Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Chcete podnikať naozaj bezpečne? Určite sa poistite

Arian Ali Banky a poisťovne
SK
EN
Poslať

Dá sa podnikať bez rizika? Práve jeho prítomnosť väčšinu ľudí od myšlienky začať podnikať odradí. Aj keď úplne bez toho sa to nedá, sú riešenia. Dnes už na poistnom trhu existujú produkty, ktorých cieľom je podnikateľa ochrániť pred väčšinou súvisiacich rizík. Ktoré to sú? Podľa čoho si vybrať?

image

Foto: Shutterstock

Poistenie majetku a prerušenia prevádzky

Kryje škody spôsobené na majetku firmy tradičnými živelnými a inými rizikami. Požiar, blesk, výbuch a pád lietadla tvoria minimálny nevyhnutný základ každého takéhoto poistenia. K týmto rizikám sa dajú podľa požiadaviek klienta pridať ďalšie (napríklad vandalizmus alebo víchrica).

Pri poisťovaní budovy hrá dôležitú úlohu správne stanovenie jej hodnoty. V prípade nového majetku sa hodnota spravidla rovná kúpnej cene. Pri starších nehnuteľnostiach je však dôležité mať aktuálny znalecký posudok. Ak by bola hodnota poistenej veci, a teda poistná suma zle nastavená, mohlo by dôjsť k podpoisteniu alebo nadpoisteniu daného majetku. V oboch prípadoch by pri poistnej udalosti poisťovňa krátila poistné plnenie. Zmenšila by vyplatenú sumu toľkokrát, koľkokrát je vec podpoistená alebo nadpoistená vzhľadom na jej skutočnú hodnotu.

Poistenie prerušenia prevádzky podniku kryje všetky finančné straty, ktoré vzniknú poistnou udalosťou v poistení ochrany majetku. To kryje ušlý zisk a fixné náklady, ako splátky úverov, lízingu a energie. Výhodou je, že sa vzťahuje aj na situácie, ktoré spôsobili ľudské chyby alebo omyly. Rozsah krytia je však vyvážený pomerne vysokou cenou.

Do tejto kategórie patrí tiež poistenie strojov. To sa vzťahuje na poškodený majetok, ktorý je priamo zapojený do výrobného procesu alebo je preň nevyhnutný. Môže ísť o stacionárne, ale aj pohyblivé stroje a zariadenia s evidenčnými číslami. Zahŕňa všetky typy poistných udalostí okrem tých, ktoré sú priamo uvedené vo výlukách. V praxi tak podnikateľa chráni pred škodami spôsobenými chybou alebo nedbanlivosťou obsluhy, či napríklad tlakom alebo nedostatkom vody v kotloch.

Poistenie vozidiel

Tak ako pri osobných autách, aj pre tie firemné existuje povinné zmluvné poistenie (PZP) a havarijné poistenie. Právnická osoba si teda môže uzatvoriť individuálne alebo flotilové poistenie, rovnaké podmienky platia pre PZP aj havarijné poistenie. Individuálne sa uzatvára na jednotlivé vozidlo, ktoré sa využíva na podnikateľské účely. Je jedinou možnosťou pre všetkých podnikateľov, ktorí na prácu využívajú menej ako päť áut. To je totiž minimálny počet pre uzavretie flotilového PZP.

Ďalšou podmienkou flotilového poistenia je, že ho uzatvára právnická osoba. Keďže má mnoho výhod, je vhodné ho po splnení dvoch základných podmienok zvážiť. Prvou je účtovnícka prehľadnosť, podnikateľ platí jednorazovo len jednu sumu. Ďalšou výhodou je možnosť mať na tej istej zmluve druhovo rôzne vozidlá. Teda osobné autá, dodávky a taktiež autá nad tri a pol tony. V neposlednom rade poteší aj spravidla zvýhodnená cena, ktorá je nižšia, ako keby boli autá poistené individuálne.

Poistenie zodpovednosti a právnej ochrany

Poistenie zodpovednosti pre podnikateľov je veľmi podobné poisteniu zodpovednosti fyzických osôb. Tento produkt kryje finančné straty spôsobené z nedodržania svojich záväzkov voči druhým subjektom, prípadne škody na majetku a zdraví. Napríklad ak nastane situácia, pri ktorej podnikateľ v pozícii dodávateľa nedodá tovar v dohodnutom čase, musí odberateľovi spravidla zaplatiť pokutu. Presne pre takýto prípad slúži poistenie zodpovednosti. Taktiež rieši situácie, ak majetok podnikateľa spôsobí škodu niekomu inému. Príčinou poistnej udalosti je teda väčšinou chyba, nedodržanie lehoty alebo právnej povinnosti.

