Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Dve veľké poisťovne „vrátia“ slovenské licencie, stanú sa z nich zahraničné pobočky. NBS vyjadrila znepokojenie

Roland Régely Banky a poisťovne
SK
EN
Poslať

Dve „veľké“ poisťovne Generali a Uniqa budú na Slovensku čoskoro pôsobiť už len ako pobočky zahraničných poisťovní. Kým dosiaľ svoj štatút kvôli rastúcej regulácii menili najmä menšie poisťovne, teraz „vrátia“ slovenskú licenciu dve poisťovne z TOP desiatky na našom trhu. Klienti si zmenu podľa vyjadrení poisťovní nevšimnú, v niektorých situáciách však podľa odborníkov môže mať občan problém s vymožiteľnosťou práva. Znepokojenie vyjadrila aj Národná banka Slovenska.

image

Foto: Shuterstock

Zrušením sídla sa vyhnú reguláciám a ušetria

Podľa hovorcu Národnej banky Slovenska (NBS) Petra Majera možno na slovenskom poistnom trhu sledovať v posledných rokoch dva významné inštitucionálne trendy. Prvým je zlučovanie poisťovní a druhým je transformácia dcérskych spoločností na pobočky poisťovní z iného členského štátu. Centrálna banka to pripisuje pribúdajúcim reguláciám pre tieto finančné domy, ako aj reálnou úsporou nákladov pre poisťovne. 

Tým poisťovniam, ktoré pôsobia medzinárodne, respektíve vo viacerých európskych krajinách, sa tak oplatí spájať do väčších celkov, mať sídlo na lukratívnych trhoch a v ostatných členských štátoch pôsobiť ako zahraničná pobočka. Zákony členských krajín Európskej únie (EÚ) im takéto fungovanie umožňujú.

Podľa generálnej riaditeľky Slovenskej asociácie poisťovní (SLASPO) Jozefíny Žákovej môže byť motiváciou poisťovní k zrušeniu slovenského sídla tiež nižšie daňovo-odvodové zaťaženie v zahraničí a faktor veľkosti trhu. „Ide skôr o optimalizáciu nákladov a slovenský poistný trh je z okolitých krajín najmenší,“ vysvetľuje riaditeľka asociácie. Štát podľa nej neposkytuje poisťovniam so slovenskou licenciou osobitné výhody v porovnaní s inými krajinami a nedávne zmeny legislatívy mali podľa nej skôr opačný charakter. 

Česká Uniqa už má pobočku, Generali čaká na súhlas

V najbližšom období k transformácii na zahraničnú, respektíve českú pobočku, dôjde v prípade dvoch poisťovní – Uniqa a Generali

V prípade poisťovne Uniqa ide podľa vyjadrení vedenia už o hotovú vec a zároveň výsledok fúzie, keď namiesto poisťovní Uniqa, AXA životní pojišťovna a AXA pojišťovna uvidíme na Slovensku už len českú Uniqa pojišťovnu. Česká Uniqa zlučovací proces zavŕšila založením pobočky na Slovensku, ktorá už bola zapísaná do slovenského obchodného registra.

Poisťovňa Generali zmenu potvrdila len nedávno. K novému prepojeniu má dôjsť koncom roka, musia ho však ešte odobriť príslušné dozorné orgány. Po získaní súhlasu budú o zmene informovaní všetci klienti v zákonnej lehote 30 dní. 

Zahraničných pobočiek poisťovní pribúda

Podľa verejne dostupných informácií od NBS môže na Slovensku fungovať až 566 subjektov v rámci takzvaného voľného cezhraničného pôsobenia. Zahraničných pobočiek poisťovní je na Slovensku aktuálne 20. Medzi najznámejšie patria napríklad MetLife Europe, Groupama, Colonnade či Swiss RE.

Problém pri prihlasovaní pohľadávok

Na činnosť poisťovní so sídlom na Slovensku dohliada NBS. V prípade zahraničných pobočiek potom vykonávajú dohľad kontrolné orgány z domovskej krajiny. V prípade poisťovní Uniqa a Generali a ich zahraničných pobočiek na Slovensku tak bude dohľad vykonávať Česká národná banka.

