Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Ako mení novela zákona o sociálnom poistení podmienky pre dlhodobo nezamestnaných?

Zuzana Mecková Banky a poisťovne
SK
EN
Poslať

Do platnosti vstúpila ďalšia novela zákona o sociálnom poistení. Jej prínos spočíva najmä v zmene týkajúcej sa dlhodobo nezamestnaných občanov alebo uchádzačov o zamestnanie žijúcich v najmenej rozvinutých okresoch, na ktorých sa doposiaľ po opätovnom nástupe do práce vzťahovala výnimka z povinného sociálneho poistenia. Dôvodom zrušenia tejto výnimky je, že v praxi sa využívala veľmi zriedkavo.

image

Foto: Shutterstock

Novela zároveň zohľadňuje zavedenie systému podpory v čase skrátenej práce – kurzarbeit a upravuje príslušné ustanovenia zákona o sociálnom poistení, na ktoré má zavedenie tohto systému vplyv.

Koho sa novela týka

Novela nadobudla účinnosť k 1. marcu 2022, pričom predmetné zmeny upravuje zákon č. 215/2021 Z. z. Ako uvádza advokátka z advokátskej spoločnosti Accace Slovensko Simona Klučiarová, novela sa vzťahuje na doposiaľ platnú výnimku z povinného sociálneho poistenia zamestnancov v prípade takzvaných dlhodobo nezamestnaných občanov alebo uchádzačov o zamestnanie s trvalým pobytom v najmenej rozvinutých okresoch, ktorí sú vedení v evidencii aspoň šesť po sebe nasledujúcich mesiacov.

Za dlhodobo nezamestnaných považujú tí občania, ktorí sú vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej dvanásť po sebe nasledujúcich mesiacov.

K zmenám podľa novely zákona dochádza po tom, ako títo ľudia získajú novú prácu. „Do konca februára tohto roka platilo, že tieto osoby sa za splnenia aj ďalších podmienok počas prvých 12 mesiacov po tom, ako sa zamestnali, nepovažovali za zamestnanca na účely sociálneho poistenia, čo predstavovalo určitú odvodovú úľavu pre zamestnancov aj zamestnávateľov,“ opisuje S. Klučiarová.

Firmy preto neboli povinné platiť za takýchto zamestnancov poistné na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti. Napriek tomu mali títo zamestnanci nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti.

Plnohodnotné sociálne poistenie

Od 1. marca 2022 však títo zamestnanci získavajú plnohodnotné sociálne poistenie ako ostatní zamestnanci, a v prípade sociálnej udalosti budú krytí príslušnou dávkou sociálneho poistenia, do ktorého spadá nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie aj poistenie v nezamestnanosti.

Podľa novely zákona v prípade sociálnej udalosti bude takýto zamestnanec krytý príslušnou dávkou, ktorá vyplýva z daného sociálneho poistenia. Aj z hľadiska zdravotného poistenia je táto osoba poistená rovnako ako ostatní zamestnanci.

K zrušeniu výnimky z povinného sociálneho poistenia dlhodobo nezamestnaných došlo podľa odborníčky na základe dôvodovej správy k predmetnej novele preto, lebo bola využívaná len ojedinele a odvodovú úľavu využívalo čoraz menej zamestnancov.

Klesajúci trend potvrdzujú aj štatistiky

Podľa advokátskej kancelárie Vojčík & Partners to potvrdzujú aj údaje evidované Sociálnou poisťovňou. Odvodovú úľavu z postavenia dlhodobo nezamestnaného občana k 31. decembru 2019 využilo 210 zamestnancov a k 30. septembru 2020 už iba 112 zamestnancov. Z postavenia nezamestnaného občana s bydliskom v najmenej rozvinutom okrese odvodovú úľavu k 31. decembru 2019 využilo 128 zamestnancov, k 30. septembru 2020 už len 83 zamestnancov. 

Pozitíva aj negatíva zmeny

Hoci k legislatívnej úprave došlo najmä z dôvodu neefektívnosti tohto opatrenia, vyplývajú z nej určité pozitíva aj negatíva týkajúce sa zamestnancov aj zamestnávateľov.

„Pozitívom je jednoznačne plnohodnotné sociálne poistenie zamestnanca, ktorý si po viac ako dvanástich mesiacoch evidencie v zozname uchádzačov o zamestnanie nájde prácu,“ tvrdí S. Klučiarová. Z toho vyplýva povinnosť pre zamestnávateľa za takýchto zamestnancov platiť poistné na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti.

Ako negatívum sa podľa nej na druhej strane môže javiť strata odvodového zvýhodnenia, a teda aj nižší čistý príjem zamestnanca. Zároveň však dodáva, že s ohľadom na štatistiky Sociálnej poisťovne je zrejmé, že toto zvýhodnenie využívalo minimum osôb a výhody vyplývajúce zo sociálneho poistenia preto prevažujú nad nevýhodou straty odvodovej úľavy.

