Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Ak nemáte dostatočnú finančnú rezervu, zvážte poistenie svojich pravidelných výdavkov

Zuzana Fryč Banky a poisťovne Poslať

Pandémia koronavírusu, prudko rastúce ceny tovarov a služieb, ako aj neistota na trhu, nútia ľudí uvažovať nad tým, ako vykryť výpadky príjmu počas pracovnej neschopnosti. Čoraz viac ľudí si preto uvedomuje potrebu vytvárať si finančnú rezervu. Druhou možnosťou, ako sa zabezpečiť pred neočakávanými nepríjemnými situáciami, je uzatvoriť si poistenie pre prípad práceneschopnosti, ktoré je známe aj ako poistenie pravidelných výdavkov.

poistenie PN

Foto: Shutterstock

 

Komu sa zíde poistenie výdavkov

V akých prípadoch sa toto poistenie môže zísť, aké riziká kryje a za akých podmienok sa poskytuje, sme sa opýtali finančných odborníkov. Poistenie pre prípad práceneschopnosti má podľa nich človeku v prvom rade finančne pomôcť vykryť pokles príjmu počas krátkodobej práceneschopnosti (PN).

Nemocenská dávka pokrýva približne polovicu štandardného príjmu, a ak ide o jediný príjem v rodine, ktorá nemá žiadnu finančnú rezervu, nastáva problém. Ak človek nemá dostatočnú finančnú rezervu, má zmysel uzatvoriť si poistenie pre prípad PN,“ uvádza finančný analytik spoločnosti OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik.

Naopak, pre tých, ktorí majú uzavreté rizikové životné poistenie a vytvorenú dostatočnú rezervu, je kúpa tohto poistenia podľa neho zbytočným výdavkom.

Väčšina Slovákov nemá finančnú rezervu

Väčšina Slovákov však podľa prieskumov nemá dostatočnú finančnú rezervu, ktorá by mala pokryť výšku aspoň šiestich, ideálne až dvanástich mesačných výdavkov, a zároveň by bola dostatočne likvidná. To znamená, aby v prípade potreby bola táto finančná rezerva k dispozícii v čo najkratšom možnom čase. V takom prípade M. Búlik odporúča mať uzatvorené rizikové životné poistenie, ktoré obsahuje nielen krytie proti štyrom najdôležitejším rizikám, ktorými sú úmrtie, kritické choroby, trvalé následky úrazu a invalidita, ale ako nadstavbu aj poistenie pre prípad dlhšej práceneschopnosti.

Investičný analytik zo Swiss Life Select Slovensko Pavel Škriniar dodáva, že mať vlastnú finančnú rezervu je podstatne lepšie, aj keď jej vybudovanie trvá dlhšie ako kúpa poistenia. „Pri poistení sa platí poplatok a prístup k peniazom je podmienený, pričom prístup k vlastným peniazom je, naopak, bez podmienok a bez poplatkov. Zároveň sa zhoduje s názorom, že poistenie príjmu je vhodným doplnkom, ak človek ešte nemá vybudovanú vlastnú rezervu, nie je však celoživotným riešením. Pripomína, že pri tomto type poistenia je nesmierne dôležité oboznámiť sa s podmienkami plnenia a výlukami.

Na čo sa najmä zamerať

Pri správnom nastavení poistenia pravidelných výdavkov je kľúčové sústrediť sa na výšku poistnej sumy voči poistnému, na dĺžku vyplácania plnenia, ako aj na počet dní trvania PN, po ktorých vzniká nárok na poistné plnenie. Podľa M. Búlika platí jednoduché pravidlo: „Čím skôr vzniká nárok na poistné plnenie, tým efektívnejšie dokáže poistenie finančne pomôcť. Podľa nastavenia produktu môže plnenie nastať už po dvoch týždňoch práceneschopnosti, niekedy však až po mesiaci či dvoch. Za týchto podmienok však pomoc nemusí byť dostatočne účinná,“ upozorňuje analytik.

Čo sa týka nastavenia výšky poistného plnenia, v ideálnom prípade by malo vykrývať rozdiel medzi nemocenskou a priemernými výdavkami poisteného, no nie vždy je to tak. „Rozhodne preto odporúčam nechať si nastaviť poistenie tak, aby pomohlo vykryť nevyhnutné mesačné výdavky v ich celej výške,“ dodáva M. Búlik.

