Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Neuspeli ste so sťažnosťou u svojej finančnej inštitúcie? Obráťte sa na Národnú banku Slovenska

Arian Ali Banky a poisťovne Poslať

Na základe opodstatnených žiadostí podaných na Národnú banku Slovenska museli len za uplynulý rok finančné inštitúcie vrátiť poškodeným spotrebiteľom až 460-tisíc eur. Išlo presne o 282 opodstatnených prípadov, pričom priemerná výška jednej kompenzácie predstavovala viac ako 1 600 eur. Zo žiadostí klientov o odškodnenie však vyplynuli aj ďalšie zaujímavé informácie – napríklad, že značná časť finančných podvodníkov sa presunula do online prostredia a že finančná gramotnosť občanov Slovenska je stále na nízkej úrovni.

sťažujúci sa klienti

Foto: Shutterstock

Problémy s odkladom splátok úverov

Bankové aj nebankové spoločnosti podľa NBS často pochybili najmä v tom, že informácie, predovšetkým v súvislosti s možným odkladom splátok ich úverov, neposkytovali úplné a komplexné. „Dôsledky odkladu splátok neboli dostatočne vysvetlené. Inštitúcie až príliš trvali na absolútnej formálnej správnosti vyplnenia žiadostí a pri akýchkoľvek nedostatkoch ich hneď zamietali. Ďalším problémom bol spôsob, akým v niektorých prípadoch požadovali zaplatenie úrokov za obdobie odkladu,“ uvádza správa Národnej banky Slovenska (NBS) o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom v oblasti ochrany spotrebiteľa za minulý rok.

Najčastejšou bola otázka, či banky a nebankoví veritelia sú povinní odklad splátok povoliť a za akých podmienok. Následne ak finančné inštitúcie klientom odklad neschválili, klienti sa často dožadovali bližšieho vysvetlenia príčin odmietnutia u regulátora finančného trhu. NBS tak svojimi aktivitami podporovala prvotný zámer zákona Lex korona. K odkladu splátok sa mal v praxi bez väčších problémov a akýchkoľvek následkov dostať každý dlžník, ktorého sa zákon týkal. Sťažnosti samotných spotrebiteľov priamo v NBS výrazne pomohli k jeho naplneniu.

Podvody sa presunuli do online priestoru

Počet zistených podvodných reklám v roku 2020 medziročne vzrástol až o 89 %. Nie každý trend v digitalizácii finančného trhu je nevyhnutne pozitívny, a najmä menej finančne zdatní spotrebitelia by mali byť obozretní. Podvodníci začali v reklamách intenzívnejšie komunikovať možnosť využitia pandémie na dosahovanie vysokých výnosov alebo možnosť okamžitého úverovania na prekonanie neľahkej životnej situácie.

Prakticky všetky podvodné reklamy tohto druhu majú niekoľko spoločných znakov. Často zneužívajú meno nejakej známej finančnej inštitúcie, alebo preberajú vzhľad jej používateľských systémov pre klienta a jej webových stránok. Klienti im tak dôverujú a sami im pri prihlásení sa až príliš ochotne odovzdávajú citlivé údaje vrátane prihlasovacích hesiel k svojim účtom.

Ako rozpoznať, že ide o podvod? Typickým príkladom je používanie zahraničných kontaktných údajov a nedokonalé, nezrozumiteľné a gramaticky nesprávne preklady sprievodných textov. Najčastejším lákadlom sú nadštandardné investičné výnosy alebo poskytnutie úveru bez dokladovania príjmu.

„Podvodné subjekty sa snažili pod rôznymi zámienkami od spotrebiteľov vylákať poplatky, vklady a iné finančné plnenia, či už za vybavenie úveru, alebo za prísľub vysokého zhodnotenia investície. Finančný spotrebiteľ tak zaplatil na rôznych poplatkoch stovky aj tisíce eur bez toho, aby získal sľúbený úver alebo investičný výnos,“ konštatuje správa NBS.

Na čo sa spotrebitelia sťažovali najviac?

NBS vlani zaregistrovala celkovo 2 015 podaní nespokojných spotrebiteľov. Po tom, ako je sťažnosť doručená do NBS, tá ju musí spracovať a posúdiť. Sťažovateľ je následne informovaný o ďalšom postupe. Najviac podaní – až 41 %, súviselo so sektorom poistenia. Spotrebitelia sa najčastejšie sťažovali na nedodržanie práv pri plneniach z povinného zmluvného poistenia a zodpovednosti za škodu.

Druhý v poradí je segment bankovníctva, na ktorý smerovalo až 38,5 % všetkých sťažností. Väčšina podnetov sa týkala bežných bankových účtov a podmienok poskytnutia spotrebných úverov. Približne 9 % sťažností bolo podaných na nebankové inštitúcie. Tam boli kameňom úrazu najmä spotrebiteľské úvery a inkasné spoločnosti.

