Hľadaj

Mladí Slováci sa chcú za prácou presúvať skôr do zahraničia, mnohí sa vôbec nevrátia

Ekonomika Poslať

Mladí Slováci v mnohých ukazovateľoch na trhu práce zaostávajú. Zároveň viacero z nich chce zo Slovenska odísť a pôsobiť v zahraničí. Problémom Slovenska nie je len nízke ohodnotenie mladých ľudí, ale aj to, že mnohí z nich sa domov neplánujú vrátiť.

image

Mladým sa na trhu práce darí podpriemerne

Uplatnenie mladých ľudí na Slovensku na trhu práce je v porovnaní s dvadsiatimi ôsmimi krajinami EÚ podpriemerné. Podiel ekonomicky aktívnych Slovákov vo veku 15 až 29 rokov sa pohybuje na úrovni okolo 60 %, zamestnanosť žien v rovnakom veku je vyše 40 %. Slovensko zaostáva najmä v oblasti ekonomickej aktivity žien. Zamestnanosť mladých ľudí v EÚ je v priemere podobná v prípade oboch pohlaví, dosahuje približne 60 %. Vyplýva to z údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za rok 2016, ktoré však úrad zverejnil v júni 2018. 

 

 

Na Slovensku je relatívne vysoká zamestnanosť mužov vo veku 25 až 29 rokov, dosahuje 84,7 %, v tomto smere sme nadpriemer v rámci EÚ, keďže v rámci celého bloku dosahuje zamestnanosť v tejto vekovej kategórii úroveň 78,2 %. Absolútnym šampiónom v tomto smere je Malta, kde v tejto vekovej kategórii je miera zamestnanosti až 91,8 %. V prípade žien v rovnakom veku je miera zamestnanosti na Slovensku 62,8 %, v tomto prípade je však priemer EÚ 68 %. 

 

Celoeurópske hodnoty znižujú najmä problémové krajiny na juhu Európy. So zamestnanosťou mladých ľudí má problém už dlhšie napríklad Španielsko či Grécko, obrovský problém je aj v Taliansku. Miera zamestnanosti mladých mužov v Grécku vo veku 20 až 24 rokov je iba 26,4 %, priemer EÚ je 53,5 %. Zamestnanosť mladých Grékyň v tomto veku je iba 21 %.

 

Slovensko však má problém s dlhodobou nezamestnanosťou mladých ľudí. Kým priemer celej EÚ je v tomto prípade 33,9 %, na Slovensku je to až 49,6 %. Eurostat zaradil Slovensko do rovnakej skupiny ako Grécko, Taliansko a Bulharsko. Lepšie ako Slovensko je v oblasti dlhodobej nezamestnanosti mladých napríklad Španielsko. 

 

Podiel mladých stále klesá

Práve znižovanie počtu ekonomicky aktívnych ľudí na Slovensku je dôsledkom toho, že počet mladých na celkovom obyvateľstve rok čo rok klesá. Dokazujú to údaje zo Štatistického úradu Slovenskej republiky (ŠÚ SR). Kým v roku 2012 predstavoval počet mladých na obyvateľstve viac ako 1,163 milióna mladých, dnes ich je približne o 100 tisíc menej. 

 

„Mladí Slováci sa za prácou chcú sťahovať skôr do zahraničia. Kým o sťahovaní v rámci krajiny uvažovalo v roku 2016 14 % mladých nezamestnaných ľudí, do zahraničia je ochotných ísť 23 % z nich.“ 

 

Podobne sú na tom čísla týkajúce sa EÚ. Celkovo bolo v roku 2016 v Európe približne 89 miliónov mladých, avšak pred štyrmi rokmi ich bolo o tri milióny viac. Podľa celkových štatistík sa Slovensko nachádza na siedmom mieste, prvé tri miesta podľa podielu mladých na obyvateľstve obsadzujú krajiny Cyprus, Malta a Veľká Británia. Práve Cyprus je jediná krajina z EÚ, v ktorej podiel mladých na celkovom obyvateľstve je viac ako 20 %. 


