Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Cestovné poistenie si vybavíte aj na poslednú chvíľu, pozor však na rôzne výluky

Roland Régely Banky a poisťovne Poslať

Letná dovolenková sezóna je v plnom prúde a cítiť z nej náznaky postupného návratu do čias spred pandémie. COVID pasy uľahčili cestovanie i návrat na Slovensko a viaceré poisťovne už poisťujú klientov aj v prípade ciest do rizikových regiónov a krajín. Ktoré poisťovne vás kryjú v takzvaných červených alebo čiernych krajinách, a na ktoré „zradné“ výluky si musíte dať pozor?

cestovné poistenie

Foto: Unsplash

Pri celoročnej poistke si preverte destináciu

Celoročné cestovné poistenie sa oplatí najmä tým dovolenkárom, ktorí cestujú za rekreáciou viackrát do roka. Počas pandémie si však musia „ustrážiť“ to, aby dovolenkovali v takej krajine, ktorú Ministerstvo zdravotníctva SR označuje za zelenú, teda bezpečnú. V opačnom prípade poistka nemusí kryť náklady spojené s nákazou koronavírusom. 

Cestovateľský semafor sa upravuje na pravidelnej týždennej báze a tak môže dôjsť k situácii, že dovolenkár vycestuje do krajiny, kde sa medzičasom zhoršila pandemická situácia a vypadla zo zoznamu bezpečných destinácií. Slovenské poisťovne však plne kryjú poistenca aj v tomto prípade.

V prípade ročného poistenia odborníci odporúčajú preveriť konkrétnu destináciu s poisťovňou. Týka sa to najmä dlhodobého poistenia, ktoré bolo viazané napríklad k vydanej platobnej karte, alebo k celoročnému cestovnému poisteniu. Výnimku majú klienti poisťovne Uniqa, ktorá od 17. augusta 2021 rozšírila krytie ochorenia na COVID-19 pre všetky krajiny sveta aj v ročnom poistení. Okrem nákladov na liečbu koronavírusu zahŕňa aj krytie karanténneho ubytovania v zahraničí.

Na ktoré výluky si treba dať pozor?

Ak sa pozrieme na ponuku cestovného poistenia, drahšie poistky, respektíve vyššie programy, prinášajú vo všeobecnosti najkomplexnejšie poistenie. Aj v prípade dovolenkového poistenia však platí, že drahá poistka nemusí pokryť všetky situácie. Stačí pritom banálna udalosť – napríklad pohár vína pred tenisovým zápasom, ktorý sa pre vás skončil nešťastným úpalom a hospitalizáciou. 

Alkohol a omamné látky

Požitie alkoholu, prípadne iných omamných látok, má na plnenie pri poistnej udalosti zásadný vplyv. Kým niektoré poisťovne majú pri poistných udalostiach nulovú toleranciu voči alkoholu, iné vám garantujú, že zaplatia, aj keď ste si predtým vypili. Napríklad poisťovňa Union uvádza toleranciu do 0,5 promile alkoholu v krvi. 

Porušenie podmienok sa preveruje napríklad z policajnej správy pri nehode či úraze, taktiež z lekárskej správy či pitevnej správy pri úmrtí. „Dovolenkári by preto mali byť opatrní najmä pri takzvaných all inclusive pobytoch, kde alkohol často býva v cene pobytu,“ upozorňuje PR špecialistka poisťovne Uniqa Beata Lipšicová. 

Ako ďalej uvádza, poisťovňa eviduje viaceré prípady utopenia sa v mori v dôsledku požitia alkoholu, alebo úrazy následkom požitia omamných látok tam, kde je ich požitie povolené, respektíve legalizované.  „Aj napriek tomu sú udalosti vplyvom požitia omamných látok z poistenia vylúčené.“ V prípade potvrdenia prítomnosti alkoholu alebo omamnej látky vzniká klientovi prípadne pozostalým, povinnosť uhradiť nemalé náklady spojené so záchrannou akciou, prípadne s prevozom tela späť do vlasti.

