Hľadaj

GDPR: Firmy by mali rátať s tým, že ľudia si budú uplatňovať práva

Podnikanie Poslať

Nariadenie General data protection regulation (GDPR) priznáva dotknutým osobám množstvo práv. Spoločnosti musia byť pripravené na to, že dotknuté osoby si budú tieto práva uplatňovať. Firmy by mali preto nastaviť mechanizmus, ktorý im umožní tieto situácie riešiť.

image

Oprávnené osoby v rámci firiem by mali vedieť, aké práva  by si mohla dotknutá osoba uplatňovať. Zároveň je potrebné, aby oprávnené osoby dokázali jednotlivé žiadosti o uplatňovanie práv dotknutých osôb správne vyhodnotiť a reagovať na ne. 

 

 

V určitých situáciách môže kladnému vybaveniu žiadosti o uplatnenie práv brániť nejaká iná zákonná prekážka. Napríklad, firmy nebudú môcť vyhovieť žiadosti o uplatnenie práva na výmaz údajov, ak je prevádzkovateľ povinný uchovávať dokumenty, ktoré ich obsahujú. Túto povinnosť môže ustanovovať napríklad zákon o účtovníctve., rovnako ako aj zákon č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve. Tento zákon totiž stanovuje povinnosť uchovávať zákonom stanovené dokumenty po dobu najmenej 10 rokov od začiatku platnosti zmluvy.

 

Spoločnosti by preto mali jasne určiť, kto bude zabezpečovať výkon týchto práv a v akej lehote bude žiadosť o uplatnenie práv vybavenáTiež je potrebné stanoviť postup v tých situáciách, keď žiadosti o uplatnenie práv nebude možné vyhovieť. Okrem toho je potrebné pripraviť na uplatňovanie týchto práv firemné databázy, elektronické, aj listinné. 

 


Do 25. mája 2018 by spoločnosti mali: 

  • nastaviť mechanizmus pre uplatňovanie práv dotknutých osôb
  • poučiť oprávnené osoby o týchto právach
  • určiť osoby zodpovedné za riešenie žiadostí o uplatnenie práv
  • nastaviť lehoty, v ktorých je potrebné žiadosť vybaviť
  • preskúmať pripravenosť vlastných databáz na uplatňovanie práv dotknutých osôb

 

5
6

Kľúčové slová

logo
Prečítajte si tiež:
20.5.2018 Redakcia FinReport

GDPR: Zodpovedná osoba môže uľahčiť prácu s osobnými údajmi

Nariadenie General data protection regulation (GDPR) vyžaduje aby sa osobné údaje spracovávali len v nevyhnutnom možnom rozsahu, preto nie je ...

19.5.2018 Redakcia FinReport

GDPR: Firmy by mali pripraviť aj vlastných pracovníkov

Nariadenie General data protection regulation (GDPR) výrazne mení princípy ochrany osobných údajov a tieto zmeny majú vplyv na každodenné ...

18.5.2018 Redakcia FinReport

GDPR: Firmy by mali upraviť vlastné klauzuly o ochrane osobných údajov

Spolu s nariadením General data protection regulation (GDPR) sa stáva účinným aj zákon o ochrane osobných údajov. Ešte pred 25. májom ...

17.5.2018 Redakcia FinReport

GDPR: Firmy môžu mať povinnosť posudzovať vplyvy spracovania údajov

Nariadenie General data protection regulation (GDPR) vyžaduje od spoločností, aby sa zamýšľali nad tým, či spracovanie osobných údajov ...

16.5.2018 Redakcia FinReport

GDPR: Firmám môže vzniknúť povinnosť ustanoviť zodpovednú osobu

Spoločnosti musia podľa nového nariadenia General data protection regulation (GDPR) ustanoviť v určitých prípadoch zodpovednú osobu, ktorá ...

15.5.2018 Redakcia FinReport

GDPR: Firmy by sa mali pripraviť na informačnú povinnosť

Nariadenie General data protection regulation (GDPR) ukladá firmám povinnosť informovať dotknuté osoby o tom, že spracováva ich osobné ...

14.5.2018 Ján Beracka

GDPR: Na bezpečnostné incidenty by firmy mali byť pripravené

Nariadenie General data protection regulation (GDPR) stanovuje firmám presný postup, ako by sa mali správať v prípade, že nastane porušenie ...

13.5.2018 Redakcia FinReport

GDPR: Prevádzkovateľ musí právne určiť vzťahy so sprostredkovateľmi

Nariadenie General data protection regulation (GDPR) významným spôsobom ovplyvnilo podobu zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o ...

12.5.2018 Redakcia FinReport

GDPR: Firmy by mali upraviť svoje webové kontaktné formuláre aj pracovné ponuky

Spoločnosti by mali na príchod nariadenia General data protection regulation (GDPR) zareagovať aj úpravou niektorých súčastí svojich ...

11.5.2018 Redakcia FinReport

GDPR: Podmienky spracovania osobných údajov je vhodné mať na webe

Spoločnosti sú nútené od 25. mája tohto roka zmeniť podmienky spracovania osobných údajov. Tieto podmienky je vhodné aj zverejniť na ...

11.5.2018 Ján Beracka

Kybernetické hrozby sú čoraz vážnejší problém

Kybernetické hrozby sa stávajú ozajstným strašiakom. S rozvojom moderných technológií sa mení aj tvár kriminality. Kým pred rokmi sa ...

8.5.2018 Redakcia FinReport

GDPR: Firmy musia upraviť aj vzťahy s externými firmami

Spoločnosti po vstupe nariadenia General data protection regulation (GDPR) do účinnosti budú musieť dôsledne preskúmať s akými externými ...

PHP Developer - študentská brigáda PHP Developer - študentská brigáda
PHP Developer províznych systémov PHP Developer províznych systémov
PHP Developer poistných agregátorov PHP Developer poistných agregátorov
PHP Developer FinTech cloudových riešení PHP Developer FinTech cloudových riešení

Chcete dostávať novinky na E-mail?