Hľadaj

Slováci sú konzervatívni, týka sa to aj II. piliera

Ekonomika Poslať

Klient si na svoj dôchodok prispieva aj prostredníctvom fondov, ktoré sa nachádzajú v druhom pilieri. Mnoho Slovákov však zostáva práve v tom fonde, ktorý je najmenej výnosný, a do ktorého ich nasmerovalo rozhodnutie vlády z roku 2013.

image
Zdroj foto: Shutterstock

 

Prednosť majú dlhopisy 

V rámci fondov druhého piliera sú na Slovensku vytvorené štyri druhy fondov, do ktorých môžu klienti investovať svoje finančné prostriedky. Sú to fondy dlhopisové, akciové, indexové a zmiešané. Celkovo ponúka šesť správcovských spoločností možnosť investovať do devätnástich fondov. Majetok, ktorý je viazaný v rámci týchto fondov, tvorí k 1. februáru sumu 7,66 miliardy eur, pričom zhodnotenie bolo len 2,1 percenta, čo predstavuje veľmi zanedbateľnú sumu.

 

 

Slováci aj v predchádzajúcom roku 2017 zostali konzervatívni a najviac klientov tak zostáva v dlhopisovom garantovanom fonde, v ktorom sa nachádza aktuálne 79 percent majetku sporiteľov. 

 

Investovanie do garantovaných fondov patrí k najväčším investičným chybám.“

 

„Ako vyplýva zo samotného pomeru sporiteľov v jednotlivých fondoch, väčšina klientov zhodnocuje svoje dôchodkové úspory v dlhopisovom garantovanom fonde. Tento pomer indikuje, že Slováci sú v oblasti finančného investovania i naďalej veľmi konzervatívni, respektíve, že sa o vlastné dôchodkové sporenie aktívne zväčša nezaujímajú a zostávajú vo fondoch, kam ich nasmerovalo rozhodnutie vlády z roku 2013,“ hovorí Mário Adámek, člen predstavenstva Aegon, d. s. s. 

 

Väčšina Slovákov svoje úspory znehodnocuje, až 80 % Slovákov má peniaze v garantovaných fondoch.“

 

Vláda vtedy rozhodla, že ak klient nepožiada o presun úspor do iného dôchodkového fondu, jeho úspory sa automaticky presunú do garantovaného dôchodkového fondu. 

 

„Takýmto spôsobom si naozaj Slováci na zaujímavý dôchodok nenasporia. Tá príčina je jasná, nastavenie druhého piliera je zlé. Až 80 % Slovákov má peniaze v garantovaných fondoch, ktoré v minulom roku zarobili ešte menej. V druhom pilieri Slováci v podstate reálne znehodnocujú svoje peniaze, teda väčšina Slovákov znehodnocuje svoje peniaze,“ hovorí Maroš Ďurik, generálny riaditeľ Across Private Investments. „Garantované fondy sú jednou z najväčších investičných chýb, ktorá sa deje v druhom pilieri... Pre ilustráciu, ak sa pozrieme na to, ako zhodnotili (občania) peniaze v prvom pilieri, priebežnom, tak vidíme, že dôchodková hodnota vzrástla o 5,2 %. Prvý pilier mal, dá sa povedať, lepšie zhodnotenie ako druhý, čo je paradox a určite to nie je správne,“ dopĺňa s tým, že v roku 2017 malo význam sporiť v indexových fondoch, ktoré atakovali deväťpercentné zhodnotenie.

 

S výnosmi do rizika

Z celkového výnosu fondov teda vyplýva, že dlhopisové garantované fondy sú skôr určené pre sporiteľov, ktorým do dôchodku zostáva relatívne menej času. Spomedzi všetkých fondov sú, pochopiteľne, práve garantované fondy najmenej výnosné. 

 

Omnoho rizikovejšie, ale aj výnosnejšie sú akciové fondy, v ktorých je naviazaných 11,8 percenta majetku sporiteľov. S výnosnosťou sú na tom podobne aj indexové fondy, v ktorých je 8,1 percenta majetku sporiteľov. „Klienti, ktorí vstupujú do druhého piliera a ich investičné horizonty presahujú 10 až 15 rokov, by si mali vyberať medzi rizikovejšími stratégiami, či už akciový, alebo indexový fond v záujme čo najvyššieho nárastu hodnoty úspor,“ dopĺňa Matej Varga, vedúci úseku riadenia investícií v Dôchodkovej správcovskej spoločnosti Poštovej banky. 

 

Prognózy na rok 2018

Rok 2018 so sebou prináša aj zmeny v odvodoch do druhého piliera, ktorý narastie. „Výška odvodu do druhého piliera sa v tomto roku navyšuje zo 4,25 % na 4,5 %,“ hovorí Marián Kopecký, predseda predstavenstva Allianz SDSS. Zmeny nastávajú aj vo zvýšení veku odchodu do starobného dôchodku, a to na 62 rokov a 76 dní, predtým to bolo 62 rokov. 

