Hľadaj

Daň z poistenia je retroaktívna, varujú poisťovne

Banky a poisťovne Poslať

Daň z poistenia vyvoláva relatívne silný nesúhlas relevantných odborníkov. S návrhom nesúhlasí Hospodárska a sociálna rada SR, pochopiteľne, proti sú aj poisťovne. Osempercentná daň z poistného vybratého v rámci neživotného poistenia podľa poisťovní môže vážne ohroziť ich fungovanie.

image
Zdroj foto: Shutterstock

 

„Sme radi, že naše argumenty spojené s tým, aby sa daň nezavádzala v životnom poistení, boli vypočuté... Bolo by to veľmi nezvyčajné a skôr by sme tvorili výnimku v rámci krajín Európy,“ povedal Vladimír Bakeš, prezident Slovenskej asociácie poisťovní (SLASPO) a predseda predstavenstva spoločnosti Kooperativa. Upozorňuje na to, že v niektorých krajinách síce takáto daň existuje, no spolu s ňou sa objavujú aj určité daňové úľavy. Poisťovne už dlhší čas upozorňujú, že na Slovensku podobný systém podpory životného poistenia chýba. 

 

 

V návrhu, ktorý sa objavil po medzirezortnom pripomienkovom konaní, už zdanenie životného poistenia neobsahuje, rovnako z návrhu vypadlo viacero nenulových sadzieb a zostala len sadzba vo výške 8 %. 

 

Retroaktivita

Samotné poisťovne vyčítajú návrhu predovšetkým to, že je retroaktívny. Daň sa má vyberať z platieb, ktoré poisťovne od klientov získajú po 1. októbri 2018. Po uplatnení dane budú mať k dispozícii len 92 % platby od klienta. Problém a retroaktivitu však poisťovne vidia v tom, že daň sa bude vyberať z platieb, ktorých kalkulácia s daňou nepočítala. „Vidíme veľký problém v retroaktivite navrhovaného zákona,“ hovorí Bakeš. 

 

Poisťovne sa jednoducho obávajú toho, že daň môže ohroziť schopnosť poisťovní riešiť poistné udalosti. „Daň berie z toho, čo má slúžiť na poistné krytie. Je to z dôvodu, že túto daň zavádza retroaktívne. Tvrdenie, že iba nahrádzame odvod, ktorý sme zaviedli v minulom roku, nie je pravdivé, lebo odvod platil len na zmluvy uzavreté po 1. januári (2017),“ hovorí Žáková. 

 

„V prípade schválenia zákona v navrhovanej podobe členské poisťovne SLASPO zvažujú podanie na Ústavný súd SR.“

 

Samotné štátne orgány sa pridávajú k tým kritikom, ktorí majú principiálne výhrady a hovoria o retroaktivite. Generálna prokuratúra je presvedčená, že na zavedenie dane doplatí klient. „Predkladateľ navrhovanou právnou úpravou teda sankcionuje zodpovedné správanie poistníkov. Navyše by sa predložená právna úprava mala vzťahovať aj na poistné vyplývajúce z poistných zmlúv, ktoré boli uzavreté pred nadobudnutím účinnosti novej právnej úpravy. Tým predložený návrh nerešpektuje jeden zo základných princípov právneho štátu – zákaz retroaktivity,“ uviedla generálna prokuratúra v medzirezortnom pripomienkovom konaní. 

 

Poistné podmienky tiež podľa poisťovní nie sú pripravené na príchod zdanenia. „Vidíme veľké riziko retroaktivity,“ hovorí Roman Juráš, predseda predstavenstva spoločnosti Generali. „Naše poistné podmienky, ktoré máme na Slovensku, vôbec nemajú možnosť, že by sme mohli upravovať poistné vzhľadom na nejakú poistnú daň,“ dopĺňa.

