Hľadaj

Developeri sa sťažujú na byrokratickú záťaž

Ekonomika Poslať

Developeri sú v súčasnosti v zložitej situácii. Na jednej strane je síce dopyt po nehnuteľnostiach vysoký, no na druhej strane bojujú s komplikovanou administratívnou záťažou, ktorá odďaľuje výstavbu o celé roky.

Zdroj foto: pxhere

 

Získanie všetkých potrebných povolení môže zabrať veľké množstvo času. Na Slovensku investori majú možnosť požiadať o udelenie štatútu významnej investície pre svoju stavbu. Administratívna záťaž v prípade projektov s touto nálepkou by mala byť menšia. 

 

 

Významná investícia

V prípade štatútu významnej investície je potrebné prepojiť stavebný projekt s infraštruktúrou a okolitými sieťami a obchodnými štvrťami. K takýmto projektom patrí aj autobusová stanica Nivy, ktorá aj napriek svojej významnosti čakala na štatút tri roky. „Samotná realizácia projektov sa odďaľuje, pričom dnešné plány už nemusia vyhovovať požiadavkám trhu o štyri či päť rokov,“ komentuje Jakub Gossányi, Head of Development spoločnosti HB Reavis. 

 

Aj napriek dlhému čakaniu spĺňa projekt tri základné požiadavky na získanie štatútu významnej investície, medzi ktoré patrí stomiliónová investícia, verejnoprospešný záujem a vytvorenie 300 nových pracovných miest. „Ak budú v meste kvalitné projekty, ľudia nebudú mať dôvod dochádzať zo satelitov a do mesta sa vráti život a určite by medzi novými projektmi nemali byť len kancelárie, ale aj byty a ďalšia vybavenosť,“ dodáva výkonný riaditeľ J&T Real Estate, Pavel Pelikán.

 

Chýbajúci koncept

Na Slovensku chýba „stavebná biblia“, ktorá by usmernila investorov. Podľa Ingrid Konrad, hlavnej architektky mesta Bratislava, by iniciatívu v tomto smere malo mať mesto, ktoré by pripravilo podmienky na to, aby mohol investor vstúpiť do strategických projektov. V prípade väčších stavieb sa podľa jej slov musí meniť samotný zákon. To však zdržuje investorov, ktorí prichádzajú o čas. „Aj my potrebujeme oveľa rýchlejšie páky, riešiť agendu hneď a teraz a nie čakať na zmeny legislatívy na úrovni štátu,“ dodáva Konrad. 

 

Pre porovnanie, v susednom Rakúsku získa developer stavebné povolenie do týždňa. „Vo Viedni majú takzvanú urbanistickú zmluvu, kde sú jasne stanovené pravidlá, za akých vstupuje súkromný partner do partnerstva s verejným sektorom,“ porovnáva Ingrid Konrad. 

 

„Celkovú výstavbu, územné plánovanie a rozvoj má pod patronátom primárne Ministerstvo dopravy a výstavby SR. No jednotlivé čiastočné procesy, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou už územného plánovania, prípravy, posudzovania, povoľovania a výstavby projektov, sú vo vrcholovej kompetencii až piatich ministerstiev,“ hovorí Radek Pšenička zo spoločnosti YIT Slovakia. Medzi tieto ministerstvá patrí Ministerstvo životného prostredia SR, Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, Ministerstvo kultúry SR a Ministerstvo zdravotníctva SR. 

 

Dlhá procedúra

Developeri sa sťažujú na to, že k začatiu výstavby vedie dlhá byrokratická procedúra. „V prvom rade je potrebné preveriť súlad pripravovaného zámeru s platným územným plánom obce/mesta. V prípade, ak nie je k dispozícii územný plán regulujúci podmienky výstavby v území, môže obec podmieniť vydanie kladného stanoviska k výstavbe spracovaním územného plánu zóny, čo predstavuje dlhodobý proces na niekoľko rokov,“ upozorňuje Pšenička s tým, že alternatívou je vypracovanie urbanistickej štúdie, ktorá sa zaoberá koncepciou využívania územia. Tieto dokumenty tvoria podklady pre získanie územného rozhodnutia.

