Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Ako sa poistiť na dovolenku počas pandémie? Väčšina poisťovní poskytuje plné krytie len v bezpečných krajinách

Roland Régely Banky a poisťovne Poslať

Zabezpečiť si funkčné poistenie na dovolenku počas pandémie koronavírusu nie je vôbec jednoduché. Slovenské poisťovne síce cestovné poistenie naďalej poskytujú, no poistné plnenie v prípade nákazy vírusom COVID-19 získate väčšinou len pri návšteve takzvaných bezpečných krajín. Aktuálne medzi zdravotne bezpečné krajiny patrí len deväť štátov, pričom nie všetky z nich sú pre slovenského občana dostupné. Alternatívu môže predstavovať bezplatné poistenie od leteckého dopravcu či turistickej destinácie, k dispozícii je tiež novinka od dvoch slovenských poisťovní.

dovolenka

Foto: Unsplash

Poistenie existuje, má však zásadný háčik

Slovenské poisťovne zareagovali na pandémiu koronavírusu úpravou ponuky cestovného poistenia. Už v roku 2020 pridali viaceré z nich do poistného krytia aj prípadnú hospitalizáciu súvisiacu s nákazou koronavírusom počas zahraničnej dovolenky. Pred dovolenkou si tak vo väčšine poisťovní možno poistiť liečebné náklady alebo náklady spojené s prípadnou repatriáciou domov. 

Problém pri vycestovaní môže byť v tom, že Ministerstvo zahraničných vecí SR (MZV) momentálne neodporúča cestovať do drvivej väčšiny krajín sveta, a poisťovne sa týmto odporúčaním musia riadiť. Počas zimnej dovolenkovej sezóny však niektoré z poisťovní zaradili do ponuky aj nové produkty, ktoré im umožňujú poisťovať svojich klientov aj v rizikových krajinách.

V decembri 2020 uviedla poisťovňa Union doplnkové poistenie Pandemic, ktoré klientovi poskytuje plnenie v prípade cesty do ktorejkoľvek krajiny sveta bez ohľadu na epidemiologickú situáciu či odporúčania rezortu zahraničia. Novinka v prípade nákazy v zahraničí pokrýva ubytovanie počas nariadenej karantény, ambulantné ošetrenie vrátane predpísaných liekov, hospitalizáciu či prepravu do vlasti. 

„Ak má klient v rámci individuálneho cestovného poistenia dojednané aj poistenie storna objednanej služby a ochorie ešte pred cestou do zahraničia, poistenie kryje aj úhradu storno poplatku za zrušenie objednanej služby v prípade nariadenej domácej karantény a tiež v prípade nevpustenia do hromadného dopravného prostriedku,“ vysvetľuje hovorkyňa poisťovne Union Beáta Dupaľová Ksenzsighová. Podľa nej v blízkej budúcnosti bude poisťovňa ponúkať rovnaké poistenie aj pre účastníkov zahraničných zájazdov organizovaných cestovnými kanceláriami. 

Novinku v rámci svojho cestovného poistenia spustila aj poisťovňa Uniqa. Od 1. februára 2021 garantuje klientom cestovných kancelárií, ktorí si uzatvoria cestovné poistenie Uniqa v rámci liečebných nákladov, krytie aj nákladov na ambulantné ošetrenie, lieky a prípadnú hospitalizáciu alebo repatriáciu súvisiacu s nákazou vírusom COVID-19 v zahraničí. „Plnenie platí aj v prípade vycestovania do rizikových krajín,“ dopĺňa hovorkyňa poisťovne Uniqa Beata Lipšicová.

Na zozname zdravotne bezpečných krajín chýba 95 % štátov

Pre ostatné poisťovne je rozhodujúci takzvaný zelený zoznam MZV. V praxi to znamená, že poistenie síce v čase zakúpenia dovolenky do tej-ktorej krajiny vybavíte, no v prípade nákazy koronavírusom nebudete mať nárok na poistné plnenie. Poistenie je totiž v prípade väčšiny poisťovní platné v plnom rozsahu len v krajinách, ktoré sú na stránke rezortu zahraničia uvedené v konkrétnom čase ako „zdravotne bezpečné krajiny.

