Hľadaj

Daň z poistenia je retroaktívna, varujú poisťovne

Banky a poisťovne Poslať

Daň z poistenia vyvoláva relatívne silný nesúhlas relevantných odborníkov. S návrhom nesúhlasí Hospodárska a sociálna rada SR, pochopiteľne, proti sú aj poisťovne. Osempercentná daň z poistného vybratého v rámci neživotného poistenia podľa poisťovní môže vážne ohroziť ich fungovanie.

image
Zdroj foto: Shutterstock

 

„Sme radi, že naše argumenty spojené s tým, aby sa daň nezavádzala v životnom poistení, boli vypočuté... Bolo by to veľmi nezvyčajné a skôr by sme tvorili výnimku v rámci krajín Európy,“ povedal Vladimír Bakeš, prezident Slovenskej asociácie poisťovní (SLASPO) a predseda predstavenstva spoločnosti Kooperativa. Upozorňuje na to, že v niektorých krajinách síce takáto daň existuje, no spolu s ňou sa objavujú aj určité daňové úľavy. Poisťovne už dlhší čas upozorňujú, že na Slovensku podobný systém podpory životného poistenia chýba. 

 

 

V návrhu, ktorý sa objavil po medzirezortnom pripomienkovom konaní, už zdanenie životného poistenia neobsahuje, rovnako z návrhu vypadlo viacero nenulových sadzieb a zostala len sadzba vo výške 8 %. 

 

Retroaktivita

Samotné poisťovne vyčítajú návrhu predovšetkým to, že je retroaktívny. Daň sa má vyberať z platieb, ktoré poisťovne od klientov získajú po 1. októbri 2018. Po uplatnení dane budú mať k dispozícii len 92 % platby od klienta. Problém a retroaktivitu však poisťovne vidia v tom, že daň sa bude vyberať z platieb, ktorých kalkulácia s daňou nepočítala. „Vidíme veľký problém v retroaktivite navrhovaného zákona,“ hovorí Bakeš. 

 

Poisťovne sa jednoducho obávajú toho, že daň môže ohroziť schopnosť poisťovní riešiť poistné udalosti. „Daň berie z toho, čo má slúžiť na poistné krytie. Je to z dôvodu, že túto daň zavádza retroaktívne. Tvrdenie, že iba nahrádzame odvod, ktorý sme zaviedli v minulom roku, nie je pravdivé, lebo odvod platil len na zmluvy uzavreté po 1. januári (2017),“ hovorí Žáková. 

 

„V prípade schválenia zákona v navrhovanej podobe členské poisťovne SLASPO zvažujú podanie na Ústavný súd SR.“

 

Samotné štátne orgány sa pridávajú k tým kritikom, ktorí majú principiálne výhrady a hovoria o retroaktivite. Generálna prokuratúra je presvedčená, že na zavedenie dane doplatí klient. „Predkladateľ navrhovanou právnou úpravou teda sankcionuje zodpovedné správanie poistníkov. Navyše by sa predložená právna úprava mala vzťahovať aj na poistné vyplývajúce z poistných zmlúv, ktoré boli uzavreté pred nadobudnutím účinnosti novej právnej úpravy. Tým predložený návrh nerešpektuje jeden zo základných princípov právneho štátu – zákaz retroaktivity,“ uviedla generálna prokuratúra v medzirezortnom pripomienkovom konaní. 

 

Poistné podmienky tiež podľa poisťovní nie sú pripravené na príchod zdanenia. „Vidíme veľké riziko retroaktivity,“ hovorí Roman Juráš, predseda predstavenstva spoločnosti Generali. „Naše poistné podmienky, ktoré máme na Slovensku, vôbec nemajú možnosť, že by sme mohli upravovať poistné vzhľadom na nejakú poistnú daň,“ dopĺňa.