 

Úrokové sadzby ostávajú nízke a väčšina odborníkov nepredpokladá ich rast. To isté sa týka aj inflácie. „Z pohľadu zhodnotenia si myslíme, že rok 2018 nebude taký úspešný ako predchádzajúce roky. Úrokové sadzby sú stále nízke a očakáva sa ich postupný rast. To bude negatívne vplývať na zhodnotenie dlhopisového fondu. Akciové trhy majú za sebou niekoľko úspešných rokov a sú na historických maximách, priestor pre ich ďalší výrazný rast preto vidíme ako obmedzený,“ hovorí Kopecký. 

 

Zvyšuje sa tiež záujem mladých ľudí o sporenie na svoj dôchodok. „Registrujeme nárast počtu klientov v II. pilieri, čo potvrdzuje rastúci záujem o budúci dôchodok zo strany mladých ľudí vstupujúcich na trh práce s ohľadom na negatívne prognózy týkajúce sa dôchodkov vyplácaných len zo sociálnej poisťovne a demografický vývoj v spoločnosti,“ hovorí Martin Višňovský, člen predstavenstva NN DSS.

 

Príspevkový II. pilier 

Starobné dôchodkové sporenie predstavuje II. pilier dôchodkového systému, ktorý je príspevkovo definovaný, čo znamená, že výška dôchodkovej dávky bude závisieť od zaplatených príspevkov do II. piliera a ich samotného zhodnotenia. Tieto finančné prostriedky spravujú dôchodkové správcovské spoločnosti (DSS), ktorých je na Slovensku šesť. 

 

Osoby mladšie ako 35 rokov môžu do II. piliera vstúpiť dobrovoľne. Po vstupe do tohto piliera sa starobné dôchodkové sporenie stáva povinné a spolu s prvým pilierom tvoria základný systém dôchodkového zabezpečenia. 

 

 

Od roku 2017 sa sadzba povinných príspevkov každoročne zvyšuje o 0,25 %, čiže v roku 2017 z pôvodných 4 % na 4,25 % z vymeriavacieho základu. Pre rok 2018 je to 4,50 % a tento podiel sa bude zvyšovať až do roku 2024, keď dosiahne úroveň 6 % z vymeriavacieho základu. Táto výška sa bude uplatňovať vo všetkých nasledujúcich rokoch. Odvody do I. piliera sa budú v jednotlivých rokoch adekvátne znižovať tak, aby súčet prostriedkov v prvom a druhom pilieri predstavoval 18 % vymeriavacieho základu.

 

Zhrnutie II. piliera v roku 2017

Celkový majetok v dôchodkových správcovských spoločnostiach (DSS) k 31. 12. 2017 7 598 813 220,94 eura 
Úspory v garantovaných dôchodkových fondoch  6 039 987 592,80 eura 
Priemerné ročné zhodnotenie garantovaných dôchodkových fondov  1,348 % p. a. 
Úspory v negarantovaných dôchodkových fondoch 1 558 825 628,12 eura 
Priemerné ročné zhodnotenie negarantovaných dôchodkových fondov  6,474 % p. a. 
Celkový počet sporiteľov  1 435 262
Počet sporiteľov, ktorí vstúpili do II. piliera v roku 2017 viac ako 52 tis. 
Medziročný nárast počtu sporiteľov (v porovnaní s rokom 2016) 56 %

 

STE SI ISTÍ, ŽE STE V SÚLADE S GDPR ?
Aby vaša komunikácia nedopadla haváriou, na zabezpečené e-maily používajte službu BezpecnyKurier.sk
Medzi rokmi 1918 až 1926 v britskej poštovej spoločnosti Post Office havarovalo a umrelo až 35 pilotov z celkovo 200 poštových pilotov, pri doručovaní poštových zásielok.
Zdroj: National Air and Space Museum Archives

Kľúčové slová

logo
Prečítajte si tiež:
23.9.2018 Marek Mittaš

Dot-com bublina zničila mýtus o tom, že internet je nezničiteľný stroj na peniaze

Písal sa piatok 10. marca 2000 a  Nasdaq Composite index bol v oblakoch. To bol vrchol technologickej bubliny, ktorá po víkende spľasla. Svet ...

21.9.2018 Marek Mittaš

Podnikateľský úver. Pomáha rozvoju aj záchrane

Podnikatelia majú možnosť získať úver na rozvoj podnikania, ale aj na odvrátenie prechodných problémov. Čoraz viac sa však dvere ...

20.9.2018 Ivana Brillová

Ján Anguš: Podnikatelia sú pre štát nepriateľmi, podmienky na podnikanie sú zložité

Človek, ktorý začína podnikať, má veľký problém s tým, ako to má urobiť. Nemá totiž jasný návod. K tomu sa pridáva aj ...

19.9.2018 Ján Beracka

Nižšie provízie za lepšie podmienky úveru pre klienta? Ojedinelý výstrelok, ktorý sa neujme, tvrdia agenti

Rozruch na sprostredkovateľskom trhu vyvolalo rozhodnutie Slovenskej sporiteľne (SLSP) zmeniť provízny poriadok týkajúci sa finančných ...

