Hľadaj

Martin Peter: PSD 2 je obrovská šanca na rozvoj služieb

Lídri Poslať

V roku 2018 začína platiť nová európska smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366 o platobných službách, známa ako PSD 2. O tom, čo nová smernica prinesie, napríklad v oblasti liberalizácie platobných služieb, pre magazín Financial Report hovorí Martin Peter, riaditeľ odboru bankovníctva Ministerstva financií SR.

Zdroj foto: Deň bez hotovosti

 

PSD 2 je dôležitou a veľmi aktuálnou témou. Aké ponúka podnikateľské príležitosti? Je to revolúcia?

PSD 2 je, pokiaľ ide o reguláciu podľa mňa svojím spôsobom revolúcia, pretože zastrešuje oblasť, ktorá doteraz nebola pokrytá. Účinok smernice je v tom, že reguluje poskytovanie služieb prostredníctvom fintech spoločností, a tak poskytuje väčšiu ochranu klientom a stabilitu pre účastníkov trhu.

 

Jednoznačne ide o podnikateľskú príležitosť, ktorá spočíva práve v zjednodušení prístupu k službám pre konečného používateľa.. Bude potom závisieť od poskytovateľov, aký bude ich prínos pre klienta, ako nastavia aplikácie, rozhrania, či kategórie služieb budú ponúkať.

 

Z nášho pohľadu je tam obrovská možnosť pre rozvoj existujúcich služieb, bánk, poisťovní a obchodníkov s cennými papiermi. Platí to aj pre nových hráčov, ktorí budú poskytovať služby cez rozhrania a aplikácie, Myslím si, že ide najmä o zjednodušenie prístupu, a to je potom otázka možno aj na samotných poskytovateľov služieb, ako sú oni nastavení.

 

 

Jeden z problémov, ktorý ostával tesne pred príchodom PSD 2 ešte nevyriešený, spočíval v tom, že chýbalo presné znenie technických štandardov (RTS). Považujete to za problém, že nie sú technické štandardy ešte známe?

Nie je to úplne ideálny stav. Doteraz však neboli v žiadnom režime utajenia, podliehali konzultačnému procesu, takže celý obsah regulačných technických štandardov je už dávno známy a poskytovatelia sa mali možnosť oboznámiť a prispôsobiť. A vieme o tom, že na tom už pracujú. V zásade ide o to, kedy štandard nadobudne účinnosť. Zverejnený návrh, ktorý bol schválený, sa už nebude meniť. Takže účastníci trhu majú možnosť prispôsobiť sa mu a zapracovať ho do svojich systémov.  Máme informácie, že túto možnosť aj využívajú.

 

Vieme teraz, ako bude vyzerať vzťah banky a tej tretej strany? Čo sú najzásadnejšie body ich vzájomného vzťahu?

V zásade to bude o tom, že vzniká povinnosť nastaviť určité rozhranie, pomocou ktorého pracujú jednotliví účastníci trhu. Cieľom je najmä zjednotenie štandardov, vieme, že sa niečo pripravuje na pôde Slovenskej bankovej asociácie, pracuje sa aj v Českej republike a aj na úrovni EÚ. Samotní veľkí hráči, ktorí poskytujú rôzne služby, napríklad Apple a Google, pracujú aj na svojich vlastných rozhraniach. Prínos vidím v tom, že ak sa na trhu ustália tieto rozhrania, tak bude jednotný štandard na poskytovanie služieb a komunikáciu. Samotná komunikácia sa zlepší, a to umožní rýchle a efektívne poskytovanie služieb.

 

RTS majú nastaviť konkrétne pravidlá aj v oblasti bezpečnosti...

Pokiaľ ide o bezpečnosť, RTS ju zvýšia už len z toho dôvodu, že samotná PSD 2 nastavuje reguláciu v tejto oblasti. Teda aj RTS nastavujú štandard bezpečnosti. Treba si uvedomiť, že doteraz boli tieto služby poskytované tretími stranami v súlade s pravidlami na ochranu osobných údajov, čiže klienti museli poskytovať súhlas a podobne. 