 

„Neradi by sme sa dostali do situácie, že my budeme od klientov jednostranne žiadať vyššie poistné a bude to protizmluvný krok,“ súhlasí Bakeš s tým, že poistné podmienky nikdy nepočítali s tým, že by poisťovňa mala v strede poistného obdobia zvyšovať poistné. „Na druhej strane, pokiaľ to nespravíme, tak porušujeme iné predpisy o dostatočnosti poistného na krytie všetkých nákladov. Na to sú zákony, my nemôžeme predávať produkty pod cenu,“ doplnil Bakeš. 

 

„Zvýšenie cien o tri až štyri percentá bude znamenať, že poisťovne budú na nule.“

 

Poisťovne sú pripravené namietať retroaktivitu dane aj na Ústavnom súde SR. „V prípade schválenia zákona v navrhovanej podobe členské poisťovne SLASPO zvažujú podanie na Ústavný súd SR,“ uvádza SLASPO.

 

Ďalšie problémy

Poisťovne sú presvedčené, že ministerstvo financií, ktoré je autorom zákona o poisťovníctve, teraz vlastnú reguláciu oslabuje. „Samo ministerstvo teraz týmto návrhom zákona o dani z poistenia ako keby rozbíjalo zákon o poisťovníctve, pretože narúša našu činnosť,“ hovorí Jozefína Žáková, generálna riaditeľka SLASPO.

 

Problémom podľa poisťovní je aj to, že daň, ako je naformulovaná, nemá presne určeného daňovníka. Nie je teda jasné, kto je daňou zaťažený. „V návrhu, ktorý sme dostali, respektíve bol pripomienkovaný, nie je definovaný daňovník, to je zásadná vec,“ hovorí Juráš. Poisťovne si z vypočítaného poistného budú môcť nechať len 92 %, súčasťou poistného je však krytie rizík, náklady poisťovne a aj určitý primeraný zisk. Z toho dôvodu poisťovne považujú za nejasné to, že kto je daňovníkom. 

 

„Ministerstvo financií navrhovanou daňou sankcionuje zodpovedné správanie poistníkov.“

 

Jednou z možností by bolo oddeliť daň od vybratého poistného, v takom prípade by poisťovne vybrali sto percent poistného a z tejto sumy by sa navyše vyrubila daň vo výške osem percent. „V krajinách, kde existuje určitá forma poistnej dane, je celkom jednoznačne oddelená od poistného ako takého, čo znamená, že daňovníkom je poistník,“ hovorí Martin Žáček, predseda predstavenstva spoločnosti Uniqa.

 

„Čo nás veľmi rozrušuje, je obsah zákona z pohľadu časovej implementácie a aplikácie na existujúce poistné zmluvy,“ hovorí Bakeš. „Prvý október je veľmi krátky čas na implementáciu do našich informačných systémom, je to náročné na čas, peniaze aj energiu,“ dopĺňa Bakeš. 

 

Problematická je aj výška sadzby, ktorá sa predstaviteľom poistení zdá, vzhľadom na nízky počet poistených ľudí na slovenskom trhu, privysoká. Samotné poisťovne hovoria o tom, že počas diskusií s ministerstvom financií navrhovali sadzby na úrovni troch až štyroch percent. 

 

Poisťovne sa zároveň obávajú toho, že nová daň bude pre nich znamenať, že sektor neživotného poistenia sa stane stratovým. „Nová zamýšľaná daň predstavuje výrazné dodatočné zaťaženie... Neživotné poistenie v európskych poisťovniach pracuje s profitabilitou medzi štyrmi až piatimi percentami, je preto logické, že osempercentné zaťaženie nemôžu poisťovne vstrebať bez toho, aby sa dostali do straty,“ hovorí Žáček. 

 

Ceny zrejme porastú

Z toho vyplýva, že daň môže znamenať zvýšenie cien. Poisťovne totiž upozorňujú na to, že pri ziskovosti neživotného sektora na úrovni od štyroch do piatich percent bude znamenať zvýšenie cien o tri až štyri percentá, že poisťovne budú na nule. Podľa Vladimíra Bakeša by teda zavedenie dane mohlo znamenať, že poistné pôjde hore o 8 až 9 %. 

