Hľadaj

Ako sa poistiť na dovolenku počas pandémie? Väčšina poisťovní poskytuje plné krytie len v bezpečných krajinách

Roland Régely Banky a poisťovne Poslať

Zabezpečiť si funkčné poistenie na dovolenku počas pandémie koronavírusu nie je vôbec jednoduché. Slovenské poisťovne síce cestovné poistenie naďalej poskytujú, no poistné plnenie v prípade nákazy vírusom COVID-19 získate väčšinou len pri návšteve takzvaných bezpečných krajín. Aktuálne medzi zdravotne bezpečné krajiny patrí len deväť štátov, pričom nie všetky z nich sú pre slovenského občana dostupné. Alternatívu môže predstavovať bezplatné poistenie od leteckého dopravcu či turistickej destinácie, k dispozícii je tiež novinka od dvoch slovenských poisťovní.

image

Foto: Unsplash

Poistenie existuje, má však zásadný háčik

Slovenské poisťovne zareagovali na pandémiu koronavírusu úpravou ponuky cestovného poistenia. Už v roku 2020 pridali viaceré z nich do poistného krytia aj prípadnú hospitalizáciu súvisiacu s nákazou koronavírusom počas zahraničnej dovolenky. Pred dovolenkou si tak vo väčšine poisťovní možno poistiť liečebné náklady alebo náklady spojené s prípadnou repatriáciou domov. 

Problém pri vycestovaní môže byť v tom, že Ministerstvo zahraničných vecí SR (MZV) momentálne neodporúča cestovať do drvivej väčšiny krajín sveta, a poisťovne sa týmto odporúčaním musia riadiť. Počas zimnej dovolenkovej sezóny však niektoré z poisťovní zaradili do ponuky aj nové produkty, ktoré im umožňujú poisťovať svojich klientov aj v rizikových krajinách.

V decembri 2020 uviedla poisťovňa Union doplnkové poistenie Pandemic, ktoré klientovi poskytuje plnenie v prípade cesty do ktorejkoľvek krajiny sveta bez ohľadu na epidemiologickú situáciu či odporúčania rezortu zahraničia. Novinka v prípade nákazy v zahraničí pokrýva ubytovanie počas nariadenej karantény, ambulantné ošetrenie vrátane predpísaných liekov, hospitalizáciu či prepravu do vlasti. 

„Ak má klient v rámci individuálneho cestovného poistenia dojednané aj poistenie storna objednanej služby a ochorie ešte pred cestou do zahraničia, poistenie kryje aj úhradu storno poplatku za zrušenie objednanej služby v prípade nariadenej domácej karantény a tiež v prípade nevpustenia do hromadného dopravného prostriedku,“ vysvetľuje hovorkyňa poisťovne Union Beáta Dupaľová Ksenzsighová. Podľa nej v blízkej budúcnosti bude poisťovňa ponúkať rovnaké poistenie aj pre účastníkov zahraničných zájazdov organizovaných cestovnými kanceláriami. 

Novinku v rámci svojho cestovného poistenia spustila aj poisťovňa Uniqa. Od 1. februára 2021 garantuje klientom cestovných kancelárií, ktorí si uzatvoria cestovné poistenie Uniqa v rámci liečebných nákladov, krytie aj nákladov na ambulantné ošetrenie, lieky a prípadnú hospitalizáciu alebo repatriáciu súvisiacu s nákazou vírusom COVID-19 v zahraničí. „Plnenie platí aj v prípade vycestovania do rizikových krajín,“ dopĺňa hovorkyňa poisťovne Uniqa Beata Lipšicová.

Na zozname zdravotne bezpečných krajín chýba 95 % štátov

Pre ostatné poisťovne je rozhodujúci takzvaný zelený zoznam MZV. V praxi to znamená, že poistenie síce v čase zakúpenia dovolenky do tej-ktorej krajiny vybavíte, no v prípade nákazy koronavírusom nebudete mať nárok na poistné plnenie. Poistenie je totiž v prípade väčšiny poisťovní platné v plnom rozsahu len v krajinách, ktoré sú na stránke rezortu zahraničia uvedené v konkrétnom čase ako „zdravotne bezpečné krajiny.

Výnimkou je situácia, keď cestujúci s platným poistením na dovolenku vycestoval do „zdravotne bezpečnej krajiny“ a odporúčanie rezortu zahraničia o necestovaní do tejto krajiny ho zastihlo až počas pobytu v destinácii – vtedy preňho poistka platí aj naďalej.

