Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Na požiadanie o pomoc pri splácaní hypotekárnych úverov majú dlžníci už len necelé dva dni

Zuzana Fryč Banky a poisťovne Poslať

Zvýšenie úrokových sadzieb a následne aj splátok na hypotekárnych úveroch v minulom roku priviedlo novú vládu k nápadu poskytovať finančnú pomoc dotknutým dlžníkom. Okrem jednorazového daňového bonusu, ktorý si môžu dlžníci so zvýšenou splátkou v roku 2023 uplatniť v tohtoročnom daňovom priznaní za rok 2023, majú možnosť od 1. januára tohto roka využiť aj štátny príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie.

pomoc so splácaním hypoték

Foto: Freepik

Na podanie žiadostí o príspevok na zvýšenú splátku hypotéky za január 2024 majú dlžníci už len necelé dva dni, respektíve len niekoľko hodín.

Aj pre tých, ktorí úver refinancovali

Žiadosti o tento príspevok majú od januára pravidelne prijímať, posudzovať a následne vyplácať úrady práce. Využiť ho môžu aj tí, ktorí vlani svoje úvery refinancovali a na základe novej zmluvy nezískali nárok na daňový bonus za rok 2023. Prinášame preto prehľad o tom, aké ďalšie podmienky vláda stanovuje v rámci príspevku na zvýšenú splátku úveru na bývanie.

Poskytovanie nového príspevku na zvýšenú splátku úveru na bývanie v zmysle zákona č. 526/2023 Z. z. o pomoci pri splácaní úveru na bývanie má v kompetencii Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR). Cieľom tohto príspevku je od 1. januára 2024 finančne prispieť dlžníkom na zvýšenú splátku úveru kvôli zvýšeniu úrokovej sadzby.

89887

Zároveň s účinnosťou od 1. januára 2024 došlo aj k úprave zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, ktorá zavádza nový daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky úveru, ktorý si daňové subjekty môžu uplatniť za rok 2023 vo svojom daňovom priznaní alebo v ročnom zúčtovaní. Poskytovanie tohto daňového bonusu spadá do kompetencie ministerstva financií.  

Opäť sa posudzuje príjem

O príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie môže požiadať oprávnená osoba, ktorou je dlžník alebo spoludlžník úveru na bývanie. Aj tu však štát stanovuje určité podmienky, koho a v akom rozsahu sa príspevok týka.

Základnou podmienkou je úver na bývanie na kúpu, výstavbu, rekonštrukciu tuzemskej nehnuteľnosti uzatvorený pred 1. januárom 2024, pričom v rámci úveru došlo k nárastu mesačnej splátky kvôli zvýšeniu úrokovej sadzby.

Na poskytnutie príspevku žiadateľ musí splniť aj ďalšie podmienky. Napríklad priemerný mesačný príjem za rok 2022 oprávnenej osoby (dlžníka aj spoludlžníkov) musí byť maximálne vo výške 1,6-násobku nominálnej mesačnej mzdy v hospodárstve v roku 2022, čo predstavuje 2 086,40 eura.

90413

Ak táto podmienka príjmu nebude splnená, príjem sa posudzuje ďalej a príspevok bude možné poskytnúť aj v prípade, ak priemerný mesačný príjem oprávnenej osoby (dlžníka aj spoludlžníkov) za 6 kalendárnych mesiacov predchádzajúcich podaniu žiadosti neprevýši 1,6-násobok priemernej mzdy. To znamená, že ak žiadosť bude podaná v januári 2024, posudzuje sa priemerný mesačný príjem za obdobie júl 2023 až december 2023.

Prehodnocovanie príjmu prebieha vždy v januári na obdobie do konca roka. Príspevok sa bude zároveň vyplácať vždy len na jednu úverovú zmluvu a na jednu nehnuteľnosť na Slovensku.

Slúži len na vlastné bývanie

Zákon tiež stanovuje, že nehnuteľnosť sa nemôže prenajímať, ale má slúžiť k vlastnému bývaniu oprávnenej osoby spolu s blízkymi, či príbuznej osoby (deti, rodičia, manžel/ka). V tomto prípade je podmienka splnená, ak ide o trvalý alebo prechodný pobyt oprávnenej osoby na Slovensku a žiadateľ dodržiava pravidelné splácanie úveru.

V prípade dvoch osôb podieľajúcich sa na úvere, dlžníka a aj spoludlžníka, nárok na príspevok má na jednu nehnuteľnosť len jeden z nich.