18.9.2018 Ivana Brillová

Zamestnávatelia lákajú zamestnancov na štedré benefity

Nízka nezamestnanosť, ktorá v januári dosiahla úroveň 5,88 %, je pre firmy výzvou do boja o kvalitných pracovníkov. Novú prácu ...

17.9.2018 Redakcia FinReport

Finančné aktuality 37/2018: Podnikatelia slabo využívajú sociálne siete

Na podporu podnikania využíva sociálne siete len každý tretí slovenský podnikateľ. Miera nezamestnanosti medziročne klesla, medzimesačne ...

17.9.2018 Ivana Brillová

Peniaze sú motivátorom s ručením obmedzeným

Finančné odmeny sú hnacím motorom pre mnohých zamestnancov. Nielenže ich do zamestnania prilákali, ale práve atraktívne finančné ...

14.9.2018 Ján Beracka

Malí a strední podnikatelia sa sťažujú na GDPR, hovoria o priveľkej záťaži

Podnikatelia sa sťažujú na záťaž, ktorú pre nich znamená európske nariadenie General data protection regulation (GDPR). Otvoreným listom sa ...

11.9.2018 Ján Beracka

Mladí Slováci sa chcú za prácou presúvať skôr do zahraničia, mnohí sa vôbec nevrátia

Mladí Slováci v mnohých ukazovateľoch na trhu práce zaostávajú. Zároveň viacero z nich chce zo Slovenska odísť a pôsobiť v zahraničí. ...

10.9.2018 Redakcia FinReport

Finančné aktuality 36/2018: Každý druhý Slovák chce zmeniť prácu

Novú prácu si vôbec nehľadá len 2,60 % ľudí. Slovenská ekonomika posilnila o 4,2 %. ľudia v Bratislavskom kraji si požičiavajú najviac, v ...

7.9.2018 Ján Beracka

Smer chce strop na dôchodkový vek. Bez reforiem to nepôjde, varujú experti

Strana Smer – Sociálna demokracia pripravila na politickú jeseň zastropovanie veku odchodu do dôchodku. Návrh sa dostal na pôdu parlamentu ...

5.9.2018 Ján Beracka

Nové úverové pravidlá už platia, NBS chce zadlžovanie len pribrzdiť

Národná banka Slovenska (NBS) má obavy z nadmerného zadlžovania domácností už dlhšie, tieto obavy nepoľavujú. Od júla sú preto platné ...

4.9.2018 Ján Beracka

Slovenský trh práce potrebuje pomoc zo zahraničia, no Slováci o migrantov nestoja

Slovensko zažíva nízku mieru nezamestnanosti, tento stav však znamená aj relatívne vyčerpané rezervy. Množstvo firiem má problém obsadiť ...

3.9.2018 Redakcia FinReport

Finančné aktuality 35/2018: Protischránkový zákon bude vyzerať inak

Novela protischránkového zákona má odstrániť ťažkosti z praxe. Počet práceneschopných ľudí klesá. Slováci budú úradom nosiť menej ...

3.9.2018 Ivana Brillová

Michal Páleník: Štát porušuje vlastné pravidlá, najväčšiu reformu potrebuje školstvo

Nezamestnanosť sa na Slovensku nachádza na historických minimách. Problémom je však mnoho sektorov, ktorým sa vláda nevenuje. Tu patrí ...

28.8.2018 Ján Beracka

Lídri USA a EÚ vraj chcú spolupracovať, hroziace clá na dovoz áut do USA poznačia aj nás

„America first“, teda „Amerika na prvom mieste“, je slogan, s ktorým Donald Trump vyhral prezidentské voľby. Konkrétnym prejavom tohto ...

26.8.2018 Redakcia FinReport

Finančné aktuality 34/2018: Návrhov na konkurz je rekordný počet

Návrhov na konkurz je rekordne veľa. O zvýhodnený 13. plat nemajú firmy záujem. Svoju činnosť ukončili dve stovky stránok s hazardom. ...

21.8.2018 Ján Beracka

Grécko oficiálne ukončilo záchranný program

Grécko definitívne 20. augusta 2018 opustilo záchranný program, ktorý trval približne osem rokov. Končí sa turbulentné obdobie, počas ...

PHP Developer - študentská brigáda PHP Developer - študentská brigáda
PHP Developer províznych systémov PHP Developer províznych systémov
PHP Developer poistných agregátorov PHP Developer poistných agregátorov
PHP Developer FinTech cloudových riešení PHP Developer FinTech cloudových riešení

Najčítanejšie

 1. 1.
  Ján Anguš: Podnikatelia sú pre štát nepriateľmi, podmienky na podnikanie sú zložité
 2. 2.
  Dot-com bublina zničila mýtus o tom, že internet je nezničiteľný stroj na peniaze
 3. 3.
  Slovensko zasiahne víchrica, meteorológovia vydali výstrahy pre celé územie
 4. 4.
  V Tanzánii začali pochovávať obete nehody trajektu, ktorý sa prevrátil na Viktóriinom jazere
 5. 5.
  V Buckinghamskom paláci zadržali muža pre elektrický paralyzér

Chcete dostávať novinky na E-mail?