Hľadaj

Slováci sú konzervatívni, týka sa to aj II. piliera

Ekonomika Poslať

Klient si na svoj dôchodok prispieva aj prostredníctvom fondov, ktoré sa nachádzajú v druhom pilieri. Mnoho Slovákov však zostáva práve v tom fonde, ktorý je najmenej výnosný, a do ktorého ich nasmerovalo rozhodnutie vlády z roku 2013.

image
Zdroj foto: Shutterstock

 

Prednosť majú dlhopisy 

V rámci fondov druhého piliera sú na Slovensku vytvorené štyri druhy fondov, do ktorých môžu klienti investovať svoje finančné prostriedky. Sú to fondy dlhopisové, akciové, indexové a zmiešané. Celkovo ponúka šesť správcovských spoločností možnosť investovať do devätnástich fondov. Majetok, ktorý je viazaný v rámci týchto fondov, tvorí k 1. februáru sumu 7,66 miliardy eur, pričom zhodnotenie bolo len 2,1 percenta, čo predstavuje veľmi zanedbateľnú sumu.

 

 

Slováci aj v predchádzajúcom roku 2017 zostali konzervatívni a najviac klientov tak zostáva v dlhopisovom garantovanom fonde, v ktorom sa nachádza aktuálne 79 percent majetku sporiteľov. 

 

Investovanie do garantovaných fondov patrí k najväčším investičným chybám.“

 

„Ako vyplýva zo samotného pomeru sporiteľov v jednotlivých fondoch, väčšina klientov zhodnocuje svoje dôchodkové úspory v dlhopisovom garantovanom fonde. Tento pomer indikuje, že Slováci sú v oblasti finančného investovania i naďalej veľmi konzervatívni, respektíve, že sa o vlastné dôchodkové sporenie aktívne zväčša nezaujímajú a zostávajú vo fondoch, kam ich nasmerovalo rozhodnutie vlády z roku 2013,“ hovorí Mário Adámek, člen predstavenstva Aegon, d. s. s. 

 

Väčšina Slovákov svoje úspory znehodnocuje, až 80 % Slovákov má peniaze v garantovaných fondoch.“

 

Vláda vtedy rozhodla, že ak klient nepožiada o presun úspor do iného dôchodkového fondu, jeho úspory sa automaticky presunú do garantovaného dôchodkového fondu. 

 

„Takýmto spôsobom si naozaj Slováci na zaujímavý dôchodok nenasporia. Tá príčina je jasná, nastavenie druhého piliera je zlé. Až 80 % Slovákov má peniaze v garantovaných fondoch, ktoré v minulom roku zarobili ešte menej. V druhom pilieri Slováci v podstate reálne znehodnocujú svoje peniaze, teda väčšina Slovákov znehodnocuje svoje peniaze,“ hovorí Maroš Ďurik, generálny riaditeľ Across Private Investments. „Garantované fondy sú jednou z najväčších investičných chýb, ktorá sa deje v druhom pilieri... Pre ilustráciu, ak sa pozrieme na to, ako zhodnotili (občania) peniaze v prvom pilieri, priebežnom, tak vidíme, že dôchodková hodnota vzrástla o 5,2 %. Prvý pilier mal, dá sa povedať, lepšie zhodnotenie ako druhý, čo je paradox a určite to nie je správne,“ dopĺňa s tým, že v roku 2017 malo význam sporiť v indexových fondoch, ktoré atakovali deväťpercentné zhodnotenie.

 

S výnosmi do rizika

Z celkového výnosu fondov teda vyplýva, že dlhopisové garantované fondy sú skôr určené pre sporiteľov, ktorým do dôchodku zostáva relatívne menej času. Spomedzi všetkých fondov sú, pochopiteľne, práve garantované fondy najmenej výnosné. 

 

Omnoho rizikovejšie, ale aj výnosnejšie sú akciové fondy, v ktorých je naviazaných 11,8 percenta majetku sporiteľov. S výnosnosťou sú na tom podobne aj indexové fondy, v ktorých je 8,1 percenta majetku sporiteľov. „Klienti, ktorí vstupujú do druhého piliera a ich investičné horizonty presahujú 10 až 15 rokov, by si mali vyberať medzi rizikovejšími stratégiami, či už akciový, alebo indexový fond v záujme čo najvyššieho nárastu hodnoty úspor,“ dopĺňa Matej Varga, vedúci úseku riadenia investícií v Dôchodkovej správcovskej spoločnosti Poštovej banky. 