Viaceré oslovené poisťovne uviedli, že pri poistnej udalosti je kľúčové, či požitie alkoholu bolo príčinou vzniku poistnej udalosti, alebo zväčšilo jej rozsah – napríklad ak poistenec v stave opitosti havaroval. „Vtedy má poisťovňa právo znížiť alebo aj zamietnuť poistné plnenie podľa množstva promile v krvi,“ vysvetľuje hovorkyňa Allianz – Slovenskej poisťovne Helena Kanderková.

Teroristické útoky

V prípade teroristických útokov sa berie do úvahy to, či dovolenkár vycestoval do takzvanej bezrizikovej krajiny, alebo šiel do vybranej destinácie aj napriek odporúčaniam a výstrahám Ministerstva zahraničných vecí SR. „Ak sa klient nevedomky nachádza v mieste takéhoto útoku, uhradíme náklady až do výšky limitu pre poistenie liečebných nákladov v zahraničí,“ vysvetľuje hovorkyňa Union poisťovne Beáta Dupaľová Ksenzsighová.

Ak cestujete na miesta, kde sa už niečo podobné prihodilo, odborníci radia overiť si túto možnosť vo svojej poisťovni. Niektoré poisťovne totiž tento typ hrozby nepoisťujú, prípadne majú znížené limity na jeho krytie. 

Kľúčové je v tomto ohľade sledovať odporúčania na stránke Ministerstva zahraničných vecí SR. Ak platí stupeň odporúčania necestovať III. a viac, poisťovne v takejto krajine neposkytnú krytie nákladov vzniknutých teroristickým útokom. Výluka k cestovnému poisteniu platí aj pre prípad aktívnej účasti klienta na teroristických akciách.

Tehotenstvo a riziká s ním súvisiace

Tehotná žena je v rámci cestovného poistenia krytá spravidla do šiesteho mesiaca tehotenstva. Ak je vo vyššom štádiu tehotenstva, odporúča sa necestovať a cestovným poistením už krytá nie je. 

Výluky sa môžu za určitých okolností týkať aj samotného tehotenstva. Napríklad pri poistných udalostiach spojených s vopred diagnostikovaným rizikovým tehotenstvom, zámerným ukončením tehotenstva alebo po ukončení 26. týždňa gravidity. Ide však o veľmi mimoriadne situácie, spravidla sa ženám s rizikovým tehotenstvom neodporúča vycestovať, komentuje hovorca poisťovne Wüstenrot Tomáš Ferenčák. 

Výluka po 24. až 26. týždni tehotenstva sa bežne týka iba liečebných nákladov súvisiacich s komplikáciami v tehotenstve. Všetky ostatné ošetrenia či hospitalizácia pre úraz alebo chorobu sú v prípade slovenských poisťovní štandardne hradené z liečebných nákladov.

Poisťovňa Generali napríklad akceptuje tehotenstvo ako jeden z dôvodov, pre ktorý nemôže poistený klient vycestovať do zahraničia. „Ak má klientka uzatvorené cestovné poistenie so stornom zájazdu a v čase jeho uzatvorenia ešte nebola tehotná, alebo tehotenstvo nebolo preukázané, po predložení lekárskeho potvrdenia má nárok na preplatenie poplatkov za zájazd,“ vysvetľuje hovorkyňa poisťovne Katarína Kukurová. Nárok podľa nej vzniká aj v prípade, ak počas tehotenstva nastanú nečakané vážne zdravotné komplikácie, pre ktoré nemožno vycestovať.