Mladí Slováci sa dívajú najmä za hranice, mnohí sa vrátiť nechcú

Správanie mladých Slovákov na pracovnom trhu sa vymyká trendu v oblasti migrácie. Vo všeobecnosti platí, že prevažná väčšina tých mladých nezamestnaných ľudí v EÚ, ktorí sú ochotní za prácou cestovať, rozmýšľa predovšetkým o presune v rámci vlastnej krajiny. Sťahovanie sa skôr do inej krajiny EÚ preferujú mladí ľudia v ôsmich krajinách EÚ. Slovensko však patrí ku krajinám, kde je túžba sťahovať sa do zahraničia relatívne silná. Kým o sťahovaní v rámci krajiny uvažovalo v roku 2016 14 % mladých nezamestnaných ľudí, sťahovať sa do zahraničia bolo ochotných 23 % z nich. V ukazovateli je Slovensko spomedzi krajín EÚ na druhom mieste, pred nami sa ocitlo iba Bulharsko. V rámci krajiny bolo ochotných cestovať za prácou 12 % mladých nezamestnaných Bulharov, skôr do zahraničia sa chystalo rovnako 23 % Bulharov. 

 

Prieskum Rady mládeže Slovenska z roku 2018 zároveň ukázal, že trvalé sťahovanie sa do zahraničia nevylučuje približne 30 % respondentov. 

 

Problém Slovenska spočíva najmä v tom, že Slováci sa zo zahraničia príliš domov neponáhľajú. Množstvo ľudí so skúsenosťou zo zahraničia ostane natrvalo v zahraničí. V roku 2016 reprezentatívny prieskum organizácie LEAF, ktorá pomáha Slovákom vrátiť sa zo zahraničia, ukázal, že až 74 % oslovených Slovákov pôsobiacich v zahraničí sa neplánuje vrátiť domov. 

 

Slovensko však vo svojej mladej generácii má skrytý výrazný podnikateľský potenciál. Podiel mladých podnikateľov, teda podnikateľov vo veku 15 až 29 rokov. Vo viacerých krajinách totiž môžu podnikať aj osoby, ktoré nedovŕšili vek 18 rokov. Počet mladých podnikateľov v pomere k pracujúcim mladým patrí na Slovensku k najvyšším, podľa údajov Eurostatu dosahuje podiel mladých podnikateľov približne 10 %. 

 

„Slovensko však má problém s dlhodobou nezamestnanosťou mladých ľudí. Kým priemer celej EÚ je v tomto prípade 33,9 %, na Slovensku je to až 49,6 %. Sme v rovnakej kategórii ako Grécko a Taliansko.“

 

Aj keď tento údaj môže vyznievať veľmi pozitívne, môže to byť symptóm problémového trhu práce. Vyšší podiel mladých podnikateľov je iba v Taliansku, Grécku a Rumunsku. Do čela sa teda dostávajú krajiny, ktoré majú problémový trh práce. Na opačnom konci spektra sa nachádzajú Rakúsko, Švédsko, Nemecko a Dánsko. Podiel mladých podnikateľov sa v týchto krajinách pohybuje na úrovni okolo troch percent, prípadne menej. Jednou z interpretácií by mohlo byť tvrdenie, že problémový trh práce je silným impulzom pre založenie vlastného podnikania. 

 

Napriek tomu platí, že na sťahovanie sa za prácou nebolo v roku 2016 pripravených 56 % mladých nezamestnaných Slovákov. S takýmto skóre sa radíme k nadpriemeru EÚ, keďže priemer za celý blok je 50 %. Rekordérom je Malta, až 73 % miestnych mladých nezamestnaných nie je ochotných sa presúvať za prácou ani po ostrove, no nechcú ísť pracovať ani inde do EÚ. Na opačnom konci rebríčka je Portugalsko. Cestovať za prácou, či už po krajine, alebo do iného členského štátu EÚ, nie je ochotných len 29 %. V rámci celej EÚ v roku 2016 za svojou pracovnou pozíciou skutočne odišlo menej ako jedno percento mladých nezamestnaných ľudí. 

 

 

Slovensko skoro na chvoste 

Motiváciou k sťahovaniu za prácou je samozrejme vyššie ohodnotenie. Slovensko sa mzdovým ohodnotením nemôže veľmi chváliť, pretože sa nachádza veľmi nízko pod priemerom EÚ. Kým priemerný disponibilný príjem mladých na Slovensku je 585 eur, priemer EÚ predstavuje hodnotu 1427 eur. 

