Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Cestovné poistenie si vybavíte aj na poslednú chvíľu, pozor však na rôzne výluky

Roland Régely Banky a poisťovne
SK
EN
Poslať

Letná dovolenková sezóna je v plnom prúde a cítiť z nej náznaky postupného návratu do čias spred pandémie. COVID pasy uľahčili cestovanie i návrat na Slovensko a viaceré poisťovne už poisťujú klientov aj v prípade ciest do rizikových regiónov a krajín. Ktoré poisťovne vás kryjú v takzvaných červených alebo čiernych krajinách, a na ktoré „zradné“ výluky si musíte dať pozor?

image

Foto: Unsplash

Pri celoročnej poistke si preverte destináciu

Celoročné cestovné poistenie sa oplatí najmä tým dovolenkárom, ktorí cestujú za rekreáciou viackrát do roka. Počas pandémie si však musia „ustrážiť“ to, aby dovolenkovali v takej krajine, ktorú Ministerstvo zdravotníctva SR označuje za zelenú, teda bezpečnú. V opačnom prípade poistka nemusí kryť náklady spojené s nákazou koronavírusom. 

Cestovateľský semafor sa upravuje na pravidelnej týždennej báze a tak môže dôjsť k situácii, že dovolenkár vycestuje do krajiny, kde sa medzičasom zhoršila pandemická situácia a vypadla zo zoznamu bezpečných destinácií. Slovenské poisťovne však plne kryjú poistenca aj v tomto prípade.

V prípade ročného poistenia odborníci odporúčajú preveriť konkrétnu destináciu s poisťovňou. Týka sa to najmä dlhodobého poistenia, ktoré bolo viazané napríklad k vydanej platobnej karte, alebo k celoročnému cestovnému poisteniu. Výnimku majú klienti poisťovne Uniqa, ktorá od 17. augusta 2021 rozšírila krytie ochorenia na COVID-19 pre všetky krajiny sveta aj v ročnom poistení. Okrem nákladov na liečbu koronavírusu zahŕňa aj krytie karanténneho ubytovania v zahraničí.

Na ktoré výluky si treba dať pozor?

Ak sa pozrieme na ponuku cestovného poistenia, drahšie poistky, respektíve vyššie programy, prinášajú vo všeobecnosti najkomplexnejšie poistenie. Aj v prípade dovolenkového poistenia však platí, že drahá poistka nemusí pokryť všetky situácie. Stačí pritom banálna udalosť – napríklad pohár vína pred tenisovým zápasom, ktorý sa pre vás skončil nešťastným úpalom a hospitalizáciou. 

Alkohol a omamné látky

Požitie alkoholu, prípadne iných omamných látok, má na plnenie pri poistnej udalosti zásadný vplyv. Kým niektoré poisťovne majú pri poistných udalostiach nulovú toleranciu voči alkoholu, iné vám garantujú, že zaplatia, aj keď ste si predtým vypili. Napríklad poisťovňa Union uvádza toleranciu do 0,5 promile alkoholu v krvi. 

Porušenie podmienok sa preveruje napríklad z policajnej správy pri nehode či úraze, taktiež z lekárskej správy či pitevnej správy pri úmrtí. „Dovolenkári by preto mali byť opatrní najmä pri takzvaných all inclusive pobytoch, kde alkohol často býva v cene pobytu,“ upozorňuje PR špecialistka poisťovne Uniqa Beata Lipšicová. 

Ako ďalej uvádza, poisťovňa eviduje viaceré prípady utopenia sa v mori v dôsledku požitia alkoholu, alebo úrazy následkom požitia omamných látok tam, kde je ich požitie povolené, respektíve legalizované.  „Aj napriek tomu sú udalosti vplyvom požitia omamných látok z poistenia vylúčené.“ V prípade potvrdenia prítomnosti alkoholu alebo omamnej látky vzniká klientovi prípadne pozostalým, povinnosť uhradiť nemalé náklady spojené so záchrannou akciou, prípadne s prevozom tela späť do vlasti.

