Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Ako poisťovne riešia škody na vozidlách a škody na cudzom majetku po požiari elektromobilov?

Zuzana Fryč Banky a poisťovne Poslať

Počet elektromobilov na slovenských cestách postupne stúpa, a zdá sa, že bude aj naďalej rásť. Spolu s tým sa však zvyšuje aj riziko možných požiarov elektromobilov v garážach. Opýtali sme sa preto poisťovní, ako pristupujú k takýmto škodám na automobiloch, budovách a prípadne aj ku škodám na zdraví.

elekromobil

Foto: Freepik

Rozlišuje sa príčina a objekt škody

Problematikou prípadných požiarov elektromobilov sa už pred dvomi rokmi zaoberala aj Európska komisia, ktorá vyhodnotila, že ak požiar budovy bude zapríčinený zaparkovaným elektromobilom, škody by mali byť hradené z povinného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou takéhoto vozidla, teda z povinného zmluvného poistenia (PZP).

V praxi sa však ukazuje, že problémy môžu byť aj komplexnejšie a nemusí ísť iba o poškodenie automobilu či budovy, v ktorej bol elektromobil zaparkovaný. Pri požiari elektrovozidla totiž môžu vzniknúť nielen škody spôsobené na mieste, ale aj škody súvisiace s požiarom, ktoré je len veľmi ťažko možné krátko po zásahu vyčísliť.

Môže ísť napríklad o kontamináciu hasiacou vodou, ale aj o prípadné škody na zdraví hasičov, keďže nie je známa kontaminácia škodlivinami zo vzduchu či množstvo a charakter unikajúcich chemických látok pri prevoze uhaseného vozidla.

77949

V prípade vzniku požiaru, napríklad pri nabíjaní elektromobilu v garáži či na inom mieste, poisťovne jednotlivé vzniknuté škody kryjú podľa toho, na čom vznikli a čo bola ich príčina, respektíve, či sa oheň rozšíril kvôli technickej poruche, alebo kvôli zanedbaniu niekoho povinností.

„Pri požiari vždy vychádzame zo správy hasičov, ktorá určí jednoznačnú príčinu požiaru, a podľa toho potom riešime konkrétny prípad,“ informuje špecialistka externej komunikácie Allianz – Slovenskej poisťovne Helena Kanderková.

Ako si ochrániť vlastné vozidlo

Konkrétne škody na elektromobile spôsobené požiarom, výbuchom či implóziou sú kryté z havarijného poistenia vozidla, vrátane poškodenej batérie elektromobilu, ktorá je tiež krytá v rámci havarijného poistenia.

„Požiar samotného elektromobilu môže byť krytý v havarijnom poistení, závisí to však od samotnej príčiny vzniku. Ak je požiar spôsobený napríklad prepätím alebo skratom batérie, je potrebné mať pripoistený aj elektrobalík,“ upozorňuje vedúca oddelenia komunikácie poisťovne Generali Monika Majerčíková.

78421

Toto špeciálne pripoistenie, ktoré poisťovňa vytvorila s ohľadom na postupný vývoj elektromobility na slovenskom trhu a s tým súvisiace rozdielne potreby majiteľov elektrovozidiel, si môžu uzatvoriť majitelia elektromobilov a plug-in hybridov do hmotnosti 3,5 tony.

Krytie batérie do 20-tisíc eur

„Pripoistenie Elektrobalík kryje poškodenie elektrobatérie v nových cenách až do limitu 20-tisíc eur následkom bežných rizík krytých v rámci havarijného poistenia, ako aj následkom škôd spôsobených skratom. Poistné krytie sa vzťahuje aj na škody na nabíjacej stanici elektromobilu, ktoré vzniknú následkom skratu, prepätia či vandalizmu, a to do limitu 2-tisíc eur,“ spresňuje M. Majerčíková.

87273

Pripoistením je tiež kryté poškodenie nabíjacích káblov následkom skratu, prepätia či pri nesprávnom nabíjaní do výšky 700 eur. Navyše v prípade totálnej škody elektromobilu je hranica posunutá až na 100 % všeobecnej hodnoty vozidla.

Podľa hovorkyne všetko závisí od toho, aký rozsah poistného krytia si klient vyberie. Ak si zvolí balík s najvyšším krytím a zároveň pripoistenie Elektrobalík, nemusí mať obavu o svoje vozidlo.

Škody na budove chráni poistenie nehnuteľnosti

Škody na nehnuteľnosti spôsobené požiarom elektromobilu, teda napríklad na zasiahnutom dome či firme, sú kryté v rámci poistenia nehnuteľnosti. „Ak škoda vznikla na nabíjacom zariadení pripojenom na batériu, ktoré má poistený namontované doma, napríklad vo svojej garáži, je kryté tiež v rámci poistenia nehnuteľnosti a domácnosti,“ približuje H. Kanderková.

