Hľadaj

Osobné bankroty sú dostupnejšie, Slováci ich využívajú častejšie

1 Financie Poslať

Slabšia finančná gramotnosť môže spôsobiť, že klienti, či už bánk, alebo nebankoviek, si na svoje plecia naberú príliš veľa záväzkov, ktoré napokon nezvládnu. Počet osobných bankrotov sa do augusta tohto roka, v porovnaní s celým rokom 2016, takmer strojnásobil. Aj keď to neznie ako dobrá správa, hnacou silou tohto nárastu je predovšetkým nová legislatíva, ktorá osobný bankrot zjednodušila.

Zdroj foto: Freepik.com

 

Viac bankrotov

Stovky osobných bankrotov sa s príchodom novej legislatívy menia na tisíce. Slováci sa čoraz častejšie snažia svoje neúnosné problémy so splácaním úverov riešiť práve touto cestou. Podľa údajov spoločnosti Bisnode do konca augusta tohto roka vyhlásilo osobný bankrot až 2 390 osôb. V porovnaní s celým rokom 2016 je to nárast o 284 %, keďže v minulom roku bankrot vyhlásilo 841 ľudí. Údaje spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau hovoria o mierne nižších číslach za rok 2016, bankrotov malo v minulom roku byť 731. 

 

 

Rádovo podobné počty bankrotov sa na Slovensku objavovali aj v predchádzajúcich rokoch. Podľa spoločnosti Bisnode sa v roku 2014 rozhodlo pre osobný bankrot 582 ľudí a v roku 2015 to bolo 692 ľudí.

 

Osobný bankrot je šanca na nový začiatok najmä pre ľudí, ktorí sa ocitli v dlhovej pasci. Ide o situáciu, keď konkrétny dlžník nedokáže svojimi príjmami pokryť ani úrokové platby, ktoré mu vyplývajú zo záväzkov. Objem dlhov tak v takomto prípade neustále narastá.


Nové pravidlá

Bankroty sú dostupnejšie s príchodom nových pravidiel. „Zmenu priniesla novela zákona o  konkurzoch a  reštrukturalizáciách, ktorá na Slovensku platí od marca 2017. Tá vo veľkej miere zjednodušila vyhlasovanie osobných bankrotov. Tento enormný nárast pripisujeme práve tejto zmene,“ vyjadrila sa Petra Štěpánová, analytička spoločnosti Bisnode. 

 

Od 1. marca je účinný zákon 377/2016, ktorým sa mení a dopĺňa zákon  č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii. Podľa nových pravidiel sa znižujú vstupné poplatky. Preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu sa znížil zo 663,88 eura na 500 eur. Dlžník môže o zaplatenie preddavku požiadať Centrum právnej pomoci a postupne ho splácať. 

 

Dlžník môže vstupovať do procesu zbavenia sa dlhov aj bez akéhokoľvek majetku. Na vyhlásenie osobného bankrotu bolo do príchodu nových pravidiel nutné mať majetok vo výške aspoň 1 650 eur.

 

Pôvodná úprava bola postavená tak, že oddlženiu predchádzal konkurz, teda proces speňaženia majetku úpadcu. Nová úprava naďalej počíta s konkurzom, druhou možnosťou je splátkový kalendár. 

 

Riešenie problémov s dlhmi je vhodné aj pre ľudí, ktorí majetok nemajú. „Nie je povinnosť mať príjem a  majetok. To znamená, že dlžník, ktorý nemá príjem a  ani majetok, tiež môže požiadať o  oddlženie formou konkurzu. Ak má dlžník majetok, musí počítať s  tým, že sa tento majetok speňaží na úhradu jeho dlhov, pričom sa predpokladá, že jeho dlhy prevyšujú hodnotu jeho majetku,“ upozorňuje Centrum právnej pomoci. „Táto alternatíva je vhodná najmä pre dlžníkov, ktorí majú veľa dlhov,  ich majetok nepostačuje na ich splatenie a  súhlasia s  jeho speňažením. Je vhodná aj pre dlžníkov, ktorí nemajú žiadny majetok a  ani žiadny príjem,“ dodáva. 