 

Dôraz sa kladie na autentifikáciu osoby, ktorá vykonáva transakciu a na autorizáciu platby, čiže zavádzajú sa dvojstupňové režimy overovania identity a potvrdenia platby. Rovnako sa zavádzajú možnosti využitia nových technológií pri samotnej identifikácii a autorizácii, napríklad použitie odtlačkov prstov alebo skenov tváre. To znamená, že bezpečnosť sa jednoznačne zvyšuje. Dôležité bude nastavenie procesov, tie však budú podliehať dohľadu. Je tam teda spätná kontrola.

 

Biometrické údaje budú hrať úlohu pri identifikácii klienta. Dá sa očakávať, keď klienti budú chcieť využívať tie služby, napríklad vymieňať staršie mobilné telefóny?

Myslím si, že to bude vždy závisieť od rozhodnutia konkrétneho používateľa,. Veľa ľudí fintech služby nevyužije. A ak ich niekto bude chcieť využiť, tak bude hľadať možnosti na to, aby tieto nové technológie mohol využívať. A či v súvislosti s tým bude musieť napríklad vymeniť svoj starý telefón za smartfón, alebo bude musieť urobiť ďalšie zmeny, bude to závisieť iba na ňom. Čiže môže to viesť k takému trendu, ale je to založené na slobodnej vôli a rozhodnutí klienta.

 

Dá sa odhadnúť, aký je na Slovensku trh pre fintech služby? Ako vyzerá typický používateľ, od ktorého sa očakáva, že bude používať tieto služby?

Slovensko je podľa mňa veľmi otvorené v používaní nových technológií. Všeobecne tu panuje veľká otvorenosť, čiže nedá sa povedať o nejakej konkrétnej vekovej skupine, či už sú to študenti, alebo dôchodcovia. Myslím, že z pohľadu veku ide o prierez a rovnako, to platí aj pre ďalšie charakteristiky obyvateľstva. Jednoducho, ak to niekomu ako sa hovorí „sadne“, tak pri používaní týchto technológií zostane.

 

Dá sa povedať, kto bude zodpovedný za prípadné incidenty?

Tak čo sa týka poskytovania platobných služieb, zodpovednosť je nastavená v zákone o platobných službách. Platí, že ak prebehla autorizácia, tak prechádza zodpovednosť na poskytovateľa služby. Ak autorizácia neprebehla alebo sa dokáže nejaké zavinenie, alebo zneužitie zo strany používateľa, tak zodpovednosť je na samotnom používateľovi, ale aj to iba v niektorých prípadoch. V zásade, ak je platba autorizovaná heslom, prípadne dvojzložkovou autorizáciou, tak zodpovednosť prechádza na poskytovateľa platobnej služby.

 

 

Ako sa aj s ohľadom na túto novú smernicu budú meniť biznis modely bánk?

Trh sa dynamicky mení. Každý hráč, aj ten, ktorý je  stabilný na trhu, ak nezachytí nové trendy, tak mu hrozí, že ďalej nebude postupovať. Ja osobne si myslím, že banky vedia, čo ich čaká a pripravujú sa na to. A ak správne nastavia biznis model tým, že zachytia nové trendy, ktoré smerujú k väčšiemu využívaniu elektronických prostriedkov na predaj a používanie platobných účtov, tak určite z trhu nezmiznú. Ak nepôjdu s dobou, hrozí im odsúdenie do role štatistov, ktorí budú viesť tieto účty.

 

Trend na Slovensku, ale aj v EÚ, je taký, že banky samy prichádzajú s určitými fintech riešeniami. Tiež dochádza k spájaniu alebo kupovaniu fintech spoločnosti, ktoré sa začínajú presadzovať na trhu. Určite sa snažia zachytiť tento trend a budú v tom pokračovať ďalej, čiže sa nemusíme báť budúcnosti bez bánk, banky tu budú stále.

