Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Ako sa vyvarovať TOP 7 chýb, ktorých sa najčastejšie dopúšťame pri životnom poistení

Redakcia FinReport Banky a poisťovne
SK
EN
Poslať

Slováci sa čoraz intenzívnejšie zaujímajú o životné poistenie. Súvisí to predovšetkým s pandémiou COVID-19. Ľudia sa pýtajú, ako im tento produkt môže finančne pomôcť pri výpadku príjmu počas PN, OČR, hospitalizácie, alebo aj v súvislosti s kritickými chorobami. Častejšie žiadajú aj o kontrolu svojho existujúceho poistenia.

image

Foto: Shutterstock

 

Napriek tomu, že už druhý rok trvajúca pandémia koronavírusu prebrala Slovákov k zvýšenej aktivite aj na poli životného poistenia, stále sa dopúšťajú niekoľkých základných chýb. Toto je 7 najzásadnejších z nich, ktoré vyberá a vysvetľuje riaditeľ pre životné poistenie v spoločnosti FinGO.sk Patrik Szabó. 

1) Za poistenie chceme platiť čo najmenej

Podľa prieskumu medzi maklérmi spoločnosti sa až 74 % ľudí zaujíma o najlacnejšie životné poistenie. Hlavnou príčinou je nízka finančná gramotnosť obyvateľstva, a teda aj slabá vzdelanosť ohľadom segmentu životného poistenia. Ľudia sa zameriavajú najmä na nízku cenu na úkor kvalitného poistného krytia.

Ak nechceme podceniť životné poistenie, poistné sumy v jednotlivých pripoisteniach by mali byť nastavené tak, aby plnohodnotne dokázali nahradiť výpadok príjmu a pokryli obdobie spojené so zdravotnými ťažkosťami. Cena poistenia sa odvíja hlavne od výšky záväzkov, najmä úverov, takisto od príjmu a rodinnej situácie. Vo všeobecnosti by sa poistné malo pohybovať od 5 do 10 % z príjmu. 

Na čo si dať pozor: Ak si uzavrieme len najlacnejšie poistenie, v zmluve nám môžu chýbať dôležité pripoistenia, alebo nás poistenie bude chrániť len do veľmi nízkych poistných súm. Potom pri vážnom úraze alebo ochorení môžeme ostať nemilo prekvapení, ak nám poisťovňa nevyplatí peniaze, alebo dostaneme oveľa menej, ako budeme reálne potrebovať. Je rozdiel, či nám poisťovňa napríklad pri diagnostikovaní rakoviny vyplatí 5-tisíc, alebo 20-tisíc eur, pričom mesačne nás to môže stáť len 5 či 10 eur navyše. 

2) Životné poistenie podceňujeme na úkor poistenia majetku

Prieskum tiež ukázal, že viac ako polovica klientov (56 %) podceňuje životné poistenie na úkor poistenia majetku. Čiže poistenie bytu, domu alebo auta berieme ako samozrejmosť, ale na nečakaných životných situáciách spojených s naším zdravím nám až tak nezáleží.

Majetok je stále na prvom mieste a pre mnohých klientov je dôležitejší ako ich vlastné zdravie, respektíve krytie možných neočakávaných chorôb, úrazov a smrti. Súvisí to však aj s tým, že poistenie majetku je v niektorých produktoch povinné. Napríklad povinné zmluvné poistenie pri automobiloch alebo poistenie nehnuteľnosti vinkulované v prospech banky pri hypotéke. 

Na čo si dať pozor: Predstavme si, že splácame hypotéku. Aby sme načerpali úver, poistíme si svoju nehnuteľnosť proti živlom, ako sú víchrica, povodeň, požiar, no životné poistenie si neuzavrieme. Nedajbože sa nám stane úraz s trvalými následkami, ostaneme invalidní, alebo nás postihne kritické ochorenie, ako je rakovina, a náš príjem zostáva obmedzený. Ohrozené je ďalšie splácanie úveru, ale aj fungovanie našej rodiny. Nehovoriac o riziku smrti, keď výpadok príjmu živiteľa rodiny spôsobí vážny problém a úver zostane na pozostalých.

3) Pri zmenách zabúdame svoje poistenie aktualizovať

Približne 4 z 10 klientov, ktorí majú životné poistenie, zabúdajú poisťovni nahlásiť dôležité zmeny. Napríklad ak dlhé roky pracujú ako zamestnanci a neskôr prejdú na živnosť, pretože pri tomto type príjmu sa im zídu iné pripoistenia, napríklad pripoistenie PN.

