Hľadaj

Developeri sa sťažujú na byrokratickú záťaž

Ekonomika Poslať

Developeri sú v súčasnosti v zložitej situácii. Na jednej strane je síce dopyt po nehnuteľnostiach vysoký, no na druhej strane bojujú s komplikovanou administratívnou záťažou, ktorá odďaľuje výstavbu o celé roky.

Zdroj foto: pxhere

 

Získanie všetkých potrebných povolení môže zabrať veľké množstvo času. Na Slovensku investori majú možnosť požiadať o udelenie štatútu významnej investície pre svoju stavbu. Administratívna záťaž v prípade projektov s touto nálepkou by mala byť menšia. 

 

 

Významná investícia

V prípade štatútu významnej investície je potrebné prepojiť stavebný projekt s infraštruktúrou a okolitými sieťami a obchodnými štvrťami. K takýmto projektom patrí aj autobusová stanica Nivy, ktorá aj napriek svojej významnosti čakala na štatút tri roky. „Samotná realizácia projektov sa odďaľuje, pričom dnešné plány už nemusia vyhovovať požiadavkám trhu o štyri či päť rokov,“ komentuje Jakub Gossányi, Head of Development spoločnosti HB Reavis. 

 

Aj napriek dlhému čakaniu spĺňa projekt tri základné požiadavky na získanie štatútu významnej investície, medzi ktoré patrí stomiliónová investícia, verejnoprospešný záujem a vytvorenie 300 nových pracovných miest. „Ak budú v meste kvalitné projekty, ľudia nebudú mať dôvod dochádzať zo satelitov a do mesta sa vráti život a určite by medzi novými projektmi nemali byť len kancelárie, ale aj byty a ďalšia vybavenosť,“ dodáva výkonný riaditeľ J&T Real Estate, Pavel Pelikán.

 

Chýbajúci koncept

Na Slovensku chýba „stavebná biblia“, ktorá by usmernila investorov. Podľa Ingrid Konrad, hlavnej architektky mesta Bratislava, by iniciatívu v tomto smere malo mať mesto, ktoré by pripravilo podmienky na to, aby mohol investor vstúpiť do strategických projektov. V prípade väčších stavieb sa podľa jej slov musí meniť samotný zákon. To však zdržuje investorov, ktorí prichádzajú o čas. „Aj my potrebujeme oveľa rýchlejšie páky, riešiť agendu hneď a teraz a nie čakať na zmeny legislatívy na úrovni štátu,“ dodáva Konrad. 

 

Pre porovnanie, v susednom Rakúsku získa developer stavebné povolenie do týždňa. „Vo Viedni majú takzvanú urbanistickú zmluvu, kde sú jasne stanovené pravidlá, za akých vstupuje súkromný partner do partnerstva s verejným sektorom,“ porovnáva Ingrid Konrad. 

 

„Celkovú výstavbu, územné plánovanie a rozvoj má pod patronátom primárne Ministerstvo dopravy a výstavby SR. No jednotlivé čiastočné procesy, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou už územného plánovania, prípravy, posudzovania, povoľovania a výstavby projektov, sú vo vrcholovej kompetencii až piatich ministerstiev,“ hovorí Radek Pšenička zo spoločnosti YIT Slovakia. Medzi tieto ministerstvá patrí Ministerstvo životného prostredia SR, Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, Ministerstvo kultúry SR a Ministerstvo zdravotníctva SR. 

 

Dlhá procedúra

Developeri sa sťažujú na to, že k začatiu výstavby vedie dlhá byrokratická procedúra. „V prvom rade je potrebné preveriť súlad pripravovaného zámeru s platným územným plánom obce/mesta. V prípade, ak nie je k dispozícii územný plán regulujúci podmienky výstavby v území, môže obec podmieniť vydanie kladného stanoviska k výstavbe spracovaním územného plánu zóny, čo predstavuje dlhodobý proces na niekoľko rokov,“ upozorňuje Pšenička s tým, že alternatívou je vypracovanie urbanistickej štúdie, ktorá sa zaoberá koncepciou využívania územia. Tieto dokumenty tvoria podklady pre získanie územného rozhodnutia.

 

 

Developerské projekty navyše musia prejsť procesom posúdenia vplyvu na životné prostredie (EIA). „Tento proces, podľa charakteru a rozsahu navrhovanej činnosti, môže trvať v ideálnom prípade jeden a pol až dva mesiace pre zisťovacie konanie a približne šesť mesiacov v prípade povinného hodnotenia. Procesu EIA sa okrem priamo dotknutých účastníkov konania môže zúčastniť aj verejnosť, ktorá je dotknutá alebo pravdepodobne dotknutá konaním týkajúcim sa životného prostredia, alebo má záujem na takomto konaní,“ hovorí Pšenička.

