Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Dve veľké poisťovne „vrátia“ slovenské licencie, stanú sa z nich zahraničné pobočky. NBS vyjadrila znepokojenie

Roland Régely Banky a poisťovne Poslať

Dve „veľké“ poisťovne Generali a Uniqa budú na Slovensku čoskoro pôsobiť už len ako pobočky zahraničných poisťovní. Kým dosiaľ svoj štatút kvôli rastúcej regulácii menili najmä menšie poisťovne, teraz „vrátia“ slovenskú licenciu dve poisťovne z TOP desiatky na našom trhu. Klienti si zmenu podľa vyjadrení poisťovní nevšimnú, v niektorých situáciách však podľa odborníkov môže mať občan problém s vymožiteľnosťou práva. Znepokojenie vyjadrila aj Národná banka Slovenska.

image

Foto: Shuterstock

Zrušením sídla sa vyhnú reguláciám a ušetria

Podľa hovorcu Národnej banky Slovenska (NBS) Petra Majera možno na slovenskom poistnom trhu sledovať v posledných rokoch dva významné inštitucionálne trendy. Prvým je zlučovanie poisťovní a druhým je transformácia dcérskych spoločností na pobočky poisťovní z iného členského štátu. Centrálna banka to pripisuje pribúdajúcim reguláciám pre tieto finančné domy, ako aj reálnou úsporou nákladov pre poisťovne. 

Tým poisťovniam, ktoré pôsobia medzinárodne, respektíve vo viacerých európskych krajinách, sa tak oplatí spájať do väčších celkov, mať sídlo na lukratívnych trhoch a v ostatných členských štátoch pôsobiť ako zahraničná pobočka. Zákony členských krajín Európskej únie (EÚ) im takéto fungovanie umožňujú.

Podľa generálnej riaditeľky Slovenskej asociácie poisťovní (SLASPO) Jozefíny Žákovej môže byť motiváciou poisťovní k zrušeniu slovenského sídla tiež nižšie daňovo-odvodové zaťaženie v zahraničí a faktor veľkosti trhu. „Ide skôr o optimalizáciu nákladov a slovenský poistný trh je z okolitých krajín najmenší,“ vysvetľuje riaditeľka asociácie. Štát podľa nej neposkytuje poisťovniam so slovenskou licenciou osobitné výhody v porovnaní s inými krajinami a nedávne zmeny legislatívy mali podľa nej skôr opačný charakter. 

Česká Uniqa už má pobočku, Generali čaká na súhlas

V najbližšom období k transformácii na zahraničnú, respektíve českú pobočku, dôjde v prípade dvoch poisťovní – Uniqa a Generali

V prípade poisťovne Uniqa ide podľa vyjadrení vedenia už o hotovú vec a zároveň výsledok fúzie, keď namiesto poisťovní Uniqa, AXA životní pojišťovna a AXA pojišťovna uvidíme na Slovensku už len českú Uniqa pojišťovnu. Česká Uniqa zlučovací proces zavŕšila založením pobočky na Slovensku, ktorá už bola zapísaná do slovenského obchodného registra.

Poisťovňa Generali zmenu potvrdila len nedávno. K novému prepojeniu má dôjsť koncom roka, musia ho však ešte odobriť príslušné dozorné orgány. Po získaní súhlasu budú o zmene informovaní všetci klienti v zákonnej lehote 30 dní. 

Zahraničných pobočiek poisťovní pribúda

Podľa verejne dostupných informácií od NBS môže na Slovensku fungovať až 566 subjektov v rámci takzvaného voľného cezhraničného pôsobenia. Zahraničných pobočiek poisťovní je na Slovensku aktuálne 20. Medzi najznámejšie patria napríklad MetLife Europe, Groupama, Colonnade či Swiss RE.

Problém pri prihlasovaní pohľadávok

Na činnosť poisťovní so sídlom na Slovensku dohliada NBS. V prípade zahraničných pobočiek potom vykonávajú dohľad kontrolné orgány z domovskej krajiny. V prípade poisťovní Uniqa a Generali a ich zahraničných pobočiek na Slovensku tak bude dohľad vykonávať Česká národná banka.