Ak žena nečakane porodí v zahraničí, nemusí mať obavy, pokiaľ má európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP). Ten jej garantuje zdravotnú starostlivosť v rovnakom rozsahu, na akú má v danej krajine nárok jej občan. Aj keď náklady na pôrod v zahraničí komerčné cestovné poistenie nekryje, v krajinách EÚ pomôže práve EPZP, na základe ktorého pôrod v členskom štáte EÚ uhradí slovenská zdravotná poisťovňa do výšky ceny pôrodu na Slovensku, vysvetľuje B. Lipšicová z poisťovne Uniqa. Náklady spojené s predčasným pôrodom v zahraničí poisťovne v rámci cestovného poistenia nepreplácajú

Zmena farby krajiny na COVID semafore

V prípade, ak klient vycestoval do bezpečnej krajiny a počas jeho pobytu sa zmení status krajiny v COVID semafore, slovenské poisťovne klienta kryjú v plnom rozsahu. Rozhoduje však deň odchodu.

Na rozdiel od minulého roka už majú poistenie voči rizikám koronavírusu pri cestovaní do zahraničia vo svojich ponukách takmer všetky poisťovne. Rozsah a podmienky poistenia sú však odlišné. Časť poisťovní kryje riziká súvisiace s koronavírusom v rámci takzvaného základného balíka, inde je potrebné zaplatiť si pripoistenie. 

Prvé špeciálne cestovné poistenie zohľadňujúce COVID-19 priniesla poisťovňa Union s produktom Pandemic. Následne pridali ďalšie podobné produkty, či už v rámci cestovného poistenia, alebo pripoistenia, aj Uniqa, Generali, Európska cestovná poisťovňa, Allianz – Slovenská poisťovňa a ČSOB poisťovňa.

Chronické choroby

Aj ľudia, ktorí trpia chronickým ochorením, ale toto ochorenie si posledných 12 mesiacov nevyžadovalo hospitalizáciu a nemá ani výrazne zhoršujúci sa charakter, si pred cestou do zahraničia môžu uzavrieť cestovné poistenie. 

V prípade zdravotných komplikácií už existujúcich v čase uzavierania poistenia, chronických alebo opakujúcich sa chorôb, sú z cestovného poistenia často kryté iba náklady súvisiace s poskytnutím nutného alebo neodkladného ošetrenia. Kryté sú tiež úkony, ktoré sú nevyhnutné na odvrátenie bezprostredného ohrozenia života alebo zdravia poisteného. 

Vo výlukách sú len situácie, ak primárnym dôvodom vycestovania do zahraničia bolo liečenie či operácia ochorenia v danej krajine, alebo ak pred začatím cesty bolo známe, že sa liečba musí uskutočniť v čase trvania cesty. Ak je klient liečený na chronické ochorenie, v prípade krátkodobého cestovného poistenia vždy odporúčame pripoistiť si aj krytie chronických ochorení, vysvetľuje T. Ferenčák z poisťovne Wüstenrot.

Vylúčené z krytia cestovného poistenia sú najmä závažné ochorenia, ako napríklad AIDS, schizofrénia, a tiež transplantácia orgánov.

Kedy začína platiť poistenie?

Cestovné poistenie možno uzatvoriť aj na poslednú chvíľu. V niektorých poisťovniach platí okamžite po uzatvorení, inde platí ochranná lehota niekoľko dní. Podľa vyjadrení poisťovní najčastejšie túto možnosť využívajú cestovatelia v dvoch prípadoch:

1) Ak sa zabudli poistiť pred odchodom na dovolenku a spomenú si na to až v destinácii mimo Slovenska.

2) Ľudia, ktorí si chcú dovolenku mimo Slovenska predĺžiť – takže sa musia poistiť zo zahraničia. 

Pokiaľ už klient vycestoval a spomenie si, že nemá cestovné poistenie, môže si ho uzatvoriť  elektronicky, telefonicky, prípadne kontaktovať svojho sprostredkovateľa. Ak sa už nachádza v zahraničí, začiatok poistenia sa mu posunie o 5 dní, čo znamená, že prvých 5 dní nebude cestovným poistením krytý,“ vysvetľuje B. Lipšicová z poisťovne Uniqa.

