Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

NBS zakázala Prima banke používať nekalú obchodnú praktiku v reklame. Na Slovensku sa to stalo prvý raz

Zuzana Fryč Banky a poisťovne Poslať

Národná banka Slovenska (NBS) uložila Prima banke Slovensko zákaz používať nekalú obchodnú praktiku, ktorú mala využiť v rámci svojej reklamnej kampane o sporiacom účte s 5 % úrokovou sadzbou. Rozhodnutie o sankcii NBS voči Prima banke však nezahŕňa pokutu, pričom centrálna banka to označuje za prvý prípad, keď rozhodovala o nekalej praktike pri propagácii bankových produktov.

Prima banka

Foto: Prima banka

Porušenie ochrany spotrebiteľa

Prima banka Slovensko sa podľa vyjadrenia NBS v rámci svojej nekorektnej reklamy dopustila klamlivej obchodnej praktiky, ktorá bola priamo spojená s propagáciou, ponukou a podporou predaja sporiacich účtov. Porušila tak zákon o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z. z.

Banka v nej síce uvádzala výšku úrokovej sadzby úročiacu vklad na sporiacom účte, ale opomenula zreteľne uviesť ďalšie podstatné informácie o sporiacich účtoch – konkrétne povinnosť zriadenia osobného účtu, študentského účtu alebo detského účtu, lehotu sporenia, či minimálnu a maximálnu výšku vkladu. NBS pritom tvrdí, že ak nie je možné uviesť priamo tieto podstatné informácie, tak stačí tak urobiť aspoň prostredníctvom odkazu na ne.

NBS spustila konanie na základe podnetu spotrebiteľa, ktorý podal sťažnosť na nekalú reklamu v televízii. „Rozhodnutie o zákaze používania takejto nekalej obchodnej praktiky nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť 28. januára 2023, čím je konanie ukončené. NBS bude monitorovať dodržiavanie zákazu uloženého rozhodnutím,“ uvádza vedúci oddelenia komunikácie NBS Peter Majer. Zároveň dodáva, že toto rozhodnutie je vôbec prvé rozhodnutie vydané NBS, ktoré určuje, čo sa rozumie nekalou praktikou pri propagácii bankových produktov.

Banka s rozhodnutím nesúhlasí

Prima banka toto rozhodnutie rešpektuje. Naďalej je však presvedčená o tom, že jej komunikácia produktu Sporenie k osobnému účtu je plne v súlade s platnou legislatívou aj s etickým kódexom reklamnej praxe Rady pre reklamu. Tá podľa slov riaditeľky bankového odboru marketingu a komunikácie Evy Čonkovej už v minulosti opakovane potvrdila, že komunikácia banky nie je v rozpore s ustanoveniami kódexu a že v reklame nie sú uvedené informácie ani údaje, ktoré by mohli uviesť spotrebiteľov do omylu.

„Naše stanovisko podporuje aj externá právna analýza. So závermi odboru ochrany finančných spotrebiteľov NBS sa vzhľadom na tieto skutočnosti nestotožňujeme. Napriek tomu sme v priebehu niekoľko rokov trvajúceho konania na základe podnetov odboru doplnili niektoré prvky komunikácie, a to aj nad rámec zákonných požiadaviek,“ uvádza riaditeľka.

Hoci sa banka s rozhodnutím a argumentmi odboru ochrany finančných spotrebiteľov NBS nestotožňuje, bude jeho výklad zákona a rozhodnutie rešpektovať. Riaditeľka pritom dodáva, že banka vníma rozhodnutie NBS ako výklad zákona zo strany odboru ochrany finančných spotrebiteľov, ktorý po novom upravuje pravidlá pre reklamnú komunikáciu a propagáciu neúverových produktov na bankovom trhu.

