Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Reakcia Štátneho podniku Lesy SR za nepravdivé a zavádzajúce informcie, uverejnené v týždenníku TREND

Správy Sita
SK
EN
Poslať
image

BRATISLAVA 21. novembra 2018 (WBN/PR) - Týždenník TREND  dňa 15.11.2018  uverejnil článok pod názvom "Spoza štátnych revírov vykúkajú úplatky". Lesy SR sa ostro dištancujú od nepravdivých a zavádzajúcich informácii uverejnených v tomto článku, ktoré  úplne popierajú transparentné princípy a zásady realizácie odpredaja odstrelu vo vybraných poľovných revírov LESOV SR.
LESY SR reagujú na tieto nepravdivé informácie a prinášajú objektívne, neskreslené informácie.

Ceny za prenájom poľovných revírov

Autor článku tvrdí že: "Navyše, Lesy SR z týchto nových súťaží získavajú len zhruba tretinu peňazí, ktoré inkasovali doteraz". Ide o úplné popretie reality.
Lesy SR prostredníctvom verejných obchodných súťaží (VOS) v rokoch 2011 až 2017 prenajal celkovo 27 poľovných revírov. Priemerná cena za 1ha bola 23,08 €/ha (ročne). Vysúťažené nájomné však kolísalo od 5€/ha až po 102€/ha. Navyše, po dvoch rokoch takto vysúťaženého užívania poľovného revíru prestal nájomca za najdrahší revír platiť, preto je dnes priemerné nájomné z VOS  na úrovni 20,03€/ha. Navyše, pri realizácii prostredníctvom VOS v zmluvách neboli zakotvené nástroje na aktívne vstupovanie do manažmentu poľovnej zveri mimo schválené plány chovu a lovu, nebolo tiež možné zabezpečiť realizáciu ďalších žiadúcich opatrení v zmysle požiadaviek dnešnej doby  a vládou schválenej koncepcie rozvoja poľovníctva v SR.
Je NEVYHNUTNÉ a podstatné spomenúť aj fakt, že pri realizácii VOS je príjem za prenájom poľovných revírov počítaný len za výmeru pozemkov vo vlastníctve LESOV SR.
Pri implementácii novej koncepcie odpredaja odstrelu dostávajú LESY SR finančnú náhradu v prepočte za KAŽDÝ hektár poľovných pozemkov tvoriacich daný poľovný revír.
V súvislosti s hospodárnosťou a nastavením ekonomických parametrov realizácie odpredaja odstrelu má dostatočnú výpovednú hodnotu fakt, že z niekoľko stoviek registrovaných poľovníckych organizácií (spoločností a poľovníckych združení ) na území SR sme na 26 vybraných revírov, v ktorých bol ponúknutý odpredaj odstrelu v prvých kolách ponukového konania, dostali priemerne 2 žiadosti na jeden poľovný revír.
Ak by bol taký enormný záujem o údajne "lacný a jednoduchý odpredaj odstrelu" ako autor článku naznačuje, je nespochybniteľné, že počet  evidovaných žiadostí by niekoľkonásobne prevyšoval ponuku. Napriek relatívne nízkemu záujmu boli ochotní vybraní uchádzači zaplatiť vyššiu sumu za odpredaj odstrelu ako to bolo v minulosti, zároveň na seba prevzali bremeno povinností vyplývajúce z jednotlivých plánov rozvoja poľovných revírov.
Pre dotvorenie celkového obrazu o aktuálnych cenách výšky náhrady za 1 ha prenajatej poľovnej plochy uvádzame, že priemerná výška náhrady v prenajatých poľovných revíroch, ktorých užívateľom sú poľovnícke organizácie Slovenského poľovníckeho zväzu (SPZ) predstavuje 0,87 €/ha/rok a v prenajatých revíroch v užívaní poľovníckych organizácií mimo SPZ 1,91 €/ha/rok poľovnej plochy (zdroj: Poľovnícka štatistická ročenka SR 2017).
Pritom LESY SR NEPRENAJALI poľovné pozemky, ale predali odstrel.
Výzvy na predloženie ponuky boli zverejnené s dostatočným časovým predstihom širokej verejnosti na oficiálnej stránke LESOV SR.  Napriek tomu sa do súťaží zapojilo málo záujemcov, ktorí ale boli ochotní zaplatiť viac, ako to bolo v minulosti a akceptovali nastavenie cenovej politiky zo strany Lesov SR.