 

 

Developerské projekty navyše musia prejsť procesom posúdenia vplyvu na životné prostredie (EIA). „Tento proces, podľa charakteru a rozsahu navrhovanej činnosti, môže trvať v ideálnom prípade jeden a pol až dva mesiace pre zisťovacie konanie a približne šesť mesiacov v prípade povinného hodnotenia. Procesu EIA sa okrem priamo dotknutých účastníkov konania môže zúčastniť aj verejnosť, ktorá je dotknutá alebo pravdepodobne dotknutá konaním týkajúcim sa životného prostredia, alebo má záujem na takomto konaní,“ hovorí Pšenička.

 

V prípade vydania kladného rozhodnutia z procesu EIA môže developer požiadať o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby. „Rozsah prerokovania v súčasnosti predstavuje v Bratislave, podobne ako pre stavebné povolenie, cca 50 vyjadrení a stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy a organizácie správcov inžinierskych sietí. Tiež je potrebné preukázať práva k stavbou dotknutým pozemkom, ktoré pre územné konanie postačujú formou súhlasu od dotknutých vlastníkov pozemkov,“ dopĺňa Pšenička.

 

Investor musí získať pred výstavbou množstvo dokladov a povolení: 

  • doklady, ktorými stavebník dokazuje, že je právoplatným majiteľom pozemku alebo stavby, alebo že má k pozemku alebo stavbe iné právo, ktoré ho oprávňuje zriadiť na pozemku požadovanú stavbu;
  • projekt stavby vypracovaný oprávnenou osobou;
  • doklady o rokovaniach s účastníkmi stavebného konania, ak sa uskutočnili pred podaním žiadosti rozhodnutia;
  • stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy, obce a správcov inžinierskych sietí, stanoviská alebo rozhodnutia odborných orgánov v oblasti životného prostredia, posúdenia orgánov požiarnej ochrany, hygieny, pamiatkovej ochrany, pozemkového úradu, dopravného inšpektorátu... ;
  • právoplatné územné rozhodnutie a posúdenie súladu dokumentácie pre stavebné povolenie s územným rozhodnutím;
  • právoplatné rozhodnutie o výrube drevín, ak je potrebné;
  • kópia všeobecne záväzného nariadenia o schválení územného plánu zóny, ak sa nevyžaduje územné rozhodnutie, ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocne, vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovanej stavby;
  • ak bol projekt posudzovaný v procese EIA podľa Zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, je potrebné predložiť vyhodnotenie súladu vypracovanej dokumentácie pre stavebné povolenie s rozhodnutím vydaným podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

 

www.KalkulackaOnline.sk
nástroj pre agentov
Najväčší, nezávislý a spoľahlivý porovnávač poistných produktov.
Vyspelé riešenie pre váš biznis.
Porovnanie ponúk 15 rôznych poisťovní na jednom mieste

Kľúčové slová

Prečítajte si tiež:
14.8.2018 Ján Beracka

Nehnuteľnosť sa dá poistiť aj vtedy, ak ešte nestojí

Letné mesiace sú dobrou príležitosťou pre tých ľudí, ktorí sa rozhodli stavať svoj nový dom. Myslieť na poistenie je dobré v podstate ...

13.8.2018 Redakcia FinReport

Finančné aktuality 32/2018: Finančná správa komunikuje s bankami elektronicky

Finančná správa komunikuje elektronicky s bankami. Maloobchod sa mení, množstvo prevádzok sa v budúcnosti zatvorí. Na Slovensku vzniká viac ...

12.8.2018 Ivana Michalová

Bankrotov je čoraz viac, počet exekúcií každým rokom klesá

Počas druhého polroka 2018 bolo zaznamenaných najviac bankrotov v histórii. Najčastejšou formou oddlženia dlžníkov je ...

10.8.2018 Ján Beracka

Čistý zisk bankového sektora medziročne poklesol

Bankový sektor na Slovensku bol v prvom polroku tohto roka ziskový, no v medziročnom porovnaní klesol. Bankám pomohol najmä veľký záujem ...

9.8.2018 Ján Beracka

AFISP nesúhlasí so zmenou príspevku agentov na dohľad nad finančným trhom

Finančným agentom sa nepáči pripravovaná zmena v príspevku finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov na výkon dohľadu nad ...