Ak sa teda vaša vysnívaná krajina nenachádza medzi tými, do ktorých rezort zahraničia odporúča cestovať, na poistné plnenie v prípade pozitívneho testu na COVID-19 od slovenskej poisťovne môžete zabudnúť. Aktuálne na takzvanom zelenom zozname chýba 95 % krajín sveta, spomedzi európskych krajín sú tam napríklad len severské krajiny, ako Fínsko, Nórsko a Island, ktoré nepatria medzi tradičné dovolenkové destinácie Slovákov. 

Kedy nemáte nárok na poistné krytie? 

S výnimkou spomenutých produktov od poisťovní Union či Uniqa sú podmienky slovenských poisťovní viac-menej rovnaké. Znamená to napríklad aj to, že ak cestujete do krajiny uvedenej v semafore medzi „červenými“ alebo bližšie nešpecifikovanými krajinami, poistenie je tu platné, ale má kompletnú výluku na udalosti spojené s vírusom COVID-19.

Poistenie storna zájazdu taktiež nekryje situácie súvisiace s koronavírusom. Ak ste si dávnejšie kúpili zájazd do krajiny, ktorá je aktuálne zasiahnutá koronavírusom, alebo je tam vyhlásená epidémia, respektíve pandémia, poistenie storna zájazdu nekryje zrušenie cesty z dôvodu epidémie či pandémie. 

„Poistenie storna zájazdu kryje výlučne živelné udalosti, vojnové udalosti alebo teroristický čin,“ informuje na svojom webe poisťovňa Allianz – Slovenská poisťovňa. V prípade, že zájazd alebo služobnú cestu zruší jeho poskytovateľ, napríklad cestovná kancelária alebo letecká spoločnosť, tieto sú povinné vrátiť klientovi uhradenú sumu za zájazd alebo cestovnú službu. 

Ak dovolenkár zruší cestu z dôvodu, že sa bojí o svoje zdravie, môže tak urobiť, príde však o takmer všetky peniaze. Poistenie storna takéto situácie nepokrýva.

Klient tiež môže prísť o poistné plnenie, ak vedome poruší bezpečnostné opatrenia a pokyny konkrétnej krajiny. Napríklad ak nenosí rúško, poruší zákaz vychádzania, alebo sa zdržiava mimo povolených oblastí. Z cestovného poistenia tiež nie sú hradené náklady na testovanie voči koronavírusu, ktoré nebolo nariadené ošetrujúcim lekárom. 

Dodatočné náklady súvisiace s karanténou

Štandardné cestovné poistenie v takzvanej bezpečnej krajine väčšinou nepokrýva všetky dodatočné náklady súvisiace s karanténou, ako je napríklad zabezpečenie stravy a ubytovania. Cestovné poistenie od AXA napríklad tieto prípady pokrýva, no musí ísť o nariadenú preventívnu karanténu a nesmie prebiehať v rámci dohodnutého ubytovania a stravovania poistného. Ak pre návrat nie je možné využiť pôvodne plánovaný spôsob dopravy, poistenie tejto poisťovne kryje aj tieto náklady.

Platí tiež, že klient z obavy zo šírenia koronavírusu nemôže svojvoľne zrušiť svoj zájazd a očakávať jeho plné preplatenie. Aj poistenie stornopoplatkov je podmienené tým, že musí ísť o nepredvídateľné situácie, ako sú napríklad zatvorenie hraníc, zrušenie letov a podobne. 

Ak v prípade vycestovania do bezpečných krajín dovolenkári uviaznu v zahraničí v karanténe (v hoteli alebo ubytovacom zariadení) kvôli koronavírusu a nemôžu sa vrátiť v plánovanom termíne domov, slovenské poisťovne automaticky a bezplatne predlžujú platnosť cestovného poistenia v dohodnutom rozsahu na celé obdobie pobytu v karanténe.

Preplatenie testovania a asistenčné služby

Cestovné poistenie v takzvanej bezpečnej krajine kryje najmä situácie po pozitívnom teste na COVID-19 vo finálnej destinácii. Myslí sa tým prípadná hospitalizácia, liečebné náklady, prípadne storno poplatky spojené s nenastúpením na pobyt v hoteli. 

Osobitnou položkou sú potom testy na COVID-19, ktoré štandardne v ponuke slovenských poisťovní nie sú zahrnuté v poistnom plnení. Existuje však situácia, keď na preplatenie testu máte nárok. Je to vtedy, ak testovanie slúži na určenie diagnózy, pretože je ohrozené vaše zdravie alebo život, a je potrebné test vykonať. Väčšina testov sa však vykonáva na letisku, často u bezpríznakových cestujúcich, prípadne v nariadenej karanténe, a to sa na túto podmienku nevzťahuje.