Najlepšie obstál sektor kapitálového trhu (3 % podaní) a doplnkového dôchodkového sporenia (0,5 %). Zaujímavosťou je, že len 1 % podaní smerovalo priamo na podriadených finančných agentov. „Podania voči agentom vykazujú nízke percento, pretože klienti sa obyčajne sťažujú nielen na agenta samotného, ale aj na finančnú inštitúciu,“ konštatuje NBS.

Ako môže NBS spotrebiteľovi pomôcť?

Väčšina klientov, ktorá napíše do NBS, predtým zvyčajne nepochodila so svojou žiadosťou vo finančnej inštitúcii. Obracajú sa preto na NBS a žiadajú o to, aby zasiahla a dohodla nápravu. Ak NBS posúdi podanie ako opodstatnené, má niekoľko možností postupu. Z celkového počtu 2 015 podaní vyhodnotila ako opodstatnenú zhruba štvrtinu podaní.

NBS nie je formálnym orgánom mimosúdneho riešenia sporov. Nemôže preto finančnej inštitúcii prikázať, aby klientovi poskytla plnenie, alebo ho odškodnila. NBS však vydáva stanovisko, v ktorom vyjadrí svoj názor na vec preverovanú v podaní. Ak NBS zistí porušenie práv klienta, tak sa snaží dohodnúť nápravu neformálnym tlakom. Najčastejším spôsobom je jej komunikácia svojho názoru dohliadanému subjektu.

Ak NBS pri vybavení podania zistí závažnejšie alebo systémové porušenie zákona zo strany finančnej inštitúcie, tak ďalej postupuje a dohaduje nápravu štandardnými nástrojmi dohľadu, prípadne vedením sankčného konania.

„Takýto postup má v praxi za následok, že napriek nedostatku právomocí (ktorými NBS disponuje) pri 56 % opodstatnených podaní (čo predstavuje 282 prípadov) finančné spoločnosti pristúpili k náprave na základe výzvy NBS a odstránili zistené nedostatky. Vo finančnom vyjadrení to znamená 460-tisíc eur vrátených klientom zo strany finančných inštitúcií,“ uvádza sa v správe.

Finančná gramotnosť je dlhodobo nízka

Pozitívnu informáciu o vymožiteľnosti práv spotrebiteľa zatieňuje skutočnosť, že bez ohľadu na to, koľko podnetov od spotrebiteľov do NBS príde, percento opodstatnených podaní je stále takmer rovnaké, a to 25 %.

„Podiel opodstatnených podaní je už niekoľko rokov stabilný. Je to približne štvrtina zo všetkých podaní. Toto číslo nám indikuje nižšiu úroveň finančnej gramotnosti obyvateľov. Za číslom tri štvrtiny neopodstatnených podaní sa skrývajú prípady, keď si klient poriadne neprečítal zmluvu, neporozumel povahe finančného produktu, alebo až dodatočne zistil, že produkt mu neprináša to, čo od neho očakával,“ konštatuje v správe NBS.

V súvislosti s pandémiou koronavírusu sa niektorí podávatelia dožadovali schválenia odkladu nad rámec ustanovení zákonom alebo viacnásobného odkladu splátok. Časté boli aj neopodstatnené podania žiadajúce finančnú kompenzáciu, ak sa spotrebiteľ stal obeťou phishingu.

Veľké percento neopodstatnených podaní je len jedným z ukazovateľov, ktoré dlhodobo poukazujú na nízku finančnú gramotnosť obyvateľov Slovenska. Zručnosti, ako určiť rozdiel medzi kreditnou a debetnou kartou, zvážiť výhodnosť dvoch úverov alebo rizikovosť investície podľa prieskumov NBS, dlhodobo nepatria k nášmu všeobecnému rozhľadu.

„NBS považuje za kľúčové, aby spotrebiteľ rozumel financiám a poznal svoje práva a možnosti. Čím lepšie budú spotrebitelia rozumieť financiám, tým lepšie budú vedieť chrániť svoj záujem pri uzatváraní zmluvy a uplatňovaní svojich práv,“ konštatuje Národná banka Slovenska vo svojej správe.

Sledujte upozornenia, alebo nahláste svoje podozrenie

NBS na svojom webovom sídle www.nbs.sk/upozornenia pravidelne zverejňuje upozornenia, v ktorých oboznamuje verejnosť so svojimi zisteniami v oblasti podvodov. Ak má spotrebiteľ obavu, že narazil na potenciálne klamlivú reklamu, môže sa na NBS bezplatne obrátiť, aby si to overil, prípadne ju nahlásil na preverenie.

logo
Prečítajte si tiež:
14.4.2024 Redakcia FinReport

E-commerce: V centre pozornosti sú umelá inteligencia a personalizované zážitky

Pre slovenské e-shopy bol minulý rok priaznivým rokom. Viac ako tri štvrtiny z nich zaznamenali vlani rast, alebo boli na tom porovnateľne ako v ...

14.4.2024 Redakcia FinReport

Predaje nehnuteľností sa rozbiehajú, ceny sa pomaly opäť zvyšujú

Realitný trh a predaje nehnuteľností sa postupne rozbiehajú. Keďže Slováci radi bývajú vo vlastnom, od kúpy bytu alebo rodinného domu ich ...

