Hľadaj

Ako pristupujú ku koronavírusu poisťovne Union, Wüstenrot, Uniqua a NN?

Banky a poisťovne Poslať

Aj keď je paleta poistných produktov naprieč spoločnosťami veľmi podobná, líšia sa rôznymi podmienkami plnenia v prípade poistnej udalosti, ktorá teraz môže vzniknúť v dôsledku ochorenia na COVID-19. Dostať sa k informáciám nie je vždy jednoduché a bez pomoci odborníka sa v nich orientuje ťažko. Preto prinášame prehľad všeobecných a osobitných poistných podmienok v poisťovniach Union, Wüstenrot, Uniqua a NN.

image

Foto: shutterstock

Poisťovne Union, Uniqa a NN plnia poistné krytia bez akýchkoľvek obmedzení, ak je klientovi diagnostikovaný vírus COVID-19. Musia len dané pripoistenie poskytovať vo svojich produktoch.

Výnimkou je z tejto štvorice Wüstenrot, ktorý má vo svojich všeobecných poistných podmienkach pre životné poistenie uvedenú nasledovnú výluku. „Nárok na poistné plnenie nevzniká, ak k pracovnej neschopnosti došlo v dôsledku epidémie postihujúcej rozsiahle územie a veľkú časť populácie (pandémia).“

Na situáciu však poisťovňa Wüstenrot zareagovala flexibilne, vydala verejný prísľub, podľa ktorého kryje prípadné úmrtie klienta na COVID-19, a tvrdí, že dosiaľ plnila každú poistnú udalosť v súvislosti s novým koronavírusom.

„Plne si uvedomujeme vážnosť situácie, preto sme pristúpili k vytvoreniu záväzného materiálu, ktorý stanovuje postup poisťovne v prípade poistných udalostí súvisiacich s pandémiou. Našim klientom sa snažíme vychádzať maximálne v ústrety, preto sme plnili každú poistnú udalosť súvisiacu s COVID-19, ktorá nám bola doteraz nahlásená. Zriadili sme špeciálnu komisiu a každú žiadosť posudzujeme individuálne,“ uvádza Lukáš Bertók, riaditeľ marketingu a komunikácie Wüstenrot.

Pripoistenia denného odškodného pri PN

Práceneschopnosť z dôvodu ochorenia COVID-19, alebo z podozrenia na toto ochorenie, kryjú v pripoistení denného odškodného pri PN poisťovne Union, NN aj Uniqa. Klienti Wüstenrotu podľa poistných podmienok nemajú nárok na prípadné poistné plnenie, ich žiadosti však budú posudzované individuálne špeciálnou komisiou.

Pri práceneschopnosti (PN) je špeciálne dôležité, aby bolo ochorenie potvrdené lekárom. Ak ale ochorenie ani podozrenie na COVID-19 nie je potvrdené lekárom a klient čerpá PN z dôvodu povinnej karantény, nárok na plnenie nevzniká.

„Či už podozrenie z infekcie COVID-19 (lekárska diagnóza č. U07.2) alebo potvrdenie infekcie COVID-19 (lekárska diagnóza č. U07.1) sú považované podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb za choroby. Tieto musia byt diagnostikované lekárom a dôvodom PN. Karanténa nie je diagnózou a teda ani chorobou,“ uvádza Beáta Lipšicová z poisťovne Uniqua.

Vo všetkých poisťovniach je existencia platnej lekárskej diagnózy nevyhnutnou podmienkou pre vznik nároku na poistné plnenie. To, že karanténa nie je považovaná za chorobu, znemožňuje oprávnenosť plnenia pri PN z dôvodu karantény. Spoločnosti ale aj v tejto veci reagujú pružne.

„Každú poistnú udalosť posúdime individuálne podľa poistných podmienok a poistných podmienok jednotlivých pripoistení. No v prípade, že je klientovi počas povinnej 14-dňovej karantény diagnostikované ochorenie COVID-19, poisťovňa bude postupovať v prospech klienta a do prípadného poistného plnenia za PN z dôvodu diagnostikovania tohto ochorenia zahrnie aj časť lehoty zo 14-dňovej karantény, počas ktorej klient ešte nemal COVID-19,“ dopĺňa Daniela Tomášková z NN. Rovnako postupujú aj v spoločnosti Uniqua.

