Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Ako si vybrať životné poistenie pre dieťa – poistiť ho samostatne, či spoločne s rodičmi?

Zuzana Fryč Banky a poisťovne Poslať

Na trhu aktuálne existuje viacero možností, ako poistiť život dieťaťa už od jeho narodenia. Odborníci v oblasti životného poistenia preto prinášajú odpovede na to, aké výhody môže mať životné poistenie detí spolu s rodičmi v rámci jednej poistnej zmluvy a aké benefity môžu zase ponúknuť samostatné detské produkty životného poistenia.

životné poistenie pre dieťa

Foto: Shutterstock

Každé dieťa by malo byť poistené

Životné poistenie pre deti zohráva dôležitú úlohu najmä pri vážnych úrazoch a trvalých následkoch úrazov, ale aj pri ďalších druhoch rizík. Analytici preto odporúčajú v ideálnom prípade uzatvoriť životné poistenie pre každé dieťa už od jeho narodenia. Napriek tomu je trend v súčasnosti iný, pričom podľa riaditeľky pre životné poistenie spoločnosti Umbrella Group Beáty Ihring každé druhé dieťa takéto poistenie nemá.

„Počet vážnych úrazov u detí je pritom alarmujúci, pribúdajú detskí onkopacienti a následkom životného štýlu bez pravidelného pohybu čoraz viac detí trpí obezitou a cukrovkou. Povedala by som, že poistenie dieťaťa je nevyhnutnosťou. Okrem faktu, že pri vážnej chorobe alebo vážnom úraze dieťaťa jeden z rodičov musí zostať doma pri dieťati, čím dochádza k výpadku príjmu, je dôležité povedať, že takýto úraz alebo choroba môže mať doživotný následok. Práve poistné plnenie z takéhoto poistenia môže následky zmierniť a poskytnúť prostriedky na liečbu,“ uvádza odborníčka.

Jedinou výnimkou, kedy poistenie dieťaťa nemusí byť nevyhnutné, môžu byť podľa finančného analytika Mariána Búlika z OVB Allfinanz Slovensko prípady, keď majú rodičia dostatočné finančné rezervy a sú schopní finančne zvládnuť aj náklady pri kritickej chorobe dieťaťa a dlhodobom liečení.

Pri úvahe o detskom životnom poistení je podľa hovorkyne poisťovne Uniqa Beáty Lipšicovej mimoriadne dôležité zohľadniť aj to, že voči finančnej strate pre rodinu a pre dieťa je zároveň dôležité poistenie rodiča v rozsahu primeranom jeho podielu na finančnom zabezpečovaní rodiny.  

47846

Ako vybrať vhodné životné poistenie

Poisťovne naprieč trhom poskytujú v zásade dva základné spôsoby, ako uzatvoriť životné poistenie pre dieťa. Prvou z možností je samostatné životné poistenie pre deti, pričom na trhu ho poskytujú napríklad poisťovne Allianz – Slovenská poisťovňa, Kooperativa, Komunálna poisťovňa či Uniqa.

Druhou možnosťou je uzatvoriť detské pripostenie v rámci životného poistenia pre dospelých, čo znamená, že rodič aj dieťa sú poistení jednou poistnou zmluvou. Tento spôsob poskytujú na trhu napríklad ČSOB Poisťovňa, Generali, NN Životná poisťovňa alebo Youplus. Niektoré poisťovne na trhu ponúkajú klientom na výber z obidvoch možností, keďže výber poistenia pre dieťa závisí najmä od preferencií rodiča a jeho špecifických potrieb.

Niekto odporúča samostatnú zmluvu, iný spoločnú s rodičmi

Líšia sa aj názory odborníkov v oblasti životného poistenia. Kým niektorí z nich odporúčajú poistiť dieťa v rámci jednej zmluvy spolu s dospelým, druhí radia vybrať pre dieťa samostatnú detskú poistku. Obe možnosti môžu priniesť určité výhody, ako aj nevýhody.

