Hľadaj

Chcete podnikať naozaj bezpečne? Určite sa poistite

Banky a poisťovne Poslať

Dá sa podnikať bez rizika? Práve jeho prítomnosť väčšinu ľudí od myšlienky začať podnikať odradí. Aj keď úplne bez toho sa to nedá, sú riešenia. Dnes už na poistnom trhu existujú produkty, ktorých cieľom je podnikateľa ochrániť pred väčšinou súvisiacich rizík. Ktoré to sú? Podľa čoho si vybrať?

image

Foto: Shutterstock

Poistenie majetku a prerušenia prevádzky

Kryje škody spôsobené na majetku firmy tradičnými živelnými a inými rizikami. Požiar, blesk, výbuch a pád lietadla tvoria minimálny nevyhnutný základ každého takéhoto poistenia. K týmto rizikám sa dajú podľa požiadaviek klienta pridať ďalšie (napríklad vandalizmus alebo víchrica).

Pri poisťovaní budovy hrá dôležitú úlohu správne stanovenie jej hodnoty. V prípade nového majetku sa hodnota spravidla rovná kúpnej cene. Pri starších nehnuteľnostiach je však dôležité mať aktuálny znalecký posudok. Ak by bola hodnota poistenej veci, a teda poistná suma zle nastavená, mohlo by dôjsť k podpoisteniu alebo nadpoisteniu daného majetku. V oboch prípadoch by pri poistnej udalosti poisťovňa krátila poistné plnenie. Zmenšila by vyplatenú sumu toľkokrát, koľkokrát je vec podpoistená alebo nadpoistená vzhľadom na jej skutočnú hodnotu.

Poistenie prerušenia prevádzky podniku kryje všetky finančné straty, ktoré vzniknú poistnou udalosťou v poistení ochrany majetku. To kryje ušlý zisk a fixné náklady, ako splátky úverov, lízingu a energie. Výhodou je, že sa vzťahuje aj na situácie, ktoré spôsobili ľudské chyby alebo omyly. Rozsah krytia je však vyvážený pomerne vysokou cenou.

Do tejto kategórie patrí tiež poistenie strojov. To sa vzťahuje na poškodený majetok, ktorý je priamo zapojený do výrobného procesu alebo je preň nevyhnutný. Môže ísť o stacionárne, ale aj pohyblivé stroje a zariadenia s evidenčnými číslami. Zahŕňa všetky typy poistných udalostí okrem tých, ktoré sú priamo uvedené vo výlukách. V praxi tak podnikateľa chráni pred škodami spôsobenými chybou alebo nedbanlivosťou obsluhy, či napríklad tlakom alebo nedostatkom vody v kotloch.

Poistenie vozidiel

Tak ako pri osobných autách, aj pre tie firemné existuje povinné zmluvné poistenie (PZP) a havarijné poistenie. Právnická osoba si teda môže uzatvoriť individuálne alebo flotilové poistenie, rovnaké podmienky platia pre PZP aj havarijné poistenie. Individuálne sa uzatvára na jednotlivé vozidlo, ktoré sa využíva na podnikateľské účely. Je jedinou možnosťou pre všetkých podnikateľov, ktorí na prácu využívajú menej ako päť áut. To je totiž minimálny počet pre uzavretie flotilového PZP.

Ďalšou podmienkou flotilového poistenia je, že ho uzatvára právnická osoba. Keďže má mnoho výhod, je vhodné ho po splnení dvoch základných podmienok zvážiť. Prvou je účtovnícka prehľadnosť, podnikateľ platí jednorazovo len jednu sumu. Ďalšou výhodou je možnosť mať na tej istej zmluve druhovo rôzne vozidlá. Teda osobné autá, dodávky a taktiež autá nad tri a pol tony. V neposlednom rade poteší aj spravidla zvýhodnená cena, ktorá je nižšia, ako keby boli autá poistené individuálne.

Poistenie zodpovednosti a právnej ochrany

Poistenie zodpovednosti pre podnikateľov je veľmi podobné poisteniu zodpovednosti fyzických osôb. Tento produkt kryje finančné straty spôsobené z nedodržania svojich záväzkov voči druhým subjektom, prípadne škody na majetku a zdraví. Napríklad ak nastane situácia, pri ktorej podnikateľ v pozícii dodávateľa nedodá tovar v dohodnutom čase, musí odberateľovi spravidla zaplatiť pokutu. Presne pre takýto prípad slúži poistenie zodpovednosti. Taktiež rieši situácie, ak majetok podnikateľa spôsobí škodu niekomu inému. Príčinou poistnej udalosti je teda väčšinou chyba, nedodržanie lehoty alebo právnej povinnosti.

