Hľadaj

Nobelovu cenu za rok 2017 si vyslúžilo skúmanie ľudskosti v ekonomike

Lídri Poslať

Ekonómia je veda, v ktorej sa stretávajú viaceré pohľady na svet. Na jednej strane stoja ekonómovia, ktorí sa snažia ekonomickú realitu jasne vyčísliť. Na druhej strane stoja ekonómovia, ktorí sú presvedčení o tom, že komplikovanosť jednotlivých ľudských osobností môže výrazne ovplyvňovať ekonomické rozhodnutia. Práve tento prístup k vnímaniu ekonomickej reality v roku 2017 ocenila Švédska kráľovská akadémia vied. Tohtoročnú Cenu Švédskej ríšskej banky za  ekonómiu  totiž získal americký behaviorálny ekonóm Richard H. Thaler z University of Chicago.

Zdroj foto: University of Chicago

 

Tradičné ekonomické teórie a behaviorálna ekonómia sa dokážu dobre dopĺňať. Množstvo ekonómov sa snaží budovať modely a na ich základe vytvárať prognózy. Zložitosť reálneho sveta si pri budovaní modelov, pochopiteľne, vyžaduje určité zjednodušenie podmienok. Tradičné ekonomické teórie predpokladajú, že ľudia majú dobré informácie a dokážu ich veľmi dobre spracovať. Ďalším zjednodušením je predpoklad, že subjekty na trhu za každých okolností dokážu v každej chvíli uskutočniť svoje zámery. Zároveň jediný cieľ, ktorý títo ľudia sledujú, je vlastný prospech. 

 

 

Psychologický rozmer ekonomiky

Tieto zjednodušenia v určitých situáciách môžu byť užitočné, no takto upravené podmienky zároveň môžu znamenať, že teórie sa budú výrazne líšiť od reality. Vedecký prínos Richarda Thalera spočíva v rozšírení ekonomických analýz o skutočný ľudský rozmer. Formuloval tri psychologické črty, ktoré výrazným spôsobom ovplyvňujú ekonomické rozhodovanie. Prvou je takzvaná obmedzená racionalita, druhou sú sociálne preferencie ľudí a treťou nedostatok sebakontroly. 

 

Obmedzená racionalita

Obmedzená racionalita súvisí s tým, že pri rozhodovaní nie je možné očakávať, že každé ekonomické rozhodnutie budú ľudia robiť po zvážení všetkých dostupných možností a v dlhodobom časovom horizonte. Rozmýšľať v takomto širokom kontexte je v mnohých prípadoch jednoducho nemožné. Ekonomické rozhodnutia tak subjekty uskutočňujú len v rámci zúženej perspektívy. O ohraničenej racionalite hovoril už laureát Nobelovej ceny za ekonómiu Herbert Simon, ktorý poukázal na kognitívne obmedzenia ľudí. 

 

Podobný druh obmedzení sa objavuje aj v  Thalerovej teórii mentálneho účtovníctva. Táto teória sa bližšie venuje tomu, ako ľudia organizujú, formulujú a hodnotia svoje finančné rozhodnutia. Ľudská myseľ má podľa Thalera sklon k zjednodušovaniu rozhodnutí tým, že fragmentuje realitu. Následne človek skúma vplyv finančného rozhodnutia zvlášť na každý z vytvorených fragmentov, pričom sa nevenuje vplyvu na celkové aktíva. 

 

Dobrým príkladom je rozdelenie rodinného rozpočtu na viacero druhov výdavkov. Členovia rodiny odkladajú peniaze napríklad na platenie účtov, tvorbu úspor či nákupy. Zároveň sa bránia tomu, aby sa peniaze odložené na konkrétny účel použili inak. 

 

To môže viesť k dodatočným nákladom. Hrozí to napríklad vtedy, ak rodina nepoužije časť peňazí, odložených na dôchodok rodičov, napríklad na výmenu pokazenej práčky, a rozhodne sa čerpať spotrebný úver. 

 

Thalerova teória mentálneho účtovníctva hovorí aj o referenčných bodoch. Ak zákazník nájde hodinky v hodnote napríklad 200 eur v inom obchode za 150 eur, pôjde si ich kúpiť do tej predajne, kde sú lacnejšie. Ak by však ten istý človek kupoval napríklad auto v hodnote 20 000 eur, suma o 50 eur nižšia by nebola dostatočnou motiváciou na to, aby nakupoval inde. Z toho podľa Thalera vyplýva relatívne vnímanie ceny, keď nerozhoduje výška úspory, ale skôr to, aký podiel z pôvodnej ceny zákazník ušetrí. 

 

Thaler zároveň opísal ďalšie efekty, ktoré ovplyvňujú ekonomické rozhodnutia. Jedným z nich je efekt vlastníctva. Thaler prišiel k záveru, že určité statky sú ľudia ochotní predať iba v prípade, že za ne dostanú výrazne vyššiu sumu, než zaplatili oni pri nákupe. Na miskách váh v tomto prípade je negatívny pocit zo straty a zisky z predaja.