Viaceré oslovené poisťovne uviedli, že pri poistnej udalosti je kľúčové, či požitie alkoholu bolo príčinou vzniku poistnej udalosti, alebo zväčšilo jej rozsah – napríklad ak poistenec v stave opitosti havaroval. „Vtedy má poisťovňa právo znížiť alebo aj zamietnuť poistné plnenie podľa množstva promile v krvi,“ vysvetľuje hovorkyňa Allianz – Slovenskej poisťovne Helena Kanderková.

Teroristické útoky

V prípade teroristických útokov sa berie do úvahy to, či dovolenkár vycestoval do takzvanej bezrizikovej krajiny, alebo šiel do vybranej destinácie aj napriek odporúčaniam a výstrahám Ministerstva zahraničných vecí SR. „Ak sa klient nevedomky nachádza v mieste takéhoto útoku, uhradíme náklady až do výšky limitu pre poistenie liečebných nákladov v zahraničí,“ vysvetľuje hovorkyňa Union poisťovne Beáta Dupaľová Ksenzsighová.

Ak cestujete na miesta, kde sa už niečo podobné prihodilo, odborníci radia overiť si túto možnosť vo svojej poisťovni. Niektoré poisťovne totiž tento typ hrozby nepoisťujú, prípadne majú znížené limity na jeho krytie. 

Kľúčové je v tomto ohľade sledovať odporúčania na stránke Ministerstva zahraničných vecí SR. Ak platí stupeň odporúčania necestovať III. a viac, poisťovne v takejto krajine neposkytnú krytie nákladov vzniknutých teroristickým útokom. Výluka k cestovnému poisteniu platí aj pre prípad aktívnej účasti klienta na teroristických akciách.

Tehotenstvo a riziká s ním súvisiace

Tehotná žena je v rámci cestovného poistenia krytá spravidla do šiesteho mesiaca tehotenstva. Ak je vo vyššom štádiu tehotenstva, odporúča sa necestovať a cestovným poistením už krytá nie je. 

Výluky sa môžu za určitých okolností týkať aj samotného tehotenstva. Napríklad pri poistných udalostiach spojených s vopred diagnostikovaným rizikovým tehotenstvom, zámerným ukončením tehotenstva alebo po ukončení 26. týždňa gravidity. Ide však o veľmi mimoriadne situácie, spravidla sa ženám s rizikovým tehotenstvom neodporúča vycestovať, komentuje hovorca poisťovne Wüstenrot Tomáš Ferenčák. 

Výluka po 24. až 26. týždni tehotenstva sa bežne týka iba liečebných nákladov súvisiacich s komplikáciami v tehotenstve. Všetky ostatné ošetrenia či hospitalizácia pre úraz alebo chorobu sú v prípade slovenských poisťovní štandardne hradené z liečebných nákladov.

Poisťovňa Generali napríklad akceptuje tehotenstvo ako jeden z dôvodov, pre ktorý nemôže poistený klient vycestovať do zahraničia. „Ak má klientka uzatvorené cestovné poistenie so stornom zájazdu a v čase jeho uzatvorenia ešte nebola tehotná, alebo tehotenstvo nebolo preukázané, po predložení lekárskeho potvrdenia má nárok na preplatenie poplatkov za zájazd,“ vysvetľuje hovorkyňa poisťovne Katarína Kukurová. Nárok podľa nej vzniká aj v prípade, ak počas tehotenstva nastanú nečakané vážne zdravotné komplikácie, pre ktoré nemožno vycestovať.

