Hľadaj

Chcete podnikať naozaj bezpečne? Určite sa poistite

Arian Ali Banky a poisťovne Poslať

Dá sa podnikať bez rizika? Práve jeho prítomnosť väčšinu ľudí od myšlienky začať podnikať odradí. Aj keď úplne bez toho sa to nedá, sú riešenia. Dnes už na poistnom trhu existujú produkty, ktorých cieľom je podnikateľa ochrániť pred väčšinou súvisiacich rizík. Ktoré to sú? Podľa čoho si vybrať?

image

Foto: Shutterstock

Poistenie majetku a prerušenia prevádzky

Kryje škody spôsobené na majetku firmy tradičnými živelnými a inými rizikami. Požiar, blesk, výbuch a pád lietadla tvoria minimálny nevyhnutný základ každého takéhoto poistenia. K týmto rizikám sa dajú podľa požiadaviek klienta pridať ďalšie (napríklad vandalizmus alebo víchrica).

Pri poisťovaní budovy hrá dôležitú úlohu správne stanovenie jej hodnoty. V prípade nového majetku sa hodnota spravidla rovná kúpnej cene. Pri starších nehnuteľnostiach je však dôležité mať aktuálny znalecký posudok. Ak by bola hodnota poistenej veci, a teda poistná suma zle nastavená, mohlo by dôjsť k podpoisteniu alebo nadpoisteniu daného majetku. V oboch prípadoch by pri poistnej udalosti poisťovňa krátila poistné plnenie. Zmenšila by vyplatenú sumu toľkokrát, koľkokrát je vec podpoistená alebo nadpoistená vzhľadom na jej skutočnú hodnotu.

Poistenie prerušenia prevádzky podniku kryje všetky finančné straty, ktoré vzniknú poistnou udalosťou v poistení ochrany majetku. To kryje ušlý zisk a fixné náklady, ako splátky úverov, lízingu a energie. Výhodou je, že sa vzťahuje aj na situácie, ktoré spôsobili ľudské chyby alebo omyly. Rozsah krytia je však vyvážený pomerne vysokou cenou.

Do tejto kategórie patrí tiež poistenie strojov. To sa vzťahuje na poškodený majetok, ktorý je priamo zapojený do výrobného procesu alebo je preň nevyhnutný. Môže ísť o stacionárne, ale aj pohyblivé stroje a zariadenia s evidenčnými číslami. Zahŕňa všetky typy poistných udalostí okrem tých, ktoré sú priamo uvedené vo výlukách. V praxi tak podnikateľa chráni pred škodami spôsobenými chybou alebo nedbanlivosťou obsluhy, či napríklad tlakom alebo nedostatkom vody v kotloch.

Poistenie vozidiel

Tak ako pri osobných autách, aj pre tie firemné existuje povinné zmluvné poistenie (PZP) a havarijné poistenie. Právnická osoba si teda môže uzatvoriť individuálne alebo flotilové poistenie, rovnaké podmienky platia pre PZP aj havarijné poistenie. Individuálne sa uzatvára na jednotlivé vozidlo, ktoré sa využíva na podnikateľské účely. Je jedinou možnosťou pre všetkých podnikateľov, ktorí na prácu využívajú menej ako päť áut. To je totiž minimálny počet pre uzavretie flotilového PZP.

Ďalšou podmienkou flotilového poistenia je, že ho uzatvára právnická osoba. Keďže má mnoho výhod, je vhodné ho po splnení dvoch základných podmienok zvážiť. Prvou je účtovnícka prehľadnosť, podnikateľ platí jednorazovo len jednu sumu. Ďalšou výhodou je možnosť mať na tej istej zmluve druhovo rôzne vozidlá. Teda osobné autá, dodávky a taktiež autá nad tri a pol tony. V neposlednom rade poteší aj spravidla zvýhodnená cena, ktorá je nižšia, ako keby boli autá poistené individuálne.

Poistenie zodpovednosti a právnej ochrany

Poistenie zodpovednosti pre podnikateľov je veľmi podobné poisteniu zodpovednosti fyzických osôb. Tento produkt kryje finančné straty spôsobené z nedodržania svojich záväzkov voči druhým subjektom, prípadne škody na majetku a zdraví. Napríklad ak nastane situácia, pri ktorej podnikateľ v pozícii dodávateľa nedodá tovar v dohodnutom čase, musí odberateľovi spravidla zaplatiť pokutu. Presne pre takýto prípad slúži poistenie zodpovednosti. Taktiež rieši situácie, ak majetok podnikateľa spôsobí škodu niekomu inému. Príčinou poistnej udalosti je teda väčšinou chyba, nedodržanie lehoty alebo právnej povinnosti.

