Hľadaj

Developeri sa sťažujú na byrokratickú záťaž

Ekonomika Poslať

Developeri sú v súčasnosti v zložitej situácii. Na jednej strane je síce dopyt po nehnuteľnostiach vysoký, no na druhej strane bojujú s komplikovanou administratívnou záťažou, ktorá odďaľuje výstavbu o celé roky.

Zdroj foto: pxhere

 

Získanie všetkých potrebných povolení môže zabrať veľké množstvo času. Na Slovensku investori majú možnosť požiadať o udelenie štatútu významnej investície pre svoju stavbu. Administratívna záťaž v prípade projektov s touto nálepkou by mala byť menšia. 

 

 

Významná investícia

V prípade štatútu významnej investície je potrebné prepojiť stavebný projekt s infraštruktúrou a okolitými sieťami a obchodnými štvrťami. K takýmto projektom patrí aj autobusová stanica Nivy, ktorá aj napriek svojej významnosti čakala na štatút tri roky. „Samotná realizácia projektov sa odďaľuje, pričom dnešné plány už nemusia vyhovovať požiadavkám trhu o štyri či päť rokov,“ komentuje Jakub Gossányi, Head of Development spoločnosti HB Reavis. 

 

Aj napriek dlhému čakaniu spĺňa projekt tri základné požiadavky na získanie štatútu významnej investície, medzi ktoré patrí stomiliónová investícia, verejnoprospešný záujem a vytvorenie 300 nových pracovných miest. „Ak budú v meste kvalitné projekty, ľudia nebudú mať dôvod dochádzať zo satelitov a do mesta sa vráti život a určite by medzi novými projektmi nemali byť len kancelárie, ale aj byty a ďalšia vybavenosť,“ dodáva výkonný riaditeľ J&T Real Estate, Pavel Pelikán.

 

Chýbajúci koncept

Na Slovensku chýba „stavebná biblia“, ktorá by usmernila investorov. Podľa Ingrid Konrad, hlavnej architektky mesta Bratislava, by iniciatívu v tomto smere malo mať mesto, ktoré by pripravilo podmienky na to, aby mohol investor vstúpiť do strategických projektov. V prípade väčších stavieb sa podľa jej slov musí meniť samotný zákon. To však zdržuje investorov, ktorí prichádzajú o čas. „Aj my potrebujeme oveľa rýchlejšie páky, riešiť agendu hneď a teraz a nie čakať na zmeny legislatívy na úrovni štátu,“ dodáva Konrad. 

 

Pre porovnanie, v susednom Rakúsku získa developer stavebné povolenie do týždňa. „Vo Viedni majú takzvanú urbanistickú zmluvu, kde sú jasne stanovené pravidlá, za akých vstupuje súkromný partner do partnerstva s verejným sektorom,“ porovnáva Ingrid Konrad. 

 

„Celkovú výstavbu, územné plánovanie a rozvoj má pod patronátom primárne Ministerstvo dopravy a výstavby SR. No jednotlivé čiastočné procesy, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou už územného plánovania, prípravy, posudzovania, povoľovania a výstavby projektov, sú vo vrcholovej kompetencii až piatich ministerstiev,“ hovorí Radek Pšenička zo spoločnosti YIT Slovakia. Medzi tieto ministerstvá patrí Ministerstvo životného prostredia SR, Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, Ministerstvo kultúry SR a Ministerstvo zdravotníctva SR. 

 

Dlhá procedúra

Developeri sa sťažujú na to, že k začatiu výstavby vedie dlhá byrokratická procedúra. „V prvom rade je potrebné preveriť súlad pripravovaného zámeru s platným územným plánom obce/mesta. V prípade, ak nie je k dispozícii územný plán regulujúci podmienky výstavby v území, môže obec podmieniť vydanie kladného stanoviska k výstavbe spracovaním územného plánu zóny, čo predstavuje dlhodobý proces na niekoľko rokov,“ upozorňuje Pšenička s tým, že alternatívou je vypracovanie urbanistickej štúdie, ktorá sa zaoberá koncepciou využívania územia. Tieto dokumenty tvoria podklady pre získanie územného rozhodnutia.

