Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Aké poistenie je najvhodnejšie u prenajatého bytu, aby chránilo vlastníka, nájomcu aj suseda?

Zuzana Fryč Banky a poisťovne Poslať

Počas bývania v prenajatom rodinnom dome či byte môže dôjsť k rôznym škodám, či už na strane prenajímateľa bytu, alebo nájomcu, ktorý má v byte vlastný majetok. Ako sa môžu obe strany chrániť, aby pokryli nielen škody, ktoré vzniknú im, ale napríklad aj susedovi vo vedľajšom byte? Prinášame preto návod, ako sa poistiť, aby to bolo pre všetkých zainteresovaných čo najefektívnejšie.

nájom bytu

Zdroj: Freepik

Ako ochrániť prenajímaný byt?

Viacerí prenajímatelia sa počas prenajímania bytu mohli stretnúť so škodami, ktoré im spôsobili nájomcovia či susedia vo vedľajšom byte. Škody môžu vzniknúť aj nájomcom, ktorí majú vlastné zariadenie, elektrospotrebiče, nábytok či iný majetok v byte. Príčinou môže byť napríklad prasknutie potrubia, vytopenie bytu pri používaní umývačky či práčky, alebo požiar.

Všeobecne platí, že ak sa chce vlastník prenajímanej nehnuteľnosti efektívne chrániť, potrebuje skombinovať poistenie nehnuteľnosti, domácnosti a poistenie zodpovednosti vyplývajúce z vlastníctva nehnuteľnosti, ktoré kryje škodu spôsobenú susedom bez pričinenia ďalšej osoby.

Poistenie pre majiteľa bytu aj nájomcu

Finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik hovorí, že nájomca by mal mať uzavreté vlastné poistenie zodpovednosti za škoduobčianskeho života a aj poistenie domácnosti, ak si chce poistkou ochrániť vlastný hnuteľný majetok v byte. Súčasťou poistenia domácnosti sú aj všetky stavebné súčasti, ktoré si namontoval nájomca na vlastné náklady. 

80869

„Ak má byť chránený prenajímaný byt a jeho zariadenie, kryté škody spôsobené susedom a zároveň chránený hnuteľný majetok nájomcu, musí mať poistenie uzavreté majiteľ nehnuteľnosti aj nájomca. Ak si prenajímateľ alebo nájomca neuzavrú potrebné poistné zmluvy, druhá zmluvná strana ich nevie nahradiť na svojej strane. Preto je v tomto prípade nevyhnutná súčinnosť oboch strán,“ vysvetľuje M. Búlik.

Myslí si tiež, že prenajímateľ by mal rozhodne požiadať nájomcu, aby si uzavrel aspoň poistenie zodpovednosti z občianskeho života, čím by sa vyriešil prípadný problém spôsobených škôd susedom.

Vlastník prenajímaného bytu by mal mať poistenú:

  • nehnuteľnosť a domácnosť,
  • zodpovednosť z vlastníctva nehnuteľnosti.

Nájomca bytu by mal mať uzatvorené poistenie:

  • domácnosti,
  • poistenie zodpovednosti z občianskeho života.

Zodpovednosť nájomcu ako pripoistenie

V prípade, ak chce prenajímateľ dosiahnuť pokrytie škôd, ktoré by mohol nájomca spôsobiť napríklad susedom, nestačí uzatvoriť si iba vlastné poistenie zodpovednosti za škodu v rámci poistenia nehnuteľnosti alebo domácnosti, keďže toto poistenie sa vzťahuje len na škody, ktoré spôsobia iba osoby žijúce v danej domácnosti. Odborníci sa zhodujú, že ak majiteľ v danom byte nebýva, takéto poistenie zodpovednosti nijako nekryje škody spôsobené nájomcom.

78700

Preto sú na trhu ďalšie poistné riešenia, ktoré umožňujú, aby prenajímateľ nehnuteľnosti pripoistil aj zodpovednosť nájomcu priamo na jednej zmluve, ktoré ponúkajú viaceré poisťovne. Poistenie zodpovednosti nájomcu totiž pokrýva škody, ktoré spôsobí nájomca používajúci nehnuteľnosť tretím osobám, respektíve susedom, a týkajú sa majetku, zdravia aj života.

Analytik však upozorňuje, že toto poistenie síce rieši škody voči susedom, ale často nepokrýva škody na samotnom prenajímanom byte, ktoré by nájomca mohol spôsobiť prenajímateľovi. Preto odporúča, aby si nájomca uzavrel aj vlastné poistenie zodpovednosti za škodu, ktoré kryje aj škody spôsobené prenajímateľovi (ak nie sú vo výlukách).

Ready Made Maklér
Staňte sa samostatným
finančným agentom už dnes.
Robte biznis,
byrokraciu nechajte na nás.