Ak žena nečakane porodí v zahraničí, nemusí mať obavy, pokiaľ má európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP). Ten jej garantuje zdravotnú starostlivosť v rovnakom rozsahu, na akú má v danej krajine nárok jej občan. Aj keď náklady na pôrod v zahraničí komerčné cestovné poistenie nekryje, v krajinách EÚ pomôže práve EPZP, na základe ktorého pôrod v členskom štáte EÚ uhradí slovenská zdravotná poisťovňa do výšky ceny pôrodu na Slovensku, vysvetľuje B. Lipšicová z poisťovne Uniqa. Náklady spojené s predčasným pôrodom v zahraničí poisťovne v rámci cestovného poistenia nepreplácajú

Zmena farby krajiny na COVID semafore

V prípade, ak klient vycestoval do bezpečnej krajiny a počas jeho pobytu sa zmení status krajiny v COVID semafore, slovenské poisťovne klienta kryjú v plnom rozsahu. Rozhoduje však deň odchodu.

Na rozdiel od minulého roka už majú poistenie voči rizikám koronavírusu pri cestovaní do zahraničia vo svojich ponukách takmer všetky poisťovne. Rozsah a podmienky poistenia sú však odlišné. Časť poisťovní kryje riziká súvisiace s koronavírusom v rámci takzvaného základného balíka, inde je potrebné zaplatiť si pripoistenie. 

Prvé špeciálne cestovné poistenie zohľadňujúce COVID-19 priniesla poisťovňa Union s produktom Pandemic. Následne pridali ďalšie podobné produkty, či už v rámci cestovného poistenia, alebo pripoistenia, aj Uniqa, Generali, Európska cestovná poisťovňa, Allianz – Slovenská poisťovňa a ČSOB poisťovňa.

Chronické choroby

Aj ľudia, ktorí trpia chronickým ochorením, ale toto ochorenie si posledných 12 mesiacov nevyžadovalo hospitalizáciu a nemá ani výrazne zhoršujúci sa charakter, si pred cestou do zahraničia môžu uzavrieť cestovné poistenie. 

V prípade zdravotných komplikácií už existujúcich v čase uzavierania poistenia, chronických alebo opakujúcich sa chorôb, sú z cestovného poistenia často kryté iba náklady súvisiace s poskytnutím nutného alebo neodkladného ošetrenia. Kryté sú tiež úkony, ktoré sú nevyhnutné na odvrátenie bezprostredného ohrozenia života alebo zdravia poisteného. 

Vo výlukách sú len situácie, ak primárnym dôvodom vycestovania do zahraničia bolo liečenie či operácia ochorenia v danej krajine, alebo ak pred začatím cesty bolo známe, že sa liečba musí uskutočniť v čase trvania cesty. Ak je klient liečený na chronické ochorenie, v prípade krátkodobého cestovného poistenia vždy odporúčame pripoistiť si aj krytie chronických ochorení, vysvetľuje T. Ferenčák z poisťovne Wüstenrot.

Vylúčené z krytia cestovného poistenia sú najmä závažné ochorenia, ako napríklad AIDS, schizofrénia, a tiež transplantácia orgánov.

Kedy začína platiť poistenie?

Cestovné poistenie možno uzatvoriť aj na poslednú chvíľu. V niektorých poisťovniach platí okamžite po uzatvorení, inde platí ochranná lehota niekoľko dní. Podľa vyjadrení poisťovní najčastejšie túto možnosť využívajú cestovatelia v dvoch prípadoch:

1) Ak sa zabudli poistiť pred odchodom na dovolenku a spomenú si na to až v destinácii mimo Slovenska.

2) Ľudia, ktorí si chcú dovolenku mimo Slovenska predĺžiť – takže sa musia poistiť zo zahraničia. 

Pokiaľ už klient vycestoval a spomenie si, že nemá cestovné poistenie, môže si ho uzatvoriť  elektronicky, telefonicky, prípadne kontaktovať svojho sprostredkovateľa. Ak sa už nachádza v zahraničí, začiatok poistenia sa mu posunie o 5 dní, čo znamená, že prvých 5 dní nebude cestovným poistením krytý,“ vysvetľuje B. Lipšicová z poisťovne Uniqa.

