Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Faktoring kríza neohrozila, slovenský trh si rozdelili tri najväčšie banky

Roland Régely Banky a poisťovne
SK
EN
Poslať

Faktoring na Slovensku zaznamenal v minulom roku významný rast. Pomáhajú mu odkladané firemné nákupy počas lockdownu, ktoré opätovne plnia sklady tovarom, a tiež rast cien, ktorý zvýšil výslednú hodnotu faktorovaných pohľadávok. Rastie najmä bezregresný faktoring, ktorý predstavuje väčšinu ponuky a je populárny nielen na Slovensku, ale aj celosvetovo.

image

Foto: Shuterstock

Keď rast cien pomáha

Faktoring na Slovensku, ale aj v celosvetovom meradle, mal do roku 2019 mierne rastúci trend. V roku 2020 tento vývoj na niekoľko mesiacov zastavila pandémia a s ňou spojené lockdowny, ktoré ochromili tuzemský aj zahraničný obchod. Takýto scenár však netrval dlho.

V roku 2021 podľa oslovených odborníkov na faktoring došlo k výraznému oživeniu na celom svete vrátane Slovenska. „Objem odkúpených pohľadávok za 10 mesiacov v tomto roku vzrástol už aj v porovnaní s predcovidovým obdobím v 2019,“ vysvetľuje riaditeľka finančných riešení pre firmy zo Slovenskej sporiteľne Katarína Gašparovská.

Na tému faktoringu sme oslovili aj ďalšie banky pôsobiace na Slovensku, a tie jednohlasne hovoria, že počas pandémie na Slovensku všeobecne rastie záujem o produkty slúžiace na ošetrenie prípadného rizika nezaplatenia zo strany odberateľa.

Súčasné obdobie je podľa odborníkov charakteristické značným rastom cien vo viacerých odvetviach, napríklad v oblasti komodít, stavebných materiálov či energií. „To so sebou prináša aj zvýšenú potrebu finančných zdrojov na realizáciu takýchto dodávok,“ myslí si vedúci oddelenia faktoringu a obchodného financovania Tatra banky Juraj Hrnek. V takej chvíli je podľa neho faktoring ideálnou možnosťou, ako sa klienti vedia operatívne dostať k potrebným finančným zdrojom.

Na čo slúži faktoring?

Faktoring je spôsob financovania, keď firmy zmluvne postúpia svoje krátkodobé pohľadávky, najčastejšie so splatnosťou 30 až 120 dní, banke alebo inému špecializovanému subjektu (faktorovi). Vďaka tomu bezprostredne po vystavení faktúry odberateľovi získajú od faktora 70 až 90 % finančných prostriedkov uvedených vo faktúre. Sto percent zo sumy dostane firma až potom, keď uhradí odberateľ faktúru faktorovi.

Faktoring je vhodnou alternatívou financovania firiem, ktoré potrebujú hotovosť na preklenutie nepriaznivého obdobia, v ktorom pociťujú výpadok príjmov a nedostatočný cash flow. Faktoring flexibilne kopíruje objem pohľadávok u klienta a aj z pohľadu financujúcej inštitúcie ide o bezpečnejší produkt v porovnaní s bežným prevádzkovým úverom, pretože je lepšie monitorovaný.

Vďaka faktoringu vie odberateľ stabilizovať financovanie svojich dodávateľov a získať aj predĺženie pôvodnej splatnosti svojich záväzkov. Dodávateľ zase získa zníženie nákladov na financovanie splatnosti faktúr a v podstate neobmedzený rámec pre financovanie zvýšeného dopytu zo strany odberateľa.

Banka alebo faktoringová spoločnosť ešte pred poskytnutím financií preveruje finančnú situáciu podniku, ktorý požiadal o faktoringové služby rovnako, ako sa to robí pri úveroch. Preveruje napríklad aj počet stálych zákazníkov a ich platobnú schopnosť.

Pohľadávky bez postihu

Zvýšený záujem o faktoringové služby potvrdili štyri oslovené banky: VÚB banka, Tatra banka, Slovenská sporiteľňa a UniCredit Bank. Všetky uviedli, že najväčší záujem je o takzvaný regresný faktoring, ktorý tvorí drvivú väčšinu ich ponuky a za posledné dva roky významne narástol.

