Hľadaj

Daňová expertka radí: Pozor na chyby pri daňovom priznaní

Správy Sita Poslať

29.10.2020 (Webnoviny.sk) - Daňová partnerka poradenskej spoločnosti Grant Thornton Silvia Hallová radí firmám, na čo si dať pozor pri daňovom priznaní, ktoré treba podať do 2. novembra 2020

image

Daňové priznanie  musia firmy v tomto roku podať najneskôr do 2. novembra 2020. Aby si firma ušetrila problémy a pokuty zo strany Finančnej správy, je kľúčové vyhnúť sa chybám. Daňová partnerka poradenskej spoločnosti Grant Thornton Silvia Hallová identifikovala na základe skúseností desať najčastejších chýb, ktorým by ste sa mali vyhnúť pri daňovom priznaní.

1. Zahraničná DPH je daňovým výdavkom len po splnení podmienok

"V prípade, že slovenské firmy uskutočňujú nákupy tovarov alebo služieb s uplatnenou zahraničnou DPH, odporúčam evidovať túto zahraničnú DPH analyticky podľa jednotlivých krajín. Firmy si takto môžu na konci roka hneď vyhodnotiť, či prekročili minimálnu hranicu zahraničnej DPH za krajinu viac ako 50 eur a mali by požiadať o vrátenie tejto dane na Slovensku najneskôr do 30.9. nasledujúceho roka," radí Silvia Hallová, daňová partnerka Grant Thornton. Zároveň by mali zaúčtovať výnos z vrátenia zahraničnej DPH. Ak tak neurobia, táto zahraničná DPH je daňovo neuznateľná. "Firmy často analyticky neevidujú zahraničnú DPH, nevedia následne na konci roka zistiť, či prekročili minimálnu výšku na vrátenie, a tým sa vystavujú aj daňovému riziku."
Výnimkou je zahraničná DPH do 50 eur za jednu krajinu, pri ktorých nemožno žiadať o vrátenie DPH, a tým pádom ide automaticky o daňový náklad.

2. Podmienka zaplatenia na vybrané druhy nákladov

Zákon o dani z príjmov definuje vybrané druhy výdavkov ako napr. nájomné hmotného majetku, licenčné poplatky, výdavky na právne a daňové poradenstvo a provízie ako daňovo uznateľné až po zaplatení. Firmy by si mali preto pred skončením zdaňovacieho obdobia skontrolovať saldokonto záväzkov a pozrieť sa na tieto druhy nákladov. Ak ich chcú zahrnúť do daňových nákladov a znížiť si daňovú povinnosť v danom roku, keď o nich účtujú, je potrebné ich uhradiť do konca zdaňovacieho obdobia. "Ak ich uhradia po uplynutí zdaňovacieho obdobia (v prípade zdaňovacieho obdobia zhodného s kalendárnym rokom po 31.12.), budú tieto výdavky uznané až v ďalšom zdaňovacom období v roku ich úhrady," hovorí Silvia Hallová z poradenskej spoločnosti Grant Thornton.
Od 1.1.2020 budú podmienke zaplatenia podliehať aj tzv. management services, čiže rôzne poradenské služby od materských spoločností alebo medzi spoločnosťami v jednej skupine.

3. Výrobné firmy a vysoký podiel nedaňových výdavkov na manká a škody

Práve u mnohých výrobných firiem je možné vidieť vysoký podiel nedaňových výdavkov na manká a škody. Tieto firmy častokrát nemajú zanalyzované manká a škody, ktoré si môžu uznať do daňových výdavkov a ktoré nie. Výrobné firmy majú často v rámci výrobného procesu výdavky na tzv. scrap (nepodarky v rámci výrobného procesu). "Ak by mali tieto firmy spracovanú internú smernicu, ktorá by definovala historické percento obvyklej nepodarkovosti v rámci výrobného procesu, ako aj mimoriadne nepodarky pri zábehu novej výroby alebo stroja, tieto náklady si môžu uplatniť ako daňovo uznateľné výdavky. Pretože iba tá časť nepodarkov, ktorá je nadpriemerná a neodôvodnená, sa považuje za nedaňový výdavok."
Vo výrobných firmách sa často stretávame z chybovosťou skladovej evidencie – v jednej položke alebo sklade majú firmy manko a v druhej položke alebo sklade evidujú prebytok. V prípadoch, že tieto firmy si dobre zanalyzujú, či išlo len o chybu skladovej evidencie, je možné tieto chyby započítať a ako nedaňové náklady posúdiť naozaj rôzne manipulačné škody alebo chýbajúce skladové zásoby.