Poistenie právnej ochrany pri podnikateľoch funguje v podstate rovnako ako pri ostatných klientoch. Rozdiel je len v oblastiach práva, v ktorých poisťovňa poskytuje klientovi právnu asistenciu. Poskytuje poistenému možnosť kedykoľvek konzultovať svoje právne problémy s právnikom poisťovne 24 hodín denne. Súčasťou je aj hradenie správnych a súdnych poplatkov, nákladov na kauciu, ako aj zastupovanie v prípadnom spore (aj s poisťovňou samotnou).

Poistenie pohľadávok

Poskytuje krytie v prípade platobnej nevôle alebo platobnej neschopnosti odberateľa. Ak sa zákazník dostane do finančných problémov (napríklad konkurz alebo strata hodnoty majetku), tak má klient (poistený dodávateľ) nárok na finančné odškodnenie poisťovňou. Tiež ak odberateľ nezaplatí pohľadávku do šiestich mesiacov od pôvodného dátumu splatnosti, vzniká poistenému dodávateľovi nárok na poistné plnenie. Súčasťou tohto produktu môže byť krytie v prípade politických rizík alebo hradenia nákladov na mimosúdne vymáhanie. Hlavným účelom poistenia je teda najmä ochrana pred druhotnou platobnou neschopnosťou, čím prichádza napríklad aj k zlepšeniu úverového ratingu v príslušnom registri.

Poistenie profesijnej zodpovednosti

Poisťovne poskytujú širokú paletu rôznych poistení, ktoré sa špecializujú na krytie zodpovednosti pri výkone profesie. Podnikanie v určitých oblastiach so sebou často nesie zákonnú povinnosť si poistenie profesijnej zodpovednosti uzatvoriť. Nie pri každej profesii je to nevyhnutná podmienka, no v prípade omylu alebo chyby vie pokryť často vysoké finančné straty. Tie môžu byť spôsobené zákonnými alebo zmluvnými pokutami.

Patrí sem poistenie výkonu povolania alebo podnikania v oblasti advokácie, geodézie a kartografie, architektúry, lekární, nemocníc a sanatórií, účtovníctva, IT služieb, taxislužieb, farmárov alebo znaleckých posudkov, tlmočníctva a prekladateľstva. Do tejto oblasti sa zaraďuje aj poistenie živnostníkov a remeselníkov, ktoré sa vzťahuje aj na majiteľov obchodov alebo malých výrobných podnikov.

 

bezpecnykurier
bezpecnykurier
bezpecnykurier Chráňte
vašu komunikáciu
bezpecnykurier Dôverné informácie
zabezpečte heslom
bezpecnykurier Diskrétnosť požadujte
aj od vašich partnerov

Kľúčové slová

logo
Prečítajte si tiež:
21.9.2021 Roland Régely

Brokeria: Do TOP 10 prenikla takmer ihneď po svojom vzniku a každým rokom rastie

Jeden z najmladších samostatných finančných agentov (SFA) na slovenskom finančnom trhu krátko po svojom štarte prenikol do TOP 10 ...

21.9.2021 Zuzana Mecková

Firmám už zostáva len niekoľko dní na aktualizáciu údajov v obchodnom registri, inak budú vymazané

Podnikatelia už majú len niekoľko dní na to, aby upravili a potvrdili svoje firemné údaje v obchodnom registri. V opačnom prípade im hrozia ...

21.9.2021 Redakcia FinReport

Virtuálne sídlo sa na Slovensku stalo domovom pre viac ako 40-tisíc firiem

Virtuálne sídla firiem majú na Slovensku veľký úspech. Využíva ich každá šiesta firma pôsobiaca na našom území. Najmä startupy, malé ...

20.9.2021 Redakcia FinReport

NBS schválila developerom emisie dlhopisov spolu za viac ako 100 miliónov eur

Národná banka Slovenska schválila vydanie emisií dlhopisov dvom spoločnostiam, za ktorými stoja firmy venujúce sa developerstvu. Prvá emisia ...

20.9.2021 Redakcia FinReport

Spoločnosť NN Slovensko spravuje takmer štvrtinu všetkých dôchodkových úspor Slovákov

Lídrom v starostlivosti o dôchodky na Slovensku je podľa najnovších informácií spoločnosť NN Slovensko. V II. a III. pilieri sporí ...

20.9.2021 Dominik Horváth

Vývojári aplikácií vysúdili od Apple 100 miliónov dolárov. Appky v App Store však zrejme lacnejšie nebudú

Súd rozhodol, že spoločnosť Apple musí vo fungovaní svojho obchodu App Store urobiť niekoľko zásadných zmien. Spoločnosť roky ...

18.9.2021 Redakcia FinReport

Tehotné ženy, ktoré cestujú do zahraničia, sa môžu poistiť len do 26. týždňa, pozor však na výluky

Ste tehotná a chceli by ste cestovať do zahraničia? Ak nemáte žiadne zdravotné komplikácie a cestu vám odporučil aj lekár, pozorne si ...

