Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Bicyklová a kolobežková sezóna sa začala. Ako si ich poistiť čo najvýhodnejšie?

Zuzana Fryč Banky a poisťovne Poslať

Jarná sezóna sa už začala a na cestách je čoraz viac bicyklistov a kolobežkárov. Práve oni by teraz mali byť ostražití, pretože sezóna sa začala aj pre zlodejov. Dôležité je nepodceniť zabezpečenie prostredníctvom ochranných prvkov a tiež poistenie týchto dopravných prostriedkov. Riešení je viacero a my sa pozrieme na to, aké možnosti existujú.

image

Foto: Shutterstock

 

Okrem bicyklov aj ďalšie vozidlá

Dobrou správou je, že cyklisti, ktorí preferujú ekologický a zdraviu prospešný spôsob dopravy si môžu svoje dopravné prostriedky poistiť nielen voči riziku krádeže, al aj proti ďalším možným rizikám, ako sú napríklad škody spôsobené vandalizmom či prírodnými živlami.  

Poisťovňa Uniqa eviduje mesačne 10 až 20 krádeží tohto typu, pričom najčastejšie rieši krádeže bicyklov, ktoré tvoria približne 95 % všetkých škôd na bicykloch. Zvyšok sú prípady poškodenia bicykla či kolobežky.

Okrem klasických bicyklov už v súčasnosti poisťovne poisťujú aj elektrobicykle, kolobežky či elektrokolobežky, prívesné vozíky za bicykle, ako aj elektrické trojkolky a štvorkolky pre seniorov. Tie podľa odborného garanta pre neživotné poistenie maklérskeho domu Universal Pavla Michalca už poisťovne zaraďujú do skupiny bicykle a podobné vozidlá s pomocným motorčekom.

Ako súčasť poistenia domácnosti

Dôležitým faktorom, ktorý pri poistení bicykla býva často kľúčový, je miesto, na ktoré sa poistenie bicykla či podobného zariadenia vzťahuje. Viaceré poisťovne totiž poskytujú ochranu v rámci poistenia domácnosti, ktoré v prípade krádeže mimo nej, napríklad na verejnom priestranstve, takto vzniknutú škodu nekryje. Krytie zodpovedá rizikám dohodnutým v zmluve, či už ide o krádež, škody následkom živlov či vandalizmus, ale len na adrese poistenej domácnosti uvedenej v zmluve.

„ČSOB Poisťovňa nerozlišuje medzi bicyklom, elektrobicyklom, respektíve kolobežkou. Podľa poistných podmienok sú to športové potreby. Ich poistenie je súčasťou poistenia domácnosti do určitej štandardnej poistnej sumy v závislosti od zvoleného rozsahu poistenia (balíka),“ konštatuje hovorkyňa poisťovne Anna Jamborová.

Podľa nej ak klientovi nepostačuje štandardný limit, môže si tieto dopravné prostriedky doplnkovo pripoistiť na vyššiu hodnotu. V rámci tohto poistenia sú však športové potreby poistené iba počas ich uskladnenia v poistenej domácnosti.

Aj Uniqa všetky športové potreby kryje v poistení zariadenia domácnosti. „V rámci poistenia zodpovednosti príslušníkov domácnosti sú však poistené aj škody na zdraví či majetku, ktoré cyklista spôsobí svojou jazdou. Poistenie platí nielen doma, ale aj v celej Európe,“ dopĺňa B. Lipšicová.

Na čo si dať pri poistení pozor

V rámci poistenia bicykla proti krádeži je veľmi užitočné vopred poznať podmienky jeho zabezpečenia, ktoré sa líšia podľa toho, či je uložený v byte, pivnici, garáži, alebo zamknutý na ulici. Na základe toho potom poisťovňa rozhodne, či a v akej výške škodu klientovi preplatí.

„Pokiaľ sú bicykel, elektrobicykel či trojkolka uložené v pivnici, táto musí mať podľa podmienok poisťovní dvere uzamknuté závesným zámkom s minimálnym priemerom strmeňa 6 milimetrov, pričom uzamykanie visiaceho zámku je buď zámkom s cylindrickou vložkou, alebo s minimálne 3-číselným kódom,“ približuje P. Michalec.