Poistenie právnej ochrany pri podnikateľoch funguje v podstate rovnako ako pri ostatných klientoch. Rozdiel je len v oblastiach práva, v ktorých poisťovňa poskytuje klientovi právnu asistenciu. Poskytuje poistenému možnosť kedykoľvek konzultovať svoje právne problémy s právnikom poisťovne 24 hodín denne. Súčasťou je aj hradenie správnych a súdnych poplatkov, nákladov na kauciu, ako aj zastupovanie v prípadnom spore (aj s poisťovňou samotnou).

Poistenie pohľadávok

Poskytuje krytie v prípade platobnej nevôle alebo platobnej neschopnosti odberateľa. Ak sa zákazník dostane do finančných problémov (napríklad konkurz alebo strata hodnoty majetku), tak má klient (poistený dodávateľ) nárok na finančné odškodnenie poisťovňou. Tiež ak odberateľ nezaplatí pohľadávku do šiestich mesiacov od pôvodného dátumu splatnosti, vzniká poistenému dodávateľovi nárok na poistné plnenie. Súčasťou tohto produktu môže byť krytie v prípade politických rizík alebo hradenia nákladov na mimosúdne vymáhanie. Hlavným účelom poistenia je teda najmä ochrana pred druhotnou platobnou neschopnosťou, čím prichádza napríklad aj k zlepšeniu úverového ratingu v príslušnom registri.

Poistenie profesijnej zodpovednosti

Poisťovne poskytujú širokú paletu rôznych poistení, ktoré sa špecializujú na krytie zodpovednosti pri výkone profesie. Podnikanie v určitých oblastiach so sebou často nesie zákonnú povinnosť si poistenie profesijnej zodpovednosti uzatvoriť. Nie pri každej profesii je to nevyhnutná podmienka, no v prípade omylu alebo chyby vie pokryť často vysoké finančné straty. Tie môžu byť spôsobené zákonnými alebo zmluvnými pokutami.

Patrí sem poistenie výkonu povolania alebo podnikania v oblasti advokácie, geodézie a kartografie, architektúry, lekární, nemocníc a sanatórií, účtovníctva, IT služieb, taxislužieb, farmárov alebo znaleckých posudkov, tlmočníctva a prekladateľstva. Do tejto oblasti sa zaraďuje aj poistenie živnostníkov a remeselníkov, ktoré sa vzťahuje aj na majiteľov obchodov alebo malých výrobných podnikov.

 

Kľúčové slová

logo
bike trails
Prečítajte si tiež:
8.7.2020 Juraj Recký

Čo je to fintech, ktorý je prekvapivo všade okolo nás

Zrejme ste si v ostatných dňoch všimli novú rubriku v menu na našej webovej stránke. Fintech. Spojenie technológií a financií je moderný a ...

7.7.2020 Redakcia FinReport

Generali pomohla v rámci iniciatívy The Human Safety Net už viac ako 30-tisíc ľuďom

The Human Safety Net je globálna iniciatíva spoločnosti Generali zameraná na pomoc ľuďom žijúcim v zraniteľných komunitách. V roku 2019 ...

7.7.2020 Zuzana Mecková

TOP 10 najúspešnejších poisťovní v povinnom zmluvnom poistení

Najúspešnejšími poskytovateľmi povinného zmluvného poistenia (PZP) na slovenskom trhu za uplynulý rok sú poisťovne Kooperativa, Allianz – ...

6.7.2020 Robert Juriš

Dovolenku si síce doprajeme, ale len opatrne a mimoriadne zodpovedne

Prišlo leto, čas dovoleniek, ale o plánoch na trávenie voľného času sa každý vyjadruje nanajvýš opatrne. Rovnaký postoj zaujímajú ...

5.7.2020 Redakcia FinReport

Emitenti majú zvýšený záujem o vydávanie cenných papierov

Centrálny depozitár cenných papierov SR dosiahol v roku 2019 historicky najvyšší zisk. Bol až o 40 percent vyšší ako zisk v roku 2018. ...

5.7.2020 Redakcia FinReport

Poisťovňa Generali má nového generálneho riaditeľa

Novým predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom Generali Poisťovne na Slovensku sa stal s platnosťou od 2. júla 2020 Juraj Jurčík. Na ...

