Hľadaj

Chcete podnikať naozaj bezpečne? Určite sa poistite

Arian Ali Banky a poisťovne Poslať

Dá sa podnikať bez rizika? Práve jeho prítomnosť väčšinu ľudí od myšlienky začať podnikať odradí. Aj keď úplne bez toho sa to nedá, sú riešenia. Dnes už na poistnom trhu existujú produkty, ktorých cieľom je podnikateľa ochrániť pred väčšinou súvisiacich rizík. Ktoré to sú? Podľa čoho si vybrať?

image

Foto: Shutterstock

Poistenie majetku a prerušenia prevádzky

Kryje škody spôsobené na majetku firmy tradičnými živelnými a inými rizikami. Požiar, blesk, výbuch a pád lietadla tvoria minimálny nevyhnutný základ každého takéhoto poistenia. K týmto rizikám sa dajú podľa požiadaviek klienta pridať ďalšie (napríklad vandalizmus alebo víchrica).

Pri poisťovaní budovy hrá dôležitú úlohu správne stanovenie jej hodnoty. V prípade nového majetku sa hodnota spravidla rovná kúpnej cene. Pri starších nehnuteľnostiach je však dôležité mať aktuálny znalecký posudok. Ak by bola hodnota poistenej veci, a teda poistná suma zle nastavená, mohlo by dôjsť k podpoisteniu alebo nadpoisteniu daného majetku. V oboch prípadoch by pri poistnej udalosti poisťovňa krátila poistné plnenie. Zmenšila by vyplatenú sumu toľkokrát, koľkokrát je vec podpoistená alebo nadpoistená vzhľadom na jej skutočnú hodnotu.

Poistenie prerušenia prevádzky podniku kryje všetky finančné straty, ktoré vzniknú poistnou udalosťou v poistení ochrany majetku. To kryje ušlý zisk a fixné náklady, ako splátky úverov, lízingu a energie. Výhodou je, že sa vzťahuje aj na situácie, ktoré spôsobili ľudské chyby alebo omyly. Rozsah krytia je však vyvážený pomerne vysokou cenou.

Do tejto kategórie patrí tiež poistenie strojov. To sa vzťahuje na poškodený majetok, ktorý je priamo zapojený do výrobného procesu alebo je preň nevyhnutný. Môže ísť o stacionárne, ale aj pohyblivé stroje a zariadenia s evidenčnými číslami. Zahŕňa všetky typy poistných udalostí okrem tých, ktoré sú priamo uvedené vo výlukách. V praxi tak podnikateľa chráni pred škodami spôsobenými chybou alebo nedbanlivosťou obsluhy, či napríklad tlakom alebo nedostatkom vody v kotloch.

Poistenie vozidiel

Tak ako pri osobných autách, aj pre tie firemné existuje povinné zmluvné poistenie (PZP) a havarijné poistenie. Právnická osoba si teda môže uzatvoriť individuálne alebo flotilové poistenie, rovnaké podmienky platia pre PZP aj havarijné poistenie. Individuálne sa uzatvára na jednotlivé vozidlo, ktoré sa využíva na podnikateľské účely. Je jedinou možnosťou pre všetkých podnikateľov, ktorí na prácu využívajú menej ako päť áut. To je totiž minimálny počet pre uzavretie flotilového PZP.

Ďalšou podmienkou flotilového poistenia je, že ho uzatvára právnická osoba. Keďže má mnoho výhod, je vhodné ho po splnení dvoch základných podmienok zvážiť. Prvou je účtovnícka prehľadnosť, podnikateľ platí jednorazovo len jednu sumu. Ďalšou výhodou je možnosť mať na tej istej zmluve druhovo rôzne vozidlá. Teda osobné autá, dodávky a taktiež autá nad tri a pol tony. V neposlednom rade poteší aj spravidla zvýhodnená cena, ktorá je nižšia, ako keby boli autá poistené individuálne.

Poistenie zodpovednosti a právnej ochrany

Poistenie zodpovednosti pre podnikateľov je veľmi podobné poisteniu zodpovednosti fyzických osôb. Tento produkt kryje finančné straty spôsobené z nedodržania svojich záväzkov voči druhým subjektom, prípadne škody na majetku a zdraví. Napríklad ak nastane situácia, pri ktorej podnikateľ v pozícii dodávateľa nedodá tovar v dohodnutom čase, musí odberateľovi spravidla zaplatiť pokutu. Presne pre takýto prípad slúži poistenie zodpovednosti. Taktiež rieši situácie, ak majetok podnikateľa spôsobí škodu niekomu inému. Príčinou poistnej udalosti je teda väčšinou chyba, nedodržanie lehoty alebo právnej povinnosti.

