Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Franšízová spoluúčasť pri poistení sa môže oplatiť, výhodou je nižšia cena

Zuzana Fryč Banky a poisťovne
SK
EN
Poslať

Spoluúčasť v poisťovníctve je známa vec, keď sa úhrada škody delí medzi klienta a poisťovňu. Niekedy sa však využíva aj menej známa forma spoluúčasti, takzvaná franšíza. Pri nej si klient stanovuje sumu, od ktorej poisťovňa preplatí celú vzniknutú škodu. No ak škoda túto sumu nedosiahne, klient si celú škodu musí uhradiť z vlastného vrecka sám. Výhoda franšízy je v tom, že pri nej klient môže platiť nižšie poistné. Aktuálne ju poskytujú poisťovne Generali a Premium Insurance Company.

image

Foto: Shutterstock

Tradičná spoluúčasť verzus franšíza

Tradičná spoluúčasť v poisťovníctve je najčastejšou formou spoluúčasti, ktorú poisťovne využívajú. V tomto prípade ide o zmluvne dohodnutú sumu, ktorou sa poistený podieľa na vzniknutej škode. To znamená, že o túto sumu bude jeho poistné plnenie krátené.

V prípadoch menších poistných udalostí môže dôjsť k situácii, keď je škoda nižšia ako samotná spoluúčasť. V takýchto prípadoch k poistnému plneniu nedochádza. Spoluúčasť môže byť vyjadrená percentuálnym podielom zo spôsobenej škody alebo pevnou sumou, prípadne aj kombinovane.

Príklad tradičnej spoluúčasti

V poistení majetku alebo havarijnom poistení motorového vozidla poisťovňa v prípade škody vyplatí poistenému poistné plnenie, ktoré zodpovedá výške škody, zníženej o spoluúčasť. Ak je vzniknutá škoda vo výške 10-tisíc eur a výška dohodnutej spoluúčasti je 1 000 eur, poisťovňa vyplatí klientovi 9-tisíc eur.

Najvýhodnejšia je, ak nie je vysoká

Alternatívou k tradičnej spoluúčasti je franšízová spoluúčasť, respektíve franšíza. V tomto prípade ide o zmluvne dohodnutú sumu, do výšky ktorej poisťovňa neposkytne poistné plnenie. No keď škody túto sumu presiahnu, poisťovňa musí preplatiť všetky náklady.

„V praxi to znamená, že poisťovňa likviduje škodu až od dohodnutej výšky franšízy a pri jej úhrade už neodpočítava klientovi spoluúčasť,“ uvádza obchodná riaditeľka poisťovne Premium Insurance Company Zuzana Lauermannová.

Výhodnosť franšízy závisí od viacerých faktorov. Najvýhodnejšia je spravidla vtedy, keď nie je príliš vysoká. Ak by škodová udalosť vopred stanovenú nízku hranicu nepresiahla, poistený nebude platiť príliš veľa. Naopak, keď ju presiahne a bude finančne náročná, celú škodu za poisteného uhradí poisťovňa a klient zo svojho nebude nič splácať.

Príklad franšízy

V praxi to môže vyzerať tak, že franšíza je dohodnutá vo výške 1 000 eur. Ak vznikne poistenému škoda v hodnote 900 eur, celú škodu si musí zaplatiť sám. Poisťovňa nič neprepláca. V prípade, že škody presiahnu hodnotu 1 000 eur, napríklad 5 000 eur, poisťovňa prepláca klientovi úplne všetko.

Peňažný limit alebo percento z poistenia

My sme sa tiež zaujímali o to, ktorá forma zabezpečenia poistky je z pohľadu ceny poistného pre klienta výhodnejšia. Vysvitlo, že tieto dva modely nie sú navzájom porovnateľné, pretože do ceny poistenia vstupujú viaceré faktory, ako napríklad druhy balíkov, rozsah krytia či stanovené limity.

Ďalším dôvodom je aj fakt, že v rámci jednej poisťovne môže byť franšíza stanovená peňažným limitom, pričom tradičná spoluúčasť je určená percentom z poistnej sumy.

Franšíza v troch produktoch

Franšízová spoluúčasť nie je taká rozšírená ako tradičná, keďže vo svojich podmienkach ju na slovenskom poistnom trhu majú len niektoré poisťovne. Medzi ne patrí poisťovňa Premium IC, ktorá má franšízu zahrnutú v troch hlavných poistných balíkoch:

 • prémiové bývanie – komplexné poistné krytie bytov, rodinných domov a domácností,
 • prémiové podnikanie – komplexné poistné krytie pre malých a stredných podnikateľov,
 • prémiové bytové domy – komplexné krytie rizík, ktorým môžu byť vystavení vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytových domoch.

