Hľadaj
× Aplikácia Aplikácia

Klienti Rapidu žalujú Národnú banku

Správy Sita
SK
EN
Poslať
image

Bratislava, 1.6.2017 ( WBN/PR ) Združenie klientov Rapid life poškodených Národnou bankou Slovenska (NBS) pomáha klientom a to nielen pri individuálnych žalobách na NBS o náhradu škody.
V apríli 2017 vzniklo Združenie klientov Rapid life ŽP poškodených Národnou bankou Slovenska (NBS), o. z. Na jeho čele stojí Ing. Juraj Pankuch zo Žiliny. Tiež mal s poisťovňou Rapid life uzavretú poistnú zmluvu UDP-K. Rozhodol sa založiť toto občianske združenie a my sme mu preto položili niekoľko otázok.
◄ Prečo vzniklo vaše občianske združenie (OZ) a aké sú jeho ciele?
Takým spúšťačom bolo stanovisko NBS, v ktorom varovala pred činnosťou licencovanej poisťovne a ktorého sa hneď chytil bulvár. Je to svetový precedens, aby inštitúcia, ktorá má stabilizovať finančný trh, urobila pravý opak a oficiálne začala šíriť paniku. Dal som si to dohromady s mojou situáciou, keď zmluva UDP-K bola pre zle stanovené poistné vinou štátu (v zastúpení NBS) vyhlásená súdom za neplatnú. Vznikla mi tým škoda - rozdiel medzi poistnou sumou a poistným. Povedal som si, že by som ju mal vymáhať, a to od toho, kto to spôsobil. Veď keď NBS zlikviduje poisťovňu, čo bude s mojimi peniazmi a peniazmi ďaľších klientov? NBS evidentne nejde o klientov, chce ich len zneužiť a rieši len a len svoj problém, ako nezaplatiť súdom uznanú škodu, ktorá ochudobnila Rapid life o niekoľko desiatok miliónov eur. V podobnej situácii sú ďaľšie stovky klientov , ktorých chcela NBS vyvolaním paniky použiť ako obušok na Rapid life.
Rozhodol som sa preto založiť združenie ľudí so spoločným problémom, klientov Rapid life, ktorí sú v konečnom dôsledku vlastne poškodení Národnou bankou Slovenska (NBS). Cieľom je dosiahnuť koordinovanou činnosťou členov združenia rýchlu a úplnú náhradu škody spôsobenú nám, klientom Rapid life činnosťou tejto banky, čo logicky vyžaduje aj urýchlenú a úplnú náhradu škody spôsobenej Národnou bankou a jej nesprávnym úradným postupom poisťovni Rapid life. Veď majetok tej poisťovne je z rozhodujúcej časti našim majetkom a škoda na ňom spôsobená zo strany NBS je našou škodou. Pritom je evidentné, že túto poisťovňu NBS a jej predchodcovia podľa rozsudku súdov 14 rokov poškodzovali a teraz sa Rapid súdi s NBS o náhradu škody už celých 8 rokov! Nie div, že aj ústavný súd v máji dal za pravdu Rapidu a konštatoval, že vec mala byť dávno rozhodnutá v jeho prospech (I. ÚS 101/2017)!
NBS ale tvrdí, že to, že sa s ňou Rapid súdi nemení nič na tom, že má svojim klientom zaplatiť...
Mne to pripadá, ako keď Vám zlodej vykradne účet v banke a vy nemôžete zaplatiť plynárom. A ten zlodej bude potom moralizovať v médiách o tom, že vy by ste plynárom ale mali zaplatiť a to bez ohľadu na to, že on zlodej by síce mal vrátiť ukradnuté, ale sa mu teraz ešte nechce...
◄ Kde máte sídlo a koľko máte členov?
Naše OZ sídli zatiaľ u mňa v Žiline. Keďže v súčasnosti len začíname, máme zatiaľ iba okolo 300 členov, tento počet sa však mení každý deň a očakávam jeho rýchly nárast. Bližšie informácie o členstve sa môžu klienti dozvedieť na našej novej webovskej stránke www.klientiprotinbs.sk .
◄ Prečo vaši členovia žiadajú náhradu škody od NBS a nie od Rapid life?
