Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Neuspeli ste so sťažnosťou u svojej finančnej inštitúcie? Obráťte sa na Národnú banku Slovenska

Arian Ali Banky a poisťovne
SK
EN
Poslať

Na základe opodstatnených žiadostí podaných na Národnú banku Slovenska museli len za uplynulý rok finančné inštitúcie vrátiť poškodeným spotrebiteľom až 460-tisíc eur. Išlo presne o 282 opodstatnených prípadov, pričom priemerná výška jednej kompenzácie predstavovala viac ako 1 600 eur. Zo žiadostí klientov o odškodnenie však vyplynuli aj ďalšie zaujímavé informácie – napríklad, že značná časť finančných podvodníkov sa presunula do online prostredia a že finančná gramotnosť občanov Slovenska je stále na nízkej úrovni.

image

Foto: Shutterstock

Problémy s odkladom splátok úverov

Bankové aj nebankové spoločnosti podľa NBS často pochybili najmä v tom, že informácie, predovšetkým v súvislosti s možným odkladom splátok ich úverov, neposkytovali úplné a komplexné. „Dôsledky odkladu splátok neboli dostatočne vysvetlené. Inštitúcie až príliš trvali na absolútnej formálnej správnosti vyplnenia žiadostí a pri akýchkoľvek nedostatkoch ich hneď zamietali. Ďalším problémom bol spôsob, akým v niektorých prípadoch požadovali zaplatenie úrokov za obdobie odkladu,“ uvádza správa Národnej banky Slovenska (NBS) o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom v oblasti ochrany spotrebiteľa za minulý rok.

Najčastejšou bola otázka, či banky a nebankoví veritelia sú povinní odklad splátok povoliť a za akých podmienok. Následne ak finančné inštitúcie klientom odklad neschválili, klienti sa často dožadovali bližšieho vysvetlenia príčin odmietnutia u regulátora finančného trhu. NBS tak svojimi aktivitami podporovala prvotný zámer zákona Lex korona. K odkladu splátok sa mal v praxi bez väčších problémov a akýchkoľvek následkov dostať každý dlžník, ktorého sa zákon týkal. Sťažnosti samotných spotrebiteľov priamo v NBS výrazne pomohli k jeho naplneniu.

Podvody sa presunuli do online priestoru

Počet zistených podvodných reklám v roku 2020 medziročne vzrástol až o 89 %. Nie každý trend v digitalizácii finančného trhu je nevyhnutne pozitívny, a najmä menej finančne zdatní spotrebitelia by mali byť obozretní. Podvodníci začali v reklamách intenzívnejšie komunikovať možnosť využitia pandémie na dosahovanie vysokých výnosov alebo možnosť okamžitého úverovania na prekonanie neľahkej životnej situácie.

Prakticky všetky podvodné reklamy tohto druhu majú niekoľko spoločných znakov. Často zneužívajú meno nejakej známej finančnej inštitúcie, alebo preberajú vzhľad jej používateľských systémov pre klienta a jej webových stránok. Klienti im tak dôverujú a sami im pri prihlásení sa až príliš ochotne odovzdávajú citlivé údaje vrátane prihlasovacích hesiel k svojim účtom.

Ako rozpoznať, že ide o podvod? Typickým príkladom je používanie zahraničných kontaktných údajov a nedokonalé, nezrozumiteľné a gramaticky nesprávne preklady sprievodných textov. Najčastejším lákadlom sú nadštandardné investičné výnosy alebo poskytnutie úveru bez dokladovania príjmu.

„Podvodné subjekty sa snažili pod rôznymi zámienkami od spotrebiteľov vylákať poplatky, vklady a iné finančné plnenia, či už za vybavenie úveru, alebo za prísľub vysokého zhodnotenia investície. Finančný spotrebiteľ tak zaplatil na rôznych poplatkoch stovky aj tisíce eur bez toho, aby získal sľúbený úver alebo investičný výnos,“ konštatuje správa NBS.

Na čo sa spotrebitelia sťažovali najviac?