Povinnosti nezamestnaných sa nemenia

Oproti predošlej úprave zákona však nedochádza k zmenám povinností pre nezamestnaných. Zrušené ustanovenie sa dotýkalo zamestnancov, ktorí sa zamestnali po tom, ako boli dlhodobo nezamestnaní, aj to len vo vzťahu k plateniu odvodov na sociálne poistenie. Pre osoby vedené v zozname uchádzačov o zamestnanie sa teda nemení vôbec nič.

Kľúčové slová

logo
Prečítajte si tiež:
4.5.2022 Redakcia FinReport

Dôchodcovia dostanú 13. dôchodok v plnej výške už v júli tohto roku

Dôchodcovia sú v čase prudko rastúcej inflácie mimoriadne ohrozenou skupinou obyvateľstva. Aj preto sa vláda rozhodla, že im pomôže ...

2.5.2022 Dominik Horváth

Čo prinesie rok 2022 štyrom najsilnejším ekonomikám sveta a ako sa bude vyvíjať tá ruská?

Rok 2022 mal byť dlho očakávaným návratom do predpandemického obdobia, pričom väčšina ekonómov predpokladala postupné oživenie ...

28.4.2022 Redakcia FinReport

Poistné za kurzarbeit musia firmy platiť aj za pracujúcich dôchodcov

V súvislosti s povinnosťou odvádzať poistné na financovanie podpory v čase skrátenej práce, takzvaný kurzarbeit, spoločnosti musia platiť ...

26.4.2022 Redakcia FinReport

Prevádzky zatvorené v tretej vlne môžu žiadať o dotáciu, no len do konca apríla

O dotáciu na nájomné je možné požiadať už len do konca apríla 2022, upozorňuje ministerstvo hospodárstva. Elektronické žiadosti môžu ...

28.2.2022 Zuzana Mecková

Slovenská pošta od 1. marca 2022 mení svoj cenník. Za niektoré služby si priplatíme

Slovenská pošta od 1. marca mení ceny za poskytované služby. Kvôli podpore elektronického posielania zásielok zvyšuje ceny niektorých ...

4.2.2022 Redakcia FinReport

Kurzarbeit sa začína v marci, podnikatelia majú povinnosť voči Sociálnej poisťovni

Zákon o podpore v čase skrátenej práce, takzvaný kurzarbeit, začne platiť od 1. marca 2022. V tejto súvislosti by podnikatelia do 25. ...

4.2.2022 Redakcia FinReport

Minulý rok sme si užívali pokles cien energií, no teraz sa už ani my nevyhneme prudkému nárastu

Ceny energií pre domácnosti v rámci Európskej únie v roku 2021 narástli o dramatických 26 %. Predpokladá sa, že v tomto roku by mal byť ...

2.2.2022 Redakcia FinReport

O čom bude rok 2022 vo svete? Bude sa niesť v znamení boja o olympiádu, tovar a trh práce

Pandémia koronavírusu spôsobila najväčšiu recesiu od druhej svetovej vojny, ktorá zasiahla všetky krajiny sveta. Tie navyše v súčasnosti ...

30.1.2022 Redakcia FinReport

Firmy plánujú ďalší rast investícií, no majú obavy z rastúcich nákladov na udržateľnosť

Hoci vstupujeme do tretieho roka trvania pandémie koronavírusu, väčšina firiem chce podľa ich generálnych riaditeľov urýchliť plány na ...

25.1.2022 Redakcia FinReport

V rámci plánu obnovy a odolnosti na nás v tomto roku čaká 1,302 miliardy eur

V polovici júna 2021 Brusel schválil slovenský plán obnovy a odolnosti. Predseda vlády Eduard Heger to označil za veľký deň pre Slovensko. ...

20.1.2022 Redakcia FinReport

Najväčšou hrozbou podnikania v roku 2022 sú kybernetické riziká

Kybernetické riziká sú v roku 2022 podľa prieskumu Allianz Risk Barometer najväčšou hrozbou podnikania. Hrozba ransomvérových útokov, únik ...

17.1.2022 Roland Régely

TOP 10 daňových noviniek pre podnikateľov v roku 2022

Začiatkom tohto roka nadobudlo účinnosť niekoľko legislatívnych zmien v oblasti výberu daní. Podnikateľom tak v novom roku pribudnú ...

Aplikácia

 1. 1.
  Kryptomena luna stratila 99 % zo svojej hodnoty. Pridajú sa aj ďalšie?
 2. 2.
  Martin Vlachynský: Pozor na ekonomický populizmus, situáciu na Slovensku to môže len zhoršiť
 3. 3.
  Ekonomika odštartovala rok 2022 relatívne dobre, no výhľady do budúcnosti sú skromnejšie
 4. 4.
  Partners Group SK: Potvrdili pozíciu jednotky na trhu s obratom takmer 50 miliónov eur
 5. 5.
  Zamestnanosť aj mzdy síce rastú, no inflácia má stále navrch