Spoločná zmluva prináša prehľadnosť a finančnú výhodnosť

Podľa M. Búlika v poistnej ochrane dospelého a dieťaťa existuje len jediný rozdiel. Kým pri dospelých osobách je dôležitá kombinácia štyroch kľúčových rizík, ktorými sú smrť, trvalé následky, invalidita a kritické choroby, pri dieťati sú zásadné poistenia pre prípad trvalých následkov úrazu, kritickej choroby a invalidity z mladosti.

Preto jednoznačne odporúča poistiť rodičov aj dieťa spoločne v jednej zmluve. Výhodou jenielen finančná výhodnosť, ale aj praktickosť, keďže jedna zmluva na životné poistenie pre celú rodinu umožňuje zachovať si prehľad o nastavení poistenia.

„Aj pri jednej zmluve je možné nastaviť vybranú zostavu rizík a odlíšiť poistné sumy tak, aby poistenie chránilo a zároveň bolo finančne efektívne. Pri jednej zmluve získava dieťa rovnakú zľavu z poistného ako rodič. V praxi platí, že čím vyššie je poistné na zmluve, a v niektorých poisťovniach aj čím je viac pripoistení, tým rodina dostáva vyššiu zľavu na celkové poistné za zmluvu,“ zdôvodňuje analytik. 

NN poisťovňa napríklad neposkytuje samostatný produkt určený výhradne pre deti, no životné poistenie dospelého klienta môže byť zostavené z takých doplnkových poistení, ktoré sú určené pre deti aj pre dospelých, a môže sa uzatvoriť až do dospelosti dieťaťa. „Dieťa má pritom zľavu z výšky poistného. Navyše máme doplnkové poistenie kritických chorôb pre deti, ktoré je určené vyslovene pre ne,“ opisuje PR manažérka poisťovne Daniela Tomášková.

67315

Detské produkty poskytujú ďalšie bonusy

Na druhej strane sú tu samostatné poistné produkty pre deti, ktoré podľa B. Ihring kryjú typické riziká detského veku, ako sú menšie úrazy, popáleniny, vykĺbenia, poranenia po napadnutí zvieraťom, ale aj vybrané závažné ochorenia vyskytujúce sa prevažne v detskom veku. Výhoda spočíva v tom, že sú často ponúkané s extra plnením navyše či s bonusmi.

Príkladom môže byť dvojnásobné plnenie počas prázdnin, krytie popálenín nižšieho stupňa či pediater po telefóne. Niektoré poisťovne ponúkajú okrem poistenia štandardných detských rizík aj modernejšie pripoistenia, ako invalidita z mladosti či odkázanosť dieťaťa, ktoré ponúka napríklad poisťovňa Youplus. Pripoistenie odkázanosti dieťaťa predstavuje alternatívu poistenia invalidity u dospelých. Riaditeľka B. Ihring preto odporúča využiť skôr detské produkty.

Posudzovanie zdravotného stavu pri vstupe do poistenia je zároveň menej prísne, niektoré poisťovne neriešia rizikovú skupinu pri výkone športu do 18 rokov, vďaka čomu nie je ani prirážka na poistnom,“ dodáva odborníčka.

Poistenie je ideálne do dovŕšenia dospelosti

Časové ohraničenie detského poistenia by podľa nej malo byť od narodenia do 18 rokov. Niektoré poisťovne však poskytujú možnosť poistenia dieťaťa až do 25 rokov. „Tu je potrebné dať si pozor aj na to, že ak má dieťa poistenie kritických chorôb do 25. roku, po dovŕšení dospelosti ho už detský balíček kritických chorôb nemusí plnohodnotne kryť,“ upozorňuje B. Ihring s tým, že pri uzatváraní životného poistenia starším deťom, respektíve dospievajúcim od 15. roku, už odporúča poistné produkty určené pre dospelých.