 

Celkovo im táto zmena otvára viac príležitostí ako hrozieb...

Áno, určite. Viac príležitostí a jednoduchšie a efektívnejšie poskytovanie služieb  Čo sa týka hrozieb, tak sa dá povedať, že v zásade každá činnosť a každý produkt so sebou nesie určité riziká. Tieto riziká sa my ako regulátor snažíme minimalizovať nastavením vysokých štandardov pre ochranu a bezpečnosť používania platobných služieb.

 

Martin Peter

Pôsobí na pozícii riaditeľa odboru bankovníctva Ministerstva financií SR od marca 2014. Zároveň je od februára 2016 členom Rady pre riešenie krízových situácií. 

 

V slovenskom bankovom sektore pracoval Martin Peter na riadiacich pozíciách od roku 2004, postupne pôsobil v Ľudovej banke Slovensko, Volksbank Slovensko, Sberbank Slovensko aj v Slovenskej sporiteľni. Na európskej úrovni bol vo vedení viacerých pracovných skupín v rámci Rady EÚ.

Zosúladíme vás s legislatívou o finančnom sprostredkovaní
Novela zákona č. 186/2009 Z.z. prináša až 100 zmien zákona, nové pravidlá a povinnosti.
Zostaňte aktualizovaní!

Kľúčové slová

Prečítajte si tiež:
23.9.2018 Marek Mittaš

Dot-com bublina zničila mýtus o tom, že internet je nezničiteľný stroj na peniaze

Písal sa piatok 10. marca 2000 a  Nasdaq Composite index bol v oblakoch. To bol vrchol technologickej bubliny, ktorá po víkende spľasla. Svet ...

21.9.2018 Marek Mittaš

Podnikateľský úver. Pomáha rozvoju aj záchrane

Podnikatelia majú možnosť získať úver na rozvoj podnikania, ale aj na odvrátenie prechodných problémov. Čoraz viac sa však dvere ...

20.9.2018 Ivana Brillová

Ján Anguš: Podnikatelia sú pre štát nepriateľmi, podmienky na podnikanie sú zložité

Človek, ktorý začína podnikať, má veľký problém s tým, ako to má urobiť. Nemá totiž jasný návod. K tomu sa pridáva aj ...

19.9.2018 Ján Beracka

Nižšie provízie za lepšie podmienky úveru pre klienta? Ojedinelý výstrelok, ktorý sa neujme, tvrdia agenti

Rozruch na sprostredkovateľskom trhu vyvolalo rozhodnutie Slovenskej sporiteľne (SLSP) zmeniť provízny poriadok týkajúci sa finančných ...

18.9.2018 Ivana Brillová

Zamestnávatelia lákajú zamestnancov na štedré benefity

Nízka nezamestnanosť, ktorá v januári dosiahla úroveň 5,88 %, je pre firmy výzvou do boja o kvalitných pracovníkov. Novú prácu ...

17.9.2018 Redakcia FinReport

Finančné aktuality 37/2018: Podnikatelia slabo využívajú sociálne siete

Na podporu podnikania využíva sociálne siete len každý tretí slovenský podnikateľ. Miera nezamestnanosti medziročne klesla, medzimesačne ...

17.9.2018 Ivana Brillová

Peniaze sú motivátorom s ručením obmedzeným

Finančné odmeny sú hnacím motorom pre mnohých zamestnancov. Nielenže ich do zamestnania prilákali, ale práve atraktívne finančné ...

9.7.2018 Ivana Brillová

Róbert Chovanculiak: Zdieľaná ekonomika by pomohla rozvoju východného Slovenska, je tam potenciál

Zdieľaná ekonomika v súčasnosti nie je v právnych poriadkoch mnohých štátov dostatočne ukotvená, preto vznikajú mnohé rozpory. O tom, ...