 

Prognózy na rok 2018

Rok 2018 so sebou prináša aj zmeny v odvodoch do druhého piliera, ktorý narastie. „Výška odvodu do druhého piliera sa v tomto roku navyšuje zo 4,25 % na 4,5 %,“ hovorí Marián Kopecký, predseda predstavenstva Allianz SDSS. Zmeny nastávajú aj vo zvýšení veku odchodu do starobného dôchodku, a to na 62 rokov a 76 dní, predtým to bolo 62 rokov. 

 

Úrokové sadzby ostávajú nízke a väčšina odborníkov nepredpokladá ich rast. To isté sa týka aj inflácie. „Z pohľadu zhodnotenia si myslíme, že rok 2018 nebude taký úspešný ako predchádzajúce roky. Úrokové sadzby sú stále nízke a očakáva sa ich postupný rast. To bude negatívne vplývať na zhodnotenie dlhopisového fondu. Akciové trhy majú za sebou niekoľko úspešných rokov a sú na historických maximách, priestor pre ich ďalší výrazný rast preto vidíme ako obmedzený,“ hovorí Kopecký. 

 

Zvyšuje sa tiež záujem mladých ľudí o sporenie na svoj dôchodok. „Registrujeme nárast počtu klientov v II. pilieri, čo potvrdzuje rastúci záujem o budúci dôchodok zo strany mladých ľudí vstupujúcich na trh práce s ohľadom na negatívne prognózy týkajúce sa dôchodkov vyplácaných len zo sociálnej poisťovne a demografický vývoj v spoločnosti,“ hovorí Martin Višňovský, člen predstavenstva NN DSS.

 

Príspevkový II. pilier 

Starobné dôchodkové sporenie predstavuje II. pilier dôchodkového systému, ktorý je príspevkovo definovaný, čo znamená, že výška dôchodkovej dávky bude závisieť od zaplatených príspevkov do II. piliera a ich samotného zhodnotenia. Tieto finančné prostriedky spravujú dôchodkové správcovské spoločnosti (DSS), ktorých je na Slovensku šesť. 

 

Osoby mladšie ako 35 rokov môžu do II. piliera vstúpiť dobrovoľne. Po vstupe do tohto piliera sa starobné dôchodkové sporenie stáva povinné a spolu s prvým pilierom tvoria základný systém dôchodkového zabezpečenia. 

 

 

Od roku 2017 sa sadzba povinných príspevkov každoročne zvyšuje o 0,25 %, čiže v roku 2017 z pôvodných 4 % na 4,25 % z vymeriavacieho základu. Pre rok 2018 je to 4,50 % a tento podiel sa bude zvyšovať až do roku 2024, keď dosiahne úroveň 6 % z vymeriavacieho základu. Táto výška sa bude uplatňovať vo všetkých nasledujúcich rokoch. Odvody do I. piliera sa budú v jednotlivých rokoch adekvátne znižovať tak, aby súčet prostriedkov v prvom a druhom pilieri predstavoval 18 % vymeriavacieho základu.

 

Zhrnutie II. piliera v roku 2017

Celkový majetok v dôchodkových správcovských spoločnostiach (DSS) k 31. 12. 2017 7 598 813 220,94 eura 
Úspory v garantovaných dôchodkových fondoch  6 039 987 592,80 eura 
Priemerné ročné zhodnotenie garantovaných dôchodkových fondov  1,348 % p. a. 
Úspory v negarantovaných dôchodkových fondoch 1 558 825 628,12 eura 
Priemerné ročné zhodnotenie negarantovaných dôchodkových fondov  6,474 % p. a. 
Celkový počet sporiteľov  1 435 262
Počet sporiteľov, ktorí vstúpili do II. piliera v roku 2017 viac ako 52 tis. 
Medziročný nárast počtu sporiteľov (v porovnaní s rokom 2016) 56 %

 

Provízie rozpočítavajte
v ICM2
Insurance Contract Manager
Softvér a služby pre finančný trh
www.ICM2.sk

Kľúčové slová

logo
Prečítajte si tiež:
22.6.2018 Marek Šimo

Cena kryptomien môže ďalej kolísať

Kryptomeny zažili v minulosti už aj svetlejšie dni. V posledných týždňoch sme svedkami postupného klesajúceho pohybu smerom k cene okolo ...

21.6.2018 Ján Beracka

Daň z poistenia schválil parlament

Parlament schválil poistnú daň. Celá diskusia okolo dane bola veľmi búrlivá a vyvolala množstvo kontroverzií. Návrh ako celok definitívne ...