Ako pre Financial Report uviedol hovorca NBS Peter Majer, regulátor dohliada na činnosť zahraničných pobočiek poisťovní na Slovensku len v obmedzenom rozsahu nefinančného dohľadu. V praxi to znamená, že NBS vykonáva kontrolu pobočiek členských štátov EÚ v oblasti požiadaviek spojených s tvorbou a distribúciou poistných produktov klientom na území Slovenska, ako aj likvidáciou poistných udalostí z týchto zmlúv.

Podľa slov hovorcu NBS, chýbajúca slovenská licencia môže znamenať komplikáciu pri riešení niektorých situácií. „Ak sa s takouto zahraničnou poisťovňou niečo stane, zodpovedá za ňu jej domáci dohľad a postupuje sa podľa pravidiel domovského štátu. Slovenskí klienti v takom prípade môžu mať sťaženú komunikáciu do zahraničia, napríklad prihlasovanie svojich pohľadávok,“ vysvetľuje.

Zároveň však platí, že NBS vykonáva spotrebiteľský dohľad a v tomto ohľade musia všetky poisťovne, aj tie so sídlom v zahraničí, dodržiavať slovenské zákony. Každé porušenie práv spotrebiteľa môže byť potrestané slovenskými kontrolnými orgánmi. Na možné sankcie pri porušení spotrebiteľských práv upozorňuje aj generálna riaditeľka SLASPO. Ak dôjde k porušeniu práv, klient pobočky poisťovne z iného štátu sa podľa J. Žákovej môže domáhať spravodlivosti aj mimosúdnou cestou. 

Pomôcť môže špeciálny ombudsman

Ak podľa klienta dôjde k porušeniu jeho práv, môže sa obrátiť aj na Slovenskú asociáciu poisťovní. Urobiť tak možno podaním podnetu subjektom alternatívneho riešenia sporov, Poisťovaciemu ombudsmanovi SLASPO. Podmienkou takéhoto podania je, aby pobočka poisťovne z iného členského štátu bola zároveň členom Slovenskej asociácie poisťovní. Rovnako sa poistenec takéhoto finančného domu, ktorý má povolenie NBS, môže obrátiť na súd so žalobou na ochranu svojich práv.

NBS chýbajú údaje o zahraničných pobočkách 

NBS vyjadrila znepokojenie nad rušením slovenských sídiel v Správe o finančnej stabilite už v máji tohto roku. Za rizikové považuje najmä to, že centrálna banka nemá kompletný dohľad nad zahraničnými pobočkami poisťovní. 

Niektoré zahraničné pobočky podľa NBS predkladajú jediný výkaz v ročnej frekvencii, čo je v porovnaní so slovenskými poisťovňami podstatne menej. Zároveň mnohé zahraničné pobočky nevykazujú vôbec žiadne údaje. NBS ako kontrolný úrad disponuje dostatkom informácií najmä o činnostiach poisťovní so sídlom na Slovensku a v prípade zahraničných pobočiek nevie včas upozorniť verejnosť na prípadné riziká.

NBS vo svojej správe uvádza, že zahraničné pobočky poisťovní majú približne 22-percentný podiel na predpísanom poistnom. „Z výkazov Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) za všetky krajiny Európskej únie je možné odhadnúť, že v neživotnom poistení je podiel pobočiek 26 % a v životnom poistení 17 %,“ píše sa v tlačovom vyhlásení.

Na finančnú stabilitu pobočiek poisťovní z iného členského štátu teda NBS priamo nedohliada, napriek tomu má podľa J. Žákovej zo SLASPO určité zákonné možnosti v prípade zistení, že takéto pobočky porušujú právne predpisy. „V prvom kroku NBS vyzve pobočku poisťovne z iného členského štátu, aby v určenej lehote uskutočnila nápravu. Ak k náprave nedôjde, svoje zistenia komunikuje s orgánom dohľadu domovského štátu pobočky poisťovne z iného členského štátu a požiada ho o vykonanie neodkladných opatrení,“ vysvetľuje.

Ak sú stanovené opatrenia naďalej nedostatočné, prípadne je orgán dohľadu domovského štátu nečinný, môže NBS sama stanoviť vykonanie opatrení, a tie je pobočka poisťovne z iného členského štátu povinná vykonať. NBS podľa Žákovej zo SLASPO môže požiadať o pomoc aj Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA).

Rovnaké daňové zaťaženie, menej zamestnancov 

Zrušenie sídla a prechod pod zahraničnú pobočku môže vyvolávať otázky ohľadom daní a povinností voči štátu. Daňové a odvodové povinnosti poisťovne a zahraničnej pobočky poisťovne iného členského štátu sú však podľa odborníkov rovnaké. „Z tohto pohľadu štát transformáciou poisťovne na pobočku poisťovne iného členského štátu o nič nepríde,“ tvrdí J. Žáková zo SLASPO. 