Poistenie právnej ochrany pri podnikateľoch funguje v podstate rovnako ako pri ostatných klientoch. Rozdiel je len v oblastiach práva, v ktorých poisťovňa poskytuje klientovi právnu asistenciu. Poskytuje poistenému možnosť kedykoľvek konzultovať svoje právne problémy s právnikom poisťovne 24 hodín denne. Súčasťou je aj hradenie správnych a súdnych poplatkov, nákladov na kauciu, ako aj zastupovanie v prípadnom spore (aj s poisťovňou samotnou).

Poistenie pohľadávok

Poskytuje krytie v prípade platobnej nevôle alebo platobnej neschopnosti odberateľa. Ak sa zákazník dostane do finančných problémov (napríklad konkurz alebo strata hodnoty majetku), tak má klient (poistený dodávateľ) nárok na finančné odškodnenie poisťovňou. Tiež ak odberateľ nezaplatí pohľadávku do šiestich mesiacov od pôvodného dátumu splatnosti, vzniká poistenému dodávateľovi nárok na poistné plnenie. Súčasťou tohto produktu môže byť krytie v prípade politických rizík alebo hradenia nákladov na mimosúdne vymáhanie. Hlavným účelom poistenia je teda najmä ochrana pred druhotnou platobnou neschopnosťou, čím prichádza napríklad aj k zlepšeniu úverového ratingu v príslušnom registri.

Poistenie profesijnej zodpovednosti

Poisťovne poskytujú širokú paletu rôznych poistení, ktoré sa špecializujú na krytie zodpovednosti pri výkone profesie. Podnikanie v určitých oblastiach so sebou často nesie zákonnú povinnosť si poistenie profesijnej zodpovednosti uzatvoriť. Nie pri každej profesii je to nevyhnutná podmienka, no v prípade omylu alebo chyby vie pokryť často vysoké finančné straty. Tie môžu byť spôsobené zákonnými alebo zmluvnými pokutami.

Patrí sem poistenie výkonu povolania alebo podnikania v oblasti advokácie, geodézie a kartografie, architektúry, lekární, nemocníc a sanatórií, účtovníctva, IT služieb, taxislužieb, farmárov alebo znaleckých posudkov, tlmočníctva a prekladateľstva. Do tejto oblasti sa zaraďuje aj poistenie živnostníkov a remeselníkov, ktoré sa vzťahuje aj na majiteľov obchodov alebo malých výrobných podnikov.

 

Kľúčové slová

logo
Prečítajte si tiež:
27.1.2021 Michal Majsner

Budúcnosťou dopravy sú malé osobné lietadlá. Napríklad také, na akom lietal Fantomas

Cesty sú preplnené, mestá majú problémy s parkovaním, automobilová doprava často kolabuje, pretože jej rezervy sú už takmer úplne ...

27.1.2021 Redakcia FinReport

Prieskum: Pri výbere banky je pre Slovákov najdôležitejšia výška poplatku za vedenie bežného účtu

Traja zo štyroch opýtaných Slovákov (73 %) tvrdia, že výška poplatku za vedenie bežného účtu je pre nich najdôležitejším parametrom ...

26.1.2021 Robert Juriš

IKEA na Slovensku vlani klesla len minimálne. V tomto roku sa zameria na digitálne služby a udržateľné riešenia

Bratislavský obchodný dom IKEA vlani navštívilo 2,4 milióna ľudí, pričom 1,3 milióna z nich v ňom aj nakúpilo. Spoločnosť v rámci ...

26.1.2021 Zuzana Mecková

O prácu prídu stovky ľudí. Hromadné prepúšťanie oznámili nadnárodné spoločnosti Johnson Controls, AT&T a IBM

Slovenský trh práce dostáva v posledných týždňoch poriadne zabrať. K hromadnému prepúšťaniu pristúpili už tri americké korporácie, v ...

26.1.2021 Redakcia FinReport

Pandémia koronavírusu zmenila štruktúru poistných škôd, najviac sa prepadlo cestovné poistenie

Priemerné náklady na jednu škodu stúpli minulý rok o 15 %. Cestovné poistenie sa prepadlo o 60 %. Prírodné živly vyčíňali bez ohľadu na ...

25.1.2021 Redakcia FinReport

Máte poistenú nehnuteľnosť, no domácnosť a zodpovednosť nie? Riešenie prináša nové poistenie od Unionu

Pri poistení nehnuteľnosti sa často zabúda na poistenie domácnosti a zodpovednosti. Situácií, v ktorých však môže poistenie domácnosti ...

25.1.2021 Redakcia FinReport

Viac ako tretina Slovákov nakupuje potraviny cez internet, hoci až doteraz si to mnohí nevedeli ani predstaviť

Už takmer rok trvajúca koronakríza výrazne zmenila nákupné správanie Slovákov. Mnohí prešli na nakupovanie cez internet, ktoré je z ...

