Hľadaj

Slovensko delí trh na agentov a poradcov, do legislatívy EÚ to nezapadá

Financie Poslať

Zákon č. 186/2009 o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve prísne oddelil služby sprostredkovateľov od služieb poradcov. Ide o slovenské špecifikum, ktoré však mnohí hráči na trhu dlhodobo kritizujú. Zároveň sa objavujú problémy s kompatibilitou, pokiaľ ide o nadnárodnú legislatívu.

Zdroj foto: Freepik.com

 

Pri tvorbe zákona 186/2009 zaujal zákonodarca principiálny postoj, podľa ktorého agent, ktorý v podstate predáva produkty zo svojho obmedzeného portfólia, vlastne z princípu nemôže poskytovať dostatočne nezávislé poradenstvo. „Finančné poradenstvo sa vykonáva s cieľom poskytnutia informácií, odborných stanovísk alebo osobných odporúčaní spotrebiteľovi, dostatočných na to, aby mohol vykonať zodpovedné rozhodnutie o  vstupe do zmluvného vzťahu s  finančnou inštitúciou. Zároveň tieto informácie, analýzy, odborné stanoviská alebo osobné odporúčania nevychádzajú z  obmedzenej ponuky finančných služieb,“ píše sa v dôvodovej správe k zákonu.

 

 

Preto je na Slovensku platný systém, podľa ktorého poradcovia nedisponujú žiadnym produktovým portfóliom a klienti si za ich poradenstvo platia. Naopak sprostredkovateľ je odmeňovaný províziami od finančnej inštitúcie, klient za služby neplatí. Kľúčové je, že subjekt, ktorý je poradcom, nemôže byť zároveň sprostredkovateľom. 

 

Tento systém v sebe skrýva určitú vnútornú logiku, no medzinárodné normy s týmto striktným delením nepočítajú. Pozícia slovenských subjektov sa tým komplikuje. 

 

Slovenská právna úprava sa dostáva do kolízie napríklad s európskou smernicou o distribúcii poistenia (IDD). Problematická môže byť samotná definícia poradenstva ako služby. „‚Poradenstvo‘ je poskytovanie osobných odporúčaní zákazníkovi buď na jeho žiadosť, alebo z  iniciatívy distribútora poistenia v  súvislosti s  jednou alebo viacerými zmluvami o  poistení,“ uvádza smernica IDD. Slovenská legislatíva pritom hovorí, že poradenstvo je činnosť vychádzajúca „z nestrannej analýzy dostatočného počtu dostupných finančných služieb“ a v podstate vôbec nepočíta s tým, že by poradenstvo vykonával distribútor finančnej služby. 

 

Rovnako problematicky je z pohľadu smernice IDD zadefinovaná aj samotná distribúcia poistenia. Podľa európskej normy sú distribúciou poistenia činnosti „spočívajúce v  poradenstve, navrhovaní alebo vykonávaní iných prípravných prác vedúcich k  uzavretiu zmlúv o  poistení, uzatváraní takýchto zmlúv alebo spolupôsobení pri správe a  plnení takýchto zmlúv“.

 

Z údajov Národnej banky Slovenska (NBS) vyplýva, že k 20. novembru 2017 bolo na slovenskom trhu jedenásť subjektov, ktoré v duchu slovenského zákona mohli vykonávať finančné poradenstvo. Navyše v oblasti poistenia a zaistenia pôsobia iba dva subjekty. 

 

 

Špecifickou kategóriou je kapitálové životné poistenie s investičnou zložkou. Na pôde Súdneho dvora EÚ sa rieši spôsob regulácie sprostredkovania takéhoto produktu. Aj v tomto prípade sa odhaľujú slabiny slovenskej zákonnej kategorizácie na sprostredkovateľov a poradcov. 

 

V tomto prípade Manuel  Campos Sánchez-Bordona, generálny advokát Súdneho dvora EÚ, vyjadril stanovisko, že poskytnutie rady, ktoré predchádza uzavretiu životného poistenia s investičným prvkom, je súčasťou finančného sprostredkovania spoločne s asistenčnými službami, ktoré sa spájajú s vývojom zmluvy po jej uzavretí.

 

Napriek tomu, že zákon 186/2009 o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve má za sebou ďalší novelizačný legislatívny proces, prísne delenie na finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov je naďalej aktuálne. Je to tak aj napriek tomu, že v medzirezortnom pripomienkovom konaní k novele sa objavili výzvy na zmenu.

Potrebujete licenciu na výkon finančného sprostredkovania ?
Rýchlosťou blesku vám poskytneme odborné a komplexné služby.

Kľúčové slová

Prečítajte si tiež:
14.8.2018 Ján Beracka

Nehnuteľnosť sa dá poistiť aj vtedy, ak ešte nestojí

Letné mesiace sú dobrou príležitosťou pre tých ľudí, ktorí sa rozhodli stavať svoj nový dom. Myslieť na poistenie je dobré v podstate ...