Poistenie právnej ochrany pri podnikateľoch funguje v podstate rovnako ako pri ostatných klientoch. Rozdiel je len v oblastiach práva, v ktorých poisťovňa poskytuje klientovi právnu asistenciu. Poskytuje poistenému možnosť kedykoľvek konzultovať svoje právne problémy s právnikom poisťovne 24 hodín denne. Súčasťou je aj hradenie správnych a súdnych poplatkov, nákladov na kauciu, ako aj zastupovanie v prípadnom spore (aj s poisťovňou samotnou).

Poistenie pohľadávok

Poskytuje krytie v prípade platobnej nevôle alebo platobnej neschopnosti odberateľa. Ak sa zákazník dostane do finančných problémov (napríklad konkurz alebo strata hodnoty majetku), tak má klient (poistený dodávateľ) nárok na finančné odškodnenie poisťovňou. Tiež ak odberateľ nezaplatí pohľadávku do šiestich mesiacov od pôvodného dátumu splatnosti, vzniká poistenému dodávateľovi nárok na poistné plnenie. Súčasťou tohto produktu môže byť krytie v prípade politických rizík alebo hradenia nákladov na mimosúdne vymáhanie. Hlavným účelom poistenia je teda najmä ochrana pred druhotnou platobnou neschopnosťou, čím prichádza napríklad aj k zlepšeniu úverového ratingu v príslušnom registri.

Poistenie profesijnej zodpovednosti

Poisťovne poskytujú širokú paletu rôznych poistení, ktoré sa špecializujú na krytie zodpovednosti pri výkone profesie. Podnikanie v určitých oblastiach so sebou často nesie zákonnú povinnosť si poistenie profesijnej zodpovednosti uzatvoriť. Nie pri každej profesii je to nevyhnutná podmienka, no v prípade omylu alebo chyby vie pokryť často vysoké finančné straty. Tie môžu byť spôsobené zákonnými alebo zmluvnými pokutami.

Patrí sem poistenie výkonu povolania alebo podnikania v oblasti advokácie, geodézie a kartografie, architektúry, lekární, nemocníc a sanatórií, účtovníctva, IT služieb, taxislužieb, farmárov alebo znaleckých posudkov, tlmočníctva a prekladateľstva. Do tejto oblasti sa zaraďuje aj poistenie živnostníkov a remeselníkov, ktoré sa vzťahuje aj na majiteľov obchodov alebo malých výrobných podnikov.

 

Sprostredkovanie predaja SFA
Prevezmite činnosť
samostatného finančného agenta
v existujúcej spoločnosti.
Buďte silní a slobodní.
Obráťte sa na nás.

Kľúčové slová

logo
Prečítajte si tiež:
16.4.2021 Arian Ali

Transparentnosť, ekológia a udržateľný rozvoj sa premietajú aj do činnosti finančných agentov

Kapitálový trh sa neustále vyvíja. Či už postupne pod tlakom konkurencie a regulácií, alebo skokovo pod vplyvom krízy. Normy prijímané ...

16.4.2021 Redakcia FinReport

Visa rozšírila možnosti pohybu peňazí, vďaka čomu zvýšila svoj dosah na ďalšie 2 miliardy kariet a bankových účtov

Spoločnosť Visa oznámila rozšírenie svojej platformy o riešenie Visa Direct Payout na priame platby v reálnom čase. Inovácia umožňuje ...

15.4.2021 Redakcia FinReport

Inflácia medziročne poskočila o 1,4 % a smeruje k 2 %. Tabak a benzín zdraželi, no energie a jedlo sú lacnejšie

Spotrebiteľské ceny v marci 2021 vzrástli medzimesačne o 0,5 % a medziročne dokonca o 1,4 %. Hlavnú rolu v náraste inflácie zohrávali tabak ...

15.4.2021 Robert Juriš

Radim Foltýn: Najlepším ambasádorom značky McDonald´s v regióne je šikovný podnikateľ

Niektorými milovaná, inými zatracovaná. Svetovo preslávená a masovo obľúbená značka s nálepkou symbolu konzumnej spoločnosti v čase ...

14.4.2021 Zuzana Mecková

O nemajetkovej ujme pri dopravných nehodách rozhodujú súdy. Zmena môže vodičom priniesť zvýšenie poistného

Škody na majetku, ktoré vzniknú pri dopravných nehodách, sú zo zákona zahrnuté v povinnom zmluvnom poistení (PZP). Čo však urobiť s ...

14.4.2021 Redakcia FinReport

Trh kryptomien sa od začiatku tohto roka zdvojnásobil na dva bilióny dolárov. Polovicu jeho hodnoty tvorí bitcoin

Trh kryptomien neustále naberá na objeme a po prvýkrát v histórii jeho hodnota presiahla dva bilióny dolárov. Vďaka záujmu malých, ale aj ...

13.4.2021 Redakcia FinReport

Produkcia automobilov na Slovensku sa prepadla dvojciferne, aj tak sme svetová veľmoc

Slovensko vlani zaznamenalo medziročne dvojciferný percentuálny pokles v počte vyrobených automobilov. Na prvý pohľad to vyzerá ako zlá ...