4.7.2020 Redakcia FinReport

Home office: Medziľudský kontakt víťazí nad sterilitou online prostredia

Home office sa v čase pandémie stal efektívnym nástrojom, ako udržať zamestnancov doma a zároveň neprerušiť prevádzku firmy. S postupným ...

3.7.2020 Arian Ali

Cestovné poistenie sa pomaly „rozmrazuje“ a bude aj lacnejšie

Ako uzavreté hranice a zatvorené letiská ovplyvnili trh s cestovným poistením? Ako je to teraz s jeho platnosťou v rôznych krajinách? Sú ...

2.7.2020 Marek Mittaš

Podnikateľom s úvermi pomôžu nielen banky, ale aj Európska únia

Úver na podnikanie je možné si vziať v nebankovke, alebo za výhodnejších podmienok v niektorej zo slovenských bánk. Ešte výhodnejší ...

1.7.2020 Magdaléna Švančarková

Komu prinesie úžitok zrušenie bankového odvodu?

Vláda SR so Slovenskou bankovou asociáciou (SBA) uzatvorila memorandum o porozumení. Jeho podstatou je dohoda o zrušení kontroverzného ...

30.6.2020 Arian Ali

Mastercard investuje miliardu do technológie agregácie účtov

Spoločnosť Mastercard ohlásila, že plánuje kúpiť spoločnosť Finicity. Malo by sa tak stať do konca tohto roka. Za firmu chce zaplatiť 825 ...

26.6.2020 Zuzana Mecková

Poisťovne počasie neovplyvnia, ale rýchlosť vybavenia poistnej udalosti áno

Mohutné dažďové prehánky, prívalové vlny, vyliate potoky a rieky či krupobitie v ostatných dňoch vážne poškodili majetky ľudí, obcí ...

22.6.2020 Redakcia FinReport

Kontroverzný bankový odvod nahradí miliarda eur do nového fondu

Kontroverzný bankový odvod je minulosťou. Dlhodobo ho kritizovali ho nielen banky, ale aj súčasný guvernér Národnej banky Slovenska Peter ...

17.6.2020 Arian Ali

NBS sa vzdala 6,6 milióna eur v prospech finančného trhu

Pandémia koronavírusu silno poznačila aj finančný trh. Národná banka Slovenska (NBS) sa preto dohliadaným subjektom – bankám, ...

8.6.2020 Arian Ali

NBS odpustila bankám, poisťovniam a finančným agentom polovicu povinného ročného príspevku

Národná banka si uvedomuje, že ku koronakrízou zasiahnutým segmentom našej ekonomiky patrí aj finančný trh. Preto sa s platnosťou od 1. ...

1.6.2020 Redakcia FinReport

Slovenská sporiteľňa otvorila svoju prvú bezhotovostnú pobočku

Turbulentné obdobie pandémie koronavírusu potvrdilo, že digitálne kanály sú najbezpečnejší a najpohodlnejší spôsob, ako bankovať. ...

29.5.2020 Redakcia FinReport

Zo všetkých platieb v Európe je 78 % bezkontaktných

Až 78 percent všetkých platieb kartami Mastercard sa v Európe teraz uskutoční bezkontaktne. V rozmedzí dvoch mesiacov umožnila ...

25.5.2020 Redakcia FinReport

Najčastejším dôvodom zmeny banky sú vysoké poplatky, vyplýva z prieskumu

Aktuálny prieskum, ktorý si na Slovensku a v Česku nechala spracovať Fio banka, priniesol zaujímavé zistenia. Ukázal, že klienti svoje banky ...

PHP Developer - študentská brigáda PHP Developer - študentská brigáda
PHP Developer províznych systémov PHP Developer províznych systémov
PHP Developer poistných agregátorov PHP Developer poistných agregátorov
PHP Developer FinTech cloudových riešení PHP Developer FinTech cloudových riešení

Najčítanejšie

 1. 1.
  Auto vošlo do protismeru, pri čelnej zrážke zahynul v Banskej Bystrici jeden z vodičov
 2. 2.
  Počas júla môžete na svitaní spozorovať kométu Neowise, bude ľahko viditeľná aj voľným okom (foto)
 3. 3.
  TOP 10 najúspešnejších poisťovní v povinnom zmluvnom poistení
 4. 4.
  Kedy môžete požiadať o predčasný starobný dôchodok? Sociálna poisťovňa upozorňuje na dôležitú podmienku
 5. 5.
  Trstená zrušila kultúrne podujatia a prijala ďalšie opatrenia, reaguje na výskyt ochorenia Covid-19 v regióne