Klientom môžu v prípade nákazy na dovolenke pomôcť asistenčné služby. Niektoré slovenské poisťovne ponúkajú asistenčné služby už v rámci balíka cestovného poistenia, iné ho zaradili ako doplnkovú službu. Výhodou asistenčnej služby je, že v prípade akejkoľvek nečakanej udalosti v zahraničí má poistený k dispozícii telefonickú službu, ktorá je v prípade všetkých poisťovní dostupná 24 hodín denne 7 dní v týždni. Pracovníci vedia nasmerovať klienta do najbližšieho vhodného zdravotníckeho zariadenia, prípadne zorganizujú jeho odvoz do zdravotníckeho zariadenia.

Čo ak sa krajina nachádza v oranžovej zóne?

Ak sa zvolená destinácia nachádza v takzvanej oranžovej zóne, možno si s poisťovňou preveriť možnosť cestovného poistenia. Alternatívu v tomto prípade okrem poisťovní Union a Uniqa na svojom webe ponúka aj poisťovňa AXA, ktorá sľubuje posúdenie, respektíve vybavenie žiadosti do 24 hodín. Oranžovou zónou sú označené tie štáty alebo oblasti, ktoré už vykazujú priaznivú epidemiologickú situáciu, no vstup do krajiny alebo návrat späť na Slovensko je povolený s obmedzeniami, ako napríklad s negatívnym PCR testom, prípadne niekoľkodňovou karanténou.

Bezplatná garancia od aeroliniek

V druhej polovici minulého roka prišli mnohé aerolínie, či dokonca štáty, s rôznymi garanciami, ktoré chránia dovolenkárov v prípade nákazy. Niektoré ich ponúkajú bezplatne, iné ich „šalamúnsky“ zakomponovali do vstupných poplatkov.

Priekopníkmi v tejto oblasti sa stali dubajské aerolínie Emirates, ktoré ponúkajú svojim klientom takzvanú COVID garanciu. Poistnou zmluvou sa stáva samotná letenka. Údaje, ktoré cestujúci aerolinkám poskytne, sú pre uzavretie dostačujúce, a dovolenkár kúpou letenky súhlasí s garanciou, ktorú mu letecká spoločnosť ponúka. 

Benefitom pre cestujúceho je, že poistenie je bezplatné a automatické. Konkrétne v prípade dubajských aeroliniek pokrýva náklady na lekárske ošetrenie v zahraničí či núdzovú repatriáciu do výšky 500-tisíc dolárov, taktiež náklady, ak cestu musíte z dôvodu pozitívneho testu zrušiť. Aerolínie dokonca hradia cestujúcemu aj náklady v hodnote 150 eur na den, ak dôjde k neočakávanému umiestneniu do povinnej karantény v zahraničí.

Netrvalo to dlho a ku garancii Emirates sa čoskoro pridali ďalšie medzinárodne pôsobiace aerolínie. Ide zväčša o tie spoločnosti, ktoré neprestali lietať ani počas pandémie, ako Ethiopian Airlines, flydubai, Finnair, Cathay Pacific, Virgin Atlantic či Air Canada. Ďalšie, ako napríklad Lufthansa alebo Wizzair, toto poistenie ponúkajú tiež, nie je však automatické, a cestujúci zaň musí hradiť extra poplatok, ktorý nie je súčasťou letenky.

Liečebné náklady hradia aj niektoré krajiny

Potrebu cestovného poistenia a problémy spojené s jeho získaním v domovskej krajine si uvedomili viaceré štáty, ktorých HDP je závislé aj od cestovného ruchu. Viaceré z nich začali po vzore aerolínií poskytovať garanciu v prípade ochorenia COVID-19 ešte minulý rok. Niektoré tak urobili bezplatne, iné za symbolické ceny. Aj samotné štáty či turistické destinácie sa tak rozhodli podporiť dovolenkárov špeciálnym poistením, ktoré uhradí náklady na zdravotnú starostlivosť alebo zmenu leteniek v prípade, že sa počas dovolenky nakazia koronavírusom.

S garanciou medzi prvými prišla Dominikánska republika. Krajina do 30. apríla 2021 poskytuje bezplatné poistenie všetkým prichádzajúcim turistom bez rozdielu národnosti či štátnej príslušnosti. Jedinou podmienkou získania garancie je ubytovanie v hoteli. 

