Hľadaj

Poskytovanie úverov sa od júla sprísňuje, klienti musia mať viac našetrené

Banky a poisťovne Poslať

Od 1. júla 2018 banky poskytujú úvery na bývanie a spotrebiteľské úvery v prísnejšom režime. Niektorí občania sa na základe nových pravidiel už k úveru nedostanú. Zmeny pripravila Národná banka Slovenska (NBS).

image

Obmedzenie financovania

Obmedzenia sa dotknú ukazovateľa loan to value (LTV), ktorý hovorí o pomere výšky úveru a hodnoty nehnuteľnosti. Aktuálne môžu úvery na bývanie s financovaním nad 90 % tvoriť maximálne 10 % objemu novoposkytnutých úverov na bývanie bankou v jednom kvartáli. Od 1. júla 2018 už poskytnutie úveru nad 90 % hodnoty nehnuteľnosti nebude možné. Nové opatrenie tiež upravuje limit pre úvery s financovaním nad 80 % hodnoty zabezpečenia, ktoré aktuálne môžu tvoriť maximálne 40 % objemu novoposkytnutých úverov na bývanie bankou v jednom kvartáli. Od 1. júla 2018 to bude maximálne 35 % a postupne bude tento podiel klesať až na 20 % po 1. júli 2019. NBS v tomto prípade po medzirezortnom pripomienkovom konaní odložila úplné zavedenie opatrenia o jeden kvartál, najprísnejšia hranica teda nebude platiť od 1. apríla 2019.


Od 1. júla 2018 navrhuje Národná banka Slovenska zavedenie limitu celkovej zadlženosti klienta voči jeho ročnému príjmu. Sledovať sa teda bude ukazovateľ DTI (Debt-to-value). Návrh zavádza limit vo výške 8-násobku čistého ročného príjmu klienta. Zavedenie limitu na podiel celkovej zadlženosti klienta sa bude týkať nielen hypotekárnych úverov, ale aj spotrebiteľských úverov.

 

„Osemnásobok čistého ročného príjmu bude úverový strop, bude však možné túto hranicu aj prekročiť.“

 


„Osemnásobok čistého ročného príjmu nepredstavuje absolútny úverový strop. Stále bude možnosť poskytnúť istú časť úverov presahujúcich túto hodnotu, podobne ako pri LTV. Tento podiel sa bude len postupne znižovať. Od 1. júla 2018 bude môcť túto hodnotu presahovať až 20 % nových úverov. Je to prakticky rovnaká úroveň, akú banky poskytujú aj v súčasnosti. Od 1. júla sa teda neočakáva v podstate žiaden vplyv. Tento podiel sa bude postupne znižovať. Od 1. apríla 2019 budú môcť veritelia stále poskytovať 5 % úverov, ktoré presahujú úverový strop,“ hovorí NBS.


V prípade mladých žiadateľov, ktorí spĺňajú podmienky na získanie štátom zvýhodneného úveru, nebudú podmienky až také prísne. „Konečná hodnota tohto podielu sa v rámci medzirezortného pripomienkového konania upravila na 10 %. V  porovnaní s pôvodným návrhom ide o menej prísny limit, keďže podľa pôvodného návrhu sa mal podiel úverov, pri ktorých sa prekračuje osemnásobok ročného príjmu, znížiť až na 5 %. Dodatočných 5 % úverov prekračujúcich limit môže byť poskytnutých mladým klientom do 35 rokov s príjmom neprevyšujúcim 1,3-násobok priemeru, DTI zároveň nesmie presiahnuť 9,“ uvádza NBS.


Do celkovej zadlženosti má vstupovať výška žiadaného úveru a tiež súčet zostatkových hodnôt existujúcich úverov na bývanie, a spotrebiteľských úverov aj stavebných úverov a úverov poskytnutých nebankovými spoločnosťami. Do limitu sa majú započítavať aj kreditné karty a povolené prečerpania. Konkrétne vo výške celého aktuálne čerpaného limitu povolených prečerpaní a kreditných kariet a 20 % z celkového úverového rámca nečerpaných kreditných kariet a nevyčerpaných povolených prečerpaní.
 

 

Vplyv na viaceré skupiny obyvateľov

Sprísnenie sa dotkne väčšej skupiny ľudí, ktorá má ťažkosti s posudzovaním príjmov, alebo nemajú dostatočné úspory. „Tento návrh sa dotkne najmä tých, ktorí nemajú spolužiadateľa  o úver, to znamená, že žiadateľom je jedna osoba, alebo sa preukazuje iba jeden príjem pre posúdenie schopnosti splácať. Tiež sa to týka skupiny ľudí, ktorí nemajú nasporených  20 % vlastných prostriedkov na investíciu, alebo už splácajú iné úvery,“ hovorí Zuzana Ďuďáková, hovorkyňa UniCredit Bank.