13.8.2018 Redakcia FinReport

Finančné aktuality 32/2018: Finančná správa komunikuje s bankami elektronicky

Finančná správa komunikuje elektronicky s bankami. Maloobchod sa mení, množstvo prevádzok sa v budúcnosti zatvorí. Na Slovensku vzniká viac ...

12.8.2018 Ivana Michalová

Bankrotov je čoraz viac, počet exekúcií každým rokom klesá

Počas druhého polroka 2018 bolo zaznamenaných najviac bankrotov v histórii. Najčastejšou formou oddlženia dlžníkov je ...

10.8.2018 Ján Beracka

Čistý zisk bankového sektora medziročne poklesol

Bankový sektor na Slovensku bol v prvom polroku tohto roka ziskový, no v medziročnom porovnaní klesol. Bankám pomohol najmä veľký záujem ...

9.8.2018 Ján Beracka

AFISP nesúhlasí so zmenou príspevku agentov na dohľad nad finančným trhom

Finančným agentom sa nepáči pripravovaná zmena v príspevku finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov na výkon dohľadu nad ...

8.8.2018 Ján Beracka

Ceny nehnuteľnosti v druhom kvartáli ďalej rástli

Vývoj je podobný ako v prvom štvrťroku tohto roku. Ceny bytov rastú rýchlejšie, ceny domov ...

7.8.2018 Ján Beracka

Hroziace prelomenie bankového tajomstva prináša množstvo rizík

Banky sa obávajú prelomenia bankového tajomstva. Má to umožniť novela zákona č. 371/2014 o riešení krízových situácií na finančnom ...

6.8.2018 Ján Beracka

Poskytovanie úverov sa od júla sprísňuje, klienti musia mať viac našetrené

Od 1. júla 2018 banky poskytujú úvery na bývanie a spotrebiteľské úvery v prísnejšom režime. Niektorí občania sa na základe nových ...

1.8.2018 Ján Beracka

Agentom hrozí zvýšenie príspevku na dohľad nad finančným trhom

Novela zákona o dohľade nad finančným trhom môže spôsobiť agentom nepríjemnosti. Návrh ministerstva financií totiž počíta so zmenou ...

31.7.2018 Ján Beracka

Na Slovensku už je zaregistrovaná digitálna platforma z úradnej moci

Z úradnej moci je na Slovensku zaregistrovaná prvá digitálna platforma. Finančná správa (FS) na registrácii ďalších firiem pracuje. ...

27.6.2018 Ján Beracka

Európske orgány dočasne obmedzia rizikové obchody retailových investorov

Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) sa rozhodol dočasne obmedzovať možnosti retailových investorov na obchodovanie. Obmedzenia sa ...

26.6.2018 Ján Beracka

NBS chystá štvrťročné výkazy o finančnom sprostredkovaní

Národná banka Slovenska (NBS) do medzirezortného pripomienkového konania poslala návrh nových vykazovacích povinností, ktoré sa majú ...

22.6.2018 Marek Šimo

Cena kryptomien môže ďalej kolísať

Kryptomeny zažili v minulosti už aj svetlejšie dni. V posledných týždňoch sme svedkami postupného klesajúceho pohybu smerom k cene okolo ...

20.6.2018 Ján Beracka

Parlament schválil limit na provízie agentov za sprostredkovanie niektorých úverov

Parlament schválil novelu zákona o poisťovníctve. V rámci tejto novely sa reguluje odkupná hodnota poistiek, no súčasťou novely mala byť aj ...

19.6.2018 Ján Beracka

Na podanie odloženého daňového priznania ostávajú dva týždne

Na podanie daňového priznania ostávajú posledné dva týždne. Týka sa to tých daňovníkov, napríklad živnostníkov, ktorí si odložili ...

14.6.2018 Ján Beracka

Slovensko na daniach a odvodoch v roku 2016 vybralo takmer tretinu HDP

Slovensko vyberá na daniach a odvodoch relatívne menej ako väčšina krajín EÚ. Vo výraznej miere sa opiera o sociálne a zdravotné odvody. ...

8.6.2018 Ján Beracka

Poistná daň sa o niekoľko mesiacov posúva, mení sa aj regulácia odkupnej hodnoty

Výbor Národnej rady SR pre financie a rozpočet odobril návrh poistnej dane. Zároveň, v rámci novely zákona o poisťovníctve prešiel okrem ...

7.6.2018 Ján Beracka

Strop na provízie agentov za sprostredkovanie úveru na bývanie sa nezavedie

Výška provízie finančných agentov za sprostredkovanie úverov na bývanie sa regulovať nebude. Strop na sprostredkovateľskú províziu vo ...

PHP Developer - študentská brigáda PHP Developer - študentská brigáda
PHP Developer províznych systémov PHP Developer províznych systémov
PHP Developer poistných agregátorov PHP Developer poistných agregátorov
PHP Developer FinTech cloudových riešení PHP Developer FinTech cloudových riešení

Chcete dostávať novinky na E-mail?