Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Ako poisťovne riešia náhradu škôd v domácnosti, ak klientom chýbajú bločky či faktúry

Zuzana Fryč Banky a poisťovne Poslať

V prípade vzniku poistnej udalosti v rámci poistenia domácnosti poisťovne štandardne vyžadujú dokladovanie vzniknutých škôd. Ako postupovať pri určovaní hodnoty majetku či miery poškodenia v prípade, ak klient nedisponuje dokladmi od jednotlivých zariadení, sme sa opýtali poisťovní. Pomôcť môže fotodokumentácia, technická obhliadka, ale aj znalecký posudok či čestné vyhlásenie.

poistenie domácností

Zdroj: Freepik

Vydokladovať, čo sa len dá

Poisťovne v prípade škody na zariadení v domácnosti štandardne požadujú v prvom rade nahlásenie poškodených vecí. „Potrebné je predložiť zoznam poškodených, zničených, odcudzených alebo stratených vecí. Ku všetkým veciam v tomto zozname je potrebné uviesť rok ich nadobudnutia, ako aj cenu, za ktorú ich klient zakúpil,“ uvádza hovorkyňa Generali Katarína Ondra.

Podľa nej ak má klient doklad k veciam k dispozícii, vhodné je ho ku každej veci v zozname priložiť. Dokladom však nemusí byť len samotný pokladničný blok, ale napríklad aj faktúra, preberací protokol, posudok či výpisy z účtov potvrdzujúce zakúpenie vecí.

U niektorých predmetov, kde klientovi napríklad po požiari chýbajú bločky, sa môže podľa manažérky externej komunikácie poisťovne Uniqa Evy Svobodovej spísať čestné vyhlásenie a predmety opísať, vrátane rokov používania a ich parametrov. Týmto spôsobom je možné stanoviť napríklad hodnotu vecí osobnej potreby či finančnej hotovosti, ktorú mal klient doma.

„Pri poistnom plnení za poškodené veci vychádzame zo sumy primeraných nákladov potrebných na ich opravu do pôvodného stavu. Ak oprava nie je možná, klientovi je vyplatené poistné plnenie vo výške poistnej sumy, respektíve poistných limitov v závislosti od poistnej zmluvy,“ približuje K. Ondra.

Môžu to byť aj online faktúry

V súčasnosti je dokladovanie, či už formou faktúr, alebo bločkov, často omnoho ľahšie ako v minulosti. Senior analytik spoločnosti Brokeria Ivan Kahanec pripomína, že množstvo vecí už nakupujeme cez internet a vďaka tomu faktúra zostane zákazníkovi v e-mailovej schránke. Niektoré siete predajní po registrácii posielajú faktúru alebo bloček e-mailom aj pri nákupe v kamennej predajni. Navyše v súčasnosti má prakticky každý vo vrecku mobilný telefón s fotoaparátom, pričom je jednoduché si pri nákupe akejkoľvek novej veci urobiť jej fotku.

Fotografie a technické obhliadky

V mnohých prípadoch dokážu poisťovne bez dokladov posúdiť vzniknutú škodu na základe fotografií poškodení, prípadne obhliadky technika. K. Ondra však odporúča doklady aspoň od najhodnotnejších vecí vždy uschovať, ideálne si ich odfotiť alebo naskenovať a uložiť na online úložisko spolu so zoznamom vecí, ktoré sa nachádzajú v domácnosti. Vhodné je si napríklad aj nafotiť predmety v domácnosti vrátane konkrétneho typu a roku výroby a fotografie si uschovať.

Aj v poisťovni Uniqa poznajú situácie, keď poisťovňa netrvá úplne dôsledne na doložení všetkých dokladov. Ide najmä o kalamitné stavy, napríklad po rozsiahlych povodniach, keď hygienické a zdravotné hľadisko má prednosť pred detailným vykazovaním strát a škôd.

64725

„No aj v tomto prípade musí každý pred likvidáciou poškodených predmetov odfotiť ich pozostatky a informovať poisťovňu, že kvôli všeobecnému ohrozeniu je nevyhnutné dané veci zlikvidovať,“ opisuje E. Svobodová.

Finančný analytik Swiss Life Select Slovensko Pavel Škriniar dopĺňa, že ak je napríklad poškodená podlaha, klient oznámi, či išlo o laminátovú, drevenú, alebo inú podlahu, a poisťovňa na základe aktuálnych cien materiálu a práce navrhne poistné plnenie. Klient s výškou plnenia môže súhlasiť, alebo si nechá vec opraviť a faktúru si nechá v poisťovni preplatiť.

„Iná situácia je, ak klient požaduje vyššiu sumu, než akú poisťovňa akceptuje. Poisťovňa môže začať šetrenie, a vtedy môžu pomôcť klientovi aj doložené bločky,“ dodáva analytik.