V časopise, v televízii aj v exteriéri

NBS vo svojom rozhodnutí uvádza, že túto reklamu s chýbajúcimi podstatnými informáciami o sporiacom účte Prima banka uverejnila od januára 2019 do júla 2019 v printovej reklame v známom týždenníku. Banka sa mala dopustiť porušenia zákona o ochrane spotrebiteľa aj tým, že od januára 2017 do novembra 2020 uverejňovala túto reklamu v prostriedkoch hromadnej dopravy a od januára do konca júla 2019 v televízii Markíza.  

Sankcia sa obišla bez pokuty

Banková rada NBS voči reklamným praktikám Prima banky vydala svoje prvostupňové rozhodnutie ešte v septembri 2021, v ktorom jej zakázala používať spomínané nekalé obchodné praktiky. Banka sa voči rozhodnutiu regulátora finančného trhu odvolala, respektíve podala rozklad v októbri 2021.

Rozhodovanie NBS bolo na základe odvolania vrátené na prvý stupeň na opätovné rozhodnutie. V druhom kole však už Prima banka nevyužila právo odvolať sa, čo znamená, že aktuálne zverejnené rozhodnutie národnou bankou nadobudlo právoplatnosť ako prvostupňové rozhodnutie.

„Napriek presvedčeniu o plnom súlade našej komunikácie s platnou legislatívou aj príslušnými etickými princípmi sme sa rozhodli nevyužiť ďalšie opravné prostriedky a v tejto fáze konanie ďalej nepredlžovať, a to najmä s ohľadom na mimoriadnu časovú náročnosť, neefektívnosť aj prípadnú kontraproduktívnosť ďalšieho niekoľkoročného konania, ktoré by aj tak nemalo žiadny pozitívny prínos pre klientov,“ hovorí E. Čonková.

Peter Majer dodáva, že NBS v tomto konaní neudelila Prima banke Slovensko žiadnu pokutu. Zákaz používať nekalú obchodnú praktiku pri propagácii dotknutých bankových produktov považuje NBS za dostatočný.

NBS monitoruje aj ďalšie finančné inštitúcie

Národná banka Slovenska v rámci svojej agendy vykonáva systematický monitoring reklamy a propagácie finančných produktov a v tejto oblasti aj usmerňuje dohliadané subjekty. „Dohľad nad dohliadanými subjektmi je však v zmysle zákona o dohľade neverejný, a preto o konkrétnych posudzovaných prípadoch Národná banka Slovenska verejnosť neinformuje,“ uzatvára P. Majer.

logo
Prečítajte si tiež:
18.7.2024 Redakcia FinReport

Ako sa zvýši stravné na pracovných cestách a hodnota gastrolístkov?

Zamestnanci, ktorí sa stravujú v reštauráciách a iných stravných zariadeniach, budú od začiatku septembra tohto roka dostávať od svojich ...

18.7.2024 Redakcia FinReport

Daňové priznania v tomto roku prinesú do štátneho rozpočtu 3,9 miliardy eur

Finančná správa SR tento rok prijala historicky najviac 1,31 milióna daňových priznaní v celkovom objeme 3,9 miliardy eur. V porovnaní s ...

18.7.2024 Redakcia FinReport

ECB svoje sadzby neznížila, zmena príde najskôr v septembri 2024

Inflácia v krajinách eurozóny sa postupne znižuje na úroveň želaných 2 %. V júni tohto roku klesla z májových 2,6 na 2,5 %. Ani to však ...

18.7.2024 Martina Staňová

Klimatické zmeny menia prístup poisťovní k oceňovaniu poistných rizík

Dôsledky klimatických zmien sú čoraz zreteľnejšie. Príkladom je zvyšujúca sa frekvencia prírodných katastrof, akými sú povodne, búrky, ...

18.7.2024 Redakcia FinReport

Po krachu piatich výrobcov elektromobilov je budúcnosť tohto odvetvia nejasná

Výroba elektroautomobilov sa ich producentom nedarí tak, ako by si želali. Dôkazom je aj nedávny bankrot americkej spoločnosti Fisker. ...

