Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Ako si vybrať životné poistenie pre dieťa – poistiť ho samostatne, či spoločne s rodičmi?

Zuzana Fryč Banky a poisťovne Poslať

Na trhu aktuálne existuje viacero možností, ako poistiť život dieťaťa už od jeho narodenia. Odborníci v oblasti životného poistenia preto prinášajú odpovede na to, aké výhody môže mať životné poistenie detí spolu s rodičmi v rámci jednej poistnej zmluvy a aké benefity môžu zase ponúknuť samostatné detské produkty životného poistenia.

image

Foto: Shutterstock

Každé dieťa by malo byť poistené

Životné poistenie pre deti zohráva dôležitú úlohu najmä pri vážnych úrazoch a trvalých následkoch úrazov, ale aj pri ďalších druhoch rizík. Analytici preto odporúčajú v ideálnom prípade uzatvoriť životné poistenie pre každé dieťa už od jeho narodenia. Napriek tomu je trend v súčasnosti iný, pričom podľa riaditeľky pre životné poistenie spoločnosti Umbrella Group Beáty Ihring každé druhé dieťa takéto poistenie nemá.

„Počet vážnych úrazov u detí je pritom alarmujúci, pribúdajú detskí onkopacienti a následkom životného štýlu bez pravidelného pohybu čoraz viac detí trpí obezitou a cukrovkou. Povedala by som, že poistenie dieťaťa je nevyhnutnosťou. Okrem faktu, že pri vážnej chorobe alebo vážnom úraze dieťaťa jeden z rodičov musí zostať doma pri dieťati, čím dochádza k výpadku príjmu, je dôležité povedať, že takýto úraz alebo choroba môže mať doživotný následok. Práve poistné plnenie z takéhoto poistenia môže následky zmierniť a poskytnúť prostriedky na liečbu,“ uvádza odborníčka.

Jedinou výnimkou, kedy poistenie dieťaťa nemusí byť nevyhnutné, môžu byť podľa finančného analytika Mariána Búlika z OVB Allfinanz Slovensko prípady, keď majú rodičia dostatočné finančné rezervy a sú schopní finančne zvládnuť aj náklady pri kritickej chorobe dieťaťa a dlhodobom liečení.

Pri úvahe o detskom životnom poistení je podľa hovorkyne poisťovne Uniqa Beáty Lipšicovej mimoriadne dôležité zohľadniť aj to, že voči finančnej strate pre rodinu a pre dieťa je zároveň dôležité poistenie rodiča v rozsahu primeranom jeho podielu na finančnom zabezpečovaní rodiny.  

47846

Ako vybrať vhodné životné poistenie

Poisťovne naprieč trhom poskytujú v zásade dva základné spôsoby, ako uzatvoriť životné poistenie pre dieťa. Prvou z možností je samostatné životné poistenie pre deti, pričom na trhu ho poskytujú napríklad poisťovne Allianz – Slovenská poisťovňa, Kooperativa, Komunálna poisťovňa či Uniqa.

Druhou možnosťou je uzatvoriť detské pripostenie v rámci životného poistenia pre dospelých, čo znamená, že rodič aj dieťa sú poistení jednou poistnou zmluvou. Tento spôsob poskytujú na trhu napríklad ČSOB Poisťovňa, Generali, NN Životná poisťovňa alebo Youplus. Niektoré poisťovne na trhu ponúkajú klientom na výber z obidvoch možností, keďže výber poistenia pre dieťa závisí najmä od preferencií rodiča a jeho špecifických potrieb.

Niekto odporúča samostatnú zmluvu, iný spoločnú s rodičmi

Líšia sa aj názory odborníkov v oblasti životného poistenia. Kým niektorí z nich odporúčajú poistiť dieťa v rámci jednej zmluvy spolu s dospelým, druhí radia vybrať pre dieťa samostatnú detskú poistku. Obe možnosti môžu priniesť určité výhody, ako aj nevýhody.