Výnimkou je situácia, keď cestujúci s platným poistením na dovolenku vycestoval do „zdravotne bezpečnej krajiny“ a odporúčanie rezortu zahraničia o necestovaní do tejto krajiny ho zastihlo až počas pobytu v destinácii – vtedy preňho poistka platí aj naďalej.

Ak sa teda vaša vysnívaná krajina nenachádza medzi tými, do ktorých rezort zahraničia odporúča cestovať, na poistné plnenie v prípade pozitívneho testu na COVID-19 od slovenskej poisťovne môžete zabudnúť. Aktuálne na takzvanom zelenom zozname chýba 95 % krajín sveta, spomedzi európskych krajín sú tam napríklad len severské krajiny, ako Fínsko, Nórsko a Island, ktoré nepatria medzi tradičné dovolenkové destinácie Slovákov. 

Kedy nemáte nárok na poistné krytie? 

S výnimkou spomenutých produktov od poisťovní Union či Uniqa sú podmienky slovenských poisťovní viac-menej rovnaké. Znamená to napríklad aj to, že ak cestujete do krajiny uvedenej v semafore medzi „červenými“ alebo bližšie nešpecifikovanými krajinami, poistenie je tu platné, ale má kompletnú výluku na udalosti spojené s vírusom COVID-19.

Poistenie storna zájazdu taktiež nekryje situácie súvisiace s koronavírusom. Ak ste si dávnejšie kúpili zájazd do krajiny, ktorá je aktuálne zasiahnutá koronavírusom, alebo je tam vyhlásená epidémia, respektíve pandémia, poistenie storna zájazdu nekryje zrušenie cesty z dôvodu epidémie či pandémie. 

„Poistenie storna zájazdu kryje výlučne živelné udalosti, vojnové udalosti alebo teroristický čin,“ informuje na svojom webe poisťovňa Allianz – Slovenská poisťovňa. V prípade, že zájazd alebo služobnú cestu zruší jeho poskytovateľ, napríklad cestovná kancelária alebo letecká spoločnosť, tieto sú povinné vrátiť klientovi uhradenú sumu za zájazd alebo cestovnú službu. 

Ak dovolenkár zruší cestu z dôvodu, že sa bojí o svoje zdravie, môže tak urobiť, príde však o takmer všetky peniaze. Poistenie storna takéto situácie nepokrýva.

Klient tiež môže prísť o poistné plnenie, ak vedome poruší bezpečnostné opatrenia a pokyny konkrétnej krajiny. Napríklad ak nenosí rúško, poruší zákaz vychádzania, alebo sa zdržiava mimo povolených oblastí. Z cestovného poistenia tiež nie sú hradené náklady na testovanie voči koronavírusu, ktoré nebolo nariadené ošetrujúcim lekárom. 

Dodatočné náklady súvisiace s karanténou

Štandardné cestovné poistenie v takzvanej bezpečnej krajine väčšinou nepokrýva všetky dodatočné náklady súvisiace s karanténou, ako je napríklad zabezpečenie stravy a ubytovania. Cestovné poistenie od AXA napríklad tieto prípady pokrýva, no musí ísť o nariadenú preventívnu karanténu a nesmie prebiehať v rámci dohodnutého ubytovania a stravovania poistného. Ak pre návrat nie je možné využiť pôvodne plánovaný spôsob dopravy, poistenie tejto poisťovne kryje aj tieto náklady.

Platí tiež, že klient z obavy zo šírenia koronavírusu nemôže svojvoľne zrušiť svoj zájazd a očakávať jeho plné preplatenie. Aj poistenie stornopoplatkov je podmienené tým, že musí ísť o nepredvídateľné situácie, ako sú napríklad zatvorenie hraníc, zrušenie letov a podobne. 

Ak v prípade vycestovania do bezpečných krajín dovolenkári uviaznu v zahraničí v karanténe (v hoteli alebo ubytovacom zariadení) kvôli koronavírusu a nemôžu sa vrátiť v plánovanom termíne domov, slovenské poisťovne automaticky a bezplatne predlžujú platnosť cestovného poistenia v dohodnutom rozsahu na celé obdobie pobytu v karanténe.