Poskytujú ho banky, poisťovne aj sprostredkovatelia

Poistenie pravidelných výdavkov okrem sprostredkovateľov a poisťovní, ktorí poistenie pripravia danému klientovi na mieru v rámci rizikového životného poistenia, ponúkajú aj niektoré banky. Aktuálne má toto poistenie vo svojej ponuke napríklad ČSOB banka, ktorá ho svojim klientom k jednotlivým účtom, prípadne pri zriadení nového účtu, ponúka ako darček na šesť mesiacov bez poplatku. Ponuka je však obmedzená a platí už len do 31. decembra 2022.

Toto životné poistenie sa dá využiť v prípade práceneschopnosti kvôli úrazu či dlhodobému ochoreniu, ktoré znemožní klientovi pracovať dlhšie ako 29 dní. Poistenie je primárne určené pre fyzické osoby, ale aj živnostníkov pod podmienkou, že Sociálnej poisťovni odvádzajú odvody pre prípad práceneschopnosti.

Prvých šesť mesiacov podľa podmienok klient neplatí nič, no ak bude mať záujem si toto poistenie ponechať, automaticky sa mu predĺži za cenu 2,50 eura mesačne z jeho bežného účtu. V tomto prípade ide o mesačné krytie v hodnote 125 eur. Za vyšší mesačný poplatok si klient môže vybrať aj vyššie krytie v hodnote 250 eur. Poistenie v oboch prípadoch zahŕňa aj riziko úmrtia v hodnote 1 500 eur.

UniCredit bank zase v spolupráci s Allianz – Slovenskou poisťovňou ponúka rizikové životné poistenie Šťastný život, v rámci ktorého sa v balíkoch Extra alebo Max dá pripoistiť aj krátkodobý výpadok príjmu kvôli chorobe alebo úrazu poisteného. Podľa špecialistky externej komunikácie H. Kanderkovej z Allianz – SP poisťovňa pristupuje k takýmto požiadavkám individuálne a klientom pripraví riešenie na mieru.

Aj v Generali si klienti v rámci životného poistenia môžu okrem iných základných rizík uzatvoriť toto poistenie, ktoré im v prípade ochorenia alebo úrazu nahradí znížený príjem. „V prípade poistenia práceneschopnosti sa klient môže poistiť v závislosti od výšky svojho príjmu až do 70 eur na deň. „Poistenie odporúčame kombinovať s poistením denných dávok pri hospitalizácii, alebo denných dávok počas liečenia úrazu. Poistné plnenie bude vyplácané v závislosti od dĺžky práceneschopnosti klienta, hospitalizácie alebo liečenia úrazu,“ informuje hovorkyňa poisťovne Katarína Ondra.

Poistenie pre držiteľov Poštovej karty

Aj Union poisťovňa poskytuje tento produkt v spolupráci so Slovenskou poštou, a to pod názvom Poistenie výdavkov, kde ide o skupinové poistenie klientov Slovenskej pošty v podobe doplnkovej služby k Poštovej karte.

„Poistenie chráni poisteného pri strate zamestnania a následnej dlhodobej nezamestnanosti, alebo pri dlhodobej práceneschopnosti. Rovnako obsahuje aj poistné krytie smrti úrazom,“ približuje hovorkyňa poisťovne Kristína Baluchová. Keďže ponuka je platná pre fyzickú osobu, vhodná je pre ľudí v zamestnaneckom, služobnom alebo štátnozamestnaneckom pomere. Mesačné náklady na toto poistenie sú 2,50 eura.

Podľa hovorkyne v prípade dlhodobej pracovnej neschopnosti, ktorá trvá minimálne 60 dní, je poistné plnenie hradené až do šiestich mesiacov po 100 eur, teda celkovo do výšky 600 eur. Pri strate zamestnania a následnej nezamestnanosti v trvaní minimálne 60 dní je poistné plnenie rovnako do výšky 600 eur (6 x 100 eur mesačne). Pri smrti následkom úrazu oprávnenej osobe jednorazovo vyplatí poistnú sumu vo výške 600 eur alebo 3-tisíc eur podľa podmienok poistenia.