Ľudia to nevnímajú ako dôležitú vec, a tak to neriešia. Klienti však musia poisťovniam povinne nahlasovať zmenu kontaktných údajov, zmenu rizikovej skupiny povolania, takisto prechod od zamestnania k živnosti, alebo aj to, ak sú nezamestnaní. Ak poisťovňa nemá v zmluve aktuálne informácie a stane sa poistná udalosť, môže pristúpiť ku kráteniu poistného plnenia, alebo aj zamietnuť poistnú udalosť v plnom rozsahu. Najčastejšie sa to stáva, ak je človek nezamestnaný a chce si uplatniť poistné plnenie z PN-ky.

Na čo si dať pozor: Jednou z výhod životného poistenia je, že je to flexibilný finančný produkt. Čiže naše poistenie dokážeme počas jeho trvania kedykoľvek prispôsobiť aktuálnej životnej situácii, pridať alebo ubrať pripoistenia, zvýšiť alebo znížiť poistné sumy a tak ďalej. Preto, ak už máme uzavreté životné poistenie, mali by sme požiadať odborníka o kontrolu poistnej zmluvy aspoň jedenkrát za dva roky, alebo pri každej významnejšej životnej udalosti.

4) Väčšinou poisťujeme len živiteľa rodiny

Približne 35 % klientov si uzatvorí poistenie len pre živiteľa rodiny a ostatní členovia ostanú nepoistení. Toto riešenie je podľa odborníkov rozumné a praktické. Z logiky poistenia, živiteľ rodiny musí byť poistený vždy prvý, no nemusí byť jediný. Ak to dovoľujú finančné možnosti rodiny, je optimálne, aby boli krytí aj ostatní členovia domácnosti, hoci to nie je nevyhnutné.

Na čo si dať pozor: Podstatné je, aby bol živiteľ rodiny krytý na najvážnejšie riziká spojené s jeho záväzkami, príjmom a rodinou. Odporúča sa krytie rizika smrti, invalidity, kritických chorôb, trvalé následky úrazu a pripoistenie dlhodobej PN-ky. Samozrejme, klient si môže vybrať aj z ďalších pripoistení, ako sú hospitalizácia, denné odškodné následkom úrazu, chirurgický zákrok, drobné úrazy či smrť následkom úrazu. Výber závisí aj od typu jeho povolania. Ak sa neskôr rodina rozhodne poistiť aj partnera a deti, často sa to oplatí v rovnakej poisťovni, ako je poistený živiteľ rodiny. Aj kvôli zľavám, ktoré poisťovne poskytujú, ak je na zmluve viac osôb.

5) Chceme byť poistení len vo „svojej“ poisťovni

Približne pätina Slovákov (22 %) pri výbere vhodného poistenia preferuje len jednu poisťovňu, s ktorou majú skúsenosti oni sami alebo ich rodina. Ako sa hovorí, zvyk je železná košeľa a platí to aj v prípade poistného trhu. Často sa vyskytuje názor, že klienti sú zvyknutí na jednu značku poisťovne a nedajú na ňu dopustiť.

Ak poisťovňa ponúka kvalitné krytie pre klienta, nie je to problém. Skôr je problém, ak klient preferuje svoj názor na úkor názoru odborníka a ďalších odporúčaných možností, ktoré môžu byť pre neho výhodnejšie aj v inej poisťovni. 

Na čo si dať pozor: V poisťovniach na trhu sú veľké rozdiely, a to nielen v cene poistného, ale hlavne v možnostiach a podmienkach rôznych pripoistení. Takisto v maximálnych poistných sumách, ktoré poisťovne vyplácajú klientom a každá poisťovňa môže mať v podmienkach aj iné výluky, teda situácie, keď klientom nevyplatí poistné plnenie. Výber vhodného poistenia vždy závisí od individuálnych potrieb každého jedného klienta. Vhodné je preto poradiť sa s finančným sprostredkovateľom.

6) Spolu s poistením si chceme aj sporiť

Rovnako až pätina ľudí (20 %) ešte stále preferuje investičné životné poistenie pred rizikovým, hoci priamym investovaním by svoje peniaze zhodnotili výhodnejšie. Aj tento výsledok prieskumu môže súvisieť s nízkou finančnou gramotnosťou ľudí a zaužívanými dogmami.

