Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Ceny poistenia áut postupne rastú, segment je však stále stratový

Magdaléna Švančarková Banky a poisťovne
SK
EN
Poslať

Súčasná situácia na trhu s autami je veľmi zložitá. Nedostatok súčiastok, prísne emisné limity pre spaľovacie motory na jednej strane, drahé a nedostatkové batérie do elektromobilov na strane druhej robia z áut drahý tovar. Odborníci upozorňujú aj na možný nárast cien ich poistenia.

image

Foto: Shutterstock

Problémy v poistení áut

Poistenie motorových vozidiel je už dlhšie pod tlakom, pretože výška poistného v povinnom zmluvnom poistení nepokrýva náklady spojené s poskytovaním tohto produktu. „Je pravda, že tlak na rast poistného za PZP je veľký,“ komentuje špecialistka externej komunikácie Uniqa Beáta Lipšicová.

Škody na zdraví v prípade nehody tvoria približne 40 % poistného plnenia. Viacerí odborníci preto upozorňujú na to, že do poistenia je potrebné na tieto percentá indexovať rast priemernej mzdy, ktorá sa v posledných rokoch zvyšovala.

Ďalším problémom je rast cien v autoservisoch, ale aj zákonne stále neukotvená náhrada nemajetkovej ujmy. „Keby sa všetky tieto problémy mali vyriešiť a premietnuť do ceny poistného naraz, musel by byť rast poistného dvojciferný, a to by nebolo pre klientov prijateľné,“ analyzuje situáciu hovorkyňa poisťovne.

PZP uhradí poškodenému finančné nároky

 • za poškodenie zdravia,
 • náklady pre prípad úmrtia poškodeného,
 • škody, ktoré vznikli poškodením, zničením a odcudzením alebo stratou vecí vo vlastníctve poškodeného, náklady spojené s právnym zastúpením vodiča,
 • stratu na ušlom zisku poškodeného.

Rozhoduje škodová história

V poisťovni preto pristupujú k nastavovaniu cien iným spôsobom. Na výšku ceny povinného zmluvného poistenia (PZP) má najväčší vplyv samotný klient, ďalej jeho škodová história, vek, lokalita, kde býva a na aký účel vozidlo používa. Do výpočtu poistného vstupujú tiež technické parametre, ale tie nie sú jeho nosným prvkom. Rozlišujú skôr druh vozidla, jeho použitie, hmotnosť, výkon motora či druh používaného paliva.

Ceny už dávno neupravujeme paušálne. Pri ich tvorbe sa snažíme správne posúdiť klienta a jeho rizikovosť a navrhnúť mu férovú cenu, ktorá pokryje aj všetky náklady. Každý rok prehodnocujeme segmentáciu klientov podľa viacerých kritérií a na základe zohľadnenia týchto kritérií vypočítame cenu poistenia,“ komentuje B. Lipšicová.

Segmentačné špecifiká poisťovní

Pri stanovení ceny rozhoduje aj hmotnosť vozidla, pretože ťažšie vozidlo napácha väčšiu škodu ako ľahšie. Toto kritérium zaviedla poisťovňa Union ešte v roku 2009. Allianz – Slovenská poisťovňa zohľadňuje aj pohlavie a vek vodiča či počet najazdených kilometrov. Naopak, poisťovňa Groupama vek ani pohlavie do úvahy neberie. ČSOB poisťovňa zase zohľadňuje objem, výkon motora a vek vodiča. Uniqa, Kooperativa, Generali a Komunálna poisťovňa zvýhodňujú napríklad vodičov, ktorí jazdia najmä na území Slovenska, Česka a Maďarska.

9

Výhody majú vodiči bez nehody

Poisťovne oceňujú zľavou skúsených bezškodových vodičov, ktorí vlastnia svoje vozidlo dlhšie ako jeden rok. Naopak, rizikoví vodiči, ktorí majú za sebou viac nehôd, a teda aj škôd, si za PZP priplatia. Podľa štatistík sú najrizikovejší klienti v kategórii do 23 rokov, najmenej rizikoví klienti v kategórii od 51 – 70 rokov.