18.7.2024 Redakcia FinReport

Tržby v priemysle opäť klesajú, rast v ostatných odvetviach sa výrazne spomalil

Tržby počas tohtoročného mája stúpli v troch z piatich mesačne sledovaných odvetví ekonomiky. Stabilita ich rastu sa udržala v ...

18.7.2024 Redakcia FinReport

Union prichádza so zľavami na voľnopredajné lieky

Poisťovňa Union prichádza s novým benefitom. Jej poistenci môžu využívať zľavy na produkty, ktoré podporia ich zdravý životný štýl. ...

18.7.2024 Robert Juriš

Čoraz viac občanov sa u NBS sťažuje na finančné inštitúcie

Jedným zo spôsobov, ako sa domôcť spravodlivosti vo svete financií, je obrátiť sa na orgán dohľadu nad finančným trhom, teda na Národnú ...

17.7.2024 Robert Juriš

Index bohatstva národov 2024: Najlepšie je na tom Írsko, Slovensko skončilo na 30. mieste

Podľa Indexu bohatstva národov Varšavského podnikového inštitútu najbohatšími krajinami na svete pre rok 2024 sú Írsko, Švajčiarsko a ...

17.7.2024 Mário Špilberger

Povolené prečerpanie: Kedy vám môže pomôcť a kedy uškodiť?

Možnosť ísť na bežnom účte do mínusu je na Slovensku dlhodobým a stabilným trendom. Povolené prečerpanie však má vysoké úročenie a ...

17.7.2024 Redakcia FinReport

Prírodné živly významne zvyšujú náklady na vyplácanie poistných udalostí

Prírodné živly opäť ukázali svoju pravú tvár. Počet škôd spôsobených prírodnými živlami v niekoľkých posledných týždňoch ...

16.7.2024 Redakcia FinReport

Revolut prináša cestovateľský vernostný program

Neobanka Revolut prináša ďalší zaujímavý benefit pre svojich klientov. Je ním celoeurópsky vernostný program Revbody k debetnej karte. ...

15.7.2024 Zuzana Fryč

Ako na poistenie bicyklov či kolobežiek, aby poisťovňa preplatila vzniknutú škodu?

S jarnou sezónou sa na cestách opäť objavilo mnoho bicyklistov a kolobežkárov, ktorí by nemali zabúdať zabezpečiť si svoj dopravný ...

15.7.2024 Redakcia FinReport

ECB: Viac ako tretina zamestnancov trpí syndrómom vyhorenia

Zamestnanci Európskej centrálnej banky sú ohrozeným druhom. Približne dvaja z piatich (40 %) v súčasnosti čelia syndrómu vyhorenia a ich ...

12.7.2024 Redakcia FinReport

Brigády mladých nie sú bez rizík. Na toto si dávajte pozor!

Práca animátora, brigáda v gastroservise, pekárni, v konzervárňach, sezónna práca pri zbere úrody, prípadne práca na stavbe alebo v ...

10.7.2024 Zuzana Fryč

Poistenie festivalov či športových podujatí je čoraz aktuálnejšie aj kvôli nevyspytateľnému počasiu

Hoci horúce leto je už za nami, hudobné festivaly či športové podujatia však naďalej pokračujú a usporiadatelia aj v súvislosti s čoraz ...

10.7.2024 Redakcia FinReport

Počet bankových úradníkov na Slovensku každým rokom klesá

V bankovom sektore na Slovensku aktuálne pôsobí spolu 25 peňažných finančných inštitúcií. Okrem centrálnej banky je to 24 korporácií ...

9.7.2024 Mário Špilberger

Poistenie rakoviny ponúka viacero poisťovní, špeciálny poistný produkt majú tri z nich

Hoci počet aj závažnosť onkologických ochorení každoročne narastá, a stúpa aj záujem o samostatné poistenie týchto ochorení, ...

Mobilná aplikácia
VISA MasterCard Maestro Apple Pay Google Pay