Hľadaj

GDPR: Firmy by sa mali pripraviť na informačnú povinnosť

Podnikanie Poslať

Nariadenie General data protection regulation (GDPR) ukladá firmám povinnosť informovať dotknuté osoby o tom, že spracováva ich osobné údaje. Aj na túto povinnosť je dôležité sa pripraviť.

image

Každá firma by mala preskúmať, či sú oprávnené osoby poučené o tom, ako postupovať v čase získavania osobných údajov od dotknutej osoby. Oprávnené osoby by mali dostať informáciu o tom, že informačná povinnosť existuje. Spoločnosti okrem toho môžu predpripraviť formuláre, na ktorých budú tieto informácie poskytovať. 

 

 

Dotknutá osoba musí podľa Zákona o č. 18/2018 Z. z.  o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mať k dispozícii viaceré informácie. Musí mať k dispozícii kontaktné údaje na prevádzkovateľa a jeho zástupcu, ak existuje. Takisto by mala mať kontakt na zodpovednú osobu, ak je ustanovená. Okrem toho musí mať dotknutá osoba informáciu o účele spracovávania. V určitých prípadoch by mala dotknutá osoba získať informáciu aj o  oprávnených záujmoch prevádzkovateľa alebo tretej strany.

 

Okrem zákon vyžaduje poskytnutie informácie o príjemcovi informácie, prípadne o kategórii príjemcov. Zároveň má dotknutá osoba zákonný nárok na informáciu o tom, že prevádzkovateľ zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. S tým následne súvisia ďalšie povinnosti. 

 

 

Ďalšou povinnosťou je poskytovanie informácií o dobe uchovávania a právach dotknutej osoby, vrátane práva na odvolanie súhlasu. Okrem toho by mala dotknutá osoba vedieť, či spracovanie osobných údajov je zákonná, prípadne zmluvná požiadavka.  Potrebná je aj informácia o tom, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj o možných následkoch neposkytnutia osobných údajov.

 

Informácie musí prevádzkovateľ poskytovať aj pred ďalším spracovaním osobných údajov. 

 

Do 25. mája 2018 by spoločnosti mali 

  • preskúmať, či či sú oprávnené osoby poučené o tom, ako postupovať v čase získavania osobných údajov
  • poučiť oprávnené osoby o informačnej povinnosti
  • pripraviť formuláre, na ktorých budú tieto informácie poskytovať

 

5
6

Kľúčové slová

logo
Prečítajte si tiež:
16.7.2018 Ján Beracka

Väčšina firiem sa na GDPR pripravovala, štáty nie. Slovensko je jednou z výnimiek

Nariadenie General data protection regulation (GDPR) sa stalo v máji účinné. Prvým hmatateľným prejavom GDPR na klientov boli správy od ...

25.6.2018 Redakcia FinReport

Finančné aktuality 25/2018: Počet práceneschopných ľudí klesá

V máji 2018 bolo denne na PN-ke v priemere 92 903 poistencov. Obnova verejných budov bude jednoduchšia. Ceny v dovolenkových destináciách ...

21.5.2018 Redakcia FinReport

GDPR: Firmy by mali rátať s tým, že ľudia si budú uplatňovať práva

Nariadenie General data protection regulation (GDPR) priznáva dotknutým osobám množstvo práv. Spoločnosti musia byť pripravené na to, že ...

20.5.2018 Redakcia FinReport

GDPR: Zodpovedná osoba môže uľahčiť prácu s osobnými údajmi

Nariadenie General data protection regulation (GDPR) vyžaduje aby sa osobné údaje spracovávali len v nevyhnutnom možnom rozsahu, preto nie je ...

19.5.2018 Redakcia FinReport

GDPR: Firmy by mali pripraviť aj vlastných pracovníkov

Nariadenie General data protection regulation (GDPR) výrazne mení princípy ochrany osobných údajov a tieto zmeny majú vplyv na každodenné ...

18.5.2018 Redakcia FinReport

GDPR: Firmy by mali upraviť vlastné klauzuly o ochrane osobných údajov

Spolu s nariadením General data protection regulation (GDPR) sa stáva účinným aj zákon o ochrane osobných údajov. Ešte pred 25. májom ...

17.5.2018 Redakcia FinReport

GDPR: Firmy môžu mať povinnosť posudzovať vplyvy spracovania údajov

Nariadenie General data protection regulation (GDPR) vyžaduje od spoločností, aby sa zamýšľali nad tým, či spracovanie osobných údajov ...

16.5.2018 Redakcia FinReport

GDPR: Firmám môže vzniknúť povinnosť ustanoviť zodpovednú osobu

Spoločnosti musia podľa nového nariadenia General data protection regulation (GDPR) ustanoviť v určitých prípadoch zodpovednú osobu, ktorá ...

14.5.2018 Ján Beracka

GDPR: Na bezpečnostné incidenty by firmy mali byť pripravené

Nariadenie General data protection regulation (GDPR) stanovuje firmám presný postup, ako by sa mali správať v prípade, že nastane porušenie ...

13.5.2018 Redakcia FinReport

GDPR: Prevádzkovateľ musí právne určiť vzťahy so sprostredkovateľmi

Nariadenie General data protection regulation (GDPR) významným spôsobom ovplyvnilo podobu zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o ...

12.5.2018 Redakcia FinReport

GDPR: Firmy by mali upraviť svoje webové kontaktné formuláre aj pracovné ponuky

Spoločnosti by mali na príchod nariadenia General data protection regulation (GDPR) zareagovať aj úpravou niektorých súčastí svojich ...

11.5.2018 Redakcia FinReport

GDPR: Podmienky spracovania osobných údajov je vhodné mať na webe

Spoločnosti sú nútené od 25. mája tohto roka zmeniť podmienky spracovania osobných údajov. Tieto podmienky je vhodné aj zverejniť na ...

PHP Developer - študentská brigáda PHP Developer - študentská brigáda
PHP Developer províznych systémov PHP Developer províznych systémov
PHP Developer poistných agregátorov PHP Developer poistných agregátorov
PHP Developer FinTech cloudových riešení PHP Developer FinTech cloudových riešení

Chcete dostávať novinky na E-mail?