sadzby stále klesajú a trend by mal pokračovať

Až štvrtinu hypoték v roku 2020 si klienti zobrali na refinancovanie starých úverov. Príčina je jasná, úrokové sadzby sú výrazne nižšie ...

27.4.2021 Redakcia FinReport

TOP 5 najabsurdnejších bankových poplatkov. Vyhráva spoplatnenie vkladu a výberu peňazí z vlastného účtu

Najabsurdnejším bankovým poplatkom podľa ankety Fio banky je, ak si banka od klienta pýta peniaze za to, že si chce vložiť finančné ...

27.4.2021 Roland Régely

Účet zadarmo, šifrované platby či nulové úroky pri úveroch. Vybrali sme to najlepšie a vyskladali top banku na Slovensku

Ak sa spýtate slovenských spotrebiteľov, ktorá banka je podľa nich najlepšia a prečo, zrejme sa nedočkáte jednoznačnej odpovede. Je to ...

26.4.2021 Roland Régely

Uniqa je prvá poisťovňa, ktorá kryje komplikácie po očkovaní proti koronavírusu aj prípadnú neúčinnosť vakcíny

Po novom si už môžeme poistiť aj neúčinnosť či vedľajšie účinky vakcíny určenej na očkovanie proti koronavírusu. Poisťovňa Uniqa je ...

PHP Developer - študentská brigáda PHP Developer - študentská brigáda
PHP Developer províznych systémov PHP Developer províznych systémov
PHP Developer poistných agregátorov PHP Developer poistných agregátorov
PHP Developer FinTech cloudových riešení PHP Developer FinTech cloudových riešení

Najčítanejšie

 1. 1.
  Český lekár šíri internetom hoax, zaočkovaní sa môžu nakaziť ADE syndrómom
 2. 2.
  Darina Huttová: Životné poistenie s investičnou zložkou odporúčam uzatvoriť len s odborným poradcom
 3. 3.
  Detva chce dostavať budovu mestského úradu o 100-tisíc eur lacnejšie ako pôvodne
 4. 4.
  Trh s bytmi by pomohlo oživiť nájomné bývanie. Naštartovať ho môže nižšie daňové zaťaženie
 5. 5.
  Povodne na Slovensku: Hasiči zachraňovali aj ľudí zo zatopených áut, v Banskej Bystrici stavajú bariéry (foto)