Problém môže byť pri poistení storna dovolenky kvôli nákaze koronavírusom alebo prípadnej karantény. Zakúpenie takéhoto typu poistenia neskôr ako 14 dní pred odchodom či odletom na dovolenku je viac-menej zbytočné. Poisťovne totiž v tomto prípade nekryjú prípady, keď vám bude zistené ochorenie na COVID-19, alebo budete musieť putovať do karantény. Pokryjú len závažné dôvody, ako smrť v rodine, ochorenie pred cestou a podobne.

Ak má klient platné cestovné poistenie a rozhodne sa predĺžiť svoj pobyt v zahraničí, na tieto prípady sa ochranná lehota neuplatňuje. Krytie totiž nadväzuje na poistenie, ktoré si uzatvoril už pred odchodom.

Kde (ne)platí európsky zdravotný preukaz? 

Európsky preukaz zdravotného poistenia chráni poistencov s uzatvoreným zdravotným poistením na Slovensku len v krajinách Európskej únie, v Nórsku, Lichtenštajnsku, vo Švajčiarsku a na Islande, a to v rozsahu, na aký majú nárok aj obyvatelia týchto krajín. V tradičných stredomorských letoviskách, ako sú Tunisko a Egypt, na balkánskych plážach Albánska či Čiernej Hory, alebo už aj pri návšteve Spojeného kráľovstva našinci nemajú na výhody poskytované európskym zdravotným preukazom nárok.

Kľúčové slová

logo
Prečítajte si tiež:
26.10.2021 Redakcia FinReport

E-shopom sa darí, predvianočné nákupy sľubujú možno aj nový rekord

Pandémia prinútila ľudí meniť svoje nákupné zvyky a presunula oveľa viac ľudí do online priestoru. Dáta ukazujú, že časť Slovákov pri ...

26.10.2021 Redakcia FinReport

Počet bankrotov sa oproti minulému rekordnému roku znížil

Do konca septembra tohto roka o takzvaný malý konkurz požiadalo viac ako 5-tisíc ľudí. Číslo sa síce zdá vysoké, no je podstatne nižšie ...

26.10.2021 Naďa Černá

Vyšetrenie plodnosti: Začína muž, ale žena ich podstúpi viac. Ako to riešia poisťovne?

Plánovanie rodiny sa niekedy nezaobíde bez komplikácií. Jednou z čoraz častejšie sa vyskytujúcich býva otázka plodnosti jedného alebo aj ...

26.10.2021 Redakcia FinReport

Z dvoch depozitárov cenných papierov bude definitívne jeden

Proces vytvorenia jedného centrálneho depozitára cenných papierov na Slovensku sa blíži do finále. Rada guvernérov Európskej centrálnej ...

26.10.2021 Redakcia FinReport

Zrovnoprávnením gastrolístkov a finančných príspevkov štát ušetrí na zamestnancoch

Gastrolístky aj finančné príspevky na stravovanie sa zrovnoprávnia. Rozhodli o tom poslanci parlamentu, ktorí schválili novelu Zákonníka ...

26.10.2021 Roland Régely

Zrušenie bankového účtu trvá bežne aj mesiac a často nebýva zadarmo

Bankový účet si dnes založíte online a za pár minút. Čo však v prípade, že sa ho rozhodnete zrušiť? V mnohých slovenských bankách to ...

25.10.2021 Robert Juriš

Banky sa topia v zisku, napriek tomu im chýbajú kvalitní ľudia

Slovenským bankám chýbajú ľudia. Najmä tí s dlhšou praxou na seniorských finančných pozíciách. Odborári tvrdia, že poznajú príčinu. ...

25.10.2021 Zuzana Mecková

Franšízová spoluúčasť pri poistení sa môže oplatiť, výhodou je nižšia cena

Spoluúčasť v poisťovníctve je známa vec, keď sa úhrada škody delí medzi klienta a poisťovňu. Niekedy sa však využíva aj menej známa ...

25.10.2021 Redakcia FinReport

Spor o zdaňovanie či nezdaňovanie príjmov z predaja ETF akcií

Asociácia obchodníkov s cennými papiermi tvrdí, že Finančná správa SR vo svojom stanovisku zneistila investorov a v radoch bežných občanov ...