Ďalšou turistickou destináciou, ktorá sa už vlani rozhodla zatraktívniť svoju ponuku, sú Kanárske ostrovy. Aj tie do konca minulého roka ponúkali bezplatné poistenie všetkým cestujúcim, ktorí sa ubytovali v hotelovom zariadení. Vzhľadom na lockdown v Španielsku aj v takmer celej Európe sa Kanárske ostrovy rozhodli toto poistenie nepredlžovať.

Cestujúcich poisťuje aj Portugalsko. To však pre turistov koncom januára 2021 zatvorilo svoje hranice. Poistíte sa napríklad aj pri vstupe do Turecka či dokonca do Uzbekistanu. Poistenie v týchto krajinách je potrebné si dohodnúť individuálne a nie je zadarmo. Keďže sa situácia v súvislosti s pandémiou koronavírusu neustále mení, informácie o možnostiach cestovania aj cestovného poistenia sa aktualizujú prakticky na dennej báze.

Aktuálne pravidlá cestovania (10. február 2021)

 • Pred každou cestou do zahraničia naďalej platí odporúčanie preštudovať si aktuálne vstupné podmienky konkrétnej krajiny na oficiálnej stránke mzv.sk
 • Pri návrate domov z takzvaných bezpečných krajín nie je potrebný test ani karanténa. 
 • Po návrate z rizikových krajín Európskej únie, Lichtenštajnska a Švajčiarska možno karanténu obísť negatívnym PCR testom vykonaným v zahraničí, alebo absolvovať registráciu a 14-dňovú karanténu, ktorú možno ukončiť najskôr na 8. deň po prijatí negatívneho výsledku PCR testu hradeného poisťovňou. 
 • Od pondeloka 15. februára by povinná dvojtýždňová karanténa mala platiť pri každom návrate zo zahraničia.  
bezpecnykurier
bezpecnykurier
bezpecnykurier Chráňte
vašu komunikáciu
bezpecnykurier Dôverné informácie
zabezpečte heslom
bezpecnykurier Diskrétnosť požadujte
aj od vašich partnerov

Kľúčové slová

logo
Prečítajte si tiež:
26.2.2021 Redakcia FinReport

Inflácia sa zobudila, rastú ceny surovín aj potravín. Pri pokračovaní súčasného trendu by mohla stúpnuť na 3 %

Riziko opätovného naštartovania inflácie sa zvyšuje. Je za tým rast vstupných cien surovín, ktoré tlačia nahor konečné ceny produkcie, no ...

26.2.2021 Zuzana Mecková

Peniaze iných: Podarí sa neľútostnému obchodníkovi z Wall Street prevziať kontrolu nad rodinným podnikom?

Dramatická snímka s prvkami romantickej komédie Peniaze iných približuje príbeh obchodníka Lawrenca Garfielda, ktorý miluje peniaze, ale ...

25.2.2021 Redakcia FinReport

Generali uvádza na trh päťročný plán na podporu oživenia ekonomiky v Európe v hodnote 3,5 miliardy eur

Spoločnosť Generali pripravila päťročný investičný plán nazvaný Fenice 190 v objeme 3,5 miliardy eur. Jeho úlohou je podpora obnovy ...

25.2.2021 Robert Juriš

Michal Liday: Sme banka, ktorá je posadnutá inovatívnosťou a mladosťou

Na slovenskom trhu má zvláštny zvuk. Je inovatívna, moderná, udávajúca trendy a oceňovaná. Pri vyslovení jej mena spozornejú najmä ...

24.2.2021 Zuzana Mecková

Slovenskú poštu čakajú najväčšie zmeny v histórii. Začína sa veľké prepúšťanie a digitalizácia služieb

Slovenská pošta prejde v nasledujúcom období zásadnými reformami. K prvým zmenám by malo dôjsť už 1. marca tohto roku. Cieľom je ...

24.2.2021 Redakcia FinReport

Trh s vakcínami proti vírusu COVID-19 generuje miliardy eur a bude ešte rásť

Očkovanie obyvateľstva voči ochoreniu COVID-19 znamená nádej pre celý svet v snahe zastaviť šírenie tohto nebezpečného vírusu. To si ...

23.2.2021 Magdaléna Švančarková

Aj naše banky už pracujú so zápornými úrokovými sadzbami

Bankový systém je hore nohami. Aj tak by sa dal nazvať príchod záporných úrokových sadzieb, ktoré už využívajú niektoré európske ...

22.2.2021 Zuzana Mecková

Generali prišla s aplikáciou na výpočet hodnoty domácnosti, iné poisťovne tvrdia, že také niečo nepotrebujú

Určiť správnu hodnotu majetku je pri uzatváraní poistenia domácnosti kľúčové. Poisťovňa Generali uviedla na trh novú webovú aplikáciu, ...