Podľa odborníkov na faktoring bude tento trend naďalej pretrvávať a bezregresný typ bude ďalej zvyšovať svoj podiel. „Je to celkom prirodzené, pretože práve bezregresný faktoring prináša klientovi benefit v podobe eliminácie platobného rizika odberateľa,“ komentuje J. Hrnek. 

Regresný a bezregresný faktoring

Regresný faktoring znamená, že voči klientovi (dodávateľovi) môže byť uplatnený spätný postih, ak odberateľ v dohodnutej lehote nezaplatí. Táto lehota sa nazýva regresná lehota alebo regresná doba, a zvyčajne je to 30 až 60 dní od dátumu splatnosti pohľadávky, respektíve faktúry. Bezregresný faktoring je bez spätného postihu na klienta. Riziko nezaplatenia si faktoringová spoločnosť rieši diverzifikovaným portfóliom financovaných pohľadávok.

Slováci zatiaľ zaostávajú

Faktoringovému trhu dominujú tri najväčšie banky na Slovensku, ktoré realizujú až 85 % z celkového objemu odkúpených pohľadávok. Z nich VÚB banka si dlhodobo udržiava pozíciu lídra s aktuálnym trhovým podielom vyše 35 % za prvé tri kvartály tohto roku. Ďalšie dve banky so silným podielom na faktoringu sú Slovenská sporiteľňa a Tatra banka.

„Očakávame, že rast faktoringového obratu v tomto roku prekročí hranicu 30 % a celkový objem odkúpených pohľadávok bude vyšší ako 2 miliardy eur. Po rokoch 2019 a 2020, keď sme zaznamenali pokles, tento rok nadviaže na zatiaľ historicky najsilnejší rastový rok 2018 s celkovým objemom odkúpených pohľadávok vo výške 2,5 miliardy eur,“ hovorí vedúci oddelenia faktoringu vo VÚB banke Štefan Homola. Táto banka je zároveň jedinou na Slovensku, ktorá je členom nadnárodnej siete faktoringových spoločností FCI realizujúcej 43 % celosvetového faktoringového obratu.

Využitie faktoringu na Slovensku je však v porovnaní s európskymi krajinami veľmi nízke. Pomer objemu odkúpených pohľadávok k HDP je na Slovensku iba 1,8 %, kým napríklad u našich susedov v Česku je to 3,3 %, v Rakúsku 7,1 %, ale napríklad Belgicko má objem faktoringu až 18,2 % z celkového HDP, čo je najvyšší pomer z európskych krajín. 

Prechod do digitálu 

Digitálne inovácie prenikajú prakticky do všetkých oblastí bankovníctva a faktoring nie je výnimkou. Tento typ financovania bol založený na „papieri“ a dlho tak aj fungoval. Klient dokumentoval existenciu pohľadávok predkladaním faktúr a dodacích listov. To sa počas posledných rokov zmenilo, a takmer všetko už prebieha online.

„Novým štandardom sa stáva elektronická výmena dát a dokumentov, či už medzi klientmi a ich odberateľmi, alebo aj bankami,“ konštatuje J. Hrnek s tým, že na trhu sa objavujú aj rôzne „nebankové“ platformy sprostredkujúce predaj pohľadávok.

Podľa hovorkyne UniCredit Bank Zuzany Ďuďákovej faktoringové spoločnosti investujú do digitálnej formy komunikácie so svojimi klientmi nemalé prostriedky a hľadajú najmä spôsoby, ako využiť rastúci záujem o bezregresný faktoring. „Vďaka tomu sa čím ďalej tým viac stretávame s financovaním dodávateľsko-odberateľských vzťahov formou takzvanej supply chain finance.“ 

Ako uvádza ďalej, ide o riešenie, ktoré na digitálnej platforme prepája dodávateľa, odberateľa a faktoringovú spoločnosť, a dodávateľom za výhodných podmienok umožní takmer okamžite inkasovať peniaze za dodaný tovar alebo službu.