4. Nesprávne odpisovanie technického zhodnotenia dlhodobého majetku

Firmy často nerozlišujú medzi technickým zhodnotením dlhodobého majetku v priebehu odpisovania a takého technického zhodnotenia, ktoré je vykonané na plne daňovo odpísanom dlhodobom majetku. "Pri aktuálne odpisovanom majetku sa uplatňuje vždy celoročný odpis, nie jeho pomerná časť podľa počtu mesiacov. Naopak, pri technickom zhodnotením plne odpísaného majetku sa podľa zákona o dani z príjmu hovorí o inom majetku a odpisuje sa pomerná časť vždy podľa mesiaca, v ktorom bol zaradený do majetku," radí Silvia Hallová, daňová partnerka Grant Thornton.
5. Kumulovanie straty vs. prerušenie daňových odpisov: ktorý postup je výhodnejší a kedy?
Dlhodobo stratové firmy často kumulujú stratu v nádeji, že si ju budú môcť preniesť a započítať v neskoršom ziskovom období.  Tu je však dôležité si uvedomiť, že daňové straty majú obmedzené obdobie na umorovanie (t.j. na odpočítavanie voči zisku v nasledujúcom období). "Podľa doterajších pravidiel sa môže daňová strata vykázaná do konca roka 2019 umorovať štyri nasledujúce roky rovnomerne. V takýchto prípadoch odporúčame klientom prerušiť daňové odpisy dlhodobého hmotného majetku (pozor, účtovne sa majetok odpisuje aj naďalej) a spustiť daňové odpisy až v tých rokoch, kedy spoločnosť dočerpala daňové straty," hovorí S. Hallová z poradenskej spoločnosti Grant Thornton. Rovnako sa v stratových rokoch neoplatí ani tvoriť daňové opravné položky, ktoré spôsobia to, že daňová strata sa ešte viac prehlbuje.

6. Správny manažment pohľadávok aj z daňového hľadiska

Aj slovenské firmy si už zvykli prirodzene pri vymáhaní nezaplatených pohľadávok kontaktovať externých alebo interných právnikov. "Častokrát sa nám však stáva, že tieto oddelenia nie vždy promptne komunikujú pri správe pohľadávok. Právnici rozhodnú o odpise/nevymáhaní/postúpení pohľadávok bez toho, aby sa zvážil aj finančný aspekt najmä daňový." Napr. sa rozhodne o odpise pohľadávky priskoro a následne sa zistí, že pohľadávka sa odpísala, avšak v danom čase ešte nebol nárok na daňovú uznateľnosť takto odpísanej pohľadávky. Alebo rozhodnú o postúpení pohľadávok za nízku hodnotu a následne sa zistí, že to, čo firma dostala za postúpené pohľadávky (odplata), je ďaleko nižšie ako dodatočná daň z týchto odpísaných pohľadávok postúpením.

7. Pozor na transferové oceňovanie: finančná správa ho po DPH kontroluje najviac

Po DPH je druhým najčastejším objektom daňových kontrol transferové oceňovanie. Celá problematika je pomerne zložitá a nezaobíde sa bez rady skúsenej daňovo-poradenskej firmy, avšak základné nastavenie si vie ustrážiť každá firma podľa jednoduchého pravidla. Transferové oceňovanie hovorí, že obchod medzi firmami musí byť zrealizovaný za rovnakých podmienok ako u nezávislých osôb bez ohľadu na ich prípadné majetkové či personálne prepojenie. "Akýkoľvek výdavok medzi spriaznenými firmami musí byť trhovo porovnateľný, čiže zobchodovaný v reálnych trhových cenách. K týmto výdavkom musia mať firmy vypracovanú transferovú dokumentáciu, ktorá má preukázať trhové nastavenie cien," vysvetľuje Silvia Hallová z poradenskej spoločnosti Grant Thornton.