 

Zároveň existuje možnosť, že poisťovne by mohli na novú situáciu zareagovať výraznejším zvyšovaním cien, aby nové uzavreté zmluvy dokázali určitým spôsobom vykrývať straty, ktoré vzniknú z tých zmlúv, ktoré s daňou nepočítali. Ide však skôr o teoretickú možnosť. „Pravdepodobne by asi došlo k prekleňovaciemu obdobiu, keď by sme museli z nových cien získať dostatok prostriedkov na to, aby sme vedeli vykryť stratu z portfóliovej dane. Je to prvá možnosť, ktorá sa ponúka, no pri množstve nových zmlúv, ktoré sa uzatvárajú, ide skôr o hypotetickú možnosť,“ povedal Vladimír Bakeš s tým, že keby sa ceny zdvihli napríklad o 15 %, tak sa zníži atraktivita nových poistení. 

 


Návrh zákona v medzirezortnom pripomienkovom konaní odmietli aj zástupcovia verejnosti. Na zdaňovanie zisku nevidia žiadny dôvod. „Chýba akákoľvek logika, prečo by mala právnická alebo fyzická osoba platiť daň z poistenia. Poistenie nie je prostriedok na získanie nejakej výhody alebo na dosahovanie zisku, naopak, ide o nákladovú položku, aby poistený nedosahoval škodu. Nie je nám preto známy dôvod, prečo by sociálny štát mal zdaňovať náklady právnických a fyzických osôb,“ uvádza sa v pripomienke formulovanej v mene verejnosti.

Potrebujete licenciu na výkon finančného sprostredkovania ?
Rýchlosťou blesku vám poskytneme odborné a komplexné služby.

Kľúčové slová

logo
Prečítajte si tiež:
16.7.2018 Ivana Michalová

PSD2 má rozvinúť platobné služby, chýba register tretích strán

Banky musia sprístupniť účty svojich klientov iným poskytovateľom platobných služieb. Prikazuje im to európska smernica PSD2, ktorá platí ...

13.7.2018 Ivana Michalová

Slováci nemajú záujem o drahé byty, doplatiť na to môže najmä rozvoj Bratislavy

Slováci sú neustále citliví na cenu, a to platí aj pri výbere nehnuteľností. Mnoho iných kritérií musí ísť jednoducho pri pohľade do ...

11.7.2018 Ivana Michalová

Peer-to-peer úvery sú podľa NBS hrozbou, prax ukazuje málo problémov

Na pôžičky formou peer-to-peer úverov upozorňuje Národná banka Slovenska (NBS), hoci doteraz bolo zaregistrovaných len pár podnetov od ...

10.7.2018 Ján Beracka

Nové úverové pravidlá dramatické zmeny neprinesú, problémy narobiť môžu

Nové pravidlá pre poskytovanie hypoték sa dotknú niektorých špecifických klientov bánk, nástup nových pravidiel, ktoré pripravila ...

9.7.2018 Redakcia FinReport

Finančné aktuality 27/2018: Mení sa životné minimum, z daní sa bude dať odpočítať viac

V daňovom priznaní za rok 2018 bude nezdaniteľná časť 3937,35 eur. Údaje zdravotných poisťovní skresľujú platby za nežijúcich ...

9.7.2018 Ivana Michalová

Róbert Chovanculiak: Zdieľaná ekonomika by pomohla rozvoju východného Slovenska, je tam potenciál

Zdieľaná ekonomika v súčasnosti nie je v právnych poriadkoch mnohých štátov dostatočne ukotvená, preto vznikajú mnohé rozpory. O tom, ...

6.7.2018 Ján Beracka

MS 2018 vo futbale: Prestíž aj ekonomické benefity v tieni ruských škandálov

Majstrovstvá sveta vo futbale sa sťahujú z Brazílie na východ Európy do Ruska. Šampionát prichádza v čase obrovskej krízy ruského športu ...

5.7.2018 Ján Beracka

Áut bude pod vplyvom technológií menej, sektor však môže rásť

Slovensko je automobilovou veľmocou, no aj naša ekonomika sa bude musieť pripraviť na to, že používanie automobilov sa v najbližších rokoch ...