20.6.2018 Ján Beracka

Parlament schválil limit na provízie agentov za sprostredkovanie niektorých úverov

Parlament schválil novelu zákona o poisťovníctve. V rámci tejto novely sa reguluje odkupná hodnota poistiek, no súčasťou novely mala byť aj ...

20.6.2018 Ján Beracka

Slovenská ekonomika ďalej rastie, v ďalších rokoch pomôže nová automobilka

Slovenskej ekonomike sa darí a zostane to tak aj v najbližších rokoch Vyplýva to z odhadov Národnej banky Slovenska ...

19.6.2018 Ján Beracka

Na podanie odloženého daňového priznania ostávajú dva týždne

Na podanie daňového priznania ostávajú posledné dva týždne. Týka sa to tých daňovníkov, napríklad živnostníkov, ktorí si odložili ...

18.6.2018 Redakcia FinReport

Finančné aktuality 24/2018: Falšovaný tovar stojí Slovensko ročne milióny

Falšované produkty spôsobujú rušenie pracovných miest. Počet rumunských a Ukrajinských firiem na Slovensku narastá. Slováci majú obavy o ...

18.6.2018 Ján Beracka

Poisťovňu D.A.S. na Slovensku prevzala spoločnosť Allianz - SP

Spoločnosť Allianz – Slovenská poisťovňa do svojho portfólia zaradí poistenie právnej ...

15.6.2018 Ján Beracka

ECB pomaly spomaľuje nákup dlhopisov, vyššie sadzby sú aj v USA

Americká centrálna banka a aj Európska centrálna banka (ECB) avizujú sprísnenie monetárnej ...

12.6.2018 Ján Beracka

Americké clá znervózňujú automobilky

Automobilový priemysel je hlavným motorom slovenskej ekonomiky, no jeho hladký chod môžu ohroziť clá, ktoré od začiatku júna voči EÚ ...

11.6.2018 Redakcia FinReport

Finančné aktuality 23/2018: Poisťovne sa obávajú nedostatku odborníkov

Živnostníkov je viac, ich počet rastie pomalšie. Poisťovne majú nové povinnosti vo vykazovaní, boja sa nedostatku pracovníkov. Finančná ...

4.6.2018 Redakcia FinReport

Finančné aktuality 22/2018: SR bude jednou z najrýchlejšie starnúcich krajín EÚ

Tempo starnutia sa bude na Slovensku zrýchľovať. K pravici sa hlási viac Slovákov ako k ľavici. Firmy sa obávajú kybernetického útoku. ...

31.5.2018 Marek Mittaš

Veľkí finanční podvodníci spôsobili miliardové škody

Zarobiť sa dá len tam, kde sú peniaze. Ich „vôňa“ láka aj ľudí, ktorí sa k nim nesnažia dostať len čistým spôsobom, ale za každú ...

28.5.2018 Redakcia FinReport

Finančné aktuality 21/2018: Slováci na chod štátu pracovali 144 dní

21.5.2018 Redakcia FinReport

Finančné aktuality 20/2018: Trh s poistením na Slovensku zaostáva

Slovenský trh s poistením sa rozvíja pomaly. Slovensko podporuje digitalizáciu firiem najslabšie z krajín V4. Budúce príjmy mladých ...

14.5.2018 Redakcia FinReport

Finančné aktuality 19/2018

Firmy pociťujú nedostatok pracovnej sily. Najviac firiem odchádza do Maďarska. Umelá inteligencia bude vplývať na kariéru mladých ľudí. ...

11.5.2018 Ján Beracka

Kybernetické hrozby sú čoraz vážnejší problém

Kybernetické hrozby sa stávajú ozajstným strašiakom. S rozvojom moderných technológií sa mení aj tvár kriminality. Kým pred rokmi sa ...

7.5.2018 Redakcia FinReport

Finančné aktuality 18/2018

SLSP aj VÚB v prvom kvartáli so ziskom. Zrkadlom úspešnej inovácie je rast tržieb. Väčšina študentov a absolventov je pripravená odísť ...

30.4.2018 Redakcia FinReport

Finančné aktuality 17/2018

Firmy sa obávajú legislatívy aj nedostatku pracovnej sily. Umenie je čoraz zaujímavejšou investíciou. Slovenské firmy opúšťajú daňové ...

PHP Developer - študentská brigáda PHP Developer - študentská brigáda
PHP Developer províznych systémov PHP Developer províznych systémov
PHP Developer poistných agregátorov PHP Developer poistných agregátorov
PHP Developer FinTech cloudových riešení PHP Developer FinTech cloudových riešení

Chcete dostávať novinky na E-mail?