Ako pre Financial Report uviedol hovorca NBS Peter Majer, regulátor dohliada na činnosť zahraničných pobočiek poisťovní na Slovensku len v obmedzenom rozsahu nefinančného dohľadu. V praxi to znamená, že NBS vykonáva kontrolu pobočiek členských štátov EÚ v oblasti požiadaviek spojených s tvorbou a distribúciou poistných produktov klientom na území Slovenska, ako aj likvidáciou poistných udalostí z týchto zmlúv.

Podľa slov hovorcu NBS, chýbajúca slovenská licencia môže znamenať komplikáciu pri riešení niektorých situácií. „Ak sa s takouto zahraničnou poisťovňou niečo stane, zodpovedá za ňu jej domáci dohľad a postupuje sa podľa pravidiel domovského štátu. Slovenskí klienti v takom prípade môžu mať sťaženú komunikáciu do zahraničia, napríklad prihlasovanie svojich pohľadávok,“ vysvetľuje.

Zároveň však platí, že NBS vykonáva spotrebiteľský dohľad a v tomto ohľade musia všetky poisťovne, aj tie so sídlom v zahraničí, dodržiavať slovenské zákony. Každé porušenie práv spotrebiteľa môže byť potrestané slovenskými kontrolnými orgánmi. Na možné sankcie pri porušení spotrebiteľských práv upozorňuje aj generálna riaditeľka SLASPO. Ak dôjde k porušeniu práv, klient pobočky poisťovne z iného štátu sa podľa J. Žákovej môže domáhať spravodlivosti aj mimosúdnou cestou. 

Pomôcť môže špeciálny ombudsman

Ak podľa klienta dôjde k porušeniu jeho práv, môže sa obrátiť aj na Slovenskú asociáciu poisťovní. Urobiť tak možno podaním podnetu subjektom alternatívneho riešenia sporov, Poisťovaciemu ombudsmanovi SLASPO. Podmienkou takéhoto podania je, aby pobočka poisťovne z iného členského štátu bola zároveň členom Slovenskej asociácie poisťovní. Rovnako sa poistenec takéhoto finančného domu, ktorý má povolenie NBS, môže obrátiť na súd so žalobou na ochranu svojich práv.

NBS chýbajú údaje o zahraničných pobočkách 

NBS vyjadrila znepokojenie nad rušením slovenských sídiel v Správe o finančnej stabilite už v máji tohto roku. Za rizikové považuje najmä to, že centrálna banka nemá kompletný dohľad nad zahraničnými pobočkami poisťovní. 

Niektoré zahraničné pobočky podľa NBS predkladajú jediný výkaz v ročnej frekvencii, čo je v porovnaní so slovenskými poisťovňami podstatne menej. Zároveň mnohé zahraničné pobočky nevykazujú vôbec žiadne údaje. NBS ako kontrolný úrad disponuje dostatkom informácií najmä o činnostiach poisťovní so sídlom na Slovensku a v prípade zahraničných pobočiek nevie včas upozorniť verejnosť na prípadné riziká.

NBS vo svojej správe uvádza, že zahraničné pobočky poisťovní majú približne 22-percentný podiel na predpísanom poistnom. „Z výkazov Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) za všetky krajiny Európskej únie je možné odhadnúť, že v neživotnom poistení je podiel pobočiek 26 % a v životnom poistení 17 %,“ píše sa v tlačovom vyhlásení.

Na finančnú stabilitu pobočiek poisťovní z iného členského štátu teda NBS priamo nedohliada, napriek tomu má podľa J. Žákovej zo SLASPO určité zákonné možnosti v prípade zistení, že takéto pobočky porušujú právne predpisy. „V prvom kroku NBS vyzve pobočku poisťovne z iného členského štátu, aby v určenej lehote uskutočnila nápravu. Ak k náprave nedôjde, svoje zistenia komunikuje s orgánom dohľadu domovského štátu pobočky poisťovne z iného členského štátu a požiada ho o vykonanie neodkladných opatrení,“ vysvetľuje.

Ak sú stanovené opatrenia naďalej nedostatočné, prípadne je orgán dohľadu domovského štátu nečinný, môže NBS sama stanoviť vykonanie opatrení, a tie je pobočka poisťovne z iného členského štátu povinná vykonať. NBS podľa Žákovej zo SLASPO môže požiadať o pomoc aj Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA).

