Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Aké sú trendy v životnom poistení pre rok 2023? V ponuke sú nové produkty aj výhodnejšie podmienky pre klientov

Zuzana Fryč Banky a poisťovne
SK
EN
Poslať

Hoci v porovnaní so zahraničím je u nás miera životného poistenia stále nízka, záujem o životné poistenie má v posledných rokoch stúpajúci trend. Poisťovne v rámci svojho konkurenčného boja o klientov vylepšujú podmienky a vytvárajú nové produkty, zvýhodňujú ceny za počet pripoistení, či prinášajú čoraz väčšiu možnosť krytia rizík klientovi na mieru. Z poistných výluk do hry vstúpilo aj krytie duševných chorôb, ktoré sa vplyvom ostatného náročné obdobia dostali výrazne do popredia.

image

Foto: Shutterstock

Záujem podporila zhoršená ekonomická situácia

V posledných rokoch si čoraz viac Slovákov uvedomilo, že ochranu príjmu v náročných životných situáciách netreba podceňovať. Klientovi, ktorý si uzatvorí životné poistenie, môže potom pri nečakanom úraze či vážnom ochorení práve toto poistenie finančne pomôcť nielen jemu, ale aj jeho rodine.

Pri uzatváraní životného poistenia sa preto dôraz v súčasnosti kladie na vhodné zvolenie pripoistení možných rizík, ktoré poisťovne ponúkajú čoraz viac na mieru, ako aj správne nastavenie poistných súm.

„Stúpajúci trend záujmu o životné poistenie súvisí najmä s rastúcim počtom poskytnutých úverov, keďže v predošlom období sme zaznamenali hypotekárny boom. Hypotekárni klienti mali následne prirodzenú potrebu pokryť svoje záväzky v prípade neočakávaných životných udalostí, ktoré môžu ohroziť ich platobnú schopnosť a celkový životný štandard dotknutej osoby či jej rodiny,“ uvádza riaditeľka divízie životného poistenia, zdravotného poistenia a dôchodkov spoločnosti Finportal Petra Heseková.

Zároveň dodáva, že záujem o životné poistenie ovplyvnil aj nepriaznivý vývoj inflácie. Klienti si začali uvedomovať, že so stúpajúcimi nákladmi sa ich rezervy zmenšujú, a o to viac si uvedomujú potrebu krytia svojich záväzkov pomocou tohto typu poistenia.

Poisťovne rýchlo reagujú na zmenu potrieb

Práve novinky, ktoré vlani priniesli poisťovne v rámci životného poistenia, podľa riaditeľa pre životné poistenie spoločnosti FinGO.sk Patrika Szabóa, zväčša obsahovali úpravy jednotlivých pripoistení. Viaceré poisťovne tiež znížili čakacie lehoty, zvýšili limity poistných súm, alebo upravili výluky naprieč rôznymi pripoisteniami.

Skracovanie čakacích lehôt a ich akceptácia z predošlého poistenia v konkurenčnej poisťovni považuje za výrazný trend posledného obdobia aj P. Heseková. „Niektoré poisťovne dokonca pristúpili k úplnému zrušeniu čakacích lehôt na pripoisteniach, ako sú kritické ochorenia či invalidita. Rovnako už väčšina poisťovní vie akceptovať ,absolvovanie´ čakacej lehoty z konkurenčnej poisťovne, čo znamená, že v prípade servisu životného poistenia so zmenou poisťovne klientovi odpadá jedno výrazné riziko. Jedna poisťovňa dokonca ponúka možnosť ,odčakať´ si čakacie lehoty pred začiatkom poistenia,“ vymenúva odborníčka.

Myslí si tiež, že v popredí je stále téma krytia hypotekárneho klienta, preto sa poisťovne zameriavajú aj na pripoistenia, ktoré s tým priamo súvisia. Či už je to samotné hypopoistenie, alebo pripoistenia s klesajúcou poistnou sumou. Vníma tiež obmedzovanie výluk, rušenie doby prežitia, navyšovanie limitov poistných súm či predlžovanie výstupného veku klientov, vďaka čomu poisťovne dokážu stále širšej skupine ľudí poskytnúť adekvátne krytie. Očakáva, že tento trend bude pokračovať aj v najbližších rokoch.

