Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Legalsummit (nielen) o reforme justície: Témou dňa bude aj inováciami budovaný právny štát

Správy Sita Poslať

10.12.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenská justícia sa v priebehu posledného obdobia otriasla doslova v základoch. Na povrch vychádzajú stále nové zlyhania, čím viera verejnosti v jej úrad prakticky zaniká. Jedným z mnohých krokov, ktoré budú nasledovať, je preto už schválená reforma. S cieľom podporiť ju a upevniť tak potenciál opätovného rastu dôvery v slovenské súdnictvo, sa už 14. decembra uskutoční konferencia Legalsummit. Tá však okrem reformných princípov opäť prinesie aj pohľad za horizont problematiky, v rámci ktorého budú jej odborníci diskutovať aj o inováciami budovanom právnom štáte.

Legalsummit (nielen) o reforme justície: Témou dňa bude aj inováciami budovaný právny štát

Tvorca konferenčných formátov Future Proof ukončí rok 2020 symbolicky, no prelomovo zároveň. Už v pondelok 14. decembra totiž organizuje svoju 20. konferenciu. Legalsummit – Justice Revival bude novinkou a zároveň začiatkom tradície, ktorej vysoko aktuálny obsah bude upriamený na slovenskú justíciu a na témy, ktoré s ňou súvisia. V priebehu posledných rokov a mesiacov zažila najväčší úpadok v dejinách Slovenska, rovnako však aj za jeho hranicami. Budú sa nasledujúce mesiace niesť v znamení jej znovuzrodenia? Čaká nás jej reforma postavená na otvorenom vládnutí? Aj toto sú otázky, na ktoré budú reagovať odborníci zo Slovenska, Česka či Talianska, ktorí načrtnú viacero zaujímavých pohľadov a riešení. Účastníci budú mať vďaka sponzorom a podporovateľom opäť k dispozícii online prístup zadarmo, pričom online miesto je možné si bezplatne rezervovať už dnes TU.
Napriek tomu, že je Legalsummit novým formátom, organizátori v ňom vidia vysoký potenciál. "To, čo bolo pred 5 rokmi len víziou, je dnes naplnenou realitou. S našimi konferenciami sme to v tomto extrémne komplikovanom roku 2020 dotiahli až k magickej 20-ke! Spolu s ňou prichádza aj naša posledná tohtoročná výzva - justícia, ktorú opäť prinášame štýlom otvoreného medzisektorového konceptu. Namiesto politického rozmeru hľadáme riešenia s dôrazom na inovácie. Bez diskusie a bez identifikovania rámcových procesných možností pre ich nasadenie sa totiž nepohneme vpred. A práve to je dôvod, prečo otázku justície otvárame s príchodom jej reformy,” hovorí Davy Čajko, riaditeľ spoločnosti Future Proof, ktorá konferenciu organizuje.
Prvou témou na diskusiou bude Reforma justície, ktorá sa vo svetle diania vrcholiacom v priebehu posledných mesiacov stala pre Slovensko jednoznačnou prioritou. Dôvera verejnosti v súdnictvo, a tým aj v štát, prakticky prestáva existovať, čo v súčasnom stave prehlbujúcej sa krízy nemusí značiť pozitívnu perspektívu budúcnosti našej krajiny. "Ľudia potrebujú cítiť, že štát je schopný zabezpečiť spravodlivosť, inak je jeden z hlavných pilierov právneho štátu silne ohrozený. Reforma justície preto nepočká,” uviedla Mária Kolíková, ministerka spravodlivosti SR. A hoci už svoj reformný návrh ministerstvo predstavilo, dôležitou otázkou zostáva, ako jednotlivé kroky reformy efektívne preniesť do praxe? Inšpiráciu môžeme pritom hľadať aj v susedných Čechách či v Taliansku. Aké sú ich skúsenosti so zavádzaním náročných krokov a čo nám odporúčajú?