Škody voči druhým sa riešia individuálne

Netreba pritom zabudnúť, že PZP kryje výlučne škody spôsobené na vozidle, zdraví alebo majetku tretej osoby, ktoré súvisia s prevádzkou motorového vozidla. Preto škody na samotnom vozidle z PZP kryté nie sú.

„Čo sa týka škôd tretích strán, každá škoda, ktorá vznikne v dôsledku požiaru elektromobilu, sa rieši individuálne, a až po zistení príčiny požiaru sa rozhodne, či vzniká nárok na výplatu z PZP, alebo nie. Vždy pritom posudzujeme všetky okolnosti vzniku škody a ich príčinnú súvislosť s prevádzkou vozidla,“ dodáva M. Majerčíková.

Finančný analytik Marián Búlik z OVB Allfinanz Slovensko dopĺňa, že podľa informácií z poisťovní kryje PZP škody spôsobené prevádzkou vozidla, ku ktorej patrí napríklad aj nabíjanie. Samotné nabíjacie body pritom musia spĺňať legislatívne podmienky nielen na parametre, ale aj bezpečnosť, pri ktorej hrá rolu aj umiestnenie nabíjačky. Preto si myslí, že v prípade vzniku požiaru na elektromobile pri nabíjaní bude PZP kryť škody spôsobené tretím stranám do výšky poistnej sumy.

Špecifické prípady, ako sú kontaminácia hasiacou vodou či škody na zdraví hasičov, poisťovne však zatiaľ neevidujú. „Aktuálne sme takýto prípad nezaznamenali. Vzhľadom na zatiaľ pomerne nízky počet elektromobilov ide aj pre poisťovne o novú problematiku. Ak príde k takýmto škodám, sme pripravení úzko spolupracovať s odborníkmi a znalcami danej problematiky,“ reaguje M. Majerčíková.

Ani M. Búlik s takýmto prípadom zatiaľ skúsenosť nemá, no domnieva sa, že škody na zdravípri každom PZP bez ohľadu na typ auta kryté rovnakými limitmi. „Dokazovanie príčinného súvisu medzi zhoršením či trvalým poškodením zdravia a požiarom elektromobilu je po istom čase vždy problematické. Nárastom počtu elektromobilov na Slovensku a výskytom podobných škôd však túto otázku začnú poisťovne riešiť. Dnes na to zatiaľ nemajú dôvod a ani dáta, aby mohli relevantne zohľadniť osobitné riziká v cene poistenia,“ uzatvára M. Búlik.

Aké sú bezpečnostné opatrenia proti požiaru elektromobilov

  • Miesta na nabíjanie určovať tak, aby bolo možné vozidlá podliehajúce termickej reakcii čo najjednoduchšie odtiahnuť.
  • Určovať miesta na parkovanie elektromobilov v priestoroch s čo najväčšou požiarnou odolnosťou konštrukcií.
  • Stropy nad vyhradenými miestami sa odporúča dodatočne izolovať nehorľavým materiálom, napríklad minerálnou vlnou, aby boli konštrukcie lepšie chránené pred účinkami tepla.
  • Pre zachovanie dobrého prístupu pre hasičskú jednotku je vhodné, aby šírka parkovacieho pruhu pre elektromobily bola rovnaká ako šírka parkovacieho miesta pre zdravotne znevýhodnené osoby, teda 3,5 metra.
  • Priestor by mal byť vybavený elektrickou požiarnou signalizáciou, zariadením na odvod tepla a splodín horenia a samočinným stabilným hasiacim zariadením.(Zdroj: Colonnade)
logo
Prečítajte si tiež:
1.3.2024 Zuzana Fryč

Novela zákona o povinnom zmluvnom poistení prinesie viacero noviniek

Medzirezortné pripomienkovanie novely zákona o povinnom zmluvnom poistení (PZP) sa skončilo už v júli minulého roka. Aj napriek tomu sa jej ...

1.3.2024 Martin Jamnický

Pre ktoré zamestnanecké benefity dokážeme akceptovať aj o niečo nižší plat?

Odmena za vykonanú prácu sa už dávno nevypláca len v peniazoch. Pri rozhodovaní sa pre to-ktoré zamestnanie často rozhodujú benefity ...

29.2.2024 Ivana Forraiová

Ako správne postupovať pri reklamácii tovaru? Každý spotrebiteľ by mal poznať svoje práva

Black Friday, Cyber Week, nákupy vianočných darčekov a koncoročné či novoročné výpredaje. V tomto období nás lákajú akciové ceny a ...