24.1.2021 Redakcia FinReport

Ako si uplatniť daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky za predchádzajúci rok?

Daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky za rok 2020 si môžu uplatniť mladí ľudia do 35 rokov, ktorí zodpovedne splácajú úver na ...

24.1.2021 Redakcia FinReport

Chudoba je na vzostupe. Rastie počet ľudí, ktorí si nemôžu dovoliť ani dostatok tepla pre svoje domácnosti

Vlani sa výrazne zvýšil počet domácností, ktoré si nemôžu dovoliť mať doma primerané teplo. Takmer 8 % domácností na Slovensku sa ...

23.1.2021 Roland Régely

Hodnota zberateľských kuriozít naberá na sile. Titulnú stranu komiksu o Tintinovi vydražili za viac ako 3 milióny eur

Komiksy s obľúbenými príbehmi nie sú len zaujímavé čítanie s ilustráciami, ale aj investičná príležitosť. Svedčí o tom nedávna ...

21.1.2021 Zuzana Mecková

Poisťovne sú v strehu – bezkľúčové systémy sú lákadlom pre zlodejov automobilov

Riziko krádeže vozidiel s bezkľúčovým zamykacím systémom je najmä v krajinách západnej Európy mimoriadne vysoké. Napríklad v Holandsku ...

19.1.2021 Redakcia FinReport

Dôchodkové a investičné spoločnosti AXA sa premenovali na Uniqa, poisťovne to ešte len čaká

V polovici januára 2021 sa zvŕšila ďalšia etapa integrácie spoločnosti AXA do Uniqa. Dokončilo sa preznačenie kontaktných miest a budov ...

16.1.2021 Redakcia FinReport

Pandémia pomohla objaviť výhody opakovaného eReceptu. Lekárom šetrí prácu, pacientom zase zdravie

Pandémia nového koronavírusu, s ktorou Slovensko bojuje od marca minulého roka, sa podpísala aj pod zvýšenie počtu predpísaných ...

12.1.2021 Redakcia FinReport

Až dve tretiny Slovákov sa hrnú do hypotéky nepripravení, nemajú finančnú rezervu a sú príliš zaúverovaní

Slováci sa často ponáhľajú zobrať si úver, hoci na to vôbec nemusia byť pripravení. Podľa prieskumu spoločnosti FinGo.sk až dvom ...

10.1.2021 Redakcia FinReport

Tisíckam domácností sa končia odklady splátok úverov, Národná banka Slovenska zostáva optimistická

Približne 150-tisíc slovenských domácností v rámci zákona Lex Korona využilo možnosť odkladu splácania svojich úverov. Takmer tri ...

30.12.2020 Zuzana Mecková

Odklad splátok úverov sa blíži ku koncu. Problémy so splácaním v roku 2021 očakávajú 4 % zadlžených domácností

Odklad splátok úverov mnohým domácnostiam, hlavne tým, ktoré prišli o príjmy, priniesol dočasnú úľavu od finančnej záťaže. No ...

28.12.2020 Redakcia FinReport

Pri sporoch o nedodaný tovar či podvodoch falošných e-shopov pomôže poistenie kybernetických rizík

Prieskumy hovoria, že ľudia až polovicu tohtoročných vianočných darčekov nakúpili online cez e-shopy. Tento spôsob nakupovania si vyžaduje ...

21.12.2020 Zuzana Mecková

Po slovenských cestách jazdí až 200-tisíc áut bez povinného zmluvného poistenia. Vodičov neodrádza ani trojtisícová pokuta

Na Slovensku sa stále pohybujú desiatky tisíc vozidiel, ktorým chýba povinné zmluvné poistenie (PZP). Ako postupovať, ak vinníkom vašej ...

PHP Developer - študentská brigáda PHP Developer - študentská brigáda
PHP Developer províznych systémov PHP Developer províznych systémov
PHP Developer poistných agregátorov PHP Developer poistných agregátorov
PHP Developer FinTech cloudových riešení PHP Developer FinTech cloudových riešení

Najčítanejšie

 1. 1.
  Námestie SNP v Martine dostane novú tvár, porota súťaže vybrala architekta zo Žiliny
 2. 2.
  Testovanie na koronavírus v Nitre: Po troch kolách skončilo v karanténe viac ako 1 500 ľudí
 3. 3.
  O prácu prídu stovky ľudí. Hromadné prepúšťanie oznámili nadnárodné spoločnosti Johnson Controls, AT&T a IBM
 4. 4.
  Bratislava žiada posúdenie prvého kola plošného testovania odborníkmi
 5. 5.
  Matovič radí prehodnotiť COVID automat a odporúča lockdown s frekventovaným celoplošným testovaním