Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Faktoring kríza neohrozila, slovenský trh si rozdelili tri najväčšie banky

Roland Régely Banky a poisťovne
SK
EN
Poslať

Faktoring na Slovensku zaznamenal v minulom roku významný rast. Pomáhajú mu odkladané firemné nákupy počas lockdownu, ktoré opätovne plnia sklady tovarom, a tiež rast cien, ktorý zvýšil výslednú hodnotu faktorovaných pohľadávok. Rastie najmä bezregresný faktoring, ktorý predstavuje väčšinu ponuky a je populárny nielen na Slovensku, ale aj celosvetovo.

image

Foto: Shuterstock

Keď rast cien pomáha

Faktoring na Slovensku, ale aj v celosvetovom meradle, mal do roku 2019 mierne rastúci trend. V roku 2020 tento vývoj na niekoľko mesiacov zastavila pandémia a s ňou spojené lockdowny, ktoré ochromili tuzemský aj zahraničný obchod. Takýto scenár však netrval dlho.

V roku 2021 podľa oslovených odborníkov na faktoring došlo k výraznému oživeniu na celom svete vrátane Slovenska. „Objem odkúpených pohľadávok za 10 mesiacov v tomto roku vzrástol už aj v porovnaní s predcovidovým obdobím v 2019,“ vysvetľuje riaditeľka finančných riešení pre firmy zo Slovenskej sporiteľne Katarína Gašparovská.

Na tému faktoringu sme oslovili aj ďalšie banky pôsobiace na Slovensku, a tie jednohlasne hovoria, že počas pandémie na Slovensku všeobecne rastie záujem o produkty slúžiace na ošetrenie prípadného rizika nezaplatenia zo strany odberateľa.

Súčasné obdobie je podľa odborníkov charakteristické značným rastom cien vo viacerých odvetviach, napríklad v oblasti komodít, stavebných materiálov či energií. „To so sebou prináša aj zvýšenú potrebu finančných zdrojov na realizáciu takýchto dodávok,“ myslí si vedúci oddelenia faktoringu a obchodného financovania Tatra banky Juraj Hrnek. V takej chvíli je podľa neho faktoring ideálnou možnosťou, ako sa klienti vedia operatívne dostať k potrebným finančným zdrojom.

Na čo slúži faktoring?

Faktoring je spôsob financovania, keď firmy zmluvne postúpia svoje krátkodobé pohľadávky, najčastejšie so splatnosťou 30 až 120 dní, banke alebo inému špecializovanému subjektu (faktorovi). Vďaka tomu bezprostredne po vystavení faktúry odberateľovi získajú od faktora 70 až 90 % finančných prostriedkov uvedených vo faktúre. Sto percent zo sumy dostane firma až potom, keď uhradí odberateľ faktúru faktorovi.

Faktoring je vhodnou alternatívou financovania firiem, ktoré potrebujú hotovosť na preklenutie nepriaznivého obdobia, v ktorom pociťujú výpadok príjmov a nedostatočný cash flow. Faktoring flexibilne kopíruje objem pohľadávok u klienta a aj z pohľadu financujúcej inštitúcie ide o bezpečnejší produkt v porovnaní s bežným prevádzkovým úverom, pretože je lepšie monitorovaný.

Vďaka faktoringu vie odberateľ stabilizovať financovanie svojich dodávateľov a získať aj predĺženie pôvodnej splatnosti svojich záväzkov. Dodávateľ zase získa zníženie nákladov na financovanie splatnosti faktúr a v podstate neobmedzený rámec pre financovanie zvýšeného dopytu zo strany odberateľa.

Banka alebo faktoringová spoločnosť ešte pred poskytnutím financií preveruje finančnú situáciu podniku, ktorý požiadal o faktoringové služby rovnako, ako sa to robí pri úveroch. Preveruje napríklad aj počet stálych zákazníkov a ich platobnú schopnosť.