„Segment poistenia motorových vozidiel PZP alebo havarijné poistenie pravidelne prehodnocujeme na základe analýz faktorov na trhu s motorovými vozidlami,“ vysvetľuje hovorkyňa poisťovne Union Beáta Dupaľová Ksenzsighová. Do úvahy sa berie ponuka, dopyt, rast alebo pokles cien dielov, pohyb normohodín.

„Výšku poistného stanovujeme tak, aby sme zabezpečili splniteľnosť všetkých záväzkov poisťovateľa vyplývajúcich pre povinné zmluvné aj havarijné poistenie. Vývoj spotrebiteľských cien priebežne monitorujeme a na základe toho upravujeme poistné,“ komentuje špecialistka externej komunikácie Allianz – Slovenská poisťovňa Helena Kanderková.

Vyššie ceny pre škodových klientov

Ceny PZP si určuje každá poisťovňa na základe segmentácie klientov. Poisťovne rozdeľujú klientov na rizikovejších a menej rizikových. „Pri výpočte výšky poistného zohľadňujú poisťovne viacero parametrov a k týmto parametrom priraďujú rôzne sadzby a koeficienty zliav. Každá poisťovňa má vlastný kľúč na segmentáciu klientov. Niektoré stanovujú vyššie ceny pre rizikovejšie modely vozidiel, iné pre rizikovejšie lokality alebo pre klientov s vyššou škodovosťou,“ vysvetľuje riaditeľ pre neživotné poistenie vo FinGO.sk Štefan FajnorPráve pre rozdielny prístup dochádza aj k výrazným rozdielom v cenách.

Ceny PZP na Slovensku postupne rastú, ale v porovnaní s okolitými krajinami sú stále nízke a pre poisťovne sú skôr stratové. Odborníci preto vyzývajú na zmenu a hovoria o potrebnom raste cien poistenia.

„Cieľom každého podnikateľského subjektu, a teda aj poisťovne, je tvorba zisku. V poslednom čase môžeme vidieť väčšiu snahu poisťovní o znižovanie ich straty pri poistení PZP prostredníctvom väčšej segmentácie klientov, ako aj odmeňovania bezškodových klientov v podobe nižšieho poistného alebo širšieho krytia za nezmenenú výšku poistného. To má za následok zvyšovanie cien pre škodových klientov,“ hovorí Š. Fajnor.

Bonusy a malusy, odmeny a tresty pre vodičov

„Vo väčšej miere sme zaznamenali dôslednosť poisťovní pri prehodnocovaní škodovosti. Poisťovne oproti predošlým rokom sú prísnejšie pri uplatňovaní malusov,“ vysvetľuje konateľ spoločnosti v oblasti finančného sprostredkovania Respect Tibor Hrbán. V praxi to znamená, že ak klient mal v predchádzajúcom roku škody, jeho poistenie narastá. A poisťovne pritvrdzujú ešte viac. „Stretávame sa aj s prípadmi, že ak bol klient mnohonásobne škodový, poisťovňa mu zmluvu vypovedala,“ dodáva T. Hrbán s tým, že v minulosti takéto konanie nebolo bežným štandardom.

8

 

Do budúcnosti je v rámci PZP možné očakávať aj prípadné rozšírenie malusov, teda „finančných trestov“. Zvýši sa tak aj cenový rozdiel v poistnom medzi škodovými a neškodovými klientmi. Rast cien poistného krytia však ovplyvňuje veľa aspektov. Jednou z ďalších zložiek, okrem zvýšenej segmentácie klientov, môže byť systematické vyriešenie otázky nemajetkovej ujmy a jej odškodnenia z PZP. Momentálne sa mnoho prípadov končí na súde, čo je pre klientov zdĺhavý proces,“ vysvetľuje Š. Fajnor.