Pomôžu aj aktuálne ceny obchodníkov

Tipom pre klientov, ktorí nemajú k poškodeným či zničeným predmetom potrebné doklady, môžu byť aktuálne ponuky obchodníkov a dodávateľov rovnakých vecí, ktoré sú stále v predaji. Podľa I. Kahanca, ak však ide o vec, ktorá už nie je v predaji, často je možné nájsť vec podobnej kvality a vyhotovenia. V týchto prípadoch môže poisťovňa vychádzať napríklad z priemernej ceny u viacerých obchodníkov. Ďalšou možnosťou je oslovenie dodávateľa zničených vecí, ktorý spravidla má možnosť naceniť rovnaké alebo podobné veci.

69551

Pri veciach zakúpených v zahraničí je možné využiť na zdokladovanie aj ceny zo zahraničných e-shopov. V špecifických prípadoch pomôže aj odborný alebo znalecký posudok o hodnote napríklad umeleckých diel či šperkov.

Aj Allianz – Slovenská poisťovňa dokáže po požiari na základe obhliadky určiť približnú hodnotu poškodeného zariadenia. Ak škoda vznikla krádežou či vlámaním, poškodený predkladá poisťovni policajnú správu o odcudzení predmetov.

Miera opotrebenia a výška poistnej sumy

Poisťovňa Wüstenrot stanovuje v týchto prípadoch výšku škody aj bez dokladov, hoci tie sú vždy najlepším riešením. „Poisťovňa využíva na odhadnutie škody svoje oceňovacie systémy a dostupné informácie o poškodenom zariadení na základe preukázaného zničenia či poškodenia veci od klienta. Je preto veľmi dôležité dodať poisťovni všetky žiadané doklady a uviesť celkový rozsah poškodenia, aby bolo možné určiť hodnotu poškodených vecí. Za poškodenú sa vec pokladá v prípade, že je možné ju opraviť do pôvodného stavu za rentabilné náklady,“ informuje expertka pre marketing Eva Šoltészová Janasová.

Ready Made Maklér
Staňte sa samostatným
finančným agentom už dnes.
Robte biznis,
byrokraciu nechajte na nás.

Aj tu však platí, že v prípade nedostatku dokladov poisťovňa vychádza z čestného vyhlásenia klienta pri nahlasovaní poistnej udalosti, pričom je potrebné dodať fotodokumentáciu poškodenej veci, opis poškodenej veci, jej vek a príčinu poškodenia.

Expertka pre marketing dodáva, že pri poškodení hnuteľných vecí sa posudzuje aj miera ich opotrebenia. Zároveň je maximálnym limitom poistného plnenia výška poistnej sumy domácnosti, ktorú si klient stanovil.

Poistnú sumu je potrebné prehodnocovať

Správne stanovená poistná suma domácnosti je preto kľúčová. „Ak bola výrazne podhodnotená, poisťovňa môže pristúpiť ku kráteniu poistného plnenia. Preto odporúčame správne určiť poistnú sumu pri uzatváraní zmluvy a následne poistenie raz za dva až tri roky prehodnotiť a poistnú sumu podľa potreby zvýšiť. Pomôckou je v tomto prípade aj valorizácia, respektíve indexácia poistnej sumy. Ak je zmluvne dohodnutá, poisťovňa každoročne zvýši poistnú sumu o infláciu,“ radí I. Kahanec.

77923

Plnenie za škodu limitované práve výškou poistnej sumy vysvetľuje P. Škriniar na príklade. Ak je poistená domácnosť na 20-tisíc eur, no dôjde k poškodeniu vecí za 50-tisíc eur, poisťovňa klientovi vyplatí iba 20-tisíc eur.

Škody sa nahlasujú štandardným spôsobom

Špecialistka externej komunikácie spoločnosti Allianz Helena Kanderková konštatuje, že poškodení poisťovni štandardne nahlasujú poistnú udalosť online, telefonicky alebo prostredníctvom svojho obchodníka. Ešte pred samotným nahlasovaním je dôležité, aby si klient urobil čo najpresnejší zoznam zničených alebo odcudzených vecí a k tomu si pripravil fotografie, ktoré pridajú aj na hodnovernosti zoznamu.

Dobrou správou je, že poisťovňa nelimituje poistné plnenie len na základe bločkov a faktúr od vecí v domácnosti. „Výška preplatenej škody však veľmi závisí od toho, aký presný bude zoznam zničených či odcudzených vecí. Čím je presnejší, tým viac bude výška poistného plnenia zodpovedať skutočnej škode,“ tvrdí I. Kahanec.

Klient podľa neho môže napríklad poisťovni poslať aj odkaz alebo ešte lepšie snímku obrazovky z e-shopu či fotku s cenovkou v obchode. Likvidátor poisťovne si v prípade potreby dožiada chýbajúce doklady a dokumenty.

logo
Prečítajte si tiež:
28.2.2024 Dominik Horváth

Akciové trhy dosahujú nové maximá, najrýchlejšie rastie Nvidia

Prekonanie očakávaní a výborné štvrťročné výsledky výrobcu čipov Nvidie spôsobili na akciovom trhu ošiaľ. Optimizmus sa neobmedzil len ...

