Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Legalsummit (nielen) o reforme justície: Témou dňa bude aj inováciami budovaný právny štát

Správy Sita
SK
EN
Poslať

10.12.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenská justícia sa v priebehu posledného obdobia otriasla doslova v základoch. Na povrch vychádzajú stále nové zlyhania, čím viera verejnosti v jej úrad prakticky zaniká. Jedným z mnohých krokov, ktoré budú nasledovať, je preto už schválená reforma. S cieľom podporiť ju a upevniť tak potenciál opätovného rastu dôvery v slovenské súdnictvo, sa už 14. decembra uskutoční konferencia Legalsummit. Tá však okrem reformných princípov opäť prinesie aj pohľad za horizont problematiky, v rámci ktorého budú jej odborníci diskutovať aj o inováciami budovanom právnom štáte.

image

Tvorca konferenčných formátov Future Proof ukončí rok 2020 symbolicky, no prelomovo zároveň. Už v pondelok 14. decembra totiž organizuje svoju 20. konferenciu. Legalsummit – Justice Revival bude novinkou a zároveň začiatkom tradície, ktorej vysoko aktuálny obsah bude upriamený na slovenskú justíciu a na témy, ktoré s ňou súvisia. V priebehu posledných rokov a mesiacov zažila najväčší úpadok v dejinách Slovenska, rovnako však aj za jeho hranicami. Budú sa nasledujúce mesiace niesť v znamení jej znovuzrodenia? Čaká nás jej reforma postavená na otvorenom vládnutí? Aj toto sú otázky, na ktoré budú reagovať odborníci zo Slovenska, Česka či Talianska, ktorí načrtnú viacero zaujímavých pohľadov a riešení. Účastníci budú mať vďaka sponzorom a podporovateľom opäť k dispozícii online prístup zadarmo, pričom online miesto je možné si bezplatne rezervovať už dnes TU.
Napriek tomu, že je Legalsummit novým formátom, organizátori v ňom vidia vysoký potenciál. "To, čo bolo pred 5 rokmi len víziou, je dnes naplnenou realitou. S našimi konferenciami sme to v tomto extrémne komplikovanom roku 2020 dotiahli až k magickej 20-ke! Spolu s ňou prichádza aj naša posledná tohtoročná výzva - justícia, ktorú opäť prinášame štýlom otvoreného medzisektorového konceptu. Namiesto politického rozmeru hľadáme riešenia s dôrazom na inovácie. Bez diskusie a bez identifikovania rámcových procesných možností pre ich nasadenie sa totiž nepohneme vpred. A práve to je dôvod, prečo otázku justície otvárame s príchodom jej reformy,” hovorí Davy Čajko, riaditeľ spoločnosti Future Proof, ktorá konferenciu organizuje.
Prvou témou na diskusiou bude Reforma justície, ktorá sa vo svetle diania vrcholiacom v priebehu posledných mesiacov stala pre Slovensko jednoznačnou prioritou. Dôvera verejnosti v súdnictvo, a tým aj v štát, prakticky prestáva existovať, čo v súčasnom stave prehlbujúcej sa krízy nemusí značiť pozitívnu perspektívu budúcnosti našej krajiny. "Ľudia potrebujú cítiť, že štát je schopný zabezpečiť spravodlivosť, inak je jeden z hlavných pilierov právneho štátu silne ohrozený. Reforma justície preto nepočká,” uviedla Mária Kolíková, ministerka spravodlivosti SR. A hoci už svoj reformný návrh ministerstvo predstavilo, dôležitou otázkou zostáva, ako jednotlivé kroky reformy efektívne preniesť do praxe? Inšpiráciu môžeme pritom hľadať aj v susedných Čechách či v Taliansku. Aké sú ich skúsenosti so zavádzaním náročných krokov a čo nám odporúčajú?
Ďalšou z tém bude aj Otvorená justícia, otvorená správa vecí verejných. Touto otázkou sa na Slovensku zaoberá aj sudcovská iniciatíva Za otvorenú justíciu, podľa ktorej je spoločenská potreba systémovej zmeny fungovania súdnictva dôsledkom zlyhania súdnej moci. "Je najvyšší čas na uvedomenie si, že nejde len o kauzy stíhaných sudcov, ale o dobré meno a česť každého sudcu, aktívneho aj bývalého," uviedla Katarína Javorčíková, zakladateľka iniciatívy Za otvorenú justíciu. Súdna moc zlyhala vo vykonávaní svojich právomocí spravodlivo, nezávisle a nestranne. Je to problém, ktorému čelí nielen Slovensko, ale susedné Čechy. "Korupcie 90. rokov výrazne ubudlo, nahradilo ju však niečo, čo je omnoho sofistikovanejšie a budí dojem, že to korupcia ani nie je. Opak je však pravdou, pretože je to ešte tisíckrát hnusnejší systém,” poznamenal Ondřej Závodský, právny expert, Nadační fond proti korupci. Okrem pretrvávajúcej korupcii je však zlyhaním justície aj jej mimoriadna vzdialenosť bežným obyvateľom. Plánovaná reforma by preto mala do svojich priorít zahrnúť aj sprístupnenie justície čo najširšej verejnosti, napríklad cez národný portál Slovensko.sk. Ten by mal okrem jednoduchej dostupnosti právnych informácií spĺňať aj podobu prehľadného a otvoreného vládnutia štátnej správy a samosprávy s cieľom predchádzať korupcii a finančným podvodom. "Sme hrdí, že sme ako exkluzivny partner konferencie mohli podporiť myšlienku otvorenej justície stojacej na prahu zmeny, ktorá, ako veríme, prinesie spoločnosti rýchlejšiu a presvedčivejšiu spravodlivosť," poznamenal Tomáš Pavlovič, partner Prosman&Pavlovič.