Pripoistenia denného odškodného pri OČR

V prípade pripoistenia denného odškodného pri ošetrení člena rodiny (OČR) platí to, čo pri PN, že karanténa nie je diagnózou a poisťovne ju kryjú len v prípade ochorenia na COVID-19, resp. podozrenia na toto ochorenie. To však za predpokladu, že poisťovne takéto pripoistenia ponúkajú.

Union, NN a Uniqa takéto pripoistenie vo svojich životných poisteniach nemajú. Výluka Wüstenrotu na pandémiu sa vzťahuje aj na toto pripoistenie, takže ani jeho klienti nemajú nárok na poistné plnenie pri OČR, keď sa starajú o člena rodiny, ktorému diagnostikovali COVID-19.

Pripoistenie hospitalizácie

V prípade hospitalizácie samotné diagnostikovanie nie je až tak dôležité. Klientovi vzniká nárok na plnenie na základe pobytu v nemocnici. Technické detaily sa mierne odlišujú, no vždy je podstatné, že klient bol hospitalizovaný a má o tom príslušné potvrdenia.

„Hospitalizácia nie je vylúčená a v poistení ju kryjeme. Vyplatí sa vždy dojednaná výška dávky na deň počas trvania hospitalizácie,“ hovorí Beáta Lipšicová z poisťovne Uniqua. Veľmi podobne, až na niektoré technické odlišnosti, postupujú aj poisťovne Union a NN. Poisťovňa Wüstenrot hospitalizáciu pri ochorení COVID-19 nekryje, no bude ju posudzovať individuálne.

Pripoistenie kritických chorôb

Diagnostikovanie kritickej choroby v dôsledku COVID-19 nie je v súčasnosti veľmi pravdepodobné. Poisťovne ale rátajú aj s touto možnosťou.

„COVID-19 nie je explicitne súčasťou kritických chorôb (takže nie je na zozname kritických chorôb). Avšak napríklad v súvislosti s konečným pľúcnym zlyhaním, ktoré je zahrnuté v rámci pripoistenia kritických chorôb, môže vzniknúť nárok na poistné plnenie,“ hovorí Beáta Lipšicová z poisťovne Uniqua.

V poisťovniach Union, Uniqua a NN vyhlásenie pandémie nemá vplyv na poistné plnenia. Na plnenia, ktoré vznikli z pripoistení Kritické choroby a Invalidita, sa verejný prísľub poisťovne Wüstenrot nevzťahuje, to znamená, že pri vzniku ochorenia v dôsledku pandémie klientom Wüstenrotu sa budú poistné udalosti posudzovať individuálne.

Pripoistenie invalidity

V prípade invalidity je postoj poisťovní veľmi podobný. Momentálne poisťovne nepredpokladajú poistné plnenia kvôli diagnostikovaniu invalidity v súvislosti s COVID-19 kvôli samotnému priebehu ochorenia. Napriek tomu aj v prípade takýchto závažných zdravotných dopadov pri pozitívnej diagnóze by poisťovne vyplácali poistné plnenia. Výnimku opäť tvorí iba Wüstenrot.

„Vo všeobecnosti môže nárok na poistné plnenie vzniknúť z pripoistenia invalidity, no to v tomto momente nepredpokladáme pri aktuálnej znalosti o priebehu vírusového ochorenia,“ uvádza Daniela Tomášková z NN.

V každej jednej spoločnosti ale prihliadajú na fakt, či boli dodržané všetky ostatné ustanovenia, teda napríklad aj rešpektovanie vládnych nariadení. „Nemáme špecifické ustanovenia, ktoré by vylučovali ochorenie COVID-19 alebo pandemickú udalosť. Teda ak by nastala poistná udalosť z dôvodu choroby COVID-19, poskytli by sme poistné plnenie, samozrejme, za predpokladu, že boli  dodržané ostatné ustanovenia poistných podmienok,“ dopĺňa Matej Neumann z Unionu.