Garáž musí mať plné dvere uzamknuté minimálne zámkom s cylindrickou vložkou. To isté platí aj pre kočikáreň, práčovňu, sušiareň alebo bicykláreň v bytovom dome. Keďže však ide o spoločné priestory, niektoré poisťovne pri krádeži z nich nezaplatia nič, iné majú limit rádovo v stovkách, maximálne však vo výške 500 eur.

„Ak ku krádeži bicykla predsa len dôjde na ulici a poisťovňa takéto riziko kryje, jeho rám musí byť uzamknutý k pevnému stojanu alebo k iným pevným častiam, ako je napríklad plot, zábradlie, stĺp, stojan, strešný nosič, a to zámkom typu "U" s cylindrickou vložkou alebo káblovým, lankovým či reťazovým zámkom s priemerom minimálne 8 milimetrov,“ hovorí P. Michalec.

Dôležité je tiež škodu zdokladovať napríklad zostatkami prekonaného zámku na mieste odcudzenia alebo čerstvou fotografiou uzamknutého bicykla ešte pred jeho opustením.

Praktickejšie je poistiť si priamo bicykel

Niektoré poisťovne ponúkajú aj havarijné poistenie pre bicykle a podobné vozidlá, alebo poistenie bicykla ako samostatný finančný produkt. „V porovnaní s poistením domácnosti má priame poistenie bicykla mnoho výhod. Poistenie bicykla preplatí jeho krádež v rámci celého sveta,“ uvádza hovorkyňa poisťovne Generali Katarína Ondra.

Podľa nej v prípade samostatného poistenia bicykla sa okrem krádeže toto poistenie uzatvára aj pre prípad náhodného poškodenia alebo zničenia poistenej veci nehodou pri jej prevádzkovaní či pri dopravnej nehode. Poistenie kryje aj zodpovednosť klienta za škodu spôsobenú prevádzkovaním poistenej veci.

„Pri samostatnom poistení bicykla má klient nárok na náhradu škody na rozdiel od poistenia domácnosti aj vtedy, ak bol bicykel odcudzený napríklad zo spoločných priestorov (kočikárne, spoločné pivnice), v parku alebo pred obchodom, no bicykel musí byť uzamknutý definovaným typom zámku o nejakú pevnú súčasť,“ dodáva K. Ondra.

S počtom rizík stúpa aj cena poistenia

Majitelia nových bicyklov, elektrobicyklov či elektrických kolobežiek vedia, že ich ceny sa pohybujú v stovkách až tisícoch eur. Trojkolky či štvorkolky pre seniorov stoja orientačne až od vyše tisíc do viac ako 2-tisíc eur.

Práve preto je dôležité vybrať aj poisťovňu, ktorá ponúka dostatočný limit krytia, za ktorý bude možné kúpiť prípadne taký istý prepravný prostriedok. „Niektoré poisťovne majú krytie rádovo v stovkách eur, no maximálny limit na jeden bicykel môže byť 5-tisíc eur,“ tvrdí P. Michalec.

Rovnako dôležitý je v poistných podmienkach aj rozsah rizík, pričom platí, že čím viac rizík kryje poistka a čím vyššie sú limity plnenia, tým vyššia je cena poistenia. Ideálne je doložiť cenu bicykla dokladom o jeho nákupe. Pokiaľ ho majiteľ bicykla nemá, poisťovňa môže určiť cenu bicykla podľa aktuálnej ceny nového bicykla daného modelu a výbavy.

Odložiť ho radšej v byte

V prípade poistenia hodnotnejších bicyklov či elektrobicyklov v rámci poistenia domácnosti P. Michalec odporúča uskladniť ich namiesto spoločných priestorov radšej v byte, keďže takto chránené môžu byť kryté buď do výšky 5-tisíc eur na jeden, alebo až do výšky 50 % z poistnej sumy domácnosti.