Je to logické. Rapid life z dôvodu škody chýbajú miliónové finančné zdroje, ktoré má naopak škodca - NBS. Prečítal som si všetky stanoviská NBS ale aj Rapid life. Tiež som si dal vysvetliť od právnika rozsudky súdov a to dovolanie, ktoré NBS zverejnila. Myslím si a nie som sám, že kým Rapid life argumentuje vecne a jasne, NBS veci zahmlieva. Mňa a môjho právnika najviac pobavilo dovolanie na Najvyšší súd SR podpísané nejakým Štefanom Hrčkom. Vôbec sme neporozumeli, čo to ten pán vlastne tvrdí. Hoci je rozsudok právoplatný, je jasné, že NBS robí len obštrukcie, neverím, že v normálnom štáte by niekto na základe tých nezmyslov nazvaných hrdo "dovolanie" zmenil právoplatný rozsudok. Pritom by stačilo tak málo - dobrá vôľa. Avšak šokovaný som zostal najmä z faktu, že guvernér Jozef Makúch už rok a pol neprejavil pražiadny záujem problém riešiť. S Rapid life vraj nekomunikuje. Na jednej strane teda stojí škodca - bohatá NBS, na druhej dochrámaná a popľuvaná Rapid life, okradnutá už vraj o 55 milionov Eur. Ja som presvedčený, že ak banka škodu Rapidu uhradí, Rapid life si záväzky voči nám splní. Len jediný človek však vie, kedy sa tak bude môcť stať. Jozef Makúch. Preto nebudeme váhať vymáhať škody priamo od NBS, možno to bude rýchlejšie a efektívnejšie. Rapid life jasne deklarovala verejným prísľubom publikovaným na jej stránke www.rapidlife.sk, že si to s NBS vysporiada zápočtom voči dlhu NBS. Nedá mi ale nepovedať, že sa mi navyše hnusí, keď vidím ako štátny orgán (NBS) nerešpektuje rozsudok iného štátneho orgánu (súdu). Dali sme sa dokopy, lebo je jasné že len spoločne niečo dosiahneme proti tejto arogantnej moci.
◄ Nepokúsili ste sa komunikovať v tej veci s NBS?
Samozrejme, že áno. Aj sme tam volali a neraz. Buď nám spojovateľka povedala, že tam nikto od rána nedvíha alebo sme dostali také informácie, aké tam poskytuje nejaký Ivan Jurko údajne z oddelenia komunikácie NBS. Klamal až sa hory zelenali..."Rapid klame, súdy vyhrala NBS. Každý súd im dal za pravdu aj Najvyšší...to len nejakí sudcovia v Košiciach robia to oné..všetky súdy povedali, že Rapid si škodu spôsobil sám" a pritom sa rehtal. Že vraj by sme "mali zobrať kyjaky a vydobyť si od nich spravodlivosť "...
A ešte nám čítal z Plus1deň, lebo že "NBS má informácie len z novín! " Keď sme mu ale povedali, že sme v novinách čítali, že oni sú škodcovia podľa TASR a kedy zaplatia, tak otočil, že on nič nevidel a zvrieskol "Neverte novinám čo píšu!". Zakončil to ťažkou lžou, že vraj "súdy rozhodli, že Rapid musí skončiť". Počul som, že za tieto poplašné nepravdivé správy je na neho už podané trestné oznámenie. Ja proste neviem, či ten guvernér nevidí koho to tam má okolo seba? Je taký naivný alebo v tom ide aj on? Veď ten p.Hrčka, je vraj údajne na základe toho písania čo NBS sama publikuje ako "právne stanoviská" vraj už adept na Pinelov ústav - to nemám z vlastnej hlavy - to nám povedal jeden náš známy sudca. A toto klamárisko, ten nejaký Jurko?! Vrcholom blbosti bolo, keď tváriac sa šalamúnsky nám povedal, že "ak by sme aj hypoteticky pripustili, že NBS tomu Rapidu zaplatí za škody, odkiaľmy vieme, že nám Rapid zaplatí?!" Takže, keď použijeme ten príklad s okradnutým a plynármi, tak zlodej nevráti to čo ukradol, lebo čo keď okradnutý aj tak potom plynárom nezaplatí? Tu už je asi ďaľší komentár zbytočný. Apropó, pán Jurko konal ako verejný činiteľ - máme ho nahratého, keby náhodou chcel tvrdiť, že šírim tu nepravdy, rád mu to prehrám na súde...