Poistenie pre elektromobily

Cenotvorba PZP už dávnejšie závisí od viacerých faktorov a jedným z nich je aj zvolené palivo. V tomto prípade majú elektromobily nižší koeficient ako napríklad autá s dieslovými motormi. Pri autopoistení ponúkame rôzne typy zliav, ale samotný fakt, že ide o hybrid alebo elektromobil, nevytvára nárok na zľavu. Ani pri havarijnom poistení nemáme špeciálny produkt pre elektromobily, produkt aj poistné krytie je totožné ako pri iných osobných motorových vozidlách,“ vysvetľuje postup B. Lipšicová z poisťovne Uniqa.

Poisťovne pre elektrické autá zatiaľ nevytvorili žiadnu špeciálnu kategóriu. Naceňujú sa podobne ako benzínové alebo dieselové autá. Do ceny však vstupuje aj zdvihový objem a výkon automobilu. A keďže elektromotor nemá klasický zdvihový objem, pri výpočte elektromobilu svieti nula. Aj preto môže mať lacnejšie PZP.

Niektoré poisťovne postupujú podľa vlastných kritérií a sadzbu ročného poistného určujú na základe celkovej hmotnosti vozidla. „Poisťovne však upozorňujú, že takéto vozidlá môžu spôsobiť vyššiu škodu ako vozidlá so spaľovacími motormi. To je však stále iba predmetom diskusií,“ uzatvára T. Hrbán.

Kľúčové slová

logo
Prečítajte si tiež:
19.5.2022 Redakcia FinReport

Benátsky Le Grand Canal od Clauda Moneta vydražili za 56,6 milióna dolárov

Ďalšia aukcia umeleckého diela uznávaného výtvarného majstra sa stala realitou. Olejomaľbu Clauda Moneta s benátskou scenériou vydražili ...

18.5.2022 Redakcia FinReport

13. dôchodok: Oznamovanie dôchodku zo zahraničia je potrebné stihnúť do 5. júna

Sociálna poisťovňa tento rok vyplatí dôchodcom 13. dôchodok už v júli. Zákon podpísala aj prezidentka republiky Zuzana Čaputová. ...

18.5.2022 Redakcia FinReport

Allianz za skrachované fondy spred dvoch rokov zaplatí 6 miliárd dolárov

Poisťovňa Allianz musí zaplatiť šesť miliárd dolárov. Je to súčasť dohody o urovnaní sporu, ktorý sa týka krachu fondov v Spojených ...

18.5.2022 Redakcia FinReport

Národná banka Slovenska chce vytvoriť jednotný dátový sklad a inovuje aj svoju webstránku

Národná banka má pred sebou dôležitý projekt. Pripravuje sa na vytvorenie celobankového dátového skladu, ktorý zabezpečí, že všetky ...

18.5.2022 Zuzana Mecková

Potravinári protestujú proti obmedzeniu vývozu potravín a pekári varujú, že bez plynu nič neupečú

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky v týchto dňoch rokujú o novele zákona o potravinách. Podľa pozmeňujúceho návrhu z dielne ...

18.5.2022 Redakcia FinReport

Vláda rozhodla o dočasnej dani z ruskej ropy pre Slovnaft v objeme takmer 300 miliónov eur

Vláda schválila dočasnú daň z ruskej ropy pre Slovnaft. Toto rozhodnutie má do štátneho rozpočtu priniesť 280 až 290 miliónov eur ročne. ...

18.5.2022 Redakcia FinReport

Vláda schválila jednorazové zvýšenie prídavkov na deti vo výške 100 eur

Vláda schválila jednorazové zvýšenie prídavku na dieťa zo súčasných 25,88 eura na 100 eur. Zvýšený prídavok rodičom vyplatia úrady ...

17.5.2022 Robert Juriš

Martin Vlachynský: Pozor na ekonomický populizmus, situáciu na Slovensku to môže len zhoršiť

Tŕňom v päte všetkých svetových ekonomík je inflácia. Keďže na Slovensku je už dvojciferná, pričom rastie podstatne rýchlejšie ako ...