Pravdou však podľa Žákovej zostáva, že jedným z hlavných dôvodov transformácie poisťovne na pobočku býva optimalizácia nákladov, vrátane nákladov na zamestnancov. Preto zvyčajne po transformácii poisťovne na pobočku má pobočka menej pracovných miest než mala predtým poisťovňa. Ubúdajú podľa nej tiež pozície, na ktoré je potrebná vysoká kvalifikácia.

Skromnejšie reportovanie, menej povinností = nižšie náklady

Tento úbytok pracovných miest podľa riaditeľky Slovenskej asociácie poisťovní vyplýva z dvoch skutočností. Niektoré činnosti, ktoré musí vykonávať poisťovňa, už pobočka poisťovne iného členského štátu vykonávať nemusí. Ako príklad uvádza rozsiahle reportovacie povinnosti, ktoré pre poisťovňu vyplývajú z európskej smernice. Pobočka poisťovne iného členského štátu tieto povinnosti nemá.

V druhom prípade ide o to, že niektoré aktivity poisťovňa iného členského štátu centralizuje a zabezpečuje ich u seba aj pre svoje pobočky – môže ísť napríklad o aktuárske služby (poistno-matematické analýzy – pozn. red.), investovanie a podobne. „Z tohto pohľadu transformácia poisťovne na pobočku vo výsledku pôsobí na slovenskú ekonomiku skôr negatívne,“ komentuje Žáková.

Ready Made Maklér
Staňte sa samostatným
finančným agentom už dnes.
Robte biznis,
byrokraciu nechajte na nás.

Kľúčové slová

logo
Prečítajte si tiež:
23.10.2021 Redakcia FinReport

Prichádza nová príležitosť na investovanie do perspektívnych firiem v podobe SPAC

SPAC (Special Purpose Acquisition Company) je nový investičný model, ktorý sa po úspechu v USA a západnej Európe presúva do ďalších ...

22.10.2021 Redakcia FinReport

Asociácia zamestnávateľov žiada poslancov, aby neschválili Zákonník práce v predloženej podobe

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ) žiada poslancov parlamentu, aby opätovne prehodnotili návrh novely Zákonníka ...

22.10.2021 Redakcia FinReport

Facebook musí platiť: Vo Francúzsku médiám za obsah a v Británii 60-miliónovú pokutu

Sociálnu sieť Facebook čaká náročné obdobie. Britský protimonopolný úrad mu uložil pokutu vo výške 50,5 milióna libier, čo predstavuje ...

22.10.2021 Redakcia FinReport

Spotrebné úvery budú ku koncu tohto roka v kurze. Slováci uprednostnia osobný kontakt s bankou pred online

Slováci sa v roku 2021 opäť osmelili a začali čerpať spotrebné úvery vo väčšej miere ako vo vlaňajšom pandemickom roku. Objem nových ...

22.10.2021 Dominik Horváth

TOP 5 najhorších akcií roka 2021. Do týchto firiem teraz určite neinvestujte

Napriek stále pretrvávajúcej pandémii koronavírusu je rok 2021 pre akciové trhy zatiaľ relatívne úspešný. Drvivá väčšina spoločností ...

22.10.2021 Redakcia FinReport

Šéf Bundesbanky Jens Weidmann končí. Osobné dôvody alebo vyčerpanosť zo sporov?

Najdlhšie slúžiaci guvernér nemeckej centrálnej banky Bundesbank Jens Weidmann oznámil, že ku koncu tohto roka rezignuje na všetky svoje ...

21.10.2021 Naďa Černá

Ošetrenie u zubára vás môže vyjsť lacnejšie, ako si myslíte. Na aké zľavy máte nárok?

Návšteva lekára sa nezaobíde bez platenia vyšších súm za ošetrenie alebo jednotlivé medicínske výkony. Aj bežné vŕtanie zuba môže ...

21.10.2021 Redakcia FinReport

Startupista Tomáš Halgaš z Bratislavy predal Twitteru svoju „komunitnú“ aplikáciu Sphere

Bratislavčan Tomáš Halgaš založil v roku 2015 v Londýne četovaciu aplikáciu Sphere, ktorá mení skupiny ľudí na webe na pulzujúce ...