Podľa vekovej skupiny bude ohrozená najmä mladšia, aktívne pracujúca generácia. „Navrhované opatrenia z nášho pohľadu zasiahnu skupinu mladých klientov do 35 rokov, prevažne v rozmedzí 26 až 35 rokov, ktorí si hľadajú vlastné bývanie, prípadne zakladajú rodinu. Títo klienti budú nútení odsunúť kúpu nehnuteľnosti na neskorší čas, čo má vplyv na skrátenie doby, na ktorú si budú môcť úver na bývanie vziať. Nedostupnosť vlastného bývania budú nahrádzať prenájmom, ktorý zníži ich schopnosť odkladania si vlastných prostriedkov na financovanie nehnuteľnosti,“ dopĺňa Matej Darovec, vedúci oddelenia úverov pre fyzické osoby v Tatra banke.
 

„Od 1. júla 2018 už poskytnutie úveru nad 90 % hodnoty nehnuteľnosti nebude možné.“

 

Problém so sťahovaním

Niektorí klienti sa tak budú musieť rozhodnúť, či naďalej zostanú v drahších lokalitách, alebo sa stiahnu na perifériu miest, či do susedných obcí, čo môže mať vplyv na zvýšené výdavky pri cestovaní. „Zároveň budú klienti nútení hľadať bývanie vo vzdialenejších lokalitách, ktoré budú cenovo dostupnejšie, nie vo väčších mestách, ako sú napríklad Bratislava a Košice. Dôsledkom bude zvýšenie ich nákladov z dôvodu dochádzania, ale aj nárast cien v danej lokalite. Uvedené opatrenie obmedzí vo väčšej miere aj bonitných klientov, ktorí rozmýšľajú nad kúpou nehnuteľnosti pre svoje deti, prípadne pre seba s cieľom jej prenájmu prostredníctvom ďalšieho úveru na bývanie,“ objasňuje Matej Darovec vplyvy návrhu.

Podľa Ďuďákovej by mohlo sťahovanie do lacnejších lokalít prispieť k tomu, že si klienti dokážu rýchlejšie nasporiť a získať prostriedky na kúpu nehnuteľnosti. No aj pri kúpe lacnejšieho bývania je potrebné mať v zásobe vlastné peniaze, a to minimálne 10 % na dofinancovanie lacnejšieho bývania.

 

Pokles záujmu o nehnuteľnosti

Väčšina klientov nemá k dispozícii žiadne vlastné prostriedky. Vzniká tu problém, že sa zníži záujem klientov o hypotekárny úver. „Myslíme si, že v zdravej miere záujem o hypotéky poklesne. Úver je jednou z hlavných možností pri zaobstarávaní si vlastného bývania. Stanovenie maximálnej výšky hypotéky na 90 % z hodnoty a obmedzenie počtu tých hypoték, ktoré môžu byť poskytnuté na viac ako 80 % z hodnoty nehnuteľnosti, znamená toľko, že záujemcovia budú žiadať o hypotéku, až keď budú mať nasporených vlastných 10 až 20 % z kúpnej ceny, alebo budú banke zakladať okrem kupovanej nehnuteľnosti ešte ďalšiu, napríklad rodičovskú. Ten, kto bude žiadať o úver vo výške 90 % z hodnoty nehnuteľnosti, musí počítať s tým, že bude mať vyššiu úrokovú sadzbu na úvere ako ten, kto potrebuje len 80 %,“ tvrdí Ďuďáková.

Niektoré banky vidia túto situáciu optimisticky a nemyslia si, že by pokles záujmu mal byť výrazný. „Podľa prvých prepočtov nie je vplyv na naše portfólio výrazný. Už predchádzajúce opatrenia NBS smerovali k eliminácii nadmerného zadlženia najmä nízkopríjmových skupín obyvateľstva,“ hovorí Marta Cesnaková, hovorkyňa Slovenskej sporiteľne. 

STE SI ISTÍ, ŽE STE V SÚLADE S GDPR ?
Aby vaša komunikácia nedopadla haváriou, na zabezpečené e-maily používajte službu BezpecnyKurier.sk
Medzi rokmi 1918 až 1926 v britskej poštovej spoločnosti Post Office havarovalo a umrelo až 35 pilotov z celkovo 200 poštových pilotov, pri doručovaní poštových zásielok.
Zdroj: National Air and Space Museum Archives

Kľúčové slová

logo
Prečítajte si tiež:
17.8.2018 Ján Beracka

NBS varuje pred podvodníkmi, ktorí sa snažia od klientov získať citlivé údaje

Národná banka Slovenska (NBS) upozorňuje na hrozbu označovanú ako scam. Klienti bánk by pod vplyvom podvodníkov mohli prezradiť svoje ...

17.8.2018 Ján Beracka

Zmeny pre klientov firmy Aegon budú postupné, zmeny v produktoch sú pravdepodobné

Spoločnosť Aegon odpredá svoje aktíva na Slovensku a v Českej republike spoločnosti NN Group, pre klientov Aegonu to v súčasnosti neprináša ...