Pripoistenie smrti

Všetky štyri poisťovne plnia poistnú udalosť pri základnej tarife Smrť v prípade pozitívneho diagnostikovania COVID-19. Aj Wüstenrot, ktorý má síce pandémiu vo výlukách, no flexibilne zareagoval na vzniknutú situáciu a vydal verejný prísľub, podľa ktorého spomínanú výluku uplatňovať nebude. Ak je teda preukázateľnou príčinou úmrtia COVID-19, a všetky ostatné podmienky boli splnené, všetky poisťovne na Slovensku deklarujú riadne plnenie poistných udalostí.

Nahlásenie poistnej udalosti

Keďže žiaden pracovník pobočky poisťovne alebo finančný agent nie je lekár ani likvidátor poistných udalostí, klient by mal vždy nahlásiť poistnú udalosť. U väčšiny poisťovní sa dá celý postup vykonať online cez ich portál, a teda bez potreby fyzickej návštevy.

Jedinou podmienkou je, aby išlo o zmluvu životného poistenia. Poisťovni treba len oznámiť hlásenie o poistnej udalosti, a spolu s ním odoslať kópiu potvrdenia PN (tzv. kladenku PN), ktorú klient dostane od obvodného lekára po vystavení PN. Potvrdenie vie lekár poslať klientovi aj bez nutnosti jeho návštevy elektronicky prostredníctvom e-mailu. Finanční agenti, rovnako ako aj zamestnanci poisťovní, vedia klientovi pomôcť s nahlásením poistnej udalosti aj na diaľku telefonicky, alebo to prípadne vykonať zaňho.

„Uvedomujeme si, že v súčasnosti môže byť komplikované získať od lekára všetky potrebné doklady a určite nechceme našich klientov vystavovať nebezpečiu nákazy. Ak je potrebné doložiť nejaké lekárske správy zo zdravotnej dokumentácie, požiadajte svojho lekára telefonicky alebo e-mailom o zaslanie naskenovaných dokumentov, ktoré pre posúdenie nároku na poistné plnenie plne akceptujeme. V prípade, že sa vám týmto spôsobom nepodarí získať požadovanú dokumentáciu, kontaktujte nás, ubezpečujeme vás, že nájdeme vyhovujúce riešenie pre každý individuálny prípad,“ uvádza Daniela Tomášková z NN.

Klienta nahlásenie poistnej udalosti nič nestojí a nemôže mu to nijako uškodiť. Vždy je lepšie nechať poisťovňu, nech sa k situácii vyjadrí. Prinajhoršom dostane klient zamietavé stanovisko. V lepšom prípade peniaze na vykrytie finančných strát spôsobených nepriaznivou situáciou.

Provízie rozpočítavajte
v ICM2
Insurance Contract Manager
Softvér a služby pre finančný trh
www.ICM2.sk

Kľúčové slová

logo
bike trails
Prečítajte si tiež:
27.5.2020 Správy

Situácia v obciach na Slovensku je alarmujúca, niektoré prišli pre koronakrízu aj o polovicu príjmov

26.5.2020 (Webnoviny.sk) - Niektoré obce prišli pre pandémiu o polovicu svojich príjmov. Pre agentúru SITA to uviedla starostka Povrazníka ...

26.5.2020 Správy

Opatrenia vlády pri riešení dopadov koronakrízy sú nedostatočné, kritizujú podnikatelia

26.5.2020 (Webnoviny.sk) - Viac ako polovica živnostníkov, malých a stredných firiem hodnotí pomoc štátu počas aktuálnej koronakrízy za ...

26.5.2020 Správy

Z prvej pomoci štát pomohol už 400-tisíc ľudom, vyplatil vyše 96 miliónov eur

25.5.2020 (Webnoviny.sk) - Žiadateľom o príspevky prvej pomoci na elimináciu negatívnych dopadov pandémie nového ...