Ďalšou z tém bude aj Otvorená justícia, otvorená správa vecí verejných. Touto otázkou sa na Slovensku zaoberá aj sudcovská iniciatíva Za otvorenú justíciu, podľa ktorej je spoločenská potreba systémovej zmeny fungovania súdnictva dôsledkom zlyhania súdnej moci. "Je najvyšší čas na uvedomenie si, že nejde len o kauzy stíhaných sudcov, ale o dobré meno a česť každého sudcu, aktívneho aj bývalého," uviedla Katarína Javorčíková, zakladateľka iniciatívy Za otvorenú justíciu. Súdna moc zlyhala vo vykonávaní svojich právomocí spravodlivo, nezávisle a nestranne. Je to problém, ktorému čelí nielen Slovensko, ale susedné Čechy. "Korupcie 90. rokov výrazne ubudlo, nahradilo ju však niečo, čo je omnoho sofistikovanejšie a budí dojem, že to korupcia ani nie je. Opak je však pravdou, pretože je to ešte tisíckrát hnusnejší systém,” poznamenal Ondřej Závodský, právny expert, Nadační fond proti korupci. Okrem pretrvávajúcej korupcii je však zlyhaním justície aj jej mimoriadna vzdialenosť bežným obyvateľom. Plánovaná reforma by preto mala do svojich priorít zahrnúť aj sprístupnenie justície čo najširšej verejnosti, napríklad cez národný portál Slovensko.sk. Ten by mal okrem jednoduchej dostupnosti právnych informácií spĺňať aj podobu prehľadného a otvoreného vládnutia štátnej správy a samosprávy s cieľom predchádzať korupcii a finančným podvodom. "Sme hrdí, že sme ako exkluzivny partner konferencie mohli podporiť myšlienku otvorenej justície stojacej na prahu zmeny, ktorá, ako veríme, prinesie spoločnosti rýchlejšiu a presvedčivejšiu spravodlivosť," poznamenal Tomáš Pavlovič, partner Prosman&Pavlovič.
Tretia diskusia sa bude zaoberať otázkou, Ako inovácie podporujú právny štát? Krízové situácie, akou je aj pandémia koronavírusu, nám totiž v praxi ukázali, že inovácie, a s nimi súvisiaca digitalizácia, nie sú len rozmarom 21. storočia, ale riešením pre bezproblémový chod právneho štátu. Spojením práva s inováciami a technológiami a využitím know-how z odvetvia procesného riadenia, pritom môže vzniknúť hnací motor pre redizajn a reinžiniering (aj) súdnych procesov. Jeho potenciál tkvie najmä v otvorenom využívaní digitalizácie, elektronizácie a automatizácie, ktoré by justíciu "priniesli spoza zatvorených dverí súdnej siene bližšie k ľuďom”. Nevyhnutným úvodným krokom je však definovanie limitov na úrovni štátu. "Umelá inteligencia umožňuje využívať niektoré z jej algoritmov na vykonávanie transparentných administratívnych procesov,” uvádza jeden z mimoriadne odbremeňujúcich príkradov pre súdne orgány Massimo Donna, riaditeľ Technology Group, Paradigma – Law & Strategy. Výzvou pre Slovensko sa preto stáva digitalizácia justície v zmysle LegalTech, ktorý má s využitím big data, umelej inteligencie, automatizácie či virtuálneho priestoru potenciál položiť základy súdnickej technologickej infraštruktúry. "Týmto spôsobom sa eliminuje korupcia v súdnictve, pretože pri rovnakých prípadoch s rovnakou právnou podstatou sa nestane, že jeden sudca rozhodne inak ako ten druhý len kvôli tomu, že je za tým nejaké pozadie,” vysvetľuje Lucia Ďuriš Nicholsonová, poslankyňa Európskeho parlamentu.