Kto si poľovné revíry prenajíma

Autor článku kritizoval, že k revírom sa dostávajú združenia, ktorých sídla sú vzdialené viac ako 100 km od daného revíra.
V rámci VOS na výber užívateľov poľovných revírov, ktoré podnik LESY SR v minulosti realizoval, sú rovnako prípady, keď sídlo poľovníckej organizácie je vzdialené od poľovného revíru stovky kilometrov.
Sme presvedčení, že samotné sídlo organizácie nie je podstatné pre riadne poľovnícke hospodárenie. Podstatná je skutočnosť ako sa táto poľovnícka organizácia správa k zveľaďovaniu daného revíru, ako spolupracuje s miestnymi komunitami a širokou verejnosťou. Dôležité je, ako si plní zmluvné podmienky počas celej doby trvania zmluvného vzťahu.
LESY SR odmietajú diskriminovať kohokoľvek iba na základe faktu, kde má sídlo.

Ľudové poľovníctvo

Autor článku píše: Pomerne chabo pôsobí aj to, ako najnovšie súťaže o revíre zohľadnili snahu o zľudovenie poľovníctva pre väčšie množstvo poľovníkov z bezprostredne susediacich dedín, Žiadnu pevnú kvótu na ich minimálny nutný rozsah v odstúpených revíroch štát neprijal".  

Konštatovanie TREND-u absolútne popiera reálnu koncepciu odpredaja odstrelu vo vybraných poľovných revírov LESOCH SR, čo považujeme za "nepochopenie" samotnej koncepcie odpredaja odstrelu, alebo zámerné "privieranie očí" nad verejne dostupnou schválenou koncepciou odpredaja odstrelu, ktorá je zverejnená aj na webovej stránke podniku LESY SR.
LESY SR  priamo v zmysle koncepcie odpredaja odstrelu upozorňujú a "vyzývajú" uchádzačov, aby spolupracovali a zapájali do diania hlavne miestnych poľovníkov pokiaľ títo prejavia záujem.
Vymenovaná komisia pozostáva z dvoch členov podniku LESY SR, š.p. (predseda a člen komisie), zástupcu Národného lesníckeho centra, zástupcu Slovenskej poľovníckej komory a zástupcu dozornej rady podniku LESY SR, š.p.. Pri hodnotení došlých žiadostí hodnotí aj nasledovné kritériá, ktoré sú stanovené v predkladaných plánoch rozvoja daného poľovného revíru:
1/ počet držiteľov poľovných lístkov (členov poľovníckej organizácie) s trvalým pobytom v územnej pôsobnosti okresného úradu (vrátane susediacich okresných úradov) pod ktorého štátnu správu spadá poľovný revír. Uvedené kritérium musia žiadatelia deklarovať stanovami podpísanými členmi. Práve toto kritérium zohráva pri vyhodnocovaní ponúk dôležitý a v niektorých prípadoch i rozhodujúci význam.