 

Nové pravidlá počítajú aj s určitou ochranou bývania. „V  záujme ochrany dlžníkov pred úplnou stratou bývania zákon zavádza tzv. nepostihnuteľnú hodnotu obydlia. Ide o  sumu, ktorú si dlžník môže uchrániť a  použiť ju na prechodné zabezpečenie bývania. Nepostihnuteľná hodnota obydlia bola stanovená nariadením vlády v  objeme 10  000 eur. Tieto peniaze dlžník nedostane v  hotovosti, ale budú uložené na osobitnom účte. Mesačne môže byť dlžníkovi z  neho vyplácaných maximálne 250 eur,“ uviedlo ministerstvo spravodlivosti.

 

Pre dlžníkov, ktorí majú pravidelný príjem a hodnota dlhov nepresahuje výšku majetku, môže byť vhodnou alternatívou splátkový kalendár. „Návrh na splátkový kalendár bude určený tak, aby dlžník uspokojil minimálne 30 % nezabezpečených dlhov,“ uvádza Centrum právnej pomoci. O tom, koľko zo svojich dlhov bude musieť dlžník splatiť počas obdobia piatich rokov, rozhoduje súd.

 

 

Zároveň sa skúma takzvaný poctivý zámer, teda úprimná snaha dlžníka riešiť svoj dlh v medziach svojich možností. „Pozitívom novej právnej úpravy je najmä to, že v prípade neočakávaného nárastu majetku dlžníka by mal dlžník v súlade s ,poctivým zámerom‘ svojho konania dobrovoľne poskytnúť časť nadobudnutého majetku na uspokojenie pohľadávok veriteľov,“ uvádza spoločnosť HMG Advisory Group.

 

Zákon tiež špecifikuje takzvané nedotknuteľné pohľadávky, teda dlhy, ktorých nie je možné sa zbaviť. Úprava počíta s pohľadávkami, ktoré aj pri osobnom bankrote budú musieť byť uspokojené v  plnej výške. Od trestných sankcií, cez výživné, ale aj zabezpečenú pohľadávku zo záložného práva,“ upozorňuje ministerstvo spravodlivosti.

Zosúladíme vás s legislatívou o finančnom sprostredkovaní
Novela zákona č. 186/2009 Z.z. prináša až 100 zmien zákona, nové pravidlá a povinnosti.
Zostaňte aktualizovaní!

Kľúčové slová

Prečítajte si tiež:
19.7.2018 Ján Beracka

Firma Google dostala od Európskej komisie obrovskú pokutu za systém Android

Spoločnosť Google dostala od Európskej komisie (EK) obrovskú pokutu za operačný systém Android. Americký gigant podľa EK zneužíva ...

18.7.2018 Ivana Michalová

Zmeny v stavebnom sporení budú miernejšie

Vláda a parlament v prvom čítaní schválili novelu zákona o stavebnom sporení. Tento produkt bude menej atraktívny, no rezort financií oproti ...

16.7.2018 Redakcia FinReport

Finančné aktuality 28/2018: Desaťtisíce firiem platia dane do 1 000 eur

Až 79 834 podnikov, odviedlo na dani sumu v rozpätí od 0,1 eura do 1 000 eur. Počet pracujúcich dôchodcov rastie. Mladí sa obávajú ...

16.7.2018 Ivana Michalová

PSD2 má rozvinúť platobné služby, chýba register tretích strán

Banky musia sprístupniť účty svojich klientov iným poskytovateľom platobných služieb. Prikazuje im to európska smernica PSD2, ktorá platí ...

16.7.2018 Ján Beracka

Väčšina firiem sa na GDPR pripravovala, štáty nie. Slovensko je jednou z výnimiek

Nariadenie General data protection regulation (GDPR) sa stalo v máji účinné. Prvým hmatateľným prejavom GDPR na klientov boli správy od ...