 

◄ Kedy môže váš člen žiadať náhradu škody od Slovenskej republiky v zastúpení NBS?
Krajský súd právoplatne ustálil, že za obrovskú škodu spôsobenú Rapidu nesprávnym úradným postupom Slovenskej republiky je zodpovedný posledný regulátor – NBS. Pokusy NBS tento rozsudok prekrúcať, zľahčovať a zavádzať klientov sú doslova trápne. Niektoré súdy už prijali rozhodnutie, že stanovenie nižšieho poistného štátom v našich zmluvách bolo pochybením, t. j. v dôsledku toho podstatná náležitosť zmluvy bola nezákonná, a teda celá zmluva je absolútne neplatná. Rapid life klientovi musel vrátiť peniaze - zaplatené poistné. Rozdiel medzi touto sumou a tým, čo mal klient dostať pri ukončení poistenia je škoda, ktorú musí zaplatiť NBS, ktorá neplatnosť zmluvy spôsobila. To je prvá skupina poškodených klientov, ktorí sú naši členovia. K druhej skupine sa hlásia ďalší klienti. Tým, že Rapid life bola spôsobovaná škoda desaťročia a teraz už 8 rokov žiada súdnou cestou náhradu škody, tak nutne dosahovala nižší zisk, a tak zhruba od roku 2007 nemohla poisťovňa prideľovať klientom dodatkové výnosy k ich poistným produktom. Pritom klient legitímne výnosy očakával. Na to má podľa našich spolupracujúcich právnikov teraz nepochybne nárok od škodcu - NBS. Pokiaľ sa takýto klient prihlási za nášho člena, pomôžeme mu pomocou štandardizovaných postupov s vymáhaním škody od NBS. My sa však nehráme na právnikov. My vieme len jednu praktickú vec - ako postupovať so žalobou na NBS. Toto je situácia reálne. Ako huby po daždi tu totiž vznikli rôzne zlatokopecké spolky advokátov ale i ľudí bez právnickeho vzdelania - NBS ich veľmi rada ľuďom ponúka cez telefón, ktorí vycítili príležitosť a ponúkajú nešťastným klientom svoje "právne služby", pričom súdne napádajú Rapid hoc vedia, že nádej na peniaze bez úhrady škody od NBS je v nedohľadne, hlavne však, že oni zlatokopi zarobia na trovách, čím dlhšie sa budú súdiť tým lepšie - ale len pre nich!
◄ Musí klient predbežne prerokovať nárok na náhradu škody s NBS?
Samozrejme, je to vlastne žaloba na Slovenskú republiku zastúpenú NBS. Už vidím toho pána Hrčku ako bude vykrikovať, že to Slovenská republika, to Rapid či iný Kristus pán to spôsobil len nie oni... aj tu musím spomenúť nález ústavného súdu I.ÚS 101/2017, ktorý jasne konštatoval, že súdy správne ustálili, že zodpovedný za škody spôsobené Rapidu je SR v zastúpení sama NBS! Preto musí byť napred predbežné prerokovanie škody so škodcom. Len zákonodarca asi nepočítal s takými ľuďmi ako je vraj nejaký Hrčka...Ale o tom neskôr. Prakticky - ak klient počas poistenia zaplatil na poistnom 5600 eur a poistná suma na dožitie bola 8800 eur, z dôvodu neplatnosti zmluvy mu vznikla škoda 3200 eur, túto bude vymáhať od NBS. Tento svoj nárok zašle na NBS, ktorá v tom lepšom prípade, by mu mala oznámiť, či je ochotná ako škodca škodu aj zaplatiť. Z doterajších skúseností však osobne očakávam od pána Hrčku (ten je totiž právnikom NBS) arogantný a odmietavý prístup s následným príslušným komentárom NBS na jej internetových stránkach. Po odmietnutí nároku, sa klienti obrátia na súd. My, členovia OZ však súbežne chceme upozorniť ďalšie štátne orgány na prístup NBS, ktorá nechce komunikovať nielen s Rapid life, ale ani so spotrebiteľmi, hoci sa tvári, že ich „ochraňuje“. V skutočnosti ich len zneužíva proti Rapidu v naivnej viere, že keď klienti zničia Rapid, tak je z toho NBS von a nebude komu platiť za škody čo napáchala...
◄ Akou formou chcete pri tom postupovať?
Ako som už povedal, ak nepochodíme na NBS, tak chceme našu pravdu a náš záujem dostať do povedomia verejnosti. V záujme urýchleného riešenia našej situácie nevylučujem žiadne primerané formy, napríklad vydávanie zverejňovanie pravdy o "praktikách" NBS na webe, tlačové informácie ale ako som povedal aj krajnú možnosť - pochody a zhromaždenia členov a sympatizantov pred NBS, ale i Úradom vlády a podobne. Prvé pôjdu billboardy a potom aj pochody ku NBS!