2/ výmera poľovných pozemkov vo vlastníctve členov poľovníckej organizácie v danom poľovnom revíri

3/ počet držiteľov poľovných lístkov, ktorí boli aktívnymi zamestnancami LESOV SR a odišli do dôchodku priamo z radov aktívnych zamestnancov LESOV SR, a sú členmi organizácie žiadateľa.
Na záver už len pár faktov – LESY SR predali odstrel v 23 vybraných  poľovných revíroch za priemernú cenu 9,30 €/ha/rok, čím dosiahli v týchto konkrétnych poľovných revíroch vyšší príjem  oproti roku 2017 o 411 000 €/rok, pričom všetkým zmluvným partnerom plynú z týchto zmlúv ďalšie zmluvné záväzky po celú dobu platnosti zmlúv, ktoré v konkrétnych prípadoch prinášajú ďalšie významné ekonomické benefity Lesom SR a umožňujú aktívny manažment a ochranu poľovnej zveri v reálnom čase.
Podľa štatistických dát uverejnených v Poľovníckej štatistickej ročenke SR za rok 2017 sa pohybuje priemerná cena za prenájom poľovných pozemkov na území SR v r. 2017 platenej vlastníkom poľovných pozemkov organizáciami v rámci Slovenského poľovníckeho zväzu (SPZ) a organizáciami mimo SPZ v rozmedzí od 0,87  do 1,91 €/ha/rok.
Ide o stovky ďalších revírov v užívaní poľovníckymi organizáciami so sídlom po celej SR.
Máme za to, že takto nastavená a realizovaná stratégia a cenová politika pri odpredaji odstrelu maximálne zohľadňuje koncepciu rozvoja poľovníctva v SR.
Očakávame TRVALÉ ekonomické výsledky počas celej doby platnosti zmlúv a  zároveň nám  necháva priestor na aktívny manažment poľovných revírov a prihliada na celospoločenské požiadavky pri realizácii výkonu práva poľovníctva a ochrane zveri v súčasnej dobe.
Viac k témam: Lesy SR, Týždenník TRENDZdroj: Webnoviny.sk - Reakcia Štátneho podniku Lesy SR za nepravdivé a zavádzajúce informcie, uverejnené v týždenníku TREND © SITA Všetky práva vyhradené.

Zdroj a foto: SITA

© SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. Všetky práva vyhradené. SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. si vyhradzuje výlučné právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos tohto článku a jeho častí.

logo
Prečítajte si tiež:
9.6.2023 Redakcia FinReport

Analýza: Za potraviny platíme viac ako v Česku, no hypotéky máme lacnejšie

Kedysi sme boli jedna republika, dnes sú to už tri desaťročia, čo oba štáty hospodária oddelene. Navyše česká ekonomika stojí na ...

9.6.2023 Správy

K Demokratom sa pripojil Jozef Mihál, podľa Hegera ide o najväčšieho odborníka na sociálne veci na Slovensku

9.6.2023 (SITA.sk) - K strane Demokrati bývalého premiéra Eduarda Hegera sa pripája Jozef Mihál. Bývalý minister práce a odborník na ...

9.6.2023 Správy

Kádárovi zo skupiny sátorovcov súd zamietol žiadosť o obnovu konania, proti rozhodnutiu podal sťažnosť

9.6.2023 (SITA.sk) - Špecializovaný trestný súd v Pezinku v piatok zamietol návrh na povolenie obnovy konania pre odsúdeného príslušníka ...

9.6.2023 Robert Juriš

Michal Meško: Kniha je jedným z najdokonalejších vynálezov ľudstva

Ľudia sa v kníhkupectvách cítia dobre. Navštevujú ich preto, lebo vedia, že v nich nájdu nielen ponaučenie, ale najmä pozitívne emócie, ...

9.6.2023 Správy

Nahrávka usvedčuje Rusov zo zničenia Kachovskej priehrady, ale nešlo to podľa plánu (video)

9.6.2023 (SITA.sk) - Ukrajinská bezpečnostná služba (SBU) tvrdí, že zachytila konverzáciu medzi ruskými okupantmi, v ktorej priznávajú, že ...

9.6.2023 Správy

Naka obvinila v rámci akcie Frajer mladíka z terorizmu, zaistila aj návod na výrobu bômb

9.6.2023 (SITA.sk) - Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) obvinil v rámci akcie Frajer mladíka z Košíc zo zločinu niektorých ...