 

Na prvom mieste sa v ohodnotení mladých nachádza Luxembursko so mzdou 2786 eur. Za ním nasleduje Rakúsko s ohodnotením 1996 eur a na treťom mieste je Írsko, kde mladý človek zarobí v priemere 1956 eur. Na opačnom konci sa nachádza Rumunsko, ktoré z krajín EÚ skončilo ako posledné a v priemere zarobí mladý v tejto krajine 195 eur. 


Nízku atraktivitu Slovenska podčiarkuje aj to, že mzdové očakávania mladých slovenských absolventov sú vyššie. „Postavenie absolventa vysokej školy je dnes lepšie ako v minulosti. Záujem firiem o týchto uchádzačov sa zvyšuje. Aj to môže byť jeden z impulzov, prečo absolventom rastú mzdové nároky,“ uvádza portál Profesia.sk s tým, že  priemerný očakávaný plat absolventa v roku 2017 predstavoval podľa portálu 995 eur. Najviac si pýtajú absolventi Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka, očakávajú plat 1 399 eur. Na druhej pozícii v tesnom závese sú absolventi Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity. Očakávajú plat 1 328 eur. „Absolventi, ktorí majú nadpriemerné očakávania, vyštudovali výlučne odbory spojené s technikou, informatikou, či strojníctvom,“ hovorí Profesia.sk.  Najmenší záujem pracovať vo svojom odbore majú absolventi v oblasti zdravotníctva, pedagogiky a prírodných vied. 

 

www.KalkulackaOnline.sk
nástroj pre agentov
Najväčší, nezávislý a spoľahlivý porovnávač poistných produktov.
Vyspelé riešenie pre váš biznis.
Porovnanie ponúk 15 rôznych poisťovní na jednom mieste

Kľúčové slová

logo
Prečítajte si tiež:
23.9.2018 Marek Mittaš

Dot-com bublina zničila mýtus o tom, že internet je nezničiteľný stroj na peniaze

Písal sa piatok 10. marca 2000 a  Nasdaq Composite index bol v oblakoch. To bol vrchol technologickej bubliny, ktorá po víkende spľasla. Svet ...

21.9.2018 Marek Mittaš

Podnikateľský úver. Pomáha rozvoju aj záchrane

Podnikatelia majú možnosť získať úver na rozvoj podnikania, ale aj na odvrátenie prechodných problémov. Čoraz viac sa však dvere ...

20.9.2018 Ivana Brillová

Ján Anguš: Podnikatelia sú pre štát nepriateľmi, podmienky na podnikanie sú zložité

Človek, ktorý začína podnikať, má veľký problém s tým, ako to má urobiť. Nemá totiž jasný návod. K tomu sa pridáva aj ...

19.9.2018 Ján Beracka

Nižšie provízie za lepšie podmienky úveru pre klienta? Ojedinelý výstrelok, ktorý sa neujme, tvrdia agenti

Rozruch na sprostredkovateľskom trhu vyvolalo rozhodnutie Slovenskej sporiteľne (SLSP) zmeniť provízny poriadok týkajúci sa finančných ...

18.9.2018 Ivana Brillová

Zamestnávatelia lákajú zamestnancov na štedré benefity

Nízka nezamestnanosť, ktorá v januári dosiahla úroveň 5,88 %, je pre firmy výzvou do boja o kvalitných pracovníkov. Novú prácu ...

17.9.2018 Redakcia FinReport

Finančné aktuality 37/2018: Podnikatelia slabo využívajú sociálne siete

Na podporu podnikania využíva sociálne siete len každý tretí slovenský podnikateľ. Miera nezamestnanosti medziročne klesla, medzimesačne ...

17.9.2018 Ivana Brillová

Peniaze sú motivátorom s ručením obmedzeným

Finančné odmeny sú hnacím motorom pre mnohých zamestnancov. Nielenže ich do zamestnania prilákali, ale práve atraktívne finančné ...