 

„Neradi by sme sa dostali do situácie, že my budeme od klientov jednostranne žiadať vyššie poistné a bude to protizmluvný krok,“ súhlasí Bakeš s tým, že poistné podmienky nikdy nepočítali s tým, že by poisťovňa mala v strede poistného obdobia zvyšovať poistné. „Na druhej strane, pokiaľ to nespravíme, tak porušujeme iné predpisy o dostatočnosti poistného na krytie všetkých nákladov. Na to sú zákony, my nemôžeme predávať produkty pod cenu,“ doplnil Bakeš. 

 

„Zvýšenie cien o tri až štyri percentá bude znamenať, že poisťovne budú na nule.“

 

Poisťovne sú pripravené namietať retroaktivitu dane aj na Ústavnom súde SR. „V prípade schválenia zákona v navrhovanej podobe členské poisťovne SLASPO zvažujú podanie na Ústavný súd SR,“ uvádza SLASPO.

 

Ďalšie problémy

Poisťovne sú presvedčené, že ministerstvo financií, ktoré je autorom zákona o poisťovníctve, teraz vlastnú reguláciu oslabuje. „Samo ministerstvo teraz týmto návrhom zákona o dani z poistenia ako keby rozbíjalo zákon o poisťovníctve, pretože narúša našu činnosť,“ hovorí Jozefína Žáková, generálna riaditeľka SLASPO.

 

Problémom podľa poisťovní je aj to, že daň, ako je naformulovaná, nemá presne určeného daňovníka. Nie je teda jasné, kto je daňou zaťažený. „V návrhu, ktorý sme dostali, respektíve bol pripomienkovaný, nie je definovaný daňovník, to je zásadná vec,“ hovorí Juráš. Poisťovne si z vypočítaného poistného budú môcť nechať len 92 %, súčasťou poistného je však krytie rizík, náklady poisťovne a aj určitý primeraný zisk. Z toho dôvodu poisťovne považujú za nejasné to, že kto je daňovníkom. 

 

„Ministerstvo financií navrhovanou daňou sankcionuje zodpovedné správanie poistníkov.“

 

Jednou z možností by bolo oddeliť daň od vybratého poistného, v takom prípade by poisťovne vybrali sto percent poistného a z tejto sumy by sa navyše vyrubila daň vo výške osem percent. „V krajinách, kde existuje určitá forma poistnej dane, je celkom jednoznačne oddelená od poistného ako takého, čo znamená, že daňovníkom je poistník,“ hovorí Martin Žáček, predseda predstavenstva spoločnosti Uniqa.

 

„Čo nás veľmi rozrušuje, je obsah zákona z pohľadu časovej implementácie a aplikácie na existujúce poistné zmluvy,“ hovorí Bakeš. „Prvý október je veľmi krátky čas na implementáciu do našich informačných systémom, je to náročné na čas, peniaze aj energiu,“ dopĺňa Bakeš. 

 

Problematická je aj výška sadzby, ktorá sa predstaviteľom poistení zdá, vzhľadom na nízky počet poistených ľudí na slovenskom trhu, privysoká. Samotné poisťovne hovoria o tom, že počas diskusií s ministerstvom financií navrhovali sadzby na úrovni troch až štyroch percent. 

 

Poisťovne sa zároveň obávajú toho, že nová daň bude pre nich znamenať, že sektor neživotného poistenia sa stane stratovým. „Nová zamýšľaná daň predstavuje výrazné dodatočné zaťaženie... Neživotné poistenie v európskych poisťovniach pracuje s profitabilitou medzi štyrmi až piatimi percentami, je preto logické, že osempercentné zaťaženie nemôžu poisťovne vstrebať bez toho, aby sa dostali do straty,“ hovorí Žáček. 

 

Ceny zrejme porastú

Z toho vyplýva, že daň môže znamenať zvýšenie cien. Poisťovne totiž upozorňujú na to, že pri ziskovosti neživotného sektora na úrovni od štyroch do piatich percent bude znamenať zvýšenie cien o tri až štyri percentá, že poisťovne budú na nule. Podľa Vladimíra Bakeša by teda zavedenie dane mohlo znamenať, že poistné pôjde hore o 8 až 9 %. 