Analytik M. Búlik dodáva, že najneskôr v momente osamostatnenia sa či prvého stáleho povolania by sa poistná ochrana dieťaťa mala zmeniť na poistenie dospelého človeka. Pri riziku smrti všetko závisí od toho, či mladý dospelý človek má alebo nemá vlastnú rodinu či záväzky, napríklad v podobe hypotéky. V prípade záväzkov či rodiny by riziko smrti malo byť ošetrené patričnou poistnou sumou.

Poisťovne reagujú na rôzne prípady

Niektoré poisťovne v rámci životného poistenia dieťaťa poskytujú aj oslobodenie od platenia poistného v prípade vážneho ochorenia dieťaťa, kedy to rodina okamžite pocíti aj finančne. „Ak dieťa prekvapí vážna choroba, poisťovňa Uniqa napríklad vyplatí jednorazovú sumu a preberie na seba ďalšie platenie poistného za kapitálové životné poistenie, čo výrazne odbremení rodinu v ťažkom období a dieťatko zostane finančne zabezpečené,“ opisuje B. Lipšicová.

Navyše dospelý poistený si môže dohodnúť aj krytie úplnej alebo čiastočnej invalidity a tiež sirotský dôchodok. V prípade úmrtia poisteného rodiča bude poisťovňa dieťaťu vyplácať sirotský dôchodok, vďaka čomu zostane nielen poistené, ale aj zabezpečené do budúcnosti. Záväzok platenia poistného a aj kumulovanie finančných prostriedkov pre dieťa do budúcnosti v tomto prípade na seba preberie poisťovňa.

Kľúčové je, čo vlastne chcú rodičia poistením pokryť

Pri výbere vhodného životného poistenia pre dieťa bude rozhodujúce pre rodičov jednoznačne aj to, či majú záujem o rizikové životné poistenie dieťaťa zamerané výhradne na krytie poistných rizík, alebo rozmýšľajú nad životným poistením pre dieťa so sporiacou zložkou. Aké možnosti sa im núkajú, ktoré sa v súčasnosti oplatia viac a ktoré menej, priblížime v našom ďalšom našom článku o životnom poistení. 

logo
Prečítajte si tiež:
24.5.2024 Jana Schochmann

Rastislav Havran: Spochybňovanie status quo ma posúva vpred

Rastislav Havran pôsobí vo funkcii generálneho riaditeľa spoločnosti UNIQA necelý rok. Pred nástupom do najvyššej pozície riadil rezort ...

24.5.2024 Redakcia FinReport

Životné minimum sa od 1. júla 2024 zvýši na 273,99 eura

Životné minimum bude opäť o niečo vyššie. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vypracovalo nové opatrenie, ktoré túto sumu ...

23.5.2024 Redakcia FinReport

Bankový sektor na Slovensku sa usiluje podnikať udržateľným spôsobom

Banky na Slovensku sú v porovnaní s ostatnými spoločnosťami na trhu verejnosťou vnímané ako zodpovedné firmy. Prispieva k tomu aj ich ...

23.5.2024 Martina Staňová

Hypotéku na Slovensku môžu získať aj občania pracujúci v zahraničí

Za hranicami pracujú desaťtisíce Slovákov. Ak sa rozhodnú kúpiť si nehnuteľnosť na Slovensku, môžu ju financovať pomocou hypotekárneho ...

23.5.2024 Redakcia FinReport

Slovákov láka digitálne nomádstvo, potrebné je však myslieť aj na poistenie

V súčasnosti žije na svete v režime digitálneho nomádstva približne 40 miliónov ľudí. Toto číslo rapídne vzrástlo počas a po pandémii ...

23.5.2024 Robert Juriš

Viac ako 7 % Európanov pracuje dlho, hoci trendom je skracovanie pracovného času

Všeobecným trendom v oblasti zamestnávania a zamestnanosti je zvyšovanie efektivity práce a s tým súvisiace skracovanie počtu odpracovaných ...