14.9.2018 Ján Beracka

Malí a strední podnikatelia sa sťažujú na GDPR, hovoria o priveľkej záťaži

Podnikatelia sa sťažujú na záťaž, ktorú pre nich znamená európske nariadenie General data protection regulation (GDPR). Otvoreným listom sa ...

10.9.2018 Redakcia FinReport

Finančné aktuality 36/2018: Každý druhý Slovák chce zmeniť prácu

Novú prácu si vôbec nehľadá len 2,60 % ľudí. Slovenská ekonomika posilnila o 4,2 %. ľudia v Bratislavskom kraji si požičiavajú najviac, v ...

7.9.2018 Ján Beracka

Smer chce strop na dôchodkový vek. Bez reforiem to nepôjde, varujú experti

Strana Smer – Sociálna demokracia pripravila na politickú jeseň zastropovanie veku odchodu do dôchodku. Návrh sa dostal na pôdu parlamentu ...

5.9.2018 Ján Beracka

Nové úverové pravidlá už platia, NBS chce zadlžovanie len pribrzdiť

Národná banka Slovenska (NBS) má obavy z nadmerného zadlžovania domácností už dlhšie, tieto obavy nepoľavujú. Od júla sú preto platné ...

4.9.2018 Ján Beracka

Slovenský trh práce potrebuje pomoc zo zahraničia, no Slováci o migrantov nestoja

Slovensko zažíva nízku mieru nezamestnanosti, tento stav však znamená aj relatívne vyčerpané rezervy. Množstvo firiem má problém obsadiť ...

3.9.2018 Redakcia FinReport

Finančné aktuality 35/2018: Protischránkový zákon bude vyzerať inak

Novela protischránkového zákona má odstrániť ťažkosti z praxe. Počet práceneschopných ľudí klesá. Slováci budú úradom nosiť menej ...

3.9.2018 Ivana Brillová

Michal Páleník: Štát porušuje vlastné pravidlá, najväčšiu reformu potrebuje školstvo

Nezamestnanosť sa na Slovensku nachádza na historických minimách. Problémom je však mnoho sektorov, ktorým sa vláda nevenuje. Tu patrí ...

28.8.2018 Ján Beracka

Lídri USA a EÚ vraj chcú spolupracovať, hroziace clá na dovoz áut do USA poznačia aj nás

„America first“, teda „Amerika na prvom mieste“, je slogan, s ktorým Donald Trump vyhral prezidentské voľby. Konkrétnym prejavom tohto ...

26.8.2018 Redakcia FinReport

Finančné aktuality 34/2018: Návrhov na konkurz je rekordný počet

Návrhov na konkurz je rekordne veľa. O zvýhodnený 13. plat nemajú firmy záujem. Svoju činnosť ukončili dve stovky stránok s hazardom. ...

21.8.2018 Ján Beracka

Grécko oficiálne ukončilo záchranný program

Grécko definitívne 20. augusta 2018 opustilo záchranný program, ktorý trval približne osem rokov. Končí sa turbulentné obdobie, počas ...

20.8.2018 Redakcia FinReport

Finančné aktuality 33/2018: Tretina Slovákov necháva svoje peniaze ležať na bežnom účte

Tretina Slovákov drží peniaze na bežnom účte. Žiaci základnej školy dostávajú mesačne 21 eur. Daňová záťaž Slovákov zväčšuje. ...

PHP Developer - študentská brigáda PHP Developer - študentská brigáda
PHP Developer províznych systémov PHP Developer províznych systémov
PHP Developer poistných agregátorov PHP Developer poistných agregátorov
PHP Developer FinTech cloudových riešení PHP Developer FinTech cloudových riešení

Najčítanejšie

 1. 1.
  Ján Anguš: Podnikatelia sú pre štát nepriateľmi, podmienky na podnikanie sú zložité
 2. 2.
  Dot-com bublina zničila mýtus o tom, že internet je nezničiteľný stroj na peniaze
 3. 3.
  Slovensko zasiahne víchrica, meteorológovia vydali výstrahy pre celé územie
 4. 4.
  V Tanzánii začali pochovávať obete nehody trajektu, ktorý sa prevrátil na Viktóriinom jazere
 5. 5.
  V Buckinghamskom paláci zadržali muža pre elektrický paralyzér

Chcete dostávať novinky na E-mail?