Hľadaj

Martin Peter: PSD 2 je obrovská šanca na rozvoj služieb

Lídri Poslať

V roku 2018 začína platiť nová európska smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366 o platobných službách, známa ako PSD 2. O tom, čo nová smernica prinesie, napríklad v oblasti liberalizácie platobných služieb, pre magazín Financial Report hovorí Martin Peter, riaditeľ odboru bankovníctva Ministerstva financií SR.

Zdroj foto: Deň bez hotovosti

 

PSD 2 je dôležitou a veľmi aktuálnou témou. Aké ponúka podnikateľské príležitosti? Je to revolúcia?

PSD 2 je, pokiaľ ide o reguláciu podľa mňa svojím spôsobom revolúcia, pretože zastrešuje oblasť, ktorá doteraz nebola pokrytá. Účinok smernice je v tom, že reguluje poskytovanie služieb prostredníctvom fintech spoločností, a tak poskytuje väčšiu ochranu klientom a stabilitu pre účastníkov trhu.

 

Jednoznačne ide o podnikateľskú príležitosť, ktorá spočíva práve v zjednodušení prístupu k službám pre konečného používateľa.. Bude potom závisieť od poskytovateľov, aký bude ich prínos pre klienta, ako nastavia aplikácie, rozhrania, či kategórie služieb budú ponúkať.

 

Z nášho pohľadu je tam obrovská možnosť pre rozvoj existujúcich služieb, bánk, poisťovní a obchodníkov s cennými papiermi. Platí to aj pre nových hráčov, ktorí budú poskytovať služby cez rozhrania a aplikácie, Myslím si, že ide najmä o zjednodušenie prístupu, a to je potom otázka možno aj na samotných poskytovateľov služieb, ako sú oni nastavení.

 

 

Jeden z problémov, ktorý ostával tesne pred príchodom PSD 2 ešte nevyriešený, spočíval v tom, že chýbalo presné znenie technických štandardov (RTS). Považujete to za problém, že nie sú technické štandardy ešte známe?

Nie je to úplne ideálny stav. Doteraz však neboli v žiadnom režime utajenia, podliehali konzultačnému procesu, takže celý obsah regulačných technických štandardov je už dávno známy a poskytovatelia sa mali možnosť oboznámiť a prispôsobiť. A vieme o tom, že na tom už pracujú. V zásade ide o to, kedy štandard nadobudne účinnosť. Zverejnený návrh, ktorý bol schválený, sa už nebude meniť. Takže účastníci trhu majú možnosť prispôsobiť sa mu a zapracovať ho do svojich systémov.  Máme informácie, že túto možnosť aj využívajú.

 

Vieme teraz, ako bude vyzerať vzťah banky a tej tretej strany? Čo sú najzásadnejšie body ich vzájomného vzťahu?

V zásade to bude o tom, že vzniká povinnosť nastaviť určité rozhranie, pomocou ktorého pracujú jednotliví účastníci trhu. Cieľom je najmä zjednotenie štandardov, vieme, že sa niečo pripravuje na pôde Slovenskej bankovej asociácie, pracuje sa aj v Českej republike a aj na úrovni EÚ. Samotní veľkí hráči, ktorí poskytujú rôzne služby, napríklad Apple a Google, pracujú aj na svojich vlastných rozhraniach. Prínos vidím v tom, že ak sa na trhu ustália tieto rozhrania, tak bude jednotný štandard na poskytovanie služieb a komunikáciu. Samotná komunikácia sa zlepší, a to umožní rýchle a efektívne poskytovanie služieb.

 

RTS majú nastaviť konkrétne pravidlá aj v oblasti bezpečnosti...

Pokiaľ ide o bezpečnosť, RTS ju zvýšia už len z toho dôvodu, že samotná PSD 2 nastavuje reguláciu v tejto oblasti. Teda aj RTS nastavujú štandard bezpečnosti. Treba si uvedomiť, že doteraz boli tieto služby poskytované tretími stranami v súlade s pravidlami na ochranu osobných údajov, čiže klienti museli poskytovať súhlas a podobne. 

 

Dôraz sa kladie na autentifikáciu osoby, ktorá vykonáva transakciu a na autorizáciu platby, čiže zavádzajú sa dvojstupňové režimy overovania identity a potvrdenia platby. Rovnako sa zavádzajú možnosti využitia nových technológií pri samotnej identifikácii a autorizácii, napríklad použitie odtlačkov prstov alebo skenov tváre. To znamená, že bezpečnosť sa jednoznačne zvyšuje. Dôležité bude nastavenie procesov, tie však budú podliehať dohľadu. Je tam teda spätná kontrola.

 

Biometrické údaje budú hrať úlohu pri identifikácii klienta. Dá sa očakávať, keď klienti budú chcieť využívať tie služby, napríklad vymieňať staršie mobilné telefóny?