NBS vlani zaregistrovala celkovo 2 015 podaní nespokojných spotrebiteľov. Po tom, ako je sťažnosť doručená do NBS, tá ju musí spracovať a posúdiť. Sťažovateľ je následne informovaný o ďalšom postupe. Najviac podaní – až 41 %, súviselo so sektorom poistenia. Spotrebitelia sa najčastejšie sťažovali na nedodržanie práv pri plneniach z povinného zmluvného poistenia a zodpovednosti za škodu.

Druhý v poradí je segment bankovníctva, na ktorý smerovalo až 38,5 % všetkých sťažností. Väčšina podnetov sa týkala bežných bankových účtov a podmienok poskytnutia spotrebných úverov. Približne 9 % sťažností bolo podaných na nebankové inštitúcie. Tam boli kameňom úrazu najmä spotrebiteľské úvery a inkasné spoločnosti.

Najlepšie obstál sektor kapitálového trhu (3 % podaní) a doplnkového dôchodkového sporenia (0,5 %). Zaujímavosťou je, že len 1 % podaní smerovalo priamo na podriadených finančných agentov. „Podania voči agentom vykazujú nízke percento, pretože klienti sa obyčajne sťažujú nielen na agenta samotného, ale aj na finančnú inštitúciu,“ konštatuje NBS.

Ako môže NBS spotrebiteľovi pomôcť?

Väčšina klientov, ktorá napíše do NBS, predtým zvyčajne nepochodila so svojou žiadosťou vo finančnej inštitúcii. Obracajú sa preto na NBS a žiadajú o to, aby zasiahla a dohodla nápravu. Ak NBS posúdi podanie ako opodstatnené, má niekoľko možností postupu. Z celkového počtu 2 015 podaní vyhodnotila ako opodstatnenú zhruba štvrtinu podaní.

NBS nie je formálnym orgánom mimosúdneho riešenia sporov. Nemôže preto finančnej inštitúcii prikázať, aby klientovi poskytla plnenie, alebo ho odškodnila. NBS však vydáva stanovisko, v ktorom vyjadrí svoj názor na vec preverovanú v podaní. Ak NBS zistí porušenie práv klienta, tak sa snaží dohodnúť nápravu neformálnym tlakom. Najčastejším spôsobom je jej komunikácia svojho názoru dohliadanému subjektu.

Ak NBS pri vybavení podania zistí závažnejšie alebo systémové porušenie zákona zo strany finančnej inštitúcie, tak ďalej postupuje a dohaduje nápravu štandardnými nástrojmi dohľadu, prípadne vedením sankčného konania.

„Takýto postup má v praxi za následok, že napriek nedostatku právomocí (ktorými NBS disponuje) pri 56 % opodstatnených podaní (čo predstavuje 282 prípadov) finančné spoločnosti pristúpili k náprave na základe výzvy NBS a odstránili zistené nedostatky. Vo finančnom vyjadrení to znamená 460-tisíc eur vrátených klientom zo strany finančných inštitúcií,“ uvádza sa v správe.

Finančná gramotnosť je dlhodobo nízka

Pozitívnu informáciu o vymožiteľnosti práv spotrebiteľa zatieňuje skutočnosť, že bez ohľadu na to, koľko podnetov od spotrebiteľov do NBS príde, percento opodstatnených podaní je stále takmer rovnaké, a to 25 %.

„Podiel opodstatnených podaní je už niekoľko rokov stabilný. Je to približne štvrtina zo všetkých podaní. Toto číslo nám indikuje nižšiu úroveň finančnej gramotnosti obyvateľov. Za číslom tri štvrtiny neopodstatnených podaní sa skrývajú prípady, keď si klient poriadne neprečítal zmluvu, neporozumel povahe finančného produktu, alebo až dodatočne zistil, že produkt mu neprináša to, čo od neho očakával,“ konštatuje v správe NBS.

