Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Ako postupovať pri dopravnej kolízii a ako si uplatniť škodu v poisťovni?

Zuzana Fryč Banky a poisťovne Poslať

Na Slovensku sa každoročne stanú tisíce dopravných nehôd, ku ktorým je nevyhnutné privolať políciu a aktívne s ňou spolupracovať. Okrem dopravných nehôd denne dochádza aj ku škodovým udalostiam, pri ktorých je nutné spísať správu o nehode. Ako má v takýchto situáciách postupovať vinník nehody a ako má postupovať poškodený?

Dopravná nehoda a peniaze z poisťovne

Foto: GetGary.com

Dopravná nehoda vs. škodová udalosť

Rozdiel medzi škodovou udalosťou a dopravnou nehodou spočíva v tom, že pri dopravnej nehode došlo napríklad k usmrteniu alebo zraneniu osôb, poškodeniu cesty či iných verejnoprospešných zariadení (môžu to byť zvodidlá, lampy, značky alebo semafory), prípadne k úniku nebezpečných látok.

„Účastníci sú povinní dopravnú nehodu nahlásiť polícii a aktívne s ňou spolupracovať na jej objasnení,“ uvádza riaditeľ odboru likvidácie poistných udalostí neživotného poistenia ČSOB Poisťovne Milan Černák. Následne je potrebné spoločne vyplniť aj správu o nehode, na základe ktorej poisťovňa poistnú udalosť vyhodnotí.

87273

Ku škodovým udalostiam patria všetky ostatné kolízie v rámci cestnej premávky, pričom tie sa nemusia nahlásiť polícii, no je pri nich dôležité vyplniť správu o nehode a dohodnúť sa aj na tom, kto nehodu spôsobil, na základe čoho poisťovňa vyhodnotí poistnú udalosť.

Správa by mala obsahovať všetko, čo súvisí s okolnosťami vzniku a priebehu nehody, vrátane nákresu nehody či mien vinníka a poškodeného, ako aj mien a adries prípadných svedkov. Toto tlačivo je ideálne mať so sebou vždy v aute, pričom formulár sa využíva aj pri nehodách v zahraničí, a podpísať ho musia obaja účastníci nehody.

91389

V praxi to však funguje tak, že v určitých prípadoch môže byť aj škodová udalosť považovaná za dopravnú nehodu, ak sa napríklad účastníci nedohodnú na jej zavinení, jazdili pod vplyvom alkoholu a návykových látok, alebo sa odmietli podrobiť testom na zistenie ich prítomnosti.

Ako postupovať pri dopravnej nehode

1) Po zastavení vozidla je potrebné vyvarovať sa premiestňovania vozidiel alebo manipulácie s inými predmetmi na mieste nehody. Základnou povinnosťou sú bezpečnostné prvky – reflexná vesta a výstražný trojuholník.

2) Ak sú na mieste zranení ľudia, je nevyhnutné urýchlene im poskytnúť prvú pomoc a zavolať záchrannú službu na čísle 155.

3) Nasleduje privolanie polície na telefónnom čísle 158. Pri dopravnej nehode je to povinné, no možné je privolať ju ku každej škodovej udalosti.

4) Potrebné je zapísať si kontaktné údaje účastníkov dopravnej nehody a očitých svedkov, prípadne zaistiť si ich výpovede. Od vinníka nehody je potrebné vyžiadať si predloženie občianskeho alebo vodičský preukaz a dokladu o povinnom zmluvnom poistení, takzvanú zelenú kartu. K dôležitým údajom patrí aj typ a evidenčné číslo vozidla, názov a adresa poisťovne, v ktorej má vinník poistenie a číslo dokladu o uzavretom poistení.

5) Osoby, ktoré sa počas nehody zranili, a majú uzatvorené úrazové poistenie, môžu si neskôr od lekára nechať vystaviť lekársku správu, ktorú následne preukážu poisťovni spolu s dokladmi o nákladoch na liečenie, potvrdením o práceneschopnosti a dokladom potvrdzujúcim ušlú mzdu v dôsledku PN.

Bezprostredne po nehode

Ak ku škodovej udalosti nebola privolaná polícia, hovorkyňa poisťovne Kooperativa Silvia Nosková Illášová odporúča obom účastníkom, aby si bezprostredne po udalosti navzájom vymenili údaje potrebné k uplatneniu nároku na náhradu škody, a to najmä:

  • meno, priezvisko, trvalý pobyt poisteného alebo jeho obchodné meno a sídlo,
  • obchodné meno a sídlo poisťovateľa, kde uzavreli poistenie,
  • číslo poistnej zmluvy.