◄ Koľko žalôb na NBS očakávate?
Pokiaľ NBS zamietne návrh na urovnanie škody s Rapidom, odmietne individuálne nároky klientov, bude zrejmé, že jej nejde vôbec o spotrebiteľa či dajakú stabilitu finančného trhu, ale len o tvrdošijné odmietanie právoplatného rozsudku, z titulu čo najdlhšie zamaskovať pochybenia konkrétnych osôb, aby sa nemuseli zodpovedať za škody ktoré napáchali - ide teda iba o prachsprosté nadradenie ich osobných záujmov nad verejné a zneužívanie moci, ktorú im štát v NBS dal, ale určite pôvodne na lepšie ciele. Budú teda masové žaloby na NBS podaním na okresný súd, ale v rámci urýchlenia riešenia našej škody budeme verejne poukazovať na praktiky NBS trebárs aj organizovaním spomínaných zhromaždení pred NBS. Podľa môjho názoru bude do konca roku najmenej okolo 2000 žalôb o náhradu škody na škodcu, ktorým je NBS.
◄ Máte vytvorené nejaké vzťahy s Rapid life, ak áno, prezraďte aké?
Poisťovňa dlží klientom peniaze, ale o peniaze ju pripravila najsolventnejšia organizácia na Slovensku - Národná banka Slovenska. Škoda k dnešnému dňu predstavuje 55 mil. eur. Stačí vyplatiť len časť dlhu a je po probléme. Ak padne poisťovňa (o čo sa NBS snaží), kto nám vyplatí peniaze? Práve z verejne dostupných informácií, verejného prísľubu Rapid life vieme, že je jej enormnou snahou čo najrýchlejšie vyplatiť klientov. Preto študujeme jej materiály, korektne komunikujeme. OZ nemá k Rapid life žiadny iný vzťah, nie je poisťovňou ani finančne podporované. Chceme sa však a to hovorím úprimne, vzájomne podporiť a informovať, v záujme „ťahu na bránku“ – vymoženie škody od NBS a prednostné vysporiadanie škôd s klientmi. Veď sme na jednej lodi - už som povedal, že peniaze ktoré chýbajú Rapidu sú peniaze, ktoré z väčšej časti patria nám. Kedy sa ich Rapid a my dočkáme , vie len jediný človek v SR - štatutár NBS Jozef Makúch. Je to nepochopiteľné, že uniká pred každým, nekomunikuje a nič nerieši a ešte podporuje tie právne obštrukčné bludy Štefana Hrčku, keďže ako štatutár zodpovedá za narastajúcu škodu veľkého rozsahu. Mesačne je to vraj už 250 000 eur a len za rok a pol jeho ignorovania návrhov na zmierne vyriešenie sporu s Rapid life narástla škoda o závratnú čiastku 4,5 mil. eur. Pritom pred Národnou radou SR guvernér 17.5.2016 verejne vyhlásil, že NBS nemá problém vyplatiť akúkoľvek škodu, stačí vraj uznesenie Bankovej rady NBS. Rapid life ma uistila, a ja nemám dôvod tomu neveriť, že akonáhle prídu financie za spôsobenú škodu na jej účet, obratom pôjdu na účty klientov.
◄ Ako vnímate reakciu NBS na právoplatné rozhodnutie súdov v prospech Rapid life, kde je NBS označená za škodcu?
Predovšetkým som otrasený. Diskrétna komunikácia, ktorá by mala z hľadiska ochrany finančného trhu prebiehať medzi NBS a Rapid life, navyše tak, aby mi klienti sme neboli nedobrovoľnými rukojemníkmi tohto sporu, sa zmenila vinou NBS na divoký verejný lynč Rapidu v bulvárnom denníku. Navyše formou „ja o voze, ty o koze“. Na stránke NBS som si prečítal rozsudky, dovolanie a komentár k nim. Je tragikomické, mne sa zdalo, že ten komentár mohol písať len ten, čo azda nevie ani čítať...ak jedna stránka sporu, a to je NBS, verejne neuznáva a skresľuje právoplatný rozsudok súdu, čo si možno o tej inštitúcii ešte dobré myslieť? Mala by byť vzorom v dodržiavaní a v rešpekte ku zákonu! NBS si azda ani neuvedomuje, že nie je zákonom poverená výkonom dohľadu nad súdmi SR, v tomto spore má to isté postavenie ako Rapid. Ten, kto tu v tom spore rozhoduje, to je súd. A ten právoplatne rozhodol. Už som povedal, že ma veľmi "pobavilo" dovolanie na Najvyšší súd SR podpísané vraj vedúcim právnikom Štefanom Hrčkom. Miesto faktov, kde súdy pochybili, uvádza len nekonkrétne žvásty typu „rozsudok je v kľúčových aspektoch nepreskúmateľný (z dôvodu neúplnosti, nejasnosti, nepresnosti, nedostatočnosti a neadekvátnosti, protirečivosti, zmätočnosti a pod. odôvodnenia...)