„Niektoré poisťovne majú totiž na bicykle, elektrobicykle či trojkolky pre seniorov v priestoroch mimo bytu stanovené percento plnenia z poistnej sumy domácnosti, ktoré tvorí zväčša iba 10 až 20 %. Ak by to bolo 20 %, tak z poistnej sumy domácnosti vo výške 15-tisíc eur to predstavuje 3-tisíc eur, čo pri štvorčlennej domácnosti so štyrmi bicyklami nemusí stačiť,“ upozorňuje odborný garant.

V takomto prípade navrhuje stanoviť si poistnú sumu štandardnej domácnosti vo výške minimálne 10-tisíc eur na jedného člena domácnosti bez ohľadu na vek, čo sumárne vytvorí poistenie domácnosti na minimálne 40-tisíc eur a zároveň zvýši aj krytie bicyklov na 8-tisíc eur.

Ako dobehnúť zlodejov

Ďalší spôsob, ako si majitelia drahších modelov môžu preventívne ochrániť svoj bicykel proti zlodejom, je možnosť zaregistrovať si ho v registri bicyklov a dokúpiť si identifikačnú známku s jedinečným QR kódom. Podľa P. Michalca zlodejom tento krok skomplikuje opätovný predaj kradnutého bicykla, keďže naskenovaním QR kódu je ho možné okamžite identifikovať a nájsť tak právoplatného majiteľa.

Bonusom môžu byť asistenčné služby

Cyklistom sa okrem poistenia môžu v prípade nečakanej udalosti zísť asistenčné služby v rámci celej Európy, ktoré sú najčastejšou súčasťou poistenia vo forme benefitu. Využijú ich napríklad v prípade nehody, keď je potrebné zabezpečiť odvoz cyklistu do zdravotníckeho zariadenia, odvoz bicykla do servisu či jeho opravu po nehode.

Cykloasistencia je nonstop asistenčná služba, ktorá klientom na Slovensku poskytne pomoc a opravu na mieste v prípade defektu alebo poruchy bicykla či elektrobicykla, respektíve odvoz do najbližšieho servisu alebo domov, ak opravu nie je možné vykonať na mieste. Cykloasistencia je automatickou súčasťou každého poistenia, no samostatné poistenie iba bicyklov, elektrobicyklov či kolobežiek neposkytujeme,“ opisuje A. Jamborová.

Pre poisťovňu je potrebné spísať zápis

V prípade krádeže bicykla je nevyhnutné na miesto činu privolať políciu, ktorá spíše zápis potrebný pri hlásení poistnej udalosti. Dôležité je nezabudnúť urobiť si aj viacero fotografií z miesta krádeže.

Kľúčové slová

logo
Prečítajte si tiež:
25.9.2023 Martin Jamnický

E-commerce čelí nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily, kľúčové sú zručnosti a zanietenie uchádzačov

Odvetvie e-commerce rástlo ako jedno z mála aj počas pandémie koronavírusu. Nárast sa síce v ostatných mesiacoch spomalil, no vo väčšine ...

25.9.2023 Dominik Horváth

Zakladateľmi neobanky Revolut sú Ukrajinec a Rus. Ako spolu vychádzajú a aký to má vplyv na ich biznis?

Neobanka Revolut vznikla v roku 2015 a rýchlo sa stala najúspešnejším britským startupom v histórii. Za jej vydareným príbehom stojí rodák ...

24.9.2023 Redakcia FinReport

JPMorgan prináša nový spôsob platenia prostredníctvom klepnutia na iPhone

Tak, ako sa vyvíjajú moderné technológie, pribúdajú aj nové spôsoby platenia. Na jednom takom pracovala aj americká banka JPMorgan, ktorá ...

24.9.2023 Redakcia FinReport

Úrazové poistenie je potrebné prehodnocovať a aktualizovať rovnako ako poistenie nehnuteľnosti

Úrazy sa častejšie stávajú mužom ako ženám. Najohrozenejšou vekovou skupinou sú „násťroční“ študenti či žiaci, a potom dospelí ...

23.9.2023 Redakcia FinReport

Nový zamestnanecký benefit prinesie revolúciu vo výplatách

Pri uchádzaní sa o prácu musia o svoju pracovnú budúcnosť zabojovať nielen noví potenciálni zamestnanci, ale funguje to aj naopak, keď sa o ...

