Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Neuspeli ste so sťažnosťou u svojej finančnej inštitúcie? Obráťte sa na Národnú banku Slovenska

Arian Ali Banky a poisťovne Poslať

Na základe opodstatnených žiadostí podaných na Národnú banku Slovenska museli len za uplynulý rok finančné inštitúcie vrátiť poškodeným spotrebiteľom až 460-tisíc eur. Išlo presne o 282 opodstatnených prípadov, pričom priemerná výška jednej kompenzácie predstavovala viac ako 1 600 eur. Zo žiadostí klientov o odškodnenie však vyplynuli aj ďalšie zaujímavé informácie – napríklad, že značná časť finančných podvodníkov sa presunula do online prostredia a že finančná gramotnosť občanov Slovenska je stále na nízkej úrovni.

image

Foto: Shutterstock

Problémy s odkladom splátok úverov

Bankové aj nebankové spoločnosti podľa NBS často pochybili najmä v tom, že informácie, predovšetkým v súvislosti s možným odkladom splátok ich úverov, neposkytovali úplné a komplexné. „Dôsledky odkladu splátok neboli dostatočne vysvetlené. Inštitúcie až príliš trvali na absolútnej formálnej správnosti vyplnenia žiadostí a pri akýchkoľvek nedostatkoch ich hneď zamietali. Ďalším problémom bol spôsob, akým v niektorých prípadoch požadovali zaplatenie úrokov za obdobie odkladu,“ uvádza správa Národnej banky Slovenska (NBS) o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom v oblasti ochrany spotrebiteľa za minulý rok.

Najčastejšou bola otázka, či banky a nebankoví veritelia sú povinní odklad splátok povoliť a za akých podmienok. Následne ak finančné inštitúcie klientom odklad neschválili, klienti sa často dožadovali bližšieho vysvetlenia príčin odmietnutia u regulátora finančného trhu. NBS tak svojimi aktivitami podporovala prvotný zámer zákona Lex korona. K odkladu splátok sa mal v praxi bez väčších problémov a akýchkoľvek následkov dostať každý dlžník, ktorého sa zákon týkal. Sťažnosti samotných spotrebiteľov priamo v NBS výrazne pomohli k jeho naplneniu.

Podvody sa presunuli do online priestoru

Počet zistených podvodných reklám v roku 2020 medziročne vzrástol až o 89 %. Nie každý trend v digitalizácii finančného trhu je nevyhnutne pozitívny, a najmä menej finančne zdatní spotrebitelia by mali byť obozretní. Podvodníci začali v reklamách intenzívnejšie komunikovať možnosť využitia pandémie na dosahovanie vysokých výnosov alebo možnosť okamžitého úverovania na prekonanie neľahkej životnej situácie.

Prakticky všetky podvodné reklamy tohto druhu majú niekoľko spoločných znakov. Často zneužívajú meno nejakej známej finančnej inštitúcie, alebo preberajú vzhľad jej používateľských systémov pre klienta a jej webových stránok. Klienti im tak dôverujú a sami im pri prihlásení sa až príliš ochotne odovzdávajú citlivé údaje vrátane prihlasovacích hesiel k svojim účtom.

Ako rozpoznať, že ide o podvod? Typickým príkladom je používanie zahraničných kontaktných údajov a nedokonalé, nezrozumiteľné a gramaticky nesprávne preklady sprievodných textov. Najčastejším lákadlom sú nadštandardné investičné výnosy alebo poskytnutie úveru bez dokladovania príjmu.

„Podvodné subjekty sa snažili pod rôznymi zámienkami od spotrebiteľov vylákať poplatky, vklady a iné finančné plnenia, či už za vybavenie úveru, alebo za prísľub vysokého zhodnotenia investície. Finančný spotrebiteľ tak zaplatil na rôznych poplatkoch stovky aj tisíce eur bez toho, aby získal sľúbený úver alebo investičný výnos,“ konštatuje správa NBS.

Na čo sa spotrebitelia sťažovali najviac?