13.7.2018 Ivana Michalová

Slováci nemajú záujem o drahé byty, doplatiť na to môže najmä rozvoj Bratislavy

Slováci sú neustále citliví na cenu, a to platí aj pri výbere nehnuteľností. Mnoho iných kritérií musí ísť jednoducho pri pohľade do ...

27.6.2018 Ján Beracka

Európske orgány dočasne obmedzia rizikové obchody retailových investorov

Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) sa rozhodol dočasne obmedzovať možnosti retailových investorov na obchodovanie. Obmedzenia sa ...

26.6.2018 Ján Beracka

NBS chystá štvrťročné výkazy o finančnom sprostredkovaní

Národná banka Slovenska (NBS) do medzirezortného pripomienkového konania poslala návrh nových vykazovacích povinností, ktoré sa majú ...

22.6.2018 Marek Šimo

Cena kryptomien môže ďalej kolísať

Kryptomeny zažili v minulosti už aj svetlejšie dni. V posledných týždňoch sme svedkami postupného klesajúceho pohybu smerom k cene okolo ...

20.6.2018 Ján Beracka

Parlament schválil limit na provízie agentov za sprostredkovanie niektorých úverov

Parlament schválil novelu zákona o poisťovníctve. V rámci tejto novely sa reguluje odkupná hodnota poistiek, no súčasťou novely mala byť aj ...

19.6.2018 Ján Beracka

Na podanie odloženého daňového priznania ostávajú dva týždne

Na podanie daňového priznania ostávajú posledné dva týždne. Týka sa to tých daňovníkov, napríklad živnostníkov, ktorí si odložili ...

14.6.2018 Ján Beracka

Slovensko na daniach a odvodoch v roku 2016 vybralo takmer tretinu HDP

Slovensko vyberá na daniach a odvodoch relatívne menej ako väčšina krajín EÚ. Vo výraznej miere sa opiera o sociálne a zdravotné odvody. ...

8.6.2018 Ján Beracka

Poistná daň sa o niekoľko mesiacov posúva, mení sa aj regulácia odkupnej hodnoty

Výbor Národnej rady SR pre financie a rozpočet odobril návrh poistnej dane. Zároveň, v rámci novely zákona o poisťovníctve prešiel okrem ...

7.6.2018 Ján Beracka

Slovensko vydalo štátne dlhopisy so splatnosťou 50 rokov

Slovensko úspešne predalo štátne dlhopisy so splatnosťou 50 rokov. Od investorov si Slovenská republika požičala 500 miliónov eur, ktoré ...

7.6.2018 Ján Beracka

Strop na provízie agentov za sprostredkovanie úveru na bývanie sa nezavedie

Výška provízie finančných agentov za sprostredkovanie úverov na bývanie sa regulovať nebude. Strop na sprostredkovateľskú províziu vo ...

17.5.2018 Ján Beracka

Na vzdelávanie agentov bude potrebná licencia, vzniká nový register

Novela zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve, ktorá sa stala účinnou 23. februára, prináša zásadnejšie zmeny ...

9.4.2018 Ján Beracka

Počet sporiteľov v druhom pilieri stúpa

Na vlastný dôchodok si sporí viac Slovákov. Počet klientov dôchodkových správcovských spoločností sa v minulom roku totiž zvýšil. ...

26.3.2018 Ján Beracka

Rezort financií ukázal návrh regulácie provízií, mení aj informačné povinnosti

Ministerstvo financií SR (MF SR) predstavilo ďalší návrh regulácie provízií za finančné sprostredkovanie. Tieto zmeny boli na obzore už v ...

PHP Developer - študentská brigáda PHP Developer - študentská brigáda
PHP Developer províznych systémov PHP Developer províznych systémov
PHP Developer poistných agregátorov PHP Developer poistných agregátorov
PHP Developer FinTech cloudových riešení PHP Developer FinTech cloudových riešení

Chcete dostávať novinky na E-mail?