Kedy je možné podať žiadosť

Žiadosť je možné podať len v prípade splnenia podmienky, že mesačná splátka úveru sa zvýšila kvôli zvýšeniu úrokovej sadzby úveru na bývanie. To znamená, že ak sa úroková sadzba zvýšila v priebehu roka 2023, žiadosť o príspevok je možné podať od januára 2024. Ak sa úroková sadzba úveru na bývanie bude zvyšovať v priebehu v roka 2024, žiadosť je možné podať až od kalendárneho mesiaca, kedy k zvýšeniu úrokovej sadzby došlo.

Mesačné maximum je 150 eur

Príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie sa vypláca mesačne, pričom výška príspevku je stanovená na 75 % z nárastu mesačnej splátky hypotéky, no maximálne do výšky 150 eur mesačne. Za celý rok tak dlžník môže dostať až 1 800 eur. Ak sa niekomu zvýšila splátka o 180 eur, mesačný príspevok dosiahne 135 eur. Ak sa dlžníkovi zvýši mesačná splátka o 300 eur (75 % z 300 eur je 225 eur), príspevok bude poskytnutý v maximálne možnej výške príspevku 150 eur.

88127

Všetky informácie o príjme dlžníka a spoludlžníkov poskytuje úradom práce Finančné riaditeľstvo SR, pričom údaje o úveroch, pravidelnom splácaní, ako aj výpočet výšky samotného príspevku poskytnú úradom práce, banky do 10. dňa v mesiaci za predchádzajúci mesiac.

Prvé žiadosti vyhodnotia vo februári

Tlačový odbor ÚPSVR preto informuje, že prvá takáto výmena údajov potrebná pre posúdenie nároku na príspevok sa uskutoční 10. februára 2024 s údajmi za január 2024. Až na základe týchto údajov z bánk bude možné spracovať žiadosti o zvýšenú splátku úveru na bývanie a vyhodnotiť poskytovanie tohto príspevku. Pri podaní žiadosti v januári tohto roku a po splnení všetkých podmienok sa príspevok prvýkrát vyplatí najskôr 25. februára 2024.

„Aktuálne už zaznamenávame postupný nárast žiadostí o príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie. V súčasnosti zamestnanci úradov práce, sociálnych vecí a rodiny preberajú evidujú žiadosti o poskytnutie príspevku,“ informuje tlačový odbor ÚPSVR.

Aké sú povinné prílohy žiadosti

Tí, ktorí sa ešte len chystajú podať žiadosť, nesmú zabudnúť, že povinnou prílohou žiadosti o príspevok je kópia zmluvy o úvere na bývanie. V žiadosti je dlžník povinný uviesť svoje kompletné identifikačné údaje, ako aj údaje spoludlžníka. 

Súčasťou žiadosti je tiež čestné vyhlásenie oprávnenej osoby. V prípade preukázania nepravdivosti údajov uvedených v žiadosti je úrad povinný požadovať vrátenie poskytnutého príspevku podľa zákona č. 526/2023 Z. z. o pomoci pri splácaní úveru na bývanie.

78182

Zároveň pritom platí, že ak došlo k zmene v skutočnostiach, ktoré sa týkajú nároku na príspevok a jeho výplatu (napríklad dodatok k zmluve o úvere, zmena oprávnenej osoby, zmena počtu spoludlžníkov, zmena pobytu oprávnenej osoby, zmena užívateľa nehnuteľnosti, na ktorú bol poskytnutý úver), žiadateľ má povinnosť do ôsmich dní písomne alebo elektronicky spolu s kvalifikovaným elektronickým podpisom oznámiť úradu tieto zmeny.

logo
Prečítajte si tiež:
14.6.2024 Robert Juriš

Inflácia na Slovensku dosahuje „príjemných“ 2,2 %, no ceny potravín sa opäť zvyšujú

Ceny potravín a nealkoholických nápojov v máji 2024 mierne vzrástli, medzimesačne aj medziročne. V porovnaní s aprílom zdraželi aj ...

14.6.2024 Redakcia FinReport

Kedy nemusia brigádnici platiť preddavky na daň

Obdobie letných brigád prináša zvýšený počet dohôd o brigádnickej práci. Aj z takto nadobudnutých príjmov je potrebné platiť preddavky ...

14.6.2024 Redakcia FinReport

Pohonné látky na Slovensku opäť výrazne zlacneli

Letná motoristická sezóna je v plnom prúde, no ceny pohonných látok namiesto tradičného predprázdninového rastu na Slovensku klesajú. ...