Spoločná zmluva prináša prehľadnosť a finančnú výhodnosť

Podľa M. Búlika v poistnej ochrane dospelého a dieťaťa existuje len jediný rozdiel. Kým pri dospelých osobách je dôležitá kombinácia štyroch kľúčových rizík, ktorými sú smrť, trvalé následky, invalidita a kritické choroby, pri dieťati sú zásadné poistenia pre prípad trvalých následkov úrazu, kritickej choroby a invalidity z mladosti.

Preto jednoznačne odporúča poistiť rodičov aj dieťa spoločne v jednej zmluve. Výhodou jenielen finančná výhodnosť, ale aj praktickosť, keďže jedna zmluva na životné poistenie pre celú rodinu umožňuje zachovať si prehľad o nastavení poistenia.

„Aj pri jednej zmluve je možné nastaviť vybranú zostavu rizík a odlíšiť poistné sumy tak, aby poistenie chránilo a zároveň bolo finančne efektívne. Pri jednej zmluve získava dieťa rovnakú zľavu z poistného ako rodič. V praxi platí, že čím vyššie je poistné na zmluve, a v niektorých poisťovniach aj čím je viac pripoistení, tým rodina dostáva vyššiu zľavu na celkové poistné za zmluvu,“ zdôvodňuje analytik. 

NN poisťovňa napríklad neposkytuje samostatný produkt určený výhradne pre deti, no životné poistenie dospelého klienta môže byť zostavené z takých doplnkových poistení, ktoré sú určené pre deti aj pre dospelých, a môže sa uzatvoriť až do dospelosti dieťaťa. „Dieťa má pritom zľavu z výšky poistného. Navyše máme doplnkové poistenie kritických chorôb pre deti, ktoré je určené vyslovene pre ne,“ opisuje PR manažérka poisťovne Daniela Tomášková.

67315

Detské produkty poskytujú ďalšie bonusy

Na druhej strane sú tu samostatné poistné produkty pre deti, ktoré podľa B. Ihring kryjú typické riziká detského veku, ako sú menšie úrazy, popáleniny, vykĺbenia, poranenia po napadnutí zvieraťom, ale aj vybrané závažné ochorenia vyskytujúce sa prevažne v detskom veku. Výhoda spočíva v tom, že sú často ponúkané s extra plnením navyše či s bonusmi.

Príkladom môže byť dvojnásobné plnenie počas prázdnin, krytie popálenín nižšieho stupňa či pediater po telefóne. Niektoré poisťovne ponúkajú okrem poistenia štandardných detských rizík aj modernejšie pripoistenia, ako invalidita z mladosti či odkázanosť dieťaťa, ktoré ponúka napríklad poisťovňa Youplus. Pripoistenie odkázanosti dieťaťa predstavuje alternatívu poistenia invalidity u dospelých. Riaditeľka B. Ihring preto odporúča využiť skôr detské produkty.

Posudzovanie zdravotného stavu pri vstupe do poistenia je zároveň menej prísne, niektoré poisťovne neriešia rizikovú skupinu pri výkone športu do 18 rokov, vďaka čomu nie je ani prirážka na poistnom,“ dodáva odborníčka.

Poistenie je ideálne do dovŕšenia dospelosti

Časové ohraničenie detského poistenia by podľa nej malo byť od narodenia do 18 rokov. Niektoré poisťovne však poskytujú možnosť poistenia dieťaťa až do 25 rokov. „Tu je potrebné dať si pozor aj na to, že ak má dieťa poistenie kritických chorôb do 25. roku, po dovŕšení dospelosti ho už detský balíček kritických chorôb nemusí plnohodnotne kryť,“ upozorňuje B. Ihring s tým, že pri uzatváraní životného poistenia starším deťom, respektíve dospievajúcim od 15. roku, už odporúča poistné produkty určené pre dospelých.