8.8.2018 Ján Beracka

Ceny nehnuteľnosti v druhom kvartáli ďalej rástli

Vývoj je podobný ako v prvom štvrťroku tohto roku. Ceny bytov rastú rýchlejšie, ceny domov ...

7.8.2018 Ján Beracka

Hroziace prelomenie bankového tajomstva prináša množstvo rizík

Banky sa obávajú prelomenia bankového tajomstva. Má to umožniť novela zákona č. 371/2014 o riešení krízových situácií na finančnom ...

6.8.2018 Redakcia FinReport

Finančné aktuality 31/2018: Zdieľaná ekonomika sa rekordne rozvíja

Svetové tržby plynúce zo zdieľanej ekonomiky sa do roku 2025 dostanú na 335 miliárd dolárov. Celkový objem majetku Slovákov v druhom pilieri ...

6.8.2018 Ján Beracka

Poskytovanie úverov sa od júla sprísňuje, klienti musia mať viac našetrené

Od 1. júla 2018 banky poskytujú úvery na bývanie a spotrebiteľské úvery v prísnejšom režime. Niektorí občania sa na základe nových ...

30.7.2018 Redakcia FinReport

Finančné aktuality 30/2018: Slováci najviac míňajú na bývanie

Ľudia sa cítia zahltení informáciami, otvárajú iba tretinu prijatých e-mailov. Bývanie spolu s energiami tvorí 25 % spotreby Slovákov. ...

27.7.2018 Ján Beracka

Ceny nehnuteľností v prvom kvartáli rástli, no boom z roku 2008 sa nevracia

Ceny nehnuteľností v prvom kvartáli rástli. Slovensko však podľa odhadov Národnej banky Slovenska (NBS) k bubline nesmeruje a situácia na ...

23.7.2018 Redakcia FinReport

Finančné aktuality 29/2018: Slováci sú schopní sporiť viac

Väčšina zamestnancov pracuje v malých firmách. Počet slovenských firiem v daňových rajoch klesá. Slováci sú schopní sporiť viac. ...

23.7.2018 Marek Šimo

Ktoré mesto bude finančným centrom po brexite?

Európske mestá súperia o  to, ktoré z  nich sa stane novým finančným centrom po odchode Veľkej Británie z  Európskej únie. Brexit je ...

19.7.2018 Marek Mittaš

Ropné šoky. Kedy nás čaká štvrtý?

Hoci vie cena ropy šokovať investorov aj niekoľkokrát do mesiaca, svet zažil zatiaľ tri oficiálne ropné šoky, ktoré na trhoch vyvolali ...

16.7.2018 Redakcia FinReport

Finančné aktuality 28/2018: Desaťtisíce firiem platia dane do 1 000 eur

Až 79 834 podnikov, odviedlo na dani sumu v rozpätí od 0,1 eura do 1 000 eur. Počet pracujúcich dôchodcov rastie. Mladí sa obávajú ...

13.7.2018 Ivana Michalová

Slováci nemajú záujem o drahé byty, doplatiť na to môže najmä rozvoj Bratislavy

Slováci sú neustále citliví na cenu, a to platí aj pri výbere nehnuteľností. Mnoho iných kritérií musí ísť jednoducho pri pohľade do ...

11.7.2018 Ivana Michalová

Peer-to-peer úvery sú podľa NBS hrozbou, prax ukazuje málo problémov

Na pôžičky formou peer-to-peer úverov upozorňuje Národná banka Slovenska (NBS), hoci doteraz bolo zaregistrovaných len pár podnetov od ...

9.7.2018 Redakcia FinReport

Finančné aktuality 27/2018: Mení sa životné minimum, z daní sa bude dať odpočítať viac

V daňovom priznaní za rok 2018 bude nezdaniteľná časť 3937,35 eur. Údaje zdravotných poisťovní skresľujú platby za nežijúcich ...

PHP Developer - študentská brigáda PHP Developer - študentská brigáda
PHP Developer províznych systémov PHP Developer províznych systémov
PHP Developer poistných agregátorov PHP Developer poistných agregátorov
PHP Developer FinTech cloudových riešení PHP Developer FinTech cloudových riešení

Chcete dostávať novinky na E-mail?