Preplatenie testovania a asistenčné služby

Cestovné poistenie v takzvanej bezpečnej krajine kryje najmä situácie po pozitívnom teste na COVID-19 vo finálnej destinácii. Myslí sa tým prípadná hospitalizácia, liečebné náklady, prípadne storno poplatky spojené s nenastúpením na pobyt v hoteli. 

Osobitnou položkou sú potom testy na COVID-19, ktoré štandardne v ponuke slovenských poisťovní nie sú zahrnuté v poistnom plnení. Existuje však situácia, keď na preplatenie testu máte nárok. Je to vtedy, ak testovanie slúži na určenie diagnózy, pretože je ohrozené vaše zdravie alebo život, a je potrebné test vykonať. Väčšina testov sa však vykonáva na letisku, často u bezpríznakových cestujúcich, prípadne v nariadenej karanténe, a to sa na túto podmienku nevzťahuje.

Klientom môžu v prípade nákazy na dovolenke pomôcť asistenčné služby. Niektoré slovenské poisťovne ponúkajú asistenčné služby už v rámci balíka cestovného poistenia, iné ho zaradili ako doplnkovú službu. Výhodou asistenčnej služby je, že v prípade akejkoľvek nečakanej udalosti v zahraničí má poistený k dispozícii telefonickú službu, ktorá je v prípade všetkých poisťovní dostupná 24 hodín denne 7 dní v týždni. Pracovníci vedia nasmerovať klienta do najbližšieho vhodného zdravotníckeho zariadenia, prípadne zorganizujú jeho odvoz do zdravotníckeho zariadenia.

Čo ak sa krajina nachádza v oranžovej zóne?

Ak sa zvolená destinácia nachádza v takzvanej oranžovej zóne, možno si s poisťovňou preveriť možnosť cestovného poistenia. Alternatívu v tomto prípade okrem poisťovní Union a Uniqa na svojom webe ponúka aj poisťovňa AXA, ktorá sľubuje posúdenie, respektíve vybavenie žiadosti do 24 hodín. Oranžovou zónou sú označené tie štáty alebo oblasti, ktoré už vykazujú priaznivú epidemiologickú situáciu, no vstup do krajiny alebo návrat späť na Slovensko je povolený s obmedzeniami, ako napríklad s negatívnym PCR testom, prípadne niekoľkodňovou karanténou.

Bezplatná garancia od aeroliniek

V druhej polovici minulého roka prišli mnohé aerolínie, či dokonca štáty, s rôznymi garanciami, ktoré chránia dovolenkárov v prípade nákazy. Niektoré ich ponúkajú bezplatne, iné ich „šalamúnsky“ zakomponovali do vstupných poplatkov.

Priekopníkmi v tejto oblasti sa stali dubajské aerolínie Emirates, ktoré ponúkajú svojim klientom takzvanú COVID garanciu. Poistnou zmluvou sa stáva samotná letenka. Údaje, ktoré cestujúci aerolinkám poskytne, sú pre uzavretie dostačujúce, a dovolenkár kúpou letenky súhlasí s garanciou, ktorú mu letecká spoločnosť ponúka. 

Benefitom pre cestujúceho je, že poistenie je bezplatné a automatické. Konkrétne v prípade dubajských aeroliniek pokrýva náklady na lekárske ošetrenie v zahraničí či núdzovú repatriáciu do výšky 500-tisíc dolárov, taktiež náklady, ak cestu musíte z dôvodu pozitívneho testu zrušiť. Aerolínie dokonca hradia cestujúcemu aj náklady v hodnote 150 eur na den, ak dôjde k neočakávanému umiestneniu do povinnej karantény v zahraničí.

Netrvalo to dlho a ku garancii Emirates sa čoskoro pridali ďalšie medzinárodne pôsobiace aerolínie. Ide zväčša o tie spoločnosti, ktoré neprestali lietať ani počas pandémie, ako Ethiopian Airlines, flydubai, Finnair, Cathay Pacific, Virgin Atlantic či Air Canada. Ďalšie, ako napríklad Lufthansa alebo Wizzair, toto poistenie ponúkajú tiež, nie je však automatické, a cestujúci zaň musí hradiť extra poplatok, ktorý nie je súčasťou letenky.