13.4.2021 Roland Régely

Teraz je správny čas na „upratanie“ nevýhodných zmlúv. Ušetriť možno desiatky až stovky eur, radia odborníci

Hypotéka, životné poistenie či poistka na auto. Mnohé finančné produkty nestrácajú na popularite ani počas pandémie, a podľa odborníkov ...

8.4.2021 Robert Juriš a Zuzana Mecková

Rizikové životné poistenie: Doba si žiada digitálne riešenia, agenti však uprednostňujú osobný kontakt

Rizikové životné poistenie je ako padák. Ak ho človek nemá správne nastavené v okamihu, keď ho najviac potrebuje, je veľmi pravdepodobné, ...

6.4.2021 Zuzana Mecková

Poisťovne vymýšľajú špecifické produkty zamerané na užšie skupiny klientov. Poisťujú aj stres a vyhorenie

Súčasné pandemické obdobie inšpiruje viaceré poisťovne, aby reagovali na aktuálne zmeny v životoch ľudí a prispôsobovali im aj svoje ...

31.3.2021 Magdaléna Švančarková

Digitálne banky už máme v mobile, ich služby možno budú poskytovať aj nemocnice a pobočky sa presunú do kaviarní

Digitálne investovanie na pár klikov, platby mobilom alebo hodinkami, zriadenie sporenia v 2. alebo 3. dôchodkovom pilieri prostredníctvom ...

30.3.2021 Zuzana Mecková

Uzatváraniu online PZP sa v niektorých poisťovniach mimoriadne darí. A to i napriek poklesu registrácie nových áut

Online uzatváranie povinného zmluvného poistenia (PZP) v niektorých poisťovniach na začiatku tohto roka bolo viac ako úspešné. Medziročne ...

24.3.2021 Redakcia FinReport

Národná banka Slovenska varuje pred konaním spoločnosti FEB bank. Klienti sa môžu stať obeťou podvodu

Na slovenskom finančnom trhu sa objavila nová banka. Národná banka Slovenska však upozorňuje, že spoločnosti FEB bank nevydala povolenie na ...

24.3.2021 Zuzana Mecková

Predaj spotrebných úverov sa výrazne spomalil. Takýto pokles sme tu ešte nemali

Podľa Národnej banky Slovenska (NBS) sa predaj spotrebných úverov slovenským domácnostiam spomaľuje. V decembri 2020 došlo k ...

22.3.2021 Roland Régely

Online hazard je na vzostupe. Hráči však bojujú nielen so šťastím, ale aj s vysokými bankovými poplatkami

Pandémia koronavírusu nepomohla len online obchodom, ale tiež stávkovým kanceláriám a online herniam. Slováci do hazardu investujú viac ako ...

16.3.2021 Redakcia FinReport

TOP 10 rád, ako nenaletieť internetovým podvodníkom. Takéto sú ich najčastejšie triky

Internetoví útočníci počas pandémie nespia, práve naopak, nárast počtu online nákupov zneužívajú na to, aby podvodne od ľudí vylákali ...

15.3.2021 Roland Régely

Banky zvýšili poplatky pri návšteve pobočky. Ušetrí ten, kto „bankuje“ online a využíva viacero produktov súčasne

Minuloročný pokles zisku núti banky zmeniť biznis model svojich pobočiek a upravovať cenníky za viaceré poskytované služby. Vklady či ...

10.3.2021 Magdaléna Švančarková

Poisťovne zažili rok ako na hojdačke a to, čo ušetrili, investujú do digitalizácie

Pandemický rok 2020 zanechal finančné stopy na každej oblasti nášho života. Menej sa cestovalo, jazdilo, nakupovalo, študovalo, žilo... ...

PHP Developer - študentská brigáda PHP Developer - študentská brigáda
PHP Developer províznych systémov PHP Developer províznych systémov
PHP Developer poistných agregátorov PHP Developer poistných agregátorov
PHP Developer FinTech cloudových riešení PHP Developer FinTech cloudových riešení

Najčítanejšie

 1. 1.
  V Bratislave otvorili novú výstavu, ktorá je dostupná aj počas pandémie
 2. 2.
  Prichádzate na Slovensko z krajín EÚ? Ak spĺňate určité podmienky, nemusíte ísť do 14-dňovej karantény
 3. 3.
  Transparentnosť, ekológia a udržateľný rozvoj sa premietajú aj do činnosti finančných agentov
 4. 4.
  Visa rozšírila možnosti pohybu peňazí, vďaka čomu zvýšila svoj dosah na ďalšie 2 miliardy kariet a bankových účtov
 5. 5.
  Rizikové životné poistenie: Doba si žiada digitálne riešenia, agenti však uprednostňujú osobný kontakt