„Nájomca si môže po dohode s vlastníkom nehnuteľnosti uzatvoriť aj vlastné poistenie nehnuteľnosti a domácnosti, kde si môže pripoistiť aj zodpovednosť za škodu, pričom nemusí byť vlastníkom nehnuteľnosti. Poistí sa na základe nájomnej zmluvy a do poistnej zmluvy uvedie, že je poistník a poistený. Tento fakt je tiež potrebné uviesť v nájomnej zmluve, alebo by mal mať nájomca aspoň písomný súhlas vlastníka prenajímanej nehnuteľnosti,“ spresňuje hovorkyňa Kooperativy Silvia Nosková Illášová.

Pozor na výluky v podmienkach

Pred uzatvorením poistnej zmluvy by sa mali obe strany v poisťovni informovať aj o výlukách, ktoré by mohli komplikovať úhradu spôsobenej škody prenajímateľovi či nájomcovi. V prípade poistnej udalosti by takéto škody boli kryté z poistenia nehnuteľnosti či domácnosti prenajímateľa, a poisťovňa by regresovala škodu od nájomcu,“ vysvetľuje M. Búlik.

77923

To znamená, že po vyplatení škody by poisťovňa prenajímateľa uplatňovala škodu v poisťovni vinníka. Analytik však dodáva, že niektoré poisťovne majú vo výlukách iba škody na hnuteľnom majetku vlastníka bytu, čo je pre prenajímateľa lepšie riešenie.

Aké podmienky si kladú poisťovne

Poisťovňa Uniqa napríklad umožňuje na jednej zmluve k vlastnému poisteniu zodpovednosti z vlastníctva nehnuteľnosti pripoistiť aj zodpovednosť nájomcu za škody spôsobené voči tretím osobám (napríklad susedom) do výšky 200-tisíc eur, no M. Búlik upozorňuje na to, že škody spôsobené nájomcom prenajímateľovi (na prenajatej nehnuteľnosti) sa nachádzajú vo výlukách.

V poisťovni Kooperativa zase pripoistenie zodpovednosti nájomcu kryje aj škody spôsobené nájomcom na prenajatej nehnuteľnosti, ktoré si uzatvorí sám prenajímateľ pri poistení vlastnej nehnuteľnosti a domácnosti. Preto je vždy ideálne sa vopred informovať o podmienkach.

60638

Hovorkyňa poisťovne Uniqa Beáta Lipšicová dodáva, že pripoistenie zodpovednosti nájomcu sa nevzťahuje na zodpovednosť nájomcu poisteného, ani na jeho rodinných príslušníkov, ak ide o krátkodobý prenájom (menej ako 6 mesiacov) alebo prenájom nehnuteľností či poskytovanie ubytovania cez platformy typu airbnb.

„Poisťovňa Allianz má v klasickom poistení domácnosti a zodpovednosti zahrnuté poistenie hnuteľného majetku pre nájomcu a v rámci neho je krytá aj zodpovednosť za škodu. Poisťovňa Generali zase umožňuje osobitne poistiť výpadok nájmu až na 6 mesiacov s poistnou sumou do 5-tisíc eur pre prípad, že sa byt stane neobývateľným z dôvodu poistnej udalosti,“ opisuje M. Búlik.

Poistné sa pohybuje okolo 150 eur ročne

Komplexné poistenie vlastníka bytu môže stáť okolo 150 eur ročne. „Pri poistnej sume 200-tisíc eur pri poistení nehnuteľnosti, 20-tisíc eur pri poistení domácnosti 100-tisíc eur pri poistení zodpovednosti z vlastníctva nehnuteľnosti vychádza poistné od približne 150 eur ročne,“ informuje M. Búlik.

72151

Aj S. Nosková Illášová hovorí, že ročné poistné sa priemerne pohybuje v rozmedzí 100 až 150 eur za poistenie bytu, domácnosti a zodpovednosti za škodu voči tretím osobám, a to v závislosti od rozsahu poistného krytia, ktoré si klient svojím výberom zvolí. Navyše, ak sa klient rozhodne uhrádzať poistné v ročných splátkach, získa zľavu z ceny poistného.

Poistné sa však odvíja aj od ďalších faktorov. „Na výšku poistného majú vplyv viaceré parametre, ako napríklad to, či ide o murovanú alebo drevenú stavbu, či je nehnuteľnosť alebo domácnosť obývaná viac alebo menej ako 180 dní v roku, a aká je výška spoluúčasti,“ uzatvára B. Lipšicová.

logo
Prečítajte si tiež:
29.11.2023 Roland Régely

Podielové fondy budú od januára 2024 zaujímavejšou investíciou

Investori, ktorí bežne nakupujú podielové fondy, môžu od januára 2024 dosiahnuť vyššie výnosy. Po troch rokoch investovania už totiž ...

28.11.2023 Eva Sadovská

Aj tohtoročné Vianoce budú drahšie ako tie minuloročné

Blíži sa december, počas ktorého Slováci kvôli vianočným sviatkom nakupujú najviac v rámci celého roku. Decembrové tržby obchodníkov ...