28.2.2024 Robert Juriš

Ceny bytov sa začali pomaly zvyšovať, novostavby sú stále mierne lacnejšie

Nehnuteľnosti určené na bývanie na sklonku roka 2023 v porovnaní s minuloročným letom mierne zdraželi. Medziročne sú však stále ...

28.2.2024 Redakcia FinReport

Poisťovňa Kooperativa vlani vyplatila klientom viac ak 300 miliónov eur

Poisťovňa Kooperativa zažila vlani jeden z najlepších rokov vo svojej 30-ročnej histórii. Zaznamenala rast vo všetkých segmentoch poistenia, ...

28.2.2024 Redakcia FinReport

Pomôžu deťom s ťažkým zdravotným postihnutím

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pripravuje legislatívnu zmenu, vďaka ktorej sa zvýši financovanie vybraných miest v ...

28.2.2024 Marián Búlik

Prieskum: Len málo Slovákov vie o zmenách v druhom pilieri

Sporitelia v druhom pilieri v týchto dňoch dostávajú výpisy svojho dôchodkového sporenia za rok 2023. Keďže akciovým a najmä indexovým ...

28.2.2024 Redakcia FinReport

Zlacňovanie energií znížilo ceny aj priemyselných výrobcov

Výrobné ceny priemyselných výrobcov na domácom trhu v prvom mesiaci roka 2024 klesli. Príčinou bolo zlacnenie cien energií. Po viac ako dvoch ...

28.2.2024 Martin Jamnický

Čo s akciami z kupónovej privatizácie?

Mladá generácia si už možno ani nespomenie, no tí skôr narodení ešte stále môžu vlastniť akcie z kupónovej privatizácie spred 30 rokov. ...

26.2.2024 Zuzana Fryč

Štyri poisťovne ovládajú tri štvrtiny slovenského poistného trhu, jednotkou je Kooperativa

Jednotkou na slovenskom poistnom trhu na sklonku uplynulého roku zostala Kooperativa. Pred Allianz – Slovenskou poisťovňou má však len ...

23.2.2024 Redakcia FinReport

Tatra banka po prvý raz dosiahla zisky presahujúce hranicu 200 miliónov eur

Skupina Tatra banka Group v roku 2023 po prvý raz vo svojej histórii z pohľadu zisku prekonala hranicu 200 miliónov eur. Jej zisk vzrástol o 27 ...

22.2.2024 Zuzana Fryč

Príliš veľa nejasností: Preplatenie škôd na čelnom skle je stále problematické

Uplatňovanie škôd na čelnom skle motorového vozidla z povinného zmluvného poistenia vinníka je stále veľmi problematické. Poisťovne ...

20.2.2024 Redakcia FinReport

Zisky najväčších európskych bánk vlani presiahli 100 miliárd eur

Zisk najväčších európskych bánk v minulom roku presiahol hranicu 100 miliárd eur. Hlavným dôvodom medziročného nárastu o 32 % bolo ...

19.2.2024 Redakcia FinReport

Európska centrálna banka sa obáva o odolnosť bánk na Slovensku

Rada guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) prijala stanovisko k osobitnému odvodu pre úverové inštitúcie. Podľa nej prijatie zákona ...

18.2.2024 Redakcia FinReport

Máme šancu dožiť sa 80 a viac rokov, no v starobe nám hrozí chudoba

Priemerná dĺžka života na Slovensku za posledné štvrťstoročie vzrástla o sedem rokov a naďalej sa zvyšuje. Dnešní mladí ľudia tak ...

15.2.2024 Zuzana Fryč

Na čo si dať pozor pri poistení tepelných čerpadiel či solárnych panelov?

Investície do rekonštrukcie či technického vylepšenia rodinných domov sú stále aktuálne. Aj vzhľadom na dotačné výzvy na ...

14.2.2024 Redakcia FinReport

Britský bankový dom Barclays kupuje Tesco Bank. Čo tým sleduje?

Britský bankový dom Barclays v minulom roku ohlásil mohutnú racionalizáciu. Nehovoril priamo o prepúšťaní, ale o znižovaní nákladov na ...

12.2.2024 Zuzana Fryč

Ako poisťovne riešia škody na vozidlách a škody na cudzom majetku po požiari elektromobilov?

Počet elektromobilov na slovenských cestách postupne stúpa, a zdá sa, že bude aj naďalej rásť. Spolu s tým sa však zvyšuje aj riziko ...

10.2.2024 Redakcia FinReport

Toto sú najčastejšie zimné škody. Ako zmierniť ich následky?

Hoci sa už zima pomaly chýli ku koncu, stále sú tu zimné podmienky, ako sneh, mráz, ľad a námraza, ktoré prinášajú mnohé riziká ...

9.2.2024 Zuzana Fryč

Daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky bude pre nové úvery ešte výhodnejší

V daňovom priznaní je aj v tomto roku možnosť uplatniť si daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky pre mladých ľudí do 35 rokov, ...

Mobilná aplikácia
VISA MasterCard Maestro Apple Pay Google Pay