Myslím si, že to bude vždy závisieť od rozhodnutia konkrétneho používateľa,. Veľa ľudí fintech služby nevyužije. A ak ich niekto bude chcieť využiť, tak bude hľadať možnosti na to, aby tieto nové technológie mohol využívať. A či v súvislosti s tým bude musieť napríklad vymeniť svoj starý telefón za smartfón, alebo bude musieť urobiť ďalšie zmeny, bude to závisieť iba na ňom. Čiže môže to viesť k takému trendu, ale je to založené na slobodnej vôli a rozhodnutí klienta.

 

Dá sa odhadnúť, aký je na Slovensku trh pre fintech služby? Ako vyzerá typický používateľ, od ktorého sa očakáva, že bude používať tieto služby?

Slovensko je podľa mňa veľmi otvorené v používaní nových technológií. Všeobecne tu panuje veľká otvorenosť, čiže nedá sa povedať o nejakej konkrétnej vekovej skupine, či už sú to študenti, alebo dôchodcovia. Myslím, že z pohľadu veku ide o prierez a rovnako, to platí aj pre ďalšie charakteristiky obyvateľstva. Jednoducho, ak to niekomu ako sa hovorí „sadne“, tak pri používaní týchto technológií zostane.

 

Dá sa povedať, kto bude zodpovedný za prípadné incidenty?

Tak čo sa týka poskytovania platobných služieb, zodpovednosť je nastavená v zákone o platobných službách. Platí, že ak prebehla autorizácia, tak prechádza zodpovednosť na poskytovateľa služby. Ak autorizácia neprebehla alebo sa dokáže nejaké zavinenie, alebo zneužitie zo strany používateľa, tak zodpovednosť je na samotnom používateľovi, ale aj to iba v niektorých prípadoch. V zásade, ak je platba autorizovaná heslom, prípadne dvojzložkovou autorizáciou, tak zodpovednosť prechádza na poskytovateľa platobnej služby.

 

 

Ako sa aj s ohľadom na túto novú smernicu budú meniť biznis modely bánk?

Trh sa dynamicky mení. Každý hráč, aj ten, ktorý je  stabilný na trhu, ak nezachytí nové trendy, tak mu hrozí, že ďalej nebude postupovať. Ja osobne si myslím, že banky vedia, čo ich čaká a pripravujú sa na to. A ak správne nastavia biznis model tým, že zachytia nové trendy, ktoré smerujú k väčšiemu využívaniu elektronických prostriedkov na predaj a používanie platobných účtov, tak určite z trhu nezmiznú. Ak nepôjdu s dobou, hrozí im odsúdenie do role štatistov, ktorí budú viesť tieto účty.

 

Trend na Slovensku, ale aj v EÚ, je taký, že banky samy prichádzajú s určitými fintech riešeniami. Tiež dochádza k spájaniu alebo kupovaniu fintech spoločnosti, ktoré sa začínajú presadzovať na trhu. Určite sa snažia zachytiť tento trend a budú v tom pokračovať ďalej, čiže sa nemusíme báť budúcnosti bez bánk, banky tu budú stále.

 

Celkovo im táto zmena otvára viac príležitostí ako hrozieb...

Áno, určite. Viac príležitostí a jednoduchšie a efektívnejšie poskytovanie služieb  Čo sa týka hrozieb, tak sa dá povedať, že v zásade každá činnosť a každý produkt so sebou nesie určité riziká. Tieto riziká sa my ako regulátor snažíme minimalizovať nastavením vysokých štandardov pre ochranu a bezpečnosť používania platobných služieb.

 

Martin Peter

Pôsobí na pozícii riaditeľa odboru bankovníctva Ministerstva financií SR od marca 2014. Zároveň je od februára 2016 členom Rady pre riešenie krízových situácií. 

 

V slovenskom bankovom sektore pracoval Martin Peter na riadiacich pozíciách od roku 2004, postupne pôsobil v Ľudovej banke Slovensko, Volksbank Slovensko, Sberbank Slovensko aj v Slovenskej sporiteľni. Na európskej úrovni bol vo vedení viacerých pracovných skupín v rámci Rady EÚ.

r_clanok

Kľúčové slová

Prečítajte si tiež:
23.3.2018 Ján Beracka

Podiel nesplácaných úverov je na Slovensku relatívne nízky

Pre slovenský bankový sektor nie sú nesplácané úvery zásadnejším problémom, keďže podiely zlyhaných korporátnych úverov aj ...

22.3.2018 Ján Beracka

Smernica PSD2 je vraj revolúcia, víťazom je klient

Do bankového systému v rámci EÚ prichádzajú revolučné zmeny. Od 13. januára 2018 platia nové systémové pravidlá týkajúce sa ...

22.3.2018 Redakcia FinReport

Výsledky súťaže o športový náramok

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili súťaže s časopisom Financial Report o športový náramok ...

21.3.2018 Ján Beracka

Rada EÚ sa rozhodla potvrdiť dohodu s USA, európskym poisťovniam sa bude podnikať ľahšie

Rada EÚ sa rozhodla uzavrieť dohodu s USA, ktorá zjednoduší pôsobenie európskych poisťovní a zaisťovní v USA a ...