Ako má postupovať poškodený

Správu o nehode je potrebné doručiť do poisťovne vinníka, ak si klient uplatňuje škodu z jeho povinného zmluvného poistenia, alebo do vlastnej poisťovne, ak si uplatňuje nárok zo svojho havarijného poistenia. 

56290

Ak účastníci nehody nemajú k dispozícii správu o nehode, odporúča sa im spísať medzi sebou vyhlásenie o zavinení nehody a nafotiť si mobilným telefónom postavenie a poškodenie vozidiel. Nahlásenie udalosti poškodeným je možné buď elektronicky, najčastejšie cez online formulár poisťovne, alebo telefonicky, pričom je potrebné mať vopred pripravené tieto údaje:

  • číslo poistnej zmluvy, z ktorej škodu hlásite,
  • technický preukaz – EČV, VIN kód (číslo karosérie), továrenská značka vozidla, typ, farba, rok výroby,
  • dátum a miesto vzniku škody,
  • opis vzniku poškodenia a jeho rozsah,
  • ak je vozidlo nepojazdné, presnú adresu uloženia vozidla (miesto, kde je možné vykonať obhliadku),
  • údaje o majiteľovi poškodeného vozidla – rodné číslo, meno, priezvisko, adresa/IČO, prípadne názov a sídlo spoločnosti,
  • telefonický a e-mailový kontakt.

Aké sú povinnosti vinníka nehody

Povinnosťou vinníka je nahlásiť poistnú udalosť vo svojej poisťovni, a to do 15 dní, prípadne do 30 dní, ak sa nehoda stala v zahraničí. K vyplnenému tlačivu „PZP Oznámenie škodovej udalosti poisteným“ je potrebné doručiť aj kópiu veľkého technického preukazu, kópiu vodičského preukazu, prípadne aj kópiu STK a emisnej kontroly.

9

Vyplnené oznámenie k PZP a požadované dokumenty môže vinník nehody zaslať cez online formulár prostredníctvom mobilnej aplikácie poisťovne, poštou na adresu spoločnosti, osobne do pobočky alebo e-mailom.

„Ak si vinník nesplní svoju povinnosť, poisťovňa má právo regresovať od neho poistné plnenie alebo časť plnenia, ktoré vyplatila poškodenému z poistky vinníka. Poisťovňa následne pristúpi k riešeniu poistnej udalosti a odškodneniu poškodeného z poistky vinníka škody,“ tvrdí špecialistka externej komunikácie Allianz – Slovenskej poisťovne Helena Kanderková.

89658

PZP však nekryje škody, ktoré vznikli samotnému vinníkovi. „Práve na to slúži havarijné poistenie, ktoré nie je zo zákona povinné, no vodiči ho ocenia aj v prípade, ak je vinník neznámy,“ približuje riaditeľka odboru produktového manažmentu ČSOB Poisťovne Michaela Fábryová.

V prípade nespolupráce je potrebné volať políciu

„Ak účastník škodovej udalosti nezastavil bezodkladne svoje vozidlo, nepreukázal svoju totožnosť inému účastníkovi škodovej udalosti, alebo mu neposkytol údaje o poistení vozidla, je potrebné na miesto nehody privolať políciu. Aby udalosť mohla byť riadne vyšetrená, je žiaduce zaznamenať si evidenčné číslo vozidla, ktoré dopravnú nehodu spôsobilo,“ uzatvára S. Nosková Illášová.

logo
Prečítajte si tiež:
19.5.2024 Redakcia FinReport

Slováci radi nakupujú tam, kde ponúkajú zľavy, a takmer každý má aspoň jednu vernostnú kartu

Slováci sú známi tým, že radi šetria. Až tri štvrtiny obyvateľov Slovenska uprednostňujú nakupovanie v obchodoch, v ktorých majú k ...

18.5.2024 Redakcia FinReport

Slovenské e-shopy čakajú silný rok, tržby im vzrástli o 7 %

Tento rok by pre e-shopy mohol byť úspešnejší ako ten minuloročný. V prvom štvrťroku tohto roku dosiahli v porovnaní s prvým štvrťrokom ...

18.5.2024 Redakcia FinReport

Stredoškoláci hospodária s vlastnými peniazmi, dvaja z troch si sami zarábajú

Deväť z desiatich slovenských stredoškolákov (90 %) pravidelne na mesačnej báze hospodári s vlastnými peniazmi. Tieto finančné prostriedky ...