Problém môže byť pri poistení storna dovolenky kvôli nákaze koronavírusom alebo prípadnej karantény. Zakúpenie takéhoto typu poistenia neskôr ako 14 dní pred odchodom či odletom na dovolenku je viac-menej zbytočné. Poisťovne totiž v tomto prípade nekryjú prípady, keď vám bude zistené ochorenie na COVID-19, alebo budete musieť putovať do karantény. Pokryjú len závažné dôvody, ako smrť v rodine, ochorenie pred cestou a podobne.

Ak má klient platné cestovné poistenie a rozhodne sa predĺžiť svoj pobyt v zahraničí, na tieto prípady sa ochranná lehota neuplatňuje. Krytie totiž nadväzuje na poistenie, ktoré si uzatvoril už pred odchodom.

Kde (ne)platí európsky zdravotný preukaz? 

Európsky preukaz zdravotného poistenia chráni poistencov s uzatvoreným zdravotným poistením na Slovensku len v krajinách Európskej únie, v Nórsku, Lichtenštajnsku, vo Švajčiarsku a na Islande, a to v rozsahu, na aký majú nárok aj obyvatelia týchto krajín. V tradičných stredomorských letoviskách, ako sú Tunisko a Egypt, na balkánskych plážach Albánska či Čiernej Hory, alebo už aj pri návšteve Spojeného kráľovstva našinci nemajú na výhody poskytované európskym zdravotným preukazom nárok.

logo
Prečítajte si tiež:
22.2.2024 Redakcia FinReport

NBS má vo svojom portfóliu 11 % zelených, sociálnych alebo udržateľných dlhopisov

Národná banka Slovenska okrem iných aktivít spravuje aj investičné rezervy, preto sa zároveň nachádza tiež v pozícii investora. Prihliada ...

22.2.2024 Robert Juriš

Počas posledných piatich rokov zaznamenal tretí pilier len jeden zlý rok

Počas minulého roku bolo v treťom dôchodkovom pilieri uzatvorených 86 788 zmlúv o doplnkovom dôchodkovom sporení, pričom hodnota majetku v ...

22.2.2024 Zuzana Fryč

Príliš veľa nejasností: Preplatenie škôd na čelnom skle je stále problematické

Uplatňovanie škôd na čelnom skle motorového vozidla z povinného zmluvného poistenia vinníka je stále veľmi problematické. Poisťovne ...

21.2.2024 Miloslava Némová

Ceny pohonných hmôt idú opäť nahor. Zásadný pokles v blízkej budúcnosti radšej nečakajme

Jedným z najzásadnejších problémov, ktorým v súčasnosti čelí globálna ekonomika, je zvyšovanie cien pohonných látok. Zdražovanie ...

21.2.2024 Robert Juriš

Nezamestnanosť stúpla už druhý mesiac za sebou, problémom je dvojrýchlostná ekonomika

Nezamestnanosť na Slovensku opäť mierne stúpla. Stalo sa to už dva mesiace za sebou. Zvýšila sa v decembri 2023 aj v januári 2024. Podiel ...

21.2.2024 Robert Juriš

V čase vysokej inflácie slovenské domácnosti nešetrili, prišli o 4 miliardy eur

S dvoma rokmi inflačnej krízy sa slovenské domácnosti vyrovnali úplne opačným spôsobom ako napríklad slovenské firmy. Kým domácnosti ...

21.2.2024 Martin Jamnický

Zodpovedné spoločnosti rastú rýchlejšie, no v krízových časoch strácajú dych

Ekologicky a spoločensky zodpovedné firmy, ktoré dominujú globálnym rebríčkom ESG, rástli za posledné tri roky rýchlejšie ako bežné ...