Analytik M. Búlik dodáva, že najneskôr v momente osamostatnenia sa či prvého stáleho povolania by sa poistná ochrana dieťaťa mala zmeniť na poistenie dospelého človeka. Pri riziku smrti všetko závisí od toho, či mladý dospelý človek má alebo nemá vlastnú rodinu či záväzky, napríklad v podobe hypotéky. V prípade záväzkov či rodiny by riziko smrti malo byť ošetrené patričnou poistnou sumou.

Poisťovne reagujú na rôzne prípady

Niektoré poisťovne v rámci životného poistenia dieťaťa poskytujú aj oslobodenie od platenia poistného v prípade vážneho ochorenia dieťaťa, kedy to rodina okamžite pocíti aj finančne. „Ak dieťa prekvapí vážna choroba, poisťovňa Uniqa napríklad vyplatí jednorazovú sumu a preberie na seba ďalšie platenie poistného za kapitálové životné poistenie, čo výrazne odbremení rodinu v ťažkom období a dieťatko zostane finančne zabezpečené,“ opisuje B. Lipšicová.

Navyše dospelý poistený si môže dohodnúť aj krytie úplnej alebo čiastočnej invalidity a tiež sirotský dôchodok. V prípade úmrtia poisteného rodiča bude poisťovňa dieťaťu vyplácať sirotský dôchodok, vďaka čomu zostane nielen poistené, ale aj zabezpečené do budúcnosti. Záväzok platenia poistného a aj kumulovanie finančných prostriedkov pre dieťa do budúcnosti v tomto prípade na seba preberie poisťovňa.

Kľúčové je, čo vlastne chcú rodičia poistením pokryť

Pri výbere vhodného životného poistenia pre dieťa bude rozhodujúce pre rodičov jednoznačne aj to, či majú záujem o rizikové životné poistenie dieťaťa zamerané výhradne na krytie poistných rizík, alebo rozmýšľajú nad životným poistením pre dieťa so sporiacou zložkou. Aké možnosti sa im núkajú, ktoré sa v súčasnosti oplatia viac a ktoré menej, priblížime v našom ďalšom našom článku o životnom poistení. 

Kľúčové slová

logo
Prečítajte si tiež:
6.6.2023 Zuzana Fryč

Financovať bývanie ľuďom s ŤZP pomáha aj Štátny fond rozvoja bývania

Keďže banky pre ťažko zdravotne postihnuté (ŤZP) osoby neposkytujú žiadne zásadné výhody pri žiadaní o úver na bývanie, cesta k ...

6.6.2023 Martin Jamnický

Kryptoburza Binance čelí 13 obvineniam, ku dnu ťahá aj dôveru v kryptomeny

Americká Komisia pre cenné papiere a burzy žaluje najväčšiu kryptomenovú burzu Binance a spolu s ňou aj jej zakladateľa a šéfa Changpeng ...

6.6.2023 Redakcia FinReport

Maloobchodné tržby stále klesajú, prepad niektorých je až dvojciferný

Maloobchodné tržby v posledných troch mesiacoch klesali. V apríli 2023 skončili v dvojcifernom mínuse až štyri z deviatich položiek tohto ...

6.6.2023 Robert Juriš

Národná banka Slovenska odobrala licenciu poisťovni Novis, poslala ju do likvidácie

Národná banka Slovenska rozhodnutím z 1. júna 2023 odobrala povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti spoločnosti Novis so sídlom v ...

6.6.2023 Redakcia FinReport

O prvenstvo v oblasti umelej inteligencie najintenzívnejšie bojujú Google a Microsoft

Po neúspešnej stávke spoločnosti Meta na vývin metaverza sú to už len firmy Google a Microsoft, ktoré bojujú o prvenstvo v oblasti umelej ...

6.6.2023 Redakcia FinReport

Slovenská ekonomika začala rok 2023 s rastom 1 %, ktorý je však najpomalší za posledné dva roky

Hrubý domáci produkt (HDP) v prvom štvrťroku 2023 medziročne vzrástol o 1 %. Objem HDP v bežných cenách bol medziročne vyšší o 13 % a ...

