Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Franšízová spoluúčasť pri poistení sa môže oplatiť, výhodou je nižšia cena

Zuzana Mecková Banky a poisťovne
SK
EN
Poslať

Spoluúčasť v poisťovníctve je známa vec, keď sa úhrada škody delí medzi klienta a poisťovňu. Niekedy sa však využíva aj menej známa forma spoluúčasti, takzvaná franšíza. Pri nej si klient stanovuje sumu, od ktorej poisťovňa preplatí celú vzniknutú škodu. No ak škoda túto sumu nedosiahne, klient si celú škodu musí uhradiť z vlastného vrecka sám. Výhoda franšízy je v tom, že pri nej klient môže platiť nižšie poistné. Aktuálne ju poskytujú poisťovne Generali a Premium Insurance Company.

image

Foto: Shutterstock

Tradičná spoluúčasť verzus franšíza

Tradičná spoluúčasť v poisťovníctve je najčastejšou formou spoluúčasti, ktorú poisťovne využívajú. V tomto prípade ide o zmluvne dohodnutú sumu, ktorou sa poistený podieľa na vzniknutej škode. To znamená, že o túto sumu bude jeho poistné plnenie krátené.

V prípadoch menších poistných udalostí môže dôjsť k situácii, keď je škoda nižšia ako samotná spoluúčasť. V takýchto prípadoch k poistnému plneniu nedochádza. Spoluúčasť môže byť vyjadrená percentuálnym podielom zo spôsobenej škody alebo pevnou sumou, prípadne aj kombinovane.

Príklad tradičnej spoluúčasti

V poistení majetku alebo havarijnom poistení motorového vozidla poisťovňa v prípade škody vyplatí poistenému poistné plnenie, ktoré zodpovedá výške škody, zníženej o spoluúčasť. Ak je vzniknutá škoda vo výške 10-tisíc eur a výška dohodnutej spoluúčasti je 1 000 eur, poisťovňa vyplatí klientovi 9-tisíc eur.

Najvýhodnejšia je, ak nie je vysoká

Alternatívou k tradičnej spoluúčasti je franšízová spoluúčasť, respektíve franšíza. V tomto prípade ide o zmluvne dohodnutú sumu, do výšky ktorej poisťovňa neposkytne poistné plnenie. No keď škody túto sumu presiahnu, poisťovňa musí preplatiť všetky náklady.

„V praxi to znamená, že poisťovňa likviduje škodu až od dohodnutej výšky franšízy a pri jej úhrade už neodpočítava klientovi spoluúčasť,“ uvádza obchodná riaditeľka poisťovne Premium Insurance Company Zuzana Lauermannová.

Výhodnosť franšízy závisí od viacerých faktorov. Najvýhodnejšia je spravidla vtedy, keď nie je príliš vysoká. Ak by škodová udalosť vopred stanovenú nízku hranicu nepresiahla, poistený nebude platiť príliš veľa. Naopak, keď ju presiahne a bude finančne náročná, celú škodu za poisteného uhradí poisťovňa a klient zo svojho nebude nič splácať.

Príklad franšízy

V praxi to môže vyzerať tak, že franšíza je dohodnutá vo výške 1 000 eur. Ak vznikne poistenému škoda v hodnote 900 eur, celú škodu si musí zaplatiť sám. Poisťovňa nič neprepláca. V prípade, že škody presiahnu hodnotu 1 000 eur, napríklad 5 000 eur, poisťovňa prepláca klientovi úplne všetko.

Peňažný limit alebo percento z poistenia

My sme sa tiež zaujímali o to, ktorá forma zabezpečenia poistky je z pohľadu ceny poistného pre klienta výhodnejšia. Vysvitlo, že tieto dva modely nie sú navzájom porovnateľné, pretože do ceny poistenia vstupujú viaceré faktory, ako napríklad druhy balíkov, rozsah krytia či stanovené limity.

Ďalším dôvodom je aj fakt, že v rámci jednej poisťovne môže byť franšíza stanovená peňažným limitom, pričom tradičná spoluúčasť je určená percentom z poistnej sumy.

Franšíza v troch produktoch

Franšízová spoluúčasť nie je taká rozšírená ako tradičná, keďže vo svojich podmienkach ju na slovenskom poistnom trhu majú len niektoré poisťovne. Medzi ne patrí poisťovňa Premium IC, ktorá má franšízu zahrnutú v troch hlavných poistných balíkoch:

 • prémiové bývanie – komplexné poistné krytie bytov, rodinných domov a domácností,
 • prémiové podnikanie – komplexné poistné krytie pre malých a stredných podnikateľov,
 • prémiové bytové domy – komplexné krytie rizík, ktorým môžu byť vystavení vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytových domoch.