17.5.2022 Zuzana Mecková

Slováci čoraz častejšie využívajú výhodné úrokové sadzby sporenia v Česku

Sporiace účty slovenských bánk neposkytujú dostatočné možnosti na zhodnocovanie peňazí a v posledných rokoch sa úrokové sadzby ...

16.5.2022 Redakcia FinReport

Prieskum: Mladí Slováci stále túžia po vlastnom bývaní. Sú ochotní naň počkať aj uskromniť sa

Mladí ľudia do 36 rokov túžia po vlastnom bývaní, a to aj za cenu dlhšieho čakania alebo zľavenia zo svojich pôvodných nárokov. Ich ...

15.5.2022 Redakcia FinReport

Ako sa vyvarovať TOP 7 chýb, ktorých sa najčastejšie dopúšťame pri životnom poistení

Slováci sa čoraz intenzívnejšie zaujímajú o životné poistenie. Súvisí to predovšetkým s pandémiou COVID-19. Ľudia sa pýtajú, ako im ...

13.5.2022 Zuzana Mecková

Ako mení novela zákona o sociálnom poistení podmienky pre dlhodobo nezamestnaných?

Do platnosti vstúpila ďalšia novela zákona o sociálnom poistení. Jej prínos spočíva najmä v zmene týkajúcej sa dlhodobo nezamestnaných ...

13.5.2022 Redakcia FinReport

V piatok trinásteho nebýva viac poistných udalostí ako v ktorýkoľvek iný deň v roku

Mnohí ľudia považujú piatok trinásteho, ktorý pripadá zhodou okolností na dnešný deň, za nešťastný. Trinástka sa napríklad ...

12.5.2022 Zuzana Mecková

Databáza centrálneho registra účtov sa už napĺňa, pomôcť má pri kontrole podozrivých obchodných operácií

Zákon o centrálnom registri účtov je schválený a nová databáza má byť hotová do roku 2023. Cieľom návrhu zákona je zefektívniť ...

12.5.2022 Redakcia FinReport

Europarlament: Majitelia elektrokolobežiek budú musieť mať uzatvorené PZP

Elektrické kolobežky sú čoraz populárnejšie, počet ich majiteľov rastie. Mimoriadnej obľube sa tešia najmä vo väčších mestách ...

11.5.2022 Redakcia FinReport

Svoje hypotéky opäť zdražuje aj Slovenská sporiteľňa, 15-ročnú fixáciu nad 3 %

Najväčšia banka na slovenskom finančnom trhu Slovenská sporiteľňa avizuje opätovný nárast úrokových sadzieb svojich hypotekárnych ...

10.5.2022 Roland Régely

Novinky v PZP: Zmení sa minimálna suma poistenia a odškodnenie zo zahraničia sa zrýchli

Systém povinného zmluvného poistenia (PZP) zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla čakajú zmeny. Ministerstvo ...

10.5.2022 Roland Régely

Zdražovanie hypoték pokračuje. Najnovšie zvyšujú úrokové sadzby Tatra banka a UniCredit Bank

Novú hypotéku s úrokovou sadzbou pod dve percentá už vybavíte len s krátkou viazanosťou. Po 365.bank a Prima banke v máji menia sadzobníky ...

Aplikácia

 1. 1.
  Vláda schválila jednorazové zvýšenie prídavkov na deti vo výške 100 eur
 2. 2.
  Slováci čoraz častejšie využívajú výhodné úrokové sadzby sporenia v Česku
 3. 3.
  Kryptomena luna stratila 99 % zo svojej hodnoty. Pridajú sa aj ďalšie?
 4. 4.
  Nemecko sa pokúsi získavať až 80 % elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov. Ako sme na tom na Slovensku?
 5. 5.
  Potravinári protestujú proti obmedzeniu vývozu potravín a pekári varujú, že bez plynu nič neupečú