NBS vlani zaregistrovala celkovo 2 015 podaní nespokojných spotrebiteľov. Po tom, ako je sťažnosť doručená do NBS, tá ju musí spracovať a posúdiť. Sťažovateľ je následne informovaný o ďalšom postupe. Najviac podaní – až 41 %, súviselo so sektorom poistenia. Spotrebitelia sa najčastejšie sťažovali na nedodržanie práv pri plneniach z povinného zmluvného poistenia a zodpovednosti za škodu.

Druhý v poradí je segment bankovníctva, na ktorý smerovalo až 38,5 % všetkých sťažností. Väčšina podnetov sa týkala bežných bankových účtov a podmienok poskytnutia spotrebných úverov. Približne 9 % sťažností bolo podaných na nebankové inštitúcie. Tam boli kameňom úrazu najmä spotrebiteľské úvery a inkasné spoločnosti.

Najlepšie obstál sektor kapitálového trhu (3 % podaní) a doplnkového dôchodkového sporenia (0,5 %). Zaujímavosťou je, že len 1 % podaní smerovalo priamo na podriadených finančných agentov. „Podania voči agentom vykazujú nízke percento, pretože klienti sa obyčajne sťažujú nielen na agenta samotného, ale aj na finančnú inštitúciu,“ konštatuje NBS.

Ako môže NBS spotrebiteľovi pomôcť?

Väčšina klientov, ktorá napíše do NBS, predtým zvyčajne nepochodila so svojou žiadosťou vo finančnej inštitúcii. Obracajú sa preto na NBS a žiadajú o to, aby zasiahla a dohodla nápravu. Ak NBS posúdi podanie ako opodstatnené, má niekoľko možností postupu. Z celkového počtu 2 015 podaní vyhodnotila ako opodstatnenú zhruba štvrtinu podaní.

NBS nie je formálnym orgánom mimosúdneho riešenia sporov. Nemôže preto finančnej inštitúcii prikázať, aby klientovi poskytla plnenie, alebo ho odškodnila. NBS však vydáva stanovisko, v ktorom vyjadrí svoj názor na vec preverovanú v podaní. Ak NBS zistí porušenie práv klienta, tak sa snaží dohodnúť nápravu neformálnym tlakom. Najčastejším spôsobom je jej komunikácia svojho názoru dohliadanému subjektu.

Ak NBS pri vybavení podania zistí závažnejšie alebo systémové porušenie zákona zo strany finančnej inštitúcie, tak ďalej postupuje a dohaduje nápravu štandardnými nástrojmi dohľadu, prípadne vedením sankčného konania.

„Takýto postup má v praxi za následok, že napriek nedostatku právomocí (ktorými NBS disponuje) pri 56 % opodstatnených podaní (čo predstavuje 282 prípadov) finančné spoločnosti pristúpili k náprave na základe výzvy NBS a odstránili zistené nedostatky. Vo finančnom vyjadrení to znamená 460-tisíc eur vrátených klientom zo strany finančných inštitúcií,“ uvádza sa v správe.

Finančná gramotnosť je dlhodobo nízka

Pozitívnu informáciu o vymožiteľnosti práv spotrebiteľa zatieňuje skutočnosť, že bez ohľadu na to, koľko podnetov od spotrebiteľov do NBS príde, percento opodstatnených podaní je stále takmer rovnaké, a to 25 %.

„Podiel opodstatnených podaní je už niekoľko rokov stabilný. Je to približne štvrtina zo všetkých podaní. Toto číslo nám indikuje nižšiu úroveň finančnej gramotnosti obyvateľov. Za číslom tri štvrtiny neopodstatnených podaní sa skrývajú prípady, keď si klient poriadne neprečítal zmluvu, neporozumel povahe finančného produktu, alebo až dodatočne zistil, že produkt mu neprináša to, čo od neho očakával,“ konštatuje v správe NBS.

V súvislosti s pandémiou koronavírusu sa niektorí podávatelia dožadovali schválenia odkladu nad rámec ustanovení zákonom alebo viacnásobného odkladu splátok. Časté boli aj neopodstatnené podania žiadajúce finančnú kompenzáciu, ak sa spotrebiteľ stal obeťou phishingu.

