Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Nový školský rok prináša pre deti aj nové riziká. Ako si ich čo najefektívnejšie poistiť?

Zuzana Fryč Banky a poisťovne Poslať

Pred začiatkom nového školského roka by mali rodičia opäť zvážiť, či majú svoje deti dostatočne poistne zabezpečené. Poistenie pre deti dokáže pokryť rôzne úrovne úrazov, zranení, ochorení a ďalších situácií. Rodičia vďaka nemu ľahšie dokážu zvládnuť zvýšené výdavky na liečenie či hospitalizáciu dieťaťa v nemocnici, prípadne iné potreby. Zisťovali sme, čo všetko poskytujú poisťovne, aby deti boli čo najlepšie poistne kryté.

dieťa s mamou

Zdroj: Freepik

Pre deti, ktoré sú aktívne, a v priebehu roka stíhajú množstvo krúžkov, chodia do družiny, rady navštevujú ihriská či iné športoviská, by rodičia mali zvážiť určitú poistnú ochranu. Poisťovne štandardne počas celého roka ponúkajú či už detské rizikové, alebo investičné životné poistenie.

V ponuke je široké spektrum rizík

Napríklad poisťovňa MetLife ponúka napríklad špeciálny balík Moje Dieťa, ktorý kryje zlomeniny popáleniny, chirurgický zákrok, hospitalizáciu, ale aj trvalé následky úrazu, a zároveň v sebe zahŕňa výhody, ako dvojnásobné plnenie pri trvalých následkoch úrazu alebo hospitalizácii počas školy, škôlky alebo oficiálnych prázdnin.

„Ďalej poskytuje zvyšujúcu sa poistnú sumu s vekom pri zlomenináchpopáleninách bez vplyvu na cenu, alebo napríklad 10-násobné plnenie pri hospitalizácii v zahraničí,“ uvádza vedúci komunikácie poisťovne Milan Drdoš.

81084

Okrem tohto špeciálneho balíka poisťovňa pre najmenších klientov ponúka aj krytia, ako sú kritické detské choroby, odkázanosť dieťaťa, ošetrovanie dieťaťa, invaliditu z mladosti, ale aj asistenčné službyoslobodenie od platenia poistného v prípade invalidity alebo smrti poistníka.

„Zároveň si rodiča môžu poistiť svoje deti na niektoré riziká, ktoré poskytujeme aj dospelým, napríklad denné dávky počas obdobia liečenia úrazu, bolestné po úraze či lekárske konzultácie,“ dodáva M. Drdoš.

Poistné zmluvy pre deti a dospelých sú flexibilné

V rámci flexibility poistných produktov je možné plnohodnotne pripoistiť v rámci detskej zmluvy aj dospelé osoby, prípadne ďalšie deti alebo, naopak, tieto krytia poisťovne ponúkajú aj v rámci poistení pre dospelých, kde si môžu rodičia dopoistiť svoje deti. Keďže poisťovne umožňujú v rámci jednej poistnej zmluvy poistiť aj deti, aj dospelých súčasne, pravidelne uzatvárajú poistné zmluvy pre viacerých členov rodiny vrátane detí.

Aké sú najčastejšie využívané krytia

Aj NN Životná poisťovňa ponúka klientom možnosť uzatvoriť svojmu dieťaťu investičné životné poistenie NN Plan alebo rizikové životné poistenie NN Partner, v ktorých si môžu rozšíriť poistnú ochranuúrazové doplnkové poistenia, ako napríklad doplnkové poistenie trvalých následkov úrazu s progresívnym plnením, doplnkové poistenie času nevyhnutnej liečby úrazu či doplnkové poistenie hospitalizácie platné kdekoľvek na svete.

74938

„Tieto doplnkové poistenia sú vhodné práve pre riešenie rizík spojených s výskytom úrazov pri hrách v škole, družine alebo krúžkoch. Rodič si zároveň môže zvoliť aj doplnkové poistenia, ktoré kryjú nielen riziko vzniku úrazu, ale aj diagnostikovanie niektorého z ochorení a s tým súvisiacu liečbu,“ približuje PR manažérka poisťovne Daniela Tomášková.