V súvislosti s pandémiou koronavírusu sa niektorí podávatelia dožadovali schválenia odkladu nad rámec ustanovení zákonom alebo viacnásobného odkladu splátok. Časté boli aj neopodstatnené podania žiadajúce finančnú kompenzáciu, ak sa spotrebiteľ stal obeťou phishingu.

Veľké percento neopodstatnených podaní je len jedným z ukazovateľov, ktoré dlhodobo poukazujú na nízku finančnú gramotnosť obyvateľov Slovenska. Zručnosti, ako určiť rozdiel medzi kreditnou a debetnou kartou, zvážiť výhodnosť dvoch úverov alebo rizikovosť investície podľa prieskumov NBS, dlhodobo nepatria k nášmu všeobecnému rozhľadu.

„NBS považuje za kľúčové, aby spotrebiteľ rozumel financiám a poznal svoje práva a možnosti. Čím lepšie budú spotrebitelia rozumieť financiám, tým lepšie budú vedieť chrániť svoj záujem pri uzatváraní zmluvy a uplatňovaní svojich práv,“ konštatuje Národná banka Slovenska vo svojej správe.

Sledujte upozornenia, alebo nahláste svoje podozrenie

NBS na svojom webovom sídle www.nbs.sk/upozornenia pravidelne zverejňuje upozornenia, v ktorých oboznamuje verejnosť so svojimi zisteniami v oblasti podvodov. Ak má spotrebiteľ obavu, že narazil na potenciálne klamlivú reklamu, môže sa na NBS bezplatne obrátiť, aby si to overil, prípadne ju nahlásil na preverenie.

Kľúčové slová

logo
Prečítajte si tiež:
28.6.2022 Redakcia FinReport

Počet vykradnutých bytov za prvých päť mesiacov roka 2022 stúpol takmer o polovicu

Za prvých päť mesiacov tohto roka stúpol počet vlámaní. Podľa štatistík Policajného zboru SR ide o medziročný nárast o 24 %, v prípade ...

27.6.2022 Redakcia FinReport

Parlament schválil veľkú novelu zákona o energetike a o regulácii v sieťových odvetviach

Poslanci parlamentu schválili návrh zákona o energetike. Jeho úlohou je najmä transponovanie európskej legislatívy v oblasti vnútorného trhu ...

27.6.2022 Redakcia FinReport

Po stavebnej sporiteľni Wüstenrot končí aj ČSOB stavebná sporiteľňa

Po stavebnej sporiteľni Wüstenrot ide do útlmu aj ČSOB stavebná sporiteľňa. Rozhodla sa, že od 1. júla 2022 už nebude uzatvárať žiadne ...

27.6.2022 Redakcia FinReport

Rusko sa po viac ako 100 rokoch ocitlo v technickom bankrote

Ruská federácia sa prvýkrát za viac ako 100 rokov ocitla v platobnej neschopnosti. Do nedele 26. júna 2022 mala zaplatiť úroky zo ...

27.6.2022 Redakcia FinReport

Twitter dostal pokutu 150 miliónov dolárov za zneužitie dát svojich používateľov

Twitter bude musieť v USA zaplatiť pokutu 150 miliónov dolárov. Orgány činné v trestnom konaní obvinili spoločnosť z nezákonného ...

27.6.2022 Robert Juriš a Roland Régely

Už len jedna hypotéka na trhu sa drží pod 1 %, úroky tých najdrahších sa dostali aj cez 4 %

Zdražovanie hypoték na Slovensku stále trvá. Cez víkend zvýšila úrokové sadzby svojich hypotekárnych úverov Prima banka. Dnes tak urobila ...

27.6.2022 Monika Jakábová

Zákon o podpore štátneho nájomného bývania má zlepšiť situáciu s bývaním na Slovensku

Dvaja z troch mladých ľudí (65,2 %) na Slovensku vo veku 18 až 34 rokov bývajú so svojimi rodičmi. Tento údaj je podstatne vyšší ako ...