Riešenia na báze blockchainu

Katarína Gašparovská zo Slovenskej sporiteľne poukazuje tiež na to, že do popredia sa dostávajú aj riešenia založené na blockchaine: „Ich cieľom je zaistiť bezpečnosť, trackovateľnosť transakcie, jednoduchosť a aj financovanie pohľadávok. Toto môže byť budúcnosť.“

V súčasnosti podľa jej slov klient predkladá podklady digitálne online cez digitálny kanál banky, ktorý spĺňa všetky požiadavky na bezpečnosť dát. Zároveň má prehľad o odkúpených pohľadávkach, splatnostiach, nákladoch a všetko vidí v digitálnej podobe cez bankovú aplikáciu e-faktoring.

Digitalizovaný je v súčasnosti najmä reverzný faktoring, kde je aktívne do faktoringovej transakcie zapojený aj odberateľ. Táto služba je už plne digitalizovaná a automatizovaná. 

Reverzný faktoring

V porovnaní s klasickým faktoringom, pri ktorom faktoringová spoločnosť (faktor) formou postúpenia preberá pohľadávky svojho klienta voči portfóliu jeho odberateľov a zvyčajne sa stará aj o administratívu spojenú s ich inkasom, pri reverznom faktoringu je kľúčovou osobou odberateľ s vysokou bonitou. Faktor sa dohodne s odberateľom a jeho dodávateľmi, že bude dodávateľské faktúry, ktoré boli odberateľom akceptované, uhrádzať dodávateľom pred alebo v čase ich splatnosti, a odberateľovi poskytne predĺženú lehotu splatnosti, čím financuje obe strany dodávateľského vzťahu.

Potrebujete licenciu na výkon finančného sprostredkovania ?
Rýchlosťou blesku vám poskytneme odborné a komplexné služby.

Kľúčové slová

logo
Prečítajte si tiež:
25.9.2022 Redakcia FinReport

Takmer 20-tisíc firiem na Slovensku ohrozuje ich vlastné okolie

Rizikoví vlastníci, dodávatelia, odberatelia či štatutárne orgány, to všetko sú faktory z bezprostredného okolia, ktoré môžu ohrozovať ...

24.9.2022 Redakcia FinReport

Internetový investičný maklér Robinhood prepúšťa stovky zamestnancov

Internetový investičný maklér Robinhood Markets zruší 780 pracovných miest. Predstavuje to približne štvrtinu spomedzi všetkých ...

24.9.2022 Redakcia FinReport

Výdavky na overenie digitálnej identity do roku 2027 celosvetovo presiahnu 20 miliárd dolárov

Nová štúdia od Juniper Research tvrdí, že výdavky na kontroly digitálnej identity v rámci celého sveta v roku 2027 dosiahnu 20,8 miliardy ...

23.9.2022 Roland Régely

Amundi: Nastal čas upraviť si investičné portfólio, dlhopisy sa vracajú na výslnie

Dlhopisy sú tento rok opäť „v kurze“. Vyplýva to z vyjadrení predstaviteľov francúzskej správcovskej spoločnosti Amundi. Tí tvrdia, že ...

23.9.2022 Naďa Černá

Kostru dinosaura vydražili za 6 miliónov dolárov. Vedci však z toho nadšení nie sú

Vzácnu kostru dinosaura starú 77 miliónov rokov sa podarilo vydražiť na prírodovednej aukcii za 6 miliónov dolárov. V aukčnej sieni ...

23.9.2022 Redakcia FinReport

Robert Kyncl: Do čela hudobného vydavateľstva Warner Music sa postaví rodák z Česka

Novým šéfom tretieho najväčšieho hudobného vydavateľstva na svete Warner Music Group sa stane český rodák Robert Kyncl. Na čele ...

23.9.2022 Redakcia FinReport

Slovenská sporiteľňa oznámila ďalšie zvyšovanie úrokových sadzieb svojich hypoték

Najväčšia banka pôsobiaca na domácom trhu – Slovenská sporiteľňa už po druhý raz počas tohtoročného septembra zvyšuje úrokové ...