23.5.2020 Správy

Tržby počas pandémie vzrástli štyrom z desiatich slovenských e-shopov, ukázal prieskum

23.5.2020 (Webnoviny.sk) - Pandémia Covid-19 priniesla zvýšenie tržieb štyrom z desiatich slovenských e-shopov. Pätine sa tržby počas ...

23.5.2020 Redakcia FinReport

Tohtoročné dovolenky budú Slováci tráviť doma. Hory čaká nával turistov

Obmedzenia pohybu v súvislosti s pandémiou koronavírusu menia aj preferencie Slovákov v prípade letných dovoleniek. Mnohí volia dovolenku na ...

22.5.2020 Správy

Obmedzený režim a zadlžovanie, gastro prevádzkam nepomôže len podpora od zákazníkov

21.5.2020 (Webnoviny.sk) - Dva mesiace v obmedzenom režime, otvorenie terás a interiérov za prísnych hygienických podmienok, zadlžovanie, ale ...

22.5.2020 Správy

O dočasnú ochranu podnikateľov zasiahnutých Covid-19 požiadalo už takmer sto subjektov

21.5.2020 (Webnoviny.sk) - O dočasnú ochranu podnikateľov požiadalo za týždeň takmer 100 subjektov. Súdy aj napriek aktuálnej ešte stále ...

21.5.2020 Správy

Štátnu pomoc na podporu zamestnanosti predĺžia, úrady vyplatia príspevky aj v júni a júli

20.5.2020 (Webnoviny.sk) - Úrady práce a sociálnych vecí budú poskytovať zamestnávateľom a samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) ...

20.5.2020 Správy

Sulík a Matovič predstavili pomoc s nájmami. Koľko zľaví prenajímateľ, toľko prispeje štát

20.5.2020 (Webnoviny.sk) - Vláda po niekoľkých týždňoch predstavila, ako chce pomôcť zatvoreným obchodom a reštauráciám s platením ...

20.5.2020 Správy

Zavreté obchody v nedeľu natrvalo? Prieskum ukázal názor Slovákov aj zamestnancov predajní

20.5.2020 (Webnoviny.sk) - Drvivá väčšina slovenských spotrebiteľov (80 %) sa prikláňa k názoru, že maloobchodné predajne potravín môžu ...

20.5.2020 Správy

Niektoré firmy zo strachu nepožiadali o príspevok na udržanie zamestnanosti, dôvodom sú podmienky

19.5.2020 (Webnoviny.sk) - Štát by mal zrušiť oneskorené nahlásenie zamestnanca na sociálne poistenie ako prekážku pre získanie štátneho ...

20.5.2020 Správy

O odpustenie odvodov požiadalo v apríli takmer 35-tisíc zamestnávateľov a SZČO, ktorým výrazne klesli príjmy

19.5.2020 (Webnoviny.sk) - O odpustenie poistného na sociálne poistenie za apríl doteraz požiadalo ...

PHP Developer - študentská brigáda PHP Developer - študentská brigáda
PHP Developer províznych systémov PHP Developer províznych systémov
PHP Developer poistných agregátorov PHP Developer poistných agregátorov
PHP Developer FinTech cloudových riešení PHP Developer FinTech cloudových riešení

Najčítanejšie

 1. 1.
  Astronómovia objavili galaxiu, ktorá vyzerá ako kozmický ohnivý kruh
 2. 2.
  Podnikatelia sa nemusia spoliehať iba na podporu štátu. Využiť môžu aj úvery SIH antikorona
 3. 3.
  Výskum: Slováci chcú laboratórne testy na koronavírus. Testovanie na protilátky by malo byť súčasťou preventívnych prehliadok
 4. 4.
  Priaznivá epidemiologická situácia umožňuje postupné otváranie Chorvátska pre turistov
 5. 5.
  Syn Borisa Johnsona a jeho snúbenice Carrie Symonds dostal meno po starých otcoch a lekároch