Dodáva, že v rámci jednej poistnej zmluvy je možné poistiť až sedem detí od narodenia až do dospelosti, ktoré dokonca ani nemusia byť v príbuzenskom vzťahu s poistníkom. Finančné prostriedky z poistného plnenia pomôžu pri zabezpečení kvalitnejšej liečby, ako napríklad pri kúpe odľahčenej ortézy, doplnkovej výživy či nadštandardnej izby pri hospitalizácii.

Kritické choroby kryjú rozsiahlu škálu diagnóz

Poisťovne poukazujú na to, že okrem úrazov a hospitalizácií, ktoré sú u detí časté, aj doplnkové poistenie kritických chorôb pre deti dokáže pomôcť v nečakaných situáciách, keďže napríklad v NN Životnej poisťovni kryje až 55 detských diagnóz.

„Jednotlivé diagnózy sú rozdelené do troch skupín v závislosti od závažnosti danej diagnózy, od život ohrozujúcej diagnózy, cez diagnózy, ktoré sú vážne a znepríjemňujú život dieťaťa a rodiny, ako sú napríklad celiakia, cukrovka až po rakovinu in situ, u ktorej je veľmi vysoké percento vyliečenia,“ opisuje D. Tomášková.

81083

Aj tu doplnkové poistenie trvalých následkov úrazu s progresívnym plnením kryje viac než 400 úrazov, od tých menej závažných, ktoré však zanechajú doživotný následok. Toto doplnkové poistenie okrem štandardného poistného plnenia za úraz poskytuje práve v prípade detských klientov poistné plnenie navyše, a to pri úrazoch, ktoré vzniknú počas školských letných či zimných prázdnin alebo pri úrazoch s následnou deformáciou v tvárovej časti dieťaťa.

Pouvažovať sa dá nad ošetrovným či sirotským dôchodkom

Podobne aj v Generali môžu rodičia svoje dieťa poistiť pre prípad úrazu alebo závažných detských ochorení, a poistenie pre deti sa dá nakombinovať podľa vlastných potrieb. Hovorkyňa Katarína Ondra radí, že vhodné je si uzavrieť si aj poistenie ošetrovného, sirotský dôchodok či oslobodenie od platenia poistného.

Detské životné poistenie poskytne bolestné v prípade nepríjemných zlomenín, popálenín či poranení spôsobených napadnutím zvieraťom. Zároveň komplexne kryje nielen menšie, ale aj väčšie úrazy s trvalými následkami, a to aj v prípade malých športovcov,“ spresňuje hovorkyňa.

47846

V prípade hospitalizácie v nemocnici poskytuje poisťovňa pre deti do 8 rokov minimálne dvojnásobné krytie, ktoré môže poslúžiť na úhradu zvýšených výdavkov pre rodiča, ktorý zostane s dieťaťom v nemocnici.

„Okrem komplexného úrazového poistenia s krytím trvalých následkov úrazu s progresiou až 1 000 % či prémiovou ochranou s odškodným až do 50-tisíc eur v prípade mimoriadne vážnych úrazov s trvalými následkami môžete pre dieťa uzavrieť aj poistenie závažných detských ochorení s poistným plnením do 320 %, či poistenie chirurgického zákroku, ktoré kryje aj typicky detské operácie,“ dodáva K. Ondra.

Aj školy poisťujú detské riziká

Poisťovne sa zhodujú na tom, že o detské životné poistenie je záujem počas celého roka, no každoročne pred začatím školského roka evidujú zvýšený záujem o poistenie najmä zo strany školských zariadení. Rodičia sa preto môžu v rámci školy informovať, či a do akej miery má školské zariadenie poistené riziká u detí.