 

Zároveň existuje možnosť, že poisťovne by mohli na novú situáciu zareagovať výraznejším zvyšovaním cien, aby nové uzavreté zmluvy dokázali určitým spôsobom vykrývať straty, ktoré vzniknú z tých zmlúv, ktoré s daňou nepočítali. Ide však skôr o teoretickú možnosť. „Pravdepodobne by asi došlo k prekleňovaciemu obdobiu, keď by sme museli z nových cien získať dostatok prostriedkov na to, aby sme vedeli vykryť stratu z portfóliovej dane. Je to prvá možnosť, ktorá sa ponúka, no pri množstve nových zmlúv, ktoré sa uzatvárajú, ide skôr o hypotetickú možnosť,“ povedal Vladimír Bakeš s tým, že keby sa ceny zdvihli napríklad o 15 %, tak sa zníži atraktivita nových poistení. 

 


Návrh zákona v medzirezortnom pripomienkovom konaní odmietli aj zástupcovia verejnosti. Na zdaňovanie zisku nevidia žiadny dôvod. „Chýba akákoľvek logika, prečo by mala právnická alebo fyzická osoba platiť daň z poistenia. Poistenie nie je prostriedok na získanie nejakej výhody alebo na dosahovanie zisku, naopak, ide o nákladovú položku, aby poistený nedosahoval škodu. Nie je nám preto známy dôvod, prečo by sociálny štát mal zdaňovať náklady právnických a fyzických osôb,“ uvádza sa v pripomienke formulovanej v mene verejnosti.

Kľúčové slová

logo
Prečítajte si tiež:
16.11.2018 Ján Beracka

Letné pneumatiky v zime môžu znefunkčniť poistenie

V zimnom období môže nesprávne obutie automobilu spôsobovať dopravné nehody, navyše môže znamenať problémy pri uplatňovaní poistného ...

15.11.2018 Ján Beracka

Životné poistenie je na hrane udržateľnosti, varujú poisťovne

Slovenské poisťovne majú obavy o udržateľnosť poistných produktov, predovšetkým sa to týka životného poistenia. Vyplýva to z diskusií ...

14.11.2018 Ján Beracka

Klienti v III. pilieri budú mať k dispozícii prognózu dôchodkových dávok

Informácie, ktoré budú klienti dostávať o svojom doplnkovom dôchodkovom sporení sa menia. Klienti budú mať k dispozícii prognózu vývoja, ...

13.11.2018 Ján Beracka

Slováci používajú prevažne hotovosť, aj tak patríme k pokrokovejším krajinám

Na Slovensku je bezhotovostných 40 % platieb, kartami teda urobíme milióny transakcií ročne v hodnote miliárd eur. ...

12.11.2018 Redakcia FinReport

Finančné aktuality 45/2018: Dlhy Slovákov sú vyššie ako objem vkladov v bankách

Slovenskej ekonomike sa darí, koncom septembra pribudlo na Slovensku viac ako 15 tisíc firiem. Slováci majú v bankách menej ako dlhujú. Ľudia ...

12.11.2018 Ján Beracka

Najväčšie sprostredkovateľské firmy boli v roku 2017 ziskové, zvýšili svoj obrat

Sprostredkovateľský trh má za sebou rok nárastu čistého obratu. Ukazujú to výsledky najväčších poisťovacích agentov na slovenskom trhu. ...

9.11.2018 Marek Šimo

Investovanie do akcií je beh na dlhé trate

Investovanie do akcií je najrozšírenejším druhom investovania na svete. Existuje viacero spôsobov, akými sa dá do akcií investovať ...