14.6.2024 Mário Špilberger

Spotreba sladených nápojov kvôli dani poklesne, chce to však čas

Nielen tabakové výrobky, ale aj sladené nealkoholické nápoje budú pravdepodobne od nového roka drahšie. Schvaľovanie novej dane je ...

14.6.2024 Redakcia FinReport

Vladimír Cvik je novým Country Managerom porovnávača Superpoistenie.sk

Porovnávač poistení Superpoistenie.sk, ktorý na Slovensku pôsobí už od roku 2007, predstavil nového Country Managera. Stal sa ním Vladimír ...

14.6.2024 Redakcia FinReport

mBank prináša karty z recyklovaného plastu určené aj pre zrakovo hendikepovaných klientov

Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že všetky platobné karty na trhu sú rovnaké. Formátom aj materiálom. Jediným zásadným na prvý pohľad ...

12.6.2024 Mário Špilberger

Poistenie extrémnych športov má niekoľko podôb, no neponúkajú ho všetky poisťovne

Tešíte sa na zdolanie ďalšej skaly? Ste nadšencom potápania, alebo chcete vyskúšať netradičný šport na Slovensku či za našimi ...

10.6.2024 Zuzana Fryč

Poistné zmluvy je potrebné občas aktualizovať. Ako často by sme to mali urobiť?

Zmeny životných situácií či výška inflácie a jej vplyv najmä na majetkové poistenie v posledných rokoch prinášajú otázku, ako často ...

9.6.2024 Roland Régely

Kto má po novom nárok na štátnu pomoc pri zvýšenej splátke hypotéky

Štát priebežne eviduje nízky záujem o príspevok na pomoc pri zvýšených splátkach hypoték. Preto došlo k zmene pravidiel a pomoc do ...

9.6.2024 Redakcia FinReport

Motorkári, bez PZP na cesty ani nechoďte!

Nástup príjemne teplých mesiacov pozval na cesty množstvo motorkárov. V správach sa tak opäť začali objavovať informácie o ich kolíziách ...

7.6.2024 Redakcia FinReport

Pillow poisťovňa dosiahla hneď dva miliardové míľniky

Česká Pillow poisťovňa, ktorá od sklonku uplynulého roku pôsobí aj na Slovensku, po štyri a pol roku svojej činnosti dosiahla dva ...

6.6.2024 Robert Juriš

ECB konečne začala znižovať svoje kľúčové úrokové sadzby

Rada guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) sa konečne rozhodla pristúpiť k uvoľňovaniu svojej sprísnenej monetárnej politiky. Dlho ...

6.6.2024 Roland Régely

Investovanie do kryptomien: Kedy vám môže banka zablokovať či zrušiť účet?

Investovanie na trhu s kryptoaktívami zahŕňa aj rôzne riziká, pričom jedným z nich sú časté podvody. Národná banka Slovenska (NBS) preto ...

6.6.2024 Redakcia FinReport

Záplavy: Poisťovne evidujú stovky poistných udalostí. Ako nahlásiť škody po povodni?

Aktuálna povodňová situácia na Slovensku udržiava v napätí nielen občanov, ktorí bývajú a žijú v blízkosti rozvodnených vodných ...

4.6.2024 Martina Staňová

Banky lákajú klientov na účty s odmenami

V posledných mesiacoch mnohé banky spustili kampane na akvizíciu nových klientov. Za otvorenie účtu ponúkajú finančné odmeny. K získaniu ...

4.6.2024 Redakcia FinReport

Novela zákona o PZP mieri do parlamentných výborov

Príprava dlho očakávanej novely zákona o povinnom zmluvnom poistení vstupuje do ďalšej fázy. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a ...

4.6.2024 Mário Špilberger

Poistenie rakoviny ponúka viacero poisťovní, špeciálny poistný produkt majú iba tri z nich

Hoci počet aj závažnosť onkologických ochorení každoročne narastá, a stúpa aj záujem o samostatné poistenie týchto ochorení, ...

3.6.2024 Mário Špilberger

Keď požiadate banku o vyčíslenie zostatku úveru, pochopí, že to s jeho prenosom inde myslíte vážne

Úrokové sadzby hypotekárnych úverov sa v posledných mesiacoch stabilizovali na úrovni medzi 4 až 5 %. Výkyvy, obyčajne smerom nahor, sú ...

Mobilná aplikácia
VISA MasterCard Maestro Apple Pay Google Pay