 

 

Developerské projekty navyše musia prejsť procesom posúdenia vplyvu na životné prostredie (EIA). „Tento proces, podľa charakteru a rozsahu navrhovanej činnosti, môže trvať v ideálnom prípade jeden a pol až dva mesiace pre zisťovacie konanie a približne šesť mesiacov v prípade povinného hodnotenia. Procesu EIA sa okrem priamo dotknutých účastníkov konania môže zúčastniť aj verejnosť, ktorá je dotknutá alebo pravdepodobne dotknutá konaním týkajúcim sa životného prostredia, alebo má záujem na takomto konaní,“ hovorí Pšenička.

 

V prípade vydania kladného rozhodnutia z procesu EIA môže developer požiadať o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby. „Rozsah prerokovania v súčasnosti predstavuje v Bratislave, podobne ako pre stavebné povolenie, cca 50 vyjadrení a stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy a organizácie správcov inžinierskych sietí. Tiež je potrebné preukázať práva k stavbou dotknutým pozemkom, ktoré pre územné konanie postačujú formou súhlasu od dotknutých vlastníkov pozemkov,“ dopĺňa Pšenička.

 

Investor musí získať pred výstavbou množstvo dokladov a povolení: 

 • doklady, ktorými stavebník dokazuje, že je právoplatným majiteľom pozemku alebo stavby, alebo že má k pozemku alebo stavbe iné právo, ktoré ho oprávňuje zriadiť na pozemku požadovanú stavbu;
 • projekt stavby vypracovaný oprávnenou osobou;
 • doklady o rokovaniach s účastníkmi stavebného konania, ak sa uskutočnili pred podaním žiadosti rozhodnutia;
 • stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy, obce a správcov inžinierskych sietí, stanoviská alebo rozhodnutia odborných orgánov v oblasti životného prostredia, posúdenia orgánov požiarnej ochrany, hygieny, pamiatkovej ochrany, pozemkového úradu, dopravného inšpektorátu... ;
 • právoplatné územné rozhodnutie a posúdenie súladu dokumentácie pre stavebné povolenie s územným rozhodnutím;
 • právoplatné rozhodnutie o výrube drevín, ak je potrebné;
 • kópia všeobecne záväzného nariadenia o schválení územného plánu zóny, ak sa nevyžaduje územné rozhodnutie, ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocne, vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovanej stavby;
 • ak bol projekt posudzovaný v procese EIA podľa Zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, je potrebné predložiť vyhodnotenie súladu vypracovanej dokumentácie pre stavebné povolenie s rozhodnutím vydaným podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

 

Kľúčové slová

Prečítajte si tiež:
22.2.2018 Ján Beracka

Susanne Hannestadová: SR má dobrý postoj k bezhotovostnému styku, no stále zaostáva

Škandinávske krajiny sú dlhodobo lídrami v oblasti finančných technológií a bezhotovostných platieb. Hotovosť hrá v severských krajinách ...

21.2.2018 Ivana Michalová

Ivan Mikloš: Realitná bublina skôr či neskôr praskne, je veľa signálov, že sa nafukuje

Podobne, ako za čias poslednej veľkej globálnej ekonomickej krízy, aj dnes máme priaznivé ekonomické prostredie, slovenskí obyvatelia sú ...

20.2.2018 Marek Mittaš

Kritické choroby sú na vzostupe. Reagujú na to aj poisťovne

Čoraz viac Slovákov čelí kritickým ochoreniam. Úraz už nie je tým najvýznamnejším ohrozením zdravia. Na to reagujú aj poisťovne. ...

19.2.2018 Redakcia FinReport

Finančné aktuality 7/2018

19.2.2018 Marek Mittaš

Čo finančnému svetu prinesie rok 2018?