Špecifické balíčky pre vybrané povolania

„V rámci poistenia invalidity sme v minulom roku skrátili čakacie lehoty na dva mesiace a tiež sme finančne zvýhodnili poistenie úveru, poistenie invalidity s výplatou poistnej sumy alebo s výplatou dôchodku, či oslobodenie od platenia priamej investície,“ uvádza príklady hovorkyňa Generali Katarína Ondra.

Aj Allianz – Slovenská poisťovňa skrátila čakacie lehoty, či prijala akceptáciu čakacej lehoty pri prestupe z inej poisťovne. Najväčší záujem eviduje o rizikové životné poistenie, v rámci ktorého je to pripoistenie kritických chorôb.

Už v minulom roku poisťovne prichádzali s rôznymi inovatívnymi prístupmi, vďaka čomu vznikali nové unikátne riešenia pre klienta. „Medzi ne patria napríklad špecifické balíčky pre vybrané povolania, ktoré kryjú riziká spojené s danou profesiou doslova na mieru. Ďalším z nich je aj špecifický pohľad na krytie invalidity, kde je možné zabezpečenie pre rozsah poklesu schopnosti pracovať od 55 %. Aktuálne na trhu je unikátne aj pripoistenie odkázanosti, ktoré je alternatívou poistenia invalidity pre deti,“ približuje P. Heseková.

Pre klienta je výhodou zdravý životný štýl

Značný posun je podľa jej slov vidieť aj v možnostiach kryť klientov so záľubou v extrémnejších či ľahších bojových športoch. Do popredia sa postupne dostáva aj zvýhodnenie klientov so zdravým životným štýlom v podobe cenovej výhody alebo určitých benefitov. Zaujímavosťou je aj to, že podľa štatistík Sociálnej poisťovne medzi top tri najčastejšími príčinami čiastočnej aj plnej invalidity je čoraz väčší podiel duševných chorôb. Aj tu sa situácia mení, keďže ešte nedávno sa duševné zdravie nachádzalo vo výlukách, pričom v súčasnosti už viaceré poisťovne bežne kryjú invaliditu spôsobenú duševnými chorobami.

Trendom je zvýhodňovanie cien za pripoistenia

Jednou z podstatných otázok pre klienta je aj cena poistenia, ktorá závisí od veku konkrétneho klienta, rizík a výšky poistnej sumy, ktorú si klient sám zvolí. „Vplyvom rastu cien poistenia sa zvyšujú aj nároky na poistnú ochranu a poistnú sumu, ktorá by mala odzrkadľovať výšku našich výdavkov, aby v prípade poistnej udalosti dostatočne pokryla naše potreby. Tieto faktory majú vplyv aj na výšku poistného, ktoré v roku 2022 predstavovalo priemerne 45 eur mesačne na jednu zmluvu,“ opisuje K. Ondra.

Podľa P. Hesekovej jedným z trendov za uplynulé roky, ktoré sa dajú očakávať u niektorých poisťovní aj v tomto roku, sú cenové vylepšenia: „Niektoré poisťovne upravovali ceny v rámci vybraných rizík, iné zase pristúpili k dočasným zľavovým kampaniam. Navyše poisťovne majú dlhodobo veľmi zaujímavý zľavový systém za výšku poistného alebo počet pripoistení, ktorý životné poistenie robí pre klienta ešte dostupnejším. To znamená, že poisťovne dávajú tým vyššiu zľavu, čím je vyššie celkové poistné na zmluve alebo vyšší počet pripoistení.“ 

Vznikajú nové poistné produkty

Medzi poisteniami, ktoré na poistnom trhu pribudli za posledný rok, je napríklad nové poistenie rakoviny v poisťovni Generali, ktoré si môžu uzatvoriť klienti až do 75-teho roku života a môžu si ho uzatvoriť aj tí, ktorí majú horší zdravotný stav. Toto poistenie prináša možnosť získať poistné plnenie až do výšky 160 % z poistnej sumy. Allianz – Slovenská poisťovňa zase v minulom roku uviedla na trh nový produkt v rámci životného poistenia, a to poistenie úveru s klesajúcou poistnou sumou.