23.5.2024 Redakcia FinReport

Vodiči stále nechápu, že pri nehode pod vplyvom alkoholu im poistenie nepomôže

Alkohol za volant na Slovensku jednoducho nepatrí. Napriek tomu sú niektorí vodiči doslova nepoučiteľní. Len Allianz – Slovenská ...

22.5.2024 Redakcia FinReport

Produkcia automobiliek klesla o takmer 15 %, spomaľuje aj slovenský priemysel

Významný pokles predaja aj výroby. Tak hodnotia automobilky na Slovensku tohtoročné prvé tri mesiace z pohľadu počtu vyrobených áut. Toto ...

22.5.2024 Redakcia FinReport

Revolut vyzval krajiny EÚ na boj proti finančným podvodom na sociálnych sieťach

V druhej polovici roka 2023 sa tri zo štyroch (77 %) všetkých podvodov nahlásených zákazníkmi Revolutu v krajinách Európskeho hospodárskeho ...

22.5.2024 Mário Špilberger

S hypotékou je možné financovať aj kúpu nebytových priestorov na bývanie, má to však svoje limity

Viete, čo majú spoločné apartmány, ateliéry a pivničné byty? Hoci sú mnohé z nich evidované ako nebytové priestory, developeri ich často ...

22.5.2024 Martin Jamnický

Slovenské matky sporia svojim deťom viac ako českí muži

Rodičov, ktorí investujú peniaze pre svoje deti, postupne pribúda. Na Slovensku dokonca o niečo rýchlejšie než v susednom Česku. Kým u nás ...

21.5.2024 Roland Régely

Oplatí sa v čase vysokých úrokov robiť mimoriadnu splátku hypotéky či predčasne splatiť úver?

Splácate hypotekárny úver a napriek vysokým životným nákladom sa vám darí odložiť si niečo „bokom“. Čo s takto ušetrenými peniazmi ...

20.5.2024 Redakcia FinReport

Rusko zmrazilo účty a zablokovalo aktíva v hodnote 700 miliónov eur trom západným bankám

Sankcie Západu voči Rusku vytvorili novú situáciu, ktorá je precedensom vo vzťahoch oboch strán. Ruský súd totiž trom západným bankám ...

17.5.2024 Redakcia FinReport

Aj dobrovoľní hasiči už majú vlastné poistenie zodpovednosti za škodu

Na Slovensku je evidovaných približne 80-tisíc dobrovoľných hasičov, ktorí doteraz nemali možnosť uzavrieť si poistenie zodpovednosti za ...

17.5.2024 Robert Juriš

Anketa: Tretí najdôležitejší kanál predaja poistných produktov je telesales

Sprostredkovanie poistenia už dlhšie nestojí len na osobnej ponuke a fyzickej komunikácii. Tento predajný kanál dopĺňajú aj ďalšie dva v ...

16.5.2024 Mário Špilberger

Poistenie na hory vám dokáže ušetriť stovky a možno aj desaťtisíce eur

Jednodňové poistenie turistu vyjde aj menej ako na jedno euro, no pokryje náklady horskej záchrannej služby nad rámec verejného zdravotného ...

16.5.2024 Redakcia FinReport

Skupina J&T dosiahla vlani rekordný zisk 278,7 milióna eur

Bankový holding J&T FINANCE GROUP SE uzavrel minulý rok s historicky najvyšším čistým ziskom v celkovej výške 278,7 milióna eur. V ...

16.5.2024 Martin Jamnický

Zdravotné poisťovne v prvom štvrťroku 2024 zaznamenali stratu 23,2 milióna eur

Hoci zdravotné poisťovne vlani vygenerovali zisk, z ktorého dokázali vyplatiť svojim akcionárom aj dividendy, v prvom štvrťroku tohto roku sa ...

Mobilná aplikácia
VISA MasterCard Maestro Apple Pay Google Pay