Rovnaké daňové zaťaženie, menej zamestnancov 

Zrušenie sídla a prechod pod zahraničnú pobočku môže vyvolávať otázky ohľadom daní a povinností voči štátu. Daňové a odvodové povinnosti poisťovne a zahraničnej pobočky poisťovne iného členského štátu sú však podľa odborníkov rovnaké. „Z tohto pohľadu štát transformáciou poisťovne na pobočku poisťovne iného členského štátu o nič nepríde,“ tvrdí J. Žáková zo SLASPO. 

Pravdou však podľa Žákovej zostáva, že jedným z hlavných dôvodov transformácie poisťovne na pobočku býva optimalizácia nákladov, vrátane nákladov na zamestnancov. Preto zvyčajne po transformácii poisťovne na pobočku má pobočka menej pracovných miest než mala predtým poisťovňa. Ubúdajú podľa nej tiež pozície, na ktoré je potrebná vysoká kvalifikácia.

Skromnejšie reportovanie, menej povinností = nižšie náklady

Tento úbytok pracovných miest podľa riaditeľky Slovenskej asociácie poisťovní vyplýva z dvoch skutočností. Niektoré činnosti, ktoré musí vykonávať poisťovňa, už pobočka poisťovne iného členského štátu vykonávať nemusí. Ako príklad uvádza rozsiahle reportovacie povinnosti, ktoré pre poisťovňu vyplývajú z európskej smernice. Pobočka poisťovne iného členského štátu tieto povinnosti nemá.

V druhom prípade ide o to, že niektoré aktivity poisťovňa iného členského štátu centralizuje a zabezpečuje ich u seba aj pre svoje pobočky – môže ísť napríklad o aktuárske služby (poistno-matematické analýzy – pozn. red.), investovanie a podobne. „Z tohto pohľadu transformácia poisťovne na pobočku vo výsledku pôsobí na slovenskú ekonomiku skôr negatívne,“ komentuje Žáková.

Kľúčové slová

logo
Prečítajte si tiež:
2.8.2021 Zuzana Mecková

Finanční agenti porušujú pravidlá NBS. Pokuty dostalo viacero spoločností, niektoré prišli aj o licenciu

Od začiatku tohto roka Národná banka Slovenska (NBS) udelila finančným sprostredkovateľom viacero sankcií a niektorým aj odobrala licenciu. ...

2.8.2021 Redakcia FinReport

Záťažové testy potvrdili odolnosť bankového systému eurozóny aj pri nepriaznivom scenári vývoja

Európska centrálna banka (ECB) zverejnila výsledky záťažového testu, podľa ktorých je bankový systém eurozóny odolný aj voči ...

1.8.2021 Redakcia FinReport

Cestovný ruch prechádza náročným obdobím, no nikdy v ňom nepodnikalo viac firiem ako dnes

Cestovný ruch už druhý rok prechádza kvôli pandémii koronavírusu veľmi náročným obdobím. Spoločnosti podnikajúce v tejto oblasti stále ...

1.8.2021 Redakcia FinReport

Dekarbonizácia je pre Európu príležitosťou na znovuzískanie pozície svetového lídra

Už od konca roku 2007 prinášajú európske akcie nižšie zhodnotenie ako americké. Dôvodom sú dva hlavné faktory. Prvým je nástup ...

31.7.2021 Naďa Černá

Obchádzanie zákonov sa jej vypomstilo. Najväčšia burza kryptomien Binance je v problémoch

Binance, najväčšia burza kryptomien na svete, sa dostala do problémov s regulačnými úradmi vo Veľkej Británii. Chýba jej totiž povolenie ...

31.7.2021 Redakcia FinReport

Skontrolovali investičných poradcov. Zistili aj nedostatky, neboli však zásadné

Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) si posvietil na sprostredkovateľov a finančné inštitúcie, presnejšie na investičné ...

30.7.2021 Redakcia FinReport

Bezplatná medicínska poradňa pomáha klientom poisťovne NN Slovensko s postcovidovým syndrómom

Každý tretí človek, ktorý prekonal ochorenie koronavírusu, môže aj sedem mesiacov po odznení tohto ochorenia pociťovať takzvaný ...

30.7.2021 Dominik Horváth

Čo znamená, keď sa vo svete investovania povie býk alebo medveď? Obaja dokážu poriadne zatriasť trhom

Vo svete investovania majú výrazy „býk“ a „medveď“ dlhodobú históriu. Aj keď nikto presne nevie, ako tieto pomenovania vznikli, dnes ...