Digitalizácia je už samozrejmosťou

Netreba pritom zabudnúť na digitalizáciu, ktorá je dôležitým prvkom poistného trhu a v súčasnosti už aj nevyhnutnosťou, ktorú nemôže opomenúť žiadna poisťovňa.

„Pri väčších poisťovniach je už štandardom, že sprostredkovateľ dokáže online uzavrieť poistnú zmluvu, realizovať potrebné zmeny na existujúcej zmluve či nahlásiť poistnú udalosť. V najbližších rokoch sa automatizované procesy v životnom poistení budú ešte viac posúvať v oblasti online oceňovania zdravotného stavu, či poskytovania online porovnávačov poistných produktov jednotlivých poisťovní, kde bude zároveň možné aj uzatvoriť zmluvu niekoľkými klikmi v online prostredí,“ tvrdí P. Heseková.

V rámci životného poistenia sa podľa špecialistky externej komunikácie Heleny Kanderkovej z Allianz – SP digitalizácia dotkla najmä v oblasti bezpapierovej komunikácie, keďže všetky nové poistné zmluvy a dokumentácia sú klientom zasielané elektronicky.

Aktualizácia poistných zmlúv je dôležitá

S vývojom na poistnom trhu nepochybne súvisí aj pravidelné prehodnocovanie životného poistenia. Dôležité je však nielen z hľadiska vylepšovania produktov, ale aj z pohľadu zmeny životnej situácie klienta. „Aktualizácia poistnej zmluvy v životnom poistení je vhodná pri zmene potrieb klienta, napríklad pri kúpe nehnuteľnosti alebo pri založení rodiny,“ radí H. Kanderková.

Riaditeľka P. Heseková v prvom rade odporúča pozrieť sa na celkový rozsah rizík v uzatvorenej zmluve a zistiť, či pokrývajú aktuálne potreby. S tým podľa nej súvisí aj výška poistných súm, ktorá po niekoľkých rokoch nemusí odrážať príjem klienta, ktorý sa mohol medzičasom zvýšiť, prípadne výška nepokrýva jeho úverové záväzky.

„Ak aj tieto faktory zostali nezmenené, ale na zmluve nie je zapnutá dynamizácia poistení, poistná zmluva nereflektuje rastúcu infláciu a v prípade poistnej udalosti plnenie dostatočne nepokryje životné náklady,“ upozorňuje.

Dodáva, že na starších zmluvách spred desiatich či pätnástich rokov u klientov, kde nedošlo k zmene zdravotného stavu, je zaujímavé pozrieť sa aj na doplnenie alebo výmenu pripoistení za ich „modernejšiu“ verziu.

Radšej aktualizovať, ako zrušiť a uzatvoriť novú zmluvu

Hovorkyňa Generali v prípade životného poistenia odporúča pristupovať k aktualizácii už uzatvorenej zmluvy, nie k rušeniu a založeniu novej poistky najmä preto, že vo vyššom veku klienta sa častejšie objavujú určité zdravotné komplikácie, ktoré sa potom môžu odzrkadliť na poistnom formou prirážky, alebo môžu byť tieto ochorenia vylúčené z krytia. „Výšku poistných súm pri aktualizácii je potrebné nastaviť v takej výške, aby sme dokázali pokryť všetky naše výdavky ideálne počas obdobia dvoch rokov,“ spresňuje K. Ondra s tým, že v tomto roku očakáva pokračovanie dopoisťovania veľkých rizík smerom k ich komplexnejšiemu krytiu, ako aj zvyšovanie poistných súm.