8. Pozor na výšku daňového nákladu pri predaji osobného automobilu

Firmy by mali mať na pamäti, že pri predaji osobného automobilu je daňovým nákladom daňová zostatková cena uznaná len do výšky príjmu z predaja auta - zvyšok daňovej zostatkovej ceny nie je daňovo uznateľný. Inými slovami, strata z predaja osobného automobilu nie je daňovým výdavkom.

9. Pozor na krátenie pri prenájme majetku

V prípade, že firmy prenajímajú majetok, tak daňový odpis tohto dlhodobého majetku je uznateľný len do výšky príjmov z prenájmu. Z našej skúsenosti firmy častokrát zabudnú porovnať odpisy s príjmom z prenájmu.

10. Duplicitné posudzovanie záväzkov po splatnosti s podmienkou zaplatenia

Ako už bolo uvedené, vybrané výdavky podliehajú podmienke zaplatenia. Firmy by si mali túto skutočnosť evidovať, aby sa nestalo, že výdavok najprv pripočítajú ako nedaňový a následne ho dodania ešte raz cez iné pravidlo v zákone o dani z príjmov. To sa môže stať nasledovne: ak firma bude napr. o tri roky evidovať takýto záväzok v saldokonte neuhradených záväzkov, ktorý už bol nedaňový z dôvodu nesplnenej podmienky zaplatenia  a dodania ho ešte raz cez iné pravidlo v zákone o dani z príjmov, ktoré hovorí o tejto povinnosti pri záväzkoch po lehote splatnosti viac ako 1 080 dní.

Informačný servis


Viac k témam: dane, daňové priznanie, PR, rady
Zdroj: Webnoviny.sk - Daňová expertka radí: Pozor na chyby pri daňovom priznaní © SITA Všetky práva vyhradené.

© SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. Všetky práva vyhradené. SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. si vyhradzuje výlučné právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos tohto článku a jeho častí.

logo
Prečítajte si tiež:
25.11.2020 Redakcia FinReport

Slováci počas koronakrízy na úspory príliš nesiahali. V bankách máme uložených takmer 40 miliárd eur

Tohtoročná koronakríza ovplyvnila život úplne každého. Mnohí ľudia zarábajú menej ako pred krízou a veľa je takých, ktorí o príjmy ...

24.11.2020 Dominik Horváth

Ako vyzerá slovenský trh s kryptomenami? NBS v tom chce mať jasno

Národná banka Slovenska (NBS) nedávno uskutočnila jeden z prvých prieskumov slovenského trhu s kryptomenami. Uskutočnil sa prostredníctvom ...

24.11.2020 Správy

Britský automobilový priemysel môže prísť o miliardy eur, dôležitá bude dohoda po brexite

24.11.2020 (Webnoviny.sk) - Britské odvetvie automobilového priemyslu by mohlo v najbližších piatich rokoch utrpieť stratu 55 miliárd libier, ...

24.11.2020 Redakcia FinReport

Do zahraničia necestujeme, nové cestovné poistenie od Axa Assistance nás preto kryje pri cestách po Slovensku

Predovšetkým nepriaznivé podmienky pre cestovanie do zahraničia motivovali poisťovňu Axa Assistance, ktorá prichádza na trh s novým ...

24.11.2020 Správy

Elon Musk je už bohatší ako Bill Gates, pred šéfom Tesly je iba jeden človek

24.11.2020 (Webnoviny.sk) - Spoluzakladateľ firmy Tesla Elon Musk sa stal podľa zoznamu 500 najbohatších miliardárov spoločnosti Bloomberg ...

24.11.2020 Správy

Fajčiari si za cigarety a bezdymové tabakové výrobky priplatia, ich cena bude každý rok vyššia

24.11.2020 (Webnoviny.sk) - Cigarety v najbližších troch rokoch zdražejú. Spotrebná daň za krabičku cigariet sa zvýši o 40 centov od ...

24.11.2020 Správy

Flámsko schválilo na podporu zamestnancov v domovoch dôchodcov viac ako pol miliardy eur

24.11.2020 (Webnoviny.sk) - Belgický región Flámsko schválil v utorok výdavky v sume 575 miliónov eur na podporu zamestnancov domovov ...

24.11.2020 Správy

Hygienici zmenili definíciu exterierových častí prevádzky, upravili aj výnimky pre testovanie

24.11.2020 (Webnoviny.sk) - Deti, ktoré majú menej ako sedem rokov, nebudú po príchode zo zahraničia povinne testované. Nariadiť to však ...