Pohľadávky bez postihu

Zvýšený záujem o faktoringové služby potvrdili štyri oslovené banky: VÚB banka, Tatra banka, Slovenská sporiteľňa a UniCredit Bank. Všetky uviedli, že najväčší záujem je o takzvaný regresný faktoring, ktorý tvorí drvivú väčšinu ich ponuky a za posledné dva roky významne narástol.

Podľa odborníkov na faktoring bude tento trend naďalej pretrvávať a bezregresný typ bude ďalej zvyšovať svoj podiel. „Je to celkom prirodzené, pretože práve bezregresný faktoring prináša klientovi benefit v podobe eliminácie platobného rizika odberateľa,“ komentuje J. Hrnek. 

Regresný a bezregresný faktoring

Regresný faktoring znamená, že voči klientovi (dodávateľovi) môže byť uplatnený spätný postih, ak odberateľ v dohodnutej lehote nezaplatí. Táto lehota sa nazýva regresná lehota alebo regresná doba, a zvyčajne je to 30 až 60 dní od dátumu splatnosti pohľadávky, respektíve faktúry. Bezregresný faktoring je bez spätného postihu na klienta. Riziko nezaplatenia si faktoringová spoločnosť rieši diverzifikovaným portfóliom financovaných pohľadávok.

Slováci zatiaľ zaostávajú

Faktoringovému trhu dominujú tri najväčšie banky na Slovensku, ktoré realizujú až 85 % z celkového objemu odkúpených pohľadávok. Z nich VÚB banka si dlhodobo udržiava pozíciu lídra s aktuálnym trhovým podielom vyše 35 % za prvé tri kvartály tohto roku. Ďalšie dve banky so silným podielom na faktoringu sú Slovenská sporiteľňa a Tatra banka.

„Očakávame, že rast faktoringového obratu v tomto roku prekročí hranicu 30 % a celkový objem odkúpených pohľadávok bude vyšší ako 2 miliardy eur. Po rokoch 2019 a 2020, keď sme zaznamenali pokles, tento rok nadviaže na zatiaľ historicky najsilnejší rastový rok 2018 s celkovým objemom odkúpených pohľadávok vo výške 2,5 miliardy eur,“ hovorí vedúci oddelenia faktoringu vo VÚB banke Štefan Homola. Táto banka je zároveň jedinou na Slovensku, ktorá je členom nadnárodnej siete faktoringových spoločností FCI realizujúcej 43 % celosvetového faktoringového obratu.

Využitie faktoringu na Slovensku je však v porovnaní s európskymi krajinami veľmi nízke. Pomer objemu odkúpených pohľadávok k HDP je na Slovensku iba 1,8 %, kým napríklad u našich susedov v Česku je to 3,3 %, v Rakúsku 7,1 %, ale napríklad Belgicko má objem faktoringu až 18,2 % z celkového HDP, čo je najvyšší pomer z európskych krajín. 

Prechod do digitálu 

Digitálne inovácie prenikajú prakticky do všetkých oblastí bankovníctva a faktoring nie je výnimkou. Tento typ financovania bol založený na „papieri“ a dlho tak aj fungoval. Klient dokumentoval existenciu pohľadávok predkladaním faktúr a dodacích listov. To sa počas posledných rokov zmenilo, a takmer všetko už prebieha online.

„Novým štandardom sa stáva elektronická výmena dát a dokumentov, či už medzi klientmi a ich odberateľmi, alebo aj bankami,“ konštatuje J. Hrnek s tým, že na trhu sa objavujú aj rôzne „nebankové“ platformy sprostredkujúce predaj pohľadávok.

Podľa hovorkyne UniCredit Bank Zuzany Ďuďákovej faktoringové spoločnosti investujú do digitálnej formy komunikácie so svojimi klientmi nemalé prostriedky a hľadajú najmä spôsoby, ako využiť rastúci záujem o bezregresný faktoring. „Vďaka tomu sa čím ďalej tým viac stretávame s financovaním dodávateľsko-odberateľských vzťahov formou takzvanej supply chain finance.“ 

Ako uvádza ďalej, ide o riešenie, ktoré na digitálnej platforme prepája dodávateľa, odberateľa a faktoringovú spoločnosť, a dodávateľom za výhodných podmienok umožní takmer okamžite inkasovať peniaze za dodaný tovar alebo službu.