 

Významným faktorom pri rozhodovaní je aj osobná skúsenosť. Priamo totiž ovplyvňuje, aké veľké riziko sme ochotní podstúpiť. Čím pozitívnejšia je skúsenosť jednotlivca, tým väčšie riziko je ochotný podstúpiť. Človek, ktorý napríklad dokázal vyhrať peniaze v kasíne, bude pravdepodobne náchylnejší k rizikovejším ekonomickým rozhodnutiam. 

 

Princíp spravodlivosti

Robert Thaler do rozhodovania skutočne vnáša sociálny rozmer. Úplne odmieta predstavu o tom, že ľudia sa rozhodujú výlučne sebecky a počíta s tým, že uvažujú nad spravodlivosťou svojho konania. Thaler vníma jednotlivca ako súčasť spoločnosti. Počíta s kladnými aj zápornými vlastnosťami. Rozhodovanie teda ovplyvňuje napríklad solidarita a ochota spolupracovať, ale aj závisť a nevraživosť. 

 

Výskum Richarda Thalera napríklad ukázal, že ľudia sú ochotní vynaložiť náklady, aby potrestali tých, o ktorých si myslia, že porušili pravidlá elementárnej spravodlivosti. Ak by predajca dáždnikov v mimoriadne daždivom počasí zdvihol ceny tak, ako mu to hovorí zákon dopytu a ponuky, mohlo by sa stať, že zákazníci budú považovať nárast cien za nespravodlivý. Trestom pre obchodníka by potom bol napríklad bojkot jeho predajne.

 

Princíp spravodlivosti podľa Thalera zohráva dôležitú úlohu aj pri výške miezd. Táto teória vysvetľuje, prečo je znižovanie nominálnych miezd v podstate úplne nepriechodné. Zamestnanci totiž súčasnú výšku mzdy považujú za referenčnú hranicu a akokoľvek nižšiu mzdu by považovali za nespravodlivú. Preto omnoho ľahšie zamestnanci prijmú zvyšovanie mzdy, ktoré nedosahuje úroveň inflácie. V podstate to znamená zníženie reálnych miezd, pracovníci to však nepovažujú za nespravodlivosť. 

 

 

Nedostatok sebakontroly

Robert Thaler spoločne s Hershom Shefrinom vo svojej práci upriamili pozornosť na to, že každý človek neustále vyberá medzi dvoma možnosťami. Dilema spočíva v tom, či voľné prostriedky okamžite spotrebovať, alebo si súčasnú spotrebu odoprieť a investovať tak do krajšej budúcnosti. Plánovanie spotreby v podstate smeruje k napĺňaniu dlhodobých cieľov, kým okamžitá spotreba znamená plnenie krátkodobých cieľov. Každý jednotlivec tak sám v sebe bojuje s rozporom, ktorému sa v súčasnosti venuje aj moderná psychológia. V každom prípade ide o jednu zo síl, ktorá zásadne ovplyvňuje ekonomické rozhodnutia jednotlivcov.

 

Túto dilemu zobrazuje príbeh o Odyseovi, ktorý sa na ceste späť do Ithaky plavil okolo sirén. Tie ho lákali do svojho smrteľného náručia. Aby ich vábeniu odolal, nalial si do uší vosk a nechal sa priviazať. K sirénam sa teda nemohol dostať. Odyseus si jednoducho sám zabránil v tom, aby podľahol krátkodobému cieľu, a tým urobil investíciu do krajšej budúcnosti. 

4

Kľúčové slová

Prečítajte si tiež:
20.3.2018 Ján Beracka

V EÚ sa od apríla stanú predplatené digitálne služby prenosnými

Občania EÚ budú môcť od apríla využívať svoje predplatené služby v rámci celej únie. Práve od budúceho mesiaca sa začne uplatňovať ...

19.3.2018 Ján Beracka

EÚ harmonizuje daňové systémy členských krajín, bojuje proti prelievaniu ziskov

EÚ sa priblížila k významným zmenám zdaňovania veľkých firiem. Európsky parlament schválil legislatívu, ktorá má prispieť k tomu, že ...

19.3.2018 Redakcia FinReport

Finančné aktuality 11/2018

Iba tretina firiem na Slovensku sa stihne úplne pripraviť na GDPR. Spoločnosť Generali s rekordným ziskom. Nezávislosť súdnictva je na ...

16.3.2018 Ján Beracka

Štátne IT sa dopredu hýbe pomaly, má veľké nedostatky

Peter Pellegrini sa stáva novým premiérom rekonštruovanej koaličnej vlády. Do čela vlády odchádza z pozície podpredsedu vlády SR pre ...