Veľké percento neopodstatnených podaní je len jedným z ukazovateľov, ktoré dlhodobo poukazujú na nízku finančnú gramotnosť obyvateľov Slovenska. Zručnosti, ako určiť rozdiel medzi kreditnou a debetnou kartou, zvážiť výhodnosť dvoch úverov alebo rizikovosť investície podľa prieskumov NBS, dlhodobo nepatria k nášmu všeobecnému rozhľadu.

„NBS považuje za kľúčové, aby spotrebiteľ rozumel financiám a poznal svoje práva a možnosti. Čím lepšie budú spotrebitelia rozumieť financiám, tým lepšie budú vedieť chrániť svoj záujem pri uzatváraní zmluvy a uplatňovaní svojich práv,“ konštatuje Národná banka Slovenska vo svojej správe.

Sledujte upozornenia, alebo nahláste svoje podozrenie

NBS na svojom webovom sídle www.nbs.sk/upozornenia pravidelne zverejňuje upozornenia, v ktorých oboznamuje verejnosť so svojimi zisteniami v oblasti podvodov. Ak má spotrebiteľ obavu, že narazil na potenciálne klamlivú reklamu, môže sa na NBS bezplatne obrátiť, aby si to overil, prípadne ju nahlásil na preverenie.

Kľúčové slová

logo
Prečítajte si tiež:
5.8.2021 Správy

Gastro i cestovný ruch stále bojujú o prežitie, zamestnávatelia žiadajú o prehodnotenie kompenzačných schém

5.8.2021 (Webnoviny.sk) - Zamestnávatelia žiadajú vládu o prehodnotenie systému kompenzačných ...

5.8.2021 Redakcia FinReport

Spoločnosť AAA Auto dostala od Národnej banky Slovenska pokutu 50-tisíc eur

Spoločnosť AAA Auto Slovensko, ktorá sprostredkúva predaj ojazdených automobilov, a popri tom pôsobí aj ako samostatný finančný agent, ...

5.8.2021 Roland Régely

Staršie zmluvy na poistenie nehnuteľnosti pravidelne aktualizujte, inak sa pripravíte o tisíce eur

Hodnota bytov a domov neustále rastie, v poistných zmluvách však často zostávajú pôvodné a neaktualizované sumy. Podpoistenie je podľa ...

5.8.2021 Redakcia FinReport

Vysoká cena e-áut sa udrží aj v nasledujúcich dvoch rokoch. Môžu za to drahé kovy v elektrobatériách

Dopyt po elektromobiloch každým rokom rastie. Dôvodom sú aj prísne ekologické nariadenia a vládne podporné programy, ktoré konkurenciu v ...

5.8.2021 Redakcia FinReport

Z dvoch depozitárov cenných papierov na Slovensku zostane len jeden a bude naozaj centrálny

Centrálny depozitár cenných papierov SR (CDCP) a Národný centrálny depozitár cenných papierov (NCDCP) spolu uzatvorili zmluvu o prevode ...

4.8.2021 Zuzana Mecková

Ako získať čo najvýhodnejší úver na rekreačný objekt a na čo sa zamerať pri jeho poistení?

Ak hľadáte, či už dokonca máte vyhliadnutú, chatu, chalupu či inú rekreačnú nehnuteľnosť, základom je vedieť viac o možnostiach jej ...

4.8.2021 Redakcia FinReport

Poistenie majetku od Allianz najvyššie hodnotia aj odborníci

Zaplavené pivnice, garáže a suterény domov, podmyté základy, zatopené záhrady, ale aj zničené podlahy a nábytok. Každý rok sa mnohí ...

4.8.2021 Redakcia FinReport

Tržby v maloobchode postupne rastú. Darí sa obchodným reťazcom a internetovým obchodom

Slovenský maloobchod sa postupne zotavuje z ťažkých koronakrízových lockdownov. Nárast tržieb slovenských obchodníkov po uvoľnení ...

4.8.2021 Redakcia FinReport

Štvrtý najbohatší človek na svete, Bill Gates, je rozvedený. O osude 130-miliardového majetku rozhodne súd

Aktuálne štvrtý najbohatší človek na svete, jeden z najznámejších podnikateľov vôbec a spoluzakladateľ spoločnosti Microsoft, Bill ...