Štvrtá diskusia sa bude venovať aj problematike Práv duševného vlastníctva a ich ochrany, keďže jednou z najzásadnejších otázok týkajúcich sa podnikania na Slovensku je aj to, či dokážeme svoj podnikateľský nápad ochrániť. "Duševné vlastníctvo je jednou z mála oblastí, ktoré aktuálna kríza nezasiahla, práve naopak. Nové vynálezy a kreatívne riešenia výrazne pomáhajú hospodárskemu oživeniu,” hovorí Matúš Medvec, predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR. Duševné vlastníctvo, úžitkové vzory, patenty, ochranné známky, domény či ochrana softvéru, inovácií, technológií a startupov je preto jedným z predpokladov správne nastaveného podnikateľského prostredia. Aktuálny stav a možné praktické zlepšenia využívania duševného vlastníctva, ale aj ďalších, s ním súvisiacich procesných úkonov, preto mapuje nový akčný plán Európskej komisie pre duševné vlastníctvo. Jeho cieľom je prispieť k posilneniu a k obnove hospodárstva EÚ. Podľa Liliany Berezkinovej, zakladateľky Pipette&Chart, je totiž duševné vlastníctvo hlavným akcelerátorom rastu. "Jednou z častých chýb, ktoré firmy robia, je, že stavajú duševné vlastníctvo a patenty jen na ich vlastnom know-how. Spoločnosti však môžu nakúpiť licencie k rôznym komplementárnym technológiám, vďaka ktorým bude ich portfolio poskytovať omnoho vyššiu hodnotu,” dopĺňa Liliana.
Posledná diskusia bude mať formu brainstormingu za okrúhlym stolom a jej témou bude Podnikanie a elektronizácia právnych vzťahov. Táto oblasť má na Slovensku mnoho praktických nedostatkov, ktoré komplikujú zmluvné vzťahy so štátom, ale aj medzi podnikateľmi navzájom. Zásadnou je otázka bezpečnosti elektronických vzťahov, ktorej riešením je napríklad zabezpečenie domény s koncovkou.sk vyšším štandardom. "Už v roku 2019 bolo takto zabezpečených viac ako 30 % všetkých.sk domén, čo je výborné. Tento štandard poskytovaných služieb chceme aj naďalej zvyšovať a prispievať tak k vyššej bezpečnosti virtuálneho Slovenska", povedal Peter Bíro, riaditeľ spoločnosti SK-NIC. Na súčasné aplikačné problémy elektronizácie obchodnoprávnych vzťahov musí okrem toho adekvátne reagovať aj právna úprava. Z dlhodobého hľadiska je jej úlohou zabezpečiť digitálnu formu hladkého a dokumentárneho platobného styku, ktorý bude postavený na princípoch fintech a blockchainu. Zároveň však platí, že vzťah elektronizácie a právnych vzťahov musí byť obojstranný, preto sa priaznivý vplyv očakáva aj na strane práva. "Naša spoločnosť už niekoľko rokov prispieva k významnej digitalizácii a k zvyšovaniu bezpečnosti procesov v rôznych oblastiach, vrátane verejnej a štátnej správy, a to v rôznych krajinách sveta. Základom riešenia sú inovatívne multifunkčné podpisové zariadenia, ktoré umožňujú vytvoriť väzbu medzi klientom, dokumentom a signatárom, preto ich pridaná hodnota môže byť prínosnou aj pre oblasť práva,” poznamenal Miloslav Karaffa, CEO Elcom.
Prelomovú konferenciu Legalsummit sa organizátorom podarilo v tejto mimoriadne komplikovanej dobe zorganizovať len vďaka silnému zázemiu úžasného tímu a vďaka podpore sponzorov, partnerov a podporovateľov. Hlavnými partnermi sú Advokátska kancelária Prosman & Pavlovič, ako aj spoločnosti Elcom, Instea, VNET a Slido. "Touto konferenciou zakladáme novú tradíciu, ktorej obsahový, ale aj praktický význam má potenciál z roka na rok rásť. Sme radi, že nám rok 2020 aj napriek mimoriadne ťažkej situácii dovolil urobiť v histórií Legalsummitu aspoň ‘prvý výkop’ a veríme, že rok 2021 nám prinesie ďaleko väčšie možnosti, napríklad v podobe špecializovaných konferencií. To je spôsob, ako sa každej téme, ktorú otvárame, môžeme venovať v samostatnom formáte a v rozsahu, aký si zaslúži,” dodáva na záver Čajko.