“ . Nemôžem si pomôcť, ale stanoviská na www.rapidlife.sk sú jasné a konkrétne a opreté o právoplatné rozsudky. Vyhlásenia NBS ku tomu Rapidu, mi zase a nie som asi sám, v kontexte s konkrétnou situáciou pripadajú, ako keď „zlodej kričí, chyťte ho!“. Škodca (NBS) verejne likviduje, ba priam lynčuje a to v priamom prenose, samozrejme za potlesku tých veci neznalých, z pozície regulátora skutočného poškodeného (Rapid life) a to údajne dokonca vraj na základe „porušovania práv spotrebiteľa zo strany Rapidu“. Zabudla však NBS dopovedať, kto to všetko zapríčinil a stále zapríčiňuje - arogantná a falošná (češi majú na to ešte lepší výraz "licomerná") NBS!
◄ Ak súd vyhlásil poistnú zmluvu vášho člena s Rapid life za absolútne neplatnú v dôsledku pochybenia NBS a jej predchodcov, dostane niečo aj od Rapid life?
Už sa tak v nejednom prípade stalo a poisťovňa ihneď zaplatila klientovi všetko poistné, ktoré klient za takto uzatvorenú zmluvu zaplatil. To sa teda konkrétne deje. Nie je pravda, to čím strašil bulvár ľudí, že nič neuvidia. Nič neuvidia s temer sto percentnou istotou, tí čo uveria medovým rečiam NBS. V ústach med a na srdci jed. Stačí keď zavoláte na NBS a nekompromisne sa spýtajte: Kedy mi zaplatíte? A budete počuť leda povznesený smiech na druhej strane kábla...
◄ Akú náhradu škody si potom váš člen – klient Rapid life nárokuje od NBS?
Už som to spomínal. Podľa neplatnej zmluvy by mal člen dostať pri dožití poistné plnenie (poistnú sumu), ktorá je vyššia ako poistné, ktoré mu ihneď vráti Rapid akonáhle bude zmluva súdom vyhodnotená ako neplatná . Rozdiel je škoda, ktorú bude vymáhať od stanoveného škodcu – NBS.
◄ Ako sa klient môže stať vaším členom?
Pokiaľ je klient Rapid life poškodený NBS z dôvodu neplatnosti poistnej zmluvy alebo z titulu znížených dodatkových výnosov, môže prejaviť záujem o členstvo. Následne musí súhlasiť s cieľmi združenia a jej stanovami, podpísať prihlášku za člena. Podrobnejšie informácie sú na našej stránke www.klientiprotinbs.sk. Na tejto stránke je aj e-mailové spojenie s vedením OZ. Nemáme veľký úrad, robíme to popri práci, preto nemôžeme veci vybavovať po telefone. My nie sme zlatokopi, robíme to totiž úplne zadarmo. Ja som napríklad na tú činnosť poskytol moju serverovňu, lebo ručne sme to už nezvládali. Kolega zase vo svojom voľne spracoval a aktualizuje www stránku, ďaľší nahadzujú údaje a spracúvajú doporučenia pre členov - máme virtuálnu delokalizovanú privátnu sieť. Každý je vítaný, nechceme sa dať naďalej okrádať ľudmi typu pánov Makúcha, Hrčku a ďaľšími. Ak klient prejaví záujem, obratom s ním budeme komunikovať, aby sme dosiahli spoločný cieľ – vyplatenie škody, ktorá mu vznikla z jeho poistnej zmluvy, a to ustanoveným škodcom – Národnou bankou Slovenska. Členský príspevok je naozaj len symbolický - 3 eur ročne. Navyše dôchodcovia, slobodné matky s ďeťmi, vdovy a vdovci členský príspevok neplatia. Príspevok (ak dajaký naozaj bude) bude použitý čisto na prevádzku združenia, nápoje pre demonštrantov, transparenty, billboardy a pod. v žiadnom prípade nie na odmeny štatutárneho orgánu.
◄ Ako dlho je vaše združenie pripravené pôsobiť?
Pokiaľ nevymôžeme od NBS všetky škody našich klientov. Ak to pôjde tak, ako má, tak Vianoce už u našich členov budú veselšie. Ak to pôjde podľa scenára NBS, tak sa asi niektorí nedožijeme spravodlivosti. Aj preto musíme hneď a tvrdo zabojovať. Veľa sa o veci dozviete aj na portáli teraz.sk "Súdy právoplatne rozhodli – NBS poškodila Rapid life"
Združenie klientov Rapid life ŽP poškodených Národnou bankou Slovenska (NBS), o. z.