„V zmysle platných poistných podmienok predstavuje franšíza hodnotu dohodnutú v poistnej zmluve alebo uvedenú v príslušných poistných podmienkach, do výšky ktorej poisťovňa neposkytuje poistné plnenie pri jednotlivej poistnej udalosti. Môže byť vyjadrená fixnou finančnou sumou, percentom, časovým úsekom alebo ich kombináciami,“ približuje obchodná riaditeľka poisťovne.

Zároveň dodáva, že za nevýhodu franšízy sa môže považovať to, že poisťovňa sa vôbec nezaoberá škodou nepresahujúcou dohodnutú výšku franšízy. No zároveň upozorňuje, že škodou, ktorá nepresiahne výšku spoluúčasti, sa nezaoberá ani tradičná spoluúčasť. Preto podľa nej platí, že franšíza v porovnaní so spoluúčasťou nemá žiadne nevýhody.

„Za výhodu sa, naopak, považuje skutočnosť, že pri škodách, ktorých výška presahuje dohodnutú výšku franšízy, je poistenie dojednané bez spoluúčasti klienta na škode,“ hovorí Z. Lauermannová.

Franšíza znižuje cenu poistenia  

Možnosť uzavrieť si poistné krytie s franšízou umožňuje aj poisťovňa Generali svojim firemným klientom v rámci poistenia podnikateľov. „Klienti majú na výber, či si uzavrú poistenie s krytím všetkých vzniknutých škôd, aj tých menších, alebo si stanovia limit, od ktorého im budeme škody preplácať, teda franšízu,“ opisuje hovorkyňa poisťovne Katarína Ondra.

Výhodu vidí v tom, že ak si klient zvolí franšízové poistné krytie, zníži sa cena za poistenie. Vďaka tomu môžu podnikatelia pomocou franšízy ušetriť na poistnom a poistiť si napríklad viaceré riziká.

Ďalšou výhodou franšízy je najmä jej flexibilita. „Klient, ktorý sa rozhodne pre franšízové poistné krytie, si limit poistenia volí sám na základe jeho tolerancie k riziku, respektíve podľa sumy, ktorá by mohla ohroziť jeho prevádzku. Vďaka tomu následne platí nižšie poistné,“ dopĺňa hovorkyňa.  

V praxi sa často stáva, že s menšími škodami klient ráta a nechce sa mu ich riešiť s poisťovňou. Aj vďaka tomu ušetrí na poistnom. No pri vyšších škodách chce dostať plnenie, ktoré je zárukou, že v podnikaní bude pokračovať bez toho, aby to finančne pocítil.

Na základe toho sa podľa hovorkyne poisťovne franšíza oplatí najmä tým, ktorí chcú platiť menej za poistenie, a do istej miery sú tolerantní k riziku, ale aj tým, ktorí si za ušetrené peniaze na poistnom chcú uzavrieť širšie krytie.

Franšíza existuje aj v starších zmluvách Kooperativy

Na slovenskom poistnom trhu kedysi franšízu poskytovala aj poisťovňa Kooperativa, no v súčasnosti v nových zmluvách už túto formu spoluúčasti neponúka. „V skôr uzatvorených poistných zmluvách je však stále platná,“ reaguje hovorkyňa poisťovne Silvia Nosková Illášová.

Kľúčové slová

logo
Prečítajte si tiež:
17.8.2022 Redakcia FinReport

ASINS: Rast cien spôsobí problémy so splácaním dlhov

Slovenské domácnosti zažívajú finančne náročné časy. Na jednej strane je to predovšetkým najvyššia inflácia od roku 2000, no na druhej ...

17.8.2022 Redakcia FinReport

Banky vo Veľkej Británii zatvárajú svoje pobočky, majú milióny digitálnych klientov

Britská banková a finančná skupina Barclays priebežne zatvára svoje kamenné bankové pobočky. Najnovšie ohlásila ukončenie činnosti ...

17.8.2022 Redakcia FinReport

Coface Slovenská republika a Česko predstavila hneď tri nové tváre na vedúcich postoch

Spoločnosť Coface Slovenská republika a Česko venujúca sa poisteniu pohľadávok a manažovaniu kreditného rizika má nové tváre hneď na ...

17.8.2022 Magdaléna Švančarková

Koniec otravných telefonátov sa blíži. Stále však čakáme na špeciálne predvoľby

Špeciálne predvoľby telefónnych čísel (0)888 mali už od augusta 2022 ľudí upozorniť na to, že hovor z im neznámeho čísla má ...

17.8.2022 Zuzana Fryč

Rast cien stavebných materiálov sa tak skoro neskončí. Oplatí sa s výstavbou či rekonštrukciou počkať?

Dynamický vývoj v poslednom období zavŕšený vyše desaťnásobným rastom cien plynu a elektriny na burzách ovplyvnil aj rastúce ceny ...