30.7.2021 Redakcia FinReport

Ženy majú na sporiacich účtoch v priemere 2-tisíc eur a dokážu si ušetriť viac ako muži

Ženy síce zarábajú v priemere o pätinu menej ako muži, no na sporiacich účtoch majú nasporených približne o 8 % viac finančných ...

29.7.2021 Redakcia FinReport

Prieskum UniCredit Bank: Až dvaja z troch Slovákov aktívne spravujú svoje financie cez mobil

Aký nástroj použije Slovák, keď chce poslať platbu alebo skontrolovať zostatok na svojom účte? Už dávno to nie je banková pobočka alebo ...

29.7.2021 Redakcia FinReport

Slovenská sporiteľňa bude vydávať už len recyklovateľné Visa karty s predĺženou platnosťou

Slovenská sporiteľňa bude odteraz vydávať iba Visa karty vyrobené z rozložiteľných alebo recyklovaných materiálov. Zároveň sa predlžuje ...

28.7.2021 Magdaléna Švančarková

Koalícia chce regulovať zisky zdravotných poisťovní. Po skúsenosti s Ústavným súdom SR si ich netrúfne zakázať

Na stole je opäť návrh, ktorý chce riešiť zisk zdravotných poisťovní. Ten zaujíma vládne strany už naozaj dlhodobo. V roku 2007 im ...

28.7.2021 Redakcia FinReport

Protimonopolný úrad SR schválil koncentráciu dvoch lízingoviek – „dcéry“ Tatra banky a spoločnosti Impuls-Leasing

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky schválil koncentráciu spočívajúcu v získaní nepriamej výlučnej kontroly podnikateľa Tatra banka, ...

27.7.2021 Magdaléna Švančarková

Pod vplyvom českého tornáda Slováci začali zásadne prehodnocovať poistenie svojho majetku

Leto prinieslo živelné katastrofy vo viacerých krajinách. Na Slovensku zvlášť zarezonovalo tornádo na Morave a záplavy v Nemecku, ale aj u ...

27.7.2021 Robert Juriš

Skupina Wüstenrot utlmuje stavebnú sporiteľňu, no rozbieha novú brokerskú spoločnosť

Nad stavebným sporením na Slovensku sa zmráka. Wüstenrot stavebná sporiteľňa končí s predajom nových zmlúv stavebného sporenia a ...

26.7.2021 Zuzana Mecková

TOP 7 tipov, ako na kúpu rekreačnej nehnuteľnosti. Zvážte, čo naozaj chcete a koľko ste do toho ochotní investovať

Keďže počas pretrvávajúcej pandémie koronavírusu čoraz viac ľudí potrebovalo uniknúť z bytov v mestách do voľnejšieho priestoru, dopyt ...

26.7.2021 Redakcia FinReport

Tatra banka: Klienti si môžu vybrať, či budú bankovať v Lite alebo Full verzii mobilnej aplikácie

Tatra banka upravila svoju mobilnú aplikáciu tak, že pri jej používaní dáva svojim klientom na výber. Buď si zvolia Lite verziu, ktorá ...

22.7.2021 Redakcia FinReport

Cestovná kancelária YS Group vyhlásila insolventnosť, klientov odškodní Európska cestovná poisťovňa

Cestovná kancelária YS Group informovala Európsku cestovnú poisťovňu o vyhlásení úpadku. Poisťovňa aktuálne čaká na oficiálne ...

Aplikácia
PHP Developer - študentská brigáda PHP Developer - študentská brigáda
PHP Developer províznych systémov PHP Developer províznych systémov
PHP Developer poistných agregátorov PHP Developer poistných agregátorov
PHP Developer FinTech cloudových riešení PHP Developer FinTech cloudových riešení

Najčítanejšie

 1. 1.
  Finanční agenti porušujú pravidlá NBS. Pokuty dostalo viacero spoločností, niektoré prišli aj o licenciu
 2. 2.
  Používanie cookies
 3. 3.
  Záťažové testy potvrdili odolnosť bankového systému eurozóny aj pri nepriaznivom scenári vývoja
 4. 4.
  OVB Allfinanz Slovensko: Počas pandémie si udržala vysoké zisky aj obrat
 5. 5.
  Skontrolovali investičných poradcov. Zistili aj nedostatky, neboli však zásadné