Tretia diskusia sa bude zaoberať otázkou, Ako inovácie podporujú právny štát? Krízové situácie, akou je aj pandémia koronavírusu, nám totiž v praxi ukázali, že inovácie, a s nimi súvisiaca digitalizácia, nie sú len rozmarom 21. storočia, ale riešením pre bezproblémový chod právneho štátu. Spojením práva s inováciami a technológiami a využitím know-how z odvetvia procesného riadenia, pritom môže vzniknúť hnací motor pre redizajn a reinžiniering (aj) súdnych procesov. Jeho potenciál tkvie najmä v otvorenom využívaní digitalizácie, elektronizácie a automatizácie, ktoré by justíciu "priniesli spoza zatvorených dverí súdnej siene bližšie k ľuďom”. Nevyhnutným úvodným krokom je však definovanie limitov na úrovni štátu. "Umelá inteligencia umožňuje využívať niektoré z jej algoritmov na vykonávanie transparentných administratívnych procesov,” uvádza jeden z mimoriadne odbremeňujúcich príkradov pre súdne orgány Massimo Donna, riaditeľ Technology Group, Paradigma – Law & Strategy. Výzvou pre Slovensko sa preto stáva digitalizácia justície v zmysle LegalTech, ktorý má s využitím big data, umelej inteligencie, automatizácie či virtuálneho priestoru potenciál položiť základy súdnickej technologickej infraštruktúry. "Týmto spôsobom sa eliminuje korupcia v súdnictve, pretože pri rovnakých prípadoch s rovnakou právnou podstatou sa nestane, že jeden sudca rozhodne inak ako ten druhý len kvôli tomu, že je za tým nejaké pozadie,” vysvetľuje Lucia Ďuriš Nicholsonová, poslankyňa Európskeho parlamentu.
Štvrtá diskusia sa bude venovať aj problematike Práv duševného vlastníctva a ich ochrany, keďže jednou z najzásadnejších otázok týkajúcich sa podnikania na Slovensku je aj to, či dokážeme svoj podnikateľský nápad ochrániť. "Duševné vlastníctvo je jednou z mála oblastí, ktoré aktuálna kríza nezasiahla, práve naopak. Nové vynálezy a kreatívne riešenia výrazne pomáhajú hospodárskemu oživeniu,” hovorí Matúš Medvec, predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR. Duševné vlastníctvo, úžitkové vzory, patenty, ochranné známky, domény či ochrana softvéru, inovácií, technológií a startupov je preto jedným z predpokladov správne nastaveného podnikateľského prostredia. Aktuálny stav a možné praktické zlepšenia využívania duševného vlastníctva, ale aj ďalších, s ním súvisiacich procesných úkonov, preto mapuje nový akčný plán Európskej komisie pre duševné vlastníctvo. Jeho cieľom je prispieť k posilneniu a k obnove hospodárstva EÚ. Podľa Liliany Berezkinovej, zakladateľky Pipette&Chart, je totiž duševné vlastníctvo hlavným akcelerátorom rastu. "Jednou z častých chýb, ktoré firmy robia, je, že stavajú duševné vlastníctvo a patenty jen na ich vlastnom know-how. Spoločnosti však môžu nakúpiť licencie k rôznym komplementárnym technológiám, vďaka ktorým bude ich portfolio poskytovať omnoho vyššiu hodnotu,” dopĺňa Liliana.
Posledná diskusia bude mať formu brainstormingu za okrúhlym stolom a jej témou bude Podnikanie a elektronizácia právnych vzťahov. Táto oblasť má na Slovensku mnoho praktických nedostatkov, ktoré komplikujú zmluvné vzťahy so štátom, ale aj medzi podnikateľmi navzájom. Zásadnou je otázka bezpečnosti elektronických vzťahov, ktorej riešením je napríklad zabezpečenie domény s koncovkou.sk vyšším štandardom. "Už v roku 2019 bolo takto zabezpečených viac ako 30 % všetkých.sk domén, čo je výborné. Tento štandard poskytovaných služieb chceme aj naďalej zvyšovať a prispievať tak k vyššej bezpečnosti virtuálneho Slovenska", povedal Peter Bíro, riaditeľ spoločnosti SK-NIC. Na súčasné aplikačné problémy elektronizácie obchodnoprávnych vzťahov musí okrem toho adekvátne reagovať aj právna úprava. Z dlhodobého hľadiska je jej úlohou zabezpečiť digitálnu formu hladkého a dokumentárneho platobného styku, ktorý bude postavený na princípoch fintech a blockchainu. Zároveň však platí, že vzťah elektronizácie a právnych vzťahov musí byť obojstranný, preto sa priaznivý vplyv očakáva aj na strane práva. "Naša spoločnosť už niekoľko rokov prispieva k významnej digitalizácii a k zvyšovaniu bezpečnosti procesov v rôznych oblastiach, vrátane verejnej a štátnej správy, a to v rôznych krajinách sveta. Základom riešenia sú inovatívne multifunkčné podpisové zariadenia, ktoré umožňujú vytvoriť väzbu medzi klientom, dokumentom a signatárom, preto ich pridaná hodnota môže byť prínosnou aj pre oblasť práva,” poznamenal Miloslav Karaffa, CEO Elcom.
Prelomovú konferenciu Legalsummit sa organizátorom podarilo v tejto mimoriadne komplikovanej dobe zorganizovať len vďaka silnému zázemiu úžasného tímu a vďaka podpore sponzorov, partnerov a podporovateľov. Hlavnými partnermi sú Advokátska kancelária Prosman & Pavlovič, ako aj spoločnosti Elcom, Instea, VNET a Slido. "Touto konferenciou zakladáme novú tradíciu, ktorej obsahový, ale aj praktický význam má potenciál z roka na rok rásť. Sme radi, že nám rok 2020 aj napriek mimoriadne ťažkej situácii dovolil urobiť v histórií Legalsummitu aspoň ‘prvý výkop’ a veríme, že rok 2021 nám prinesie ďaleko väčšie možnosti, napríklad v podobe špecializovaných konferencií. To je spôsob, ako sa každej téme, ktorú otvárame, môžeme venovať v samostatnom formáte a v rozsahu, aký si zaslúži,” dodáva na záver Čajko.