13.4.2024 Redakcia FinReport

Ako plánovať financie v partnerskom vzťahu, a ktorým chybám sa radšej vyhnúť

Peniaze patria k najčastejším dôvodom sporov a hádok v manželstve či spolužití. Kým niekto hospodári sám, má to jednoduchšie, pretože ...

13.4.2024 Redakcia FinReport

Až 93 % Slovákov žije vo vlastnom byte alebo rodinnom dome

Až 93 % občanov Slovenska býva vo vlastnom byte alebo rodinnom dome. V tejto štatistike nás predbiehajú už len Rumuni, kde je vlastníctvo ...

12.4.2024 Robert Juriš

Finanční agenti musia zvýšiť minimálny limit svojho poistného krytia o 20 %

Každý samostatný finančný agent aj finančný poradca by mal byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu, ktorú môže spôsobiť pri ...

12.4.2024 Martin Jamnický

Prognóza: Kryptomeny rekordne rastú, no do roku 2028 spomalia na slabučké 4 %

Kryptomenám sa v súčasnosti darí ako nikdy doteraz. Bitcoin aj ethereum dosahujú historické cenové maximá za token a viaceré tokeny rastú ...

11.4.2024 Redakcia FinReport

Väčšina služieb Slovenskej sporiteľne bude nedostupná

Najväčšia banka na Slovensku avizuje odstávku niektorých služieb, ktorú zdôvodňuje aktualizáciou a údržbou bankových systémov. ...

10.4.2024 Zuzana Fryč

Ako zvládnuť zvýšenie splátok hypotekárneho úveru aj bez pomoci štátu

Od 1. januára tohto roka dostali dlžníci s hypotékami možnosť využiť štátny príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie, ktorý im ...

9.4.2024 Redakcia FinReport

Klienti Fio banky za niektoré tovary či služby zaplatili dvakrát

Fio banka sa obrátila na svojich klientov prostredníctvom sociálnej siete Facebook, kde sa im ospravedlnila za nepríjemnosti, s ktorými sa ...

8.4.2024 Zuzana Fryč

Obávate sa o osud svojho smartfónu? Takto si ho môžete poistiť

Mobilný telefón, alebo v súčasnosti už vo väčšine prípadov smartfón, je každodennou súčasťou nášho života. No do akej miery ho ...

5.4.2024 Dominik Horváth

Prečo sú na finančnom trhu nielen komerčné, ale aj centrálne banky a ako fungujú?

Centrálne banky sú kľúčovým hráčom vo svetovej ekonomike a zohrávajú nenahraditeľnú úlohu pri riadení menovej politiky, regulácii ...

4.4.2024 Zuzana Fryč

V akých prípadoch vám poisťovňa odmietne uzatvoriť životné poistenie?

Prejavy duševných ochorení, o ktorých sa dnes hovorí čoraz viac, môžu skomplikovať uzatvorenie životného poistenia. Dôležité je preto ...

3.4.2024 Redakcia FinReport

J&T BANKA vlani dosiahla čistý zisk 218 miliónov eur

J&T BANKA uzavrela minulý rok s historicky najvyšším čistým ziskom vo výške 218 miliónov eur. V porovnaní s predchádzajúcim rokom to bolo ...

3.4.2024 Redakcia FinReport

Prieskum: Slováci si vyberajú banku najmä podľa výšky poplatku za vedenie účtu

Slováci si tú „svoju” banku vyberajú podľa viacerých kritérií. Tým kľúčovým je výška mesačného poplatku za vedenie bežného ...

30.3.2024 Redakcia FinReport

Čo robiť, ak vás vytopí sused, alebo vy vytopíte suseda?

Vytopený byt – to je situácia, ktorú nikto nechce zažiť. No keď sa už takáto nepríjemnosť stane, je dobré vedieť, čo môžete urobiť. ...

28.3.2024 Zuzana Fryč

Ako postupovať pri dopravnej kolízii a ako si uplatniť škodu v poisťovni?

Na Slovensku sa každoročne stanú tisíce dopravných nehôd, ku ktorým je nevyhnutné privolať políciu a aktívne s ňou spolupracovať. Okrem ...

27.3.2024 Roland Régely

Ktorý sprostredkovateľ má najviac podriadených finančných agentov a ktorý si vlani najviac polepšil?

Počet podriadených finančných agentov na Slovensku zrejme čoskoro prekročí hranicu 17-tisíc. Svedčia o tom štatistiky Národnej banky ...

27.3.2024 Redakcia FinReport

Tatra banka rozdelí medzi akcionárov viac ako 155 miliónov eur

Tatra banka dosiahla v minulom roku zisk viac ako 237 miliónov eur. Valné zhromaždenie tejto banky včera rozhodlo, ako naloží s týmito ...

Mobilná aplikácia
VISA MasterCard Maestro Apple Pay Google Pay