Liečebné náklady hradia aj niektoré krajiny

Potrebu cestovného poistenia a problémy spojené s jeho získaním v domovskej krajine si uvedomili viaceré štáty, ktorých HDP je závislé aj od cestovného ruchu. Viaceré z nich začali po vzore aerolínií poskytovať garanciu v prípade ochorenia COVID-19 ešte minulý rok. Niektoré tak urobili bezplatne, iné za symbolické ceny. Aj samotné štáty či turistické destinácie sa tak rozhodli podporiť dovolenkárov špeciálnym poistením, ktoré uhradí náklady na zdravotnú starostlivosť alebo zmenu leteniek v prípade, že sa počas dovolenky nakazia koronavírusom.

S garanciou medzi prvými prišla Dominikánska republika. Krajina do 30. apríla 2021 poskytuje bezplatné poistenie všetkým prichádzajúcim turistom bez rozdielu národnosti či štátnej príslušnosti. Jedinou podmienkou získania garancie je ubytovanie v hoteli. 

Ďalšou turistickou destináciou, ktorá sa už vlani rozhodla zatraktívniť svoju ponuku, sú Kanárske ostrovy. Aj tie do konca minulého roka ponúkali bezplatné poistenie všetkým cestujúcim, ktorí sa ubytovali v hotelovom zariadení. Vzhľadom na lockdown v Španielsku aj v takmer celej Európe sa Kanárske ostrovy rozhodli toto poistenie nepredlžovať.

Cestujúcich poisťuje aj Portugalsko. To však pre turistov koncom januára 2021 zatvorilo svoje hranice. Poistíte sa napríklad aj pri vstupe do Turecka či dokonca do Uzbekistanu. Poistenie v týchto krajinách je potrebné si dohodnúť individuálne a nie je zadarmo. Keďže sa situácia v súvislosti s pandémiou koronavírusu neustále mení, informácie o možnostiach cestovania aj cestovného poistenia sa aktualizujú prakticky na dennej báze.

Aktuálne pravidlá cestovania (10. február 2021)

  • Pred každou cestou do zahraničia naďalej platí odporúčanie preštudovať si aktuálne vstupné podmienky konkrétnej krajiny na oficiálnej stránke mzv.sk
  • Pri návrate domov z takzvaných bezpečných krajín nie je potrebný test ani karanténa. 
  • Po návrate z rizikových krajín Európskej únie, Lichtenštajnska a Švajčiarska možno karanténu obísť negatívnym PCR testom vykonaným v zahraničí, alebo absolvovať registráciu a 14-dňovú karanténu, ktorú možno ukončiť najskôr na 8. deň po prijatí negatívneho výsledku PCR testu hradeného poisťovňou. 
  • Od pondeloka 15. februára by povinná dvojtýždňová karanténa mala platiť pri každom návrate zo zahraničia.  
logo
Prečítajte si tiež:
17.6.2024 Martin Jamnický

Agentúra Moody´s: Hodnotenie Slovenska zostáva vysoké, no s negatívnym výhľadom

Aj tretia veľká ratingová agentúra ponechala, a teda neznížila Slovensku pôvodné hodnotenie. Po S&P a Fitch Rating aj Moody´s potvrdila ...

17.6.2024 Roland Régely

Na výšku úrokových sadzieb hypoték majú vplyv aj rozhodnutia slovenských politikov

Dopyt po nových hypotékach síce v prvom kvartáli tohto roka klesol na najnižšiu úroveň za posledných päť rokov, banky však zostávajú ...

17.6.2024 Redakcia FinReport

Objednávky v priemysle začali po prvý raz v tomto roku rásť

Hodnota nových objednávok v priemysle začala v apríli tohto roku konečne stúpať, keď sa zvýšila o 5,7 % a dosiahla objem 5,83 miliardy eur. ...

17.6.2024 Redakcia FinReport

Od 1. júla sa zvyšujú príspevky na osobnú asistenciu a na opatrovanie

Už o tri týždne, od 1. júla 2024, sa zvyšujú príspevky na osobnú asistenciu a na opatrovanie ťažko zdravotne postihnutých osôb. Zmenu v ...