9.6.2023 Eva Sadovská

O investičnom nástroji SPAC počuť stále viac. Prvý v strednej Európe má slovenské korene

Pojem SPAC (Special Purpose Acquisition Company) sa postupne dostáva aj do slovníka investorov zo strednej a východnej Európy. Pritom v USA sa ...

9.6.2023 Redakcia FinReport

Poisťovňa Uniqa v prvom štvrťroku 2023 zvýšila poistné o 6,5 %

Za prvé tri mesiace roku 2023 zaznamenala Uniqa v Českej republike a na Slovensku 6,5-percentný nárast predpísaného poistného, čo predstavuje ...

9.6.2023 Správy

Počítame s vami, napísal na adresu Fica prominentný ruský bloger a skritizoval Čaputovú

9.6.2023 (SITA.sk) - Moskva sa v súvislosti s vývojom politickej situácie na Slovensku spolieha na expremiéra Roberta Fica. Takto sa na Telegrame ...

9.6.2023 Správy

Problémy nám v lete môžu spôsobiť surové, ale aj pripálené jedlá

9.6.2023 (SITA.sk) - Potraviny kontaminované škodlivými baktériami, vírusmi, parazitmi či chemickými látkami môžu byť príčinou rôznych ...

9.6.2023 Martin Jamnický

Prívalové dažde a povodne opäť vyčíňajú, poisťovne počítajú škody

Silné prívalové dažde, krupobitie a rozvodnené vodné toky opäť nepríjemne zasiahli Slovensko, a to hneď v niekoľkých regiónoch naraz. ...

9.6.2023 Správy

Rusko s presunom a rozmiestňovaním jadrových zbraní po Bielorusku začne v lete

9.6.2023 (SITA.sk) - Rusko začne s nasadzovaním taktických jadrových zbraní v Bielorusku medzi 7. a 8. júlom. Ruský vodca Vladimir Putin to ...

9.6.2023 Správy

Slota spoznal trest v úplatkárskej kauze, ale rozsudok súdu ešte nie je právoplatný

9.6.2023 (SITA.sk) - Bývalý primátor Žiliny a expredseda Slovenskej národnej strany Ján Slota dostal v úplatkárskej kauze podmienečný ...

9.6.2023 Redakcia FinReport

Slovenský priemysel v apríli znova spomalil, výsledok už nezachraňuje ani výroba automobilov

Slovenská priemyselná produkcia v apríli 2023 medziročne poklesla o 2 %. Priemysel tak nadviazal na stagnáciu na konci minulého a začiatku ...

9.6.2023 Správy

V prípade mimoriadnych dažďov nie je vždy v Bratislave možné predísť zaplaveniu komunikácií

9.6.2023 (SITA.sk) - V prípade mimoriadne výdatných dažďov v Bratislave nie je vždy možné predísť zaplaveniu niektorých komunikácií. Pre ...

9.6.2023 Správy

VÚB, Heureka a Visa predstavujú projekt „Udržateľný e-shop“

9.6.2023 (SITA.sk) - VÚB banka so spoločnosťami Heureka a Visa vytvorili spoločný projekt "Udržateľný e-shop". Na Slovensko ho prinášajú ...

9.6.2023 Správy

Väčšina Ukrajincov nesúhlasí s územnými ústupkami na dosiahnutie mieru

9.6.2023 (SITA.sk) - Ukrajinci nie sú ochotní vzdať sa územia s cieľom dosiahnuť mier. Iba 10 percent obyvateľov krajiny je presvedčených, ...

9.6.2023 Správy

Výzva spolupráce so samosprávami prišla podľa Pellegriniho ako volanie o zdravý sedliacky rozum (video)

9.6.2023 (SITA.sk) - Strana Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) sa ako prvá prihlásila k výzve banskobystrického župana Ondreja Luntera a ...

Mobilná aplikácia
VISA MasterCard Maestro Apple Pay Google Pay