26.6.2022 Redakcia FinReport

Insolvencie v strednej Európe rastú, problémy majú aj slovenské firmy

Insolvencie spoločností v strednej a východnej Európe sa v roku 2021 zvýšili a vo väčšine krajín takmer dosiahli úroveň spred vypuknutia ...

26.6.2022 Redakcia FinReport

S platobnou kartou na dovolenke – pozor na poplatky, drahé konverzie či skimming

Dovolenkové obdobie sa spája s pohodou a platenie kartami túto pohodu umožňuje aj pri nakupovaní. Turisti by si však ešte pred cestou mali ...

25.6.2022 Redakcia FinReport

Banky krajín severnej Európy vytvárajú jednotnú platobnú platformu P27

Krajiny severnej Európy sa spájajú, aby vytvorili jednotnú platobnú platformu. Po dvoch rokoch starostlivých príprav sa viac ako tucet bánk ...

24.6.2022 Robert Juriš

NBS: Banky budú musieť vytvárať väčší kapitálový vankúš

Zadlženosť súkromného sektora rastie. Domácnosti sa obávajú stúpajúcich cien nehnuteľností, zvyšujúcich sa úrokových sadzieb úverov a ...

23.6.2022 Zuzana Fryč

Dopravné nehody bez zranení už nebude riešiť polícia, ale priamo poisťovne

Novela zákona o cestnej premávke prináša viacero zmien a medzi nimi aj jednu zásadnú novinku – k dopravným nehodám, pri ktorých sa nikto ...

23.6.2022 Redakcia FinReport

Vodiči pozor, z nových zelených kariet vyškrtli Rusko aj Bielorusko

Vojna na Ukrajine ovplyvnila aj povinné zmluvné poistenie (PZP) motorových vozidiel. Po novom je už na medzinárodnej automobilovej poisťovacej ...

21.6.2022 Zuzana Fryč

Záujem o poistenie právnej ochrany stúpa, poisťovne reagujú rozširovaním svojej ponuky

Poistenie právnej ochrany získava čoraz väčšie povedomie medzi ľuďmi a záujem oň rastie najmä v rámci práva v susedských sporoch či ...

20.6.2022 Robert Juriš

NBS: Najzraniteľnejší klienti nevyužili príležitosť na refixáciu úrokov svojich hypoték dostatočne

Na Slovensku sme v súvislosti s hypotekárnymi úvermi počas uplynulých rokov poznali len pokles. Bol oveľa výraznejší ako v iných krajinách ...

17.6.2022 Redakcia FinReport

Slovenská sporiteľňa opäť zvyšuje úrokové sadzby svojich hypoték

Najväčšia slovenská banka – Slovenská sporiteľňa opätovne zvyšuje úrokové sadzby svojich hypotekárnych úverov. Zmena sa týka úverov, ...

15.6.2022 Redakcia FinReport

VÚB banka už piatykrát zvyšuje úrokové sadzby svojich hypotekárnych úverov

Zdražovanie hypotekárnych úverov sa v júni mierne spomalilo, ale neprestáva. Po UniCredit Bank sa k nemu rozhodla pristúpiť aj VÚB banka. Od ...

15.6.2022 Redakcia FinReport

Za tri mesiace sme urobili 5,5 milióna okamžitých platieb

Za prvé tri mesiace, odkedy na Slovensku fungujú okamžité platby, Slováci zrealizovali 5,5 milióna takýchto platieb. Systém bol na Slovensku ...

Aplikácia

 1. 1.
  Počet vykradnutých bytov za prvých päť mesiacov roka 2022 stúpol takmer o polovicu
 2. 2.
  Po stavebnej sporiteľni Wüstenrot končí aj ČSOB stavebná sporiteľňa
 3. 3.
  Zákon o podpore štátneho nájomného bývania má zlepšiť situáciu s bývaním na Slovensku
 4. 4.
  Rusko sa po viac ako 100 rokoch ocitlo v technickom bankrote
 5. 5.
  Už len jedna hypotéka na trhu sa drží pod 1 %, úroky tých najdrahších sa dostali aj cez 4 %