29.2.2024 Redakcia FinReport

Európske médiá požadujú od Google 2,1 miliardy eur za zneužívanie jej dominancie v digitálnej reklame

Skupina 32 popredných európskych mediálnych skupín žaluje spoločnosť Google. Od firmy požadujú spolu 2,1 miliardy eur za to, že podľa nich ...

29.2.2024 Redakcia FinReport

Hekeri ukradli osobné údaje 17 miliónov klientov hypotekárnej spoločnosti

Hekeri zaútočili na hypotekárnu spoločnosť loanDepot. Ich cieľom neboli priamo peniaze, ale tentoraz sa zamerali na osobné údaje jej ...

29.2.2024 Martin Jamnický

Na toto si dajte pozor pri zdaňovaní príjmov z investovania

Na podanie daňového priznania už zostáva daňovníkom len menej ako mesiac. Je preto vhodné zopakovať si, čo robiť, ak mám príjmy nielen od ...

29.2.2024 Redakcia FinReport

Slovenská sporiteľňa dosiahla v minulom roku čistý zisk 308,9 milióna eur

Najväčšia banka pôsobiaca na slovenskom finančnom trhu Slovenská sporiteľňa vlani dokázala vygenerovať čistý zisk na úrovni 308,9 ...

29.2.2024 Robert Juriš

Umbrella Group sa spojila s hypotekárnymi špecialistami KAMAPRO a Hypomaklér

Začiatok roka 2024 sa na slovenskom trhu finančného sprostredkovania nesie v znamení spájania síl. Urobili tak hneď tri maklérske ...

28.2.2024 Redakcia FinReport

Poisťovňa Kooperativa vlani vyplatila klientom viac ak 300 miliónov eur

Poisťovňa Kooperativa zažila vlani jeden z najlepších rokov vo svojej 30-ročnej histórii. Zaznamenala rast vo všetkých segmentoch poistenia, ...

26.2.2024 Zuzana Fryč

Štyri poisťovne ovládajú tri štvrtiny slovenského poistného trhu, jednotkou je Kooperativa

Jednotkou na slovenskom poistnom trhu na sklonku uplynulého roku zostala Kooperativa. Pred Allianz – Slovenskou poisťovňou má však len ...

23.2.2024 Redakcia FinReport

Tatra banka po prvý raz dosiahla zisky presahujúce hranicu 200 miliónov eur

Skupina Tatra banka Group v roku 2023 po prvý raz vo svojej histórii z pohľadu zisku prekonala hranicu 200 miliónov eur. Jej zisk vzrástol o 27 ...

22.2.2024 Zuzana Fryč

Príliš veľa nejasností: Preplatenie škôd na čelnom skle je stále problematické

Uplatňovanie škôd na čelnom skle motorového vozidla z povinného zmluvného poistenia vinníka je stále veľmi problematické. Poisťovne ...

20.2.2024 Redakcia FinReport

Zisky najväčších európskych bánk vlani presiahli 100 miliárd eur

Zisk najväčších európskych bánk v minulom roku presiahol hranicu 100 miliárd eur. Hlavným dôvodom medziročného nárastu o 32 % bolo ...

19.2.2024 Redakcia FinReport

Európska centrálna banka sa obáva o odolnosť bánk na Slovensku

Rada guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) prijala stanovisko k osobitnému odvodu pre úverové inštitúcie. Podľa nej prijatie zákona ...

18.2.2024 Redakcia FinReport

Máme šancu dožiť sa 80 a viac rokov, no v starobe nám hrozí chudoba

Priemerná dĺžka života na Slovensku za posledné štvrťstoročie vzrástla o sedem rokov a naďalej sa zvyšuje. Dnešní mladí ľudia tak ...

15.2.2024 Zuzana Fryč

Na čo si dať pozor pri poistení tepelných čerpadiel či solárnych panelov?

Investície do rekonštrukcie či technického vylepšenia rodinných domov sú stále aktuálne. Aj vzhľadom na dotačné výzvy na ...

14.2.2024 Redakcia FinReport

Britský bankový dom Barclays kupuje Tesco Bank. Čo tým sleduje?

Britský bankový dom Barclays v minulom roku ohlásil mohutnú racionalizáciu. Nehovoril priamo o prepúšťaní, ale o znižovaní nákladov na ...

10.2.2024 Redakcia FinReport

Toto sú najčastejšie zimné škody. Ako zmierniť ich následky?

Hoci sa už zima pomaly chýli ku koncu, stále sú tu zimné podmienky, ako sneh, mráz, ľad a námraza, ktoré prinášajú mnohé riziká ...

Mobilná aplikácia
VISA MasterCard Maestro Apple Pay Google Pay