Exkluzívny partner: Advokátska kancelária Prosman & Pavlovič

Podporovatelia: Elcom, Instea

Produkční partneri: VNET, Slido, Upcoming Tell your story

Mediálni partneri: SITA, StartitUp, Najpravo.sk, Pravnenoviny.sk, Pcrevue.sk, Inba.sk, Bratislavskenoviny.sk

Všetky informácie nájdete na Legalsummit.sk a na sociálnych sieťach, kde organizátori vytvorili aj otvorenú platformu dostupnú pre všetky iniciatívy, ktoré sa venujú témam justície a jej posunu vpred. Platforma je dostupná TU.
Všetky doterajšie formáty a ich jednotlivé diskusie nájdete spracované aj ako podcasty alebo ako videá na YouTube kanáli organizátora.

Informačný servis


Viac k témam: justícia, konferencia, Legalsummit, PR, Techsummit Events
Zdroj: Webnoviny.sk - Legalsummit (nielen) o reforme justície: Témou dňa bude aj inováciami budovaný právny štát © SITA Všetky práva vyhradené.

© SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. Všetky práva vyhradené. SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. si vyhradzuje výlučné právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos tohto článku a jeho častí.

logo
Prečítajte si tiež:
30.3.2023 Správy

Blízko obce Nedožery – Brezany napadol medveď človeka, muža previezli do nemocnice

30.3.2023 (SITA.sk) - V okrese Prievidza zaznamenali ďalší útok medveďa na človeka. Ako informovala trenčianska krajská polícia na ...

30.3.2023 Martin Jamnický

DSS Uniqa dostala 25-tisícovú pokutu. Podľa NBS mala poslať klientom nepravdivé informácie

Národná banka Slovenska (NBS) opäť pokutovala. Tentoraz od nej dostala pokutu vo výške 25-tisíc eur dôchodková správcovská spoločnosť ...

30.3.2023 Správy

Hlas-SD chce presadiť, aby 500 eur išlo ľuďom pod hranicou chudoby a nie na volebnú korupciu (video)

30.3.2023 (SITA.sk) - Predseda strany Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) Peter Pellegrini je rád, že hlasovanie o Matovičovej novele zákona o ...