16.8.2018 Ján Beracka

Aegon na Slovensku a v Českej republike skončí, firmy odkúpi NN Group

Skupina NN Group odkúpi spoločnosti Aegon na Slovensku a Aegon v Českej republike. Na Slovensku NN kupuje Aegon Životnú poisťovňu a Aegon ...

16.8.2018 Ján Beracka

Zvieratá už nebudú vec, poisťovne ich chránia najmä v rámci poistenia domácnosti

Od septembra tohto roku sa na Slovensku mení postavenie zvierat v spoločnosti. Novela trojice zákonov, medzi nimi aj Občianskeho zákonníka, ...

15.8.2018 Ján Beracka

Invaliditu Slovákov najčastejšie spôsobujú nádorové ochorenia

Vážne ochorenia môžu viesť k trvalej invalidite, tá následne zhoršuje pozíciu osôb na trhu práce. Pracovnú schopnosť Slovákov najviac ...

14.8.2018 Ján Beracka

Nehnuteľnosť sa dá poistiť aj vtedy, ak ešte nestojí

Letné mesiace sú dobrou príležitosťou pre tých ľudí, ktorí sa rozhodli stavať svoj nový dom. Myslieť na poistenie je dobré v podstate ...

13.8.2018 Redakcia FinReport

Finančné aktuality 32/2018: Finančná správa komunikuje s bankami elektronicky

Finančná správa komunikuje elektronicky s bankami. Maloobchod sa mení, množstvo prevádzok sa v budúcnosti zatvorí. Na Slovensku vzniká viac ...

12.8.2018 Ivana Michalová

Bankrotov je čoraz viac, počet exekúcií každým rokom klesá

Počas druhého polroka 2018 bolo zaznamenaných najviac bankrotov v histórii. Najčastejšou formou oddlženia dlžníkov je ...

10.8.2018 Ján Beracka

Čistý zisk bankového sektora medziročne poklesol

Bankový sektor na Slovensku bol v prvom polroku tohto roka ziskový, no v medziročnom porovnaní klesol. Bankám pomohol najmä veľký záujem ...

9.8.2018 Ján Beracka

AFISP nesúhlasí so zmenou príspevku agentov na dohľad nad finančným trhom

Finančným agentom sa nepáči pripravovaná zmena v príspevku finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov na výkon dohľadu nad ...

8.8.2018 Ján Beracka

Ceny nehnuteľnosti v druhom kvartáli ďalej rástli

Vývoj je podobný ako v prvom štvrťroku tohto roku. Ceny bytov rastú rýchlejšie, ceny domov ...

7.8.2018 Ján Beracka

Hroziace prelomenie bankového tajomstva prináša množstvo rizík

Banky sa obávajú prelomenia bankového tajomstva. Má to umožniť novela zákona č. 371/2014 o riešení krízových situácií na finančnom ...

6.8.2018 Redakcia FinReport

Finančné aktuality 31/2018: Zdieľaná ekonomika sa rekordne rozvíja

Svetové tržby plynúce zo zdieľanej ekonomiky sa do roku 2025 dostanú na 335 miliárd dolárov. Celkový objem majetku Slovákov v druhom pilieri ...

3.8.2018 Marek Mittaš

Ako si vybrať správny parfum?

Chcete príjemne voňať, ale neviete sa rozhodnúť pre ten správny druh? Nemusíte mať len jeden. Vôňu môžete mať na každú príležitosť ...

2.8.2018 Ivana Michalová

Aj v rámci zdieľaných služieb môže pomôcť poistenie

Zdieľanie áut, prípadne izieb v byte či dome znamená, že tento majetok sa bude intenzívnejšie využívať a riziko vzniku škôd prirodzene ...

26.7.2018 Ivana Michalová

Hypotéku na Slovensku banky poskytnú aj ľuďom zamestnaným v cudzine

Čoraz viac Slovákov odchádza kvôli práci do zahraničia alebo tam sezónne pracuje. Napriek tomu nestráca možnosť získať na nehnuteľnosť ...

25.7.2018 Ivana Michalová

Cestovka Albania Travel vyhlásila insolventnosť, dovolenkárov dovezie vládny špeciál

V Albánsku uviazli desiatky turistov, ďalší zo Slovenska ...

25.7.2018 Marek Mittaš

Počas dovolenky ochráňte dom, peniaze aj platobné karty

Na letnú dovolenku je dobré pripraviť aj majetok, ktorý zostáva doma. Popri radosti z prípravy dobrodružstiev je potrebné pamätať aj na ...

PHP Developer - študentská brigáda PHP Developer - študentská brigáda
PHP Developer províznych systémov PHP Developer províznych systémov
PHP Developer poistných agregátorov PHP Developer poistných agregátorov
PHP Developer FinTech cloudových riešení PHP Developer FinTech cloudových riešení

Chcete dostávať novinky na E-mail?