20.3.2018 Ján Beracka

V EÚ sa od apríla stanú predplatené digitálne služby prenosnými

Občania EÚ budú môcť od apríla využívať svoje predplatené služby v rámci celej únie. Práve od budúceho mesiaca sa začne uplatňovať ...

19.3.2018 Redakcia FinReport

Finančné aktuality 11/2018

Iba tretina firiem na Slovensku sa stihne úplne pripraviť na GDPR. Spoločnosť Generali s rekordným ziskom. Nezávislosť súdnictva je na ...

27.2.2018 Ján Beracka

Rastislav Vallo: Ľudia by nemali mať problém zaplatiť kartou aj pár centov

Slováci sa nových platobných technológií neboja. Napriek tomu veľa Slovákov uprednostňuje používanie hotovosti pred platobnou kartou. Trh ...

27.2.2018 Ján Beracka

Vyhlásenie k vražde Jána Kuciaka

22.2.2018 Ján Beracka

Susanne Hannestadová: SR má dobrý postoj k bezhotovostnému styku, no stále zaostáva

Škandinávske krajiny sú dlhodobo lídrami v oblasti finančných technológií a bezhotovostných platieb. Hotovosť hrá v severských krajinách ...

21.2.2018 Ivana Michalová

Ivan Mikloš: Realitná bublina skôr či neskôr praskne, je veľa signálov, že sa nafukuje

Podobne, ako za čias poslednej veľkej globálnej ekonomickej krízy, aj dnes máme priaznivé ekonomické prostredie, slovenskí obyvatelia sú ...

19.12.2017 Ivana Michalová

Eva Černá: Ľudia si netvoria rezervy, dostávajú sa do problémov

Mnoho ľudí sa dostáva do finančných problémov práve preto, že nedokážu rozumne narábať so svojimi finančnými prostriedkami. To je ...

4.12.2017 Redakcia FinReport

Oliver Borko: Každoročné vzdelávanie agentov podporujem, opakované skúšky sú zbytočné

Cez Národnú radu Slovenskej republiky prešla novela zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve. Kladie dôraz na vzdelávanie ...

30.11.2017 Ján Beracka

Nobelovu cenu za rok 2017 si vyslúžilo skúmanie ľudskosti v ekonomike

Ekonómia je veda, v ktorej sa stretávajú viaceré pohľady na svet. Na jednej strane stoja ekonómovia, ktorí sa snažia ekonomickú realitu ...

22.8.2017 Ivana Michalová

Pavol Chovan: Musíme hľadať cestu, ako efektívne pracovať so zdrojmi

Na trhu zdravotného poistenia máme dobrý príklad konkurenčného prostredia, kde funguje jedna štátna poisťovňa a dve komerčné poisťovne. ...

26.5.2017 Redakcia FinReport

Manažérske rošády

22.5.2017 Redakcia FinReport

Milan Repka: Prílišná regulácia môže zdecimovať trh a ohroziť prácu agentov

Po deviatich rokoch na poste predsedu predstavenstva väčšej maklérskej spoločnosti sa rozhodol zmeniť svoje smerovanie. Post v exekutíve ...

17.2.2017 ADSS

Zmeny v predsedníctve Asociácie dôchodkových správcovských spoločností

PHP Developer - študentská brigáda PHP Developer - študentská brigáda
PHP Developer províznych systémov PHP Developer províznych systémov
PHP Developer poistných agregátorov PHP Developer poistných agregátorov
PHP Developer FinTech cloudových riešení PHP Developer FinTech cloudových riešení

SPRAVODAJSTVO

V plzenskom nočnom klube útočila žena kyselinou, zranila pät ľudí V plzenskom nočnom klube útočila žena kyselinou, zranila pät ľudí
Ryanair rozširuje svoju sieť leteckých spojení, bude lietať z Bratislavy do Kyjeva Ryanair rozširuje svoju sieť leteckých spojení, bude lietať z Bratislavy do Kyjeva
Zotrvanie Kaliňáka, krízy, vražda novinára. Pozrite si hlavné momenty tretej vlády Roberta Fica Zotrvanie Kaliňáka, krízy, vražda novinára. Pozrite si hlavné momenty tretej vlády Roberta Fica
KDH pred výročím Sviečkovej manifestácie žiada vládu o zabezpečenie dodržiavania slobôd ľudí KDH pred výročím Sviečkovej manifestácie žiada vládu o zabezpečenie dodržiavania slobôd ľudí
Vedcom sa podarilo rozlúštiť záhadu maličkej múmie z Atacamy Vedcom sa podarilo rozlúštiť záhadu maličkej múmie z Atacamy

ANKETA

Akú technicko-administratívnu záťaž očakávate s príchodom GDPR?
malú (0%)
strednú (50%)
výrazné komplikácie podnikania (50%)
neviem o čo ide/neviem odhadnúť (0%)

Chcete dostávať novinky na E-mail?