23.9.2023 Redakcia FinReport

Reštaurácie: Elektronické stravenky sú na vzostupe, využívanie kešu ustupuje

Väčšina reštaurácií na Slovensku v súčasnosti využíva digitálne technológie ako súčasť svojich prevádzok, aby zabezpečili komfort ...

22.9.2023 Robert Juriš

ECB skúma kvalitu súčasných eurobankoviek a zároveň pracuje na ich redizajne

Európska centrálna banka už počas minulého roka ohlásila redizajn eurobankoviek, ktoré sú v nezmenenej podobe v obehu už viac ako dve ...

21.9.2023 Roland Régely

Komerčné zdravotné pripoistenie: Čo všetko by mohlo obsahovať a kedy sa ho dočkáme?

Kým v západných krajinách, ako sú Rakúsko, Francúzsko, Dánsko a Holandsko, existuje koncept komerčného zdravotného pripoistenia už roky, ...

18.9.2023 Zuzana Fryč

Poľnohospodárska úroda patrí medzi najrizikovejšie oblasti poistenia. Kde a ako je možné si ju poistiť?

Dôležitú úlohu v kvalite a objeme úrody plodín hrá počas celého roka počasie, ktoré je v posledných rokoch čoraz nevyspytateľnejšie. ...

15.9.2023 Redakcia FinReport

V bankách pôsobiacich na Slovensku je len minimum slovenského kapitálu

Základné imanie bánk pôsobiacich na slovenskom finančnom trhu má mimoriadne pestrú štruktúru. Kapitál pochádzajúci zo zahraničia ovláda ...

14.9.2023 Zuzana Fryč

Ako si poistiť splácanie hypotéky čo najefektívnejšie z hľadiska ceny a pokrytia možných rizík?

Pri žiadosti o úver na bývanie banky v súčasnosti ponúkajú na ochranu schopnosti splácania hypotéky takzvané bankopoistenie, respektíve ...

14.9.2023 Redakcia FinReport

Europarlament sprísňuje podmienky poskytovania spotrebiteľských úverov, týka sa to aj tých našich

Poslanci Európskeho parlamentu sa opäť zaoberali sprísňovaním pravidiel poskytovania spotrebiteľských úverov. Schválili smernicu, podľa ...

14.9.2023 Redakcia FinReport

Ročne sa v školách stane až 11-tisíc úrazov. Pomôže napríklad detské životné poistenie

Úrazovosť v školách sa každým rokom zvyšuje. Tvrdí to Ministerstvo školstva SR na základe vlastnej databázy dát. Aktuálne predstavuje ...

13.9.2023 Redakcia FinReport

Slovenská sporiteľňa zvýšila úroky na termínovaných vkladoch

Slovenská sporiteľňa od dnes zvýšila úrokové sadzby na svojich termínovaných vkladoch. Ak bankoví klienti splnia niekoľko ďalších ...

13.9.2023 Miloslava Némová

Viaceré banky zmenili ceny svojich služieb, väčšina úprav sa týka predčasného splácania úverov

Slovenské banky vo veľkom menia svoje obchodné podmienky a cenníky služieb. Na začiatku septembra viaceré banky pôsobiace na slovenskom ...

12.9.2023 Roland Régely

Mimoriadne splátky hypotéky sa dajú robiť častejšie a bez poplatku, no len málokto si to môže dovoliť

Slovenské banky po novom musia umožniť klientom s hypotékou vykonávať bezplatné mimoriadne splátky častejšie ako v minulosti. Predtým, ...

12.9.2023 Redakcia FinReport

Poisťovňa Uniqa dosiahla v prvom polroku tohto roku čistý zisk takmer 38 miliónov eur

Za prvých šesť mesiacov tohto roka Uniqa v Českej republike a na Slovensku podľa predbežných údajov predpísala na poistnom celkovo 416,77 ...

11.9.2023 Zuzana Fryč

Desať rád, ako postupovať pri zmene zdravotnej poisťovne

Keďže zmenu zdravotnej poisťovne je možné urobiť len raz za rok, a to najneskôr do 30. septembra, je najvyšší čas dozvedieť sa viac, čo ...

Mobilná aplikácia
VISA MasterCard Maestro Apple Pay Google Pay