Veľa klientov stále vyhľadáva životné poistenie s možnosťou zhodnocovania finančných prostriedkov, pretože sú na to zvyknutí. Držia sa zaužívaného a boja sa zmeny. Investičné životné poistenie je však zastaraný produkt. Podobne, ako sa vyvíja napríklad technika, mobily, je to aj s poistením. To, čo bolo v minulosti top a fungovalo ako najlepšia voľba na trhu, dnes už neplatí. 

Na čo si dať pozor: Ak si chcete sporiť, efektívnejšie je uzavrieť si samostatné rizikové životné poistenie a samostatne si sporiť, respektíve investovať. Na finančnom trhu sa totiž v súčasnosti nachádzajú aj oveľa zaujímavejšie možnosti na zhodnotenie peňazí. Napríklad investovanie do fondov je v porovnaní so sporením cez investičné životné poistenie aj poplatkovo lacnejšie. Ak však už máme investičné životné poistenie, niekedy je potrebné dodržať dohodnutú lehotu trvania zmluvy, aby sme kvôli jej predčasnému zrušeniu neprišli o finančný výnos, ktorý je na ňu naviazaný.

7) Pri uzavretí zmluvy zatajujeme zdravotný stav

Ďalších až 17 % klientov pri uzatváraní poistenia zvykne podceniť alebo zatajiť svoj zdravotný stav, športovú činnosť alebo pracovné zaradenie. To sa však neskôr môže vypomstiť. Práve zamlčanie zdravotného stavu býva najčastejšou príčinou neplnenia poistných udalostí.

Príkladom je, ak klient v dotazníku neuvedie svoj zvýšený index BMI, alebo že sa lieči na vysoký krvný tlak, a následne dostane infarkt alebo iné ochorenie, na ktoré vplývajú práve spomínané zamlčané rizikové faktory. Rovnako je to aj so zľahčovaním rizikovej športovej a pracovnej činnosti. Niekedy sa dokonca vyskytujú aj prípady, keď klient vedome zamlčí danú skutočnosť, aby na celkovom poistnom platil menej, a to aj na úkor kvality poistného krytia. 

Na čo si dať pozor: Ak do poistenia vstupuje aktívny športovec, klient s rizikovým povolaním alebo s nejakými zdravotnými komplikáciami, jeho poistenie môže byť o niečo drahšie. Aj preto je dôležité pravdivo odpovedať na všetky otázky v zdravotnom dotazníku, ktorý je súčasťou zmluvy životného poistenia. Poisťovňa si totiž môže vyžiadať kompletnú zdravotnú dokumentáciu so všetkými údajmi o zdravotnom stave klienta. Ak zistí, že v zdravotnom dotazníku niečo zatajil, nemusí mu poskytnúť poistné plnenie, a dokonca mu môže poistenie aj zrušiť.

 

Kľúčové slová

logo
Prečítajte si tiež:
30.6.2022 Magdaléna Švančarková

Cestovatelia, pozor – kreditky Diners Club končia, tak aby vám to nepokazilo dovolenku

Výhody, zľavy, špeciálne salóniky a miliónové poistné krytie pri cestovnom poistení patrili medzi bonusy kreditnej karty Diners Club. Tá ...

30.6.2022 Redakcia FinReport

Christina Lagardová: Éra ultranízkej inflácie sa už pravdepodobne nevráti

„Éra ultranízkej inflácie v eurozóne sa už pravdepodobne nevráti,“ povedala prezidentka Európskej centrálnej banky Christine Lagardová ...

30.6.2022 Redakcia FinReport

Dnes je posledný deň na podanie odloženého daňového priznania

Na podanie odloženého daňového priznania k dani z príjmov, ako aj na zaplatenie dane za rok 2021, zostávajú už posledné hodiny. Tým, ktorí ...

30.6.2022 Redakcia FinReport

Finanční riaditelia spoločnosti Achmea si na Slovensku a v Grécku vymenia svoje pozície

Po piatich rokoch pôsobenia v slovenskom Unione, ktorý je dcérskou spoločnosťou holandskej firmy Achmea, bol finančný riaditeľ (CFO) René ...

30.6.2022 Naďa Černá

Netflix má na Slovensku nového konkurenta v podobe Disney+. Obe spoločnosti majú problém

Dlho očakávaný príchod streamovacej platformy Disney+ sa stal realitou už aj na Slovensku. Pre diváka to znamená rozšírenie ponuky o ...

30.6.2022 Redakcia FinReport

Štátny príspevok za ubytovanie Ukrajincov sa od 1. júla 2022 zvýši až trojnásobne

Príspevok za ubytovanie odídencov z Ukrajiny bude v júli, auguste a septembri 2022 až trikrát vyšší, ako bol doteraz. Po novom bude ...