Riešenia na báze blockchainu

Katarína Gašparovská zo Slovenskej sporiteľne poukazuje tiež na to, že do popredia sa dostávajú aj riešenia založené na blockchaine: „Ich cieľom je zaistiť bezpečnosť, trackovateľnosť transakcie, jednoduchosť a aj financovanie pohľadávok. Toto môže byť budúcnosť.“

V súčasnosti podľa jej slov klient predkladá podklady digitálne online cez digitálny kanál banky, ktorý spĺňa všetky požiadavky na bezpečnosť dát. Zároveň má prehľad o odkúpených pohľadávkach, splatnostiach, nákladoch a všetko vidí v digitálnej podobe cez bankovú aplikáciu e-faktoring.

Digitalizovaný je v súčasnosti najmä reverzný faktoring, kde je aktívne do faktoringovej transakcie zapojený aj odberateľ. Táto služba je už plne digitalizovaná a automatizovaná. 

Reverzný faktoring

V porovnaní s klasickým faktoringom, pri ktorom faktoringová spoločnosť (faktor) formou postúpenia preberá pohľadávky svojho klienta voči portfóliu jeho odberateľov a zvyčajne sa stará aj o administratívu spojenú s ich inkasom, pri reverznom faktoringu je kľúčovou osobou odberateľ s vysokou bonitou. Faktor sa dohodne s odberateľom a jeho dodávateľmi, že bude dodávateľské faktúry, ktoré boli odberateľom akceptované, uhrádzať dodávateľom pred alebo v čase ich splatnosti, a odberateľovi poskytne predĺženú lehotu splatnosti, čím financuje obe strany dodávateľského vzťahu.

Kľúčové slová

logo
Prečítajte si tiež:
16.5.2022 Redakcia FinReport

Počet pracovných ponúk pre absolventov stúpa. Najvyššie mzdy očakávajú v Bratislavskom kraji

Opäť sa blíži obdobie, keď na trh práce prichádza množstvo absolventov stredných a vysokých škôl. Pre zamestnávateľov je to ...

16.5.2022 Redakcia FinReport

Rusko žongluje s úrokovými sadzbami a umelo posilňuje rubeľ

Ruskému rubľu sa v tomto roku mimoriadne darí. Koncom minulého týždňa sa dostal na úroveň nižšiu ako 63 rubľov za dolár, čo je najmenej ...

16.5.2022 Eva Sadovská

Tri štvrtiny Sloveniek si pri investovaní neverí. Ich potenciál je však vysoký

Ženy si v oblasti investícií veria menej ako muži. Ich potenciál stať sa úspešnými investorkami je však vysoký. Predurčuje ich k tomu ...

16.5.2022 Redakcia FinReport

V bežnom linkovom autobuse pašovali 62,5 kilogramu jantáru

Príslušníci Finančnej správy SR na hraničnom priechode vo Vyšnom Nemeckom odhalili ďalší pokus o nezákonný dovoz jantáru na územie ...

15.5.2022 Redakcia FinReport

Ako sa vyvarovať TOP 7 chýb, ktorých sa najčastejšie dopúšťame pri životnom poistení

Slováci sa čoraz intenzívnejšie zaujímajú o životné poistenie. Súvisí to predovšetkým s pandémiou COVID-19. Ľudia sa pýtajú, ako im ...

15.5.2022 Redakcia FinReport

Až tri štvrtiny seniorov majú aj pred platbou kartou stále veľký rešpekt

Slovensko zaostáva za európskym priemerom v používaní internetbankingu. A pokrivkáva aj v ďalších oblastiach finančnej gramotnosti. ...

14.5.2022 Redakcia FinReport

Prečo si neodkladať peniaze pod matrac alebo do ponožky

Po vypuknutí vojny na Ukrajine sa aj Slováci začali zamýšľať nad tým, či by nebolo dobré mať doma väčšiu finančnú hotovosť – pre ...