Možnosť poistenia pre školy ponúka napríklad Generali, a to poistenie pre školy a školou organizované aktivity v rámci dvoch produktov – Školák a Skupinové úrazové poistenie, ktoré obsahujú úrazové krytia a možnosť poistiť žiakov, ako aj zamestnancov školy.

„Poistenie Školák kryje úrazy, ktoré vzniknú v poistenom školskom zariadení alebo na miestach, ktoré škola používa na pedagogickú činnosť (napríklad praktické cvičenia). Taktiež kryje mimoškolské aktivity, ak boli organizované školou, napríklad školský výlet, lyžiarsky kurz či školu v prírode. V rámci tohto poistenia je možné poistiť smrť následkom úrazu, trvalé následky úrazu, dennú dávku za čas nevyhnutného liečenia úrazu od 8. dňa a dennú dávku pri hospitalizácii následkom úrazu,“ opisuje K. Ondra.

67315

Ďalšou možnosťou je skupinové úrazové poistenie, ktoré kryje bežné vyučovanie a aktivity, ako sú výlety školy, no ponúka aj možnosť uzatvoriť si ho na požadovaný počet dní alebo iba na konkrétnu aktivitu organizovanú školou (1-dňový výlet či 3-dňový lyžiarsky kurz alebo 2-týždňová škola v prírode).

„V tomto produkte je možné poistiť smrť následkom úrazu, smrť následkom úrazu s dvojnásobným plnením pri dopravnej nehode, trvalé následky úrazu, prémiovú ochranu, dennú dávku za čas nevyhnutného liečenia úrazu alebo pri hospitalizácii následkom úrazu,“ dopĺňa hovorkyňa Generali.

Môžu ho uzatvoriť aj združenia rodičov

Aj poisťovňa Allianz – Slovenská poisťovňa ponúka program Školský úraz, v rámci ktorého sú žiaci alebo zamestnanci poistení jednou skupinovou poistnou zmluvou na úrazové riziká. „Poistiť je možné detské jasle, materskú školu, základnú školu, strednú školu, vysokú školu, školu pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, základnú umeleckú školu a jazykovú školu, pričom poistníkom môže byť okrem školy aj zriaďovateľ školy alebo združenie rodičov, ktoré funguje na konkrétnej škole,“ uzatvára špecialistka externej komunikácie poisťovne Helena Kanderková.

logo
Prečítajte si tiež:
28.11.2023 Eva Sadovská

Aj tohtoročné Vianoce budú drahšie ako tie minuloročné

Blíži sa december, počas ktorého Slováci kvôli vianočným sviatkom nakupujú najviac v rámci celého roku. Decembrové tržby obchodníkov ...

28.11.2023 Redakcia FinReport

Chceme riešiť klimatické zmeny, ale len paralelne so sociálnymi a ekonomickými nerovnosťami

Až dve tretiny Slovákov sa domnievajú, že prechod na klimaticky neutrálne hospodárstvo sa môže uskutočniť len vtedy, ak sa budú súčasne ...

28.11.2023 Redakcia FinReport

Dopravné nehody: Rizikové sú najmä pondelky, letné mesiace a sivé vozidlá

Škodovosť vozidiel narastá. V roku 2023 sa podarilo prekonať aj najvyššie čísla spred vypuknutia pandémie koronavírusu. Najnehodovejším ...

28.11.2023 Robert Juriš

Minimálna mzda sa v nasledujúcom roku zvýši na 750 eur. Čo všetko to ovplyvní?

Minimálna hrubá mesačná mzda sa od začiatku nasledujúceho roka zvýši z dnešných 700 na rovných 750 eur. Na sklonku augusta tohto roku sa ...

28.11.2023 Robert Juriš

Neživotné poistenie rýchlo rastie, pomohla mu vysoká inflácia

Životné poistenie po pandémii koronavírusu už druhý rok za sebou rastie. Nárast je síce len mierny, no trend je pozitívny. Vzostup je ...

28.11.2023 Redakcia FinReport

Online podvody: Každý druhý človek sa už stretol s podvodníkom

Počet online podvodov významne rastie. Len za posledné necelé tri roky sa zvýšil o 530 %. Metódy podvodníkov sú sofistikované. Sú veľmi ...