29.6.2022 Monika Jakábová

Viaceré banky chystajú zmeny v cenníkoch svojich služieb, klienti si priplatia

Drahšie vklady, doručenie výpisov poštou či služby v pobočkách. Mnohé banky menia s príchodom letných mesiacov svoje cenníky. Zmeny ...

28.6.2022 Redakcia FinReport

Počet vykradnutých bytov za prvých päť mesiacov roka 2022 stúpol takmer o polovicu

Za prvých päť mesiacov tohto roka stúpol počet vlámaní. Podľa štatistík Policajného zboru SR ide o medziročný nárast o 24 %, v prípade ...

28.6.2022 Redakcia FinReport

Tatra banka opäť zvyšuje úrokové sadzby svojich hypoték

K bankám, ktoré aj v júni 2022 zvýšili úrokové sadzby svojich hypotekárnych úverov, sa pridala aj Tatra banka. Takmer dva mesiace dokázala ...

27.6.2022 Redakcia FinReport

Po stavebnej sporiteľni Wüstenrot končí aj ČSOB stavebná sporiteľňa

Po stavebnej sporiteľni Wüstenrot ide do útlmu aj ČSOB stavebná sporiteľňa. Rozhodla sa, že od 1. júla 2022 už nebude uzatvárať žiadne ...

27.6.2022 Robert Juriš a Roland Régely

Už len jedna hypotéka na trhu sa drží pod 1 %, úroky tých najdrahších sa dostali aj cez 4 %

Zdražovanie hypoték na Slovensku stále trvá. Cez víkend zvýšila úrokové sadzby svojich hypotekárnych úverov Prima banka. Dnes tak urobila ...

26.6.2022 Redakcia FinReport

S platobnou kartou na dovolenke – pozor na poplatky, drahé konverzie či skimming

Dovolenkové obdobie sa spája s pohodou a platenie kartami túto pohodu umožňuje aj pri nakupovaní. Turisti by si však ešte pred cestou mali ...

24.6.2022 Robert Juriš

NBS: Banky budú musieť vytvárať väčší kapitálový vankúš

Zadlženosť súkromného sektora rastie. Domácnosti sa obávajú stúpajúcich cien nehnuteľností, zvyšujúcich sa úrokových sadzieb úverov a ...

23.6.2022 Zuzana Fryč

Dopravné nehody bez zranení už nebude riešiť polícia, ale priamo poisťovne

Novela zákona o cestnej premávke prináša viacero zmien a medzi nimi aj jednu zásadnú novinku – k dopravným nehodám, pri ktorých sa nikto ...

23.6.2022 Redakcia FinReport

Vodiči pozor, z nových zelených kariet vyškrtli Rusko aj Bielorusko

Vojna na Ukrajine ovplyvnila aj povinné zmluvné poistenie (PZP) motorových vozidiel. Po novom je už na medzinárodnej automobilovej poisťovacej ...

21.6.2022 Zuzana Fryč

Záujem o poistenie právnej ochrany stúpa, poisťovne reagujú rozširovaním svojej ponuky

Poistenie právnej ochrany získava čoraz väčšie povedomie medzi ľuďmi a záujem oň rastie najmä v rámci práva v susedských sporoch či ...

20.6.2022 Robert Juriš

NBS: Najzraniteľnejší klienti nevyužili príležitosť na refixáciu úrokov svojich hypoték dostatočne

Na Slovensku sme v súvislosti s hypotekárnymi úvermi počas uplynulých rokov poznali len pokles. Bol oveľa výraznejší ako v iných krajinách ...

17.6.2022 Redakcia FinReport

Slovenská sporiteľňa opäť zvyšuje úrokové sadzby svojich hypoték

Najväčšia slovenská banka – Slovenská sporiteľňa opätovne zvyšuje úrokové sadzby svojich hypotekárnych úverov. Zmena sa týka úverov, ...

Aplikácia

 1. 1.
  Štátny príspevok za ubytovanie Ukrajincov sa od 1. júla 2022 zvýši až trojnásobne
 2. 2.
  Christina Lagardová: Éra ultranízkej inflácie sa už pravdepodobne nevráti
 3. 3.
  Netflix má na Slovensku nového konkurenta v podobe Disney+. Obe spoločnosti majú problém
 4. 4.
  Cestovatelia, pozor – kreditky Diners Club končia, tak aby vám to nepokazilo dovolenku
 5. 5.
  Viaceré banky chystajú zmeny v cenníkoch svojich služieb, klienti si priplatia