Sivá 8, 010 03 Žilina, e-mail: klientiprotinbs1@yahoo.com, www.klientiprotinbs.sk

Viac k témam: NBS, OZ, Rapid life, Združenie klientov Rapid life poškodených Národnou bankou Slovenska, Združenie klientov Rapid life ŽPZdroj: Webnoviny.sk - Klienti Rapidu žalujú Národnú banku © SITA Všetky práva vyhradené.

Zdroj a foto: SITA

© SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. Všetky práva vyhradené. SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. si vyhradzuje výlučné právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos tohto článku a jeho častí.

logo
Prečítajte si tiež:
26.3.2023 Správy

Biden po tornádach vyhlásil núdzový stav, počet mŕtvych stúpol na najmenej 26 ľudí

26.3.2023 (SITA.sk) - Počet obetí vyčíňania tornád v amerických štátoch Mississippi a Alabama stúpol na najmenej 26 mŕtvych. Desiatky ...

26.3.2023 Redakcia FinReport

Budúcnosť: Umelá inteligencia sa postará o personalizované učenie a technológie o manuálnu prácu

Školy dnes pripravujú deti na prostredie, o ktorom nevieme, ako bude vyzerať. Takmer určite však vieme, že vplyv technológií a umelej ...

26.3.2023 Správy

Honduras nadviazal diplomatické styky s Čínou, vzťahy prišli v období rastúceho napätia medzi Pekingom a USA

26.3.2023 (SITA.sk) - Honduras po prerušení vzťahov s Taiwanom v nedeľu nadviazal diplomatické styky s Čínou. Taiwan je tak čoraz ...

26.3.2023 Správy

KDH odmietlo spojenie s Kresťanskou úniou, vo voľbách nevytvoria spoločnú kandidátku

26.3.2023 (SITA.sk) - Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) podľa Kresťanskej únie (KÚ) odmietlo spájanie kresťanských síl. Únia tak reaguje ...

26.3.2023 Redakcia FinReport

Krádeže identity firiem pribúdajú. Ako predchádzať problémom?

Postkovidová doba prináša rastúci trend vo firemných podvodoch. Okrem iných sa rozmáhajú aj krádeže identity. Podvod s identitou je v ...