23.9.2022 Redakcia FinReport

Tatra banka hlási miliónteho klienta, stihla to za 32 rokov

Tatra banka hlási, že počas troch desaťročí, čo pôsobí na slovenskom finančnom trhu, prekročila hranicu jedného milióna klientov. Za ...

21.9.2022 Redakcia FinReport

Aj 365.bank zvýšila úrokové sadzby svojich hypotekárnych úverov

K bankám, ktoré v septembri zvýšili úrokové sadzby svojich hypotekárnych úverov, dnes pribudla aj 365.bank. Úroky zvýšila na všetkých ...

21.9.2022 Redakcia FinReport

UniCredit a Teach For All uzatvorili celoeurópske partnerstvo na podporu vzdelávania

UniCredit a spoločnosť Teach For All spojili svoje sily s cieľom podporiť vzdelávanie detí v rámci celoeurópskeho partnerstva, ktoré ...

20.9.2022 Redakcia FinReport

VÚB banka: Najekologickejšia kreditka je tá, ktorá neexistuje

Platobná karta, ktorá fyzicky neexistuje, je najekologickejšia. Práve s takou digitálnou Mastercard kreditkou v súčasnosti prichádza VÚB ...

19.9.2022 Redakcia FinReport

Hypotéky zdražuje aj ČSOB, úroky stúpajú najmä pri kratších fixáciách

Ďalšou bankou, ktorá v septembri 2022 zvyšuje úrokové sadzby svojich hypotekárnych úverov, je ČSOB. Stáva sa v poradí piatou hypotekárnou ...

19.9.2022 Redakcia FinReport

Čo robiť, aby si jesenná turistika nevyžiadala zásah horskej služby, ktorý by ste si museli platiť sami

Mnoho turistov považuje práve začiatok jesene za najlepšie obdobie pre horské túry. S ochladením však často prichádza k rýchlej zmene ...

15.9.2022 Robert Juriš

ECB skontroluje banky, ako sú pripravené na dôsledky energetickej krízy

Európska centrálna banka (ECB) prijala viacero opatrení v boji s rastúcou infláciou. Okrem zvyšovania kľúčových úrokových sadzieb začala ...

13.9.2022 Robert Juriš

Banky na Slovensku sa opäť pretekajú v zdražovaní hypotekárnych úverov

Len niekoľko hodín po tom, ako Európska centrálna banka (ECB) zvýšila kľúčové úrokové sadzby na 1,25 %, pristúpili k zdražovaniu ...

13.9.2022 Zuzana Fryč

Inflácia ukrajuje z našich príjmov. Banky aj poisťovne preto priebežne zvyšujú svojim zamestnancom platy

Inflácia dosahuje nové a nové historické maximá a stále nie je zrejmé, dokedy budú ceny tovarov a služieb rásť. V auguste 2022 na ...

13.9.2022 Redakcia FinReport

Uniqa poisťovňa sa v Česku a na Slovensku dostala cez hranicu 3 miliónov poistných zmlúv

Za prvých šesť mesiacov tohto roku predpísala Uniqa poisťovňa v Česku a na Slovensku na poistnom spolu 378,3 milióna eur. Z toho 248,5 ...

11.9.2022 Redakcia FinReport

Poistenie školy kryje úrazy aj krádež vecí, nechráni však mobily ani tablety žiakov. Pozor aj na kyberšikanu

Začal sa školský rok a s ním aj starosti rodičov, ktorí už nemajú svoje deti plne pod kontrolou. Najčastejšie škody, ktoré deti utrpia v ...

Aplikácia

 1. 1.
  Ružinovské hodové slávnosti 24.09. - 25.09.2022
 2. 2.
  Takmer 20-tisíc firiem na Slovensku ohrozuje ich vlastné okolie
 3. 3.
  V MLM sme sa len hrali na podnikateľov. Až vo FinGO.sk sme rozbehli náš vlastný biznis
 4. 4.
  Emisie skleníkových plynov za posledných 30 rokov klesli takmer vo všetkých odvetviach
 5. 5.
  Kam na dovolenku počas jesene? Tipy na najzaujímavejšie európske destinácie – 2. diel