„V zmysle platných poistných podmienok predstavuje franšíza hodnotu dohodnutú v poistnej zmluve alebo uvedenú v príslušných poistných podmienkach, do výšky ktorej poisťovňa neposkytuje poistné plnenie pri jednotlivej poistnej udalosti. Môže byť vyjadrená fixnou finančnou sumou, percentom, časovým úsekom alebo ich kombináciami,“ približuje obchodná riaditeľka poisťovne.

Zároveň dodáva, že za nevýhodu franšízy sa môže považovať to, že poisťovňa sa vôbec nezaoberá škodou nepresahujúcou dohodnutú výšku franšízy. No zároveň upozorňuje, že škodou, ktorá nepresiahne výšku spoluúčasti, sa nezaoberá ani tradičná spoluúčasť. Preto podľa nej platí, že franšíza v porovnaní so spoluúčasťou nemá žiadne nevýhody.

„Za výhodu sa, naopak, považuje skutočnosť, že pri škodách, ktorých výška presahuje dohodnutú výšku franšízy, je poistenie dojednané bez spoluúčasti klienta na škode,“ hovorí Z. Lauermannová.

Franšíza znižuje cenu poistenia  

Možnosť uzavrieť si poistné krytie s franšízou umožňuje aj poisťovňa Generali svojim firemným klientom v rámci poistenia podnikateľov. „Klienti majú na výber, či si uzavrú poistenie s krytím všetkých vzniknutých škôd, aj tých menších, alebo si stanovia limit, od ktorého im budeme škody preplácať, teda franšízu,“ opisuje hovorkyňa poisťovne Katarína Ondra.

Výhodu vidí v tom, že ak si klient zvolí franšízové poistné krytie, zníži sa cena za poistenie. Vďaka tomu môžu podnikatelia pomocou franšízy ušetriť na poistnom a poistiť si napríklad viaceré riziká.

Ďalšou výhodou franšízy je najmä jej flexibilita. „Klient, ktorý sa rozhodne pre franšízové poistné krytie, si limit poistenia volí sám na základe jeho tolerancie k riziku, respektíve podľa sumy, ktorá by mohla ohroziť jeho prevádzku. Vďaka tomu následne platí nižšie poistné,“ dopĺňa hovorkyňa.  

V praxi sa často stáva, že s menšími škodami klient ráta a nechce sa mu ich riešiť s poisťovňou. Aj vďaka tomu ušetrí na poistnom. No pri vyšších škodách chce dostať plnenie, ktoré je zárukou, že v podnikaní bude pokračovať bez toho, aby to finančne pocítil.

Na základe toho sa podľa hovorkyne poisťovne franšíza oplatí najmä tým, ktorí chcú platiť menej za poistenie, a do istej miery sú tolerantní k riziku, ale aj tým, ktorí si za ušetrené peniaze na poistnom chcú uzavrieť širšie krytie.

Franšíza existuje aj v starších zmluvách Kooperativy

Na slovenskom poistnom trhu kedysi franšízu poskytovala aj poisťovňa Kooperativa, no v súčasnosti v nových zmluvách už túto formu spoluúčasti neponúka. „V skôr uzatvorených poistných zmluvách je však stále platná,“ reaguje hovorkyňa poisťovne Silvia Nosková Illášová.

Kľúčové slová

logo
Prečítajte si tiež:
28.11.2021 Redakcia FinReport

Ako finančne zvládnuť Vianoce? Pomôže rezerva a plánovanie výdavkov

Väčšina rodín si chce dvakrát do roka – v lete počas dovolenky a na Vianoce – dopriať viac ako zvyčajne. To na Slovensku dlhodobo ...

28.11.2021 Redakcia FinReport

Generali zaradili do indexov trvalej udržateľnosti Dow Jones Sustainability Index

Generali sa aj tento rok zaradila do Svetového indexu trvalej udržateľnosti – Dow Jones Sustainability Index, ako aj do Európskeho indexu ...

27.11.2021 Redakcia FinReport

Lockdowny akcelerujú online nakupovanie. Vieme, kde ho využívajú takmer všetci obyvatelia

Pandémia koronavírusu okrem iného priniesla aj vyššiu mieru dištančného nakupovania cez internet. Obchodníci akcelerovali možnosti online ...

27.11.2021 Naďa Černá

Tesla rozširuje svoje portfólio. Producent elektromobilov chce vyrábať vlastný smartfón

Spoločnosti Tesla sa posledné mesiace darí. Koncom októbra sa zaradila do klubu firiem, ktorých trhová hodnota presiahla bilión dolárov, a ...

26.11.2021 Redakcia FinReport

Na zelenú kolobežku Bolt už len s poistkou od Allianz Partners

Jazdci na zelených kolobežkách svojou jazdou často vyvolávajú obdiv, no niekedy aj zdesenie v očiach okoloidúcich. Po novom bude toto ...

26.11.2021 Zuzana Mecková

Kedy má banka právo na neotvorenie či zrušenie bankového účtu klienta?