Kľúčové slová

logo
Prečítajte si tiež:
15.3.2023 Redakcia FinReport

Hodnota bodu pre úrazové dávky sa v roku 2023 zvýšila na 26,08 eura

Hodnota bodu, ktorá je potrebná na výpočet výšky úrazových dávok, v tomto roku predstavuje 26,08 eura. V predchádzajúcom roku to bolo ...

10.3.2023 Martin Jamnický

Vyplácanie aktivačného príspevku ľuďom bez práce čakajú zásadné zmeny

Novela zákona o pomoci v hmotnej núdzi prináša novinky v oblasti príspevkov pre nezamestnaných. Tieto príspevky sú v súčasnosti vyplácané ...

9.3.2023 Redakcia FinReport

Vyplácanie aktivačného príspevku ľuďom bez práce sa od 1. apríla 2023 zmení

Novela zákona o pomoci v hmotnej núdzi prináša novinky v oblasti príspevkov pre nezamestnaných. Tieto príspevky sú v súčasnosti vyplácané ...

2.3.2023 Redakcia FinReport

Zraniteľní odberatelia môžu do konca marca 2023 zmeniť dodávateľa elektriny a plynu

Odberatelia, ktorí majú v roku 2023 uzatvorenú zmluvu o združenej dodávke elektriny alebo plynu za regulovanú cenu, môžu požiadať svojho ...

23.2.2023 Redakcia FinReport

O rodičovský dôchodok pre penzistov poberajúcich dôchodok z cudziny je potrebné požiadať

Nárok na rodičovský dôchodok majú aj rodičia – poberatelia dôchodkov z cudziny. Platí to v prípade, ak ich dieťa v roku 2021 pracovalo na ...

21.2.2023 Redakcia FinReport

Prezidentka podpísala novelu zákon o pomoci v hmotnej núdzi. Jej súčasťou sú aj obedy pre deti zadarmo

Prezidentka SR Zuzana Čaputová podpísala nedávno schválenú novelu zákona o pomoci v hmotnej núdzi, ktorej súčasťou je aj opätovné ...

12.2.2023 Redakcia FinReport

ECB v najbližších mesiacoch očakáva „veľmi silný“ rast miezd

Európska centrálna banka (ECB) v roku 2023 očakáva silný rast miezd, a to v celej eurozóne. Nárast platov by mal byť podľa nej ...

12.2.2023 Redakcia FinReport

Prognóza: Jeden z najpodceňovanejších sektorov na Slovensku bude rásť aj v roku 2023

Za posledné dve desaťročia zažilo Slovensko dynamický rast počtu centier zdieľaných a podnikových služieb. Svoje zastúpenie majú u nás ...

10.2.2023 Zuzana Fryč

Návrh kontroverzného zákazu nedeľného predaja poslanci vrátili na dopracovanie

Národná rada SR nedávno otvorila diskusiu k návrhu novely Zákonníka práce. Skupina poslancov v nej navrhuje, aby boli obchody na Slovensku ...

10.2.2023 Redakcia FinReport

Slovenský priemysel skončil minulý rok v červených číslach. Dostane sa z nich v roku 2023?

Slovenský priemysel sa trápi. Jeho produkcia priebežne klesala počas celého minulého roku. Tá z decembra 2022 bola dokonca najnižšia od ...

18.1.2023 Redakcia FinReport

Slovenský trh práce: Aké zmeny môžeme očakávať v roku 2023?

Hlavnou témou na trhu práce v roku 2023 je získanie a udržanie si kvalifikovaných zamestnancov. Odborníci totiž predpovedajú zvýšený ...

14.1.2023 Redakcia FinReport

Prognóza: Globálny ekonomický rast v roku 2023 na úrovni 2 % bude tretí najpomalší v 21. storočí

Inflačné tlaky v kombinácii s agresívnym synchronizovaným sprísňovaním menovej politiky prinesú svetovej ekonomike spomalenie rastu. ...

Mobilná aplikácia