16.9.2021 Magdaléna Švančarková

Zmena stratégie Wüstenrot stavebnej sporiteľne prináša zmeny podmienok pre stavebných sporiteľov

Skupina Wüstenrot nedávno oznámila zmenu svojej obchodnej stratégie. Začala totiž s utlmovaním činnosti svojej stavebnej sporiteľne s tým, ...

15.9.2021 Redakcia FinReport

Európske poisťovne vlani zaznamenali miliardové straty. Najviac sa prepadlo životné poistenie

Uplynulý pandemický rok bol náročný pre každého, poisťovne nevynímajúc. Celkové poistné kleslo v dvoch tretinách európskych krajín. ...

13.9.2021 Naďa Černá

Chcete zmeniť zdravotnú poisťovňu? Všímajte si benefity a dajte si pozor na termíny

Zdravotná poisťovňa nám musí poskytovať kvalitnú zdravotnú ochranu, ktorá sa odvíja od našich potrieb. Niekedy sa však stane, že nám po ...

13.9.2021 Dominik Horváth

Vatikánska banka: Na účte má 5 miliárd dolárov, za sebou niekoľko škandálov a pred sebou reformy pápeža Františka

Takmer na deň presne po 18 rokoch na Slovensko opäť prišiel na návštevu pápež katolíckej cirkvi a panovník štátu Vatikán. Hoci Svätý ...

10.9.2021 Redakcia FinReport

Najviac škôd tento rok spôsobili povodne a víchrice, najdrahšie vychádza krupobitie

Silné nárazové búrky a následné záplavy na strednom Slovensku, tornádo na východnom Slovensku, ale aj víchrice a krupobitia vo viacerých ...

9.9.2021 Redakcia FinReport

Poisťovňa Wüstenrot: Záujem o vzdialenú komunikáciu je cestou k hybridnej starostlivosti o klientov

Čoraz viac Slovákov preferuje vzdialenú komunikáciu. Naučila ich to pandémia koronavírusu. Len v júli tohto roku stúpol počet nových ...

9.9.2021 Zuzana Mecková

Pozor na výbery hotovosti z bankomatu v cudzine. Poplatok za konverziu môže vyjsť až príliš draho

Mnoho občanov Slovenska každoročne navštívi zahraničné krajiny, často aj mimo eurozóny. Pri výbere hotovosti z bankomatu alebo pri ...

8.9.2021 Robert Juriš

Prima banka už po druhýkrát predala emisiu krytých dlhopisov za pol miliardy eur

Prima banka úspešne upísala aj svoju druhú emisiu krytých dlhopisov v objeme 500 miliónov eur. Ich splatnosť je šesť rokov a výnos je ...

1.9.2021 Redakcia FinReport

Fúzia poisťovní Uniqa a AXA je dokončená. Uniqa na Slovensku zostáva ako pobočka zahraničnej poisťovne

Zlúčenie poisťovní Uniqa a AXA bolo posledným plánovaným krokom v rámci integrácie oboch spoločností, ktorú sa podarilo dokončiť k ...

31.8.2021 Robert Juriš

Ďalší phishingový útok na bankové účty. Podvodník sa tentoraz zameral na klientov VÚB banky

VÚB banka varuje svojich klientov pred nebezpečnými a podvodnými SMS správami. Prostredníctvom odkazu v mobile bankingu ich informovala, že na ...

30.8.2021 Robert Juriš

Slovenské hypotéky sú tretie najlacnejšie v Európskej únii. České sú čoraz drahšie, aj tak „idú na dračku“

Úrokové sadzby hypotekárnych úverov v krajinách Európskej únie sa pohybujú v rozpätí od 0,8 % až do 5 %. Najvýhodnejšie hypotéky majú ...

Aplikácia
PHP Developer - študentská brigáda PHP Developer - študentská brigáda
PHP Developer províznych systémov PHP Developer províznych systémov
PHP Developer poistných agregátorov PHP Developer poistných agregátorov
PHP Developer FinTech cloudových riešení PHP Developer FinTech cloudových riešení

Najčítanejšie

 1. 1.
  Brokeria: Do TOP 10 prenikla takmer ihneď po svojom vzniku a každým rokom rastie
 2. 2.
  Slovákom hypotéky stále chutia. Najmä tie vyššie nad 100-tisíc eur a s dlhšou lehotou splatnosti
 3. 3.
  Firmám už zostáva len niekoľko dní na aktualizáciu údajov v obchodnom registri, inak budú vymazané
 4. 4.
  NBS schválila developerom emisie dlhopisov spolu za viac ako 100 miliónov eur
 5. 5.
  Pápež navštívil centrum Betlehem, kde pôsobia Misionárky lásky (foto)