16.8.2022 Redakcia FinReport

Druhý mesiac po spustení služby ePN, a takmer každá štvrtá péenka je elektronická

Sociálna poisťovňa prijíma od lekárov už takmer 22 % vypísaných práceneschopností v elektronickej forme v podobe ePN. Počas júla 2022 ...

16.8.2022 Roland Régely

NBS opäť zvýši poplatky pre finančných sprostredkovateľov, tentoraz za odborné skúšky

Národná banka Slovenska (NBS) plánuje zvýšiť poplatky, ktoré platia finanční sprostredkovatelia za vykonanie odborných skúšok. Finanční ...

16.8.2022 Redakcia FinReport

Nové poistenie od Unionu kryje už aj štrajky leteckých spoločností či terorizmus

Poisťovňa Union rozširuje krytie liečebných nákladov aj o liečbu pandemického a epidemického ochorenia aj v rizikových krajinách. Medzi ...

16.8.2022 Robert Juriš

Slovenská ekonomika spomalila, na obzore sa črtá recesia

Hrubý domáci produkt (HDP) v stálych cenách podľa rýchleho odhadu Štatistického úradu SR v druhom štvrťroku 2022 medziročne vzrástol o ...

16.8.2022 Redakcia FinReport

mBank bude všetky svoje platobné karty vydávať aj ako virtuálne

mBank ako prvá banka na slovenskom trhu bude vydávať všetky svoje platobné karty aj ako virtuálne. Unikátnosť tohto riešenia spočíva v ...

14.8.2022 Redakcia FinReport

Úrazy sa deťom nevyhýbajú ani počas leta. Najčastejšie sú zlomeniny

Úrazy dokážu prekaziť letné plány nielen najmenším členom rodiny, ale aj ich rodičom. Najviac nehôd sa stáva mladistvým vo veku od 8 do ...

12.8.2022 Redakcia FinReport

Národná banka Slovenska chce vybudovať centrálny bankový dátový sklad

Národná banka Slovenska (NBS) vyhlásila verejné obstarávanie na dodanie celobankového dátového skladu. Plánuje totiž vybudovať úložisko ...

12.8.2022 Redakcia FinReport

Podvodníci sa snažia, počet poistných podvodov stúpol o tretinu

Počet poistných podvodov v prvej polovici tohto roku na slovenskom a českom poistnom trhu stúpol približne o tretinu. Podvodníci sa najviac ...

11.8.2022 Zuzana Fryč

Odpočítateľná položka v zdravotných odvodoch stratila význam. Poisťovne súhlasia s jej zrušením

Zrušenie odpočítateľnej položky v zdravotných odvodoch vyplýva z novely zákona o zdravotných poisťovniach, ktorú Ministerstvo ...

10.8.2022 Zuzana Fryč

Na zmenu zdravotnej poisťovne zostávajú necelé dva mesiace. Čo všetko pri tom musíme mať na pamäti?

Desaťtisíce Slovákov sa každý rok rozhodnú pre zmenu svojej zdravotnej poisťovne. Takýto krok je možné urobiť len jedenkrát ročne, ...

9.8.2022 Robert Juriš

Úrokové sadzby nových hypoték za štyri mesiace stúpli o takmer celé jedno percento

Úrokové sadzby úverov na bývanie na Slovensku rastú už štyri mesiace. V priemere sa zvýšili o takmer celé 1 %. Kým vo februári 2022 sa ...

8.8.2022 Andrej Vida

Americká hypotéka: Pre niektoré banky štandardný finančný produkt, pre iné neexistuje

Posledné roky dopriali bankám nezvyčajne bohatú úverovú žatvu. Vďaka klesajúcim úrokovým sadzbám objemy úverov na financovanie bývania ...

8.8.2022 Roland Régely

UniCredit Bank znížila úrokové sadzby hypoték, 365.bank ich zvýšila

Prvý augustový týždeň priniesol zaujímavé zmeny v úrokových sadzbách hypotekárnych úverov. Kým 365.bank zvýšila úrokové sadzby pri ...

Aplikácia

 1. 1.
  Rast cien stavebných materiálov sa tak skoro neskončí. Oplatí sa s výstavbou či rekonštrukciou počkať?
 2. 2.
  Od 1. júla 2022 sa mení daňový bonus, prídavky na deti, životné minimum aj odvody pre živnostníkov
 3. 3.
  NBS opäť zvýši poplatky pre finančných sprostredkovateľov, tentoraz za odborné skúšky
 4. 4.
  Koniec otravných telefonátov sa blíži. Stále však čakáme na špeciálne predvoľby
 5. 5.
  Hody v Čachticiach 19.08. - 21.08.2022