24.11.2020 Správy

Implementácia novej súdnej mapy bude náročná a komplikovaná, sudcovia však majú aj očakávania

24.11.2020 (Webnoviny.sk) - Implementácia novej súdnej mapy do praxe bude veľmi náročný a komplikovaný proces, počnúc technickým ...

24.11.2020 Správy

Matovič nemá viac síl a chuť pokračovať, v statuse spomína Sulíka aj „podpichy pod rebro“

24.11.2020 (Webnoviny.sk) - Koalícia sa dohodla, že od utorku budú názory na rozhodnutia koaličných partnerov najprv preberať na koaličnej ...

24.11.2020 Správy

Najväčšiu tlačovú agentúru v Dánsku napadli hackeri, vypla všetky servery

24.11.2020 (Webnoviny.sk) - Prevádzku najväčšej dánskej tlačovej agentúry Ritzau v utorok narušil hackerský útok, v dôsledku ktorého ...

24.11.2020 Správy

Obedy zadarmo pre deti sú dôležitejšie ako voľba generálneho prokurátora, vyhlásil Fico

24.11.2020 (Webnoviny.sk) - Opozičná strana Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) nemá kandidáta na šéfa Generálnej prokuratúry SR, ktorého ...

24.11.2020 Správy

Pellegrini zverejnil dátum ustanovujúceho snemu strany Hlas, na post predsedu nemá konkurenta

24.11.2020 (Webnoviny.sk) - Strana Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) bude mať v sobotu 28. novembra ustanovujúci snem. Za predsedu bude ...

24.11.2020 Správy

Rodičia vysokoškolákov o daňový bonus neprídu, koalícia sa dohodla na zachovaní do vyššieho veku

24.11.2020 (Webnoviny.sk) - Rodičia nezaopatrených detí, ktoré sú staršie ako 19 rokov, nárok na daňový bonus na dieťa nakoniec nestratia. ...

24.11.2020 Redakcia FinReport

Slováci sú investovaniu otvorení viac ako v minulosti. Zaujímajú sa oň hlavne muži a mladí ľudia

Slováci prichádzajú investovaniu na chuť. Počas ostatných štyroch rokov narástol podiel ľudí, ktorí naň majú pozitívny názor. ...

24.11.2020 Správy

Víťazstvo Bidena v prezidentských voľbách potvrdila aj Pensylvánia, Trump neuspel so sťažnosťou

24.11.2020 (Webnoviny.sk) - V americkom štáte Pensylvánia potvrdili víťazstvo Joea Bidena v prezidentských voľbách. V utorok to na sociálnej ...

23.11.2020 Andrea Tittelová

Katherine Longhiová: Trump bol stroj na propagáciu samého seba, od Bidena sa očakáva boj s koronavírusom (VIDEO)

Víťazstvo Joe Bidena v bitke o prezidentské kreslo by pre USA malo priniesť podstatný obrat v domácej aj svetovej politike. O amerických ...

23.11.2020 Zuzana Mecková

Začnite sporiť čo najskôr a získajte výhodnejšie podmienky pre svoju budúcu hypotéku

Kritériá na získanie hypotekárneho úveru sa sprísňujú, ale stále je tu príležitosť získať výhodnejšie úverové podmienky. Výška ...

PHP Developer - študentská brigáda PHP Developer - študentská brigáda
PHP Developer províznych systémov PHP Developer províznych systémov
PHP Developer poistných agregátorov PHP Developer poistných agregátorov
PHP Developer FinTech cloudových riešení PHP Developer FinTech cloudových riešení

Najčítanejšie

 1. 1.
  Slováci počas koronakrízy na úspory príliš nesiahali. V bankách máme uložených takmer 40 miliárd eur
 2. 2.
  TOP 5 situácií, kedy sa zíde poistenie kybernetických rizík. Už je dostupné aj na Slovensku
 3. 3.
  Ministerstvo hospodárstva chce pomôcť začínajúcim podnikateľom, musia však spĺňať niekoľko podmienok
 4. 4.
  Slováci sú investovaniu otvorení viac ako v minulosti. Zaujímajú sa oň hlavne muži a mladí ľudia
 5. 5.
  Do zahraničia necestujeme, nové cestovné poistenie od Axa Assistance nás preto kryje pri cestách po Slovensku