13.5.2022 Zuzana Mecková

Ako mení novela zákona o sociálnom poistení podmienky pre dlhodobo nezamestnaných?

Do platnosti vstúpila ďalšia novela zákona o sociálnom poistení. Jej prínos spočíva najmä v zmene týkajúcej sa dlhodobo nezamestnaných ...

13.5.2022 Redakcia FinReport

V piatok trinásteho nebýva viac poistných udalostí ako v ktorýkoľvek iný deň v roku

Mnohí ľudia považujú piatok trinásteho, ktorý pripadá zhodou okolností na dnešný deň, za nešťastný. Trinástka sa napríklad ...

12.5.2022 Zuzana Mecková

Databáza centrálneho registra účtov sa už napĺňa, pomôcť má pri kontrole podozrivých obchodných operácií

Zákon o centrálnom registri účtov je schválený a nová databáza má byť hotová do roku 2023. Cieľom návrhu zákona je zefektívniť ...

12.5.2022 Redakcia FinReport

Europarlament: Majitelia elektrokolobežiek budú musieť mať uzatvorené PZP

Elektrické kolobežky sú čoraz populárnejšie, počet ich majiteľov rastie. Mimoriadnej obľube sa tešia najmä vo väčších mestách ...

11.5.2022 Redakcia FinReport

Svoje hypotéky opäť zdražuje aj Slovenská sporiteľňa, 15-ročnú fixáciu nad 3 %

Najväčšia banka na slovenskom finančnom trhu Slovenská sporiteľňa avizuje opätovný nárast úrokových sadzieb svojich hypotekárnych ...

10.5.2022 Redakcia FinReport

Niektoré opravy vozidla prenechajte autoservisu, aby ste neprišli o prípadné poistné plnenie

Opravy hlavných bezpečnostných prvkov na osobných motorových vozidlách už nie je možné realizovať svojpomocne doma. Podľa nového zákona ...

10.5.2022 Roland Régely

Novinky v PZP: Zmení sa minimálna suma poistenia a odškodnenie zo zahraničia sa zrýchli

Systém povinného zmluvného poistenia (PZP) zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla čakajú zmeny. Ministerstvo ...

10.5.2022 Roland Régely

Zdražovanie hypoték pokračuje. Najnovšie zvyšujú úrokové sadzby Tatra banka a UniCredit Bank

Novú hypotéku s úrokovou sadzbou pod dve percentá už vybavíte len s krátkou viazanosťou. Po 365.bank a Prima banke v máji menia sadzobníky ...

9.5.2022 Robert Juriš

365.bank a Prima banka zdražujú hypotéky. Prvá z nich zvýšila aj úrok na termínovaných vkladoch

Zvyšovanie úrokových sadzieb v bankách pokračuje aj v máji. K trendu, ktorý trvá už tretí mesiac, sa rozhodla pridať aj 365.bank, ktorá ...

9.5.2022 Redakcia FinReport

Ako nastaviť poistenie domácnosti prenajatej utečencom z Ukrajiny?

Čoraz viac slovenských občanov poskytuje ubytovanie ukrajinským utečencom. Vlastníci domov a bytov sa však pýtajú, ako sa chrániť pred ...

9.5.2022 Redakcia FinReport

Skupina Wüstenrot plánuje rozšíriť svoje regionálne obchodné zastúpenie

Skupina Wüstenrot plánuje rozšíriť svoje obchodné zastúpenie v regiónoch. Svoju prítomnosť plánuje posilniť predovšetkým v Nitrianskom ...

Aplikácia

 1. 1.
  Slováci čoraz častejšie využívajú výhodné úrokové sadzby sporenia v Česku
 2. 2.
  V bežnom linkovom autobuse pašovali 62,5 kilogramu jantáru
 3. 3.
  Partners Group SK: Potvrdili pozíciu jednotky na trhu s obratom takmer 50 miliónov eur
 4. 4.
  Tri štvrtiny Sloveniek si pri investovaní neverí. Ich potenciál je však vysoký
 5. 5.
  Ako sa vyvarovať TOP 7 chýb, ktorých sa najčastejšie dopúšťame pri životnom poistení