17.5.2024 Redakcia FinReport

Aj dobrovoľní hasiči už majú vlastné poistenie zodpovednosti za škodu

Na Slovensku je evidovaných približne 80-tisíc dobrovoľných hasičov, ktorí doteraz nemali možnosť uzavrieť si poistenie zodpovednosti za ...

17.5.2024 Robert Juriš

Anketa: Tretí najdôležitejší kanál predaja poistných produktov je telesales

Sprostredkovanie poistenia už dlhšie nestojí len na osobnej ponuke a fyzickej komunikácii. Tento predajný kanál dopĺňajú aj ďalšie dva v ...

17.5.2024 Redakcia FinReport

Ceny oboch druhov benzínov aj motorovej nafty konečne výraznejšie klesli

Ceny oboch druhov benzínov predávaných na Slovensku, ako aj motorovej nafty, počas uplynulého týždňa klesli. V porovnaní s predchádzajúcim ...

17.5.2024 Eva Sadovská

Rumunsko „valcuje“ EÚ ekonomicky aj vo využívaní obnoviteľných zdrojov energie

Rumunsko už niekoľko rokov nie je na chvoste EÚ. Za posledné roky sa jeho ekonomika posunula z pozície „chudobného príbuzného“ výrazne ...

17.5.2024 Redakcia FinReport

Staronovou prezidentkou Európskej banky pre obnovu a rozvoj je Odile Renaudová-Bassová

Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBOR) oznámila, že jej šéfkou aj naďalej bude Francúzka Odile Renaudová-Bassová. Opätovne zvolená do ...

16.5.2024 Mário Špilberger

Poistenie na hory vám dokáže ušetriť stovky a možno aj desaťtisíce eur

Jednodňové poistenie turistu vyjde aj menej ako na jedno euro, no pokryje náklady horskej záchrannej služby nad rámec verejného zdravotného ...

16.5.2024 Redakcia FinReport

Skupina J&T dosiahla vlani rekordný zisk 278,7 milióna eur

Bankový holding J&T FINANCE GROUP SE uzavrel minulý rok s historicky najvyšším čistým ziskom v celkovej výške 278,7 milióna eur. V ...

16.5.2024 Martin Jamnický

Zdravotné poisťovne v prvom štvrťroku 2024 zaznamenali stratu 23,2 milióna eur

Hoci zdravotné poisťovne vlani vygenerovali zisk, z ktorého dokázali vyplatiť svojim akcionárom aj dividendy, v prvom štvrťroku tohto roku sa ...

15.5.2024 Redakcia FinReport

Poisťovatelia sa čoraz viac zameriavajú na kryptotrh a poisťovanie kryptopodvodov

Globálny poisťovací priemysel obracia svoju pozornosť na nové riziká, ktoré v súčasnosti predstavujú najmä kryptomeny a digitálne ...

15.5.2024 Martin Jamnický

Slovenská sporiteľňa: Niektoré služby budú drahšie

Banky priebežne upravujú cenníky svojich služieb podľa toho, ako to vyhovuje ich cenovej politike a stratégii. Slovenská sporiteľňa sa ...

14.5.2024 Zuzana Fryč

Poisťovne: Okrem poistenia ponúkajú aj úvery, investovanie či dôchodkové sporenie

Časy, keď poisťovne ponúkali výhradne len rôzne možnosti poistenia, sú minulosťou. Okrem nich totiž niektoré rozširujú svoju ponuku o ...

10.5.2024 Mário Špilberger

Hypotéku na mobilný dom nedostanete, na montovaný však áno

Kto by netúžil mať domček blízko prírody? Kým lacnejší mobilný dom zoženiete aj za 15-tisíc eur, luxusnejšie varianty, často aj ...

10.5.2024 Redakcia FinReport

ČSOB nahradí štyri balíky služieb dvomi novými účtami

Banka končí s predajom niektorých svojich balíkových služieb. Ich obsah, teda účty Pohoda, FUN a Sloník, zostávajú aj naďalej v ...

9.5.2024 Robert Juriš

Niektoré banky úrokové sadzby hypoték zvyšujú, iné ich znižujú. Trend do budúcnosti je nejasný

Úrokové sadzby bánk sa začínajú hýbať. Na prelome apríla a mája 2024 upravovali podmienky svojich hypoték hneď tri banky pôsobiace na ...

6.5.2024 Redakcia FinReport

Zdravotné poisťovne vyplatili dividendy akcionárom, hoci v tomto roku očakávajú stratu

Zdravotná poisťovňa Dôvera vyplatila svojim akcionárom dividendy vo výške takmer 20 miliónov eur a zdravotná poisťovňa Union vo výške ...

Mobilná aplikácia
VISA MasterCard Maestro Apple Pay Google Pay