28.11.2023 Redakcia FinReport

Sociálna poisťovňa začne s výplatou 300-eurového príspevku už v piatok 1. decembra 2023

Mimoriadny jednorazový príspevok vo výške 300 eur, ktorý schválili poslanci Národnej rady SR k pôvodnému 13. dôchodku, začne Sociálna ...

27.11.2023 Robert Juriš

Agentúra Moody´s ponechala Slovensku pôvodný rating A2 s negatívnym výhľadom

Medzinárodná ratingová agentúra Moody´s opäť prehodnocovala rating Slovenskej republiky. Tentoraz sa rozhodla ponechať ho na pôvodnej ...

27.11.2023 Redakcia FinReport

Bitcoin sa dostal nad hranicu 38-tisíc dolárov a pôjde vyššie

Kryptomeny zvyknú mávať silný a úspešný koniec roka. Inak to nie je ani v súčasnosti, keď sa cena bitcoinu vyšplhala nad úroveň ...

27.11.2023 Andrej Vida

Čo všetko musíte spĺňať, aby ste mali nárok na získanie hypotekárneho úveru

Na slovenskom realitnom trhu nastal v poslednom období útlm. Predaj nehnuteľností klesol skokovo vtedy, keď naše banky začali zdvíhať ...

22.11.2023 Robert Juriš

Digitalizácia v bankovníctve by mohla uľahčiť život úplne každému

Digitalizácia bankovníctva sa začala ešte pred vypuknutím pandémie koronavírusu. No práve počas nej akcelerovala najrýchlejšie. Mnohé ...

22.11.2023 Redakcia FinReport

Digitálna úverová novinka určená pre podnikateľov

Tatra banka pre svojich klientov – podnikateľov pripravila ďalšiu digitálnu novinku. V mobilnej aplikácii môžu po zadaní niektorých ...

22.11.2023 Redakcia FinReport

Uniqa: Celková výška škôd po zemetrasení je takmer 3,5 milióna eur

Mesiac po zemetrasení na východe Slovenska eviduje poisťovňa Uniqa už 1 181 nahlásených poistných udalostí v odhadovanej výške 3,4 ...

21.11.2023 Zuzana Fryč

Kooperativa predbehla Allianz, stala sa lídrom na slovenskom poistnom trhu

Novou jednotkou na slovenskom poistnom trhu sa v prvom polroku tohto roku stala poisťovňa Kooperativa. Dosiahla najvyššie predpísané poistné, ...

20.11.2023 Redakcia FinReport

V UniCredit Bank sa schyľuje k štrajku. Zamestnancom vadia nízke platy

Zamestnanci UniCredit Bank sa so svojím vedením nevedia dohodnúť na budúcoročných platoch. Začali preto zbierať podpisy na vyhlásenie ...

16.11.2023 Zuzana Fryč

Ceny PZP sa zvyšujú o 6 až 8,5 %. Ktorí vodiči zaplatia najviac a ktorí najmenej?

Poisťovne pri predlžovaní zmlúv avizujú zdražovanie povinného zmluvného poistenia (PZP) medziročne v priemere okolo 6 až 8,5 %, hoci ...

16.11.2023 Redakcia FinReport

Rakúska banka Gutmann prináša na Slovensko svoje privátne bankovníctvo

Rakúska privátna banka s viac ako 100-ročnou tradíciou mieri aj na Slovensko. Chce osloviť najmä slovenskú privátnu klientelu so záujmom o ...

16.11.2023 Redakcia FinReport

UNIQA Insurance Group s ratingom A- so stabilným výhľadom

Medzinárodná ratingová agentúra Standard & Poor's (S&P) vystavila značke UNIQA priaznivé vysvedčenie. Potvrdila ratingy UNIQA Österreich ...

Mobilná aplikácia
VISA MasterCard Maestro Apple Pay Google Pay