28.11.2023 Redakcia FinReport

Chceme riešiť klimatické zmeny, ale len paralelne so sociálnymi a ekonomickými nerovnosťami

Až dve tretiny Slovákov sa domnievajú, že prechod na klimaticky neutrálne hospodárstvo sa môže uskutočniť len vtedy, ak sa budú súčasne ...

28.11.2023 Redakcia FinReport

Dopravné nehody: Rizikové sú najmä pondelky, letné mesiace a sivé vozidlá

Škodovosť vozidiel narastá. V roku 2023 sa podarilo prekonať aj najvyššie čísla spred vypuknutia pandémie koronavírusu. Najnehodovejším ...

28.11.2023 Robert Juriš

Minimálna mzda sa v nasledujúcom roku zvýši na 750 eur. Čo všetko to ovplyvní?

Minimálna hrubá mesačná mzda sa od začiatku nasledujúceho roka zvýši z dnešných 700 na rovných 750 eur. Na sklonku augusta tohto roku sa ...

28.11.2023 Robert Juriš

Neživotné poistenie rýchlo rastie, pomohla mu vysoká inflácia

Životné poistenie po pandémii koronavírusu už druhý rok za sebou rastie. Nárast je síce len mierny, no trend je pozitívny. Vzostup je ...

28.11.2023 Redakcia FinReport

Online podvody: Každý druhý človek sa už stretol s podvodníkom

Počet online podvodov významne rastie. Len za posledné necelé tri roky sa zvýšil o 530 %. Metódy podvodníkov sú sofistikované. Sú veľmi ...

28.11.2023 Redakcia FinReport

Sociálna poisťovňa začne s výplatou 300-eurového príspevku už v piatok 1. decembra 2023

Mimoriadny jednorazový príspevok vo výške 300 eur, ktorý schválili poslanci Národnej rady SR k pôvodnému 13. dôchodku, začne Sociálna ...

27.11.2023 Robert Juriš

Agentúra Moody´s ponechala Slovensku pôvodný rating A2 s negatívnym výhľadom

Medzinárodná ratingová agentúra Moody´s opäť prehodnocovala rating Slovenskej republiky. Tentoraz sa rozhodla ponechať ho na pôvodnej ...

27.11.2023 Andrej Vida

Čo všetko musíte spĺňať, aby ste mali nárok na získanie hypotekárneho úveru

Na slovenskom realitnom trhu nastal v poslednom období útlm. Predaj nehnuteľností klesol skokovo vtedy, keď naše banky začali zdvíhať ...

22.11.2023 Robert Juriš

Digitalizácia v bankovníctve by mohla uľahčiť život úplne každému

Digitalizácia bankovníctva sa začala ešte pred vypuknutím pandémie koronavírusu. No práve počas nej akcelerovala najrýchlejšie. Mnohé ...

22.11.2023 Redakcia FinReport

Digitálna úverová novinka určená pre podnikateľov

Tatra banka pre svojich klientov – podnikateľov pripravila ďalšiu digitálnu novinku. V mobilnej aplikácii môžu po zadaní niektorých ...

22.11.2023 Redakcia FinReport

Uniqa: Celková výška škôd po zemetrasení je takmer 3,5 milióna eur

Mesiac po zemetrasení na východe Slovenska eviduje poisťovňa Uniqa už 1 181 nahlásených poistných udalostí v odhadovanej výške 3,4 ...

21.11.2023 Zuzana Fryč

Kooperativa predbehla Allianz, stala sa lídrom na slovenskom poistnom trhu

Novou jednotkou na slovenskom poistnom trhu sa v prvom polroku tohto roku stala poisťovňa Kooperativa. Dosiahla najvyššie predpísané poistné, ...

20.11.2023 Redakcia FinReport

V UniCredit Bank sa schyľuje k štrajku. Zamestnancom vadia nízke platy

Zamestnanci UniCredit Bank sa so svojím vedením nevedia dohodnúť na budúcoročných platoch. Začali preto zbierať podpisy na vyhlásenie ...

16.11.2023 Zuzana Fryč

Ceny PZP sa zvyšujú o 6 až 8,5 %. Ktorí vodiči zaplatia najviac a ktorí najmenej?

Poisťovne pri predlžovaní zmlúv avizujú zdražovanie povinného zmluvného poistenia (PZP) medziročne v priemere okolo 6 až 8,5 %, hoci ...

16.11.2023 Redakcia FinReport

Rakúska banka Gutmann prináša na Slovensko svoje privátne bankovníctvo

Rakúska privátna banka s viac ako 100-ročnou tradíciou mieri aj na Slovensko. Chce osloviť najmä slovenskú privátnu klientelu so záujmom o ...

16.11.2023 Redakcia FinReport

UNIQA Insurance Group s ratingom A- so stabilným výhľadom

Medzinárodná ratingová agentúra Standard & Poor's (S&P) vystavila značke UNIQA priaznivé vysvedčenie. Potvrdila ratingy UNIQA Österreich ...

Mobilná aplikácia
VISA MasterCard Maestro Apple Pay Google Pay