20.2.2024 Redakcia FinReport

Zisky najväčších európskych bánk vlani presiahli 100 miliárd eur

Zisk najväčších európskych bánk v minulom roku presiahol hranicu 100 miliárd eur. Hlavným dôvodom medziročného nárastu o 32 % bolo ...

19.2.2024 Redakcia FinReport

Európska centrálna banka sa obáva o odolnosť bánk na Slovensku

Rada guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) prijala stanovisko k osobitnému odvodu pre úverové inštitúcie. Podľa nej prijatie zákona ...

18.2.2024 Redakcia FinReport

Máme šancu dožiť sa 80 a viac rokov, no v starobe nám hrozí chudoba

Priemerná dĺžka života na Slovensku za posledné štvrťstoročie vzrástla o sedem rokov a naďalej sa zvyšuje. Dnešní mladí ľudia tak ...

15.2.2024 Zuzana Fryč

Na čo si dať pozor pri poistení tepelných čerpadiel či solárnych panelov?

Investície do rekonštrukcie či technického vylepšenia rodinných domov sú stále aktuálne. Aj vzhľadom na dotačné výzvy na ...

14.2.2024 Redakcia FinReport

Britský bankový dom Barclays kupuje Tesco Bank. Čo tým sleduje?

Britský bankový dom Barclays v minulom roku ohlásil mohutnú racionalizáciu. Nehovoril priamo o prepúšťaní, ale o znižovaní nákladov na ...

12.2.2024 Zuzana Fryč

Ako poisťovne riešia škody na vozidlách a škody na cudzom majetku po požiari elektromobilov?

Počet elektromobilov na slovenských cestách postupne stúpa, a zdá sa, že bude aj naďalej rásť. Spolu s tým sa však zvyšuje aj riziko ...

10.2.2024 Redakcia FinReport

Toto sú najčastejšie zimné škody. Ako zmierniť ich následky?

Hoci sa už zima pomaly chýli ku koncu, stále sú tu zimné podmienky, ako sneh, mráz, ľad a námraza, ktoré prinášajú mnohé riziká ...

9.2.2024 Zuzana Fryč

Daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky bude pre nové úvery ešte výhodnejší

V daňovom priznaní je aj v tomto roku možnosť uplatniť si daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky pre mladých ľudí do 35 rokov, ...

6.2.2024 Martin Jamnický

Banky sa púšťajú do veľkého upratovania, budú prepúšťať

Viaceré známe banky ohlásili racionalizáciu. Presnejšie, avizujú, že budú rušiť pracovné pozície. Napríklad známa americká banka ...

6.2.2024 Redakcia FinReport

Viacerí špekulanti zneužili nedávne zemetrasenie a pokúsili sa o poistné podvody

Na zemetrasení na východnom Slovensku z októbra minulého roka sa pokúsilo „priživiť“ viacero klientov poisťovní, ktorí vyskúšali ...

5.2.2024 Zuzana Fryč

Finančná pomoc pre dlžníkov so zvýšenou splátkou na hypotéke je dostupná, no nie pre každého

Dlžníkom, ktorým vlani narástla splátka hypotéky pre vyššie úrokové sadzby, sa vláda rozhodla prispieť jednorazovým daňovým bonusom v ...

Mobilná aplikácia

Najčítanejšie

 1. 1.
  Vláda rozhodla: Príspevky na ubytovanie odídencov z Ukrajiny pre nepodnikateľov sa znížia na 5 eur
 2. 2.
  Prezidentka vymenovala Dušana Keketiho za ministra športu a cestovného ruchu
 3. 3.
  Matovičovo hnutie požaduje zmenu rokovacieho poriadku parlamentu, obáva sa zásahov do suverenity Slovenska
 4. 4.
  Príliš veľa nejasností: Preplatenie škôd na čelnom skle je stále problematické
 5. 5.
  Počas posledných piatich rokov zaznamenal tretí pilier len jeden zlý rok
VISA MasterCard Maestro Apple Pay Google Pay