Pri používaní bankových účtov by si klienti mali uvedomiť jednu zásadnú vec. Banky majú právo a v niektorých prípadoch dokonca ...

26.11.2021 Redakcia FinReport

Na nahlásenie bankových účtov finančnej správe zostávajú už len štyri dni

Platiteľom dane z pridanej hodnoty (DPH), ktorí boli registrovaní k 15. novembru 2021, zostávajú už len posledné štyri dni na to, aby ...

26.11.2021 Redakcia FinReport

Skupina Generali kupuje spoločnosť poisťujúcu zdravotnícky personál

Generali plánuje uskutočniť akvizíciu spoločnosti La Médicale, ktorá pôsobí v oblasti poistenia pre zdravotníkov. O tejto operácii rokuje ...

26.11.2021 Redakcia FinReport

Spotrebiteľská revolúcia: Menej nakupovať znamená žiť udržateľnejšie

Väčšina európskych, a teda aj slovenských, spotrebiteľov si pri nakupovaní čoraz viac uvedomuje aspekty udržateľnosti. Takmer polovica ...

25.11.2021 Redakcia FinReport

Allianz – Slovenská poisťovňa vďaka digitálnej komunikácii ušetrila už viac ako tisíc stromov

Allianz – Slovenská poisťovňa prepočítala prínos digitalizácie poistných a komunikačných procesov na počet uchránených stromov, ktoré ...

25.11.2021 Redakcia FinReport

Poznámky geniálneho Alberta Einsteina vydražili za 11 miliónov eur

Zrejme nikto nepochybuje o tom, že Albert Einstein je jedným z najväčších a zároveň aj najznámejších vedcov 20. storočia. Tento držiteľ ...

23.11.2021 Andrej Vida

Úrokové sadzby spotrebiteľských úverov klesajú, ale nie tak dramaticky, ako banky sľubujú

Koniec roka každoročne prináša zvýšený záujem o spotrebiteľské úvery. Slováci si radi doprajú štedré Vianoce a banky im rady vyjdú v ...

19.11.2021 Robert Juriš

Nový samostatný finančný agent bude pracovať pre poisťovňu Generali

Národná banka Slovenska udelila spoločnosti Generali Slovenská distribúcia povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného ...

18.11.2021 Magdaléna Švančarková

Poisťovne čakajú nové výzvy – digitalizácia, zmena priorít a mladšia generácia klientov

Poistný sektor sa v uplynulom pandemickom období musel popasovať s mnohými problémami. Poisťovne pomerne rýchlo prenikli do online priestoru a ...

16.11.2021 Redakcia FinReport

Banky tiež riešia klimatické zmeny, zatiaľ deväť sa ich pridalo k memorandu o trvalej udržateľnosti

Aj banky pôsobiace na slovenskom finančnom trhu sa rozhodli osvojiť si tému napĺňania bezuhlíkovej agendy do roku 2050 a s ňou súvisiace ...

16.11.2021 Magdaléna Švančarková

Poisťovne zatiaľ „držia“ pôvodné ceny poistenia nehnuteľností, no analytici očakávajú, že budú rásť

Ceny stavebných materiálov a surovinových vstupov rastú. Ceny nehnuteľností, aj preto, že ich je na trhu nedostatok, sú tiež čoraz ...

13.11.2021 Redakcia FinReport

Až tri štvrtiny rodičov sporia svojim deťom, no väčšinou veľmi neefektívne

Napriek alarmujúco nízkej finančnej gramotnosti sú Slováci prekvapivo zodpovední a svojim deťom pravidelne odkladajú peniaze bokom. Podľa ...

12.11.2021 Robert Juriš

ČSOB dostala od Finančnej spravodajskej jednotky pokutu 1,5 milióna eur. S verdiktom nesúhlasí

ČSOB dostala pokutu vo výške 1,5 milióna eur. Uložila jej ju Finančná spravodajská jednotka Policajného zboru SR. Banka mala porušiť ...

Aplikácia
PHP Developer - študentská brigáda PHP Developer - študentská brigáda
PHP Developer províznych systémov PHP Developer províznych systémov
PHP Developer poistných agregátorov PHP Developer poistných agregátorov
PHP Developer FinTech cloudových riešení PHP Developer FinTech cloudových riešení

Najčítanejšie

 1. 1.
  Slováci sa zbláznili do digitálnych peňaženiek, sme lídrami v oblasti bezkontaktných platieb
 2. 2.
  Ryanair prevzal spoločnost Laudamotion, na chod spoločnosti bude vplývať aj pretekár Niki Lauda
 3. 3.
  Kaliňák zavádzal o okolnostiach prepožičania špeciálu Vietnamcom, podozrenia podľa SaS stúpajú
 4. 4.
  Peter Michajlov: Finančný segment sa nevyhne zmenám
 5. 5.
  Nakupovanie potravín nás stojí menej ako počas prvej vlny koronakrízy