17.2.2018 Ján Beracka

Účinnosť smernice IDD sa posunie, dohodu o odklade potvrdila Rada EÚ

Účinnosť smernice IDD sa posunie. Odklad potvrdili zástupcovia Rady EÚ. Podľa toho, čo platí v súčasnosti, by sa európska smernica mala ...

16.2.2018 Ján Beracka

Legislatívne zmeny boli stredobodom pozornosti redakčnej rady

Aktuálne legislatívne zmeny sa stali ústrednou témou vôbec prvej redakčnej rady magazínu Financial Report. Stretnutie zástupcov redakcie a ...

12.2.2018 Redakcia FinReport

Finančné aktuality 6/2018

7.2.2018 Ján Beracka

Vývoj cien nehnuteľností nie je rizikový, problém je na strane úverov

Vývoj cien nehnuteľností bol v treťom kvartáli nejednoznačný. V celoslovenskom meradle sa agregovaná cena bývania zvýšila, no rast sa v ...

5.2.2018 Redakcia FinReport

Finančné aktuality 5/2018

1.2.2018 Ján Beracka

Ženy zarábajú menej ako muži, majú aj výrazne menší politický vplyv

Medzi mužmi a ženami neexistuje absolútna rovnosť, dokazujú to medzinárodné aj domáce analýzy. Ženy okrem iného zarábajú menej ako ...

31.1.2018 Ján Beracka

Slováci sa zadlžujú nadmerným tempom

Počas prvých troch štvrťrokov sa zvýšil objem poskytnutých retailových úverov o 13,6 %. Ide o najrýchlejší rast spomedzi všetkých ...

29.1.2018 Redakcia FinReport

Finančné aktuality 4/2018

22.1.2018 Redakcia FinReport

Finančné aktuality 3/2018

15.1.2018 Redakcia FinReport

Finančné aktuality 2/2018

8.1.2018 Redakcia FinReport

Finančné aktuality 1/2018

4.1.2018 Ján Beracka

Rok 2018 by mal priniesť hospodársky rast

Rok 2018 by mal byť opäť rokom rastu. Posilniť by sa mala slovenská aj svetová ekonomika. Optimistické očakávania majú aj slovenskí ...

29.12.2017 Jana Poláčiková

Slovensko vo vedeckej činnosti zaostáva. V podstate vo všetkom

Vedecká činnosť je na Slovensku podvyživená a zákonite vedecky vyspelým krajinám nedokáže konkurovať. Slovensko navyše veľké ciele v ...

PHP Developer - študentská brigáda
PHP Developer províznych systémov
PHP Developer poistných agregátorov
PHP Developer FinTech cloudových riešení

SPRAVODAJSTVO

V americkom meste Middletown narazilo auto naplnené kanistrami do nemocnice
V Argentíne zatkli policajného dôstojníka a ruského diplomata, problémom bol kokaín
Počet migrantov vstupujúcich do Švajčiarska bez dokladov klesol takmer na polovicu
Svetoznámy pantomím Milan Sládek oslávi osemdesiatiny slávnostným galavečerom
Zástupca výkonného riaditeľa Detského fondu OSN rezignoval, čelí obvineniam z nevhodného správania

Najčítanejšie

 1. 1.
  Iracké sily obsadili mósulskú mešitu, z ktorej al-Bagdádí vyhlásil kalifát
 2. 2.
  Susanne Hannestadová: SR má dobrý postoj k bezhotovostnému styku, no stále zaostáva
 3. 3.
  Ivan Mikloš: Realitná bublina skôr či neskôr praskne, je veľa signálov, že sa nafukuje
 4. 4.
  Veľa peňazí a energie sa míňa na riešenie konfliktov, Lajčák vyzýva na predchádzanie sporov
 5. 5.
  Len do konca júla máte šancu na kúpu ABONENTIEK

ANKETA

Akú technicko-administratívnu záťaž očakávate s príchodom GDPR?
malú (0%)
strednú (50%)
výrazné komplikácie podnikania (50%)
neviem o čo ide/neviem odhadnúť (0%)

Chcete dostávať novinky na E-mail?