 

V prípade vydania kladného rozhodnutia z procesu EIA môže developer požiadať o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby. „Rozsah prerokovania v súčasnosti predstavuje v Bratislave, podobne ako pre stavebné povolenie, cca 50 vyjadrení a stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy a organizácie správcov inžinierskych sietí. Tiež je potrebné preukázať práva k stavbou dotknutým pozemkom, ktoré pre územné konanie postačujú formou súhlasu od dotknutých vlastníkov pozemkov,“ dopĺňa Pšenička.

 

Investor musí získať pred výstavbou množstvo dokladov a povolení: 

 • doklady, ktorými stavebník dokazuje, že je právoplatným majiteľom pozemku alebo stavby, alebo že má k pozemku alebo stavbe iné právo, ktoré ho oprávňuje zriadiť na pozemku požadovanú stavbu;
 • projekt stavby vypracovaný oprávnenou osobou;
 • doklady o rokovaniach s účastníkmi stavebného konania, ak sa uskutočnili pred podaním žiadosti rozhodnutia;
 • stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy, obce a správcov inžinierskych sietí, stanoviská alebo rozhodnutia odborných orgánov v oblasti životného prostredia, posúdenia orgánov požiarnej ochrany, hygieny, pamiatkovej ochrany, pozemkového úradu, dopravného inšpektorátu... ;
 • právoplatné územné rozhodnutie a posúdenie súladu dokumentácie pre stavebné povolenie s územným rozhodnutím;
 • právoplatné rozhodnutie o výrube drevín, ak je potrebné;
 • kópia všeobecne záväzného nariadenia o schválení územného plánu zóny, ak sa nevyžaduje územné rozhodnutie, ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocne, vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovanej stavby;
 • ak bol projekt posudzovaný v procese EIA podľa Zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, je potrebné predložiť vyhodnotenie súladu vypracovanej dokumentácie pre stavebné povolenie s rozhodnutím vydaným podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

 

r_clanok

Kľúčové slová

Prečítajte si tiež:
25.5.2018 Ján Beracka

GDPR: Nové pravidlá ochrany osobných údajov sú už účinné

Od 25. mája je účinné nové nariadenie General data protection regulation (GDPR). Od tohto dňa definitívne platia nové pravidlá ochrany ...

24.5.2018 Ján Beracka

Filip Schochmann: Kto nedigitalizuje, neprežije!

Digitalizácia je dnes moderný a frekventovaný pojem. Ponúka zrýchlenie a zjednodušenie, taktiež možnosti „zdieľania“ a integrácie. ...

24.5.2018 Ivana Michalová

Vláda schválila pozmenenú novelu o stavebnom sporení

Vláda schválila novelu zákona o stavebnom sporení. Tento produkt bude menej atraktívny, no rezort financií oproti pôvodnému návrhu novely ...

23.5.2018 Ján Beracka

Eva Stoklásová: V porovnávačoch často chýbajú informácie, klienti mávajú nereálne očakávania

Súčasťou novely zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve je aj paragraf o tom, že internetové porovnávače, cez ktoré ...

22.5.2018 Redakcia FinReport

GDPR: Firmy by sa mali pripraviť na spoluprácu s ÚOOÚ

Nariadenie general data protection regulation (GDPR) je relatívne komplikovaná norma, ktorá sa do slovenskej legislatívy dostala prostredníctvom ...

22.5.2018 Ján Beracka

Gertrud Ingestadová: Problémom digitalizácie EÚ je rôzne tempo členských krajín

EÚ, rovnako ako celý svet, digitalizuje. Členské štáty však majú špecifickú pozíciu, keďže v rámci EÚ vzniká jednotný digitálny ...

21.5.2018 Redakcia FinReport

Finančné aktuality 20/2018: Trh s poistením na Slovensku zaostáva

Slovenský trh s poistením sa rozvíja pomaly. Slovensko podporuje digitalizáciu firiem najslabšie z krajín V4. Budúce príjmy mladých ...

14.5.2018 Redakcia FinReport

Finančné aktuality 19/2018

Firmy pociťujú nedostatok pracovnej sily. Najviac firiem odchádza do Maďarska. Umelá inteligencia bude vplývať na kariéru mladých ľudí. ...

11.5.2018 Ján Beracka

Kybernetické hrozby sú čoraz vážnejší problém

Kybernetické hrozby sa stávajú ozajstným strašiakom. S rozvojom moderných technológií sa mení aj tvár kriminality. Kým pred rokmi sa ...