15.3.2018 Ján Beracka

EK chce bankám pomôcť s nesplácanými úvermi

Podiel nesplácaných úverov v EÚ sa znižuje, no Európska komisia (EK) chce tento trend podporiť ďalšími opatreniami. ...

14.3.2018 Ján Beracka

Investíciám do luxusu vládlo v roku 2017 umenie

Umenie bolo v roku 2017 zaujímavou alternatívnou investíciou. Práve aj alternatívne investície do luxusných predmetov majú za sebou vo ...

27.2.2018 Ján Beracka

Rastislav Vallo: Ľudia by nemali mať problém zaplatiť kartou aj pár centov

Slováci sa nových platobných technológií neboja. Napriek tomu veľa Slovákov uprednostňuje používanie hotovosti pred platobnou kartou. Trh ...

27.2.2018 Ján Beracka

Vyhlásenie k vražde Jána Kuciaka

26.2.2018 Ján Beracka

Martin Peter: PSD 2 je obrovská šanca na rozvoj služieb

V roku 2018 začína platiť nová európska smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366 o platobných službách, známa ako PSD 2. O ...

22.2.2018 Ján Beracka

Susanne Hannestadová: SR má dobrý postoj k bezhotovostnému styku, no stále zaostáva

Škandinávske krajiny sú dlhodobo lídrami v oblasti finančných technológií a bezhotovostných platieb. Hotovosť hrá v severských krajinách ...

21.2.2018 Ivana Michalová

Ivan Mikloš: Realitná bublina skôr či neskôr praskne, je veľa signálov, že sa nafukuje

Podobne, ako za čias poslednej veľkej globálnej ekonomickej krízy, aj dnes máme priaznivé ekonomické prostredie, slovenskí obyvatelia sú ...

19.12.2017 Ivana Michalová

Eva Černá: Ľudia si netvoria rezervy, dostávajú sa do problémov

Mnoho ľudí sa dostáva do finančných problémov práve preto, že nedokážu rozumne narábať so svojimi finančnými prostriedkami. To je ...

4.12.2017 Redakcia FinReport

Oliver Borko: Každoročné vzdelávanie agentov podporujem, opakované skúšky sú zbytočné

Cez Národnú radu Slovenskej republiky prešla novela zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve. Kladie dôraz na vzdelávanie ...

22.8.2017 Ivana Michalová

Pavol Chovan: Musíme hľadať cestu, ako efektívne pracovať so zdrojmi

Na trhu zdravotného poistenia máme dobrý príklad konkurenčného prostredia, kde funguje jedna štátna poisťovňa a dve komerčné poisťovne. ...

26.5.2017 Redakcia FinReport

Manažérske rošády

22.5.2017 Redakcia FinReport

Milan Repka: Prílišná regulácia môže zdecimovať trh a ohroziť prácu agentov

Po deviatich rokoch na poste predsedu predstavenstva väčšej maklérskej spoločnosti sa rozhodol zmeniť svoje smerovanie. Post v exekutíve ...

17.2.2017 ADSS

Zmeny v predsedníctve Asociácie dôchodkových správcovských spoločností

PHP Developer - študentská brigáda PHP Developer - študentská brigáda
PHP Developer províznych systémov PHP Developer províznych systémov
PHP Developer poistných agregátorov PHP Developer poistných agregátorov
PHP Developer FinTech cloudových riešení PHP Developer FinTech cloudových riešení

SPRAVODAJSTVO

Eurovea vystavuje jedinečné dielo, ktoré však vidíte iba z jedného miesta Eurovea vystavuje jedinečné dielo, ktoré však vidíte iba z jedného miesta
Slovinský parlament formálne uznal rezignáciu premiéra, do volieb bude fungovať úradnícka vláda Slovinský parlament formálne uznal rezignáciu premiéra, do volieb bude fungovať úradnícka vláda
Kiska má v tejto situácii navrch, komentuje politológ rozhodnutie zatiaľ nevymenovať vládu Kiska má v tejto situácii navrch, komentuje politológ rozhodnutie zatiaľ nevymenovať vládu
Aj nestraníci môžu mať teraz podľa sociológa Vašečku problém stať sa nominantmi Smeru-SD Aj nestraníci môžu mať teraz podľa sociológa Vašečku problém stať sa nominantmi Smeru-SD
Súd uzavrel kauzu bombového výbuchu v Euromonte, Mišenka pôjde na 23 rokov do väzenia Súd uzavrel kauzu bombového výbuchu v Euromonte, Mišenka pôjde na 23 rokov do väzenia

ANKETA

Akú technicko-administratívnu záťaž očakávate s príchodom GDPR?
malú (0%)
strednú (50%)
výrazné komplikácie podnikania (50%)
neviem o čo ide/neviem odhadnúť (0%)

Chcete dostávať novinky na E-mail?