Exkluzívny partner: Advokátska kancelária Prosman & Pavlovič

Podporovatelia: Elcom, Instea

Produkční partneri: VNET, Slido, Upcoming Tell your story

Mediálni partneri: SITA, StartitUp, Najpravo.sk, Pravnenoviny.sk, Pcrevue.sk, Inba.sk, Bratislavskenoviny.sk

Všetky informácie nájdete na Legalsummit.sk a na sociálnych sieťach, kde organizátori vytvorili aj otvorenú platformu dostupnú pre všetky iniciatívy, ktoré sa venujú témam justície a jej posunu vpred. Platforma je dostupná TU.
Všetky doterajšie formáty a ich jednotlivé diskusie nájdete spracované aj ako podcasty alebo ako videá na YouTube kanáli organizátora.

Informačný servis


Viac k témam: justícia, konferencia, Legalsummit, PR, Techsummit Events
Zdroj: Webnoviny.sk - Legalsummit (nielen) o reforme justície: Témou dňa bude aj inováciami budovaný právny štát © SITA Všetky práva vyhradené.

© SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. Všetky práva vyhradené. SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. si vyhradzuje výlučné právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos tohto článku a jeho častí.

logo
Prečítajte si tiež:
21.2.2024 Redakcia FinReport

Asociácia lízingových spoločností hovorí o odklade splátok pre firmy farmárov

Členské spoločnosti Asociácie leasingových spoločností v minulom roku financovali hnuteľné a nehnuteľné predmety v obstarávacej cene vo ...

21.2.2024 Správy

Bátora: V EÚ dochádza k nárastu populizmu a klasickým modelom je, že za všetko môže Brusel (video)

21.2.2024 (SITA.sk) - V Európskej únii (EÚ) dochádza v poslednom období k nárastu populizmu rôzneho typu, pričom klasickým modelom ...

21.2.2024 Miloslava Némová

Ceny pohonných hmôt idú opäť nahor. Zásadný pokles v blízkej budúcnosti radšej nečakajme

Jedným z najzásadnejších problémov, ktorým v súčasnosti čelí globálna ekonomika, je zvyšovanie cien pohonných látok. Zdražovanie ...

21.2.2024 Správy

Ficova vláda vyhovela návrhu na späťvzatie novely zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti

21.2.2024 (SITA.sk) - Vláda Roberta Fica (Smer-SD) vyhovela návrhu na späťvzatie vládnej novely zákona o ochrane oznamovateľov ...

21.2.2024 Správy

Kuciak a Kušnírová boli zavraždení pred šiestimi rokmi. Odsúdení sú len vykonávatelia a sprostredkovateľ, Kočnera dvakrát oslobodili

21.2.2024 (SITA.sk) - V kauze vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírovej sú po šiestich rokoch od spáchania skutku ...

21.2.2024 Správy

Minister Šutaj Eštok verí, že vražda Jána a Martiny bude vyšetrená. Novinárom tiež sľúbil ochranu polície (video)

21.2.2024 (SITA.sk) - Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) verí, že vražda novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice, archeologičky ...

21.2.2024 Robert Juriš

Nezamestnanosť stúpla už druhý mesiac za sebou, problémom je dvojrýchlostná ekonomika

Nezamestnanosť na Slovensku opäť mierne stúpla. Stalo sa to už dva mesiace za sebou. Zvýšila sa v decembri 2023 aj v januári 2024. Podiel ...

21.2.2024 Správy

Počas bojov o Avdijivku padlo najmenej 6 614 ruských vojakov, išlo o dobrovoľníkov či väzňov

21.2.2024 (SITA.sk) - V období bojov o mesto Avdijivka v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny podľa potvrdených informácií prišlo o život ...