26.3.2023 Správy

Muža v okrese Michalovce obvinili z vraždy manželky, k incidentu došlo po vzájomnej výmene názorov

26.3.2023 (SITA.sk) - Z obzvlášť závažného zločinu vraždy obvinili policajti 53-ročného muža. Ako informovala košická policajná ...

26.3.2023 Správy

Polícia v Nemecku zatkla muža, ktorý odpálil granát v obytnom dome a následne zranil obete nožom

26.3.2023 (SITA.sk) - Nemecká polícia v sobotu oznámila, že zatkla 61-ročného muža po tom, ako v Berlíne pri útoku ručným granátom a ...

26.3.2023 Správy

Putin chce rozmiestniť taktické jadrové zbrane po Bielorusku, určené sú na použitie na bojisku s krátkym dosahom

26.3.2023 (SITA.sk) - Ruský vodca Vladimir Putin oznámil v sobotu plány na rozmiestnenie taktických jadrových zbraní v susednom Bielorusku, čo ...

26.3.2023 Správy

Rozmiestnenie taktických jadrových zbraní sú krokom k vnútornej destabilizácii, tvrdí Danilov

26.3.2023 (SITA.sk) - Plány Ruska rozmiestniť taktické jadrové zbrane v Bielorusku sú „krokom k vnútornej destabilizácii“. Ako referuje ...

26.3.2023 Správy

Slovensko je pri čerpaní prostriedkov z plánu obnovy na špici peletónu, skonštatoval Šipoš

26.3.2023 (SITA.sk) - V rámci čerpania finančných prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti Európskej únie je Slovensko „na špici ...

26.3.2023 Správy

Veľkonočná atmosféra v Banskej Bystrici, na návštevníkov čakajú vystúpenia detských folklórnych súborov aj trhy

26.3.2023 (SITA.sk) - Mesto pod Urpínom bude čoskoro žiť veľkonočnou atmosférou. Historické centrum mesta sa od utorka 28. marca do 5. ...

26.3.2023 Správy

Voľby by vyhral Smer-SD, SaS a Demokrati sú na hranici zvoliteľnosti a OĽaNO mimo parlamentu

26.3.2023 (SITA.sk) - V prípade, že by sa parlamentné voľby konali v marci, vládne hnutie OĽaNO OĽaNO Obyčajní ľudia a nezávislé ...

26.3.2023 Správy

Výbuch továrne na výrobu čokolády v Amerike si vyžiadal život troch ľudí, záchranári pokračujú v pátraní po obetiach

26.3.2023 (SITA.sk) - Výbuch v továrni na čokoládu v americkom štáte Pensylvánia pripravil o život troch ľudí. Ako informovali tamojšie ...

26.3.2023 Správy

Český trh práce je dlhodobo v lepšej kondícií ako Slovenský, tvrdí analytik

26.3.2023 (SITA.sk) - Ešte na prelome milénií sa nezamestnanosť na Slovensku blížila k 20 percentám. Takéto číslo je dnes už podľa ...

25.3.2023 Redakcia FinReport

ESET odhalil škodlivé verzie aplikácií WhatsApp a Telegram, ktoré používateľom kradnú kryptomeny

Výskumníci spoločnosti ESET objavili desiatky napodobenín webových stránok aplikácií Telegram a WhatsApp, ktoré sa zameriavajú najmä na ...

25.3.2023 Redakcia FinReport

Exportno-importné aktivity krajín EÚ smerom na Ukrajinu sú intenzívnejšie ako pred vojnou

Ruská vojenská invázia na Ukrajinu silno ovplyvnila aj exportno-importné vzťahy medzi Ukrajinou a krajinami Európskej únie. Kým na začiatku ...

24.3.2023 Robert Juriš

365.bank dostala od Finančnej spravodajskej jednotky pokutu 2 milióny eur, jej závery odmieta

Finančná spravodajská jednotka Prezídia policajného zboru uložila 365.bank pokutu vo výške dva milióny. Informuje o tom Polícia SR na ...

24.3.2023 Roland Régely

Investori sa vracajú k dlhopisom. Prinášajú im lepšie zhodnotenie ako pred rokom či dvomi

Centrálne banky v boji proti inflácii pokračujú v sprísňovaní menovej politiky, čo sa prejavuje zvyšovaním úrokových sadzieb a ...

Mobilná aplikácia