21.2.2021 Redakcia FinReport

VÚB banka: Počet platieb cez mobil sa medziročne strojnásobil a tohtoročný Valentín bol doslova digitálny

Pandemický rok 2020 sa výrazne podpísal pod skokový nárast bezkontaktných platieb a nákupov cez internet. Naopak, výbery hotovosti z ...

18.2.2021 Vladimír Pisár

Ešte nedávno obľúbené vkladné knižky definitívne končia, prevalcovala ich digitalizácia bankových služieb

Vkladné knižky nemali dlho medzi sporiacimi produktmi konkurenciu. Takmer dve storočia sa tešili mimoriadnej popularite. Od roku 1841 aj na ...

17.2.2021 Zuzana Mecková

Nastal čas splácania odložených úverov, približne 5 % klientov má problém

Odklad splátok úverov pomohol najmä tým, ktorí počas pandémie prišli o svoje príjmy. Mnohým sa aktuálne končí deväťmesačný odklad, a ...

16.2.2021 Robert Juriš

Pandémia koronavírusu motivuje k vyššiemu počtu poistných podvodov, poisťovne však zdokonaľujú svoju obranu

Analyzujú metadáta, používajú sofistikované nástroje, majú vlastných detektívov, konzultujú s posudkovými lekármi, spolupracujú s ...

13.2.2021 Redakcia FinReport

Nepočujúci cez rúška nedokážu odčítavať z pier. Slovenská sporiteľňa s nimi komunikuje cez mobilnú aplikáciu

Pandémia a nosenie rúšok skomplikovali situáciu ľuďom s čiastočnou alebo úplnou stratou sluchu. Príčinou je, že pri komunikácii nemôžu ...

12.2.2021 Redakcia FinReport

Podľa štúdie KPMG má poisťovňa Union najspokojnejších klientov v slovenskom finančnom sektore

Poisťovňa Union má spomedzi slovenských poisťovní najlepšiu zákaznícku skúsenosť a najšťastnejších klientov. Vyplýva to zo štúdie ...

11.2.2021 Redakcia FinReport

Novým obchodným riaditeľom poisťovne Coface pre Slovenskú republiku a Česko sa stal Roman Krupička

Roman Krupička sa stal novým obchodným riaditeľom Coface pre Slovenskú republiku a Česko. Vedenie spoločnosti Coface tak má nového člena. ...

9.2.2021 Dominik Horváth

Banka budúcnosti využije produkty technologických gigantov a sama sa bude starať „len“ o klientov

Mnohokrát sa už objavili negatívne predpovede ohľadne budúcnosti bánk. Už v 90. rokoch minulého storočia sa hovorilo, že „bankovníctvo ...

8.2.2021 Redakcia FinReport

Allianz – Slovenská poisťovňa mení svoje logo. Globálna značka z neho vytlačila názov lokálneho partnera

Allianz – Slovenská poisťovňa začala používať nové logo. Z doterajšieho, ktoré spoločnosť používala od zlúčenia poisťovne Allianz ...

8.2.2021 Magdaléna Švančarková

Pandémia koronavírusu prinútila poisťovne siahnuť hlboko do vrecka. Na poistných udalostiach vyplatili státisíce eur

Pandémia koronavírusu vyjde draho aj poisťovne. Od polovice marca 2020 hlásia stovky rôznych poistných udalostí za státisíce eur. Najviac ...

PHP Developer - študentská brigáda PHP Developer - študentská brigáda
PHP Developer províznych systémov PHP Developer províznych systémov
PHP Developer poistných agregátorov PHP Developer poistných agregátorov
PHP Developer FinTech cloudových riešení PHP Developer FinTech cloudových riešení

Najčítanejšie

 1. 1.
  Trestné oznámenie, ktoré podal Fico na Krajniaka a Lipšica, bude riešiť Krajská prokuratúra v Bratislave
 2. 2.
  Inflácia sa zobudila, rastú ceny surovín aj potravín. Pri pokračovaní súčasného trendu by mohla stúpnuť na 3 %
 3. 3.
  Živnosť verzus eseročka. Ktorá možnosť sa podnikateľom v roku 2021 oplatí viac?
 4. 4.
  Peniaze iných: Podarí sa neľútostnému obchodníkovi z Wall Street prevziať kontrolu nad rodinným podnikom?
 5. 5.
  Michal Liday: Sme banka, ktorá je posadnutá inovatívnosťou a mladosťou