21.2.2024 Správy

Prezidentský kandidát Švec namieta, že na hlasovacie lístky mu nedali vysokoškolský titul

21.2.2024 (SITA.sk) - Kandidát na post prezidenta Róbert Švec namieta, že na oficiálnom hlasovacom lístku, ktorý schválila Štátna komisia ...

21.2.2024 Správy

Ruské cvičisko v Doneckej oblasti zasiahli raketomety HIMARS, najmenej 60 vojakov je mŕtvych (video)

21.2.2024 (SITA.sk) - Najmenej 60 ruských vojakov zomrelo pri ukrajinskom útoku raketometmi HIMARS proti ruskému vojenskému výcvikovému ...

21.2.2024 Správy

Sheile, ktorá močila na Korán a vyhrážala sa Čaputovej, potvrdil Najvyšší súd tri roky väzenia (video)

21.2.2024 (SITA.sk) - Najvyšší súd SR v stredu vo veci Sheily Szmerekovej známej pre medializované prípady spojené s extrémizmom vrátane ...

21.2.2024 Redakcia FinReport

Simona Kijonková po 13 rokoch odchádza z vedenia Packeta Group

Zakladateľka českej Zásilkovne Simona Kijonková odíde z vedenia skupiny Packeta. Zásilkovnu založila v roku 2010 a počas 13 rokov ju viedla ...

21.2.2024 Správy

Trump sa prirovnal k Navaľnému, Spojené štáty sa vraj menia na komunistickú krajinu

21.2.2024 (SITA.sk) - Americký exprezident Donald Trump v utorok opakovane prirovnal obvinenia z trestných činov voči nemu k okolnostiam ...

21.2.2024 Správy

Union dbá na zdravie detí, rodičom posiela unikátnu brožúru KOMPAS

21.2.2024 (SITA.sk) - Prehľad povinných vyšetrení, správna výživa či infografiky o zdravom vývine. Nová brožúra Union zdravotnej ...

21.2.2024 Robert Juriš

V čase vysokej inflácie slovenské domácnosti nešetrili, prišli o 4 miliardy eur

S dvoma rokmi inflačnej krízy sa slovenské domácnosti vyrovnali úplne opačným spôsobom ako napríklad slovenské firmy. Kým domácnosti ...

21.2.2024 Martin Jamnický

Zodpovedné spoločnosti rastú rýchlejšie, no v krízových časoch strácajú dych

Ekologicky a spoločensky zodpovedné firmy, ktoré dominujú globálnym rebríčkom ESG, rástli za posledné tri roky rýchlejšie ako bežné ...

21.2.2024 Správy

Zrážku s autom v Poprade neprežila 52-ročná žena, utrpela veľmi ťažké zranenia

21.2.2024 (SITA.sk) - Život 52-ročnej chodkyne si v utorok večer v Poprade vyžiadala dopravná ...

21.2.2024 Správy

Zuzana Čaputová pri pamätníku Jána a Martiny: Stále počujeme vyhrážky novinárom a útoky na občiansku spoločnosť (foto)

21.2.2024 (SITA.sk) - Napriek tomu, že od smrti investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej uplynulo už šesť ...

Mobilná aplikácia

Najčítanejšie

 1. 1.
  Ceny pohonných hmôt idú opäť nahor. Zásadný pokles v blízkej budúcnosti radšej nečakajme
 2. 2.
  Prezidentka vymenovala Dušana Keketiho za ministra športu a cestovného ruchu
 3. 3.
  Matovičovo hnutie požaduje zmenu rokovacieho poriadku parlamentu, obáva sa zásahov do suverenity Slovenska
 4. 4.
  Nezamestnanosť stúpla už druhý mesiac za sebou, problémom je dvojrýchlostná ekonomika
 5. 5.
  Zodpovedné spoločnosti rastú rýchlejšie, no v krízových časoch strácajú dych
VISA MasterCard Maestro Apple Pay Google Pay