17.6.2024 Redakcia FinReport

Poisťovňa Kooperativa prináša do bratislavskej Trnávky 102 nájomných bytov

Poisťovňa Kooperativa po predchádzajúcich skúsenostiach v iných krajských mestách Slovenska rozbieha svoj prvý rozsiahly projekt ...

17.6.2024 Redakcia FinReport

SAPI: Asociácia zameraná na obnoviteľné zdroje sa po novom zacieli najmä na udržateľnú energetiku

Najväčšia slovenská asociácia zameraná na obnoviteľné zdroje mení názov. Po novom sa Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE ...

17.6.2024 Redakcia FinReport

Švajčiarska FlowBank prišla o licenciu a putuje do konkurzu

Ďalšia banka skrachovala. Do konkurzného konania vstúpila švajčiarska online maklérska a obchodná banka FlowBank so sídlom v Ženeve. O ...

16.6.2024 Redakcia FinReport

Cestovné kancelárie vlani zaznamenali druhý najlepší rok od začiatku tisícročia

Cestovné kancelárie na Slovensku vlani dokázali o dve tretiny zvýšiť počty turistov, ktorí si kúpili ich zájazdy. Po troch rokoch boja s ...

16.6.2024 Redakcia FinReport

Počet kryptomenových bankomatov rastie, na celom svete ich je takmer 40-tisíc

Kryptomenám sa darí, a tak stúpa aj počet kryptomenových bankomatov. Úspešné obdobie však trvá len približne 10 posledných mesiacov, ...

15.6.2024 Redakcia FinReport

Európsky preukaz zdravotného poistenia v zahraničí stačiť nemusí, potrebné je cestovné poistenie

Pri plánovaní cesty do zahraničia je jedným z najdôležitejších krokov zabezpečiť si vhodné cestovné poistenie. Toto poistenie je ...

12.6.2024 Mário Špilberger

Poistenie extrémnych športov má niekoľko podôb, no neponúkajú ho všetky poisťovne

Tešíte sa na zdolanie ďalšej skaly? Ste nadšencom potápania, alebo chcete vyskúšať netradičný šport na Slovensku či za našimi ...

10.6.2024 Zuzana Fryč

Poistné zmluvy je potrebné občas aktualizovať. Ako často by sme to mali urobiť?

Zmeny životných situácií či výška inflácie a jej vplyv najmä na majetkové poistenie v posledných rokoch prinášajú otázku, ako často ...

9.6.2024 Roland Régely

Kto má po novom nárok na štátnu pomoc pri zvýšenej splátke hypotéky

Štát priebežne eviduje nízky záujem o príspevok na pomoc pri zvýšených splátkach hypoték. Preto došlo k zmene pravidiel a pomoc do ...

9.6.2024 Redakcia FinReport

Motorkári, bez PZP na cesty ani nechoďte!

Nástup príjemne teplých mesiacov pozval na cesty množstvo motorkárov. V správach sa tak opäť začali objavovať informácie o ich kolíziách ...

7.6.2024 Redakcia FinReport

Pillow poisťovňa dosiahla hneď dva miliardové míľniky

Česká Pillow poisťovňa, ktorá od sklonku uplynulého roku pôsobí aj na Slovensku, po štyri a pol roku svojej činnosti dosiahla dva ...

6.6.2024 Robert Juriš

ECB konečne začala znižovať svoje kľúčové úrokové sadzby

Rada guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) sa konečne rozhodla pristúpiť k uvoľňovaniu svojej sprísnenej monetárnej politiky. Dlho ...

6.6.2024 Roland Régely

Investovanie do kryptomien: Kedy vám môže banka zablokovať či zrušiť účet?

Investovanie na trhu s kryptoaktívami zahŕňa aj rôzne riziká, pričom jedným z nich sú časté podvody. Národná banka Slovenska (NBS) preto ...

6.6.2024 Redakcia FinReport

Záplavy: Poisťovne evidujú stovky poistných udalostí. Ako nahlásiť škody po povodni?

Aktuálna povodňová situácia na Slovensku udržiava v napätí nielen občanov, ktorí bývajú a žijú v blízkosti rozvodnených vodných ...

Mobilná aplikácia
VISA MasterCard Maestro Apple Pay Google Pay