30.3.2023 Robert Juriš

Jan Tyl: Úlohou umelej inteligencie nie je konať za nás, ale stimulovať naše myslenie

Je technologickým fenoménom súčasnosti. Pochopenie jej fungovania nie je jednoduché, preto môže niekoho iritovať, ďalšieho fascinovať a ...

30.3.2023 Správy

K životu bez cigariet treba mladých motivovať, nie ich zakazovať

30.3.2023 (SITA.sk) - Žiadne výchovné koncerty, žiadne prednášky, ale deň bez vyučovania plný motivujúcich témy, príbehov a výziev od ...

30.3.2023 Správy

Matovič s odmenou 500 eur za účasť vo voľbách nekončí, predstavil plán B (video)

30.3.2023 (SITA.sk) - Hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) dalo verejný prísľub, že do budúcej vládnej koalície vstúpi ...

30.3.2023 Robert Juriš

NBS upozorňuje na riziko zvyšovania počtu nesplácaných hypotekárnych úverov

Rast úrokových sadzieb, pretrvávajúca neistota, zvyšujúce sa ceny a životné náklady zmierňujú dopyt domácností po úveroch. Spomalili sa ...

30.3.2023 Redakcia FinReport

Nálada spotrebiteľov stúpa, no podnikatelia zostávajú naďalej podstatne opatrnejší

Dôvera spotrebiteľov v slovenskú ekonomiku sa v marci 2023 medzimesačne zvýšila, a to vo všetkých štyroch zložkách jej indikátora. Medzi ...

30.3.2023 Správy

Päťročné dieťa v Indiane sa dostalo k zbrani, smrteľne postrelilo mladšieho brata

30.3.2023 (SITA.sk) - Päťročné dieťa v americkej Indiane smrteľne postrelilo 16-mesačného brata. Informovali o tom tamojšie úrady. Starší ...

30.3.2023 Správy

Rusko sa ujme predsedníctva v Bezpečnostnej rade OSN, Kuleba to označil za „zlý vtip“

30.3.2023 (SITA.sk) - Rusko sa v sobotu ujme mesačného predsedníctva v Bezpečnostnej rade Organizácie Spojených národov (OSN). Ako referuje ...

30.3.2023 Správy

Rusko vyhlásilo Maďarsko za nepriateľskú krajinu, už je na zozname

30.3.2023 (SITA.sk) - Rusko pridalo Maďarsko na zoznam takzvaných nepriateľských krajín. Ako povedal ruský veľvyslanec v Maďarsku Jevgenij ...

30.3.2023 Správy

Rusko zadržalo amerického reportéra z podozrenia na špionáž, pri odsúdení mu hrozí 20 rokov väzenia

30.3.2023 (SITA.sk) - Ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) zadržala reportéra denníka Wall Street Journal pre obvinenia zo špionáže. ...

30.3.2023 Redakcia FinReport

Sergio Ermotti: Vracia sa na čelo švajčiarskej banky UBS a bude riadiť prevzatie konkurenčnej Credit Suisse

Do čela najväčšej švajčiarskej banky UBS sa postaví Sergio Ermotti, ktorý už na čele tejto banky stál počas uplynulého desaťročia od ...

30.3.2023 Správy

Unilabs Slovensko otvára najmodernejšie laboratórium v nemocnici Bory

30.3.2023 (SITA.sk) - Najmodernejšia nemocnica na Slovensku si zaslúži najmodernejšie laboratórium. Popri jej otvorení sa v rámci nej otvára ...

30.3.2023 Eva Sadovská

Veľká noc bude drahšia ako vlani. Ako nakupovať s rozumom?

Veľkonočné sviatky sa blížia a mnohé domácnosti práve v týchto dňoch začínajú realizovať nákupy potravín či dekorácií. Mobilita ...

30.3.2023 Správy

Vodička Fiatu si nevšimla blikajúcu výstrahu a zrazila sa s vlakom, auto skončilo v priekope (foto)

30.3.2023 (SITA.sk) - Dopravná nehoda, pri ktorej sa zrazil osobný vlak s osobným motorovým vozidlom, sa stala vo štvrtok predpoludním na trase ...

30.3.2023 Správy

Čekovský: Opozícii prekáža snaha zlepšovať mediálne prostredie, ako aj zákony o ochrane novinárov

30.3.2023 (SITA.sk) - Opozičným poslancom dlhodobo prekáža snaha zlepšovať mediálne prostredie na Slovensku, ako aj predkladanie zákonov ...

30.3.2023 Správy

Čerstvé vajcia, domáca jahňacina či tradičné koláče. Tesco na Veľkú noc prináša dobroty od slovenských dodávateľov

30.3.2023 (SITA.sk) - Pre veľký záujem zákazníkov reťazec Tesco ešte viac posilňuje ponuku veľkonočných dobrôt od dodávateľov z celého ...

Mobilná aplikácia