8.11.2018 Marek Šimo

Pri dlhodobom investovaní je dôležité nepanikáriť

Investovanie je pojem, ktorý znamená dočasné uloženie voľných peňažných prostriedkov do aktív, u ktorých sa predpokladá rast hodnoty. ...

7.11.2018 Ján Beracka

Slováci sa zadlžujú, hodnota ich finančného majetku klesá

Národná banka Slovenska (NBS) bojuje proti zadlžovaniu Slovákov sprísnením podmienok poskytovania úverov, no výrazné zadlžovanie ...

2.11.2018 Ján Beracka

Úverový jún bol rekordný, nové pravidlá sa výraznejšie neprejavili ani v júli

Jún bol z pohľadu poskytovania úverov na Slovensku mimoriadne zaujímavým mesiacom. Od júla totiž banky poskytujú úvery prísnejšie, preto ...

31.10.2018 Ján Beracka

Poistná daň prešla komplikovaným vývojom, poisťovne proti nej protestujú

Od jesene minulého roka je na Slovensku na stole poistná daň. Daň už má svoju podobu, ku ktorej však viedla pomerne komplikovaná cesta, ...

22.10.2018 Ján Beracka

Kryté dlhopisy prinášajú nové možnosti

Hypotekárne záložné listy nahrádzajú kryté dlhopisy, ktoré budú fungovať ako vyspelejší nástroj kapitálového trhu. ...

18.10.2018 Ján Beracka

Daň z poistenia štát presadil, podnikatelia hovoria o záťaži

Parlament schválil poistnú daň ešte v júni. Celá diskusia okolo dane bola veľmi búrlivá a vyvolala množstvo kontroverzií aj antikampaň. ...

17.10.2018 Ivana Brillová

Odklad splátok istiny úveru môže klientom pomôcť, zhoršuje však úverový profil

Klienti, ktorí majú problémy so splácaním úveru, si môžu splácanie istiny odložiť, no takýto krok so sebou nesie komplikácie, s ktorými ...

8.10.2018 Marek Mittaš

Ako si správne nastaviť ochranu domova?

Poistenie nehnuteľností a domácnosti je dôležitým pilierom ochrany majetku. Často sa však využíva nedostatočne a je poddimenzované. ...

27.9.2018 Ján Beracka

Hrozilo prelomenie bankového tajomstva, vláda napokon ustúpila

Banky sa obávali, že nová legislatíva ich bude nútiť k porušeniu bankového tajomstva. Štát chcel totiž od bánk podrobné informácie od ...

21.9.2018 Marek Mittaš

Podnikateľský úver. Pomáha rozvoju aj záchrane

Podnikatelia majú možnosť získať úver na rozvoj podnikania, ale aj na odvrátenie prechodných problémov. Čoraz viac sa však dvere ...

13.9.2018 Ján Beracka

Parlament schválil zmeny v stavebnom sporení

Poslanci schválili zmeny v stavebnom sporení. Vyplácanie štátnej prémie sa obmedzí, prostriedky sa budú dať využiť len na vybrané ...

PHP Developer - študentská brigáda PHP Developer - študentská brigáda
PHP Developer províznych systémov PHP Developer províznych systémov
PHP Developer poistných agregátorov PHP Developer poistných agregátorov
PHP Developer FinTech cloudových riešení PHP Developer FinTech cloudových riešení

Najčítanejšie

 1. 1.
  Vdovy po účastníkoch odboja dostanú vyšší príspevok, Sociálna poisťovňa zverejnila presnú sumu
 2. 2.
  Letné pneumatiky v zime môžu znefunkčniť poistenie
 3. 3.
  Musím sa opäť naučiť chodiť, vyhlásil Ross Edgley po tom, ako prvý oboplával Veľkú Britániu
 4. 4.
  Verejnosť i kolegovia vzdajú hold zosnulému hercovi Mariánovi Geišbergovi v novej budove SND
 5. 5.
   Sociálna poisťovňa zvyšuje objem elektronickej komunikácie

Chcete dostávať novinky na E-mail?