Ohrozenou skupinou sú živnostníci

Samostatnou skupinou, ktorá by sa v prípade dlhšej PN potrebovala oprieť o tento druh poistenia, sú živnostníci. „Keďže drvivá väčšina živnostníkov platí odvody z minimálneho vymeriavacieho základu, ich nemocenská dávka je v prípade ochorenia absolútne nepostačujúca,“ vysvetľuje finančný analytik M. Búlik.

Aj preto práve živnostníkom jednoznačne odporúča chrániť sa rizikovým životným poistením s dostatočne vysoko nastavenými poistnými sumami pre štyri kľúčové riziká, a ak živnostník nemá žiadne finančné rezervy, určite by si mal uzavrieť aj poistenie pre prípad práceneschopnosti.

Poistenie pre podnikateľov

Okrem poisťovní a finančných sprostredkovateľov, ktorí poskytujú poistenie PN nielen zamestnancom, ale aj podnikateľom, túto možnosť ponúka aj VÚB banka. Tá sa sústredí práve na podnikateľov a živnostníkov, ktorí chcú poistiť seba, alebo inú kľúčovú osobu vo firme pre prípad dlhodobej práceneschopnosti, čím sa má zabezpečiť plynulý chod firmy aj v prípade dlhodobého výpadku poistenej osoby. Poistné plnenie má pokryť aspoň základné bežné mesačné výdavky, ako sú odvody, splátky úveru alebo lízing.

„Pre klientov s ročným obratom do jedného milióna eur vrátane máme v ponuke VÚB Biznis účet. V rámci účtu VÚB Biznis Aktiv je zahrnuté poistenie platieb pri pracovnej neschopnosti vybranej poistenej osoby. Klienti si môžu vybrať jednu osobu, ktorú môžu poistiť. V rámci účtu VÚB Biznis Premium je poistenie pre maximálne dve kľúčové osoby,“ hovorí PR manažér banky Dominik Miša.

Podľa jeho slov poistenie kryje dlhodobú PN a výška krytia je v prípade práceneschopnosti stanovená na 166 eur mesačne, v prípade smrti úrazom na sumu 4-tisíc eur. „Prvú mesačnú platbu uhradí poisťovateľ za kalendárny mesiac, v ktorom bude poistený 60. deň v prípade pracovnej neschopnosti v dôsledku choroby, alebo 30. deň pri pracovnej neschopnosti v dôsledku úrazu. To znamená, že nárok na začatie vyplácania tohto plnenia je založený na trvaní PN poisteného neprerušene minimálne 60 dní, teda ak by mal poistený ukončenú PN v dôsledku choroby v 59. deň od jej začiatku, tak mu nevznikne nárok na plnenie. Maximálne poistné plnenie je vo výške 12 mesačných platieb za jednu poistnú udalosť spôsobenú pracovnou neschopnosťou,“ uzatvára D. Miša.

logo
Prečítajte si tiež:
14.7.2024 Redakcia FinReport

Monitorovanie zamestnancov môže byť problém – pre obe strany

Kontrola zamestnancov na pracovisku je pomerne častá zo strany zamestnávateľov. Chránia tak nielen svoje záujmy, ale aj záujmy zamestnancov s ...

14.7.2024 Redakcia FinReport

PayPal buduje reklamnú platformu, ktorú chce „nasýtiť“ údajmi o svojich zákazníkoch

Spoločnosť PayPal, ktorá priniesla revolúciu do sveta digitálnych platieb, si v súčasnosti hľadá ďalšie cesty pre rozšírenie svojho ...

13.7.2024 Redakcia FinReport

Ako sa nenechať napáliť pri reklamácii nábytku

Zariaďujete novú spálňu a posteľ vám dodali v inej farbe, ako ste chceli? Kúpili ste si v obchode s nábytkom novú skriňu, ale po zložení ...

13.7.2024 Redakcia FinReport

Podvodné e-shopy pripravujú Slovákov o peniaze, na toto si dajte pozor

Online nakupovanie je rýchle, pohodlné a neraz aj výhodnejšie ako nakupovanie v kamenných obchodoch. Potrebné je však rešpektovať jeho ...

12.7.2024 Redakcia FinReport

Brigády mladých nie sú bez rizík. Na toto si dávajte pozor!