7.5.2018 Redakcia FinReport

Finančné aktuality 18/2018

SLSP aj VÚB v prvom kvartáli so ziskom. Zrkadlom úspešnej inovácie je rast tržieb. Väčšina študentov a absolventov je pripravená odísť ...

30.4.2018 Redakcia FinReport

Finančné aktuality 17/2018

Firmy sa obávajú legislatívy aj nedostatku pracovnej sily. Umenie je čoraz zaujímavejšou investíciou. Slovenské firmy opúšťajú daňové ...

23.4.2018 Redakcia FinReport

Finančné aktuality 16/2018

Zo Slovenska odišlo v minulom roku viac ako 2 000 firiem. Slováci majú v akciách len 0,5 % majetku. Viac ako štvrtina Slovákov býva v ...

17.4.2018 Ján Beracka

Ceny bývania na Slovensku sú podobné ako v krízových časoch, situácia je však iná

Priemerné ceny nehnuteľností na bývanie na Slovensku na konci minulého roka klesali. Zlepšila sa aj dostupnosť bývania. Zároveň platí, že ...

15.4.2018 Redakcia FinReport

Finančné aktuality 15/2018

Firmy sa obávajú regulácie. Platieb cez QR kódy pribúda. Mladí majú relatívne málo úspor. Spotrebiteľské ceny ...

12.4.2018 Ján Beracka

EÚ chce viac chrániť spotrebiteľov, protiprávna bude aj dvojitá kvalita potravín

Európska komisia (EK) v stredu predstavila balík opatrení, ktoré majú zvýšiť ochranu európskych spotrebiteľov. EÚ chce spotrebiteľom ...

9.4.2018 Redakcia FinReport

Finančné aktuality 14/2018

Najviac podnikov na Slovensku má do 10 zamestnancov. Počet dohodárov klesá, v zamestnaneckom pomere je viac ľudí. Súkromné firmy očakávajú ...

6.4.2018 Ján Beracka

V prvom štvrťroku osobný bankrot vyhlásilo takmer 3 000 ľudí

Počet osobných bankrotov na Slovensku výrazne rastie, potvrdil to aj prvý štvrťrok tohto roku. Prispela k tomu legislatíva z dielne ...

26.3.2018 Redakcia FinReport

Finančné aktuality 12/2018

Väčšina Slovákov platí dane v závere marca. Mrazivé počasie spôsobilo škody najmä motoristom. Podnikateľské prostredie na Slovensku sa ...

PHP Developer - študentská brigáda PHP Developer - študentská brigáda
PHP Developer províznych systémov PHP Developer províznych systémov
PHP Developer poistných agregátorov PHP Developer poistných agregátorov
PHP Developer FinTech cloudových riešení PHP Developer FinTech cloudových riešení

SPRAVODAJSTVO

Fiat Chrysler zvoláva na opravy viac ako päť miliónov áut, majú problém so systémom Fiat Chrysler zvoláva na opravy viac ako päť miliónov áut, majú problém so systémom
Muž v Bratislave vošiel pod prechádzajúci vlak, zraneniam na mieste podľahol Muž v Bratislave vošiel pod prechádzajúci vlak, zraneniam na mieste podľahol
Mnisterka Lubyová súhlasí s opozíciou, do škôl musí ísť viac peňazí a zmeny treba odkomunikovať Mnisterka Lubyová súhlasí s opozíciou, do škôl musí ísť viac peňazí a zmeny treba odkomunikovať
Eurokomisár varuje budúcu taliansku vládu, že záchranný fond eurozóny krajinu nestabilizuje Eurokomisár varuje budúcu taliansku vládu, že záchranný fond eurozóny krajinu nestabilizuje
Zomrel astronaut Alan Bean, bol štvrtým človekom na Mesiaci Zomrel astronaut Alan Bean, bol štvrtým človekom na Mesiaci

Najčítanejšie

 1. 1.
  Ako hodnotíte stav digitalizácie a elektronizácie na Slovensku?
 2. 2.
  Fecko vyčítal Matečnej nezvládnutý dotačný systém, podľa ministerky opozícia neprináša fakty
 3. 3.
  Pri prípravách veľkofilmu o Štefánikovi má SaS podozrenie z podvodu
 4. 4.
  Contemu sa nepodarilo zostaviť vládu, prezidentovi vrátil mandát
 5. 5.
  Zastavenie ťažby na Devínskej Kobyle umožní vtáctvu vyhniezdiť, zabráni sa tým značným škodám

ANKETA

Akú technicko-administratívnu záťaž očakávate s príchodom GDPR?
malú (0%)
strednú (50%)
výrazné komplikácie podnikania (50%)
neviem o čo ide/neviem odhadnúť (0%)

Chcete dostávať novinky na E-mail?