21.6.2018 Ján Beracka

Daň z poistenia schválil parlament

Parlament schválil poistnú daň. Celá diskusia okolo dane bola veľmi búrlivá a vyvolala množstvo kontroverzií. Návrh ako celok definitívne ...

18.6.2018 Ján Beracka

Poisťovňu D.A.S. na Slovensku prevzala spoločnosť Allianz - SP

Spoločnosť Allianz – Slovenská poisťovňa do svojho portfólia zaradí poistenie právnej ...

15.6.2018 Ján Beracka

ECB pomaly spomaľuje nákup dlhopisov, vyššie sadzby sú aj v USA

Americká centrálna banka a aj Európska centrálna banka (ECB) avizujú sprísnenie monetárnej ...

13.6.2018 Ján Beracka

Digitalizácia bankovníctva je nerovnomerná, medzi jednotlivými krajinami sú rozdiely

Slovensko patrí medzi tie, krajiny, ktoré digitálne trendy v bankovníctve skôr nasledujú. Slovenský bankový sektor tak nepatrí medzi tvorcov ...

11.6.2018 Ján Beracka

Poistná daň opäť mieri do parlamentu, poslanci na antikampaň nereagujú

Poistní daň sa dostáva opäť do parlamentu. V utorok sa začína 33. schôdza Národnej rady Slovenskej republiky a návrh zákona o poistnej ...

6.6.2018 Ján Beracka

Banka UniCredit uzavrela dohody o bankopoistení s dvojicou poisťovní

Spoločnosť UniCredit rozvíja bankopoistenie. Banka uzavrela dohody s poisťovňami Generali a Allianz. Klienti banky UniCredit budú mať teda k ...

5.6.2018 Ján Beracka

Daň z poistenia vyvolala ďalšiu vlnu nesúhlasu, rezort financií ju bráni

Nesúhlas s daňou otvorene nesúhlasí vyše 72 tisíc ľudí. Urobili tak v rámci kampane „Ruky preč od mojej poistky!“, ktorú pred necelým ...

4.6.2018 Ján Beracka

Dovolenka autom? Problémy môžu robiť najmä poruchy

Aj tento rok budú medzi Slovákmi populárne dovolenkové destinácie, ktoré sú dostupné vlastným autom, overenou klasikou je Chorvátsko, ale ...

1.6.2018 Ján Beracka

NBS opäť varuje pred zadlžovaním, sťažuje sa na účelové kampane okolo nových opatrení

V Národnej banke Slovenska (NBS) cítia, že Slovensko má problém s tempom zadlžovania domácností. Banka pripravuje opatrenia, ktoré by mali ...

28.5.2018 Ján Beracka

Slovákov najviac ohrozujú choroby obehovej sústavy, majetok ničí voda a oheň

Voda a oheň majú, pokiaľ ide o poistné udalosti, nelichotivé prvenstvá. Dážď spôsobuje najviac škôd, oheň zase najväčšie škody. ...

PHP Developer - študentská brigáda PHP Developer - študentská brigáda
PHP Developer províznych systémov PHP Developer províznych systémov
PHP Developer poistných agregátorov PHP Developer poistných agregátorov
PHP Developer FinTech cloudových riešení PHP Developer FinTech cloudových riešení

Najčítanejšie

 1. 1.
  PSD2 má rozvinúť platobné služby, chýba register tretích strán
 2. 2.
  Slovenské poľnohospodárstvo mierne zvýšilo svoj zisk, pracujúcich v tomto sektore však ubudlo
 3. 3.
  Trump nemá od summitu s Putinom veľké očakávania, zaspomínal si aj na stretnutie s Kim Čong-Unom
 4. 4.
  Spotrebiteľ by mal proti dvojakej kvalite výrobkov bojovať podporou domácich výrobcov
 5. 5.
  Prezident Trump povedal premiérke Mayovej, aby zažalovala Európsku úniu a dal jej ďalšie rady

Chcete dostávať novinky na E-mail?