Práca animátora, brigáda v gastroservise, pekárni, v konzervárňach, sezónna práca pri zbere úrody, prípadne práca na stavbe alebo v ...

12.7.2024 Mário Špilberger

V kritickom myslení súperia študenti aj účastníci na trhu práce, vzdelávanie sa pomaly zlepšuje

Overovanie informácií je dôležitou výzvou pre súčasnú spoločnosť, študentov a pracujúcich nevynímajúc. Napriek nelichotivým ...

12.7.2024 Robert Juriš

V prvej polovici tohto roka pribudlo v druhom pilieri takmer 70-tisíc sporiteľov

Počet sporiteľov v druhom dôchodkovom pilieri každý mesiac stúpa. Tomuto trendu nezabránilo ani znevýhodnenie podmienok sporenia znížením ...

10.7.2024 Zuzana Fryč

Poistenie festivalov či športových podujatí je čoraz aktuálnejšie aj kvôli nevyspytateľnému počasiu

Hoci horúce leto je už za nami, hudobné festivaly či športové podujatia však naďalej pokračujú a usporiadatelia aj v súvislosti s čoraz ...

10.7.2024 Redakcia FinReport

Počet bankových úradníkov na Slovensku každým rokom klesá

V bankovom sektore na Slovensku aktuálne pôsobí spolu 25 peňažných finančných inštitúcií. Okrem centrálnej banky je to 24 korporácií ...

9.7.2024 Mário Špilberger

Poistenie rakoviny ponúka viacero poisťovní, špeciálny poistný produkt majú tri z nich

Hoci počet aj závažnosť onkologických ochorení každoročne narastá, a stúpa aj záujem o samostatné poistenie týchto ochorení, ...

4.7.2024 Mário Špilberger

Po rozvode je lepšie vypustiť spoludlžníka zo zmluvy, to však často býva komplikované

V minulom roku súdy na Slovensku rozviedli viac ako 8 200 párov, čo potvrdzuje fakt, že v posledných piatich rokoch sa zhruba každé tretie ...

3.7.2024 Redakcia FinReport

Cez prázdniny sa stáva množstvo detských úrazov, pomôže životné poistenie

Leto je pre deti krásnym obdobím oddychu, ničnerobenia, spoznávania svojich možností ale aj dobrodružstiev. A práve tieto chvíle dokážu ...

3.7.2024 Robert Juriš

NKÚ: Štát prišiel na neudelených pokutách za chýbajúce PZP o 100 miliónov eur

Okresné úrady na Slovensku ročne dostanú viac ako 300-tisíc oznámení o neuzatvorení povinného zmluvného poistenia, ktoré je povinné zo ...

3.7.2024 Zuzana Fryč

Poisťovne posúvajú hranice v IT technológiách a umelej inteligencii stále dopredu

S rýchlym vývojom v oblasti informačných technológií a nástupom umelej inteligencie sa postupne zvyšujú nároky aj na digitalizáciu ...

3.7.2024 Redakcia FinReport

UniCredit Bank prichádza s investičným konceptom onemarkets Fund

S príchodom tohtoročného leta banka sprístupnila svoju investičnú ponuku onemarkets Fund aj pre retailových klientov a pobočkovú sieť. ...

2.7.2024 Martina Staňová

Chystá sa najväčšia konferencia inovátorov v poisťovníctve Insurance Innovators Summit 2024

Na začiatku novembra 2024 bude hlavné mesto Veľkej Británie hostiť popredných poisťovateľov z celého sveta, ktorí budú diskutovať o ...

2.7.2024 Mário Špilberger

Pri opakovaných cestách do zahraničia sa oplatí mať celoročné cestovné poistenie

Máte už všetko zbalené na svoju letnú dovolenku? Okrem dostatočných zásob oblečenia alebo liekov nezabudnite na cestovné poistenie. Pozreli ...

1.7.2024 Martina Staňová

Dovolenka so psom. Na čo nesmiete zabudnúť?

Plánujete na dovolenku zobrať aj svojho psa? Nezabudnite mu zbaliť európsky cestovný pas a skontrolovať platnosť očkovania proti besnote. Psa ...

Mobilná aplikácia
VISA MasterCard Maestro Apple Pay Google Pay