25.10.2021 Redakcia FinReport

Strach, nevedomosť a nezáujem – to sú najčastejšie dôvody, prečo Slováci málo investujú

Až traja zo štyroch Slovákov nemajú žiadne skúsenosti s investovaním. Medzi najčastejšie dôvody investičnej pasivity patria ...

25.10.2021 Redakcia FinReport

Súťaž v mene Slovenskej pošty o 10-tisíc eur je podvod

Slovenská pošta upozorňuje na podvodnú súťaž, ktorú niekto organizuje v jej mene. Lákadlom pre záujemcov je možnosť získať rôzne ...

22.10.2021 Redakcia FinReport

Spotrebné úvery budú ku koncu tohto roka v kurze. Slováci uprednostnia osobný kontakt s bankou pred online

Slováci sa v roku 2021 opäť osmelili a začali čerpať spotrebné úvery vo väčšej miere ako vo vlaňajšom pandemickom roku. Objem nových ...

21.10.2021 Naďa Černá

Ošetrenie u zubára vás môže vyjsť lacnejšie, ako si myslíte. Na aké zľavy máte nárok?

Návšteva lekára sa nezaobíde bez platenia vyšších súm za ošetrenie alebo jednotlivé medicínske výkony. Aj bežné vŕtanie zuba môže ...

20.10.2021 Magdaléna Švančarková

Prenajímate byt? V problémovej situácii vám môže pomôcť pripoistenie nájomníka

Vytopení susedia, rozbité okno či poškodený nábytok. Škody na majetku zvyčajne kryje poistenie zodpovednosti za škodu alebo poistenie ...

19.10.2021 Zuzana Mecková

Spotrebiteľský úver s úrokom 0,00 % ponúkajú tri banky. Ich podmienky sa líšia najmä v poplatkoch

Spotrebiteľský úver s úrokovou sadzbou 0,00 % ročne, to znie naozaj lákavo. Aby ste využili tú najvýhodnejšiu pôžičku na trhu, je dobré ...

18.10.2021 Zuzana Mecková

Väčšina úrokových sadzieb sporiacich účtov na Slovensku sa nachádza hlboko pod úrovňou súčasnej inflácie

Úrokové sadzby sporiacich účtov u jednotlivých bánk sa v súčasnosti výrazne líšia a väčšina z nich ani zďaleka nedosahuje úroveň ...

17.10.2021 Redakcia FinReport

Väčšina krajín EÚ považuje COVID-19 v súvislosti s prácou za chorobu z povolania, tri za pracovný úraz

Európsky štatistický úrad Eurostat zrealizoval celoeurópsky prieskum o tom, či je ochorenie na koronavírus v súvislosti s prácou na úrovni ...

16.10.2021 Redakcia FinReport

Na cestách sa zvyšuje počet kolízií áut so zverou, škody bývajú vysoké. Ako minimalizovať riziko?

Jesenné obdobie so sebou prináša aj častejšie komplikácie na cestách. Okrem tradičného zhoršenia počasia, výdatnejších zrážok, ...

Aplikácia
PHP Developer - študentská brigáda PHP Developer - študentská brigáda
PHP Developer províznych systémov PHP Developer províznych systémov
PHP Developer poistných agregátorov PHP Developer poistných agregátorov
PHP Developer FinTech cloudových riešení PHP Developer FinTech cloudových riešení

Najčítanejšie

 1. 1.
  Banky sa topia v zisku, napriek tomu im chýbajú kvalitní ľudia
 2. 2.
  Zrušenie bankového účtu trvá bežne aj mesiac a často nebýva zadarmo
 3. 3.
  Spor o zdaňovanie či nezdaňovanie príjmov z predaja ETF akcií
 4. 4.
  Vyšetrenie plodnosti: Začína muž, ale žena ich podstúpi viac. Ako to riešia poisťovne?
 5. 5.
  Gastrolístky: Diskrimináciu pri zdaňovaní je potrebné opraviť v zákone, no jeho schválenie je zatiaľ neisté