29.6.2018 Ján Beracka

Mikko Annala: Základný príjem je ako chlieb, ak si ho chcete natrieť, musíte pracovať

Miko Annala pomáhal fínskej vláde pripravovať experiment so základným príjmom, ktorý sa na konci tohto roku po dvoch rokoch skončí. Podľa ...

24.5.2018 Ján Beracka

Filip Schochmann: Kto nedigitalizuje, neprežije!

Digitalizácia je dnes moderný a frekventovaný pojem. Ponúka zrýchlenie a zjednodušenie, taktiež možnosti „zdieľania“ a integrácie. ...

23.5.2018 Ján Beracka

Eva Stoklásová: V porovnávačoch často chýbajú informácie, klienti mávajú nereálne očakávania

Súčasťou novely zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve je aj paragraf o tom, že internetové porovnávače, cez ktoré ...

22.5.2018 Ján Beracka

Gertrud Ingestadová: Problémom digitalizácie EÚ je rôzne tempo členských krajín

EÚ, rovnako ako celý svet, digitalizuje. Členské štáty však majú špecifickú pozíciu, keďže v rámci EÚ vzniká jednotný digitálny ...

21.5.2018 Ján Beracka

Gilles Feith: EÚ potrebuje ďalšiu, digitálnu, slobodu

Gilles Feith pracuje na digitalizácii verejného sektora v Luxembursku. Hovorí, že krajina sa pokúša o vznik digitálneho národa. Pre magazín ...

10.5.2018 Ján Beracka

Martin Lancz: Strop na provízie je chyba. Môže zdražiť úvery pre klientov

Rozloženie provízií za sprostredkovanie úverov na tri roky a zavedenie stropu na tieto odmeny môže výrazným spôsobom zasiahnuť finančný ...

27.2.2018 Ján Beracka

Rastislav Vallo: Ľudia by nemali mať problém zaplatiť kartou aj pár centov

Slováci sa nových platobných technológií neboja. Napriek tomu veľa Slovákov uprednostňuje používanie hotovosti pred platobnou kartou. Trh ...

27.2.2018 Ján Beracka

Vyhlásenie k vražde Jána Kuciaka

22.2.2018 Ján Beracka

Susanne Hannestadová: SR má dobrý postoj k bezhotovostnému styku, no stále zaostáva

Škandinávske krajiny sú dlhodobo lídrami v oblasti finančných technológií a bezhotovostných platieb. Hotovosť hrá v severských krajinách ...

21.2.2018 Ivana Brillová

Ivan Mikloš: Realitná bublina skôr či neskôr praskne, je veľa signálov, že sa nafukuje

Podobne, ako za čias poslednej veľkej globálnej ekonomickej krízy, aj dnes máme priaznivé ekonomické prostredie, slovenskí obyvatelia sú ...

PHP Developer - študentská brigáda PHP Developer - študentská brigáda
PHP Developer províznych systémov PHP Developer províznych systémov
PHP Developer poistných agregátorov PHP Developer poistných agregátorov
PHP Developer FinTech cloudových riešení PHP Developer FinTech cloudových riešení

Najčítanejšie

 1. 1.
  Ján Anguš: Podnikatelia sú pre štát nepriateľmi, podmienky na podnikanie sú zložité
 2. 2.
  Dot-com bublina zničila mýtus o tom, že internet je nezničiteľný stroj na peniaze
 3. 3.
  Slovensko zasiahne víchrica, meteorológovia vydali výstrahy pre celé územie
 4. 4.
  V Tanzánii začali pochovávať obete nehody trajektu, ktorý sa prevrátil na Viktóriinom jazere
 5. 5.
  V Buckinghamskom paláci zadržali muža pre elektrický paralyzér

Chcete dostávať novinky na E-mail?