6.6.2023 Redakcia FinReport

Zamestnanosť na Slovensku stúpa najmä v službách a v Bratislavskom kraji

Počet ľudí pracujúcich na Slovensku na začiatku tohto roku mierne vzrástol v 11 z 18 sledovaných odvetví ekonomiky. Vývoj podporil najmä ...

5.6.2023 Roland Régely

Maximálna hypotéka od júla 2023 opäť klesne a dosiahne na ňu menej ľudí

Od júla tohto roku sa zvyšuje životné minimum, a preto stúpne aj suma, ktorú je potrebné odpočítať od príjmu žiadateľa o hypotéku. To ...

3.6.2023 Redakcia FinReport

Alkohol za volantom môže vyjsť vodiča aj na 100-tisíc eur

Každú desiatu smrteľnú nehodu vo svete spôsobí alkohol, pričom prvenstvo v rebríčku si drží východná Európa. Ak vodič spôsobí nehodu ...

2.6.2023 Zuzana Fryč

Záujem o elektromobily rastie, poisťovne preto prichádzajú s vylepšeným poistným krytím

Počet elektromobilov a plug-in hybridov aj na slovenských cestách neustále rastie. Poisťovne prispôsobujú svoju ponuku produktov aj tejto ...

1.6.2023 Redakcia FinReport

Najinovatívnejšou bankou v strednej a východnej Európe je Tatra banka

Global Finance priniesol zoznam najinovatívnejších bánk na svete. V oblasti strednej a východnej Európy zvíťazila Tatra ...

1.6.2023 Redakcia FinReport

Prezidentka podpísala novinky v zákone o stavebnom sporení

Právnym nástupcom stavebnej sporiteľne po jej zlúčení alebo predaji by v budúcnosti mohla byť napríklad aj banka. V minulosti to možné ...

1.6.2023 Redakcia FinReport

Slovenská sporiteľňa a Prima banka prinášajú nové hypotéky so zvýšenými úrokovými sadzbami

Dve banky pôsobiace na slovenskom finančnom trhu vstupujú do nového mesiaca so zmenenými –zvýšenými úrokovými sadzbami svojich ...

31.5.2023 Robert Juriš

Poisťovne na Slovensku vlani vygenerovali zisky v objeme 191 miliónov eur

Tak, ako sa vlani darilo bankám dosahovať rekordné zisky, úspešné boli aj poisťovne pôsobiace na slovenskom finančnom trhu. Ich zisk v roku ...

30.5.2023 Redakcia FinReport

Ratingová agentúra S&P potvrdila skupine Uniqa rating A so stabilným výhľadom

Medzinárodná ratingová agentúra Standard & Poor's (S&P) potvrdila doterajší rating A pre európsku skupinu Uniqa Insurance Group, pre rakúsku ...

30.5.2023 Redakcia FinReport

UBS kúpila Credit Suisse za 3 miliardy, no prevzatie banky ju bude stáť ďalších vyše 15 miliárd eur

Prevzatie skrachovanej banky Credit Suisse švajčiarskou trhovou jednotkou – bankou UBS, bude stáť viac ako 15,5 miliardy eur. Toto prevzatie ...

29.5.2023 Redakcia FinReport

Tatra banka prináša NFC vizitky, ktoré sa nahrávajú priamo do mobilov

Tatra banka začala používať unikátne a technologicky moderné NFC vizitky. Firemní klienti a klienti privátneho bankovníctva patria medzi ...

29.5.2023 Martin Jamnický

Čo je nevyhnutné vedieť v súvislosti s cestovným poistením na prahu dovolenkovej sezóny

Začiatkom mája 2023 Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) odvolala globálny stav núdze v súvislosti s ochorením Covid-19. Prakticky do ...

Mobilná aplikácia
VISA MasterCard Maestro Apple Pay Google Pay