20.10.2021 Magdaléna Švančarková

Prenajímate byt? V problémovej situácii vám môže pomôcť pripoistenie nájomníka

Vytopení susedia, rozbité okno či poškodený nábytok. Škody na majetku zvyčajne kryje poistenie zodpovednosti za škodu alebo poistenie ...

19.10.2021 Zuzana Mecková

Spotrebiteľský úver s úrokom 0,00 % ponúkajú tri banky. Ich podmienky sa líšia najmä v poplatkoch

Spotrebiteľský úver s úrokovou sadzbou 0,00 % ročne, to znie naozaj lákavo. Aby ste využili tú najvýhodnejšiu pôžičku na trhu, je dobré ...

18.10.2021 Zuzana Mecková

Väčšina úrokových sadzieb sporiacich účtov na Slovensku sa nachádza hlboko pod úrovňou súčasnej inflácie

Úrokové sadzby sporiacich účtov u jednotlivých bánk sa v súčasnosti výrazne líšia a väčšina z nich ani zďaleka nedosahuje úroveň ...

17.10.2021 Redakcia FinReport

Väčšina krajín EÚ považuje COVID-19 v súvislosti s prácou za chorobu z povolania, tri za pracovný úraz

Európsky štatistický úrad Eurostat zrealizoval celoeurópsky prieskum o tom, či je ochorenie na koronavírus v súvislosti s prácou na úrovni ...

16.10.2021 Redakcia FinReport

Na cestách sa zvyšuje počet kolízií áut so zverou, škody bývajú vysoké. Ako minimalizovať riziko?

Jesenné obdobie so sebou prináša aj častejšie komplikácie na cestách. Okrem tradičného zhoršenia počasia, výdatnejších zrážok, ...

13.10.2021 Redakcia FinReport

Agentúra Moody’s Investors Service zvýšila Tatra banke rating z úrovne A3 na A2

Ratingová agentúra Moody’s Investors Service zvýšila dlhodobý depozitný rating Tatra banky o jeden stupeň z úrovne A3 na A2. Rating banky ...

13.10.2021 Andrej Vida

Refinancovanie hypotéky nie je len o získaní najnižšieho úroku. Čo všetko musíme zobrať do úvahy?

Dostali ste z banky list, že sa onedlho skončí obdobie fixácie úrokovej sadzby vášho úveru? Ak áno, mnohí z vás sa určite zamysleli, či ...

13.10.2021 Redakcia FinReport

mBank prináša eKartu na internetové platby, ktorá nie je vyrobená z plastu, ale je virtuálna

Klienti mBank majú k dispozícii nový finančný nástroj. Je ním virtuálna platobná eKarta, ktorá im umožní realizovať online platby na ...

12.10.2021 Magdaléna Švančarková

Havarijné poistenie: Pre nové vozidlá a neskúsených vodičov je to nevyhnutnosť, pre veterány zbytočnosť

Havarijné poistenie dokáže vykryť škody majiteľovi motorového vozidla, ktorý spôsobil dopravnú nehodu. Odporúča sa pri nových či ...

9.10.2021 Redakcia FinReport

Slovenská záručná a rozvojová banka vyplatila cestovkám v rámci návratnej pomoci prvých 20 miliónov eur

Za prvé tri týždne od zverejnenia výzvy na podávanie žiadostí o návratnú finančnú pomoc pre cestovné kancelárie prijala Slovenská ...

Aplikácia
PHP Developer - študentská brigáda PHP Developer - študentská brigáda
PHP Developer províznych systémov PHP Developer províznych systémov
PHP Developer poistných agregátorov PHP Developer poistných agregátorov
PHP Developer FinTech cloudových riešení PHP Developer FinTech cloudových riešení

Najčítanejšie

 1. 1.
  Slovensko opäť zaplavia žlté narcisy, nádej pre onkologických pacientov
 2. 2.
  GLOBALEXPO: Vystavovať sa dá celosvetovo aj bez nutnosti návštevy veľtrhov
 3. 3.
  O vakcínach by mal rozhodovať už len Lengvarský, Remišová dúfa, že chaos okolo Sputnika uprace
 4. 4.
  Nehôd je čoraz viac, pomôcť majú asistenčné služby
 5. 5.
  Rakúšanky boli po prvom kole plné optimizmu, Brunnerová však napokon pustila do nohavíc