4.8.2021 Správy

Štátna prémia na stavebné sporenie sa nezmení, určuje sa podľa stanoveného vzorca

4.8.2021 (Webnoviny.sk) - Výška štátnej prémie na stavebné sporenie sa v budúcom roku nezmení. Ministerstvo financií totiž podľa ...

2.8.2021 Redakcia FinReport

Záťažové testy potvrdili odolnosť bankového systému eurozóny aj pri nepriaznivom scenári vývoja

Európska centrálna banka (ECB) zverejnila výsledky záťažového testu, podľa ktorých je bankový systém eurozóny odolný aj voči ...

30.7.2021 Redakcia FinReport

Bezplatná medicínska poradňa pomáha klientom poisťovne NN Slovensko s postcovidovým syndrómom

Každý tretí človek, ktorý prekonal ochorenie koronavírusu, môže aj sedem mesiacov po odznení tohto ochorenia pociťovať takzvaný ...

30.7.2021 Redakcia FinReport

Ženy majú na sporiacich účtoch v priemere 2-tisíc eur a dokážu si ušetriť viac ako muži

Ženy síce zarábajú v priemere o pätinu menej ako muži, no na sporiacich účtoch majú nasporených približne o 8 % viac finančných ...

29.7.2021 Redakcia FinReport

Prieskum UniCredit Bank: Až dvaja z troch Slovákov aktívne spravujú svoje financie cez mobil

Aký nástroj použije Slovák, keď chce poslať platbu alebo skontrolovať zostatok na svojom účte? Už dávno to nie je banková pobočka alebo ...

29.7.2021 Redakcia FinReport

Slovenská sporiteľňa bude vydávať už len recyklovateľné Visa karty s predĺženou platnosťou

Slovenská sporiteľňa bude odteraz vydávať iba Visa karty vyrobené z rozložiteľných alebo recyklovaných materiálov. Zároveň sa predlžuje ...

28.7.2021 Magdaléna Švančarková

Koalícia chce regulovať zisky zdravotných poisťovní. Po skúsenosti s Ústavným súdom SR si ich netrúfne zakázať

Na stole je opäť návrh, ktorý chce riešiť zisk zdravotných poisťovní. Ten zaujíma vládne strany už naozaj dlhodobo. V roku 2007 im ...

28.7.2021 Redakcia FinReport

Protimonopolný úrad SR schválil koncentráciu dvoch lízingoviek – „dcéry“ Tatra banky a spoločnosti Impuls-Leasing

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky schválil koncentráciu spočívajúcu v získaní nepriamej výlučnej kontroly podnikateľa Tatra banka, ...

27.7.2021 Robert Juriš

Skupina Wüstenrot utlmuje stavebnú sporiteľňu, no rozbieha novú brokerskú spoločnosť

Nad stavebným sporením na Slovensku sa zmráka. Wüstenrot stavebná sporiteľňa končí s predajom nových zmlúv stavebného sporenia a ...

Aplikácia
PHP Developer - študentská brigáda PHP Developer - študentská brigáda
PHP Developer províznych systémov PHP Developer províznych systémov
PHP Developer poistných agregátorov PHP Developer poistných agregátorov
PHP Developer FinTech cloudových riešení PHP Developer FinTech cloudových riešení

Najčítanejšie

 1. 1.
  Staršie zmluvy na poistenie nehnuteľnosti pravidelne aktualizujte, inak sa pripravíte o tisíce eur
 2. 2.
  Finanční agenti porušujú pravidlá NBS. Pokuty dostalo viacero spoločností, niektoré prišli aj o licenciu
 3. 3.
  Dôchodkový systém potrebuje oživiť, druhý pilier čakajú zmeny. Pripravme sa na novú investičnú stratégiu
 4. 4.
  Ako získať čo najvýhodnejší úver na rekreačný objekt a na čo sa zamerať pri jeho poistení?
 5. 5.
  Vysoká cena e-áut sa udrží aj v nasledujúcich dvoch rokoch. Môžu za to drahé kovy v elektrobatériách